Horogkereszt Prága fölött

(idézet: A Berchtesgadeni sasfészektől a berlini bunkerig)

2

Május 30-án Hitler, a német hadsereg főparancsnoka kiadja „Kétfrontos háború, délkeleti súlyponttal — Grün-felvonulás” című utasítását. A Führer leszögezi: „Megmásíthatatlan elhatározásom, hogy Csehszlovákiát belátható időn belül katonai akcióval szétzúzom. A politikai és katonai szempontból megfelelő időpontot kivárni vagy megteremteni a politikai vezetés feladata … A kedvező pillanat kedvező megválasztása és kiválasztása a siker legbiztosabb feltétele. Ennek megfelelően az előkészületet haladéktalanul meg kell tenni.”

Az utasítás hangsúlyozza: „Már az első két-három napon olyan helyzetet kell teremteni, hogy a beavatkozásra kész államoknak azonnal szembetűnjön a cseh katonai helyzet kilátástalansága, viszont azoknak az államoknak, amelyeknek területi követeléseik vannak Csehszlovákiától, ösztönzést adjon a Csehszlovákia elleni azonnali beavatkozásra. Ebben az esetben Magyarország és Lengyelország beavatkozásával számolni lehet, különösen akkor, ha Olaszországnak a mi oldalunkon történő egyértelmű kiállása bátortalanná, habozóvá teszi Franciaországot, ha Franciaország húzódozik attól, hogy Németország ellen végrehajtott beavatkozásával európai háborút robbantson ki. Oroszország kísérletét, hogy Csehszlovákiának katonai téren, elsősorban légierő útján segítséget nyújtson, minden valószínűség szerint várni lehet.”

Ugyanebben az időben, ugyanezekben a napokban, április 28-án és 29-én Párizsban az angol és a francia miniszterek közös tanácskozást folytatnak az egyre feszültebbé váló európai politikai helyzetről. Ezen a megbeszélésen az angol delegációt Chamberlain, a franciát Daladier miniszterelnök vezeti. Chamberlain kijelenti: erősen kételkedik abban, hogy Hitler Csehszlovákiát el akarja foglalni.

„Ha Németország óhajtaná ezt a megsemmisítést, őszintén szólva a miniszterelnök nem látja, milyen módon lehetne ebben megakadályozni, de nem hiszem, hogy Berlinben ezt óhajtanák…” — olvasható a tanácskozásról felvett jegyzőkönyvben.

Akcióba lép a Hitler-barát angol jobboldali sajtó is. 1938. május 5-én Rothermere lord cinikus cikket tesz közzé, amelyben hangsúlyozza, hogy az angoloknak nincs semmi közük a csehszlovákokhoz, és ha az utóbbiak meg akarják égetni a kezüket, az egyedül az ő dolguk…

Rothermere a cikket megjelenés előtt betekintésre megküldte Dirksen londoni német nagykövetnek; egyébként a cikk címe „Semmi dolgunk a csehekkel!”…

A Szudétavidéken kihirdetik az ostromállapotot.

  1. május 27-én Lukasiewicz párizsi lengyel követhosszas beszélgetést folytatBonnet francia külügyminiszterrel, és ez alkalommal kijelenti:

„Ami Gamelin tábornok véleményét illeti, arra vonatkozólag, hogy a mi stratégiai helyzetünk jelentékenyen megromlik, ha Németország birtokába veszi egész Csehszlovákiát, bár nem vagyok katona, úgy gondolom, teljesen igaza van. Csak azt nem értem, miért fordítják erre minden figyelmüket, amikor véleményem szerint ez tisztán teoretikus feltételezés, melyet teljesen lehetetlennek tartok. Nem tudom, Hitler autonómiát akar-e kicsikarni a szudéta-németek számára, vagy az általuk lakott terület annexiójára törekszik-e. Sosem hallottam azonban arról, hogy egész Csehszlovákia bekebelezésére törekednék. Ezért úgy gondolom, teljesen tárgytalan egy olyan helyzet esélyeit fontolgatni, amelyet egyébként Gamelin tábornok valószínűleg helyesen ítélt meg.”

A párizsi lengyel követ botor és vak állásfoglalása, mely egyébként híven tükrözte kormányának álláspontját, pontosan megfelelt Hitler programjának: elaltatni a soron következő áldozat éberségét, sőt ha lehet, bevonni a csehszlovákok ellen indítandó akcióba.

1938 júniusában Davies, moszkvai amerikai nagykövet megbeszélést folytat Sztálinnal, aki a következőképpen vázolja az európai helyzet képét:

— Európa békéjének ügye nagyon rosszul áll, és nyárra komoly nehézségek várhatók. Anglia reakciós elemei, akiket a Chamberlain kormány képvisel, egyre határozottabban űzik a Németország megerősödését eredményező politikát, s ezzel Franciaország mindinkább függő viszonyba kerül Nagy-Britanniától. Az angol politika hátterében végeredményben az a törekvés lappang — folytatta Sztálin —, hogy Németországot a Szovjetunióval szemben erősítsék meg. Majd megjegyezte: véleménye szerint Chamberlain nem azonos az angol néppel, és politikája valószínűleg megbukik, mert a fasiszta diktátorok túlfeszítik a húrt. A Szovjetunió bízik önmagában, meg fogja védeni határait.

Érdemes megjegyezni, hogy Davies már 1938 nyarán a világbéke fontos alkotóelemének tartotta a szovjet-amerikai jóviszonyt.

A Chamberlain kormány 1938 nyarán semmit nem tesz a hitleri agresszió meggátlására, ellenkezőleg a német diplomatákkal folytatott tárgyalásokon ismételten hangsúlyozza jóindulatát a Harmadik Birodalom vezetői iránt.

Halifax külügyminiszter 1938 augusztus közepén Wiedmann kapitány, Göring különmegbízottja előtt kijelenti, hogy életének legszebb pillanata lenne az, ha egyszer a Führer, londoni hivatalos látogatása alkalmából, a király oldalán végigkocsizna a Buckingham palota felé vezető úton.”

Eközben a náci Németország a csehszlovák krízis kiélezése céljából érintkezésbe lép a magyar és a lengyel kormánnyal, hogy őket is megnyerje a Csehszlovákia ellen indítandó akcióhoz.

  1. augusztus 22-én Horthy kormányzó Imrédyminiszterelnök ésKánya külügyminiszter kíséretében Hitler meghívására Németországba utazik. A Patria nevű motoroshajón augusztus 23-án és 25-én a német és magyar kormányférfiak megegyeznek a Csehszlovákia ellen indítandó közös akció tervében.

Hitler hasonló megegyezést köt a lengyel kormánnyal is, a német követelésekkel egy időben megindul a magyar és lengyel revíziós propagandakampány…

Maurice Thoréz, a Francia Kommunista Párt főtitkára szeptember 10-én tartott beszédében világosan figyelmeztet, hogy a Chamberlain és a Daladier kormány külpolitikája nagy veszélyeket rejt magában. „Ha Hitler bizonyos lesz abban, hogy Csehszlovákia elleni támadása nem marad reá nézve következmények nélkül, visszakozni fog, és Franciaország meg lesz mentve. Ha ellenben a Führer szerencsétlenségünkre azt hiheti, hogy Európában senki nem fog megmoccanni, támadásba lendül Csehszlovákia ellen, és akkor semmi nem tartóztathatja fel abban, hogy háborús tervét tovább igyekezzék végrehajtani.”

De az intő szóra nem hallgatnak a felelős politikusok.

Az angol-francia diplomácia nyomására a csehszlovák kormány — három nappal azután, hogy Chamberlain első ízben látogatta meg Hitlert, Berchtesgadenben, a Sasfészekben — 1938. szeptember 18-án jelentős engedményt tesz Henleinnek: a Szudétavidék önkormányzatot kap.

A Henlein-párt, berlini utasításra, most újabb követelést támaszt: az önkormányzat csak átmeneti szakasz, a csehszlovák kormány egyezzék bele abba, hogy a Szudétavidék elszakadják Csehszlovákiától.

A nyugati hatalmak egységes, határozott állásfoglalásának hiánya egyre jobban felbátorítja Hitlert, a német propagandahadjárat hangja egyre kihívóbbá és fenyegetőbbé válik. Szeptember 18-án. a Nürnbergben tartott náci pártnapon Hitler minősíthetetlen hangú beszédben a fenyegetések és rágalmak özönét zúdítja a csehszlovák kormányra és Benes köztársasági elnökre. Hitler ezt a fenyegetését két nappal később Chamberlain angol miniszterelnök külön kiküldöttje előtt is megismétli: „Szét fogom zúzni a cseheket!”

A Szovjetunió kormánya komoly erőfeszítéseket tesz a Csehszlovák Köztársaság megmentésére. Amikor Fierlinger moszkvai csehszlovák követ kormánya utasítására 1938. szeptember 17-én kérdést intéz a szovjet kormányhoz, hogy mi lenne álláspontja német támadás esetén, prágai követe útján a Szovjetunió a következő választ adja:

„1. Benesnek arra a kérdésére, hogy a Szovjetunió a szerződés értelmében azonnali és tényleges segítséget nyújt-e Csehszlovákiának, ha Franciaország szintén hű marad és segítséget nyújt, a Szovjetunió kormánya nevében igenlő választ adhat.

  1. Ugyancsak igenlő választ adhat Benes második kérdésére: segítséget nyújt-e a Szovjetunió Csehszlovákiának, mint a Népszövetség tagja, a 16. és 17. paragrafus alapján, ha Németország támadása esetén Benes a Népszövetséghez fordul azzal a kéréssel, hogy alkalmazzák az említett paragrafusokat.
  2. Közölje Benessel, hogy válaszunk tartalmát mindkét kérdésre vonatkozólag egyidejűleg a francia kormánnyal is közöltük.”

Öt nappal később, szeptember 22-én a Szovjetunió honvédelmi népbiztossága a következő táviratot küldi a párizsi szovjet katonai attasénak:

„Gamelinnel való személyes találkozása során köszönje meg neki a francia hadseregparancsnokság intézkedéséről szóló információját és közölje vele a következőket:

Hadseregparancsnokságunk a következő figyelmeztető intézkedéseket foganatosította: 1. 30 lövészhadosztályt a nyugati határ közeiéhez fekvő területre irányított. Ugyanez történt a lovashadosztályokkal. 2. Az alakulatok megfelelően kiegészíttettek tartalékosokkal. Technikai hadseregünk: a légierők és a tankalakulatok teljes készenlétben vannak.”

Szeptember 28-án Arnóthy-Jungerth moszkvai magyar követ a következőket jelenti Kánya külügyminiszternek:

„Szovjet kormány Párizs újólagos kérdésére tegnap még egyszer kijelentette, hogy ha Franciaország masírozik, ő is megfelel kötelezettségeinek.”

SaLa

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a  blog nyitóoldalának jobb felső sarkában látható PayPal - A biztonságosabb és egyszerűbb online fizetési mód!  piktogrammra kattintva Pay-Pal-on 

-vagy közvetlen postai úton:

Szabó Péter 

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

HA LEHET…- NE BORÍTÉKBAN, MERT AZ MOSTANSÁG ELVÉSZ!

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”– rovatban tájékoztatjuk! balrad.ru/koszonet

Ha tetszett ez a cikk, ha egyetértesz a balrad.ru-val, oszd meg Facebookon, Twitteren, VKontakton – meg ahol csak lehetőséged van rá! De legalább LÁJKOLD! – hiszen azzal is tudsz segíteni!

“Horogkereszt Prága fölött” bejegyzéshez 1 hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .