A kapitalizmus motorja az élősködés 8. rész

A kapitalizmus motorja az élősködés 8. rész
Önkényuralom helyett demokrácia!
A kizsákmányolás a kapitalizmusban röviden és egyszerűen jog a törvényes élősködésre!!
A tőkés törvényesen kisajátítja a proletárok által munkával termelt értéktöbbletet élősködés céljából!
A kapitalizmus a vállalkozás, a szolgaság, az élősködés szabadsága miatt hatékony, ámde embertelen!
A kapitalizmus és a fasizmus édestestvérek!

A tőkés „EMBERT” a kapitalizmus körülménye teszik embertelenné!

Aki nem dolgozik, az ne is egyék! Ez legyen az ember erkölcse! De a kapitalizmus erkölcse nem ez!
A kapitalizmus erkölcse a felsőbbrendűként élő tőkések joga az élősködésre!

*

Önkényuralom helyett demokrácia!

Az emberiség életfeltételeinek ellenőrzése az emberiség feladata és nem az élősködőké, nem a tőkéseké, nem az önkényuralkodóké; a kapitalizmusban viszont a totális diktatúra kialakulása törvényszerű és elkerülhetetlen; így működik, ezt a kapitalista gazdasági-politikai modell törvényei meghatározzák; nem lehetséges demokratikus kapitalizmus. A kapitalizmus = tőkés kizsákmányoló + proletár bérrabszolga, csak így működik, ez nem lehet demokratikus, ez diktatúra. A kapitalista fejlődés végeredménye totális földméretű diktatúra, önkényuralom.

Marxista filozófia alapjai: „… A fejlett tőkésországok mai burzsoáziája, amely régóta reakciós, népellenes erővé vált, továbbra is arra törekszik, hogy önös osztályérdekeit az egész nép érdekeinek tüntesse fel, s politikáját és ideológiáját olyannak ábrázolja, amely az egész nemzetet képviseli. A mai burzsoá ideológusok álszent módon dicshimnuszokat zengenek a tőkés rendről és a burzsoá államról, különféle elméleteket és mítoszokat gyártanak, amelyek igazolják a „kiválasztottak” hatalmát a nép felett, vagy az osztályantagonizmust takargatják. Az uralkodó osztályok politikai és eszmei területen tanúsított képmutatása annál nagyobb lesz, minél inkább összeomlanak uralmának alapjai, és minél inkább összeütköznek érdekei a nép, a társadalom érdekeivel. A mai burzsoázia a szabadságról és az egyenlőségről, az erkölcsről, a demokráciáról hangoztatott szólamokhoz folyamodik, hogy elpalástolja a tőkés monopóliumok valóságos uralmát. A „szabad világ” cégére mögött a kizsákmányolás és a jogfosztottság, a politikai reakció és a militarizmus világa húzódik meg.”

A föld sokmilliárd emberét nem könnyű tartósan önkényuralom alatt tartani, ehhez nem lesz elegendő a totális agymosás és a totális katonai, rendőri, jogi hatalom; az agymosók és a katonák, a rendőrök, a jog emberei is jellemzően proletárok; a fontosabb hatalmi pontokon jól megfizetett bérrabszolgák vannak, akiknek érdeke a tőkés uralom; a kapitalizmus fejlődése eléri, (sőt talán már el is érte) a tőkések számára az emberiség többségének feleslegességét, ezért a tőkések érdekében az elpusztításának szükségességét, mert félnek, hogy a „sok lúd disznót győz”; ezt a kapitalizmus nem kerülheti el; változni kell vagy kihal az emberiség; a totális kapitalista diktatúra az emberiség felett nem megoldás; csak a dolgozó emberiség demokráciája lehet az emberiség jövője.

Marxista filozófia alapjai: „A kapitalizmus, valamint a proletariátus és a burzsoázia osztályharca minden más alakulatnál jobban felfedte azokat az ellentétes anyagi érdekeket, amelyeken valamennyi osztálytársadalom antagonizmusa nyugszik. … a társadalmi fejlődés fő mozgató erői nem az ész és nem az eszmék, hanem az anyagi szükségletek és az anyagi javak termelése. … Marx és Engels kimutatta, hogy a természethez hasonlóan, a társadalom fejlődésében is objektív, az emberek tudatától és akaratától független törvények hatnak.

… a kapitalista országok parlamentáris köztársaságának lényege a burzsoázia diktatúrája, azé az osztályé, amely meghatározza a burzsoá társadalomban fennálló politikai hatalom jellegét Ez a lényeg abban tárul fel, abban nyilvánul meg, hogy a politikai hatalom minden szervét a burzsoázia tartja a kezében, és minden állami intézmény a burzsoázia uralmának megszilárdítását szolgálja. A burzsoázia diktatúrájának egyes megnyilvánulásai változóak, de változatlan marad a tőkés társadalom államhatalmának lényege — a burzsoázia diktatúrája.

… A természetben vak, tudattalan erők hatnak egymásra, az általános törvények pedig ezeknek az erőknek kölcsönhatása révén nyilvánulnak meg. A természetben nincsen tudatos cél. A társadalom a tudattal bíró és célokat kitűző emberek tevékenysége következtében fejlődik. Az ember nem pusztán jelenlétével okoz változásokat a természetben, hanem munkájával állítja a maga szolgálatába a természetet. … Azok a célok, amelyeket az ember gyakorlati tevékenységében maga elé tűz, megfelelhetnek vagy ellentmondhatnak az objektív világ törvényszerűségeinek. Az ember annak arányában állít maga elé egyre helyesebb és tudományosan megalapozott célokat, ahogyan mind pontosabban megismeri a természet és a társadalom törvényeit. … A proletariátus például forradalmi harcának céljául a kapitalizmus megdöntését és az igazságos rend, a kommunizmus létrehozását tűzi ki. A proletariátus osztályharcának célja okságilag feltételezett, a társadalmi fejlődés megismert objektív törvényszerűségeiből fakad. … Ha az ember céljai az anyagi világ megismert fejlődési törvényeiből fakadnak, akkor az illető célok elérése érdekében kifejtett gyakorlati tevékenység sikeres. A törvények ismerete emellett lehetővé teszi, hogy az ember előre lássa a folyamatok természetes menetébe való tevékeny beavatkozásának mind közeli, mind távoli következményeit. Ha viszont az ember céljai csupán külső, nem lényegi összefüggések ismeretére épülnek, a gyakorlati tevékenység sikertelen lehet. A helyes, tudományos célkitűzés, valamint a cél megvalósítását szolgáló eszközök helyes megválasztása lehetővé teszi, hogy az emberek az objektív törvényeket a természeti és társadalmi erők feletti uralom elérésére használják fel.”

A burzsoázia kora, írta Marx és Engels a „Kommunista Kiáltványában, „egyszerűsítette az osztályellentéteket”; „a vallási és politikai illúziókba burkolt kizsákmányolást, a nyílt, szemérmetlen, közvetlen, szívós kizsákmányolással váltotta fel”.

SaLa

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a piktogrammra kattintva Pay-Pal-on

PayPal - A biztonságosabb és egyszerűbb online fizetési mód!

vagy közvetlen postai úton:

Szabó Péter 

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

HA LEHET…- NE BORÍTÉKBAN, MERT AZ MOSTANSÁG ELVESZIK!

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”– rovatban tájékoztatjuk! balrad.ru/koszonet

Ha tetszett ez a cikk, ha egyetértesz a balrad.ru-val, oszd meg Facebookon, Twitteren, VKontakton – meg ahol csak lehetőséged van rá!

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .