A Hazafias Front programja

(idézet: Georgi Dimitrov – Egységfront, népfront, szocializmus)

[1942. július 17.]

Borisz cár kormányának népellenes politikája súlyos nemzeti veszedelmet rejt magában. Bulgária ma ténylegesen Hitler csatlósává, s a bolgár nép a német imperialisták rabjává vált.

Miután a hitlerizmus mániákus világuralmi tervei elkerülhetetlenül kudarcra vannak ítélve, ennek az áruló politikának minden további folytatása azt jelenti, hogy tudatosan szakadékba taszítják a bolgár népet és megsemmisítik nemzeti függetlenségét.

Ebben a történelmi pillanatban a bolgár népnek, hadseregének, a hazafias értelmiségnek legfőbb kötelessége, hogy Bulgária megmentése érdekében erőteljes Hazafias Frontban tömörüljön.* – E javaslatot 1942-ben a demokratikus pártok vezetőinek egy része még elutasította, másik részük bekapcsolódott a Hazafias Front kiépítésébe. 1942 második felében és 1943 elején alakultak meg az első illegális Hazafias Frontbizottságok. 1943 augusztusában megalakult a Hazafias Front Nemzeti Bizottsága. Tagjai: a Bolgár Munkáspárt (kommunisták), a Bolgár Népi Földművesszövetség, a Szociáldemokrata Munkáspárt, a Zveno politikai kör (értelmiségiek és tartalékos tisztek 1930-ban alakult ellenzéki csoportja) tagjai és párton kívüli értelmiségiek.*

A Hazafias Front az alábbi halaszthatatlan feladatokat tűzi maga elé:

1. Meg kell akadályozni, hogy Bulgária belesodródjék a bolgár nép számára vészt hozó, bűnös hitleri háborúba.

2. Haladéktalanul vissza kell vonni azokat a bolgár csapatokat, amelyeket a német és az olasz járom ellen küzdő, testvéri szerb nép elnyomására küldtek.

3. Fel kell bontani Bulgáriának a hitlerista Németországgal és a többi tengelyhatalommal kötött szövetségét, és meg kell szabadítani a bolgár földet a fasiszta német seregektől és a Gestapo-banditáktól.

4. Meg kell szüntetni a Németországba és a tengelyhatalmak más országaiba irányuló élelmiszer- és nyersanyagkivitelt. Biztosítani kell a nép és a hadsereg élelmezését, s a lakosság közszükségleti cikkekkel való ellátását jutányos árak mellett.

5. Biztosítani kell az Atlanti Charta értelmében a bolgár nép nemzeti érdekeit a többi balkáni néppel való megegyezés, valamint Bulgáriának a Szovjetunióval, Angliával, az Egyesült Államokkal és a többi szabadságszerető néppel való szoros barátsága és együttműködése útján.

6. Haladéktalanul szabadlábra kell helyezni azokat a polgári és katonai személyeket, akiket a fasizmus és a hitleri Németország ellen vívott harcukért üldöznek.

7. Helyre kell állítani a nép politikai jogait, így különösen a sajtószabadságot, a gyülekezési és egyesülési jogot, s el kell törölni minden alkotmányellenes, népellenes és fasiszta törvényt.

8. Ki kell ragadni a hadsereget a monarcho-fasiszta klikk karmaiból, s határozott intézkedéseket kell foganatosítani, hogy ne használhassák fel népellenes célokra. Biztosítani kell a tisztek, altisztek és katonák jogait, teljes állampolgári jogait.

9. Fel kell oszlatni az olyanfajta fasiszta szervezeteket, mint a „Brannik”, a „Harcosok Szövetsége”, a „Légió”.

Ártalmatlanná kell tenni a fasiszta hóhérokat és bűnösöket, s példás megbüntetésük érdekében intézkedéseket kell foganatosítani.

10. Meg kell védeni a nép vagyonát és munkáját az idegenek illetéktelen beavatkozásával szemben, s meg kell teremteni azokat a feltételeket, amelyek biztosítják Bulgáriának mint szabad és független országnak helyes irányú gazdasági fejlődését.

11. Biztosítani kell a városi és falusi dolgozó lakosság létalapját, munkáját, jövedelmét, emberhez méltó megélhetését.

12. Ki kell irtani a fasiszta népbutítást, a fajgyűlöletet, s fel kell számolni népünk nemzeti becsületének megalázását.

Hogy e népünk számára létfontosságú feladatokat megvalósíthassuk, olyan igazi nemzeti kormányt kell mielőbb megalakítanunk, amely alkalmas a Hazafias Front honmentő politikájának keménykezű és következetes keresztülvitelére. Ennek megfelelően a Hazafias Front küzdelmének közvetlen célja a hatalom kiragadása a jelenlegi áruló, népellenes, hitlerista kormány kezéből, és egy igazi bolgár nemzeti kormány megalakítása.

Ez a kormány, az egész bolgár nép akaratára és segítségére támaszkodva, egyben előkészíti a Nagy Nemzetgyűlés összehívásának feltételeit. A Nagy Nemzetgyűlés határozza majd meg Bulgária jövendő kormányzati formáját, s teremti meg azokat az alkotmányos és anyagi biztosítékokat, amelyek hazánk szabadsága, függetlensége és felvirágzása érdekében nélkülözhetetlenek.

Hriszto Botev rádióállomás

Georgi Dimitrov: Izbrani proizvedenija.
6. köt. 106-109. old.

SaLa

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a  blog nyitóoldalának jobb felső sarkában látható PayPal - A biztonságosabb és egyszerűbb online fizetési mód!  piktogrammra kattintva Pay-Pal-on 

-vagy közvetlen postai úton:

Szabó Péter 

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

HA LEHET…- NE BORÍTÉKBAN, MERT AZ MOSTANSÁG ELVÉSZ!

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”– rovatban tájékoztatjuk! balrad.ru/koszonet

Ha tetszett ez a cikk, ha egyetértesz a balrad.ru-val, oszd meg Facebookon, Twitteren, VKontakton – meg ahol csak lehetőséged van rá!

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .