Mit hoz a fasizmus győzelme a tömegeknek

A fasizmus és a munkásosztály – Mit hoz a fasizmus győzelme a tömegeknek
(idézet: Georgi Dimitrov – Egységfront, népfront, szocializmus)

A fasizmus támadása
és a Kommunista Internacionálé
feladatai a munkásosztály egységéért,
a fasizmus ellen folytatott harcban

Előadás a Kommunista Internacionálé VII. világkongresszusán

[1935. augusztus 2.]

Mit hoz a fasizmus győzelme a tömegeknek?

A fasizmus a munkásoknak „igazságos munkabért” ígért, a valóságban azonban még alacsonyabb, még nyomorúságosabb életszínvonalat hozott. A munkanélkülieknek munkát ígért, a valóságban azonban az éhség még gyötrőbb kínjait, a rabszolgák kényszermunkáját hozta. A valóságban a munkásokat és a munkanélkülieket a kapitalista társadalom legjogfosztottabb páriáivá teszi, szétrombolja szakszervezeteiket, megfosztja őket a sztrájk jogától és a munkássajtótól, erőszakkal fasiszta szervezetekbe kergeti őket, elrabolja szociális biztosítási alapjaikat, a gyárakat és gyártelepeket pedig kaszárnyákká változtatja át, ahol a kapitalisták féktelen önkénye uralkodik.

A fasizmus azt ígérte a dolgozó ifjúságnak, hogy fényes jövőhöz vezető, széles utat nyit neki. A valóságban az ifjúságnak az üzemekből történt tömeges elbocsátását hozta, munkatáborokat és a hódító háború célját szolgáló szakadatlan katonai kiképzést.

A fasizmus az alkalmazottaknak, a kishivatalnokoknak és az értelmiségnek azt ígérte, hogy biztosítja megélhetésüket, megsemmisíti a trösztök mindenhatóságát és a banktőke spekulációját. A valóságban még nagyobb reménytelenséget és még nagyobb bizonytalanságot hozott nekik, alárendeli őket a legengedelmesebb híveiből álló új bürokráciának, megteremti a trösztök tűrhetetlen diktatúráját, hihetetlen mértékben fokozza a korrupciót és a züllést.

A fasizmus azt ígérte az elszegényedett, koldusbotra jutott parasztoknak, hogy megszünteti az eladósodás jármát, hogy felmenti őket a bérletfizetéstől, sőt még azt is ígérte, hogy kártalanítás nélkül kisajátítja a földesúri földet a föld nélküli és koldusbotra jutott parasztok számára. A valóságban páratlan méretekben a trösztök és a fasiszta államgépezet igája alá hajtja a dolgozó parasztságot, és a végsőkig fokozza a parasztság döntő tömegeinek kizsákmányolását a nagybirtokosok, a bankok és az uzsorások által.

„Németország parasztország lesz vagy egyáltalán nem lesz” – jelentette ki ünnepélyesen Hitler. De mit kaptak a parasztok Németországban Hitler alatt? A moratóriumot, amelyet már megszüntettek? Vagy a paraszttelek örökléséről szóló törvényt, amely a parasztfiúk és leányok millióit szorítja ki a faluból és koldusokká teszi őket? A mezőgazdasági munkások féljobbágyokká váltak, akiket még a szabad költözködés elemi jogától is megfosztottak. A dolgozó parasztságtól megvonták azt a lehetőséget, hogy gazdaságának terményeit a piacon eladhassa.

És Lengyelországban?

„A lengyel paraszt – írja a „Czas” című lengyel újság – olyan módszerekkel és olyan eszközökkel dolgozik, amilyeneket talán csak a középkorban használtak: megőrzi kemencéjében a tüzet és kölcsönadja szomszédjának, a gyufát több részre osztja el, piszkos szappanos vizet kölcsönöz a másiknak, kifőzi a heringes hordót, hogy sósvizet kapjon. Ez nem mese, hanem a tényleges helyzet a falun, amiről mindenki meggyőződhet.”

És ezt, elvtársak, nem kommunisták írják, hanem egy lengyel reakciós újság!

De ez még korántsem minden.

A fasiszta Németország koncentrációs táboraiban, a Gestapo pincéiben, a lengyel tömlöcökben, a bolgár és a finn titkosrendőrségen, a belgrádi Glavnyacsában, a román Sigurancán, az olasz szigeteken a munkásosztály legjobb fiait, forradalmár parasztokat, az emberiség ragyogó jövőjének harcosait nap-nap után olyan aljas erőszaknak és megalázásnak vetik alá, amely mellett elhalványulnak a cári ohrana leggyalázatosabb cselekedetei is. Az aljas német fasizmus az asszonyok szeme láttára veri össze férjüket véres hústömeggé, anyáknak postacsomagokban küldik el meggyilkolt fiaik hamvait. A sterilizáció politikai harci eszközzé vált. Az elfogott antifasisztáknak a kínzókamrákban erőszakkal mérgező anyagokat fecskendeznek a bőrük alá, eltörik a kezüket, kiszúrják a szemüket, kikötik őket, vizet szivattyúznak beléjük, az élő testbe fasiszta horogkeresztet vágnak.

Előttem vannak a Nemzetközi Vörös Segély statisztikai adatai azokról, akiket meggyilkoltak, megsebesítettek, letartóztattak, megnyomorítottak és megkínoztak Németországban, Lengyelországban, Olaszországban, Ausztriában, Bulgáriában, Jugoszláviában. Egyedül Németországban a nemzetiszocialisták hatalomra kerülése óta megöltek több mint 4200, letartóztattak 317 000, megsebesítettek és rettenetes kínzásoknak vetettek alá 218 600 antifasiszta munkást, parasztot, alkalmazottat, értelmiségit, kommunistákat, szociáldemokratákat, az ellenzéki keresztény szervezetek tagjait. Ausztriában a „keresztény” fasiszta kormány a múlt évi februári harcok óta megölt 1900, megsebesített és nyomorékká tett 10 000, letartóztatott 40 000 forradalmár munkást. És ezek az adatok, elvtársak, korántsem teljesek.

Nehéz szavakat találnom, hogy kifejezhessem felháborodásunkat, ha azokra a kínzásokra gondolunk, amelyeket a fasiszta országokban most a dolgozók elszenvednek. A számok és a tények, melyeket felsorolunk, egy századrészét sem tükrözik vissza igazában annak a kizsákmányolásnak és a fehérgárdista terror okozta kínszenvedéseknek, amelyek a különböző kapitalista országok munkásosztályának mindennapi életét betöltik. Sok-sok kötetben sem lehetne világos képet adni arról a megszámlálhatatlan gazságról, amelyet a fasizmus a dolgozókkal elkövet.

Mély megilletődéssel és a fasiszta hóhérok iránti gyűlölettel eltelve hajtjuk meg a Kommunista Internacionálé zászlaját John Scheer, Fiete Schulze, Lüttgens (Németország), Koloman Wallisch és Münichreiter (Ausztria), Sallai és Fürst (Magyarország), Kofardzsiev, Lutibrodszki és Vojkov (Bulgária) felejthetetlen emléke előtt, az ezer és ezer kommunista, szociáldemokrata és párton kívüli munkás, paraszt és haladó értelmiségi emléke előtt, akik életüket áldozták a fasizmus ellen folytatott harcban. Üdvözöljük erről a szószékről a németországi proletariátus vezérét és kongresszusunk díszelnökét, Thälmann elvtársat. (Viharos taps, a teremben felállnak.) Üdvözöljük Rákosi, Gramsci (viharos taps, a teremben mindenki feláll), Antikainen elvtársakat. Üdvözöljük Tom Mooneyt, aki már 18 éve sínylődik a börtönben, s a tőke és a fasizmus többi sok ezer foglyát. (Viharos taps.) És azt mondjuk nekik: „Testvéreink a harcban, fegyvertársaink! Nem felejtettünk el benneteket! Veletek vagyunk! Életünk minden óráját, minden csepp vérünket odaadjuk a ti kiszabadítástokért és valamennyi dolgozó felszabadításáért a szégyenletes fasiszta uralom alól.” (Viharos taps, mindenki feláll a teremben.)

Elvtársak! Már Lenin figyelmeztetett bennünket arra, hogy a burzsoázia kegyetlen terrorral rátámadhat a dolgozókra, és rövid időközökre megakadályozhatja a forradalom növekvő erejének támadását, de semmiképpen sem menekülhet meg a pusztulástól.

„Az élet eléri, amit akar. Hadd tobzódjék a burzsoázia, hadd dühöngjön az eszeveszettségig, hadd vesse el a sulykot, kövessen el ostobaságokat, álljon előre bosszút a bolsevikokon és igyekezzék (Indiában, Magyarországon, Németországban stb.) lemészárolni a holnapi vagy a tegnapi bolsevikok újabb százait, ezreit, százezreit; amikor a burzsoázia így jár el, csak azt teszi, amit a történelem által pusztulásra ítélt minden osztály tett. A kommunistáknak tudniuk kell, hogy a jövő minden esetre az övék, és ezért a nagy forradalmi harcban a legnagyobb szenvedélyességet a burzsoázia eszeveszett kapkodásainak leghidegvérűbb és legjózanabb figyelembevételével párosíthatjuk (és kell is párosítanunk).”* – Lenin Művei. 31. köt. Szikra 1951. 93-94. old.*

Igen, ha mi és az egész világ proletariátusa szilárd léptekkel haladunk a Lenin által megjelölt úton, akkor a burzsoázia elpusztul, bármi történjék is. (Taps.)

SaLa

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a  – a  blog nyitóoldalának jobb felső sarkában látható PayPal - A biztonságosabb és egyszerűbb online fizetési mód!  piktogrammra kattintva Pay-Pal-on 

-vagy közvetlen postai úton:

Szabó Péter 

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

HA LEHET…- NE BORÍTÉKBAN, MERT AZ MOSTANSÁG ELVESZIK!

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”– rovatban tájékoztatjuk! balrad.ru/koszonet

Ha tetszett ez a cikk, ha egyetértesz a balrad.ru-val, oszd meg Facebookon, Twitteren, VKontakton – meg ahol csak lehetőséged van rá!

“Mit hoz a fasizmus győzelme a tömegeknek” bejegyzéshez 1 hozzászólás

  1. Nyomatékosan felszolitjuk Magyar tartomány teruleten a torvénysértoket
    UCC Admirál torvények beteartására.

    2020 Oktober 3nap 24 ora 00 perc után a torvényt megszegokel szemben szankciok,kényszerito ezkozok kerulnek joggyakorlatba.

    Kérjuk a jogkoveto magatartás betartását a jogsértoktol.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .