A békés együttélés közös cél – Jobb és baloldaliak a Magyar Békekörben

Van Magyarországon egy civil egyesület, a Magyar Békekör, amely nem ideológiai és politikai hovatartozása szerint ítéli meg az embert, nem válogat, nem akarja saját képére formálni az embert, hanem otthont nyújt a találkozáshoz, a beszélgetéshez, és a közös tervezéshez. Azt vallja, hogy a béke közös érdekünk, s az ember a legkülönbözőbb világnézeti és politikai alapokról akarhatja. Sőt, kell is, hogy megkövetelje magának és ki is álljon érte! Fennállásának hét éve alatt a Magyar Békekör tevékenységével bizonyította, hogy sokféle ember képes találkozni a nemzetközi béke és a hazai társadalmi béke közös akarásában, feltéve, ha a békét nem saját világnézetének és pártpolitikai hovatartozásának rendeli alá, hanem közös célként fogja fel, mint legfőbb értéket – hasonlóan az élet értékéhez. Senkitől sem kérjük, hogy lemondjon világnézetéről, párt hovatartozásáról, politikai meggyőződéséről, hanem arra kérjük, hogy a béke közös ügyét rendelje világnézete és pártállása fölé. Ki-ki saját meggyőződéséből kiindulva tegye ezt, hiszen erre minden emberközpontú filozófiából kiindulva mód nyílik. Minden emberközpontú világnézet összefogásra szólít fel az olyan közös értékért és érdekért, mint amilyen a békés együttélés és a szolidaritás. Eddigi tapasztalatunk alapján állíthatom, hogy csak olyan habitusú személy nem tudott megmaradni köztünk, aki nem a közöset kereste, hanem minden áron ránk, és a világra akarta kényszeríteni saját ideológiáját és politikai nézeteit, s nem volt hajlandó tudomásul venni, hogy a közös jövőt másokkal együtt kell építenie még akkor is, ha az a jövő nem pontosan olyan lesz, amilyennek ő elképzeli.

     Hatalmi ambícióktól mentes emberbarát hozzáállásával a Békekör mind több követőre lel. Esetenként tíz és tízezrek olvassák korrekt nemzetközi hírszolgáltatását, állásfoglalásait fontos hazai és nemzetközi kérdésekről, mint amilyent Trianon 100. évfordulóján, a II. világháború befejezésének 75. évfordulóján, Iránról, Fehéroroszországról, az amerikai elnökválasztással kapcsolatban az amerikai néphez címzett üzenetként tettünk közzé 2020-ban-21-ben a Facebookon és WordPress oldalunkon.

     Civil diplomáciát folytatunk a békés együttélés érdekében. Sikerünkként könyveljük el a diplomáciai viszony küszöbön álló helyreállítását Szíriával, sürgetjük hazánk bekapcsolódását Szíria újjáépítésébe. Azt akarjuk, hogy Izrael és Palesztina, két önálló országként éljen egymás mellett, hagyják fejlődni Iránt, és a világ minden olyan népét, amely ellen szankciópolitikát folytatnak, és embargók alá veszik őket, mert nem hajlandók többé alárendelni magukat idegen érdekeknek, hanem szuverenitásra tartanak igényt. Kiállunk nemzeti kisebbségeink jogaiért, az Ukrajnát alkotó népek, nemzeti kisebbségek, kárpátaljai magyarok egyenjogúságáért, autonómiájáért, önrendelkezéséért.

     Természetesen vannak, akik gyanakodva figyelik tevékenységünket, mert ellenérdekeltek, vagy egyszerűen nem hisznek abban, hogy lehetne változtatni a világ dolgain. Vannak, akik egyenjogú együttműködés helyett a hegemóniához, a dominanciához ragaszkodnak, és szeretnék, ha azoknak a szolgálatába szegődnénk, akik békén saját békességüket, együttműködésen akaratuk másokra kényszerítését, nemzetközi jogon az ENSZ Alapokmányától elrugaszkodó saját szabályaikat értik. Vannak, akik kétségbe vonják, hogy a Békekörnek egyáltalán lehetősége volna-e, hogy önálló utat kövessen. Jobbról is, balról is kísérletet tesznek arra, hogy álljunk be a sorba, rendeljük alá magunkat regnáló hatalomnak, vagy hatalomra törekvő ellenzéknek. (A szélsőségekről nem is szólva.)

     Mi azért nem járunk a kedvükbe, mert nem megosztani akarjuk az embereket, hanem arra törekszünk, hogy összefogjanak olyan értelmes célokért, mint amilyen a béke. Valljuk, hogy a kor parancsolata a nemzetközi és a hazai szembenállás feloldása, az egymás ellen fordított emberek újbóli egymásra találása. Közös érdeknek tartjuk, hogy megszabaduljunk annak az individualista, önző, másokat leigázó rendszernek a béklyóitól, amelybe belekényszerítettek bennünket. Rendszeresen tartunk olyan előadásokat, amelyek azért számítanak egyedülállónak, mert hazai, és külhoni vendég előadóink az egymás iránti tisztelet, megbecsülés, a kölcsönös megértés, és elfogadás hangján adják elő mondandójukat, segítve annak a kooperatív értékrendnek a megalapozásában, amelyre a Békekör törekszik.

     Heterogén szervezet vagyunk. Példa értékű, hogy olykor jobban tiszteljük egymásban a különbözőséget, mint az azonosságot. Különböző kulturális alapokról kiindulva, a tények szigorú tiszteletben tartásával törekszünk a közös célra: egy önmagával és a világgal békében és jó viszonyban élő magyar társadalmi, nemzeti valóság megteremtésére. Igen, sokfélék vagyunk, különbözőek, de történelmünk azt bizonyítja, hogy fontos pillanatokban képesnek bizonyultunk egymásra találni, és közösen cselekedni, hogy előbbre jussunk. A Magyar Békekör olyan ügyet szolgál, amely keretet biztosít a megosztott nép, az egymással szembeállított emberek kézfogásához, ahhoz, hogy keressék és megtalálják egymásban a közöset. Mi azt mondjuk, hogy a béke, a békés együttműködés, és hazai garanciája, a társadalmi béke olyan közös érték, amely utat nyit egy emberibb jövő felé. Értékrendünket Alapelveink 7 pontjában így összegezzük:

·  A békének a népek egyenjogúságán, önrendelkezésén, és a javak igazságos elosztásán kell nyugodnia.

·  A Magyar Békekör azonosul az ENSZ 1948. évi Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában foglalt elvekkel, és hirdeti: mindenkinek joga van ahhoz, hogy mind a társadalmi, mind pedig a nemzetközi viszonyok tekintetében olyan rendszer szülessék, amelyikben az emberi jogok és a szabadságjogok teljes hatállyal érvényesülhetnek.

·  Nincs igazságos béke a népek elnyomásával, országok és világrészek leigázásával, forrásaik elvonásával, kifosztásukkal. Hazát kell biztosítani a hazájuktól megfosztott népeknek és embereknek, érvényt kell szerezni a nemzeti kisebbségek jogainak, az ENSZ és az Európa Tanács jogi normáival összhangban.

·  A Magyar Békekör elvi alapállása szerint jogos a népek harca, beleértve a fegyveres harcot is elnyomóikkal, leigázóikkal és azokkal szemben, akik megfosztják őket a fejlődésükhöz szükséges forrásoktól, megélhetésüktől.

·  A Magyar Békekör elutasít mindenfajta faji, nemi, vallási, kulturális, származási és egészségbeli megkülönböztetést. A Békekörnek nem lehet tagja olyan személy, vagy szervezet, aki tekintélyuralmi, szélsőséges, intoleráns nézeteket vall, idegengyűlölő, fajgyűlölő, antiszemita, vagy más gyűlöletkeltő eszmék, módszerek, irracionális nézetek hordozója, továbbá az, aki saját ideológiáját és párt hovatartozását fontosabbnak tartja a béke ügyénél.

·  A szolidaritás szálait kívánjuk erősíteni az emberek között, és összefogni velük a kölcsönös előnyökön nyugvó békés együttélésért.

·  A Magyar Békekörnek tagja lehet minden olyan személy és szervezet, aki és amely elfogadja és képviseli alapelveit.

Aki tagunkká kíván válni, olvassa el, és töltse ki a következő linken található nyilatkozatot: https://bekekor.wordpress.com/2015/10/19/a-magyar-bekekor-alapelvei-es-tagsagi-nyilatkozata/

és küldje el címünkre:

magyarbekekor@gmail.com

Nem élvezünk állami támogatást, sem párttámogatást, s nem állnak mögöttünk pénzeszsákok sem. Tagdíjból és adakozásból, saját zsebünkből teremtjük elő a nélkülözhetetlent. Szívünk és agyunk visz előre a munkában. Annak tudata, hogy nem magunkért vagyunk, hanem mindazokért, akik változtatni akarnak a dolgokon, mert érzik, és mind jobban megértik, hova vezet a békétlenség a béke helyett.

Simó Endre, a Magyar Békekör elnöke

“A békés együttélés közös cél – Jobb és baloldaliak a Magyar Békekörben” bejegyzéshez 2 hozzászólás

 1. Ejj, de szomorú vagyok, nem lehetek a békakör tagja.
  Több kizáró okot is találtam… 🙁 🙁

 2. A lopásnak Magyarországon nincs felső határa!

  “100 milliárdot tesz a kormány egy magántőkealapba, ami külföldön vesz földeket”
  Orbán Viktor egy péntek esti kormányrendelettel utasította Szijjártó Péter külügyminisztert, hogy szeptember végéig hozza létre a Termőföld Magántőkealapot, aminek az a célja, hogy termőföldeket vegyen a kelet-közép-európai régióban.
  Az alapkezelőt Szijjártó választhatja ki, akin keresztül 400 millió euró (~143,8 milliárd forint) keretösszeggel alakulhat meg Termőföld Magántőkealap. Ennek a pénznek a 70 százalékát, azaz 280 millió eurót (~ 100 milliárd forintot) a magyar állam biztosítja a költségvetésből.- így mossák át az állami pénzeket magántulajdonba.
  https://hirklikk.hu/kozelet/100-milliardot-tesz-a-kormany-egy-magantokealapba-ami-kulfoldon-vesz-foldeket/384313

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .