A szocializmus építése a Szovjetunióban

A termelőeszközök társadalmi tulajdona
a szocialista termelési viszonyok alapja –

A szocializmus építése a Szovjetunióban

(idézet: Politikai gazdaságtan tankönyv – SZIKRA)

 

A népgazdaság szocialista rendszere és a szocialista tulajdonA szocialista társadalom gazdasági alapja — a népgazdaság szocialista rendszere és a termelőeszközök szocialista tulajdona. A népgazdaság szocialista rendszere és a termelőeszközök szocialista tulajdona a tőkés gazdasági rendszer felszámolása, a termelőeszközök magántulajdonának, az ember ember által való kizsákmányolásának megszüntetése nyomán valósult meg.

Marx és Engels annak, a kapitalizmus védelmezői által terjesztett koholmánynak leleplezése során, amely szerint a tudományos kommunizmus programja általában a tulajdon megszüntetését követeli, a következőket írták: „A kommunizmust nem az jellemzi, hogy általában meg akarja szüntetni a tulajdont, hanem az, hogy a polgári tulajdont akarja megszüntetni”.: Marx—Engels. A Kommunista Párt Kiáltványa. Lásd Marx—Engels. Válogatott művek. 1. köt. Szikra 1949. 23. old.* Egyetlen társadalom sem képzelhető el egy bizonyos, történelmileg meghatározott tulajdonforma uralma nélkül. A proletárforradalom megszünteti a termelőeszközök magántulajdonát, s ennek uralmát a termelőeszközök szocialista tulajdonának uralmával váltja fel.

A szocializmusban a termelőeszköz már nem tőke, vagyis nem a kizsákmányolás eszköze. A szocialista társadalomban nincsenek olyan osztályok, amelyek monopolisztikusan birtokolják a termelőeszközöket, s nincsenek olyan osztályok sem, amelyek meg vannak fosztva a termelőeszközök tulajdonától. A szocializmusban a termelőeszközök társadalmi tulajdont képeznek. A termelési folyamat tényezői — a munkaerő és a termelőeszközök, itt új alapon egyesülnek. Ez az alap a városokban és a falvakban egyaránt megvalósult nagyüzemi szocialista termelés. A szocializmusban, minthogy a termelőeszköz többé nem tőke, a felhalmozott munka nem oszlik állandó és változó tőkére. A társadalom által felhalmozott munka egész tömege, vagyis a termelőeszközöknek és fogyasztási cikkeknek a termelés folytatása céljából a társadalom rendelkezésére álló egész tömege a nép érdekeit szolgálja, és nem lehet kizsákmányolás eszköze. „A polgári társadalomban az eleven munka csak eszköz a felhalmozott munka gyarapítására. A kommunista társadalomban a felhalmozott munka csak eszköz a munkások életfolyamatának kitágítására, gazdagítására, fejlesztésére”.: Marx—Engels. A Kommunista Párt Kiáltványa. Lásd Marx—Engels. Válogatott művek. 1. köt. Szikra 1949. 24—25. old.* A szocializmus körülményei között a társadalmi tulajdon osztatlanul uralkodik a népgazdaság minden területén. A Szovjetunióban 1950-ben a termelőeszközök 99,4%-a szocialista tulajdonban volt. A társadalmi tulajdon osztatlan uralmának megvalósulásával végleg lelepleződött a burzsoázia ideológusainak az a hazug elmélete, hogy a tőkés magántulajdon örökkévaló és megingathatatlan.

A termelőeszközök társadalmi tulajdonba vétele és a kizsákmányolás minden néven nevezendő formájának megszüntetése a népgazdaság új, szocialista rendszerének valóra válását jelentette.

A népgazdaság szocialista rendszere alapjában különbözik a gazdaság kapitalista rendszerétől, és döntő előnyökkel rendelkezik a tőkés gazdasági rendszerrel szemben.

  1. A népgazdaságszocialistarendszerének feltételei között a termelőeszközök társadalmi tulajdonban, vagyis a szocialista állam vagy a kolhozok és más szövetkezetek által képviselt dolgozók tulajdonában vannak, s ennek folytán a munka termékei ugyancsak a dolgozók tulajdonát képezik; a tőkés gazdasági rendszer feltételei között a termelőeszközök a kapitalisták és földbirtokosok magántulajdonában vannak, s ennek folytán a munka termékei ugyancsak a kapitalisták és földbirtokosok tulajdonát képezik.
  2. A népgazdaságszocialistarendszere azt jelenti, hogy megszűnt az embernek ember által való kizsákmányolása, s a termelés célja az egész társadalom növekvő anyagi és kulturális szükségleteinek maximális kielégítése; a tőkés termelés célja a maximális tőkés profit biztosítása a dolgozók kizsákmányolása, tönkretétele és leigázása útján.
  3. A szocialista termelés tervszerűen fejlődik; a dolgozók anyagi jólétének szakadatlan emelkedése, vásárlóképességük szüntelen növekedése — egyre nagyobb mértékben ösztönöz a termelés bővítésére, s egyszersmind megbízható garancia a túltermelési válságokkal és a munkanélküliséggel szemben;a tőkés termelés spontán módon fejlődik, a termelés növelésének útjában áll a tömegek proletárhelyzete és a dolgozók vásárlóképességének viszonylagos csökkenése, akiknek fogyasztását a tőke igen alacsony színvonalra korlátozza, s ez a körülmény elkerülhetetlenül túltermelési válságokat idéz elő, a munkanélküliség és a tömegnyomor növekedését vonja maga után.
  4. A szocializmusban minden egyes dolgozó munkájának mennyisége és minősége szerint részesül az anyagi javakban, s a nemzeti jövedelem elosztása a dolgozók jólétének rendszeres emelése, a városokban és falvakban folyó szocialista termelés bővítése, a társadalmi vagyon gyarapítása érdekében valósul meg;a kapitalizmusban a nemzeti jövedelem elosztása a kizsákmányoló osztályok és nagyszámú élősdi kiszolgálójuk meggazdagodása érdekében történik.
  5. A szocialista rendben az államhatalom a város és a falu dolgozóinak kezében van, a munkások, parasztok és értelmiségiek a kommunizmus aktív építői, maguknak, az egész társadalom javára dolgoznak;a tőkés gazdasági rendszer azt jelenti, hogy a társadalomban a hatalom a kapitalisták kezében van, akik ezt a hatalmat a vagyonos osztályoknak megfelelő és előnyös rend fenntartására használják fel, a proletariátus és a parasztság dolgozó tömegei pedig olyan osztályokat alkotnak, amelyeket kizsákmányolnak, s amelyek kénytelenek a kapitalistáknak és a földbirtokosoknak dolgozni.

A társadalmi tulajdon a szocialista rend alapja, a haza gazdagságának és hatalmának forrása, valamennyi dolgozó jómódú és kulturált életének forrása. A társadalmi tulajdon szent és sérthetetlen. A Szovjetunió Alkotmánya a szovjet társadalom minden polgárát arra kötelezi, hogy óvja és gyarapítsa a társadalmi tulajdont. Azok, akik vétenek a szocialista tulajdon ellen, a nép ellenségei, és elnyerik a törvény szerint kijáró büntetésüket.

SaLa

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a  blog nyitóoldalának jobb felső sarkában látható PayPal - A biztonságosabb és egyszerűbb online fizetési mód!  piktogrammra kattintva Pay-Pal-on 

-vagy közvetlen postai úton:

Szabó Péter 

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

HA LEHET…- NE BORÍTÉKBAN, MERT AZ MOSTANSÁG ELVÉSZ!

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”– rovatban tájékoztatjuk! balrad.ru/koszonet

Ha tetszett ez a cikk, ha egyetértesz a balrad.ru-val, oszd meg Facebookon, Twitteren, VKontakton – meg ahol csak lehetőséged van rá!

A mai nap! Sok boldogságot kíván a balrad.ru

Ma már 2021 február 27. – szombat – van. Az idei esztendő 58. napját tapossuk. Rohan ám az idő! 

A Gergely-naptár szerint ebből az évből már csak 307 nap van hátra.
A balrad.ru köszönti a ma névnapjukat ünneplő: Ákos, Bátor + Akács, Antea, Antigoné, Balambér, Balda, Baldó, Éneás, Gábor, Gabos, Gábriel, Lándor, Lantos, László, Leander, Orfeusz, Valdemár nevű kedves  olvasóit.  

Sok boldogságot kíván a balrad.ru!

Úgyszintén köszöntjük a ma szülinapjukat ünneplőket is!

A balrad.ru MINDEN OLVASÓJÁNAK KÍVÁNJA: LEGYEN SZÉP A MAI NAPJA!

Február 27. – én  IS nagy és emlékezetes dolgok estek meg a történelem során.

E napon is születtek és haltak meg nagy emberek, jelességek.

Hogy is volt? Mi is volt? Kik születtek? Kik haltak meg?

Itt bővebben: https://hu.wikipedia.org/wiki/Febru%C3%A1r_27.

Ma van:

– A Dominikai Köztársaság nemzeti ünnepe: a függetlenség napja (1884)

 A balrad.ru ma az alábbi zenével köszönti az ünnepelteket és az olvasóit

 

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a  blog nyitóoldalának jobb felső sarkában látható PayPal - A biztonságosabb és egyszerűbb online fizetési mód!  piktogrammra kattintva Pay-Pal-on 

-vagy közvetlen postai úton:

Szabó Péter 

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

HA LEHET…- NE BORÍTÉKBAN, MERT AZ MOSTANSÁG ELVÉSZ!

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”– rovatban tájékoztatjuk! balrad.ru/koszonet

Ha tetszett ez a cikk, ha egyetértesz a balrad.ru-val, oszd meg Facebookon, Twitteren, VKontakton – meg ahol csak lehetőséged van rá!

Donbassz

Az ami ezidőszerint Donbassz frontjain zajlik – főként a DNR – szakaszon – nevezhető bárminek, csak fegyvernyugvásnak nem!

A tegnapi martalócőrjöngést követően, Jelenovkában találtak föl nem robbant 60 mm – es M73HE NATO szabvány szerinti aknagránátot is. A cuccot a szerbiai Krusik fegyvergyárban gyártották 2016 – ban.

A DNR – frontszakaszon a tegnapi – éjszakáig kitartó – latordühöngés ma reggel tovább folytatódott. Kijev ordasai már nehéz fegyverekből lövik Debalcevot, Logvinovot, Novogrigorjevkát, Szanzsarovkát, és Kalinovot.

Gorlovka és a környező települések szintúgy.

Donyeck városközpontjában is hallhatóak a latorostrom hangjai.

A DNR délvidéki részén is éled a front.

A hoholmegszállta Kramatorszkból özönlik vasúton a latortechnika Donyeck felé

Az LNR – front jelenleg még viszonylag nyugodt, ám mindkét oldalon erőteljes mozgolódás tapasztalható.

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a  blog nyitóoldalának jobb felső sarkában látható PayPal - A biztonságosabb és egyszerűbb online fizetési mód!  piktogrammra kattintva Pay-Pal-on 

-vagy közvetlen postai úton:

Szabó Péter 

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

HA LEHET…- NE BORÍTÉKBAN, MERT AZ MOSTANSÁG ELVÉSZ!

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”– rovatban tájékoztatjuk! balrad.ru/koszonet

Ha tetszett ez a cikk, ha egyetértesz a balrad.ru-val, oszd meg Facebookon, Twitteren, VKontakton – meg ahol csak lehetőséged van rá!

A ragály miatt…

…vasúti hajtánnyal tértek haza az orosz követség diplomatái Észak-Koreából

A hajtány főhajtóműve a csoport egyetlen férfitagja volt, a követségi harmadtitkári minőségben.

Egy drezinát tolva tért haza a KNDK – ból a phenjani orosz nagykövetség munkatársainak egy csapata – közölte csütörtök éjjel az orosz külügyminisztérium.

A nyolctagú csoport, köztük több gyerek a koronavírusjárvány nyomán leállított légiközlekedés miatt kénytelen volt előbb 32 órát vonatozni, majd további két órát buszozni. Az út utolsó szakaszát az orosz határig gyalogosan, a vasúti síneken tették meg, csomagjaikat egy gépi hajtószerkezet nélküli “drezinán” több mint egy kilométeren át tolva.

A hajtány “főhajtóműve” hazatérő csoport egyetlen férfi tagja, Vlagyiszlav Szorokin követségi harmadtitkár volt. A nagykövetségi alkalmazottak és a gyerekek végül a Tumannaja folyó hídján áthaladva elérték az orosz Haszan határátkelőt, ahová a Tengermellék régió kormányzata autóbuszt küldött értük.

Az orosz diplomáciai tárca tájékoztatása szerint a hazatérők péntek reggel Vlagyivosztokból Moszkvába repültek.

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a  blog nyitóoldalának jobb felső sarkában látható PayPal - A biztonságosabb és egyszerűbb online fizetési mód!  piktogrammra kattintva Pay-Pal-on 

-vagy közvetlen postai úton:

Szabó Péter 

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

HA LEHET…- NE BORÍTÉKBAN, MERT AZ MOSTANSÁG ELVÉSZ!

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”– rovatban tájékoztatjuk! balrad.ru/koszonet

Ha tetszett ez a cikk, ha egyetértesz a balrad.ru-val, oszd meg Facebookon, Twitteren, VKontakton – meg ahol csak lehetőséged van rá!

Egyre kifizetődőbb a hazaárulás!

Márciustól újra nő a dagonya makkadagja

Márciustól újra nő a képviselők fizetése

Mivel a képviselők fizetése az átlagkeresethez van kötve, automatikusan jár nekik az emelés. A legjobban Kövér László járt.

A KSH csütörtöki jelentése szerint tavaly 9,7 százalékkal nőtt a bruttó átlagkereset, és mivel a képviselők fizetése a bruttó átlagkeresethez van kötve, ezért az emelést vita nélkül, automatikusan kapják – írja a Blikk.

Ez azt jelenti, hogy a képviselői alapfizetés bruttó 1 millió 103 ezer forint helyett 1 millió 211 ezer forintra nő, de érdemes hozzátenni, hogy a legtöbb képviselő amúgy is többet kap ennél, hiszen bizottsági helyekért és egyéb pozíciókért is jár még pénz. Egy országgyűlési képviselő bizottsági tagsággal például 1,7 milliót kap, a bizottságok alelnökei pedig már 1,8 millió feletti összeggel gazdagodnak egy hónapban.

Kétmilliónál többet a frakcióvezető-helyettesek, bizottsági elnökök és jegyzők kapnak, az újság szerint hét frakcióvezető, a hat parlamenti alelnök és a háznagy bére több mint 214 ezerrel növekszik, 2 millió 421 ezer forintot kapnak.

A legjobban Kövér László járt: a házelnök 290 ezer forinttal költhet többet havonta, a fizetése több, mint 3 millió forint.                                                                (HVG)

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a  blog nyitóoldalának jobb felső sarkában látható PayPal - A biztonságosabb és egyszerűbb online fizetési mód!  piktogrammra kattintva Pay-Pal-on 

-vagy közvetlen postai úton:

Szabó Péter 

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

HA LEHET…- NE BORÍTÉKBAN, MERT AZ MOSTANSÁG ELVÉSZ!

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”– rovatban tájékoztatjuk! balrad.ru/koszonet

Ha tetszett ez a cikk, ha egyetértesz a balrad.ru-val, oszd meg Facebookon, Twitteren, VKontakton – meg ahol csak lehetőséged van rá!

Bal-Rad komm: Emlékeink szerint NAGY EGYETÉRTÉSBEN szavaztak a makkadag emelésének mihez való viszonyításáról a dagonyázók. A KSH nevű qrmányvetítölde által kimutatott éves bérnövekmény az alapvetés! NEM ÁM AZ INFLÁCIÓ mértéke! Azt CSAK a nyugdíjemelés megállapításakor KELL figyelembe venni, amit szintén a KSH varázsol meg.  Így jön ki az ötleteket megszavazó dagonyázóknak a százalékosan majdnem háromszoros emelés a nyugdíjakkal ellentétben.  

Ha pedig még azt is tekintetbe vesszük, hogy a dagonyaegyedek makkadagja CSAK EGY RÉSZE a havi falnivalónak, bizton jelenthetjük ki: egyre kifizetődőbb elfoglaltság a hazaárulás!

Bihar Ura esete P. Máriával

Helmeczy: Vesztegetési pénzt továbbított Kósának az örökösnő

Alkotmányos költség, vagyis vesztegetési pénz volt az a 68 millió forint, amit a csengeri örökösnőként elhíresült P. Mária továbbított Kósa Lajosnak. Legalábbis Helmeczy László ügyvéd szerint a nő a legutóbbi bírósági tárgyalásán egyértelműen azt állította, hogy egy útépítéssel foglalkozó cég több részletben utalt számára összegeket, ezeket teljes egészében tovább adta a politikusnak.

P. Máriához több mint tíz tételben érkezett utalás a Kiskun Tender Kft.-től, amit később a címzett vagy a sofőrje vitt el készpénzben, erről pedig a nyomozó hatóság tud, sőt tudott korábban is a vallomásokból, az ügyészség mégsem akarja kihallgatni a politikust.

Helmeczy László Juhász Péter szerdán közzétett videójában arról is beszél, hogy a nőt korábban a Kiskun Tender képviseletében egy közvetítő személy kereste meg azzal: „hozza őt össze” Kósa Lajossal. A pénzek ezt követően kezdtek rendszertelen időpontokban beérkezni az asszony számlájára.

A Hvg.hu szerdán megjelent cikkében több részletet is közölt az ügyről. Ezek szerint a csengeri nő már korábban összefüggésbe hozta az ügylettel Kósát, és ez a vádiratban is szerepelt. A vallomás szerint a pénzt nem is neki szánták, hanem egy harmadik személynek. Erről a harmadik személyről azt állította, hogy az illető a család egy „miniszteri pozícióban lévő barátja”.

Ez a barát, akit most a videóban Kósaként azonosított az ügyvéd, kérte meg arra a szívességre, hogy a nő bankszámlájára menjen az összeg, mivel az övére nem mehet a munkája miatt.

Később a Kiskun Tender P. Mária ellen fizetési meghagyást adott ki. A pénzt azonban nem tudták lefoglalni nála, így végül büntetőeljárás lett az ügyből.  (24.hu)

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a  blog nyitóoldalának jobb felső sarkában látható PayPal - A biztonságosabb és egyszerűbb online fizetési mód!  piktogrammra kattintva Pay-Pal-on 

-vagy közvetlen postai úton:

Szabó Péter 

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

HA LEHET…- NE BORÍTÉKBAN, MERT AZ MOSTANSÁG ELVÉSZ!

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”– rovatban tájékoztatjuk! balrad.ru/koszonet

Ha tetszett ez a cikk, ha egyetértesz a balrad.ru-val, oszd meg Facebookon, Twitteren, VKontakton – meg ahol csak lehetőséged van rá!

Bal-Rad komm: Alakulgat itt egy történet, amiből minden annyit ér majd, amit és amennyit lehet tudni bizonyítani! VALAKIKNEK!

Persze lehetnek fenntartásaink minden vonatkozásban. Meg kétségeink!

VANNAK IS!

Emlékeztetnénk: mintha Kósa mondta volna a  2010 – es falkaforradalmi dijadal után, hogy “innentől a keze lesz levágva annak, aki lop.”

Nagyon úgy tűnhet, hogy VALAKIK most olyan borítást szeretnének, amivel az egész döbrögista hordát le tudják fejezni!

A probléma csak a MIÉRT? -tel van! Tarthatunk ugyanis attól, hogy nem a közélet megtisztítása a valódi cél! 

Kína, Oroszország, Észak-Korea és Irán a CIA fő célpontja

Washington, 2021. február 25. csütörtök (MB)

Alig egy nappal az után, hogy Kína jelezte együttműködési készségét az  Egyesült Államokkal, az amerikai központi hírszerző ügynökség (CIA) leendő új igazgatója”ragadozókhoz” hasonlította a kínai vezetőket, és Az ötvenes évek Mccarhysta boszorkányüldözésére emlékeztető stílusban szólt Kínáról és Oroszországról – jelentette a Magyar Békekör tudósítója csütörtökön.

    A 33 évi diplomáciai szolgálat, benne moszkvai nagyköveti kiküldetés, majd külügyi vezető tisztségek betöltése után CIA élére jelölt 65 éves William Burns Kínában, Oroszországban, Észak-Koreában és Iránban jelölte meg az amerikai nemzetbiztonságra leselkedő legnagyobb veszély forrását. Tekintélyuralmi rendszernek nevezte az oroszt és a kínait azzal a különbséggel, hogy míg Oroszország Napja leáldozóban, Kínáé felívelőben. Ezért Amerikának Kínára kell összpontosítania össztüzét – adta értésre.

     Baráti légkörben tartott bizottsági meghallgatásán Burns kijelentette: ha rajta múlna, bezáratná a Kínai Népköztársaság Egyesült Államokban működő kulturális intézményeit, köztük a Konfuciusz egyetemi kulturális központokat is, mert kém- és propaganda tevékenységükkel veszélyeztetik az államok nemzetbiztonságát. Előadta, hogy ha a szenátus jóváhagyja kinevezését a CIA élére, ki fogja bővíteni az ügynökség Kínával foglalkozó káderállományát, s az új kihívásoknak megfelelően fokozni fogja a CIA illegális tevékenységét a jelzett államokkal, legfőképpen Kínával szemben.

     Hozzátette: célnak tekinti Kínával az együttműködést is a klímavédelemben és az atomfegyverek elterjedésének korlátozásában.

     A Békekör tudósítója még február elején jelentette, hogy Biden véleménye szerint elsősorban Kína, másodsorban Oroszország áll Amerika vezető szerepe visszaszerzésének útjában. Elképzelése szerint a „két diktatúra” alól ki lehet húzni a talajt, ha kívülről segítenek a hatalom belső ellenzékének, beleértve a hatalmon lévő pártok azon köreit is, amelyek szemben állnak vagy bírálják Hszi Csin-ping és Vlagyimir Putyin vonalát, különös tekintettel a két ország szoros, de nem problémamentes kapcsolatára. Első lépésként védelmébe vette a nem politikai okokból bebörtönzött Alekszej Navalnijt, és Putyinnal folytatott első telefonbeszélgetésén követelte tőle azonnali kiengedését. Kiállásával az orosz ellenzék vezető személyisége mellett, felhevítette az orosz ellenzéki mozgalom aktivitását Putyin ellen.

     A szenátus hírszerzési bizottsága két héten belül hoz döntést arról, hogy jóváhagyja-e William Burns kinevezését a CIA igazgatói tisztségébe.+++

Kiadta: Magyar Békekör

Vajdasági ragályhorror

4668 új ragályfertőzöttet, 123 újabb halálos áldozatot jelentett be Döbrögi a ma reggeli rádiós igehirdetésén. A Kossuth rádión sugárzott vajdaszeánsz keretében elhintette, hogy 5027 – en vannak kórházban, 451 – en lélegeztetőgépen.

Szerinte drasztikusan fog a helyzet romlani a következő két hétben. Azzal számolnak, hogy erőteljesen növekszik a fertőzések száma, a kórházba és lélegeztetőgépen lévők száma is.

Döbrögi amúgy megbízik a járványügyi szakértőkben, matematikusokban, az előrejelzéseik eddig beváltak.

A rádiós szeánsz megtartására egy nehéz operatív törzs – ülésről érkezett. Megtudhattuk tőle, hogy el kellett rendelnie egy emelt szintű készültséget a kórházakban. Újra életbe lép a vezénylési rend, az ápolókra, orvosokra nézve ez azt jelenti, hogy megint bárhova irányíthatják őket.

Ő úgy véli, hogy ez az oltópontokon nem veszélyezteti az oltási rendet, mert az alapvetően a háziorvosokra épül.

Vajdánk szerint “a baloldal oltásellenes, felelőtlen”, de jön keletről elég vakcina a kínai és orosz szállítmányokkal.

Nem érhető el leírás a fényképhez.

KH-jelenti: 2021. 02. 24. 9:55
A POLGÁRMESTER A KÍNAI VAKCINÁVAL VALÓ OLTÁSSAL KAPCSOLATBAN ÍRT LEVELET A HÁZIORVOSNAK
Szerda reggel levélben kérte Molnár Róbert polgármester Deák Enikő kübekházi háziorvost arra, hogy a kínai Sinopharm vakcinával való oltás során körültekintően járjon el, és csak azt oltsa be ezzel a készítménnyel, akik azt írásos nyilatkozatban kérik, és vállalják annak esetleges következményeit.
Mint a polgármester írja, több virlógus szakember szerint a kínai oltóanyag “potenciális veszélyeket” rejthet magában.
A polgármester arról is ír a levélben, hogy információja szerint orvosokat helyeznek a kormányhivatalok nyomás alá, hogy mindenképpen ezzel oltsák be a praxisukban élőket.
Levele befejezéseként Molnár Róbert az írta: “Doktornő, első az emberi élet, és nem a hatalom érdeke!”
Azt nem tudjuk, hogy Kübekháza polgija balos vagy libsi (esetleg mindkettő!), de hogy egy NER – ellenes galád, az már biztos!
A balrad.ru NEM VÍUSTAGADÓ, ÉS NEM OLTÁSELLENES! DE…
Hírek szerint az elhunytak túlnyomó többsége krónikus betegségben szenvedő IDŐS EMBEREK, és ugyancsak többféle nyavalyáktól gyötört fiatalabbak.
Ugyancsak hírek szerint a SZOCIALIZMUSBAN KÖTELEZŐEN MEGKAPOTT BCG – VÉDŐOLTÁSOKNAK KÖSZÖNHETŐEN a magyarok jelentős hányada VISZONYLAG IMMUNIS LEHET a mostani ragállyal szemben!
Ismereteink szerint a BCG – vakcina egy ALAPOSAN KIKISÉRLETEZETT, BEVÁLT SZER, és nem egy hamarjában kikutyult alkalmi lötty, mint a mostani számtalan katyvasz.
Aligha véletlen, hogy a jelenleg 67 – 31 év közötti, KRÓNIKUS BETEGSÉGEKBEN NEM SZENVEDŐ ÉVJÁRATOK közül szinte alig – alig tud elragadni a Covid – rém.
Persze ha hiszünk az “összeesküvés – elméleteknek”, majd majd a seregnyi új katyvasszal való tömeges ojtakozás után…

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a  blog nyitóoldalának jobb felső sarkában látható PayPal - A biztonságosabb és egyszerűbb online fizetési mód!  piktogrammra kattintva Pay-Pal-on 

-vagy közvetlen postai úton:

Szabó Péter 

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

HA LEHET…- NE BORÍTÉKBAN, MERT AZ MOSTANSÁG ELVÉSZ!

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”– rovatban tájékoztatjuk! balrad.ru/koszonet

Ha tetszett ez a cikk, ha egyetértesz a balrad.ru-val, oszd meg Facebookon, Twitteren, VKontakton – meg ahol csak lehetőséged van rá!

MI! – csak zokoghatunk

Biden gyengéden beszólt Merkelnek, a “magyar” rezsim miatt

Joe Biden és Angela Merkel először került szembe egymással Biden amerikai elnökké választása óta a müncheni (virtuális) biztonságpolitikai konferencián, amelyen az USA első embere gyengéden bírálta a német kancellár megengedő politikáját a jog uralmára fittyet hányó országokkal szemben.
Joe Biden, az USA elnöke az online formában megtartott müncheni biztonságpolitikai konferencián fejtette ki először elnökként, hogy újjá akarja éleszteni a jog uralmát tiszteletben tartó, demokratikus államok szövetségét az autoritárius politikai erők globális előretörésével szemben. Nem említette meg az egyre inkább illiberálissá váló két uniós tagállamot, Lengyelországot és Magyarországot, mert udvarias ember. Ha megtette volna, akkor fel kellett volna vetnie Angela Merkel német kancellár felelősségét abban, hogy ennek a két országnak a vezetése hátat fordított a jog uralmának és a demokráciának – írja Philip Stephens, a Financial Times (FT) publicistája.

Talán generációs okok, viszonylag idős kora miatt Biden szenvedélyessé válik, amikor a demokráciáról beszél. Gyengéd oldalvágással Merkelre és Emmanuel Marcon francia államfőre, az EU másik kulcsfontosságú vezetőjére arra figyelmeztetett, hogy a Nyugat inflexiós ponthoz érkezett az erőszakossá vált Kínával és a dacos Oroszországgal szemben folytatott értékvitájában. A demokrácia nem véletlenül, csak úgy megtörténik. Védeni kell, erősíteni kell, meg kell újítani – jelezte mi a baja azzal, ha európai uniós országok, amelyek demokráciák voltak, egyszer csak átalakulnak valami mássá, mint dr. Jekyll és mr. Hyde.

Szembesítés

Biden valójában szembesítette Merkelt azzal, hogy felhívta a figyelmet a szavak és a tettek összhangjának szükségességére. Trump nacionalizmusa ütközött a liberális elvekre épülő nemzetközi együttműködéssel, ám egyben arra is lehetőséget adott, hogy ha már az USA nem áll ki ezért, akkor az európai vezetők se tegyenek semmit a szokásos frázisok pufogtatásán túl. Az új amerikai elnök viszont szóvá teheti, hogy Merkel országa gazdasági érdekeit a nyugati világ alapértékei elé helyezi.

A feltűnés nélkül megszólított kancellár persze egyetértett azzal, hogy a Nyugatnak ki kell állnia alapértékei mellett a felemelkedő Kínával és a revizionista Oroszországgal szemben. Az egyrészt-másrészt jegyében azonban megjegyezte, hogy az USA és Európa időnként más nézőpontból látja a dolgokat. Az FT szakírója szerint ezzel arra célzott, hogy a németek kifogásolják a pekingi vezetés erőszakoskodását a Kínában élő kisebbségekkel és Hongkonggal szemben, amíg ez nem sérti a német vállalatok exportérdekeit. Támogatják az orosz rezsim elleni szankciókat, amennyiben ez nem jár az északi-tengeri közvetlen orosz-német gazvezeték-kapcsolat feladásával.

Hol a határ?

Ugyanez a helyzet a lengyel és a magyar rezsimmel. A két ország miniszterelnöke tavaly év végén vétóval fenyegetve majdnem megakadályozta a hétéves európai költségvetés és a helyreállítási alap elfogadását, ám Merkel az utolsó pillanatban kompromisszumot kötött velük a jogállamiság ügyében. Ez jókora haladékot adott a kormányaiknak arra, hogy továbbra is fittyet hányjanak a jog uralmára, miközben EU-s támogatásokból finanszírozzák rendszereiket. A magukat Magyarországra bekvártélyozó német autógyártók viszont fellélegezhettek. Ezután a magyar miniszterelnök utasításait végrehajtó médiahatóság nekiesett az utolsó magyarországi liberális rádióadónak, a Klubrádiónak.

Biden persze rá fog kényszerülni, hogy rossz ízű alkukat kössön kulturálatlanul viselkedő politikusokkal. A Nyugat továbbra is együtt fog működni Kínával és Oroszországgal, még ha ezek tovább folytatják is a demokrácia minden maradékának kipurgálását rendszereikből. Az EU azonban értékközösségként, meghatározott normákat betartó államok szervezeteként definiálja magát. Hazugság lenne tagadni, hogy ezeket az alapokat gazdasági haszonért cserébe megsértik. A virtuális biztonságpolitikai konferencián azonban az FT cikkírója szerint nem Joe Biden volt, aki ehhez a csereberéhez cinikusan viszonyult.                                      (napi.hu)

A balrad.ru kommentje a “kunyera” után

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a  blog nyitóoldalának jobb felső sarkában látható PayPal - A biztonságosabb és egyszerűbb online fizetési mód!  piktogrammra kattintva Pay-Pal-on 

-vagy közvetlen postai úton:

Szabó Péter 

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

HA LEHET…- NE BORÍTÉKBAN, MERT AZ MOSTANSÁG ELVÉSZ!

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”– rovatban tájékoztatjuk! balrad.ru/koszonet

Ha tetszett ez a cikk, ha egyetértesz a balrad.ru-val, oszd meg Facebookon, Twitteren, VKontakton – meg ahol csak lehetőséged van rá!

Bal-Rad komm: Egyik szemünk sír(hat), a másik nevet(het) a beindult “cicaharc” láttán. Az egyik szemünk  sírhat a vén amerikai vezérhülye Kelet – ellenes ármánykodása miatt, a másik nevethet(ne) a kanzlerina fenekére paskolásért, amiért a vajdarendszert támogatja!

Valójában mindkét szemünk csak sírhat!  A germán lotyó ősszel nyugdíjba megy, őt már nem érdekli semmi! Leigázásunkat véghezvitte. Helynöke továbbra is a torkunkon térdel, magabiztos dölyffel. Azt várnánk, hogy Döbrögitől a MÁSIK HÓDÍTÓ szabadítson meg minket?! A demokrácia legfőbb őrségével – a NATO latorszövetségével – a nyakunkon?!

Persze nem kizárt, hogy LESZ VALAMIFÉLE HATALMI VÁLTOZÁS ITT!

Az viszont kizárt, hogy nekünk – MAGYAROKNAK – AZ A FAJTA VÁLTOZÁS hasznunkra lehetne! Cseberből – vederbe lépnénk csak!

Ezért aztán csak zokogni van okunk!

I. Fejezet – „Das Teufelswerk”

(idézet: És a varsói gettó felkelt)

1

  1. Fejezet

Das Teufelswerk

  1. szeptember 1-én megindult a hitleri hadigépezet Lengyelország ellen. Megkezdődött a második világháború, a világtörténelem egyik legszörnyűbb katasztrófája, amelyben különösen tragikus sors várt Lengyelország lakosságára.

Történészek, jogtudósok, politikusok, írók évtizedek óta keresik a választ, hogy Hitler miért éppen a lengyel területeket szemelte ki s tette a háború legbarbárabb haláltáborává. Az évszázados lengyel-német ellentétek? Bosszú Versailles-ért? Revanstörekvések? Keleti expanziós tervek? A lengyel nép ellenállása? Melyek voltak azok a fő tényezők, amelyek ezeket a döntéseket befolyásolták?

Úgy tűnik, Hitler számára Lengyelország az első perctől kezdve nagyon fontos volt. Elsősorban a villámháború sikere szempontjából. Be kellett robbannia Európába, meg kellett győznie a világot legyőzhetetlenségéről. Lengyelország emellett a nagy kísérlet terepe is volt, a mágus „Sonderlaboratoriuma”, amelynek boszorkánykonyháján kikísérletezhette az „Új Európa” torzszülötteit. Itt jutott előszője olyan lehetőséghez, hogy megvalósítsa az új területi és népességi viszonyok kialakítására irányuló elképzeléseit, és hozzálásson további keleti expanziós terveinek előkészítéséhez.

Arról, hogy a német kormánynak a szeptemberi támadás idején megvolt-e a kikristályosodott koncepciója Lengyelország jövőjét illetően, megoszlanak a vélemények.

Mint az a történeti irodalomból köztudott, s mint Martin Broszat ismert német történész1 is nyomatékosan felhívja rá a figyelmet, Hitler külpolitikai céljai már a háborút megelőzően is messze túlmentek az 1914-es határok egyszerű visszaállításán, illetve a versailles-i szerződés következményeinek a felszámolásán, s a lengyel kérdést, a lengyel területek sorsát messzemenően ezeknek a törekvéseknek rendelték alá.

1938-ig még semmi jel nem mutatott arra, hogy a lengyel kormány feltétel nélküli hűsége esetén Németország ne részesítené Lengyelországot ugyanolyan szövetségesi előnyökben, mint például Magyarországot vagy Romániát. „Sőt úgy tűnik – írja Broszat -, Hitler egészen 1938-ig azt tartotta szem előtt, hogy a Lengyelországgal való szövetség a jövőben is felhasználható külpolitikájának eszközeként, hogy majd az adott pillanatban, amikor pozíciója már kellően meg lesz alapozva, átalakíthassa ezt a szövetséget csatlósviszonnyá, az országot felhasználhassa bolsevikellenes expanziójához és a Kelet gyarmatosításához olyan politikai bázisként, amely hatalmas területre terjed ki, jóval messzebb, mint bármilyen határrevízió.”2 Lényegében ugyanezt az álláspontot képviseli Hitler-életrajzában3 Alan Bullock, aki a második világháború előtti német-lengyel együttműködés alapját a lengyelek hagyományos oroszgyűlöletében látja.

Hitler első, igazán nyíltan agresszív fellépése Lengyelországgal szemben Danzig (Gdansk) és a danzigi folyosó követelése volt 1938 végén. A történészek többsége megegyezik abban, hogy ezek a követelések nem annyira a tényleges német igényeket fejezték ki, hanem sokkal inkább annak kipuhatolására szolgáltak, vajon Varsó hajlandó-e áldozatok árán is fenntartani a német-lengyel szövetséget, s a nyugati hatalmak Csehszlovákia Münchenben történt feláldozása után a továbbiakban is biztosítják-e Németország számára a „szabad cselekvés lehetőségét Keleten …”4 A lengyel kormány elutasította Hitler Danzigra vonatkozó követeléseit; tisztában volt azzal, hogy ennek átadását Poznan és Felső-Szilézia visszakövetelése követné. Azt hiszem, mégis hiba lenne, ha az utóbb bekövetkező események okát csupán vagy elsősorban ebben az elutasításban keresnénk. Semmi biztosíték sincs ugyanis arra, hogy a lengyel kormány ellenkező magatartása esetén Hitler kevésbé lett volna agresszív Lengyelországgal szemben. Hiszen miközben Ribbentrop német külügyminiszter és a lengyel politikusok 1938 végén és 1939 első heteiben még javában folytatták „barátságos” tárgyalásaikat, a Wehrmacht vezérkara már dolgozott a Fall Weiss, a Lengyelország elleni hadműveleti terv előkészítésén. Hitler 1939. május 23-án a birodalmi kancellária épületében tartott bizalmas megbeszélésen közölte a vezérkar képviselőivel: „Danzig egyáltalán nem vita tárgya; ez a mi keleti életterünk kiterjesztésének kérdése”.5

Hitler a „keleti élettéren”, a „Lebensraumon” mindig elsősorban a Szovjetunió területét értette. Ezt már a „Mein Kampf”-ban megmondta, s még határozottabban megfogalmazta a külpolitikáról 1928-ban készített kéziratában, mely a „Hitlers zweites Buch” címet viselte, és 1961-ben került nyilvánosságra.6

1938 végén és 1939-ben Hitler éppen ezeknek az elképzeléseknek a megvalósítása érdekében látott hozzá a lengyel területek megszerzéséhez, mégpedig olyan eltökélten, hogy a német nemzetiszocialista kormány már a háború kirobbanásának veszélyét is vállalta. Hitler kezdettől fogva számolt azzal a lehetőséggel, hogy Anglia nem tartja be a Lengyelországnak nyújtott garanciákat. Már az említett, 1939. májusi értekezleten figyelmeztette a jelenlevőket, hogy „Lengyelország kérdése nem szakítható el a nyugati hatalmakkal folyó vitáktól. Lengyelország megóvásának kérdése tehát elesik.”7 Elképzeléseit illetően nem hagyott semmi kétséget. 1939. augusztus 22-én, tehát közvetlenül a háború kitörése előtt a vezérkar tagjaival tartott értekezleten leszögezte: „Elsődleges feladat Lengyelország elpusztítása. Nemcsak egy bizonyos vonalig kell eljutnunk, hanem meg kell semmisítenünk az ellenség életerejét. Lengyelország elpusztításának még akkor is alapvető célnak kell lennie, ha esetleg kitör a háború. Az évszakra való tekintettel gyorsan kell dönteni … Ne legyetek irgalmasak, legyetek brutálisak, a jog mindig az erősek oldalán van.”8

A Lengyelország elleni szeptemberi hadjárat néhány hét alatt befejeződött. A lengyel haderő hősies ellenállása és a lakosság aktív támogatása ellenére a lengyel honvédelem összeomlott, a kormány külföldre menekült, az ország nagy részét megszállták a németek.9

  1. október első felében Hitler főhadiszállásán megszületett a döntés a lengyel területek felosztásáról. Hitler október 8-i rendeletével Nyugat-Poroszországot, Poznan vidékét, Észak-Sziléziát és a ciechanówi területeket – mintegy 91 974 négyzetkilométert, a lengyel állam negyedét – közvetlenül a Német Birodalomhoz csatolták. Ezzel a Német Birodalom határa az 1914-es határhoz képest is 140-200 kilométerrel keletebbre tolódott. Az így bekebelezett rész az első világháború előtt Németországhoz tartozó lengyel területeknek mintegy a kétszerese volt, bár a végső határvonalat a hadiállapotok közepette nem állapították meg pontosan.

Ezek az ún. bekebelezett keleti területek (eingegliederte Ostgebiete) hivatalosan a birodalom részeként szerepeltek, de egészen 1944-194 5-ös kiürítésükig „külső területeknek” tekintették őket. Ide csak útlevéllel lehetett beutazni, illetve innen kiutazni, és külön szabályok rendezték státusukat. Minden esetre ezeken a területeken a lengyel nemzeti életet teljes mértékben lehetetlenné tették, beleértve az iskoláztatást és a nyelvhasználatot is. Az első perctől fogva megindult a lengyel és a zsidó lakosság szervezett kitelepítése ezekről a területekről, s helyükbe megbízható németeket telepítettek.10

Lengyelország központi területeiből október 12-én főkormányzóságot létesítettek. Ennek teljes neve: „Generalgouvernement für die besetzten polnischen Gebiete”. Október 25-én a megszálló katonai parancsnokságot polgári kormányzat váltotta fel. A hatalmat főkormányzóként Hans Frank birodalmi miniszter, a Német Jogtudományi Akadémia elnöke vette át, aki mint az országrész teljhatalmú ura vonult be a krakkói Wawelba, a lengyel királyok ősi palotájába.

Ennek a közigazgatási felosztásnak az értelmét legkorábban és legvilágosabban talán Göring gazdasági direktívái fogalmazták meg. Ő, mint a Német Birodalom négyéves tervéért felelős birodalmi miniszter, már 1939. október közepén egyértelműen leszögezte, hogy gazdasági hasznosítás szempontjából más szerep vár az ún. bekebelezett területekre és más a Generalgouvernementre. „Míg az előbbi országrészekben a gazdaság fejlesztését kell szorgalmaznunk, meg kell tartanunk a gazdasági erőt és a tartalékokat, s arra kell törekednünk, hogy ezek a területek a lehető leggyorsabban beépüljenek a német gazdaságba, a főkormányzóság területéről el kell szállítani minden, a német hadigazdaságnak hasznos nyersanyagot, gépet stb. Azokat a vállalatokat, amelyek nem feltétlenül szükségesek ahhoz, hogy a lakosság a lehető legalacsonyabb szinten fenntartsa életét, Németországba kell szállítani.11 A Hitler főhadiszállásán tartott október 17-i értekezleten kimondták: a főkormányzóságot sem gazdaságilag, sem pénzügyileg nem kell kímélni, éppen ellenkezőleg, mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy ott fennmaradjon a „polnische Wirtschaft”, azaz a tervszerűtlenség és a káosz. Miután ez a terület a jövőben katonai felvonulási terület lesz, az utakat, a vasutakat, a közlekedési vonalakat kell csupán rendben tartani. „Különösen szigorú és tudatos nemzetiségi háborút” kell folytatni, s ennek érdekében – tették hozzá – nem kell figyelembe venni semmiféle korlátozást.12

SaLa

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a  blog nyitóoldalának jobb felső sarkában látható PayPal - A biztonságosabb és egyszerűbb online fizetési mód!  piktogrammra kattintva Pay-Pal-on 

-vagy közvetlen postai úton:

Szabó Péter 

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

HA LEHET…- NE BORÍTÉKBAN, MERT AZ MOSTANSÁG ELVÉSZ!

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”– rovatban tájékoztatjuk! balrad.ru/koszonet

Ha tetszett ez a cikk, ha egyetértesz a balrad.ru-val, oszd meg Facebookon, Twitteren, VKontakton – meg ahol csak lehetőséged van rá!