A szocializmus építése a Szovjetunióban

A szellemi és a fizikai munka közötti lényeges különbség megszüntetésének útjai

A szocializmus építése a Szovjetunióban

(idézet: Politikai gazdaságtan tankönyv – SZIKRA)

 

A szellemi és a fizikai munka közötti lényeges különbség megszüntetésének útjai. A kommunizmusba való átmenethez a társadalom olyan mértékű kulturális fejlettségét kell elérni, amely biztosítja az emberek fizikai és szellemi képességeinek teljes és sokoldalú kifejlődését.

A fizikai és a szellemi munka ellentétének megszüntetése után a kommunizmus építése közben felmerült az a probléma, hogy meg kell szüntetni a fizikai és a szellemi munka között a szocializmusban meglevő lényeges különbséget. A fizikai és a szellemi munka közötti lényeges különbség abban áll, hogy a munkások többségének kulturális-műszaki színvonala még alacsonyabb, mint a mérnököké és technikusoké, a kolhozparasztok többségének kulturális-műszaki színvonala pedig alacsonyabb mint az agronómusoké.

Ugyanakkor az ipari és a mezőgazdasági technika tökéletesedése: a villamosítás, a komplex gépesítés, a vegyi eljárások alkalmazása stb., egyre jobban megköveteli, hogy a termelésben részt vevő dolgozók nagy általános műveltséggel és nagyfokú mérnöki-technikusi, illetve agronómiai szaktudással rendelkezzenek. Enélkül nem biztosítható a társadalmi munka termelékenységének a kommunizmusba való átmenethez szükséges további emelése. Ezért a társadalom kulturális fejlődése, a fizikai és a szellemi munka közötti lényeges különbség megszüntetése objektív szükségesség.

A fizikai és a szellemi munka közötti lényeges különbség megszűnése úgy történik, hogy a munkások kulturális és műszaki színvonala a mérnökök és a technikusok színvonalára, a kolhozparasztoké az agronómusok színvonalára emelkedik.

A fizikai és a szellemi munka közötti lényeges különbség megszüntetésében óriási szerepe van a szocialista munkaversenynek, amelyben a munkásosztály és a kolhozparasztság túlnyomó többsége részt vesz. Egyre nagyobb munkástömegek sajátítják el tökéletesen a korszerű termelési technikát és technológiát, egyre nő az ésszerűsítők és feltalálók száma. Ez a munkások széles rétegeit a műszaki dolgozók színvonalára emeli.

Sztálin a Sztahanov-mozgalmat, mint a szocialista munkaverseny új szakaszát jellemezve, már 1935-ben megállapította, hogy ebben a mozgalomban benne van a munkásosztály jövendő kulturális és technikai fellendülésének magva, hogy ez a mozgalom nyitja meg azt az utat, „amelyen haladva elérhetjük a munka termelékenységének azt a magasabb fokát, mely a szocializmusból a kommunizmusba való átmenethez … szükséges”.: Sztálin. Beszéd a sztahanovisták első összszövetségi tanácskozásán. Lásd Sztálin, A leninizmus kérdései. Szikra 1953. 598. old.* Amikor a munkások kulturális és műszaki színvonala a mérnökök és technikusok színvonalára, a kolhozparasztoké pedig az agronómusok színvonalára emelkedik, a munka termelékenysége még magasabb, a történelem folyamán soha nem tapasztalt fokot ér majd el, amely biztosítja az anyagi javak általános bőségének megteremtését.

A társadalmi munka termelékenységének emelkedésével párhuzamosan létrejönnek a munkanap fokozatos megrövidítésének gazdasági feltételei. Ez viszont lehetővé teszi a társadalom tagjai számára, hogy jóval több időt és erőt fordítsanak ismeretek szerzésére és kulturális fejlődésükre, minden fizikai és szellemi képességük kifejlesztésére.

A szellemi és fizikai munka közötti lényeges különbség megszüntetésének egyik feltétele az általános kötelező politechnikai oktatás. Lenin hangsúlyozta, hogy a politechnikai oktatásnak elméletileg és gyakorlatilag meg kell ismertetnie a tanulókkal a fő termelési ágakat. A politechnikai oktatás bővíti a dolgozók látókörét, megadja nekik azoknak az alapoknak az ismeretét, amelyeken a mai nagyüzemi termelés nyugszik, s így lehetővé teszi, hogy szabadon válasszák meg foglalkozásukat.

A társadalom valamennyi tagjának további kulturális fejlődése úgy valósul majd meg, hogy egyre jobban kiterjesztik az általános kötelező politechnikai oktatást, a középfokú műszaki oktatást, a főiskolai oktatást és a levelező oktatást, a különféle tanfolyamok széles hálózatát építik ki, s az üzemekben széles alapokra fektetik a legáltalánosabb szakmák oktatását. A Kommunista Párt XIX. kongresszusa kimondta, hogy az ötödik ötéves terv idején a középiskolákban hozzá kell kezdeni a politechnikai oktatás megvalósításához, és meg kell tenni a szükséges intézkedéseket az általános politechnikai oktatásra való áttérésre.

Ha a munkások és parasztok ismereteinek és kultúrájának színvonala a műszaki dolgozók és az agronómusok színvonalára emelkedik, megszűnik az a különbség, amely egyfelől a munkások és a parasztok, másfelől az értelmiségiek között ma még fennáll.

A szocialista társadalom nagy sikereket ért el a nép jólétének növelése terén. De a dolgozóknak a kommunizmusba való átmenethez szükséges sokoldalú kulturális fejlődése csak akkor biztosítható, ha gyökeresen megjavulnak a lakásviszonyok, jelentős mértékben emelkedik a munkások és alkalmazottak reálbére, s a kolhozparasztok reáljövedelme. Ez csak a termelés további gyors növekedése és a munka termelékenységének emelkedése alapján érhető el.

A termelőerők és a kultúra általános fejlődése nyomán végérvényesen eltűnik a szakképzetlen munka és a nehéz fizikai munka, megszűnik a régi munkamegosztás, amely egész életükre egy meghatározott foglalkozáshoz láncolta a dolgozókat.

A kommunizmus azzal, hogy a régi munkamegosztást megszünteti, egyáltalán nem tagadja a munkamegosztás szükségességét. A kommunizmus a termelés, a tudomány és a technika különböző területein képzett, sokoldalúan fejlett szakembereket követel.

A kommunista társadalom minden tagjának meglesz a fejlett technika és a bonyolult termelési folyamatok igazgatásához szükséges mérnöki-technikusi felkészültsége, s egyszersmind az is módjukban áll majd, hogy az anyagi javak termelése mellett tudománnyal, irodalommal és művészettel is foglalkozzanak. A szellemi és a fizikai munka közötti lényeges különbség megszűnése nem azt jelenti, hogy a kettő között mindennemű különbség megszűnik. Egyes — jóllehet nem lényeges — különbségek megmaradnak. Így például az üzem vezető személyzetének munkafeltételei és a közvetlenül a termelésben dolgozók munkafeltételei között lesznek különbségek.

A kommunizmusba való átmenet szempontjából óriási jelentősége van a dolgozók kommunista nevelésének. Ennek döntő fontosságú feladata az, hogy kialakítsa az új embert, akinek számára a munka a legfőbb életszükséglet. Lenin azzal kapcsolatban, hogy milyen lesz a munka a kommunizmusban, a következőket írta: „A kommunista munka, a szó szűkebb és szorosabb értelmében, ingyenes munka a társadalom javára, olyan munka, amelyet nem bizonyos kötelezettség lerovása, nem bizonyos termékekre való jog megszerzése céljából, nem előre megállapított és törvényesített normák szerint teljesítenek; a kommunista munka — önkéntes, norma nélküli, díjazásra nem számító, díjazási feltétel nélküli munka, a közösség javára megszokásból végzett munka, a közösség javára szolgáló munka szükségességéhez való öntudatos (szokássá vált) viszonyból fakadó munka, az egészséges szervezet szükségleteként végzett munka”.: Lenin. Az évszázados rend megsemmisítésétől egy új rend meg teremtése felé. Lásd Lenin Művei. 30. köt. Szikra 1953. 525. old.*

A kommunizmus feltételezi a társadalom tagjainak nagyfokú öntudatát. Az új, kommunista viszonyok hajtásai a munkához és a társadalmi tulajdonhoz való viszonyban, az emberek egymáshoz való viszonyában már a szocialista társadalomban is megtalálhatók. A kommunista elvek betartása idővel a magasképzettségű, kulturált emberek természetes, megszokott magatartásává válik. De nem szabad megfeledkezni arról, hogy a szovjet társadalomban még korántsem vesztek ki az emberek tudatából a kapitalista csökevények, hogy ezek a csökevények megvannak, mert a tudat elmarad a lét mögött, és mert a kapitalista környezet mindenképpen fenntartásukra és felelevenítésükre törekszik. Éppen ezért feltétlenül le kell küzdeni az emberek tudatában megrekedt kapitalista csökevényeket, és óriási mértékben kell fejleszteni a néptömegek műveltségét és kommunista öntudatát. A szocializmusból a kommunizmusba való átmenet egész időszakában rendkívül nagy a jelentősége annak a harcnak, amely a munkához és a társadalmi tulajdonhoz való régi viszony maradványai ellen, a (bürokrácia kiirtásáért, a múltnak a mindennapi életben és az erkölcs terén észlelhető csökevényei, továbbá a vallási előítéletek ellen folyik. Ezeknek a kapitalista csökevényeknek a leküzdése érdekében kitartó és szívós politikai nevelőmunkát kell végezni a tömegek között, az egész népet a nagy ügy — a kommunizmus legyőzhetetlenségében való bizonyosság szellemében kell nevelni.

SaLa

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a  blog nyitóoldalának jobb felső sarkában látható PayPal - A biztonságosabb és egyszerűbb online fizetési mód!  piktogrammra kattintva Pay-Pal-on 

-vagy közvetlen postai úton:

Szabó Péter 2747 Törtel, Petőfi-ut. 12.

HA LEHET…- NE BORÍTÉKBAN, MERT AZ MOSTANSÁG ELVÉSZ!

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”– rovatban tájékoztatjuk! balrad.ru/koszonet

Ha tetszett ez a cikk, ha egyetértesz a balrad.ru-val, oszd meg Facebookon, Twitteren, VKontakton – meg ahol csak lehetőséged van rá! De legalább LÁJKOLD! – hiszen azzal is tudsz segíteni!

“A szocializmus építése a Szovjetunióban” bejegyzéshez 1 hozzászólás

  1. https://www.prvnizpravy.cz/language=cs/zpravy/zpravy/na-ruskem-kosmodromu-bajkonur-v-kazachstanu-byl-vyhlasen-poplach/preview=true/ prní zprávy. cz (első hírek. cz) RIADÓKÉSZÜLTSÉG AZ OROSZORSZÁGI KAZAHSZTÁNI BAJKONURI BAJKONURI KOZMODRÓNON. Ma már ismert, hogy a riasztási szintet”kékre” emelték. Ez a terrorfenyegetetség megnövekedett szintjét jelenti – 2022. január 8 – 04: 20. A jelentések szerint a fegyveres radikálisok, akik megtámadták a biztonsági tisztviselőket és a hadsereget és a kazahsztáni Kyzyllord körzetben, megpróbálnak közeleb kerülni Bajkonurhoz és annak infrastruktúrájához. Ismeretes, hogy a terrorfenyegetettség fokozott szintjét a kormányzat kérésére emelték. Ugyanakkor amellet, hogy jelentősen megnövelték e stratégiai létesitmény védelmét . Ismert,hogy más megfigyelőket és útlezárásokat is felálitottak. 2022. január 7-e és 19-e közötti időszakban az esetleges terrortámadások mértékét emelik. Emellett egyes nem hivatalos adatok szerint mintegy 1,5 ezer orosz katona vesz részt az ürkikötő létesitmények védelmében. Ez arra utal,hogy az ürkikötő elleni támadás kockázata valóban nagyon magas. A szakértők nem zárják ki, hogy a radikálisok szabotázst szervezhetnek mert a régióban rengeteg olyan létesitmény található, amelyek erősen befolyásolják Bajkonur munkáját beleértve a komunikációs hálózatokat, a különféle típusu autópályákat,stb. a hivatalos adatok szerint a bajkonuri helyzet nyugott. “A BAJKONURI ŰRKIKÖTŐT A kazahsztáni ŰRRAKÉTA -KILÖVŐ bázist az űrkorszak kezdete óta használja a Szovjetunió, majd később Oroszország. A Nemzetközi Űrálomást ellátó összes Szovjet és orosz pilóta Vosztok, Voszhod és Szojuz űrszondát valamint a Progressz pilóta nélküli űreszközt az árrepülőtérről inditották és inditották. Helyhez kötött távközlési műholdak Hold -szondák és bolygók szondái, vamint a Föld tudományos alkalmazott és katonai mesterséges műholdjainak egy része felbocsástásra kerül. Különféle tipusu hordozórakétákat használnak vagy használtak erre a célra,jelenleg (2017) különösen a Szojuz, Proton és Zenit tipusok, különféle módositásal. A VOSZTOCSNIJ ŰRREPÜLŐ egy épités alatt álló orosz űrkikötő amelyet polgári és katonai inditásokra terveztek Oroszország területén található az Amúr régióbannkörülbelül 300 km-re északra Blagovescsenszk városától. Ennek elkészülte után várhatóan csökkenni fog Oroszország függősége az orosz fél által bérelt bajkonuri űrkikötőtől. Az új űrrepülőtérről pilótanélküli és emberes küldetések is indulnak majd. Az első kilővésre 2016 április 26-án került sor A Szojuz 2.1a hordozórakéta három kiseb műholdat álitott pályára.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .