A kapitalizmus motorja az élősködés 23. rész

A kapitalizmus motorja az élősködés 23. rész
Az emberiség kipusztulása vagy a forradalom

A kizsákmányolás a kapitalizmusban röviden és egyszerűen jog a törvényes élősködésre!!
A tőkés törvényesen kisajátítja a proletárok által munkával termelt értéktöbbletet élősködés céljából!
A kapitalizmus a vállalkozás, a szolgaság, az élősködés szabadsága miatt hatékony, ámde embertelen!
A kapitalizmus és a fasizmus édestestvérek!

A tőkés „EMBERT” a kapitalizmus körülménye teszik embertelenné!

Aki nem dolgozik, az ne is egyék! Ez legyen az ember erkölcse! De a kapitalizmus erkölcse nem ez!
A kapitalizmus erkölcse a felsőbbrendűként élő tőkések joga az élősködésre!

*

Az emberiség kipusztulása vagy a forradalom

A kapitalizmusban a konkurencia, a verseny, ami előreviszi a fejlődést, ugyanakkor elnyomja a proletárokat, társadalmilag és világméretekben anarchikus szervezetlen tervszerűtlen gazdaságot, diktatúrát, önkényuralmat, megosztott világot valósít meg, állandó háborús viszonyokat teremt, ami lappangva csak gazdasági, de időnként átcsap fegyveres harcra, népirtásra. Sőt elkerülhetetlenül világméretű háborúba, világháborúba, az emberiség kipusztulására vezethet.

A földön a létfeltétel termelő képesség a technika fejlődésével olyan nagy lett, hogy a kapitalista központokban normál körülmények esetén nem a nyomor lesz forradalmi tényező; sokkal inkább a természeti, társadalmi katasztrófák, a háborúk, a robotok uralkodóvá válása okozhat megoldhatatlan problémát a kapitalizmus számára. Ez azonban szintén az életlehetőség romlásával fog járni, a gazdaság kihasználhatatlanságával, a pazarló élősködők fényűzésével. A vakon ható társadalmi erők nagy pusztítást okoznak majd, sok emberáldozattal. A kapitalizmus azonban csak erre lesz képes.

A történelemben az összeütközéseket alapvetően az emberi érdekek, érdekellentétek motiválják. Nagy vonalakban az ellenérdek miatt a kizsákmányoló osztályon belüli harc nemzeti és nemzetközi méretekben – a konkurencia, marakodás a hatalomért – és a kizsákmányolók és a kizsákmányoltak osztályharca, ami a termelőerők fejlődésével állandóan változik, miáltal a társadalom átalakul, fejlődik.

Marxista filozófia alapjai: „… Mindenfajta háború kirobbanásának társadalmi és nemzeti okai csak akkor fognak végleg megszűnni, ha a munkásosztály győzelmet arat az egész világon, ha a szocializmus diadalmaskodik a nemzetközi küzdőtéren. A kommunizmus történelmi küldetése: megszüntetni a háborúkat és tartós békét teremteni a földön. Miként Marx megjósolta: „Ellentétben a régi társadalommal, amelynek velejárója a gazdasági nyomor és a politikai téboly — egy új társadalom születik, amelynek nemzetközi elve a béke, mert minden nemzetnél ugyanaz az elv uralkodik: a munka!”
… A szocialista forradalom világméretű győzelme az új, kommunista társadalmi-gazdasági alakulat végleges diadalához vezet. Az emberiség, fejlődésének a legmagasabb fokán, egyetlen családdá válik, amely nem ismeri majd sem az osztályharcot, sem a népek közötti háborúkat. … az SZKP programja megállapítja: „A kommunizmus azzal teljesíti történelmi küldetését, hogy minden embert megszabadít a társadalmi egyenlőtlenségtől, az elnyomás és a kizsákmányolás minden formájától, a háború borzalmaitól, és meghozza a földkerekség minden népének a Békét, a Munkát, a Szabadságot, az Egyenlőséget, a Testvériséget és a Boldogságot.

A vak társadalmi erők hatása: Az emberek a társadalomban adott körülmények közé születnek, adott a genetikai kódjuk és így adott az elérhető civilizáltságuk, emberi értékük szintje; ez hasonlítható egy növény fejlődésére, jó földben, elegendő napfény, víz és emberi gondoskodással teljesen más lesz a nővény, mintha nincsenek meg a kedvező feltételek; az embernél pont így van; a szocializmusban a társadalom az összefogással és a marxizmus-leninizmus tudományának használatával képes a kedvezőbb emberi tulajdonságok megvalósítására; a kapitalista társadalomban a társadalmi törvények a vakon (ösztönösen) hatnak, így a véletlen szerepe a döntő az ember fejlődésében, nem az emberi ész, a tudomány; a megfelelő körülmények között minden ember értékesebb lesz, ami a kapitalizmusban csak ösztönösen valósul meg. A képességek kifejlődésének lehetőségét alapvetően meghatározza a kapitalista társadalom igénye, érdeke, erkölcse. Ettől eltérni csak kivételes esetekben lehetséges, de van rá példa, a tehetség néha felszínre tör a mélyből is, mint a tűzhányó, de a magma a mélyben marad, mint a kapitalizmusban a tehetséges vagy csak értékes emberek túlnyomó többsége, akire a tőkésnek nincs szüksége, milliárdnyi szegény ember a perifériákon – és nem csak ott – szenved a vak társadalmi erők hatása alatt. Ezért egy társadalmi forma világnézete, gazdasági érdeke alapvetően meghatározza tagjainak lehetséges emberi minőségét, erkölcsét, demokráciáját, szabadságát, ami a kapitalizmusban messze alatta marad a valódi lehetőségnek, mint a magma a föld mélyén szunnyadnak az emberi értékek.

Marxista filozófia alapjai: „… Lenin: „A társadalmi lét és a társadalmi tudat nem azonos, mint ahogy nem azonos a lét és a tudat sem. Amikor az emberek érintkezésbe lépnek egymással, ezt mint tudatos lények teszik; ebből azonban semmiképpen sem következik, hogy a társadalmi tudat azonos a társadalmi léttel. Az emberek, mikor érintkezésbe lépnek egymással, egyetlen valamelyest is bonyolult társadalmi alakulatban sincsenek tudatában — és különösen a kapitalista társadalomban nincsenek tudatában — annak, hogy milyen társadalmi viszonyok alakulnak ki ebből az érintkezésből, hogy milyen törvények szerint fejlődnek ezek a viszonyok stb.” … A társadalmi tudat nem lehet azonos a léttel; a társadalmi tudat másodlagos, a létből leszármazott. Nem tükrözheti a társadalmi lét semmiféle változását azelőtt, hogy az meg ne jelent volna magában az életben. A tudat, mivel a lét visszatükrözése, rendszerint elmarad a léttől. … A társadalmi tudat valamennyi formája az osztály társadalomban mindig osztályjellegű. Mindegyik társadalmi osztály kidolgozza nézeteit, eszméit és elméleteit. Az egyes osztályok társadalmi érzéseit, hangulatait, szokásait, eszméit és nézeteit az illető osztály életfeltételei hozzák létre, s ezek az adott osztály, érdekeinek felelnek meg. Lenin azt tanította, hogy bármiféle erkölcsi, vallási, politikai, társadalmi szólam, kijelentés, ígéret mögött meg kell látni és fel kell tárni a különböző osztályok érdekeit.

… A marxizmus egyáltalában nem azt tartja, hogy a kommunizmusban mindenkinek minden tekintetben egyenlőnek kell lennie, egyenlően kell fogyasztania, s egyenlő képességekkel és tehetséggel kell rendelkeznie. Lenin ezt írta: „Burzsoá professzorok az egyenlőség fogalmával kapcsolatban megpróbálták ránkbizonyítani azt, hogy mi minden embert egyenlővé akarunk tenni. Ezzel az általuk kitalált dőreséggel próbálták a szocialistákat megvádolni. De tudatlanságukban nem tudták, hogy a szocialisták — és éppen a modern tudományos szocializmus megalapítói, Marx és Engels — mondották azt, hogy az egyenlőség üres frázis, ha egyenlőségen nem az osztályok megszüntetését értjük. … Az osztályok megszüntetése a gazdasági, társadalmi egyenlőtlenség megszüntetését jelenti, annyit jelent, hogy mindenki egyenlően megszabadul a kizsákmányolástól, hogy véget ér a vagyonos osztályok műveltségi monopóliuma, s minden ember számára egyenlő feltételek jönnek létre alkotó képességeinek mindenirányú és szabad kibontakoztatására. Az antagonisztikus társadalmi alakulatokban csupán a kiváltságos osztályok tagjai számára nyílnak meg az egyéniség fejlődésének kedvező feltételei. A kommunizmus olyan társadalom, amelyben minden egyes ember szabad fejlődése mindenki szabad fejlődésének feltétele. … Mindegyik társadalmi alakulatnak megvan a maga oktatási, nevelési rendszere, s az a rendszer, amelynek alapján előlépteti az embereket a vezető állásokba. Ez azonban természetesen nem zárja ki, hogy ne forduljanak elő a rendszertől való véletlen eltérések, és ne hágják át ezt a rendszert. A tőkés társadalomban ezen a területen is a konkurrencia törvényei érvényesülnek, s emellett a burzsoázia azokat az embereket lépteti elő vezető állásokba, akik az ő érdekeit szolgálják.”

Az emberiség léte a tét: A kapitalizmusban azonban a tőkések érdeke és így az erkölcse a számára szükségtelen embereket civilizálatlanságban, butaságban tartani és hagyni, minthogy lassan megtérülő (nemzedékeket felölelő) tőkét befektetni a civilizálódásukra, emberibb körülmények megvalósítására; inkább elherdálják a feleslegesen rabolt értéktöbbletet (fegyverkezés, háborúk, élősködés, pazarlás), mint hogy az emberiség fejlődésére költsék; a proletárok számára az egészségügy és az oktatás elhanyagolása világméretekben jelentős, helyette viszont a vallásra, a népbutításra van elég pénz, mert ez a jó megtérülő befektetés a tőkéseknek; ami táptalaja a nacionalizmusnak, a fajüldözésnek, a rasszizmusnak, a lumpenproletárságnak, ami még profitot is hoz a tőkéseknek; a kapitalizmusban erkölcsös (manapság már rejtve, de azért a médiák agymosásában módszeresen sugallva) a feketéknek, a sárgáknak, a különböző etnikumoknak, a hajléktalanságnak, az éhezőknek, éhen halóknak, szegények millióinak, milliárdjainak, a nyomorgóknak a gyűlölete, ami a kapitalizmus bűne, de számára ez az erkölcs; ez az embertelenség sugallása (a finoman hangolt agymosás) elősegíti a proletárok érdekeinek eltérítését az igazi okok felismeréséről és a tőkéseknek ez semmibe sem kerül, sőt még jó sok profitot hozó üzlet is. De játszanak a tűzzel! Pedig a tét az emberiség léte! Azt hiszik, ilyen erkölcs mellet emberek lehetnek!

SaLa

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a piktogrammra kattintva Pay-Pal-on

PayPal - A biztonságosabb és egyszerűbb online fizetési mód!

vagy közvetlen postai úton:

Szabó Péter 

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

HA LEHET…- NE BORÍTÉKBAN, MERT AZ MOSTANSÁG ELVESZIK!

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”– rovatban tájékoztatjuk! balrad.ru/koszonet

Ha tetszett ez a cikk, ha egyetértesz a balrad.ru-val, oszd meg Facebookon, Twitteren, VKontakton – meg ahol csak lehetőséged van rá!

“A kapitalizmus motorja az élősködés 23. rész” bejegyzéshez 3 hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .