Így alakult…

A világszínvonaltól a középszerig – I. rész: A magyar agrárium diadala

Nem ördögtől való dolog a komplex agrárvállalkozási forma, még ha annak gyökerei éppen a magyar szocialista korszakban találhatók. Erről is beszélt lapunknak Raskó György agrárközgazdász abban a cikkben, amely két hete jelent meg. Szerinte a hagyományos magyar bizalmatlanság is oka lehet annak, hogy az agráriumban dolgozók idegenkednek a szövetkezeti, a társulási formáktól, mert az egykori kolhozrendszer emlékeit látják bennük. Holott a nagyüzemi működés egyik előnye éppen az, hogy integrálni tudja a kistermelőket, és így nagyobb jövedelmezőséget nyújt nekik. Gazdag László agrárközgazdász, kandidátus, egyetemi tanár a következő hetekben a saját tapasztalatai alapján foglalja össze az egykor világszínvonalú hazai mezőgazdaság kálváriáját.

Megkockáztatom, hogy az 1980-as évek közepén a magyar mezőgazdaság sok tekintetben az első helyen állt a világon.

A nagy találmány az úgynevezett termelési rendszer volt: egy komplex szolgáltató-ellátó és fejlesztő szervezet. Miközben a termelési rendszerek ötvenféle szolgáltatást egyesítettek, agronómiai, műszaki és közgazdasági-pénzügyi területen is segítséget nyújtottak a partnergazdaságoknak, egy-egy helyen egy hektárra vetítve 30 forintért. Akik ellenezték a termelési rendszerek létét, főleg azzal támadták, hogy kizsákmányolják az üzemeket. A pártállami oligarchák egy csoportjának ugyanis nagyon nem tetszett a termelési rendszerek piaci versenye a partnergazdaságokért, szerették volna ezeket integrálni és bürokratikus irányítás alá vonni. Ha ez a nézet győzött volna, az lett volna a termelési rendszerek halála!

Hatvanhárom ilyen szervezet volt az országban, ezek összegyűjtötték a világ legjobb technikai eszközeit, technológiáit, állat- és növényfajtáit, hibridjeit, mind kipróbálták, majd bevezették a partnergazdaságokban. A termelési rendszerek által kidolgozott pénzügyi konstrukciók révén a legágrólszakadtabb téeszek Szabolcsban, Hajdú-Biharban így hozzájutottak a világ legkorszerűbb technikájához, technológiájához, a John Deere traktorhoz, a Claas Dominator kombájnhoz, a Pioneer kukoricahibridekhez. Az előző öt év átlagához viszonyított többlettermésből kellett visszafizetni a hitelt. A technológiai robbanás következtében a termésátlagok egyik évről a másikra akár megháromszorozódtak (!), még a legszegényebb üzemek is ki tudták fizetni a hitelt a drága gépek után. Az egész világ csodálta a magyar mezőgazdaságot.

Aratás Bugacon

Fotó: Ujvári Sándor

1979-ben a magyar búzatermés 19 százalékkal meghaladta az EGK (az EU elődje) átlagát, a kukoricával – az egymillió hektárnál nagyobb területen termelők között – az USA mögött a másodikak voltunk a világon, a napraforgóterméssel pedig szintén másodikak Franciaország mögött. Az 1-1,1 millió tonna almaterméssel is az elsők voltunk a világon, exportáltunk, 1998 óta viszont ebben is nettó importőrök vagyunk. Nálunk volt Európa legnagyobb tiszta vérű Holstein-fríz (fekete-tarka) tehénállománya, márpedig ez a világ legjobb tejelő fajtája, ennek következtében az egy állatra jutó tejtermelés nálunk 1000 literrel magasabb lett, mint Franciaországban, Svájcban vagy Ausztriában. Akkor Magyarországon 1,9 millió szarvasmarhát számoltak össze, ma 700 ezer van. Wassily Leontieff Nobel-díjas amerikai közgazdász adatai szerint nálunk 19 tehén jutott egy tehenészre, Franciaországban csak 14-15. És még ott volt a mintegy nyolcszoros bérkülönbség! Erre alapozva írta le 1984-ben Leontieff, hogy „a magyar mezőgazdaságban már az élőmunka hatékonysága is nagyobb, mint a franciákéban”.

A nyolcvanas évek közepén csaknem tízmillió sertés hízott nálunk, a világ legjobb fajtái, és csak Dánia előzött meg az egy főre jutó sertéshústermelésben és -exportban. Ma 2,7 millió sertés van, holott 5,5 millió kellene a belföldi ellátáshoz, tehát nettó importőrök lettünk.

Nagy találmány volt a helytelenül háztájinak nevezett árutermelő családi vállalkozás, amelyeket integráltak a nagyüzembe. A sertésállomány 56 százaléka hízott a háztáji portákon, biztonságos volt a termékpálya a napos malactól a késztermékig. Az akkori tizenkét korszerű húskombinát közül ma már egyik sem működik. A szekszárdi húskombinát többször cserélt gazdát az elmúlt években, ma is üresen konganak az épületei, szó szerint a kutya se jár arra.

Talán az egyetlen sikeres kivétel Európa legnagyobb és legkorszerűbb, 1980-ra Martfűn felépült növényolajgyára. Ez ma az amerikai Bunge Limited cég tulajdona, ami annyit jelent: monopol helyzetben van, ellenőrizheti a teljes magyar termelést. Öt-hatszázezer hektár termőterületről szerzik be az alapanyagot. A rendszerváltás után, a privatizáció során nem kellett volna inkább ezt a korszerű feldolgozókapacitást egy tollvonással átadni az alapanyag-termelő magyar gazdaságoknak? Ami jó a dologban, hogy ez a cég legalább működteti és fejleszti azt, amit megszerzett, nem úgy, mint a hazai húskombinátok és a cukoripari üzemek külföldi tulajdonosai.

A nyolcvanas években a kormányzat úgy gondolta: szépek már a termelési mutatók, de milyen költségekkel termelünk? 1980-ban jelent meg az első cikkem a Magyar Mezőgazdaságban e kérdésről, akkoriban az országban elsőként én végeztem el a nemzetközi összehasonlító vizsgálatokat, és az eredmények engem is megleptek. Az amerikai és a magyar kukoricatermelés hatékonysági mutatóit vetettem össze, kiderült, hogy a gépi technika, a genetikai alap, a technológia ugyanaz. A Pioneer cég, a világ legnagyobb kukoricanemesítője és vetőmag-előállítója Magyarországon termeltette meg egész Nyugat-Európa számára a vetőmagot. Ne felejtsük el, hogy a szaporítóanyag-előállítás mindenkor az agrárium extraprofitot hozó high-techje. (Fiatalon a kukorica címerezésébe még én is beszálltam, mert jól fizettek érte.) A nyolcvanas években Magyarország lett a világ legnagyobb kukoricavetőmag- előállítója és -exportőre!

Akkoriban az USA-ban mintegy 200 hektár volt a farmok átlagterülete, Nyugat-Európában ez 15-70 hektár között szóródott. Nyugat-Németországban 15, Nagy-Britanniában csaknem 70 hektár volt a gazdaságok átlagos mérete, míg nálunk az 1261 termelőszövetkezet átlagosan 4400 hektáron, a 126 állami gazdaság átlagosan 7100 hektárnyi területen gazdálkodott.

Ez lehetővé tette nálunk az ágazati társítást: egy-egy tsz, állami gazdaság komplex, sokoldalú, sok lábon álló üzem volt, kiegészülve mindez a belső vertikumokkal. A gépeket például mindenféle növényi kultúrában lehetett használni, ugyanaz a kombájn aratta le az árpát, a búzát, a kukoricát, a szóját, a napraforgót, csak egy megfelelő adaptert kellett mindig fölszerelni. A traktornak, ekének meg mindegy, hogy milyen növény alá szánt.

Egy-egy üzemben hat-tízféle növényt termesztettek, két-három állatfajt tenyésztettek, azon belül különböző hasznosítási irányokkal foglalkoztak. És nagyon fontos: nem hivatalosan, de a mezőgazdasági nagyüzemeknek afféle erkölcsi kötelességük volt mindenkinek, minden felnőttnek munkát, megélhetést adni a környéken. A vidéki felnőtt cigány férfiaknak csaknem száz százalékának volt munkakönyve, munkahelye, biztos megélhetése. E téren jobb volt a helyzet, mint a városokban! A foglalkoztatási funkció miatt létesültek a szövetkezeti melléküzemágak. Nem kiegészítő jelleggel, a nyolcvanas évek végén már az árbevételük több mint fele nem mezőgazdasági tevékenységből származott. És ott volt még a nagyüzemek nonprofit funkciója: a szövetkezet, az állami gazdaság támogatta a megyei másodosztályú focicsapatot, a művelődési házak ilyen-olyan szakköreit, gondoskodott a nyugdíjasairól, rendszeresen üdülni, kirándulni vitte őket.

Ez a foglalkoztatási és nonprofit funkció a nagyüzemek szétverésekor egyik napról a másikra megszűnt, és nem vette át senki. Az eredmény: a falvak szociális katasztrófája! Valaki utánanézhetne, hogyan éltek a cigányok mondjuk Gyöngyöspatán az 1980-as években, és összevethetné a mai helyzettel! De hangsúlyozom: ez nem valamiféle nosztalgia a Kádár-korszak iránt, csupán azt jelzem, hogy nem kellett volna mindent szétverni, még azt is, ami jó volt. Szinte szerencse, hogy a vasúti síneket nem szedtük föl azzal, hogy azokat is a „kommenisták” rakták le…

Fotó: Bazánth Ivola

1989-ben, annak ellenére, hogy a korábbi években a világgazdaságban agrártúltermelési válság zajlott le, és hogy ekkor már a szocialista rendszer alapjaiban roppant meg, ezek a nagygazdaságok még mindig profitképesek maradtak. Persze pénzügyileg az állam kizsigerelte őket, mert az általános válság miatt onnan szivattyúzták ki a pénzt, ahol azt megtermelték, tehát a magyar agrárium és az életszínvonal terhére tartottuk életben az elavult gazdaságszerkezetet, a gyárkéményes ipart, és annak vidékét, a bányászatot. Eocénprogam, liászprogram, a textilipar és a kohászat „rekonstrukciója” vitte el a forrásokat. 1989-ben a mezőgazdasági nagyüzemek még mindig hatékonyan, világszínvonalon termeltek, csak az elvonás miatt váltak fizetésképtelenné.

Valaki, aki nem járult hozzá nevének közléséhez, mesélte el nekem egyszer, hogy ott volt abban a delegációban 1990-ben, amely Antall Józsefet kísérte el Helmut Kohl német kancellárhoz.

Helmut Kohl arra „kérte” Antallt, hogy számolja föl a nagyüzemeket a mezőgazdaságban (ő tudta, hogy ezek mennyire hatékonyak, Antall nem tudta!), ezen belül építsük le az amúgy is túltermeléssel küszködő állattenyésztést, és álljunk át a növénytermesztési alapanyag-termelésre.

Magyarán: legyünk a nyugati államok puszta növénytermelési nyersanyag-beszállítói. Antall minden további nélkül rábólintott, és megvalósult Kohl kancellár javaslata, mára már a magyar mezőgazdaság a növényi alapanyag beszállítója, vagyis nyerstermék- és takarmányellátója a nyugati állattenyésztésnek, az élelmiszeriparnak, ahelyett, hogy a feldolgozott termékek exportja dominálna.

Aminek persze az lett az ára, hogy az állati termékek exportálóiból azok nettó importőrei lettünk. A keleti piacokról nagy csinnadrattával kivonultunk, és a nyugati konkurencia azonnal betöltötte az ott keletkezett űrt! / dr. Gazdag László

(A cikk második része „A nagy szétverési folyamat” címmel a következő számunkban jelenik meg.)

Dr. Gazdag László                                                                                                                         (168óra)

A balrad.ru kommentje a “kunyera” után

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a piktogrammra kattintva Pay-Pal-on

PayPal - A biztonságosabb és egyszerűbb online fizetési mód!

vagy közvetlen postai úton:

Szabó Péter 

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

HA LEHET…- NE BORÍTÉKBAN, MERT AZ MOSTANSÁG ELVESZIK!

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”– rovatban tájékoztatjuk! balrad.ru/koszonet

Ha tetszett ez a cikk, ha egyetértesz a balrad.ru-val, oszd meg Facebookon, Twitteren, VKontakton – meg ahol csak lehetőséged van rá!

Bal-Rad komm: “…az 1980-as évek közepén a magyar mezőgazdaság sok tekintetben az első helyen állt a világon…”
-Ez a mezőgazdaság volt Vidék – Magyarország fölvirágoztatója. Ám 1985 – ben jött Gorbacsov, és az akkori brit miniszterelnök Margaret Theatcher imigyen sikongott örömében: “Ezzel az emberrel lehet beszélni!”
Megbeszélték a peresztrojka – átépítés – folyamatát. Kohl nyugatnémet kancellárral is!

Kádár János nem volt boldog Gorbacsov tündöklése láttán. Ő már sejtette a rossz véget! Nemsokára rá menesztették is a technokraták!
HARMINC ÉV EREDMÉNYEINEK A FÖLSZÁMOLÁSI ELŐKÉSZÍTÉSE MEGKEZDŐDÖTT!
1990 – ben aztán “…Helmut Kohl arra „kérte” Antallt, hogy számolja föl a nagyüzemeket a mezőgazdaságban…”
Nemmzetthess miniszterelnökünk pedig rábólintott. A polgárrhyjassayink is örültek! Nem egészen két év alatt szét is verték! Azzal együtt pedig Vidék – Magyarországot is!
Így lettünk Magyar Népköztársaságból Döbrögisztánná! Így a keleti blokk legvidámabb barakkjából az EU nyomortanyájává! Így Germánia gyarmatává!
IDEJE LENNE MÁR VÉGRE ELGONDOLKODNUNK! ÉS CSELEKEDNÜNK! (Amíg nem késő!)

“Így alakult…” bejegyzéshez 13 hozzászólás

 1. Ehhez majd Ehnaton,realista,kontroll kollegaink hozzaszolnak imegyen:hogy akkor is szar volt az egesz,oszt jonapot.Most egy egesz orszag vezetesenek,egy egesz rendszervalto )de)generációnak nincs annyi esze,vagy ugyesen titkolja,mint a tsz-ket akar eroszakosan,akar onkentes alapon,de megszervezte,felismerve,hogy mas út nincs,es akkor is végre kell hjtani,ha torik-szakad,mert …..mert olyan agrolszakadtak lettunk volna mar akkor,mint ma.Igaz,hogy akkor renszervaltoknak nem lett volna mit ellopniok,a nyugat pedig nem tudott volna belolunk gyarmatot csinalni.

 2. Egyáltalán nem fog realista úgy hozzászólni, hogy szar volt. Én realistán nézem a dolgokat, nem számít rendszer, gazdaság sem szereplő, hanem az, hogy mik a tények és a valóság. Ezt egybiteseknek nehéz felfogni. Nekem a szüleim révén nagy rálátásom volt az agráriumra, sok tanárt ismertem Gödöllőn. Sokat jártam az egyetemre, sok rokonom is ott dolgozott. Ismertem az állami gazdaságok a tsz-ek rendszerét, a mezőgépet, bábolnát. Nagyon sikeres volt a termelőszövetkezetek országos tanácsa is, akik eldöntötték és elosztották a termelést, hogy se hiány se többlet ne legyen. Váncsa Jenőnek iszonyat érdeme van ebben. Losonci Pál tsz elnöki tevékenységét is csak dícsérettel tudom említeni. A mezőgazdaság megmentése, újratervezése ma nagy előrelépés lenne. Van is rá némi esély. Akkor egy településen a tsz lefedte a szabad munkaerőkapacitást, mivel akik nem tudtak közvetlen a termelésben részt venni, melléküzemágakat hoztak létre és ott tevékenykedhettek. A tsz patronálta a helyi települést, az iskolákat. A sok köpködés helyett lehet realistán is nézni a dolgokat. Ami jó azt el kell ismerni. Minden korban, minden rendszerben volt jó, volt rossz, voltak jó és hibás döntések, voltak nyertesek és vesztesek. A jövőben is így lesz. Olyan ami mindenkinek mindig jó, olyan soha a büdös életben nem lesz. Ennek ellenére admin utolsó mondata naív. Akik gondolkoznak, alig vannak. És az sem biztos, hogy mind jól gondolkozik. Cselekedni meg? Ugyan már. A társadalom 75%-a inaktív, nem politizál, nem érdekli semmi, a maradék 25% nagyrésze is könnyen befolyásolható, irányítható, naív és hiszékeny. A szűk és egyre szűkülő tudatos réteg semmire sem elég. Társadalompolitikai fordulat nélkül semmiféle változás nem lesz. Ezt évekkel ezelőtt is leírtam, most is tartom. Addig alakulhat itt párt tucatnyi, lehet mindenféle összefogás, lószart nem ér. Főleg nem úgy, hogy egy bizonyos erő, ami nem is egy hanem három valójában, elhatározta, hogy neki most ez jó, ez az ellenzék labdába nem rúg és ameddig nem lesz más, addig a gazdasági és politikai rendszerváltást, a stabilitást számukra döbrögi és csapata biztosítja, amiért nagyon sokat képesek áldozni. Az már senkit sem érdekel, hogy a gőzleeresztő oldalakon, mint mondjuk a balrad is, vagy a kuruc esetleg hvg vagy bulvárokon, vagy vadhajtásokon a kommentelők csukotkáznak, öklöt ráznak és egymást marják. Jól van ez így szerintük, legalább a politizáló réteg is elvan a maga játszóterén. A többi irányba bezár. 444-es nem olvas vadhajtást mert mocskos fideszes és hazudik, a vadak nem olvasnak 444-et mert liberálnáci cia ügynök felforgató lap, hazudik, hírt hamisít, csúsztat. A hvg nem olvas kurucot mert fasiszta mocskok, az ottaniak nem olvasnak balradot mert bolsevista és csak hazudozik és így tovább. Mindenki a magáét olvasgatja, látja és hiszi, aztán a való világ a realitások meg egészen mások. Mindenesetre a mezőgazdaság egy aranykor volt 49 és 90 között és lehetne ha. Sajnos még nincs ha. Még csak hahaha van.

  1. Realista
   2020-06-18 – 12:17

   Nézd meg a gyógyszer tárolódat, mert szerintem elfelejtetted bevenni a fideszerősítő bogyódat. Egyébként a Tsz-ekről írtakkal max. egyetértek. Legközelebb említsd meg ezeket a tartótisztednek is a Lendvay utcában…

   1. Hazudozz bátran, de akkor legyen vér a pucádban és bizonyíts. Mikor, hol és kinek állítottam az alábbi dolgokat:

    hiszen éppen te voltál az egyike azoknak,akik a szocialista magyar gazdaságot elmarasztalták,és azt hangoztatták,hogy az javíthatatlan volt!Mondhatod,hogy ez nem igaz,de akkor nem mondasz igazat.

    Kivel, kikkel, mi ez a többes szám. Mert ha én beszélek akkor én egyedül beszélek. Nálam nincs kollektivizmus és közösködés. Vagy egyedül vagy nem.

    Szóval mikor, hol? Dokumentum, link, bizonyíték. Ha nincs akkor bukta.

  2. Realista !

   2020-06-18 – 12:17
   “Olyan ami mindenkinek mindig jó, olyan soha a büdös életben nem lesz”

   Csakhogy az arány nem mindegy !

  1. Azért van ez így, mert az EU és a multik diktálnak.Nem szeretik a hazai magyar konkurenciát, a teljes piacot uralni akarják, számukra mindenek felett az extraprofit a legfontosabb.Jól fizetett bábkormányokkal és strómanjaikkal leépítették a hazai mezőgazdaságot, (ezt a szétlopásos reprivatizációt nevezték el hazug módon eredeti tőkefelhalmozásnak) és feldolgozóiparát hogy ne maradhasson versenyképes mezőgazdasági ágazat ami a nyugati importot kiválthatná, meggátolhatná.Így aztán nem maradt más lehetősége országunknak csak a teljes kiszolgáltatottság állapota, a nyugat mezőgazdaságának drága és gátlástalan árudömpingje. Hogy ki vagy kik tehetnek erről?Akik az elmúlt 30 évben kormányon voltak.

 3. Realista!
  Egybítes a …és itt hivatkozhattam volna a felmenődre,a prostitúció világában való mozgása miatt,de mert ez nem igaz,így nem teszem,és ezt vedd figyelmeztetésnek!Egyáltalán nem vagy reális,hiszen éppen te voltál az egyike azoknak,akik a szocialista magyar gazdaságot elmarasztalták,és azt hangoztatták,hogy az javíthatatlan volt!Mondhatod,hogy ez nem igaz,de akkor nem mondasz igazat.Ne,az ismeretségedre hivatkozz,hanem arra ,hogy személyesen mit tapasztaltál.Itt,a cikkben elhangzik,hogy a beképzelt ,nagypofájú Antall Józsi bedőlt Kohlnak!Ez nem csak Antallt,és a rendszerváltó nagypofájú hazudozókat minősíti,hanem a mára Magyarországot gyarmattá tevő Úniót is,már csak azért is,mert egyrészt az utódja,illetve ugyanaz,mint a közöspiac,csak ez volt a leánykori neve,másrészt ugyanazt a gyarmattartó politikát követi,mint azt Kohl megteremtette velünk szemben!
  Aztán a másik dolog az az,hogy eddig ,tőled,meg a fent felsoroltaktól sosem hallottam,olvastam a szocializmus dicséretéről egy szót sem,csak mindig azt,hogy az menthetetlen volt,nem volt jó,meg efféle marhaságokat,és most itt van egy olyan cikk,amelynek az a mondanivalója,hogy az ország érdekében már át kellene minősíteni a múltat,és a francba zavarni ezt a kommunista-szocialista álarcban hazaáruló gazember tolvajjá züllött társaságot,úgy Orbán Viktort,mint szintén milliárdos Gyurcsányt az összes segg-és talpnyalójával egyetemben,és a szende szűzmosolyban vigyorgó EU-s,és USA vezetőket,akik ugyanazok,mint a felsorolt ,”uriemberek” csaK magasabb szinten űzik a szélhámosságot.
  Te meg gondold meg,hogy mennyire vagy reális,mert eddig csak akkor voltál az,amikor ilyen olvasmány került terítékre,és nem tudtál “reálisan” mellébeszélni!
  Talán Rosi Nanténak van igaz!(?)

  1. Hazudozz bátran, de akkor legyen vér a pucádban és bizonyíts. Mikor, hol és kinek állítottam az alábbi dolgokat:

   hiszen éppen te voltál az egyike azoknak,akik a szocialista magyar gazdaságot elmarasztalták,és azt hangoztatták,hogy az javíthatatlan volt!Mondhatod,hogy ez nem igaz,de akkor nem mondasz igazat.

   Kivel, kikkel, mi ez a többes szám. Mert ha én beszélek akkor én egyedül beszélek. Nálam nincs kollektivizmus és közösködés. Vagy egyedül vagy nem.

   Szóval mikor, hol? Dokumentum, link, bizonyíték. Ha nincs akkor bukta.

   Szánalmasan gyenge próbálkozás volt, de mit várjon az ember egy egybitestől. Sajnos a szint a mocskolódástól sem lesz jobb, lehet nyugodtan anyázni, nálatok az a menő, de kaphatsz millió csillagot pár lihencedtől, kurva anyázhatsz is, felőlem fejre is állhatsz, attól nem lesz igazad. Ha keményebben mocskolódom akkor én nyertem? Szánalom. Na ezért vagytok még mindig a moslékban és ezért fogtok még évek múlva is ezen a szinten fröcsögni. Igaz egyre kevesebben de lehet mocskosabban.

   Olyat meg hiába állítasz, hogy ne mondjam hogy nem igaz mert akkor hazudok, mert az ilyenért már komoly pofánbaszás is járna, de becsületes ember lévén a kezem sosem mocskolnám be. Arra a szintre nem megyek le.

   És ha tőlem te nem olvastál semmi dicsérő szót akkor az a te bajod. Dicsértem az akkori társadalompolitikát nem egy cikkben. Az érettebb, politikailag aktívabb társadalmat. Az iskolarendszert, a sorkatonaságot minden velejárójával. Persze az egybiteseknek a csípőből mocskolódás a menő, akkor minden el van intézve. Azért mert valakinek van tapsztalata, rálátása, véleménye és az meg is írja, de nem áll be a bégető kórusba, az egyenorbánozásba akkor azt csak mocskolni kell igaz? Örülök, hogy aki ide téved és picit visszaolvas pár hírt és hozzászólást, az megismerheti a szinteteket. Még ellenpropaganda sem kell.

 4. Realista!Már csak arra volnék kíváncsi, de így, is úgy kiderülnek a dolgok a legvégére,hogy kik is írják a hozzászólásaidat,mert hogy nem TE HOLTFÁRADTAN, ÉS KIMERÜLTEN az szinte biztos!!!Hacsak nem vagy hivatalos agitációs-propagandista ami ugye ismerős valahonnan!!!
  Tudod olyan ez a sok hozzászólás,pláne részedről és szinte azonnal mint a pénzkereset!Gondolom ismered a szállóigét!!!

 5. Tudod mit egybites realista!Menj a francba!
  De fel vagy háborodva!Arra nem emlékszel,hogy hányszor küldtelek el a francba a hülyeségeidért?
  És mit gondolsz,gyűjtök én rólad,meg a hülyeségeidről cvalamilyen dokumentumot?Nekem elég az emlékezetem,ami sokkal reálisabb ,mint a mostani rikácsolásod.
  Mindenkit lehurrogtál,hogy a szocializmus szar volt,és hiába ábrándozunk róla,azt már visszahozni nem lehet?Azt hiszem,hogy erre csak te nem emlékszel,mert most kínos a cikk tartalma,meg az én kommentem.
  Sajnállak!Változtass nicket!

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .