Horogkereszt Prága fölött

(idézet: A Berchtesgadeni sasfészektől a berlini bunkerig)

5

Röviden a Müncheni Egyezmény végrehajtásáról és következményeiről:

  1. október 1-én a lengyel kormány ultimátumbanköveteli a csehszlovák kormánytól a vitás tesini területek azonnali kiürítését. A csehszlovák kormány 24 órán belül teljesíti a lengyel követeléseket.

Ugyanakkor megkezdődik az Egyezmény végrehajtása. A német csapatok — az Egyezményt nyomban megszegve — nemcsak az átadásra kijelölt területeket szállják meg, hanem azokat a részeket is, ahol az eredeti megállapodás szerint népszavazást kellett volna tartani.

A Szudétavidék átadásával a csehszlovák hadsereg kénytelen volt feladni az oly nagy gonddal és költséggel kiépített erődrendszert, az új határvonal védtelenné teszi Csehszlovákiát, a Nyugat felől jövő támadásnak most már sokkal könnyebb feladata lesz.

Hitler szeptember 26-án a berlini Sportpalotában tartott beszédében még önérzetesen bizonygatja: „Biztosítottam továbbá Chamberlaint és most megismétlem, hogy ha ez a probléma (ti, a Szudétavidék problémája) megoldást nyer, Németország számára Európában nincs többé területi kérdés. És a továbbiakban arról is biztosítottam, hogy abban a pillanatban, amikor Csehszlovákia megoldja problémáit, azaz amikor a csehek a többi kisebbségükkel megegyeztek, éspedig békésen és nem nyomás alatt, akkor engem többé a cseh állam nem érdekel. És ezt garantálhatjuk neki (ti. Chamberlainnek). Mi nem akarunk több csehet.”

A Szudétavidéket megkapta Münchenben a Harmadik Birodalom, de napokon belül kiderül, hogy Hitler igen komoly érdeklődést tanúsít a csehszlovák belső helyzet alakulása iránt. Mialatt egyes rövidlátó nyugati politikusok a müncheni szellem andalító légkörében szövögetik ábrándjaikat az „örök békéről”, Hitler már újabb agresszióra készül.

Nem elégszik meg azzal, hogy Hodza miniszterelnök lemond, és utódja a németektől nem nagyon távol álló Sirovy tábornok lesz, hanem kikényszeríti Benes köztársasági elnök lemondását is. A cseheknek a Harmadik Birodalom felé tett baráti gesztusaként könyvelték el mindenütt azt, hogy a külügyminiszteri székbe Chvalkovsky volt római és berlini csehszlovák követ került, és az új csehszlovák külügyminiszter október 14-én elindult első külföldi útjára: Berlinbe. Visszatérése után a prágai kormány több fontos intézkedést hoz, amelyekből nem nehéz kikövetkeztetni, miről tárgyalt Chvalkovsky Berlinben.

Ezek az intézkedések:

  1. Csehszlovákia Kommunista Pártjának feloszlatása.
  2. Az új határokon belül maradt német kisebbség részére teljes politikai szabadság, elsősorban a „nemzeti szocialista” irányú szervezkedés biztosítása.
  3. Chvalkovsky közli a prágai szovjet követtel, hogy a prágai kormánynak nem fűződik érdeke a szovjet—csehszlovák szerződés fenntartásához…

Chvalkovsky ezzel lemondott arról az erőről és segítségről, amely megmenthette volna Csehszlovákiát, és Hitler előtt áruló módon szabaddá tette az utat.

Az új csehszlovák állam sorsdöntő kérdése: hogyan alakul a viszony Cseh-Morvaország és Szlovákia között?

Már az első pillanattól kezdve látni lehet, hogy Hitler és Ribbentrop közeli és távoli terveiben az autonómiára törekvő szlovák politikusok komoly szerepet kapnak. Már 1938 őszén nem volt kétséges, hogy a náci külpolitika számára az autonóm Szlovákia a maradék Csehszlovákiában ugyanúgy a robbanótest („Sprengkörper”) szerepét fogja játszani, mint 1938 tavaszán és nyarán Csehországban Henlein szudéta-német pártja.

Szlovákia ugyanis München után külön kormányt kap, mellyel azonban a szélsőséges szlovák nacionalista elemek nincsenek megelégedve, nyíltan bevallott céljuk: teljes elszakadás Prágától, önálló szlovák állam felépítése fasiszta egy pár trendszer alapon.

Ezt az irányzatot a szlovák kormányban legbuzgóbban Karmasin államtitkár, a szlovákiai német kisebbség vezére képviseli, az autonomisták fegyveres harci szervezete a Hlinka-gárda, melynek Tuka a vezére. (Tukáról csak annyit: amikor 1939. február 12-én Berlinben tárgyal, Hitlert „mein Führer”-nek, vezéremnek szólítja, és kijelenti, hogy „a szlovákok számára mind lelkileg, mind gazdaságilag lehetetlenné vált, hogy egy államban éljenek a csehekkel”.)

A Müncheni Egyezményhez csatolt Függelék, a zsákmányra éhes magyar uralkodó osztályok várakozásával ellentétben, nem döntött a Szlovákiával szemben támasztott magyar területi követelések ügyében, ezért a magyar kormány kénytelen közvetlen tárgyalásokba bocsátkozni a szlovák kormánnyal.

A szlovák—magyar tárgyalások 1938. október 9-én kezdődnek Komáromban, de már az első plenáris ülésen látni lehet, hogy közvetlen megegyezésre nincs lehetőség.

Hosszas diplomáciai huza-vona után, november 2-án Bécsben, a Belvedere-palotában Ciano olasz és Ribbentrop német külügyminiszter meghozza döntését, melynek alapján 12 400 km2 terület és 1 100 000 lakos kerül Szlovákiától Magyarországhoz. Horthy-Magyarország területe megnagyobbodott. Nőtt a magyar nagybirtok és nagytőke vadászterülete — az évek múltával ezért benyújtott német számlát a magyar nép vérével és könnyével fizette meg.

Szlovákiát ezzel Hitler már elintézettnek tartja, a csehekkel szemben pedig az osztrák és a szudéta ügyben olyan jól bevált vádhoz folyamodik: elnyomják a német kisebbséget, ezt nem tűrheti a Harmadik Birodalom, és ha nem szűnik meg a németek sanyargatása, kénytelen lesz vérei segítségére sietni…

De eközben, 1938. október 21-én, három héttel a Müncheni Egyezmény aláírása után, Hitler már új hadműveleti utasítást ad a Wehrmachtnak:

„A Wehrmacht jövendő feladatait és a hadviselés szempontjából ebből adódó előkészületeket későbbi utasításban fogom lefektetni.

Ezen utasítás érvénybe lépéséig a Wehrmachtnak a következő esetekre kell felkészülni:

  1. A Német Birodalom határainak őrzése és védelme meglepetésszerű támadás ellen.
  2. A maradék Csehország elintézése(Erledigung der Rest Tschechei).
  3. A Memel-vidék birtokbavétele…

Ad 2. (A maradék Csehország elintézése.)

Meg kell teremteni a lehetőségét annak, hogy a maradék Csehországot bármely időben szét lehessen zúzni, ha az esetleg németellenes politikát űzne.

A cél: Csehország gyors megszállása és elreteszelése Szlovákiától.

Az előkészületek olyan mértékűek legyenek, hogy egyidejűleg a határok biztosítása Nyugaton is megvalósítható legyen.”

Az utasítás a továbbiakban részletezi, hogy a szárazföldi hadseregnek és a légierőnek milyen előkészületeket kell tennie a támadásra.

Majd 1938. december 17-én Keitel a következő parancsot adja ki Hitler október 21-i utasításának végrehajtására:

„A »maradék Csehország elintézése« tekintetében a Führer még a következőket parancsolta meg:

A hadműveleti terv kidolgozását azon feltételezés alapján kell végrehajtani, hogy semmiféle említésre méltó ellenállás nem várható.

Kifelé is meg kell nyilvánulnia, hogy csak a békét biztosító akcióról (Befriedigungs-aktion), nem pedig hadi vállalkozásról van szó

…A hadseregnek a bevonulásra kijelölt egységei általánosságban csak a határátlépés előtti éjszakán hagyják el állomáshelyüket … Az előzőleg szükséges szervezési transzportokat a lehető legkisebb mértékre kell korlátozni, és amennyire csak lehet, álcázni kell…”

Az október 21-i és a december 17-i utasítás között határozott „fejlődés” tapasztalható: a náci diplomácia oly sikeresen működött a csehszlovákiai „ötödik hadoszlop”, a belső árulók megszervezése és aktivizálása terén, hogy Hitler már nem vár semmiféle említésre méltó ellenállást…

Mindezek a „maradék Csehország” lerohanását célzó előkészületek távolról sem zavarják a Harmadik Birodalom vezetőit abban, hogy 1938. december 6-án Franciaországgal megegyezést ne kössenek: „A Magas Szerződő Felek kijelentik, hogy egymással szemben nincsenek területi követeléseik” (tehát Hitler örökre lemond Elzász-Lotharingiáról! — a szerző), továbbá kötelezik magukat arra, hogy a vitás kérdéseket békés tárgyalások útján oldják meg, úgy ahogyan Hitler és Chamberlain leszögezte volt az1938. szeptember 30-i angol—német egyezményben.

Józan, világos ítélőképességű nyugati politikusok azonban jól látják, hogy a szerződések egy célt szolgálnak: álcázni Hitler legközelebbi agressziós terveit.

SaLa

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a  blog nyitóoldalának jobb felső sarkában látható PayPal - A biztonságosabb és egyszerűbb online fizetési mód!  piktogrammra kattintva Pay-Pal-on 

-vagy közvetlen postai úton:

Szabó Péter 2747 Törtel, Petőfi-ut. 12.

HA LEHET…- NE BORÍTÉKBAN, MERT AZ MOSTANSÁG ELVÉSZ!

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”– rovatban tájékoztatjuk! balrad.ru/koszonet

Ha tetszett ez a cikk, ha egyetértesz a balrad.ru-val, oszd meg Facebookon, Twitteren, VKontakton – meg ahol csak lehetőséged van rá! De legalább LÁJKOLD! – hiszen azzal is tudsz segíteni!

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .