Mindent a frontnak

(idézet: Georgi Dimitrov – Egységfront, népfront, szocializmus)

Mindent a frontnak!
A Bolgár Munkáspárt (kommunisták)*
Központi Bizottságához

[1944. szeptember 28.]

* A Bolgár Kommunista Párt 1938-1944 között Bolgár Munkáspárt, 1944 és 1948 között pedig Bolgár Munkáspárt (kommunisták) néven szerepelt.*

Kedves Elvtársak!

Önökkel, minden bolgár hazafival és a mi dicső ifjúságunkkal együtt mélységes örömet és büszkeséget érzek, hogy végre sikerült a mi sokat szenvedett, küzdő népünknek antifasiszta felkelése által és a győztes Vörös Hadsereg testvéri támogatásával leráznia magáról a szégyenteljes német fasiszta jármot, és felzárkóznia a Szovjetunió, Anglia és Amerika által vezetett egyesült nemzetek táborához.

A Hazafias Front győzelme hatalmas jelentőségű hazánkban. Szeptember 9-e új korszakot nyitott népünk történelmében. A döntő szakítás a hitleri Németországgal, az átkozott német fasiszta ügynökség hatalmának megdöntése, Bulgária árulóinak és sírásóinak legyőzése, a Hazafias Front kormányának megteremtése és a megtiport népi jogok és szabadságok helyreállítása, a megújult bolgár hadsereg részvétele a felszabadító harcban a német rablóhordák ellen a nagy demokratikus államok oldalán – mindez lefekteti a szilárd alapokat az új, szabad, független és erős Bulgária építéséhez.

De ez csupán az alap, és a Hazafias Front győzelme is csak a kezdet. Ezután következik az a feladat, hogy végleg megszilárdítsuk ezt a győzelmet. Az a feladat vár ránk, hogy kitartóan és okosan építsünk a megteremtett alapokra. Különböző jellegű, hatalmas nehézségek állják utunkat, amelyeket gyorsan és határozottan le kell küzdenünk.

A hitleri hordákat szétzúzták, de még nem pusztították el őket véglegesen. A fasiszta vadállat súlyosan megsebesült, de még nincs megsemmisítve.

A károk után, amelyeket a bolgár állam a németbarát vezetők és a nagybolgár soviniszták hibájából okozott a szomszédos népeknek, felszabadítónknak, Oroszországnak és az egyesült nemzetek felszabadító ügyének, határozottan tudnunk kell, hogy hazánk jövője mindenekelőtt attól a reális hozzájárulástól függ, amelyet népünk és államunk most nyújt a fasiszta Németország minél előbbi közös katonai megsemmisítéséhez, a háború minél előbbi győzelmes befejezéséhez és az új, tartós és igazságos béke megteremtéséhez.

Ennek a feladatnak kell most alárendelnünk minden más kérdést és másodlagos feladatot. „Mindent a frontnak, mindent a fasizmus fölötti végleges győzelem gyors kivívásáért, a német gonosztevők és rabszolgatartók megsemmisítéséért” – ez a legfőbb jelszó, amelynek jegyében mozgósítanunk kell a munkáspártnak, a népi ifjúságnak, a Hazafias Frontnak és kormányának, az egész népnek és hadseregének, valamint az ország valamennyi tartalékának minden erejét.

Nem lehet kétségünk afelől, hogy nálunk az adott helyzetben a legfontosabb feltétel a Hazafias Front megerősítése, amely az egyetlen hatalmas társadalmi-politikai tényező hazánkban, harcos szövetsége az őszinte nemzeti, népi demokratikus, politikai és társadalmi erőknek népünk soraiban. A Hazafias Front nélkül és az általa vezetett felkelés nélkül nem lett volna lehetséges a szeptember 9-i győzelem. De ugyanígy a Hazafias Front megerősítése nélkül nem lehetséges sem hazánk sikeres részvétele a háború győzelmes befejezésében, sem a tartós és igazságos béke biztosítása Bulgária számára. Nem lehetséges a Hazafias Front demokratikus programjának megvalósítása sem. Ennek a programnak határozott és következetes megvalósítása nélkül pedig a kül- és a belpolitika területén hazánkban még gondolni sem lehet komolyan a gazdasági, társadalmi és kulturális élet fejlődésére, az új, demokratikus Bulgária felépítésére.

A Hazafias Front megteremtésének és az antifasiszta felkelés megszervezésének a Bolgár Munkáspárt (kommunisták) volt a kezdeményezője. A párt és a kommunista ifjúság hozta a legtöbb áldozatot a német fasiszta iga lerázásáért, a nép felszabadításáért vívott harcban. Éppen ezért a párt tartozik a legnagyobb felelősséggel a Hazafias Front további megerősítéséért és feladatainak teljesítéséért. A munkáspárt, becsületesen teljesítve a Hazafias Front programjából eredő kötelezettségeit a Frontban tömörült szövetségeseivel szemben, és elvárva ugyanezt a maga számára is szövetségeseitől, arra hivatott, hogy a Hazafias Frontban az összeforrasztó tényező szerepét vállalja magára, hogy példát adjon a testvéri együttműködésre és harci barátságra minden antifasisztának, hazafias pártnak, társadalmi csoportnak és iránynak, amelyek részt vesznek a Hazafias Frontban, nép- és honmentő ügyének teljes győzelme érdekében. A csoportérdekek és önző elképzelések fölött álló kommunistáknak az a kötelességük, hogy mindig a nép általános és tartós érdekeiből induljanak ki a belső gazdasági, társadalmi, kulturális és a nemzetközi kérdések eldöntésénél, amelyek hazánknak, népi demokratikus államunknak jelenét és jövőjét érintik, hazánkét, amelyet örök barátság fűz felszabadítónkhoz, a nagy orosz néphez.

A munkáspártnak és szövetségeseinek a Hazafias Frontban egy pillanatra sem szabad elfelejteniük, hogy a hitlerista hordák teljes megsemmisítésének és a barbár „új rend” lerombolásának döntő feltétele mind Európában, mind a balkáni államokban a három világhatalom – a Szovjetunió, Anglia és az Egyesült Államok – közötti harci együttműködés; ugyanígy a tartós béke megteremtése is a háború után mindenekelőtt ennek az együttműködésnek a megőrzésétől függ. Hazánk létérdeke, jövőnk biztosítéka, hogy kitérjünk minden elől, ami ezen együttműködés ellenségeinek kedvez, hogy időben megakadályozzunk minden provokációs cselszövényt és megnyilvánulást, ami a szövetségesek közötti kölcsönös gyanú és félreértés megteremtésére irányul, bárhonnan is erednek ezek a cselszövények és megnyilvánulások.

Ma nálunk senki előtt sem lehet titok, hogy a népünket az utóbbi évtizedekben ért minden nemzeti szerencsétlenség és katasztrófa egyik legfontosabb gyökere a nagybolgár sovinizmusban rejlik, a Balkán-hegemónia, a szomszéd népek fölötti uralom nagybolgár ideológiájában és politikájában. Ezen a talajon garázdálkodott éveken át nálunk a fasizmus. Ezen az alapon adta el a német ügynökség Ferdinánd cár és Borisz cár idején Bulgáriát a németeknek, és változtatta a német imperializmus eszközévé felszabadítóink és nyugati, déli szomszédaink ellen. A nagybolgár soviniszták – a nemzet árulói és a német ügynökök – Nagy-Bulgária nevében hazánkat harmadszor is a katasztrófa küszöbére taszították, és majdnem elpusztították. A nagybolgár sovinizmusnak, a hazánk élő testén tenyésző fekélynek könyörtelen megsemmisítése nélkül nem lehetséges az újjászületett, új Bulgária felépítése. E halálos ragály hordozóinak ártalmatlanná tétele mellett hatalmas felvilágosító, ideológiai munkát is kell végeznünk a nép között, az értelmiség között, hogy még emléke se maradjon meg a nagybolgár ideológiának és a kalandorpolitikának. Vasseprőre van szükség, hogy kisöpörjük a sötét, aljas és szégyenletes fasiszta örökség Augiász istállóit, hogy a bolgár ég alatt egészségessé váljék a társadalmi és politikai légkör. Ezen a területen vár ránk az egyik legnagyobb feladat.

Nem kétlem, hogy a bolgár kommunisták pártja, amelyet a fasizmus, az idegen ügynökök és a nép ellenségei elleni sokéves harc megedzett, és amely szüntelenül értékes tapasztalatokat szerzett a múltban – a távoli és közeli múltban -, felismeri történelmi felelősségét a jelenlegi sorsdöntő pillanatban, és minden nehézség ellenére elegendő erőt talál magában és támaszt a néptömegekben, hogy méltón teljesítse kötelességét a néppel és a hazával szemben, józan, reális, a nép számára mindenkor hasznos politikát folytatva, amely elvezeti népünket a szakadék széléről, amelybe a német fasiszta klikk akarta taszítani, s elviszi a szabadsághoz, a haladáshoz, az alkotó munkához és a jóléthez vezető széles és nyílt útra.

Fogadják, kedves elvtársak, forró üdvözletemet.

Az önök G. Dimitrovja

Georgi Dimitrov: Izbrani proizvedenija.
6. köt. 158-163. old.

SaLa

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a  blog nyitóoldalának jobb felső sarkában látható PayPal - A biztonságosabb és egyszerűbb online fizetési mód!  piktogrammra kattintva Pay-Pal-on 

-vagy közvetlen postai úton:

Szabó Péter 

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

HA LEHET…- NE BORÍTÉKBAN, MERT AZ MOSTANSÁG ELVÉSZ!

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”– rovatban tájékoztatjuk! balrad.ru/koszonet

Ha tetszett ez a cikk, ha egyetértesz a balrad.ru-val, oszd meg Facebookon, Twitteren, VKontakton – meg ahol csak lehetőséged van rá!

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .