A kapitalizmus motorja az élősködés 1. rész

A kapitalizmus motorja az élősködés 1. rész

A kizsákmányolás a kapitalizmusban röviden és egyszerűen jog a törvényes élősködésre!!
A tőkés törvényesen kisajátítja a proletárok által munkával termelt értéktöbbletet élősködés céljából!
A kapitalizmus a vállalkozás, a szolgaság, az élősködés szabadsága miatt hatékony, ámde embertelen!
A kapitalizmus és a fasizmus édestestvérek!

A tőkés „EMBERT” a kapitalizmus körülménye teszik embertelenné!

Aki nem dolgozik, az ne is egyék! Ez legyen az ember erkölcse! De a kapitalizmus erkölcse nem ez!
A kapitalizmus erkölcse a felsőbbrendűként élő tőkések joga az élősködődésre!

Marxista fogalomlexikon – Kizsákmányolás: idegen munkaterméknek ellenszolgáltatás nélküli elsajátítása a termelési eszközök tulajdonosa által. A proletariátus, mivel nem rendelkezik termelési eszközökkel, kénytelen a munkaerejét áruba bocsátani, és a megtermelt értéktöbbletet a termelési eszközök tulajdonosa kisajátítja. A kizsákmányolást csak a szocialista forradalom számolja fel, megszüntetve a termelési eszközök magántulajdonát.

Marxista fogalomlexikon – Értéktöbblet: a tőkés gazdaságban a bérmunkás által megtermelt érték és munkaerejének értéke közötti különbözet, amelyet a tőkés ellenérték nélkül elsajátít. A realizált értéktöbblet a profit. A marxi értéktöbblet-elmélet a különbözőpolgári elméletekkel szemben bebizonyította, hogy az értéktöbblet egyetlen forrása a dolgozók kizsákmányolása, s hogy a tőkés társadalom termelésének közvetlen célja nem a fogyasztók szükségleteinek kielégítése, hanem az értéktöbblet termelése (alaptörvény). A szocialista gazdaságban az értéktöbblet kategóriája megszűnik, mert a munkaerő nem áru és nincs kizsákmányolva.

Marxista filozófia alapjai: „… A társadalmi termelőerők a társadalom által létrehozott termelési eszközök, elsősorban munkaeszközök, valamint az őket mozgásba hozó emberek, akik az anyagi javak termelését végzik. … A termelési folyamatban az emberek nemcsak a természettel, hanem egymással is meghatározott viszonyra lépnek. Az embereknek a termelési folyamatban fennálló kölcsönös viszonyai, amelyeket Marx termelési viszonyoknak nevezett, alkotják a termelési mód másik oldalát. … A termelőerők és a termelési viszonyok egységükben alkotják a termelési módot. … A termelési viszonyok bármelyik típusának lényegét elsősorban a termelési eszközök tulajdonformája jellemzi, vagyis az, hogy kinek a birtokában vannak a termelési eszközök (a föld és méhének kincsei, az erdők, a nyersanyagok, a szerszámok stb.). … A tulajdonnak két alapvető formája — magán- és társadalmi formája — van. A tulajdon formája — tehát az, hogy ki rendelkezik a termelési eszközökkel, az egész társadalom-e vagy egyes személyek, csoportok, osztályok — különbözteti meg egymástól a termelési viszonyok két alapvető típusát. Ha a termelési eszközök a társadalom egyik részének kezében vannak, míg a társadalom másik részének nincsenek termelési eszközei, akkor az emberek közti viszonyok az uralom és az alárendeltség, a kizsákmányolás és az elnyomás viszonyai. Ha a termelési eszközök társadalmi tulajdonban vannak, akkor az emberek közti viszonyok az együttműködésen és a kölcsönös segítségnyújtáson alapulnak.”

Aki jellemzően nem a saját munkájával, hanem mások kárára szerzi jövedelmét (kivéve a rászorulókat) az élősködő, ezért kártékony az emberiségre, az csak parazita, és a polgári demokráciában a kapitalista ilyen. Az állatvilágban a farkas megeszi a bárányt, és ez így természetes. Az embervilágban a kapitalisták kizsákmányolók, és így élősködnek a proletárok munkájából, de a kapitalizmusban ez a természetes. A kapitalisták úgy élősködnek, hogy a proletárok a tőkések számára ingyen dolgoznak (hasonlóan a rabszolgákhoz); a proletárok a maguk létfeltételeinek termelésén felül a tőkések számára végzett többletmunkával készítik a termékeket, amiből az élősködő tőkések és a hordaléka sokkal jobban élnek, mint a proletárok, akik dolgoznak és munkával az életben maradáshoz szükséges termékeket létrehozzák maguk és kizsákmányolóik számára; ez embertelen primitív kapitalista erkölcs, a rablók erkölcse; ez egy hasonlattal megfelel az emberevőknél az emberevésnek, ami ott erkölcsös; a kapitalisták civilizáltabb formában csak élősködők, paraziták; nem eszik meg a proletárokat, csak kirabolják őket! Méghozzá törvényesen.

Mivel a tőkés (nem a kisvállalkozó) általában nem dolgozik vagy igazából nincs is szükség a munkájára, leszámítva, amit az élősködése érdekében tesz (szervezi az élősködéséhez szükséges körülményeket, ami a jövedelmének a forrása), így valójában nem ő hozza létre az értéket,; értéket (az élthez szükséges termékeket) csak munkával lehet létrehozni (kivéve a levegő, a napfény, a szél, az eső, stb.); a tőkés az érték létrehozásában jellemzően nem a munkája (sőt, alapvetően), hanem a tőkéjével vesz részt; a tőkés a munkamegosztásban, mint tőkés, munkát nem végző alapvetően értéktelen, felesleges, jellemzően élősködő; így a tőkésnek, mint tőkés személynek a jellemzője: az emberiség számára káros, haszontalan ember „vagy csak egy ragadozó, parazita, pióca (?)”!

Marx: „…a tőkés termelési folyamat indítéka és meghatározó célja a tőke lehető legnagyobb önértékesítése, azaz a lehető legnagyobb értéktöbblet termelése, tehát a munkaerő lehető legnagyobb kizsákmányolása a tőkés által.”

Valamennyi tőkés az egész munkásosztály, s nem csupán saját munkásai kizsákmányolásának fokozásában érdekelt, mert mindegyikük profitja végső soron nem más, mint egyéni részesedésük a munkásosztály által termelt értéktöbblet össztömegéből. – Filozófiai Kislexikon

Marx: „Az értéknek mint olyannak nincs más „anyaga”, mint maga a munka. … A munkaerő értékét, mint minden más áruét, az ennek a sajátos cikknek a termeléséhez, tehát újratermeléséhez is szükséges munkaidő határozza meg.”

Marxista filozófia alapjai: „A kapitalizmus, valamint a proletariátus és a burzsoázia osztályharca minden más alakulatnál jobban felfedte azokat az ellentétes anyagi érdekeket, amelyeken valamennyi osztálytársadalom antagonizmusa nyugszik. … a társadalmi fejlődés fő mozgató erői nem az ész és nem az eszmék, hanem az anyagi szükségletek és az anyagi javak termelése. … Marx és Engels kimutatta, hogy a természethez hasonlóan, a társadalom fejlődésében is objektív, az emberek tudatától és akaratától független törvények hatnak.”

A burzsoázia kora, írta Marx és Engels a „Kommunista Kiáltványában, „egyszerűsítette az osztályellentéteket”; „a vallási és politikai illúziókba burkolt kizsákmányolást, a nyílt, szemérmetlen, közvetlen, szívós kizsákmányolással váltotta fel”.

SaLa

 

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a piktogrammra kattintva Pay-Pal-on

PayPal - A biztonságosabb és egyszerűbb online fizetési mód!

vagy közvetlen postai úton:

Szabó Péter 

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

HA LEHET…- NE BORÍTÉKBAN, MERT AZ MOSTANSÁG ELVESZIK!

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”– rovatban tájékoztatjuk! balrad.ru/koszonet

Ha tetszett ez a cikk, ha egyetértesz a balrad.ru-val, oszd meg Facebookon, Twitteren, VKontakton – meg ahol csak lehetőséged van rá!

“A kapitalizmus motorja az élősködés 1. rész” bejegyzéshez 21 hozzászólás

 1. A szociban a pártvezérek sem vettek részt a termelő munkában, sőt még tőkével sem járultak hozzá a gazdasághoz. Marxi megfogalmazás szerint ingyenélők voltak!

  A szervezőkre szükség van, nem lehet a szemükre vetni, hogy nem dolgoznak. A kannibál hasonlat pedig hülyeség. Legalább akkora, amikor valaki azzal hozakodik elő, hogy a tábornoknak semmi köze a győzelemhez, mert nem volt ott az első vonalban.

 2. A kommunizmus utálatát nevelték belénk, pedig igen érdekes és igaz gondolatok ezek.
  Szervezőkre valóban szükség van, keressenek 5X annyit, mint egy munkás, de ne 10 milliárd dollárokat.
  A profit hajszolása ide vezet
  Az Egyesült Államok folyton égő gázfáklyái
  https://kitekinto.hu/2020/01/14/europan-kivul/az-egyesult-allamok-folyton-ego-gazfaklyai/178384
  Egy másik cikkben azt írják, a palaválság miatt az olajfáklyák helyett a vezetők bónuszaival foglalkoznak.
  Embertelen rendszer valóban!

  1. Pontosan ez a probléma ! A jövedelem arányokkal van a nagy baj ! Keressen az ötletgazda és a tőkés többet, de ne éhbéren dolgoztassa a munkását, ne nézze le ( A munkáját sem ) ! Egyes vezetők olyan sokáig vannak “fent” , hogy nem is tudják milyen ” lent ” , még a saját -felelős beosztásban lévő -dolgozóikat is lenézik , nem adnak semmit a véleményükre. ( Itt én vagyok a főnök , az lesz amit én akarok !) Beképzelt bunkók lesznek és azt hiszik, hogy 2×2 = 5 , ha ők azt mondják . Egyes környezetre veszélyes iparágakban ( vegyipar, atomipar stb.) ez semmi jóra nem vezetett. ( Környezeti katasztrófák, balesetek. Itthon is lehetne egy néhányat mondani…)

   1. Most például egyetértünk abban, hogy a jövedelem arányokkal van a baj! Ezért mondom azt, hogy a kapitalizmust fékezni kell!

 3. A kizsákmányolás fogalma nagyon leegyszerűsített !
  Ugyanis a szocializmusban is keletkezik értéktöbblet amit nem kap meg a szocialista munkás !
  Sőt, arányaiban sokkal kevesebbet kap mint a kapitalizmusban dolgozó – lásd napjainkban is, ezért mennek nyugatra dolgozni a keletiek !
  Lehet kritizálini a kapitalizmust – van is miért – de a szocializmzs megbukott, tiszta szocializmus két országban van, de ott meg nem akarnak úgy élni az emberek.
  Akkor tehát mi a megoldás ??????????????????????

  1. ehnaton
   2020-07-18 – 11:06

   “Ugyanis a szocializmusban is keletkezik értéktöbblet amit nem kap meg a szocialista munkás !”

   Igen, ott is keletkezett értéktöbblet, amit a melós egyrészt megkapott fizetésként, másrészt juttatásként. Ilyen juttatás volt pl. (ami ma nemhogy nincs, hanem inkább elvonás): Szakszervezeti üdültetés, autópálya díj nemvolt, ingyenes volt a fogorvosi ellátás is, kedvezményes óvoda, bölcsőde, olcsó bérű tanácsi lakás, önköltségen adott szövetkezeti (örök-) lakás, nem uzsorakamatra és élet-halálra adott, felvett OTP kölcsön, és nem utolsó sorban, nem volt jövedelemadó (az alkalmazottaknak) és nem volt világrekorder (27%) áfa.
   A kapitalizmusban dolgozó ló.aszt sem kap, csak azt a munkabért, amit nagyon muszáj neki fizetni, aztán abból oldja meg minden baját, meg fizesse az áfát, béfát, céfát, és ismét csak nem utolsó sorban, azt a sok hülyeséget, amit a kapitalizmus marketingesei rátukmálnak…
   Ezeket talán neked sem kellene elfelejtened…

  2. Biztos vagy benne, hogy a szocializmus megbukott? Ahogy elnézem a sok elégedetlen dolgozó embert, a kapitalizmus bukott meg, mert gátlástalan profithajhászása, egoizmusa mellyel nem törődik az “ember”-rel bukásra ítéli. Kezdeteben a kapitalizmus is haladó volt, de – mint minden – kifutotta a formáját, ma már inkább kártékony. a kapitalizmus megbukott- csak még nem tud róla! Ami életben tartja az a hatalmas vagyon (az emberiség vagyonának 80%-a az emberiség 2%-ának a kezében összpontosul!).

   1. Nálam mind a kettő megbukott!
    A szoci a versenyképtelensége miatt, a kapitalizmus pedig pontosan azért, amit leírt!
    A kettőből kéne összegyúrni egy hatékony, mégis emberséges rendszert.
    Két módon lehet ezt elérni. Az egyik lehet az, amikor a szocializmusból indulunk ki. Nagyjából a kínai modell, bár ott a kínai munkás helyzete még messze nem ideális, de legalább versenyképes. Másik, amikor a kapitalista gazdaságban az állam szerepe megerősödik és a munkásosztály érdekeit képes érvényesíteni. (Harmadik Birodalom.)
    Mind a két esetben kizárólag gazdasági, népjóléti szempontokat vettem figyelembe.

    1. ” Mind a két esetben kizárólag gazdasági, népjóléti szempontokat vettem figyelembe. ”

     Na, ilyen nem volt, nincs és szerintem nem is lesz !
     Így nem működnek a dolgok, ennyire nem lehet leegyszerűsíteni a gazdaság, az állam működését !

     1. Természetesen én is tudom, hogy ezekhez a változásokhoz kell egy politikai akarat. Nem is ettől vonatkoztattam el, hanem a két rendszer szélsőséges megnyilvánulásaitól!

     2. Sub Zero szerint:

      2020-07-19 – 13:36
      Én vélem érteni !
      A tulzott izmusoktól mentesen .

 4. A ferdítés,és a hazudozás nagymesterei vagytok, ehn!A szocializmus nem megbukott,hanem megbuktatták!A hozzád hasonló,a henyélő,mindenben saját eszközt,hasznot látó önzők,legyenek azok dolog nélküli pártitkárok,na meg elvek nélküliek,vezérigazgatók,stb,a megvezetett a szocialista eszmék
  megcsúfolásával megalázott dolgozók,meg a külföldi tőke aknamunkája!
  Nagyon sok tényt tudnék mondani,mikor vezető emberek a szocialista eszmék mögé rejtették hamis arcukat,tehetetlenségüket,hatalomvágyukat,ezzel elidegenítve a dolgozókat a szocializmustól!Nagyon sok volt ilyen,tagadhatatlan,de az nem a szocializmus kudarca,hanem a szocializmus adta lehetőséggel visszaélők pofátlansága és árulása volt!Ezek buktatták meg a szocializmust,és az olyan filozófusok,akik a szocialista álarc mögött a liberalizmus hazug eszméit terjesztették!A szocializmust csak tisztességes dolgozókkal,és vezetőkkel lehet csinálni,csak velük lehet felvenni a harcot a tőkés-liberalista eszmékkel ,és hatalmaskodó nagyszájú,számító senkikkel!
  Csak amit már sokszor leírtam:A párt reményteljes funkcionáriusának egyik kirivó viselkedésekor azt mondtam neki,hogy aki párttag,az nem csúfolhatja meg a szocialista eszméket,még gondolatban sem,mire azt mondta,hogy baszd meg a szocializmusodat!Egy év múlva ő lett a párttitkár,a rendszerváltáskor ő volt az egyik,akik széthordták az üzemet!
  Ugye,nem kell tovább mondanom!?

  1. A 7 -800000 párttag 90 % – a ilyen karrierista volt, és az első alkalommal váltott. Egy nagyvállalatnál dolgoztam amikor egy ilyen párttag nyíltan megmondta. Neki a párttagság csak arra kell , hogy ” menjen fölfelé ” egyébként semmit nem jelent számára. … Vezető lett, sok ember “nem látott át rajta “, mert mindig azt mondta amit hallani akart( ak). Ha kellett hazudozott össze – vissza. Aztán ráakadtam a neten.
   Egy videón láttam amint a helyi FIDESZ egyik vezetőjeként , 1956 – ról tartott beszédet, egy fáklyás felvonuláson…. ( Az elvtelensége kifizetődő volt neki , most nem tartozik a kisnyugdíjasok táborába.)
   A szoc. éppen azért bukott meg mert sok ilyen párttag volt. Az egyszerű dolgozó ezeket tekintette példaképének…

   1. aaa
    2020-07-18 – 16:48

    Ilyen volt sokak mellett pl. Orbán Viktor, meg az apukája Orbán Győző…

    1. És még hány ilyen ” párttagot ” lehetne mondani ! Most a FIDESZ tagság kell a ” karrierhez “.
     A szoc. nem engedett meg ekkora különbségeket. Aki dolgozott az megélt, munka pedig volt mindenkinek. Akármit is mondanak igazságosabb volt.

     1. “A szoc. nem engedett meg ekkora különbségeket. ”

      Dehogynem !!!!
      Egyrészt nem volt nyilvános, nem lehetett róla írogatni ! Messze nem volt ekkora a kontroll – több tv,rádió, magán sajtó, facebook meg a többi sem volt !
      Másként az akkori általános életszínvonalhoz mérve igenis hasonló különbségek voltak.
      Persze az arányok a jövedelmek emelkedésével – privatizáció, a kapitalista nagyvállalkozások létrejötte- nőttek !
      Az üzemanyag kereskedem monopóliumának felszámolását a régi és az új elit közösen intézte, az olajszőkítés a volt elvtársak üzlete lett stb.

     2. ehnaton szerint:

      2020-07-19 – 08:12
      Tudod mekkora sületlenséget írtál ?

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .