A háború előestéje

(idézet: A Nagy Honvédő Háború története – 1976)

A szocializmus országának biztonságáért

A szovjet kormány jelentős intézkedéseket tett, hogy a hadigazdálkodás bázisát erősítse, növelte a fegyveres erők létszámát és javította technikai felszereltségét. De nem rendelkezett elegendő idővel ahhoz, hogy befejezze a hadsereg és a haditengerészeti erők felfegyverzését új haditechnikával.

Amikor megkezdődött a második világháború 1939 őszén, a kommunista párt és a szovjet kormány határozott intézkedéseket tett, mellyel a Szovjetunió biztonságát akarta erősíteni. Minthogy a hitlerista hordák gyorsan nyomultak előre Lengyelországban, az a veszély állt fenn, hogy az 192l-es rigai béketárgyalások alapján az Ukrajna és Belorusszia elszakított nyugati területein élő népek fasiszta rabságba kerülnek.

A szovjet kormány 1939. szeptember 17-én megparancsolta a szovjet hadsereg csapatainak, hogy lépjék át a szovjet-lengyel határt, és szabadítsák fel Belorusszia és Ukrajna nyugati területeit. A lakosság meleg szeretettel fogadta a szovjet hadsereget, a felszabadító harcosokat. A nyugati területek ukránjai és belorusz lakói visszakerültek Szovjet-Ukrajnához és Szovjet-Belorussziához. A nyugati szovjet határok jelentősen nyugatabbra tolódtak. Megszűnt a történelmi igazságtalanság.

Ugyanakkor a fasiszta agresszió veszélyeztette a balti államokat – Litvániát, Lettországot és Észtországot. A szovjet kormány nem nézhette tétlenül, hogy ezek az országok a Szovjetunió elleni agresszió hídfőjévé váljanak. Ezért 1939 szeptember-októberében a Szovjetunió kezdeményezésére a szovjet és a balti államok kormányai között tárgyalások folytak az együttműködésről, s amelynek megfelelően a balti államok területén szovjet katonai támaszpontokat rendeztek be és szovjet csapatok helyezkedtek el. Ám a burzsoá-nacionalista kormányok, a nyugati hatalmaktól ösztönözve, kezdték megsérteni a szerződés feltételeit. Az ellenséges és reakciós elemek megkezdték a Szovjetunió és az ezekbe az országokba szállásolt szovjet csapatok elleni tevékenységet. A felső vezetők a nemzeti érdekeket eláruló politikát folytattak, másfelől viszont a társadalmi terhek fokozódása kiváltotta a kommunisták vezette tömegek forradalmasodását. Megdöntötték az észt, a lett és litván burzsoá-nacionalista kormányt. Az új népi kormányok kérésére a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa 1940 augusztusában határozatot hozott, hogy Litvániát, Lettországot és Észtországot felveszi a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének kötelékébe.

A Szovjetunióval szemben ellenséges politikát folytattak Finnország uralkodói körei. Nagy-Britannia, az Egyesült Államok, Németország és Franciaország kormányainak támogatásával már régóta aránytalanul nagy fegyveres erőket szerveztek, katonai jellegű építések folytak a Karél-földszoroson, és alapos katonai kiképzésben részesítették az ország férfilakosságát. Mindez különösen Leningrád és a Balti Flotta számára jelentett veszélyt. A szovjet kormány azt javasolta a finn kormánynak, hogy igazítsák ki a határt Leningrád körzetében, s ennek ellenértékeképp a Szovjetunió jóval nagyobb területet ad át a Ladoga-tótól északra. Ugyanakkor javasolta azt is, hogy kössenek megnemtámadási és kölcsönös segélynyújtási szerződést. A finn kormány elutasította a Szovjetunió békés rendezésre vonatkozó javaslatait.

1939 novemberében a finn csapatok szétbontakoztak a Karél-földszoroson és más, a szovjet határhoz közeli körzetekben. A finn szoldateszka egy sor provokációt robbantott ki a szovjet-finn határon. November 30-án megkezdődött a katonai tevékenység a Karél-földszoroson.

A szigorú tél nehéz körülményei között, az úttalan erdős-mocsaras területen a szovjet csapatok áttörték az erős Mannerheim-vonalat, és súlyos vereséget mértek a finn hadsereg főerőire. A finn reakció angol és francia támogatással igyekezett minél hosszabb időre elnyújtani a konfliktust, számítva a Szovjetunió elleni nagy háború megindulására. Ám az arcvonalon oly reménytelen helyzet alakult ki, hogy a finn kormány sietett elfogadni a szovjet kormány feltételeit.

  1. március 12-én aláírták Moszkvában a békeszerződést. A Karél- földszoroson a határt visszavonták a Viborg-Kexholm-vonalra. A Szovjetuniónak átadták a Ribacsij- és Szrednyij-félszigetek egy részét, és 30 évre bérbe adták a Finn-öböl bejáratát fedező Hanko-félszigetet.

1940 nyarán a Szovjetunióhoz került vissza Besszarábia és Észak-Bukovina, amelyeket 1918-ban rabolt el a fiatal szovjetköztársaságtól a burzsoá-földesúri Románia királyi kormánya.

A szovjet kormány e tevékenységei nyomán a Szovjetunió határai messze nyugat felé tolódtak el. 23 millió fővel gyarapodott a Szovjetunió népeinek nagy családja, megnövekedtek az ország anyagi tartalékai, javult hadászati helyzete.

A Szovjetunió nagy erőfeszítéseket tett, hogy útját állja a fasiszta agresszió kiterjesztésének, hogy szétzúzza az imperialistáknak egy szovjetellenes egységes imperialista tömb létrehozására irányuló terveit. A szovjet kormány energikus lépéseket tett, hogy rendezze a kapcsolatokat több európai és ázsiai országgal. 1941 áprilisában barátsági és megnemtámadási szerződés született Jugoszláviával. A török kormánnyal folytatott tárgyalások eredményeképpen a két fél megegyezett abban, hogy semlegesek maradnak, ha valamelyiküket támadás éri.

Megerősödtek az ország keleti pozíciói is. Bár a Japánnal 1941 áprilisában kötött semlegességi egyezmény egyáltalán nem zárta ki a japán támadás lehetőségét, de arról tanúskodott, hogy Japánban levonták a következtetéseket a Haszan-tó és a Halhin-Gol folyó körzetében elszenvedett vereségből.

Kétségtelen, hogy a szovjet kormány aktív külpolitikája számottevően erősítette a Szovjetunió pozícióját a nemzetközi élet küzdőterén.

SaLa

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a  blog nyitóoldalának jobb felső sarkában látható PayPal - A biztonságosabb és egyszerűbb online fizetési mód!  piktogrammra kattintva Pay-Pal-on 

-vagy közvetlen postai úton:

Szabó Péter 

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

HA LEHET…- NE BORÍTÉKBAN, MERT AZ MOSTANSÁG ELVÉSZ!

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”– rovatban tájékoztatjuk! balrad.ru/koszonet

Ha tetszett ez a cikk, ha egyetértesz a balrad.ru-val, oszd meg Facebookon, Twitteren, VKontakton – meg ahol csak lehetőséged van rá!

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .