A párttal az élen – 1

A partizánmozgalom kibontakozása – A párttal az élen – 1

(idézet: A Nagy Honvédő Háború története – 1976)

  1. fejezet/ Partizánháború az ellenség mögöttes területén
  2. A partizánmozgalom kibontakozása

A párttal az élen

A szovjet hadsereg nagy segítséget kapott a partizánmozgalomtól a hazai földnek a fasiszta területhódítóktól való megtisztításában. A párt vezetésével lendületes iramban kiterjedt az ellenség által megszállt egész területre, s a győzelem egyik legfontosabb katonai-politikai tényezője lett.

Népünk számára a partizánharc nem új dolog. „A népi háború buzogánya”, amint Lev Tolsztoj a partizánharcot képletesen nevezte, régi idők óta mindig is könyörtelenül eldöngette az Oroszország földjére merészkedett támadót. De soha és sehol a partizánmozgalom nem öltött oly hatalmas méreteket, nem emelkedett a hatékonyság és a tömeges hősiesség olyan magas fokára, mint a Szovjetunió Nagy Honvédő Háborújában.

A burzsoá történészek nem átallván meghamisítani az elmúlt háború szovjet partizánmozgalmának hajtóerőit, csupán a szovjet emberek ama törekvésére vezetik vissza, hogy megbosszulják a megszállók rajtuk elkövetett gaztetteit. Ámde ez a törekvés csak mellékes tényezője volt a fasiszta megszállók hátában kibontakozott partizánháborúnak. „A partizánakció nem bosszú, hanem harci tevékenység”1 – Lenin összes Művei. 12. köt. Kossuth Könyvkiadó 1966. 169. old.* – hangsúlyozta Lenin. A partizánmozgalmat, mutatott rá, „hatalmas gazdasági és politikai okok idézik elő”.2 – Lenin összes Művei. 14. köt. Kossuth Könyvkiadó 1967. 7. old.*

Ezt a lenini gondolatot jól fejezte ki a háború idején M. I. Kalinyin, ezt írván: „… az a kegyetlenség, amelytől a kő is bosszúért kiált, a legbékésebb embereket is a hitlerista banditákkal való önfeláldozó harcra indítja.

Mindazonáltal a német megszállók minden erőszakossága és kegyetlenkedése a békés lakossággal szemben, csak kiegészítő tényezői voltak a partizánharc kibontakozásának. A fő forrás, amely oly gazdagon táplálta a partizánmozgalmat, jóval mélyebben fekszik, magának a népnek a szívéből fakad.” Ezek a források, írta továbbá Kalinyin, a szovjet társadalmi rendben rejlenek, csaknem egy negyed évszázada fejlődtek a kommunista párt egész politikájának nyomán. A háború időszakában, a hazánkra nézve oly súlyos időkben, a mag, amelyet Lenin pártja vetett el a népben, meghozta gyümölcsét.

Az arcvonal politikailag nem osztotta meg a szovjet népet. A partizánmozgalom szerves alkotórésze volt a Nagy Honvédő Háborúnak, és amint az egész háború, a szovjet haza megvédésére, a szocialista vívmányok oltalmazására irányult.

Ez a magasztos cél harcba szólította a megszállók ellen az ellenség mögöttes területén maradt szovjet emberek millióit. A partizánmozgalomban részt vett a megszállott szovjet területek lakosságának zöme, a hazafiak tízezrei az ország hadtápkörzeteiből, az önkéntesek, úgyszintén a bekerített és a hadifogságból menekülő szovjet katonák. Legtömegesebb és leghatásosabb a partizánalakulatok, -osztagok, -dandárok stb. harca, a földalatti szervezetek tevékenysége volt, a megszállók politikai, gazdasági és katonai intézkedéseinek a lakosság részéről való szabotálása, a partizánoknak és a földalatti mozgalom tagjainak nyújtott mindenirányú segítsége.

A partizánharcnak körzetenként megvoltak a maga sajátosságai, miután különbözőek voltak a feltételei és módszerei is. A partizánharc résztvevői azonban azonos feladatokat oldottak meg. A partizánalakulatok és földalatti szervezetek politikai munkát folytattak a lakosság körében, diverziós cselekményeket hajtottak végre, irtották a megszállókat és lakájaikat, adatokat gyűjtöttek és továbbítottak az ellenségről a szovjet hátországba. A háború egész folyamán – korántsem teljes adatok szerint – a partizánalakulatokban és a földalatti szervezetekben több mint egymillió aktív harcos küzdött az ellenséggel.

Magától értetődik, lehetetlen felmérni azoknak a hazafiaknak a számát, akik részt vettek a megszállók intézkedéseinek szabotálásában. Önfeláldozó harcuk eredménye azonban arra enged következtetni, hogy az ellenség mögöttes területein maradt szovjet emberek tízmillióiról van szó.

A partizánharc mindenütt folyt – az erdőkben, a sztyeppi terepen, a városokban és rajtuk kívül. A partizánalakulatok tevékenységükben ugyanakkor kiterjedten alkalmazták az illegális munka módszereit is. A földalatti szervezetek viszont, ha a szükség úgy kívánta, partizánosztagokká alakultak át vagy beolvadtak ezekbe az alakulatokba. A lakosság harca, amely a hódítók intézkedéseinek meghiúsítására irányult, olykor a partizánok és az illegalitásban működő harcosok diverziós tevékenységével is felért. Ezenkívül a lakosság élelmezte és ruházattal látta el a partizánokat és az illegalitásban küzdőket, összegyűjtötte a harcmezőkön visszamaradt fegyvereket és lőszereket, felderítést végzett, ápolta a sebesülteket, akadályokat épített az utakon. Egész falvak vettek részt a vasútvonalak rombolásában, és a lakosság az ellenség hátában fegyverrel fordult a hódítókkal szembe a ki-kirobbanó nagyszámú felkelések idején. Mindez ugyanannak a jelenségnek más és más oldala volt. Egymást kiegészítve és erősítve nagyarányú, meglepetésszerű partizánakciókat alkottak, s az ellenség által megszállt egész szovjet területet a hazafiak fasisztaellenes tömeges csatáinak arénájává változtatták.

Az elmúlt háború szovjet partizánmozgalmának figyelemre legméltóbb sajátossága az volt, hogy közvetlenül a kommunista párt irányította. Még az első orosz forradalom időszakában Lenin azt a feladatot tűzte a párt elé, hogy emelje magasra a partizánmozgalom színvonalát, „meg kell nemesíteni a szocializmus felvilágosító és szervező befolyását”.3 – Lenin összes Művei. 14. köt. Kossuth Könyvkiadó 1967. 9. old.* A szocializmus éppen így nemesítette meg a fasiszták által megszállt területeken kibontakozó partizánharcot. A párt eszmei tartalmat és céltudatosságot adott ennek a harcnak, szervezettséget, hatalmas erőt vitt bele, s úgy irányította, hogy a legnagyobb segítséget nyújtsa a szovjet hadseregnek.

A partizánmozgalom a háború kezdeti eseményeinek szerfölött súlyos feltételei között jött létre és fejlődött ki. Az arcvonal mögött visszamaradt szovjet emberek nem hódoltak be a hódítóknak, egész lelküket megtöltötte a megszállók elleni harc törekvése. Ámde nem tudták, hogyan és mivel kezdjék el ezt a harcot. „A nép, ha képletesen egyetlen személynek gondoljuk – írta M. I. Kalinyin -, idegesen toporgott határozatlanságában, mit is tegyen, hogyan fogjon hozzá a gyakorlatban hazája megvédéséhez? …”4 – M. Kalinyin: Népünk erkölcsi arculatáról. Moszkva 1947. 34. old. (Oroszul.)*

Erre a kérdésre a kommunista párt adott választ. 1941. július 3-i rádióbeszédében Sztálin felszólította az ellenség mögöttes területén maradt szovjet embereket, hogy létesítsenek partizánosztagokat és diverziós csoportokat, szítsák fel a partizánháborút mindenhol, robbantsák fel a hidakat, rongálják meg az ellenség telefon- és távíróvezetékeit, gyújtsák fel a raktárait, teremtsenek az ellenség és szekértolóik számára elviselhetetlen viszonyokat, üldözzék és irtsák őket, hiúsítsák meg minden intézkedésüket.5 – Sztálin: A Szovjetunió Nagy Honvédő Háborújáról. Szikra 1949. 11. old.*

  1. július 18-án az SZK(b)P KB határozatot hozott „A német csapatok hátában szervezendő küzdelemről”. Ez a határozat kijelölte a pártvezetésnek a partizánmozgalommal kapcsolatos feladatait. Megállapította, hogy a megszállt területeken meg kell teremteni a pártszervek és szervezetek hálózatát, amelyeknek közvetlenül a helyszínen kell irányítaniuk a hódítókkal szembeni tevékenységet.

SaLa

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a  blog nyitóoldalának jobb felső sarkában látható PayPal - A biztonságosabb és egyszerűbb online fizetési mód!  piktogrammra kattintva Pay-Pal-on 

-vagy közvetlen postai úton:

Szabó Péter 

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

HA LEHET…- NE BORÍTÉKBAN, MERT AZ MOSTANSÁG ELVÉSZ!

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”– rovatban tájékoztatjuk! balrad.ru/koszonet

Ha tetszett ez a cikk, ha egyetértesz a balrad.ru-val, oszd meg Facebookon, Twitteren, VKontakton – meg ahol csak lehetőséged van rá! De legalább LÁJKOLD! – hiszen azzal is tudsz segíteni!

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .