A kapitalizmus motorja az élősködés 9. rész

A kapitalizmus motorja az élősködés 9. rész
Bérrabszolgaság
A kizsákmányolás a kapitalizmusban röviden és egyszerűen jog a törvényes élősködésre!!
A tőkés törvényesen kisajátítja a proletárok által munkával termelt értéktöbbletet élősködés céljából!
A kapitalizmus a vállalkozás, a szolgaság, az élősködés szabadsága miatt hatékony, ámde embertelen!
A kapitalizmus és a fasizmus édestestvérek!

A tőkés „EMBERT” a kapitalizmus körülménye teszik embertelenné!

Aki nem dolgozik, az ne is egyék! Ez legyen az ember erkölcse! De a kapitalizmus erkölcse nem ez!
A kapitalizmus erkölcse a felsőbbrendűként élő tőkések joga az élősködésre!

*

Bérrabszolgaság

A kapitalizmusban – a polgári demokráciában – a szabad proletár nem rendelkezik az életben maradáshoz szükséges termelőeszközökkel, csak a munkaerejével; emiatti kényszerből az életben maradásáért kénytelen eladni a munkaerejét (v = változó tőke) bér ellenében a tőkésnek, és ettől lesz bérrabszolga; a tőkés a megvásárolt munkaerőt (embert) felhasználja az árutermelő munkafolyamatban saját hasznára (m = értéktöbblet) élősködés céljából. Ha a termelésben a tőkés és a bérrabszolga közötti szerződés a munkamegosztásban szükséges munka alapján történne, akkor nem a tőkésé lenne az értéktöbblet, amit, tőkés, mint parazita élősködő elhenyél, hanem a társadalom, a dolgozók érdekét szolgálná. Mivel a tőkés jövedelme a proletárok kizsákmányolásából származik, így a munkaszerződés magában foglalja a tőkés rablását is, természetesen törvényes alapokon, a polgári demokrácia szabályai szerint; a magántulajdon (a termelőeszközök tőkés tulajdona) szentségének sérthetetlensége alapján. Az emberi jogok nyilatkozat szerint viszont a szolgaság minden formája tilos, így a bérrabszolgaság is, de enélkül a kapitalizmus nem működik.

Közgazdasági kislexikon – Proletariátus — a tőkés társadalom bérmunkásainak osztálya, amely a termelési eszközök tulajdonától megfosztva kénytelen a tőkéseknek eladni munkaerejét. A proletárok osztálya a tőkés termelési mód létrejöttével együtt alakul ki. A proletariátus a tőkés társadalom két fő osztályának egyike. A proletariátus: kizsákmányolt osztály; kizsákmányolásának alapja a termelési eszközök tőkés magántulajdona. A proletariátus tőkés kizsákmányolása kibékíthetetlen ellentéteket idéz elő a proletariátus és a burzsoázia között, s osztályharcra vezet.

Kommunista Kiáltvány: „… A bérmunka átlagos ára a munkabér minimuma, azaz azoknak a létfenntartási eszközöknek az összege, melyek szükségesek ahhoz, hogy a munkást mint munkást életben tartsák. Amit tehát a bérmunkás a maga tevékenységével elsajátít, az pusztán arra elég, hogy csupasz életét újratermelje.”

Napi 700 milliárddal (Ft. – 2,5 milliárd $) nő a leggazdagabb emberek vagyona … Az Oxfam adatai szerint a világ 26 leggazdagabb emberének kezében annyi pénz van, mint a 3,8 milliárd legszegényebb földlakó összvagyona. – index.hu 2019

Marxista filozófia alapjai: „… Az osztályharc az osztálytársadalmak törvényszerűsége, és fejlődésük mozgatóereje. Az osztálytársadalmak történelmi mozgásának Marx és Engels által feltárt nagy törvénye így hangzik: minden történelmi harc, akár politikai, akár vallási, filozófiai vagy más ideológiai téren játszódik le, valójában csak a társadalmi osztályok harcának többé-kevésbé világos kifejezése, s hogy ezeknek az osztályoknak a létezését és ezzel összeütközéseiket is viszont gazdasági helyzetüknek a fejlődési foka, termelésüknek a módja és az ezáltal megszabott cseréjüknek a módja szabja meg.” … Az osztályharc a társadalmi élet valamennyi területén megnyilvánul. Az osztályok harcot vívnak gazdasági érdekeikért — az anyagi javak termelésében és elosztásában elfoglalt helyükért és szerepükért. S mivel az uralkodó osztályok érdekein az állam őrködik, a gazdasági érdekek pedig a politikában, az osztályok politikai érdekeiben jutnak koncentrált formában kifejezésre, ezért az osztályok harca, amely kezdetben a gazdaság területén bontakozik ki, átterjed a politikára is, a politikai hatalomért vívott harccá nő át. Az államformák, a politikai rendszerek megváltozása mindig a harc folyamán kialakult osztály-erőviszonyok megváltozásának következménye. S az osztálytársadalom szellemi életében — az erkölcsi, vallási, politikai és egyéb eszmék harcában — végső soron mindenkor a különböző osztályok helyzete, gazdasági érdekeik tükröződnek.

… Nézzük a jogot, a jogi viszonyokat, vagyis a jogi felépítményt. Minden társadalomban uralkodó jog elsősorban a tulajdonviszonyokat rögzíti. Ez a vagyonjog vagy tulajdonjog szerepe. Az államjog és a tulajdonjog az egész társadalomra nézve kötelező törvények és jogi normák megalkotása révén az adott osztály gazdasági és politikai uralmát rögzíti. Az uralkodó osztály az államhatalom felhasználásával életbe lépteti a maga törvényeit és rendjét, létrehozza azokat az intézményeket vagy szervezeteket (katonai, bírói, büntetésvégrehajtói, ideológiai intézmények vagy szervezetek), amelyek őrködnek az uralkodó osztály számára előnyös törvények és rend betartásán. … Nézzük például a politikai pártot. A párt az osztály élenjáró része, és az osztály érdekeit védelmezi: a pártba olyan emberek tartoznak, akiket a társadalom gazdasági rendje által létrehozott, meghatározott osztályok érdekei, eszméi és céljai vezérelnek. Így például a kommunista pártnak, a munkásosztály élcsapatának ideológiai alapja a marxizmus—leninizmus tanítása; minden kommunista pártot egységes program, elmélet és taktika, az akarat és a cselekvés egysége forraszt egybe; a párt tagjai közti viszonyok ideológiai jellegűek, de a kommunista párt nem jöhetett volna létre, nem állhatna fenn és nem harcolhatna, ha nem léteznék a munkásosztály. … A marxizmus a társadalmi viszonyok összességének tudományos, materialista szemléletével kimutatta, hogy „a társadalmi viszonyok anyagi és ideológiai viszonyokra oszlanak. Ez utóbbiak csupán felépítményét jelentik az előbbieknek…” Az anyagi viszonyok az elsődlegesek, a meghatározók, az ideológiai viszonyok pedig belőlük leszármazottak.”

SaLa

 

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a piktogrammra kattintva Pay-Pal-on

PayPal - A biztonságosabb és egyszerűbb online fizetési mód!

vagy közvetlen postai úton:

Szabó Péter 

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

HA LEHET…- NE BORÍTÉKBAN, MERT AZ MOSTANSÁG ELVESZIK!

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”– rovatban tájékoztatjuk! balrad.ru/koszonet

Ha tetszett ez a cikk, ha egyetértesz a balrad.ru-val, oszd meg Facebookon, Twitteren, VKontakton – meg ahol csak lehetőséged van rá!

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .