Új kezdet

Gondoljunk bele, hogy 2020-ra már nagyjából minden politikai oldal nézetei, vallási és filozófiai” nézetek amik csak léteztek eddig valaha, ott “porosodnak” könyvekben mára. Átvitt értelemben és társadalmi szinten! A legtöbb hitnézet az emberek fejében személyes szinten nagyon sokad, adhat és ad is (aki ezekről komolyan gondolkodik és komolyan veszi ezek valódi “értékeit”). Utak és célok vannak, de az emberiség mit ért el 2020-ra spirituálisan? Technikailag, fejlesztésekben rengeteget…… De mit ért el társadalom 2020-ra spirituálisan? A politikai oldalak egymás lejáratásával vannak jelenleg (a nagyon közelmúltig mert a vírushelyzet jelenlétével mert már látszik a jó irány, bár messze van……az emberek gyógyítására való kényszer összefogást fog kikényszeríteni, de ez hosszú és bonyolult folyamat lesz ki). A többség számára az egész világon a politika (például) olyan amitől eltávolodik mert a többség számára az acsarkodás nem ad semmi perspektívát és iránymutatást. Minden oldal elkövette a maga bűneit és jó tetteit, ezen mindenki gondolkozzon el komolyan! A történelemben nehéz olyan filozófiát találnia aminek nevében nem “küldtek máglyára” senkit! Minden oldalnak saját “inkvizítorai” voltak! Ezek már mind az egyre távolodó múlt részei……….. A folyamat visszafordíthatatlan és ez az egész világra kiterjedő……….. DE! Minden oldalnak megvoltak a maguk “szentjei” is……….. Vallási és politikai nézetekben ez mindenképp így van. De most kicsit ássunk bele a politikába…….. Attól a korszaktól nézzük, mikortól elkezdett szétnyílni az „olló” a politika és a vallás között. Volt ugye a Nagy francia forradalom (szabadság, egyenlőség, testvériség hatalmas jelszavaival újat hozott az egész világnak) majd ennek nyomán kialakult sok új filozófiai és politikai és gazdasági nézet. Nagyon bonyolult a téma. A lényeget próbálom írni. Elkezdődött később az ipari forradalom… Van (több is van, persze) egy kulcsfontosságú filozófus, John Stuart Mill (https://hu.wikipedia.org/wiki/John_Stuart_Mill)……. Ő a kapitalizmus tiszta oldalának a filozófusa volt……. Gondoljunk bele az U.S.A. felemelkedésébe, az angol gyáripar kialakulásába, a hatalmas lendületbe, ami spirituálisan az „Amerikai álom” ideológiájában valósul meg…………. Nagyon hatalmas korszak volt, rengeteg új felfedezéssel és egyáltalán a modern ipar kialakulásával ipar és megszilárdulásával. DE! Nézzük a történet rossz oldalát is mert sajnos Mill ideológiája nem tudott a maga teljességében megvalósulni. Az ipari forradalom rossz oldala a munkások 16 órás munkanapokkal való dolgoztatása, a nők és a gyerekek munkába terelése, rossz fizetések, rossz higiénia……… A persze a cégek vezetői egyre gazdagodtak……… Szociális és társadalmi rétegződés alakult ki, ami az ipari forradalom előtt is volt persze, de onnantól a folyamat felgyorsult. Mi történt ezután? Kialakult a baloldal. Marx, Engels, Lenin. Munkások érdekében tenni akaró emberek és nem csak ateisták. Például Wilhelm Weitling (https://hu.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Weitling)……, aki keresztény is volt és baloldali is….. Bár sajnos őt nagyjából minden oldal kiutálta, pedig vannak értékes tanításai……….. A baloldal kialakult, megszilárdult, tehát………… Utat mutatott a munkásságnak, értelmiségnek……. Sok értéke van a baloldalnak, de lejáratták az értékeit (társadalmi szinten) a benne lévő vagy ilyen-olyan szinteken álló érdekemberek, politikai haszonszerzők….. Később persze megjelentek a saját „inkvizítorai” is a baloldalnak. De nem csak rossz oldala van a baloldalnak is hanem jó is. Javuló bérek, jobb munkakörülmények…… A Szovjetunió kialakulása és megszilárdulása és felemelkedése hasonló volt az angol ipari forradalomhoz. A ”semmiből”, a szegény agrárvidékből (Szovjetunió területe) az U.S.A szövetségesévé majd aztán a hidegháború kezdetétől riválisává válva iparilag gazdag területté vált, aki felkerült U.S.A mellé a rangsorban. Munka terén a baloldal nagyon erős és ez az egyik nagyon jó oldala. Társadalmi szolidaritás és munka!
Kína is a „semmiből” indult és a társadalmi összefogás és a munka révén elérték, sőt mára már talán túl is „szárnyalták” az U.S.A.-t……….. Jelenleg pattog a labda USA és Kína közt, ez a jelen. Kérdés, hogy a nyugati, „kapitalista” nézeteket valló világ, tud-e ismét reményt adni az embereknek a társadalmi, gazdasági felemelkedéshez! El tudja-e vajon érni, hogy ismét legyen nyugaton társadalmi, gazdasági fejlődés, demokratikus társadalmi összefogás, a demokrácia megerősítése? El tudja, de akkor ismét „le kell porolni” a régi eszméket…….és beindítani a társadalom „motorját” ismét………. Ez a motor pedig az összefogás minden szinten és nem az acsarkodás………… A jövő ezt rákényszeríti a nyugatra mert ellenkező esetben anarchiába és összeomlásba fut a teljes nyugati civilizáció. De a jó hír az, hogy ez az anarchia elkerülhető. Csak induljon meg az oldalak közti párbeszéd és a társadalmi béke induljon meg ismét és AKKOR lesz fejlődés ismét! A régi eszmék újra értelmezésével ki fog alakulni valami új közös társadalmi út és eszmeiség és ismét lesz az emberiségnek közös célja, ami ismét jólétet és szellemi gazdagságot ad majd a világnak akkor, de CSAK AKKOR, hogyha nem fog ez az új eszmeiség is „beszektásodni” és ha nem követnek majd el bűnöket a nevében.
Kelt: Budapest, 2020. 11. 15. Írta: Nagy Tamás(1980.12.21).

Életed…

[KGVID]http://balrad.ru/wp-content/uploads/Életed-teli-üvege.mp4[/KGVID]

(Köszönjük olvasónknak)

 

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a piktogrammra kattintva Pay-Pal-on

PayPal - The safer, easier way to pay online!

vagy közvetlen postai úton:

Molnár Erzsébet

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”-rovatban tájékoztatjuk!