Új kezdet

Gondoljunk bele, hogy 2020-ra már nagyjából minden politikai oldal nézetei, vallási és filozófiai” nézetek amik csak léteztek eddig valaha, ott “porosodnak” könyvekben mára. Átvitt értelemben és társadalmi szinten! A legtöbb hitnézet az emberek fejében személyes szinten nagyon sokad, adhat és ad is (aki ezekről komolyan gondolkodik és komolyan veszi ezek valódi “értékeit”). Utak és célok vannak, de az emberiség mit ért el 2020-ra spirituálisan? Technikailag, fejlesztésekben rengeteget…… De mit ért el társadalom 2020-ra spirituálisan? A politikai oldalak egymás lejáratásával vannak jelenleg (a nagyon közelmúltig mert a vírushelyzet jelenlétével mert már látszik a jó irány, bár messze van……az emberek gyógyítására való kényszer összefogást fog kikényszeríteni, de ez hosszú és bonyolult folyamat lesz ki). A többség számára az egész világon a politika (például) olyan amitől eltávolodik mert a többség számára az acsarkodás nem ad semmi perspektívát és iránymutatást. Minden oldal elkövette a maga bűneit és jó tetteit, ezen mindenki gondolkozzon el komolyan! A történelemben nehéz olyan filozófiát találnia aminek nevében nem “küldtek máglyára” senkit! Minden oldalnak saját “inkvizítorai” voltak! Ezek már mind az egyre távolodó múlt részei……….. A folyamat visszafordíthatatlan és ez az egész világra kiterjedő……….. DE! Minden oldalnak megvoltak a maguk “szentjei” is……….. Vallási és politikai nézetekben ez mindenképp így van. De most kicsit ássunk bele a politikába…….. Attól a korszaktól nézzük, mikortól elkezdett szétnyílni az „olló” a politika és a vallás között. Volt ugye a Nagy francia forradalom (szabadság, egyenlőség, testvériség hatalmas jelszavaival újat hozott az egész világnak) majd ennek nyomán kialakult sok új filozófiai és politikai és gazdasági nézet. Nagyon bonyolult a téma. A lényeget próbálom írni. Elkezdődött később az ipari forradalom… Van (több is van, persze) egy kulcsfontosságú filozófus, John Stuart Mill (https://hu.wikipedia.org/wiki/John_Stuart_Mill)……. Ő a kapitalizmus tiszta oldalának a filozófusa volt……. Gondoljunk bele az U.S.A. felemelkedésébe, az angol gyáripar kialakulásába, a hatalmas lendületbe, ami spirituálisan az „Amerikai álom” ideológiájában valósul meg…………. Nagyon hatalmas korszak volt, rengeteg új felfedezéssel és egyáltalán a modern ipar kialakulásával ipar és megszilárdulásával. DE! Nézzük a történet rossz oldalát is mert sajnos Mill ideológiája nem tudott a maga teljességében megvalósulni. Az ipari forradalom rossz oldala a munkások 16 órás munkanapokkal való dolgoztatása, a nők és a gyerekek munkába terelése, rossz fizetések, rossz higiénia……… A persze a cégek vezetői egyre gazdagodtak……… Szociális és társadalmi rétegződés alakult ki, ami az ipari forradalom előtt is volt persze, de onnantól a folyamat felgyorsult. Mi történt ezután? Kialakult a baloldal. Marx, Engels, Lenin. Munkások érdekében tenni akaró emberek és nem csak ateisták. Például Wilhelm Weitling (https://hu.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Weitling)……, aki keresztény is volt és baloldali is….. Bár sajnos őt nagyjából minden oldal kiutálta, pedig vannak értékes tanításai……….. A baloldal kialakult, megszilárdult, tehát………… Utat mutatott a munkásságnak, értelmiségnek……. Sok értéke van a baloldalnak, de lejáratták az értékeit (társadalmi szinten) a benne lévő vagy ilyen-olyan szinteken álló érdekemberek, politikai haszonszerzők….. Később persze megjelentek a saját „inkvizítorai” is a baloldalnak. De nem csak rossz oldala van a baloldalnak is hanem jó is. Javuló bérek, jobb munkakörülmények…… A Szovjetunió kialakulása és megszilárdulása és felemelkedése hasonló volt az angol ipari forradalomhoz. A ”semmiből”, a szegény agrárvidékből (Szovjetunió területe) az U.S.A szövetségesévé majd aztán a hidegháború kezdetétől riválisává válva iparilag gazdag területté vált, aki felkerült U.S.A mellé a rangsorban. Munka terén a baloldal nagyon erős és ez az egyik nagyon jó oldala. Társadalmi szolidaritás és munka!
Kína is a „semmiből” indult és a társadalmi összefogás és a munka révén elérték, sőt mára már talán túl is „szárnyalták” az U.S.A.-t……….. Jelenleg pattog a labda USA és Kína közt, ez a jelen. Kérdés, hogy a nyugati, „kapitalista” nézeteket valló világ, tud-e ismét reményt adni az embereknek a társadalmi, gazdasági felemelkedéshez! El tudja-e vajon érni, hogy ismét legyen nyugaton társadalmi, gazdasági fejlődés, demokratikus társadalmi összefogás, a demokrácia megerősítése? El tudja, de akkor ismét „le kell porolni” a régi eszméket…….és beindítani a társadalom „motorját” ismét………. Ez a motor pedig az összefogás minden szinten és nem az acsarkodás………… A jövő ezt rákényszeríti a nyugatra mert ellenkező esetben anarchiába és összeomlásba fut a teljes nyugati civilizáció. De a jó hír az, hogy ez az anarchia elkerülhető. Csak induljon meg az oldalak közti párbeszéd és a társadalmi béke induljon meg ismét és AKKOR lesz fejlődés ismét! A régi eszmék újra értelmezésével ki fog alakulni valami új közös társadalmi út és eszmeiség és ismét lesz az emberiségnek közös célja, ami ismét jólétet és szellemi gazdagságot ad majd a világnak akkor, de CSAK AKKOR, hogyha nem fog ez az új eszmeiség is „beszektásodni” és ha nem követnek majd el bűnöket a nevében.
Kelt: Budapest, 2020. 11. 15. Írta: Nagy Tamás(1980.12.21).

“Új kezdet” bejegyzéshez 7 hozzászólás

 1. Igen,Tamás,valahogy így,de mégsem egészen így van!
  Az nem igaz,és fordított axióma az,hogy a szocializmusnak,a baloldalnak voltak -vannak jó oldalai is!Ez így nagyon profán,és nem igaz!
  Lehet szidni pl.Sztálint,hogy milyen,és mekkora vörösterrort teremtett,de tudomásul kellene vennie már minden politikai-társadalmi elemzőnek,és teljesen pártatlanul szemlélni-elemezni azt a tényt,Oo.anno hatalmas társadalmi elmaradottságban szenvedett,ésa forradalmi helyzet már az 1800-as évek derekán érlelődött,pl.Lenin bátyját is emiatt végezték ki!
  Az értelmiség világosan látta,hogy a feudálkapitalista cári uralom csak a dolgozók,és a parasztság véghetetlen elnyomása,és kizsákmányolása révén tartható fent!
  A burzsoázia,és a háttérhatalom által szervezett háború véghetetlen károkozása,és nyomora tett pontot arra,hogy csak fegyveresen lehet a cárizmust megdöntei!
  A hamis ígéretű februári forradalom semmit sem változtatott a nyomoron,a háborús szemléleten,világossá vált,hogy a burzsoáziának nem érdeke a dolgozói nyomor felszámolása,a tömegekkel való kiegyezés!Az eredménye:forradalom,és véres polgárháború,melybe tizennégy kapitalista ország vett részt irgalmatlan kegyetlenséggel,és szinte kifosztották Oroszországot,mindent víve,ami nem volt lebetonozva!
  Ezt békés uton,imával,ráolvasással nem lehetett flszámolni,és nem lehetett felszámolni a cárizmus,és a vallás hatását a műveletlen tömegekre,amelyek a klérus,és a burzsoá propaganda révén nem hittek a szocializmus eszméinek,és nem vállaltak közösséget a vörösökkel!Tehát vagy vörös terror,vagy bukás,amely borzalmasabb lett volna,mint maga a 1924-is(és helyileg a harmincas évek közepéig) tartó polgárháború!
  Nem véletlen,hogy megnőtt a Gulágok szerepe,és tömege!Nem kell hinni Szolzsenyicinnek,aki a saját hülyesége folytán került a Gulágra,és aki örülhet,hogy nyolc évvel megúszta!
  Nálunk ugyanez volt a helyzet egészen 56-ig,Rákosi nem véletlenül mondta,hogy 10 millió fasisztával kell a szocializmust felépíteni! Ha rájössz,hogy mekko(ra volt a nyilas,és horthyista mozgalom,a háborúba való részvétel iránti lelkesedés,a az antiszemitizmus,és milyen kicsi volt,és elszigetelt a baloldali ,és antifasiszta ellenállás,akkor az ötvenes évek nyomorán nem kell csodálkozni,és azon sem,hogy a külső-belső ellenség(nem ellenzék!!) elleni fellépés nagyon kemény volt! 56 nem a vörös elnyomás eredménye volt,hanem a külső ellenség,a belső ellenzék összefogása nyomán keletkezett feszültség nyomán!
  Csodálkozol azon a fenieket ismerve,hogy ma a Horthy-kor rekonstrukciója olyan nagy eredmény?!
  A szocializmusban nem a dolgozókat nyomták el,hanem a pénz és hataloméhes ,fasisztoid restaurációs törekvéseket,amelynek a vezetője a szocializmus ingyenes oktatásában részt vevő-élvező ,de a szocializmus eszméjét,a közösség munkáját el nem ismerő ,latens -burzsuj értelmiség volt,néhány lelkes Horthy veterán,és az emigráns jhorthy-szervezetek!
  A rendszerváltáskor az volt nagyon sok baloldali szerencséje,hogy a nemzetközi világ egy csileihez hasonló vérengzést nem akart,máskülönben megismétlődött volna a Köztársaság-tér.
  Ez,szerencsére ,nem sikerült,mert azért igény lett volna rá,meg kellő bosszúszomj,és ezt hangoztatja a mai uralkodó elit,pedig azt ők lopták el,amiért a lenézett dolgozók küzdöttek negyven éven át,egészen 89-ig!
  Nem kell benyalni a burzsoá hatalmi elitnek,a háttérhatalomnak,és szolgalelkű kiszolgálóinak!
  Biztosan hallottad már,hogy sokan vagyunk a Földön,és elegendő 500 millió-apénzhatalmi világelitet kiszolgáló rabszolgának!
  Hogy a többivel mi lesz(lenne)?!
  Találd ki!Te is a “többi” közt leszel!

 2. Felhívnám a figyelmet Bogár László négy ,húsz perces videójára,amelyben a mostani helyzetben lévő USA állapotát elemzi!
  Ebben elmondja,többek között,hogy az USA a hetvenes -nyolcvanas években háromszoros fizetést tudott biztosítani a dolgozóknak,és amit én teszek hozzá,hogy ezzel villogtak a szocializmus “nyomorában” vergődők elött!
  Persze,azt is elmondja,hogy az egész világot szipolyozták ahhoz,hogy ilyen életszinvonalat tudjanak biztosítani,de mára a világ már nem fogadja el(lássd Kína,Oo.) ,és igyekszik kibújni a szivattyú alól,ezért már kevesebbet tud kiszipolyozni a világból,kénytelen a saját népét szivatni,és a korábbi amerikai álom szertefoszlott!
  Ebben az az érdekes,hogy azzal a jóléttel villogtak a “szegény,és élhetetlen szocializmus előtt,amelyet éppen az ő lerablásukkal teremtettek meg otthon!Itt meg azzal szédítettek a behálózott értelmiség,és más nyugathívőket,hogy lám,a szocializmus az akadálya az amerikai jólétnek,amit hordettek a külföldre csábított értelmiségnek,és a Soros alapítványban részt vevő mai magyar rendszerváltó elitnek!
  Bizonyára mindannyian emlékszünk azokra az akkor megmosolygott szlogenekre,mint pl.:ameddig csak fizetgetnek,addig mi csak dolgozgatunk,a munkahely nem kocsma,hogy egész nap ott üljünk,úgy állj a munkához,hogy más is hozzáférjen,fogjuk meg oszt vigyétek,
  vagy,2 forint a forró lángos,le van szarva Kádár János stb.stb.-csak az a baj,hogy ezek mögött a szlogenek mögött olyan ellenállás húzódott meg,amely mára a szocializmus vívmányait eliminálta,nevetségessé tette,a szocializmus eredményeit elorzókat pedig piedesztálra emelte,akármilyen ingatag is ez a piedesztál!
  Jól látszik ma a kilengése,és nem tudni,hogy a nagy amplitudójú kilengésben leszakadó burzsoázia
  kiket fog maga alá temetni!

  1. stefimrich szerint:
   2020-11-20 – 15:28
   Az amerikai álomról: a DEMOKRATA győztes elnök egyik ígérete a 15 dolláros minimál órabér.
   Floridában már a választás előtt be is vezették.
   De találni erről cikkeket https://www.hrportal.hu/c/seattle-ben-amerikai-csucsra-15-dollarra-emeltek-a-minimalis-orabert-20140604.html
   A béremelés valamiért mégis mindig afféle demokrata (jobbikosul mondva: zsidó-szabadkőműves-kommenista) összeesküvés.
   Orbánt most hagyjuk is, a “munkaalapú társadalommal”, ahol miénk a munka, övék a lóvé!
   Megakurvaannyukat!

 3. Hm!
  A 15 dolláros minimál órabér a mi szemünkben nagynak tűnhet,de az USA a végletekig eladósodott,ráadásul,ha Floridában már meg is adták,ahhoz Trumpnak hozzá kellett járulni valamiképp!Lehet-e tartani a minimálbért ekkora adósság mellett,mert hogy egy államban bevezették,hát az még nem a majd 300 milliós USA!És mennyi a munkanélküli?!
  Szerintem csak választási fogás,és a választás,khm…na ennek lesz majd a végkifejlete érdekes!
  Bogár László meglátása érdekes ,de annyiban találó,hogy az USA ma már nem az az USA.
  Azzal pedig vigyáznék mindenképpen,hogy Biden -féle demokrata konglomerátum az baloldali,pláne marxista-kommunista lenne!Sokminden utal arra,hogy az államok feletti pénzhatalom bábja,és az az elit csak a gazdasági,és politikai világhatalom megszerzésének lázában ég,azzal nem törődik,hogy az emberiséggel mi lesz!
  És eddig sem törődött,mert akkor nem lenne az emberiség ebben a minden eddiginél nagyobb pénzügyi és morális válságban,amelynek a fő kérdése,:lenni-vagy nem lenni…

 4. A fő kérdés immár évszázadok óta : “lenni vagy nem lenni ? ez itt a kérdés uraim !”(magyarosan
  ez úgy hangzik : értéktermelő munka nélkül, hogy lehet jól élni ? A nemzeti burzsoázia napjaink-
  ban ezt cselekszi. A megoldás: hitelekből !”
  Az első szempont : az USA (és a gyarmattartó nyugati országok ) más nemzetek kizsákmányolása
  által fejlődtek és gazdagodtak meg ! Ezt évszázadokig műveleték ! Még ma is megvannak a “volt
  gyarmataikkal ” a különleges pénzügyi – demokratikusan kötelező – kapcsolataik ! .. Mert a fej-
  lett országok munkaerő kínálata semmivel sem jobb, mint a pl. magyar munkaerő .
  Az USA gazdagságának legfőbb alapja: az 1944. évi Bretton Woods-i egyezmény óta, a világpénz
  szerepét betöltő , amerikai dollár nyomtatásából befolyt ezer milliárdok ! … plusz az állam horri-
  bilis adóssága. Napjainkban: 2.250 Mrd dollár ! Ebből a kínai befektetőknél a fele van . ….
  A második szempont: a keleti országok közül Oroszország és Kína “egyéniségre jellemző ” kultu-
  rális eltéréseivel , – a dialektikus és történelmi materializmus szerint – építették ill. építik a
  szocializmust ! ( Vietnam, É-Korea, Kuba, Venezuela.) A nemzeti sajátosságok értelmezése vitatott.
  Az viszont tény: A Kínai Népköztársaság példamutató társadalom építési pályát mutat be .
  (lásd: a vírus elleni hatékony intézkedések, az infrastrukturális beruházásokat, az Új selyemút
  programot, … korábban a népesség “szakszerű” szabályozását , … a kezdeti másolások után ,- úgy
  mint korábban a Japánok – tele vannak önálló fejlesztésekkel !
  Harmadik szempont: hazánkban – helyesen írja stefimrich – a szocializmus építést , egy lerom-
  bolt ország újjáépítésével kellett kezdeni, úgy hogy ” mint a nácik utolsó csatlósának ” hadisar-
  cot kellett fizetnünk ! Igen, erről nem szólnak a mai médiák, még arról sem hogy az 1946.08.01.
  a magyar forint születését, annak értékállóságát a Szovjetunió megtépázott ereje biztosította. Mint
  ahogyan – a megáldott fegyvereket a végsőkig szorongató nyilasokkal – külön harcot kellett vívni,
  mert mögöttük az eszmei töltetet a vallási vezetők szolgáltatták ! ( Ma is – részben – így van .)
  Következőleg, helyes az az állítás, amit a Rákosi-korszakban mondottak, ” tíz millió fasisztával”
  kell a szocializmus építését elkezdeni !!! .. ( Az ifjabbak miatt leírom: a Horthy-korszakban a pl.
  római katolikus egyház ” felső rétege” a leggazdagabb földesurak voltak ! De még a plébániáknak
  vagy parókiáknak is egy-egy településen belül , 50-150 kat. hold földjük, és a hívek által működ-
  tetett gazdaságuk volt ! … Ezeket kellett a közösségi tulajdon megteremtése miatt: elkobozni tő-
  lük ! Ezt a kisajátítást soha sem bocsájtották meg ! Még akkor sem ha az igehirdetésük alapja :
  a bűnbocsánat, a felebaráti szeretet …!! Ezekre a tettekre ez nem vonatkozott/vonatkozik !!!)
  Ez az egyik – ha nem a legfőbb – mozgató rúgója a kapitalista restaurációnak Magyarországon is.
  … Az eredmény -30 év után – a magyar társadalom széttagoltsága, a gazdagok és szegények
  ellentéte amely egyre inkább a nem békés megoldás felé visz bennünket! … Nem csak hazánkban!

 5. Megint fondorlatos módon törölték a hozzászólásomat!
  Elküldés után kiírta a gép,hogy ki kell tölteni a kötelező mezőket,és “vissza”.Igen ám,a vissza gombra kattintva azt láttam,hogy a kötelező mezők ki vannak-voltak töltve,de míg ezt ellenőriztem, a hozzászólás eltünt!
  Hiába, a pofátlanságnak nincs határa!A komment éppen erről szólt!

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .