Vezénylő Tábornok Úr lett a vajda!

A vajda katonai vezénylési akciótervet készített

Az ország legfontosabb dokumentumának nevezte Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Kossuth rádió reggeli műsorában az úgynevezett egészségügyi átcsoportosítási tervet, amely arról szól, hogyan kell majd az erőket átcsoportosítani, amikor tömegessé válik a koronavírus-fertőzés.

A törvények egészségügyi veszélyhelyzetben minden egészségügyi dolgozónak kötelezővé teszik a vezényelhetőséget, ilyenkor központilag lehet gazdálkodni velük – mondta.

A kormányfő azt is hozzátette, hogy 110 kollégiumot foglaltak le – ahol 19 820 embert tudnak elhelyezni – és 58 hotelt – ezek 5661 ember elhelyezésére alkalmasak –, továbbá szolgálatba van állítva 3543 gépjármű, és 203 770 ember étkeztetésére vannak felkészülve.

Ez egy katonai vezénylési akcióterv a tömeges járvány időszakára – mondta Orbán Viktor.

A munkahelyek megőrzéséről és újak létrehozásáról szólva, a miniszterelnök közölte: kedden mutatják be a magyar gazdaságtörténet legnagyobb gazdaságélénkítési tervét.

„Úgy küzdjünk meg ezzel a válsággal, hogy ne adjunk fel a céljainkat, ne adjuk fel azt, amit elértünk, ne adjuk fel Magyarország függetlenségét (…), a munkaalapú gazdaságot és a büszke élet lehetőségét sem!” – fogalmazott.
(MTI)

A balrad.ru kommentje a “kunyera” után

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a piktogrammra kattintva Pay-Pal-on

PayPal - A biztonságosabb és egyszerűbb online fizetési mód!

vagy közvetlen postai úton:

Szabó Péter 

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

HA LEHET…- NE BORÍTÉKBAN, MERT AZ MOSTANSÁG ELVESZIK!

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”– rovatban tájékoztatjuk! balrad.ru/koszonet

Ha tetszett ez a cikk, ha egyetértesz a balrad.ru-val, oszd meg Facebookon, Twitteren, VKontakton – meg ahol csak lehetőséged van rá!

Bal-Rad komm: Ez az eü. vezénylési terv logikus és ésszerű a RAGÁLY VÉGÉIG! (Az már más kérdés, hogy hová lettek az eü – dolgozók, hogy ily módon kell őket pótolni?)

Kétségünk viszont afelől ne legyen, hogy a KORLÁTLAN IDEJŰ TELJHATALMÁVAL ÉLVE, A RAGÁLY UTÁN FOG CSAK FÖLPÖRÖGNI az átvezénylés rendszere. A gazdaság területére vonatkoztatva, a versenyképesség biztosítására hivatkozással.

A RABSZOLGAUNKA ALAPÚ GAZDASÁG MEGTEREMTÉSÉRE!

MI SZÓLTUNK!

A 2020 április 3. – i Ragályhíradó

Ragályhíradó motto – balrad.ru olvasói komment: “A Kovid egy héber név, amely bölcset jelent. A 19 pedig a szabadkőművesek körében spirituális szám, amely azt jelenti, hogy a céljukat elérték. Más szerint a daliás ’90 – es évek magyar pornóvideo – forgalmazó Ko(vács)Vid(eo) – ra utal, a szám pedig a kártyás 19. Amire már nem szabad lapot húzni! Napi összeesküvés rovat.”

A WHO közlése szerint Covid -19 már több mint egymillió emberbe fészkelte be magát világszerte. A közlemény tegnap esti megjelenéséig 51 485 embert végleg el is ragadott.

Szóvivői szintű diplomáciai csörte zajlott le tegnap Oroszország és az USA külügyminisztériumai között az Amerikának nyújtott orosz segítségről. Ebből pedig az látszik kiderülni, hogy az eset kulcsa a gyorsaság.

Morgan Ortegus amerikai részről az USA pökhendiségén esett csorbát kifogásolva bejelentette, hogy ők nem segélyt kértek és kaptak Moszkvától, hanem megvásárolták a Trump bohóc által kért cuccokat, amiknek az értéke felét már ki is fiették.

Az orosz KüM szóvivője Marija Zaharova ezt azzal egészítette ki, hogy a szállítmány értékének MÁSIK FELÉT viszont az Oroszországi Közvetlen Beruházási Alap állja.

Tehát csak a szállítmány fele segély!

Dmitrij Peszkov a Kreml fősajtósa is beszállt a helyzet magyarázásába. Eszerint a bótolás háttéralkuja szerint ha a helyzet úgy hozná, – föltételezve az amerikai gyártókapacitás helyreállását – “szükség esetén az USA majd viszonozza az orosz gesztust.”

Trump bohóc egyébként mára virradóan beismerte, hogy ő már hónapokkal ezelőtt pontos információkkal rendelkezett az USA – ra leselkedő ragályveszély “áldásos” következményeiről, csak nem akarta fölizgatni a népeket. Inkább elhallgatta a valós veszélyt! Ami persze egy dolog – mármint az elhallgatás! – de cselekedni sem cselekedett!

Tegnap megpróbált valamit behozni! Háborús törvény alapján intézkedett. Hat nagy amerikai céget elnöki rendeletben kötelezett gyártási profiljaik átszervezésére, a ragály elleni küzdelemnek megfelelően. Ennek megfelelően az ellátási lánc bürökratikus akadályait is félretették, és a termelés anyagi fedezetét az állam állja.

Ideje is volt valamit tenniük, mert K.e.i. szerint tegnap este nyolc órakor az ottani halottszám már 4757 volt.

Az itáliai Lombardia tartományban hétfőn kezdi meg működését az orosz hadsereg által fölrittyentett tábori kórház.

“Életkép” Bergamo egyik ragálykórházából:

DÖBRÖGISZTÁNBAN VISZONT NEM ANNYIRA A RAGÁLY, HANEM A DÖBRÖGISTA KUTYAKOMÉDIA DÚL ÉS TOMBOL!

Aki kíváncsi a vajdasági történésekre, bárhová klikkel is – bőven talál hírt!

Aki az udvari vetítölde HIVATALOS adataira kíváncsi, annak ide kell kattintania: https://koronavirus.gov.hu/

Vagy nézheti a délelőtt 11 – kor kezdődő Cilavzió adását.

 

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a piktogrammra kattintva Pay-Pal-on

PayPal - A biztonságosabb és egyszerűbb online fizetési mód!

vagy közvetlen postai úton:

Szabó Péter 

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

HA LEHET…- NE BORÍTÉKBAN, MERT AZ MOSTANSÁG ELVESZIK!

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”– rovatban tájékoztatjuk! balrad.ru/koszonet

Ha tetszett ez a cikk, ha egyetértesz a balrad.ru-val, oszd meg Facebookon, Twitteren, VKontakton – meg ahol csak lehetőséged van rá!

Lenin „Áprilisi Tézisei”

A bolsevik párt a februári forradalom után. Lenin „Áprilisi Tézisei”
(idézet: Világtörténet 7.)
A februári forradalom napjaiban, midőn a bolsevikok kiléptek az illegalitásból, a párttagok száma nem volt- több 45 000-nél. Ezek azonban harcedzett, a tömegek között végzett politikai és szervező munka sok éves tapasztalatával felvértezett káderek voltak. A börtönökből, a száműzetésből és az emigrációból hazatértek a párt neves vezetői — F. E. Dzerzsinszkij, P. A. Dzsaparidze, V. V. Kujbisev, G. K. Ordzsonikidze, J. M. Szverdlov, I. V. Sztálin, Sz. G. Saumjan — és az Állami Duma képviselői: G. I. Petrovszkij, M. K. Muranov, A. J. Badajev és mások. Hosszú szünet után már március 5-én újra megjelent a párt központi lapja: a „Pravda”. Nyomában Moszkvában, Kijevben, Harkovban, Szamarában és sok más városban is megjelentek a bolsevik újságok.

A pártszervezetek nem tudtak mindjárt beleilleszkedni a gyökeresen megváltozott helyzetbe, amely új orientációt követelt meg, új jelszavakat a milliós tömegek összefogására és vezetésére. E nehéz pillanatban különös erővel nyilvánult meg Leninnek, a párt vezérének rendkívüli bölcsessége és éleslátása.

A forradalom emigrációban érte Lenint. Itt írta meg „Levelek a távolból” című sorozatát, amelyben a végbemenő forradalom mozgató erőit és sajátosságait, szocialista forradalomba való átnövésének perspektíváit elemezte. „Munkások — írta Lenin —, a cárizmus elleni polgárháborúban a proletárhősiességnek, a népi hősiességnek csodáit műveltétek, most csodákat kell művelnetek a proletariátus és az egész. nép megszervezése terén, hogy előkészítsétek győzelmeteket a forradalmi második szakaszában.”7
7 Lenin: Levelek a távolból. Lásd Lenin Művei. 23. köt. 333. old.

Az Ideiglenes Kormányt népellenesnek bélyegezte és óvta a munkásokat attól, hogy a legcsekélyebb bizalmat is tanúsítsák iránta. A bolsevik párt teljes politikai és szervezeti önállósága, tömegkapcsolatainak kiszélesítése, a nép felfegyverzése, a szovjetek megszilárdítása — ezek voltak Lenin első útmutatásai és tanácsai, amelyeket oroszországi elvtársainak küldött.

1917. április 3-án Lenin hazatért. Pétervárott a Finlandi pályaudvaron munkások és munkásnők, katonák és matrózok ezrei lelkesen fogadták. Beszédét, amelyet egy páncélautó tetejéről mondott el, ezzel a jelszóval fejezte be: „Éljen a szocialista forradalom!”.

Másnap Lenin a bolsevikoknak a Tauriai palotában tartott értekezletén a háborúról és békéről szóló beszámolót tartott, s ezt megismételte egy gyűlésen, amelyen a mensevikek is jelen voltak. A beszámoló téziseit április 17-én a „Pravda” „A proletariátus feladatai a jelenlegi forradalomban” címen közölte.8
8 Lenin: A proletariátus feladatai a jelenlegi forradalomban. Lásd Lenin Művei. 24. köt. 3—8. old.

Lenin e tézisei — a történelmi jelentőségű „Áprilisi tézisek” — világos, kimerítő választ adtak a legélesebben felvetődő, legfontosabb kérdésekre, amelyek elé a forradalmi események viharos fejlődése a munkásosztály pártját állította. Lenin rámutatott, hogy a hatalomnak a burzsoázia kezébe kerülésével lezárult a forradalom első szakasza. A munkások és katonák által létrehozott szovjetekben a proletariátus és a parasztság forradalmi-demokratikus diktatúrája öltött testet, amelynek megteremtését a bolsevikok már 1905-ben napirendre tűzték. Ez a „második kormány” azonban megegyezésre lépett az Ideiglenes Kormánnyal, a burzsoázia diktatúrájának szervével, önként átengedve ennek a hatalmat. Ily módon két diktatúra sajátságos összefonódása jött létre, ez azonban nem állhat fenn sokáig. Most sem a demokratikus békét elérni,sem földet és kenyeret szerezni nem lehet másként, csakis a burzsoázia hatalmának megdöntése és a proletariátus diktatúrájának megteremtése útján. Csak így érhető el a béke — hiszen az antant-imperialistákhoz ezer szállal kötődő burzsoázia a hódító háború folytatása mellett van; a föld — hiszen a burzsoázia érdekei összefonódnak a földbirtokosok érdekeivel, mert a földesúri földek nagy része jelzáloghitellel terhelt; és végül a kenyér is — hiszen az éhínség mesés gazdagodási lehetőséget nyújt a bankoknak, földbirtokosoknak, tőkés gabonakereskedőknek és gazdagparasztoknak. Csak a szocialista forradalom mentheti meg az országot a gazdasági katasztrófától, válthatja valóra a néptömegek életbe vágó követeléseit, ránthatja ki Oroszországot az imperialista háború örvényéből.A szocialista forradalmat a proletariátus csak a falusi szegénységgel szövetségben, a parasztság ingadozó középrétegeit a maga oldalára állítva hajthatja végre.

Elméleti és gyakorlati szempontból egyaránt óriási jelentőségű megoldást dolgozott ki Lenin az „Áprilisi tézisek”-ben a forradalmi hatalom szervezetének politikai formájára nézve. A Párizsi Kommün tanulságait figyelembe véve és a két orosz forradalom tapasztalatai alapján arra a következtetésre jutott, hogy az állam új, legmagasabbrendű típusa, amelyben a proletariátus diktatúrája megtestesül, nem a parlamentáris demokratikus köztársaság, hanem az „országszerte alulról fölfelé felépített” szovjetek köztársasága kell hogy legyen. Ha minden hatalom a szovjetek kezébe kerül, ez maga után vonja a régi, a nép fölött álló és a néppel ellenségesen szemben álló államgépezet összezúzását, felváltását olyan új igazgatási apparátussal, amely közvetlenül kifejezésre juttatja a legszélesebb néptömegek akaratát, forradalmi iniciatíváját.

Az adott helyzetben, midőn a szovjetek támogatták az Ideiglenes Kormányt, s a munkás-, katona-és paraszttömegek bíztak a szovjetekben, hiba lett volna kiadni az Ideiglenes Kormány azonnali megdöntésének jelszavát; ez azt jelentette volna, hogy a bolsevikok a szovjetek ellen fordulnak, elszakadnak a tömegektől. De megengedhetetlen volt a burzsoázia hatalmának támogatása is. Ezért Lenin kiadta a jelszót „Semmi támogatást az Ideiglenes Kormánynak!”, „Minden hatalmat a szovjeteknek!”. Ez a jelszó akkor a szovjeteknek a burzsoá kormánnyal való szakítását jelentette, ami szükségképpen maga után vonta volna ennek bukását és új kormány alakulását — kezdetben mensevikekből és eszerekből, minthogy akkor a szovjetekben ők voltak többségben.

Noha a kispolgári pártok — osztálytermészetüknél fogva — képtelenek voltak más politikát folytatni, mint a proletariátus és a burzsoázia közötti lavírozás, a kompromisszumok és a burzsoáziának tett engedmények politikáját, az egész hatalomnak a szovjetek kezébe kerülése ennek ellenére nagy jelentőségű tény lett volna. Tág teret nyitott volna a szovjetek által egybefogott tömegek forradalmi öntevékenységének. A szovjeteken belül kibontakozó osztály- és pártküzdelmek során a megalkuvók rövidesen lelepleződtek volna, s a bolsevikok gyorsabban tudták volna a maguk oldalára vonni a tömegeket. A munkásoknak, katonáknak és parasztoknak a szovjetek demokratikus választási rendszerével és a küldöttek visszahívásának jogával élve, lehetőségük volt a szovjetek, s ezen át a kormány összetételének megváltoztatására,a nép létérdekeit védelmező bolsevik párt kezébe adva az ország vezetését.

Ez a forradalom békés továbbfejlesztésének irányvonala volt. E lenini koncepció a népnek a cárizmus felett aratott győzelme nyomán kialakult valóságos helyzet és osztály-erőviszonyok elemzéséből következett. „A fegyver a nép kezében volt, a nép felett nem volt külső erőszak — ez volt a dolog lényege. Ez volt az a körülmény, amely lehetővé tette és biztosította az egész forradalom fejlődésének békés útját.”9
9 Lenin: A jelszavakról. Lásd Lenin Művei. 25. köt. Szikra 1952. 193. old.

Lenin leszögezte: a forradalom polgári demokratikus szakaszából a szocialista szakaszba való átmenet békés útja a legkevésbé fájdalmas, a legkedvezőbb a nép számára. A bolsevikok ennek megfelelően minden erejükkel ezért az útért harcoltak.

Lenin és a bolsevikok e döntésükben számításba vették, hogy a forradalom békés továbbfejlődését a nép túlereje biztosítja. E túlerő megőrzését és fokozását, a Vörös Gárda és a hadseregben működő forradalmi szervezetek megerősítését a párt egyik legfontosabb feladatának tekintették.

Az „Áprilisi tézisek”-ben Lenin megfogalmazta a bolsevik párt gazdasági programját. A párt — írta — nem tűzi ki célul a szocializmus azonnali „bevezetését”, amíg maguk a tömegek nem ébrednek tudatára annak, hogy a szocializmus megvalósítása szükséges és elkerülhetetlen. „De csak a »majdnem-marxista« szólamok mögé rejtőző burzsoá szofisták vezethetik le ebből az igazságból az olyan politika igazolását, amely elodázná a gyakorlatilag már teljesen megérett, sürgős forradalmi rendszabályokat, amilyeneket a háború folyamán számos burzsoá állam gyakorta megvalósított és amelyek a közeledő teljes gazdasági bomlás és éhínség elleni harc érdekében halaszthatatlanul szükségesek.”10
10 Lenin: A proletariátus feladatai forradalmunkban. (A proletárpárt platformjának tervezete.) Lásd Lenin Művei. 4. köt, 58. old.

Az ilyen rendszabályok, a szocializmus felé vezető objektíve már megérett lépések közé tartozott a bankok államosítása; a szindikátusok államosítása vagy legalábbis — haladéktalanul — a munkásküldöttek szovjetjeinek ellenőrzése alá helyezése; a társadalmi termelésnek és a termékek elosztásának a szovjetek ellenőrzése alá helyezése; a földesúri földek elkobzása és az összes földek nacionalizálása.

Lenin rámutatott: mindaddig, amíg a hatalom a burzsoázia kezében van, a háború, amelyet az Ideiglenes Kormány tovább folytat, szükségképpen imperialista jellegű. Ezért a „forradalmi honvédelemnek” tett legcsekélyebb engedmény is a szocializmus elárulásával, az internacionalizmus teljes elvetésével egyértelmű. A párt tevékenységében a tömegek között kifejtett propaganda nyomul előtérbe, melynek feladata; tisztázni előttük a háború igazi jellegét, eloszlatni bennük ama naiv hitet, hogy a háborúnak véget lehet vetni pusztán azzal, hogy „a szuronyt a földbe döfjük” — a tőke hatalmának megdöntése nélkül.

Az „Áprilisi tézisek”-ben Lenin állást foglalt a pártkongresszus mielőbbi összehívása, a pártprogram felülvizsgálása, a párt nevének megváltoztatása mellett. „»Szociáldemokrácia« helyett, amelynek hivatalos vezérei az egész világon elárulták a szocializmust és átpártoltak a burzsoáziához (a »honvédők« és az ingadozó »kautskysták«), Kommunista Pártnak kell neveznünk magunkat” — írta Lenin.11 A tézisekben felvetette a III., Kommunista Internacionálé megteremtésének feladatát is.
11 Lenin: A proletariátus feladatai a jelenlegi forradalomban. Lásd Lenin Művei. 24. köt. 6. old.

Lenin fellépése, az, hogy a tömegeket harcba hívta a szocialista forradalomért, dühödt ellenállást váltott ki a mensevikek és eszerek részéről. A pétervári szovjet végrehajtó bizottságában — ez az ő kezükben volt — a lenini tervet élesen elítélő határozatot vittek keresztül. Az Ideiglenes Kormány a megalkuvók rágalomkampányát felhasználva arra készült, hogy leszámoljon Leninnel.

A bolsevik párton belül is fellépett a lenini irányvonal ellen egy kisebb opportunista csoport (Kamenyev és néhány híve). Ezek az Ideiglenes Kormány „feltételes támogatásának” félmensevik álláspontjára helyezkedtek, és azt állították, hogy Oroszország nem érett még meg a szocialista forradalomra. Az opportunisták azonban hamarosan elszigetelődtek. Rövid időn belül az egész párt a lenini program köré tömörült. A bolsevik szervezetek nőttek és erősödtek: taglétszámuk már áprilisban meghaladta a 80 000 főt. A bolsevikok befolyása országszerte szakadatlanul erősödött.

1917. április 24-én Pétervárott megnyílt a bolsevik párt VII. összoroszországi konferenciája, az első legálisan megtartott pártkonferencia. A fővárosban összegyülekezett bolsevik gárda megjárta a cárizmus ellen vívott harc tövises útját. A konferenciát Lenin irányította, s ő volt a legfontosabb napirendi pontok előadója. A konferencia határozatai megszabták a párt irányvonalát az új történelmi helyzetben. A konferencia az „Áprilisi tézisekkel” teljes összhangban a párt általános politikai feladatát abban jelölte meg, hogy irányt kell venni a szocialista forradalomra, és kiadta a „Minden hatalmat a szovjeteknek!” jelszót, amely ekkor a forradalom békés továbbfejlesztésének jelszava volt.

Az agrárkérdésről hozott határozat követelte, hogy a földesúri földeket haladéktalanul kobozzák el és bocsássák a paraszt- és földmunkás-bizottságok rendelkezésére, továbbá nacionalizálják a földet az egész ország területén. A párt felszólította a parasztokat: ne várják meg az alkotmányozó gyűlés összehívását, hanem azonnal és szervezetten vegyék kezükbe a földesúri földet. A nemzeti kérdésben elfogadott határozatot a proletár internacionalizmus szelleme hatotta át. A határozat kinyilvánította a nemzetek önrendelkezési jogát, a különválást is beleértve. Kimondta: az Oroszország kötelékében megmaradó népek számára területi autonómiát kell adni; a nemzeti kisebbségeket sújtó mindennemű korlátozást el kell törölni; szabad fejlődésüket külön törvényekben kell biztosítani;az összes oroszországi nemzetiség élenjáró proletárjait egységes munkáspártba kell tömöríteni.

Arra a kérdésre, hogyan lehet a leggyorsabban véget vetni az imperialista háborúnak, a konferencia a következőképpen válaszolt: türelmesen, állhatatos munkával meg kell magyarázni a népnek, hogy a háborút csak úgy lehet befejezni, ha a hatalom a proletárok és félproletárok osztályának kezébe megy át. Amíg ez nem következik be, „pártunk minden módon támogatni fogja azokat a külföldi proletárpártokat és csoportokat, amelyek már a háború idején valóban forradalmi harcot folytatnak imperialista kormányaik és saját burzsoáziájuk ellen. Különösen elősegíti majd a párt a fronton valamennyi hadviselő ország katonái közt megindult tömeges lövészárok-barátkozást, s arra törekszik, hogy az elnyomottak szolidaritásának ezt az ösztönös megnyilvánulását tudatos és a lehető legszervezettebb mozgalommá változtassa, amely arra irányul,hogy valamennyi hadviselő országban az egész államhatalom a forradalmi proletariátus kezébe menjen át.”12
12 Lenin: Az OSZDMP(b) VII. összoroszországi konferenciája. 1917. április 24—29. (május 7—12). Lásd Lenin Művei. 24. köt. 276. old.

Az áprilisi konferencia határozottan állást foglalt azellen, hogy a bolsevikok részt vegyenek a hadviselő országok szocialistáinak Stockholmba tervezett kongresszusán. Ennek összehívása a szociálpacifisták manővere volt; arra szolgált, hogy leplezze az imperialista békefeltételekről folyó diplomáciai tárgyalásokat. „Szocialisták, ha csak nem akarják elárulni a proletariátus ügyét, nem vehetnek részt sem közvetlenül, sem közvetve ebben a szennyes és önző alkudozásban, amelyet a különböző országok tőkései az általuk rablott zsákmány felosztása körül folytatnak” — hangzott az áprilisi konferencia határozata.13
13 Ugyanott, 252. old.

A bolsevik párt, az áprilisi konferencia határozataival felfegyverkezve, harcot indított a tömegek megnyeréséért, hogy kivonja őket a megalkuvók befolyása alól, hogy megvalósítsa a szocialista forradalom lenini irányvonalát.

SaLa

 

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a piktogrammra kattintva Pay-Pal-on

PayPal - A biztonságosabb és egyszerűbb online fizetési mód!

vagy közvetlen postai úton:

Szabó Péter 

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

HA LEHET…- NE BORÍTÉKBAN, MERT AZ MOSTANSÁG ELVESZIK!

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”– rovatban tájékoztatjuk! balrad.ru/koszonet

Ha tetszett ez a cikk, ha egyetértesz a balrad.ru-val, oszd meg Facebookon, Twitteren, VKontakton – meg ahol csak lehetőséged van rá!

A mai nap! Sok boldogságot kíván a balrad.ru

Ma már 2020 április 3. péntek van. Az esztendő 94. napját tapossuk. Rohan ám az idő! 

A Gergely-naptár szerint az évből még 272 – merthogy SZÖKŐÉV AZ IDEI – nap van hátra. 

De mi az a szökőév?
Szökőévek a következők: minden néggyel osztható év, kivéve a százzal is oszthatókat. Szökőévek viszont a 400-zal osztható évek. Vagyis a századfordulók évei közül csak azok szökőévek, amelyek 400-zal is oszthatók.
Ez alapján tehát a belátható időn belül ránk váró szökőévek 2024; 2028…stb!
Nem lesz szökőév 2100, 2200 és 2300. Viszont szökőév lesz 2400.

A balrad.ru köszönti a ma névnapjukat ünneplő: Buda, Richárd, Hóvirág, Indira, Irén, Iréne, Keresztély, Keresztes, Múzsa, Sükösd, Szixtusz, Ulpián  nevű kedves  olvasóit.  

Sok boldogságot kíván a balrad.ru!

Úgyszintén köszöntjük a ma szülinapjukat ünneplőket is!

A balrad.ru MINDEN OLVASÓJÁNAK KÍVÁNJA: LEGYEN SZÉP A NAPJA!

Április 3 – án  IS nagy és emlékezetes dolgok estek meg a történelem során.

E napon is születtek és haltak meg nagy emberek, jelességek.

Hogy is volt? Mi is volt? Kik születtek? Kik haltak meg?

Itt bővebben: https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81prilis_3.

A mai napra SEMMI ÜNNEP! MA CSAK DÖGUNALOM!

A balrad.ru mai zeneajánlata:

 

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a piktogrammra kattintva Pay-Pal-on

PayPal - A biztonságosabb és egyszerűbb online fizetési mód!

vagy közvetlen postai úton:

Szabó Péter 

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

HA LEHET…- NE BORÍTÉKBAN, MERT AZ MOSTANSÁG ELVESZIK!

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”– rovatban tájékoztatjuk! balrad.ru/koszonet

Ha tetszett ez a cikk, ha egyetértesz a balrad.ru-val, oszd meg Facebookon, Twitteren, VKontakton – meg ahol csak lehetőséged van rá!

Donbassz

Távozott posztjáról a holland főügyész

Fred Westerbeke 2014 óta volt az MH17-es ügy legfőbb ügyésze. Mostantól más munkakörben helyezkedik el.

Mint azt a helyi nu.nl honlap közli, távozik posztjáról Fred Westerbeke holland főügyész, a vád legfőbb képviselője az MH17-es ügyében. A hírek szerint Westerbeke április 1-től távozik a főügyészségről, és a rotterdami rendőrség vezetője lesz.

A hírek között szerepel, hogy – az áldozatok hozzátartozóinak (1) kezdeményezésére – az MH17 katasztrófájának kivizsgálásában elért sikereinek elismeréseként Westerbekét kitüntette a holland igazságügyi és biztonsági minisztérium.

Megjegyezzük: Westerbeke irányította a Donbassz fölött lezuhant maláj utasszállító gép ügyében bűnügyi nyomozást végző Egyesített Nyomozócsoport (JIT – Joint Investigation Team) munkáját.

Mint emlékezetes, a Malaysian Airlines MH17-es sz. járatán közlekedő, és a Donbassz fölött lezuhant utasszállító gép ügyében, Hollandiában március 9-én sor került az első bírósági tárgyalásra. Az ügynek négy vádlottja van: az orosz Igor Girkin, Szergej Dubinszkij, Oleg Pulatov, valamint az ukrán Leonyid Harcsenkó.

Az is ismertté vált, hogy a holland ügyészség két pontban nyújt be vádindítványtaz MH17 ügy gyanúsítottjaival szemben. (2)

https://korrespondent.net/world/4208148-delo-MH17-sud-prosyt-predostavyt-sputnykovye-snymky-s-zapuskom-rakety

MH17-es ügy: a bíróság bekéreti a rakéta fellövéséről készített műholdfelvételeket.

  1. március 23.

A felvételekről, röviddel a katasztrófa után, John Kerry akkori amerikai külügyminiszter tett említést.

Mint március 23-án, hétfőn az NRC közölte: az MH17 katasztrófájának ügyét vizsgáló hágai bíróság bírái kérik rendelkezésükre bocsátani az utasszállító gépet eltaláló rakéta fellövéséről készített amerikai műholdfelvételeket.

A hírek megjegyzik: a bíróság megkereséssel fordult a holland főügyészséghez a továbbra is titkosítás alatt álló felvételek ügyében. A bíróság az iránt érdeklődik: van-e mód arra, hogy feloldják e felvételeket a titkosítás alól, és csatolják őket a periratokhoz.

Mint emlékezetes, rövidesen a 2014. július 17-i repülőgép-szerencsétlenség után John Kerry akkori amerikai külügyminiszter kijelentette: bizonyítékaik vannak a rakéta fellövésére. (3) Ennek során a holland főügyésznek betekintést engedtek ezekbe a felvételekbe. (4)

Az is szerepel a hírekben, hogy a mai tárgyalás során az áldozatok hozzátartozóit képviselő védelem másolatban megkapta az ügy periratait. Amellett a június 8-án tartandó következő tárgyalásig a nyomozóbírónak átadták Oleg Pulatov és a másik három vádlott ügyének periratait. A nyomozóbíró dönti el, hogy az iratok melyik részeit fordítják le oroszra a vádlottak számára. (5)

A várakozásoknak megfelelően, az ügy érdemi tárgyalása a jövő évben kezdődik.

Mint arról hírt adtunk, Hollandiában március 9-én sor került az első bírósági tárgyalásra. Az ügynek négy vádlottja van: az orosz Igor Girkin, Szergej Dubinszkij, Oleg Pulatov, valamint az ukrán Leonyid Harcsenkó. Egyikük sem jelent meg a bíróság előtt. (6)

A következő, március 23-i tárgyalás kevesebb, mint egy órán át tartott.

A tárgyalások előzetes ütemterve szerint azokra 2020. június 8 és július 3, augusztus 31 és november 13, továbbá 2021. február 1 és március 26 között kerül sor.

Megjegyzések:

(1)  A bírósághoz eddig 84 kártérítési keresetet nyújtottak be. A per során 49 hozzátartozót hallgatnak meg.

(2)  A gép lelövésével, illetve 298 ember megölésével vádolják őket.

(3)  Noha az orosz fél ezt rögtön kérte (és azóta is sürgeti), az amerikaiak akkor arra hivatkozva tagadták meg a műholdfelvételek közzétételét, hogy egy vadonatúj típusú, kipróbálás alatt álló műholdjuk készítette a felvételeket. A felvételek közzétételével, úgymond, a műholdról titkos részadatok is nyilvánosságra kerülnének.

(4)  Legújabb hírek szerint a holland titkosszolgálatok még 2016-ban jelentették: nem találták nyomát (föld-levegő) rakéta fellövésének. Ezek után érdekes, hogy a holland főügyészség milyen titkosított műholdfelvételeket tartogat. Mindenesetre ki fog derülni: kiadja-e ezeket a felvételeket a bíróságnak. Ha nem adja ki, az annak lesz a jele, hogy valójában ilyen felvételek nincsenek is, az amerikai állam, a Nyugat pedig, szokásukhoz híven, hazugságokkal és blöffökkel vádaskodik.

(5)  Három vádlottat orosz ügyvéd képvisel. Pulatov védelmét azonban, érdekes módon, egyszerre három ügyvéd is ellátja: egy orosz és két holland.

(6)  A vádlottak, érthetően, nem jelentek meg a bíróságon, mivel nyilván ott le is fognák őket. És még az sincs kizárva, hogy az elhúzódó tárgyalás időt és módot adna rabtartóiknak, hogy „megdolgozzák” őket a „szükséges” vallomás kicsikarása érdekében.

Mivel Ukrajna is nemzetközi elfogatóparancsot adott ki a vádlottak ellen, megtörténhetne, hogy Hollandia (legalábbis kölcsön) kiadná őket.

A vádlottak kiadatásának kérdése alkalmat ad továbbá arra, hogy Oroszországot újabb szankciós nyomás alá helyezzék. Főleg abban az esetben, ha más ürügy erre éppen nem kínálkoznék.                                                                                                    (hu.news-front.info)

Megvan a DNR második igazolt ragályfertőzöttje is. Ő az ELSŐ beteg 9 éves fiúgyermeke. Most anya és fia együtt vannak a kórházban.

Tegnap késő délután rendesen rászabadították magukat martalócék a DNR – es Oktyrjabszkij bányászfalura.

Késő este Donyeck “Kujbisev” kerülete, valamint Alekszandrovka és Sztaromihajlovka kerültek műsorra.

Ma délelőtt a donyecki délvidéken Kominternovot ostromolták nagy buzgalommal. Két lakóépületet rommá bombáztak.

Az LNR – szakaszon tegnap este hét órakor Golubovszkojét aknavetőzték a latorerők! “Eredményesen”! Egy 80 éves assonyt sikerült úgy megsebesíteniük, hogy ma délelőtt belehalt.

 

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a piktogrammra kattintva Pay-Pal-on

PayPal - A biztonságosabb és egyszerűbb online fizetési mód!

vagy közvetlen postai úton:

Szabó Péter 

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

HA LEHET…- NE BORÍTÉKBAN, MERT AZ MOSTANSÁG ELVESZIK!

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”– rovatban tájékoztatjuk! balrad.ru/koszonet

Ha tetszett ez a cikk, ha egyetértesz a balrad.ru-val, oszd meg Facebookon, Twitteren, VKontakton – meg ahol csak lehetőséged van rá!

A szociális katasztrófa küszöbén a magyarok lába

Katasztrofális hatása lehet a munkanélküliségi hullámnak, 10-ből 9 magyarnak nincs elég tartaléka

Csak a felső vagyoni tizednek van elég megtakarítása, hogy átvészeljen egy tartós munka nélküli időszakot, állítja Karagich István privátbanki tanácsadócége, a Blochamps. A magyar kormány mégsem tervez bértámogatást adni azoknak, akik a járvány miatt vesztik el állásukat, és ezzel lassan egyedül maradnak az EU-ban.

„Nincs elég pénzügyi vagyontartaléka a magyar társadalomnak 2020-ban, hogy egy tartós jövedelemkiesést kezelni tudjon” – jutott erre a megállapításra a Blochamps privátbanki tanácsadócég legfrissebb elemzésében, melyet először exkluzívan a Forbesnak küldtek. A tanácsadócég alapító-ügyvezetője, Karagich István  juttatta el az anyagot szerkesztőségünkhöz a háttérszámításokkal együtt.

Az elemzéshez a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) hazai jövedelmi és vagyondeciliseiből indultak ki. Ezekben az adattáblákban a teljes magyar lakosság tíz egyenlő méretű csoportra van osztva, az egyes vagyoni csoportokhoz pedig olyan jellemző adatok szerepelnek, mint a munkából származó bér, társadalmi jövedelem (segélyek, támogatások). Majd ezt kombinálták a Blochamps saját adatbázisával a lakosság pénzügyi megtakarításairól, bruttó és nettó (hitelekkel korrigált) vagyoni helyzetéről.

A csoportokat összehasonlítva kitűnt, hogy a legfelső vagyontizedhez képest már a következő, kilencedik decilis is jelentősen le van maradva.

Míg a lakosság leggazdagabb 10 százalékának összesen 61 ezer milliárd forintos nettó vagyona van, addig a következő 10 százalék ennek mindössze a negyedével, 15 ezer milliárd forinttal rendelkezik.

Ezekből és az éves jövedelmi számokból pedig arra jutottak, hogy csak a legfelső tíz százaléknak van elég felhalmozott megtakarítása egy hat hónapos munkanélküli időszak átvészelésére.

„Rendkívül beszédes, hogy már a két legfelső jövedelmi decilis között is mekkora a rés” – értékelte az adatokat Karagich a Forbes kérdésére. A legfelső jövedelmi tizedbe ugyanis 540 ezer háztartás, és körülbelül 960 ezer ember tartozik nagyságrendileg 4,4 millió forint éves jövedelemmel, de a következő decilis már csak 2,7 millió forintot tud felmutatni.

Hozzátette, hogy a hazai kisvállalkozások tulajdonosai jellemzően ebből a két decilisből kerülnek ki. Őket az üzletmenetük megroppanása sújtja, de legalább vannak tartalékaik, ám az elbocsátási hullámban érintett 6-9. decilis tulajdonképpen érdemi pénzügyi tartalék híján rendre a havi jövedelmét éli fel.

A vészjósló konklúzió, hogy tíz magyarból kilencnek nincs elég megtakarítása ahhoz, hogy komolyabb megrázkódtatás nélkül átvészeljen egy hathónapos jövedelemnélküliséget.

„A helyzet kiábrándító, de nemzetközi összehasonlításban is hasonló a társadalmi látkép. Az USA-ban a lakosság mindössze 15 százaléka tudna megélni 12 hónapon keresztül a megtakarításaiból, ráadásul az amerikai felnőttek felének pénzügyi vagyonát tekintve több adóssága van, mint megtakarítása.”

A kormány nem gondolkodik bértámogatásban

Ennek fényében a koronavírus-járvány és a gazdasági válság következményeként kialakuló munkanélküliség jelenti a legnagyobb társadalmi fenyegetettséget Magyarországon, aminek a jelentőségét nem szabad lebecsülni.

Mint ahogy fogalmaznak, „elhárítható a társadalmi, gazdasági katasztrófa a foglalkoztatás kezelésével.”

Ugyanakkor a legsúlyosabban érintett iparágakban – például turizmus, vendéglátás – már megtörtént az elbocsátások első hulláma, de a kormány még mindig nem jelentett be átfogó munkahelyvédelmi intézkedéseket. Az eddigi csomagokban főleg adóelengedések, hiteltörlesztési moratórium szerepeltek, ami vajmi keveset segít azoknak, akik már elvesztették a munkahelyüket és a csekély tartalékaikat élik fel.

A környező országokban már hetekkel ezelőtt hoztak munkahelyvédelmi intézkedéseket és bérátvállalásokat: Csehországban és Szlovákiában a fizetés 80 százalékát, Romániában 75 százalékát, Bulgáriában és Németországban 60 százalékát, míg Lengyelországban 40 százalékát vállalja át azoknak, akiknek ideiglenesen megszűnt a munkahelye.

A kormány átfogó gazdaságvédelmi csomagot tervez, amit április elején (valószínűleg az április 6-i hét első napjaiban) jelentenek be, de

a legfrissebb nyilatkozatok alapján nem gondolkodnak bértámogatásban.

„A kormány nem tervezi, hogy a bérgarancia szabályainak kiterjesztésével védje meg a munkavállalókat a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet gazdasági hatásaitól” – írja a Privátbankár az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) parlamenti államtitkára, Schanda Tamás válasza nyomán, amit az MSZP-s Szakács László írásbeli kérdésére adott. Ehelyett, mint fogalmazott, abban segítenének, hogy aki elveszti munkáját, minél hamarabb találjon.

Azok, akik most elveszették munkahelyüket, nem segélyre, hanem 2019-től úgynevezett álláskeresési járadékra jelentkezhetnek.

A folyósítás idejét alig három hónapra, 90 napra rövidítették le, csak az jogosult, aki az elmúlt három évben fel tud mutatni munkaviszonyt, a folyósított összeg pedig a bruttó bér 60 százaléka, de maximum a bruttó minimálbér.

Ez része volt a kormányzat azon törekvésének, hogy minél hamarabb visszaterelje a munkaerőpiacra az állásvesztőket. Azonban ez radikálisan más elvárás volt néhány hónappal ezelőtt, amikor a vállalatok egyik legfontosabb panasza a munkaerőhiány volt, mint most, amikor hirtelen vállalkozások tömege lehetetlenült el.                                                                              (forbes)

A balrad.ru kommentje a “kunyera” után

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a piktogrammra kattintva Pay-Pal-on

PayPal - A biztonságosabb és egyszerűbb online fizetési mód!

vagy közvetlen postai úton:

Szabó Péter 

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

HA LEHET…- NE BORÍTÉKBAN, MERT AZ MOSTANSÁG ELVESZIK!

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”– rovatban tájékoztatjuk! balrad.ru/koszonet

Ha tetszett ez a cikk, ha egyetértesz a balrad.ru-val, oszd meg Facebookon, Twitteren, VKontakton – meg ahol csak lehetőséged van rá!

Bal-Rad komm: Ez  vérlázító summázás ITT készült, az ITTENI viszonyokról. Az egykoron “Kis Amerikának”, vagy “a keleti blokk legvidámabb barakkja” -nak tartott szocialista Magyar Népköztársaságból az EU legaljasabb vajdaságává züllesztett kolónián.

És akkor még túlzóan szép is a kép, hiszen az udvari KSH HIVATALOS ADATAI alapján lett megfestve, ami köszönőviszonyban sincs a döbrögisztáni mindennapok valóságával. Ahol az emberek kétharmada jó ha kihúzza egyik fizetéstől a másikig! Minden extra nélkül.

Mindez egy kifosztott, széjjellopott, ország és gazdaság nélküli terület képe.

NYILVÁNVALÓ , HOGY ITT MÁR AKÁR EGY HÓNAP MÚLVA PUSZTÍTHAT AZ ÉHHALÁL IS!

Belelendült a döbrögista számmisztika!

KSH: év végére 32 900 milliárd forintra nő az államadósság

A GDP-arányos államháztartási hiány pedig 2020-ban 2,9 százalékos lesz, áll a Központi Statisztikai Hivatal jelentésében, melyet az EU statisztikai hivatalának küldtek el.

Magyarország EDP-jelentése 2,9 százalékos GDP-arányos államháztartási hiánnyal és 67,4 százalékos államadóssággal számol 2020-ra – derül ki azokból az adatokból, amelyeket  a túlzotthiány-eljárásról (Excessive Deficit Procedure – EDP) szóló jogszabály alapján a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) eljuttatott  az EU statisztikai hivatalának, az Eurostatnak.

A Lánchíd ködös időben Budapesten 2019. december 16-án. MTI/Balogh Zoltán

A Lánchíd ködös időben Budapesten 2019. december 16-án.

A nemzeti számlák európai rendszerében (ESA 2010) foglalt módszertani előírásoknak megfelelően összeállított, szerdán közölt adatok szerint 2019-ben a kormányzati szektor hiánya 958 milliárd forint, a GDP 2,0 százaléka volt,  0,1 százalékponttal alacsonyabb az előző évinél. A kormányzati szektor adóssága – az MNB adatai alapján – 2019 végén 31 040 milliárd forintot, a GDP 66,3 százalékát érte el, ami 3,9 százalékponttal alacsonyabb az egy évvel korábbinál.

Az idei első EDP-jelentés 1420,5 milliárd forint államháztartási hiánnyal számol, amiből a központi kormányzat 1196,2 milliárd forintos és a társadalombiztosítási alapok 288,95 milliárd forintos hiánya mellett a helyi önkormányzatok 63,6 milliárd forintos többletével kalkulál.

A prognózis szerint az idén 1860 milliárd forinttal, az év végére 32 900 milliárd forintra nő az államadósság, ami 1,1 százalékponttal emeli a GDP-hez viszonyított arányát. A prognózis szerint ugyanis a GDP nominális értéke csak 4,3 százalékkal, 48 824,7 milliárd forintra emelkedik, míg tavaly 9,7 százalékos volt a nominális GDP növekedése.                                           (privatbankár)

A balrad.ru kommentje a “kunyera” után

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a piktogrammra kattintva Pay-Pal-on

PayPal - A biztonságosabb és egyszerűbb online fizetési mód!

vagy közvetlen postai úton:

Szabó Péter 

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

HA LEHET…- NE BORÍTÉKBAN, MERT AZ MOSTANSÁG ELVESZIK!

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”– rovatban tájékoztatjuk! balrad.ru/koszonet

Ha tetszett ez a cikk, ha egyetértesz a balrad.ru-val, oszd meg Facebookon, Twitteren, VKontakton – meg ahol csak lehetőséged van rá!

Bal-Rad komm: Hát akkor beszéljenek a TÉNYEK! Eszerint Döbrögisztán PILLANATNYI KÜLSŐ ÁLLAMADÓSSÁGA 2020 április 2 – án több mint 40 400 milliárd forint! Azaz: MÁR MA KÖZEL 8 EZER MILLIÁRDDAL TÖBB, MINT A QRMÁNYVETÍTŐ ÁLTAL AZ ÉV VÉGÉRE ÍGÉRT!

Nicsak: https://commodity.com/debt-clock/hungary/ 

Ami másodpercenként közel ezer forinttal növekszik. 3,6 millió forinttal óránként! 86,4 millióval naponta! 259,4 millióval havonta!

Lehet matekozni! (Bár a döbrögista számmágiához mi semmit nem értünk!)

Pisszeg a Gazda

A vajdának üzent az amerikai külügy a felhatalmazási törvény miatt

Orbánnak üzent az amerikai külügy a felhatalmazási törvény miatt

A budapesti amerikai követség arra kéri a kormányokat, hogy tartózkodjanak az alapvető emberi jogok és szabadságok megsértésétől és tartsák tiszteletben a sajtószabadságot.

Arra kérik a kormányokat, hogy tartózkodjanak az alapvető emberi jogok és szabadságok megsértésétől – idézi az AFP hírügynökség egy amerikai külügyi szóvivő válaszát, akit a magyar helyzetről kérdeztek. Hogy a hétfőn megszavazott, majd kedden életbe lépett felhatalmazási törvény az Egyesült Államok figyelmét sem kerülhette el, azt már csak az is egyértelművé teszi, hogy nem sokkal később a budapesti nagykövetségük rövid közleményben közölte ugyanezt.

Ebben azt írták meg, hogy hogyan képzelik a válságintézkedéseket, és a magyar kormányé egyértelműen nem ilyen. Kifejtették, a koronavírus okozta krízis idején a kormányok legfőbb dolga garantálni az emberek biztonságát, de az ehhez szükséges vészhelyzeti intézkedések nem tarthatnak tovább a krízis kezeléséhez szükséges időnél, és ezt a kormányoknak biztosítania kell. Amint a veszély elmúlt, a különleges felhatalmazás is szükségtelenné válik. A követség szerint kiemelten fontos a sajtószabadság tiszteletben tartása is. Hangsúlyozzák az átláthatóság és a megbízható adatok közlésének fontosságát is.

A felhatalmazási törvény szerint az Országgyűlés határidő nélkül meghosszabbíthatja azoknak a rendkívüli intézkedéseknek a hatályát, amelyeket a kabinet vezetett be a koronavírus-járvány kezelésére. Így viszont az is lehetővé válik, hogy a kormány további, a törvényektől eltérő rendeleteket alkosson a veszélyhelyzet ideje alatt. A kormány a felhatalmazási törvénnyel a zsebében kiiktathatja a parlamenti kontrollt, annak kormányt ellenőrző funkcióját is. A törvény a szólásszabadság szempontjából is aggályos: “rémhírterjesztésért” öt év börtön is járhat. A MÚOSZ hétfőn arra hívta fel a figyelmet, hogy egyáltalán nem tisztázott, hogy ez pontosan mire vonatkozhat, és mire nem.

Kedden Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke adott ki közleményt, amely ugyancsak a magyar felhatalmazási törvényre utal. Az bizottsági elnök szerint veszélyhelyzeti intézkedés nem tarthat határozatlan ideig.

 (HVG)

A balrad.ru kommentje a “kunyera” után

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a piktogrammra kattintva Pay-Pal-on

PayPal - A biztonságosabb és egyszerűbb online fizetési mód!

vagy közvetlen postai úton:

Szabó Péter 

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

HA LEHET…- NE BORÍTÉKBAN, MERT AZ MOSTANSÁG ELVESZIK!

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”– rovatban tájékoztatjuk! balrad.ru/koszonet

Ha tetszett ez a cikk, ha egyetértesz a balrad.ru-val, oszd meg Facebookon, Twitteren, VKontakton – meg ahol csak lehetőséged van rá!

Bal-Rad komm: KÉRI a Gazda – többek között hűséges vazallusát, Döbrögisztán vajdáját IS! – hogy óvatos duhaj legyen! Csakhogy Döbröginek van egy összecsalt 2/3 – a, meg min. tíz éves bűnlajstroma. Ez utóbbi miatt fáj a feje, hiszen a legutóbbi önkormányzati választások a gyors elmúlás szelével legyintették meg deres fejét! Az pedig katasztrófa lenne NEKI!
A KATASZTRÓFÁT EL KELL KERÜLNIE! EZT PEDIG CSAK TOVÁBBI GALÁDSÁGOK ELKÖVETÉSÉVEL TUDJA ELODÁZNI!
Döbrögi igazi mókuskerékben rohangál! Miközben sehová nem jut! A mostani Gazdamormogást még talán tudja majd csitítani, de ahhoz nagyot kell igérnie! Természetesen a MI BŐRÜNKRE FOG ÍGÉRNI! Aminek megintcsak megvannak a maga kockázatai! 
Mindenesetre a GAZDA már másodszor ád fekete pontot vajdánknak! Kérdés, hogy mikor pontozza ki? És mi lesz a kipontozás után?
Nem mellesleg: az “autoriter” irányítású Oroszország parlamentje – a GOSZDUMA – tegnap korlátozott “teljhatalommal” ruházta fel a kormányt, A RAGÁLY VÉGÉIG!
Az pedig rögvest olyan “élőerő – védelmi” intézkedéseket hozott – tekintettel a járvány után várható gazdasági helyzetre – ami Döbrögink lelkületétől teljesen idegen! (Bár a helyzet alapvetően eltérő, hiszen OTT VAN ORSZÁG!)

VALAKI EMBERISÉG ELLENI BŰNTETTET KÖVETETT EL (?) DÖBRÖGISZTÁNBAN!

Az atv.hu április 1 – i “Nap híre” c. adásában – ami főképp a ragállyal foglalkozott – elhangzott egy rendkívül súlyos – BÁR KÉRDŐJELES – állítás.

Az alábbi videon 8:50 – től.

Feltételezve ezen állítás igazát, miszerint kórházi személyzetet szándékosan tettek ki fertőzésnek – EZ BIZONY EMBERISÉG ELLENI SZÁNDÉKOS BŰNCSELEKMÉNY!

Hogy miért, milyen megfontolásból és ki követte el? – az minősítés kérdése!

ÁM HA EZ MEGTÖRTÉNT? – NEM MARADHAT EL A FELELŐSSÉGRE VONÁS! LEGYEN AZ ELKÖVETŐ BÁRKI IS!

 

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a piktogrammra kattintva Pay-Pal-on

PayPal - A biztonságosabb és egyszerűbb online fizetési mód!

vagy közvetlen postai úton:

Szabó Péter 

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

HA LEHET…- NE BORÍTÉKBAN, MERT AZ MOSTANSÁG ELVESZIK!

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”– rovatban tájékoztatjuk! balrad.ru/koszonet

Ha tetszett ez a cikk, ha egyetértesz a balrad.ru-val, oszd meg Facebookon, Twitteren, VKontakton – meg ahol csak lehetőséged van rá!

Ragályhíradó 2020 április 2 – án

Ragályhíradó motto – balrad.ru olvasói komment: “A Kovid egy héber név, amely bölcset jelent. A 19 pedig a szabadkőművesek körében spirituális szám, amely azt jelenti, hogy a céljukat elérték. Más szerint a daliás ’90 – es évek magyar pornóvideo – forgalmazó Ko(vács)Vid(eo) – ra utal, a szám pedig a kártyás 19. Amire már nem szabad lapot húzni! Napi összeesküvés rovat.”

Átfogó ragályhíradó megcsinálása a balrad.ru – n messze meghaladja a lehetőségeket és képességeket! Ezért aztán olyan ragályhíreket szed a blog csokorba, amik a döbrögisztáni fősodratúakban – vélhetőleg – nemigen futnak. De talán érdekesek.

Tatyjana Golkova orosz miniszterelnök – helyettes bejelentette: június végére a patikákban lesz/lehet a Covid – 19 nevű fertelem ellenszere. Ez a jóasszony arról is beszélt, hogy a szép reményekre okot adó kotyvalékot hamarosan már hatvan önkéntes alanyon fogják kipróbálni.

Moszkva mellett komoly iramban épül a ragálykórház. Szovjetes hangulatban:

Az USA – beli New York John F. Kennedy Nemzetközi Repülőtere. Még egy hete is elképzelhetetlen, amerikai kopaszok számára is hajmeresztő látvány: OROSZ KATONAI REPÜLŐGÉPEK ÉRKEZNEK, ŐK PEDIG KIMÁLHÁZNAK!

Észak – Itáliában az orosz hadsereg V.V.- alakulatai küzdenek a ragállyal: (Érdemes megnézni, ahogy a “harci zajra” fölfigyelő háziasszony kezéből a látványra kiesik a holmi! Orosz zászlós katonai teherautó Kluzone utcáin. Soha eddig nem látott kép!)

A ‘zoroszok “betámadták” a nyugdíjas otthonokat is, és lendületes rohamot indította a vírus ellen.

Aki pedig a szokványos ragályhírekre kíváncsi, az ide kattintson:

https://www.hirkereso.hu/search?q=koronavirus&timelimit=24

DÖBRÖGISZTÁN RAGÁLYKABARÉJÁVAL NEM IS KÍVÁN FOGLALKOZNI A balrad.ru. ITT ÚGYIS MINDEN A LEGNAGYOBB RENDBEN VAN!

Erről pedig bárki meggyőződhet a qrmányvetítő linkjére kattintva! Ehun e:

https://koronavirus.gov.hu/

Van viszont egy szenzációs ragályhírünk vajdaságunkból!

TEGNAPTÓL CILA NÉNI ÚJ FRIZURÁBAN KÜZD A RAGÁLY ELLEN, és bukkan fel a Cilavízió kamerái előtt. A föltupírozott rockerfazon már a múlté.

Van egy másik hírünk is, ami lehetne akár szenzációs is, de hát Döbrögisztánban élünk! A hír lényege: (ha nem túloztak tegnap este az atv “ballibsi” vendégei) vajdaság kiszemelt egészségügyi személyzetét szándékosan hagyták az illetékes NER – társak hatékony védőfelszerelés nélkül dolgozni, hogy elkapják a ragályt!

Ha ez így van, akkor jó kis büntetőper lehetNE ebből az egész világon! De hát ez itt Döbrögisztán, MEGHATÁROZATLAN IDEJŰ VÉSZHELYZETTEL, ÉS TELJHATALOMMAL A vAJDA MARKÁBAN!

Majd ELKERGETÉSÜK után EZ IS föl lesz róva!

 

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a piktogrammra kattintva Pay-Pal-on

PayPal - A biztonságosabb és egyszerűbb online fizetési mód!

vagy közvetlen postai úton:

Szabó Péter 

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

HA LEHET…- NE BORÍTÉKBAN, MERT AZ MOSTANSÁG ELVESZIK!

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”– rovatban tájékoztatjuk! balrad.ru/koszonet

Ha tetszett ez a cikk, ha egyetértesz a balrad.ru-val, oszd meg Facebookon, Twitteren, VKontakton – meg ahol csak lehetőséged van rá!