Horogkereszt Prága fölött

(idézet: A Berchtesgadeni sasfészektől a berlini bunkerig)

8

Március 14-én a sajtóban hírek jelennek meg arról, hogy a cseh kormány lemondásra készül, hogy Hitler a nemzetközi helyzetre való tekintettel elhalasztotta tervezett bécsi útját, s hogy Göring váratlanul megszakította San Remo-i üdülését és visszatért a német fővárosba.

Ugyanekkor válik ismeretessé Halifax angol külügyminiszter beszéde, amelyet a konzervatív párt választói gyűlésén mondott el.

E beszédben Halifax kijelentette, hogy Anglia nem vállalhatja a világrendőr szerepét. Gyengébbek kedvéért még egy példát is mondott: „A felelősségtudó családapa bizonyára felháborodik, ha távoli országrészben elkövetett durva támadásról olvas, de senki sem gúnyolhatja őt gyávának azért, mert nem hajlandó rögtön vonatra szállni, hogy fejbeverje a távoli támadót. A józan közvélemény csak akkor helyeselné beavatkozását, ha az eljárás az ő családját érintené és közvetlen kötelességei és érdekei körébe vágna.” — Ez elég világos beszéd volt. Csehszlovákia ebből megtudhatta, hogy nem tartozik a családhoz, Hitler pedig megértette ebből, hogy nem kell az angol beavatkozástól tartania.

Március közepén a magyar uralkodó osztályoknak ismét lehull egy morzsa: kiprovokált határincidens ürügye alatt március 14-én Hitler engedélyével Horthy megindíthatja a csapatait Kárpát-Ukrajna megszállására. Március 14-én a prágai német nagykövet meghívást nyújt át Hácha elnöknek és Chvalkovsky külügyminiszternek — Hitlerhez, Berlinbe.

A tárgyalás a Führernél 14-éről 15-ére virradó éjszaka 1 óra 15 perctől 2 óra 15 percig tart. A Führeren kívül jelen van: Ribbentrop külügyminiszter, Göring marsall, Keitel tábornok, WeizsäckerMeissner és Dietrich államtitkárok, valamint Hewel követségi tanácsos, a jegyzőkönyv vezetője.

Hitler és a jelenlevő náci vezetők minősíthetetlen hangon tárgyalnak a csehszlovák államférfiakkal. Hitler leszögezi: a viszonyok a Müncheni Egyezmény óta nem változtak meg Csehszlovákiában; utal a többi között arra, hogy nem változott meg a cseh hadsereg németellenes beállítottsága, végül közli velük, hogy már kiadta a parancsot a német csapatoknakvonuljanak be Cseh-Morvaországba, továbbá azt, hogy a csapatok bevonulását követően be fogja kebelezni Cseh-Morvaországot a Német Birodalomba.

Reggel 6 órakor tehát a német haderő és légierő megkezdi a bevonulást — folytatja a Führer. Két eset lehetséges: „Az első: a cseh csapatok ellenállást tanúsítanak; ezt a német csapatok a legkíméletlenebbül le fogják törni. A második: a német csapatok bevonulása elviselhető formában játszódik le; ez az ő, a Führer számára megkönnyíti, hogy Csehszlovákia cseh életének kialakításánál nagyvonalú autonómiát és bizonyos fokú nemzeti szabadságot adjon.”

Ez az, amiért Háchát ide kérette. A német haderő óriási túlsúlyban van a cseh haderővel szemben. Minden cseh zászlóaljra egy teljes német hadosztály jut.

Hácha válasza: a helyzet teljesen világos, itt minden ellenállás értelmetlen, hiábavaló, de nagy kérdés, hogy a hátralevő négy óra alatt vissza lehet-e tartani az egész cseh népet az ellenállástól?

A jegyzőkönyv szerint Hácha és Chvalkovsky ezután visszavonult a Führer szobájából, hogy Göringgel, Keitellel és a német államtitkárokkal tanácskozzanak.

Mikor visszatérnek, akkor Hitler megismétli: ha a csehek nem tanúsítanak ellenállást, autonómiát fog adni.

Göring megjegyzéséből kiderül, hogy csak kulturális autonómiáról lehet szó, mert a náci vezetők Cseh- és Morvaországot a német gazdasági élettér részének tekintik.

A Führer végül leszögezi, hogy „a dolgok mostani szabályozása végleges, de elviselhető lesz”. Mindenesetre a csehek több jogot fognak kapni, mint ők a saját területükön a németeknek valaha is adtak — jelenti ki végül.

Fél éjszakán át folyik a kíméletlen zsarolás, míg végül hajnali öt órakor, egy órával a bevonulás megkezdése előtt Hácha és Chvalkovsky hajlandó az árulásra, aláírja a Csehszlovákia függetlenségét megszüntető okmányt:

„A Führer és birodalmi kancellár ma Ribbentrop birodalmi külügyminiszter jelenlétében fogadta dr. Háchát, a csehszlovák állam elnökét, és Chvalkovsky csehszlovák külügyminisztert. Az utóbbiak kívánságára az összejövetelen teljes nyíltsággal vizsgálat alá vették a jelenlegi csehszlovák állam területén az utóbbi hetekben kialakult igen komoly helyzetet. Mindkét részről egybehangzóan kifejezésre juttatták azt a meggyőződést, hogy minden erőfeszítést meg kell tenni, hogy Közép-Európának ebben a részében helyreálljon a nyugalom, a rend és a béke. A csehszlovák állam elnöke kijelentette, hogy ő ezt a célt szolgálja, és hogy végleges megbékélést lehessen elérni, a cseh népnek és az országnak a sorsát bizalommal teszi le a Német Birodalom Führerjének a kezébe. A Führer tudomásul vette ezt a nyilatkozatot és kinyilvánította azt az elhatározását, hogy a cseh népet a Német Birodalom védelme alá veszi és neki saját népi életének megfelelő autonóm fejlődést fog biztosítani. Ezen okmányt két hiteles tisztázatban aláírták.

Berlin, 1939. március 15.

Adolf Hitler
Ribbentrop
dr. E. Hácha
dr. Chvalkovsky.”

És március 15-én hajnalban a Wehrmacht egységei a cseh lakosság tehetetlen gyűlöletétől kísérve bevonulnak Csehországba, horogkeresztes lobogó kerül a prágai vár ormára.

A prágaiak az utca két oldalán néma kétségbeeséssel szemlélik a bevonulást. Az „Újság” arról számol be, hogy „a városban cirkáló német autóosztagokat és járőröket a német házak és pénzintézetek előtt a német lakosság kinyújtott karral és Heil-kiáltásokkal üdvözli, amire a cseh tömeg füttyszóval, pfújozással és felemelt ököllel válaszol, a Vencel téren egy csoport a cseh himnuszt énekli”.

Végül: mit nyert a Harmadik Birodalom Cseh- és Morvaország bekebelezésével?

Coulondre 1939. március 19-i jelentésében a következőket írja:

„Németország, amelynek devizakészlete teljesen kimerült, birtokába kerítette most a cseh jegybank aranyfedezetének és devizáinak legnagyobb részét. Ötven millió dollárra becsülhető ez az összeg, ami jelentős segítség az olyan ország számára, amely már szűkében van a nemzetközi fizetési eszközöknek.

Még ennél is fontosabb az a rengeteg és kitűnő minőségű hadianyag, amely a Skoda-üzemekkel együtt most Németország birtokba jutott. Ez a világhírű gyár nemcsak Csehszlovákiát látta el, hanem Romániát és Jugoszláviát is, amely országoknak katonai készültsége most jelentősen csökkenni fog. Csak emlékeztetőül jegyzem még meg, hogy a Skoda-üzemek a mi számunkra is szállítottak repülőgépmotorokat. A Krupp-üzemek és a Skoda-gvár birtokában a Reich most már vitathatatlanul első hadianyagszállítója lesz Kelet- és Délkelet-Európának, ami által arra is módja lesz, hogy nyomást gyakoroljon e területek politikájára, ellenőrizze felfegyverkezésüket és szállításai révén újabb külföldi devizákhoz jusson.

Ezenfelül Cseh- és Morvaország elfoglalása a Reich első olyan területi hódítása, amely élelmezés szempontjából nem deficites vállalkozás. Ellenkezőleg, érezhetően meg fogja javítani Németország élelmezési viszonyait, s nemcsak azért, mert Cseh- és Morvaország aránylag termékeny országok, hanem mert meghódításukkal a Reich közvetlenül a magyar és román magtárak ajtaja elé került.

Másrészt a Reich gazdasági vezetői jelentősen megnövekedett munkaerőtartalékkal rendelkeznek. Az önellátás a hatalmas felfegyverkezés munkáit a Reich már amúgy sem bírta saját embereivel ellátni. Másfél millió munkásra volt még szüksége az iparnak és a földművelésnek. Ilyen körülmények között senki sem tudta, hogy Németország — ha általános mozgósításra kerül a sor — hogyan fogja ellátni munkaerőszükségletét s betömni a bevonulások folytán keletkezett réseket? A csehek — akiket katonai szolgálatra méltatlanoknak ítélnek — fogják most azt a három millió munkást szállítani, akikre adott esetben szükség lesz.

Végül pedig Németország stratégiai helyzete is jelentősen megjavult. A több száz kilométer hosszú cseh határ helyét most ez a sokkal rövidebb és könnyebben megvédhető vonal foglalja el, amely Ausztriát Sziléziával köti össze. Németország így több hadosztályt takarít meg, amelyeknek a háború esetén a cseh határt kellett volna őrizniük. Ezenfelül a cseh és a morva síkság kitűnő kiindulási terület, főleg repülőgépek számára, amelyeknek hatósugara ezentúl az egész Balkánra is kiterjed, nem szólva Magyarországról és Lengyelországról.”

SaLa

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a  blog nyitóoldalának jobb felső sarkában látható PayPal - A biztonságosabb és egyszerűbb online fizetési mód!  piktogrammra kattintva Pay-Pal-on 

-vagy közvetlen postai úton:

Szabó Péter 2747 Törtel, Petőfi-ut. 12.

HA LEHET…- NE BORÍTÉKBAN, MERT AZ MOSTANSÁG ELVÉSZ!

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”– rovatban tájékoztatjuk! balrad.ru/koszonet

Ha tetszett ez a cikk, ha egyetértesz a balrad.ru-val, oszd meg Facebookon, Twitteren, VKontakton – meg ahol csak lehetőséged van rá! De legalább LÁJKOLD! – hiszen azzal is tudsz segíteni!

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .