Majd a Népbíróság előtt is…?

Politikai nyilatkozatot fogadtak el a népképviseleti rendszer 1990-es visszaállításáról

Politikai nyilatkozatot fogadott el ünnepi ülésén az Országgyűlés Magyarország népképviseleti rendszerének 30 évvel ezelőtti visszaállításáról.

Az Orbán Viktor miniszterelnök, Kövér László házelnök, továbbá Kocsis Máté, Kósa Lajos, Varga Mihály, Németh Zsolt és Hörcsik Richárd (Fidesz), valamint Harrach Péter (KDNP) által jegyzett előterjesztést 126 igen szavazattal, 1 nem ellenében fogadta el a parlament.

A nyilatkozat szövege szerint az Országgyűlés tisztelettel emlékezik meg az ország állami önrendelkezésének 1944. március 19-én történt elvesztését követő első szabadon választott népképviselet 1990. május 2-i megalakulásáról, amely – az alaptörvény szerint – “hazánk új demokráciájának és alkotmányos rendjének kezdete”. A szabad országgyűlés az ettől a jogtól évtizedekig megfosztott magyar polgárok demokratikusan kinyilvánított akaratából jött létre.

Az Országgyűlés tagjai fejet hajtanak mindazon magyarok helytállása előtt, akiknek hűsége, szabadságvágya, bátorsága, áldozatvállalása elengedhetetlen volt ahhoz, hogy “a magyar nép ismét önnön kezébe vehesse sorsát” – olvasható a szövegben.

Hálával emlékeznek a nemzetiszocialista, illetve a kommunista diktatúra és az idegen megszállás ellen küzdő és a vértanúságot is vállaló honfitársakra, az 1945-ös és 1947-es nemzetgyűlés demokratikus meggyőződésük mellett mindvégig kitartó képviselőire, az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseire, a rendszerváltoztatás folyamatának nemzet és demokrácia iránt elkötelezett előkészítőire és elindítóira éppúgy, mint azokra, akik mindennapi munkájukkal, erőfeszítéseikkel, tehetségükkel, szorgalmukkal, gyermekeik felnevelésével járultak hozzá az ország fennmaradásához – tartalmazza a politikai nyilatkozat. Rögzíti azt is: “kegyelettel gondolunk az első szabadon választott országgyűlés elhunyt tagjaira, s megbecsüléssel mindazon képviselőtársainkra, akik a rendszerváltoztatás első demokratikus parlamentjében, illetve azt követően megbízatásuk lejártával, a polgári életbe visszatérve Magyarország felemelkedéséért dolgoztak”.

A dokumentum úgy fogalmaz: a kommunisták több mint négy évtizednyi uralma során lepusztított, elszegényített, súlyos adósságokkal terhelt és szellemileg, lelkileg is megnyomorított ország helyreállítása történelmi súlyú kihívás elé állította az új törvényhozás tagjait. A demokratikus és jogállami berendezkedés rövid időn belül megvalósuló felépítését, a piacgazdaság jogi kereteinek kialakítását, az ország nemzetközi kapcsolatrendszerének átalakítását, az ország határain kívül rekedt magyar közösségekért való felelősségvállalás visszaillesztését a nemzetpolitikába “a Szent István-i államszervezéshez fogható jelentőségű tettként fogadjuk el, és elismeréssel illetjük”.

Ugyanakkor a rendszerváltoztatás továbbvitele során hozott döntésekkel nem sikerült gátat szabni a társadalom jelentős részét érintő kiábrándulásnak és “a kommunista diktatúrát korábban fenntartó csoportok meg-megújuló uralmi törekvéseinek”.

Ezt a posztkommunizmusként jelölhető, az ország újbóli lecsúszásának és külső függésbe kerülésének veszélyét többször felidéző korszakot az új alaptörvény 2012. január 1-jei hatálybalépése zárta le

– áll az elfogadott előterjesztésben.

A nyilatkozat szerint a most megbízatását töltő Országgyűlés tagjai a magyar történelem jeles teljesítményei között tartják számon a 30 évvel ezelőtt megalakult népképviselet országépítő munkáját, és újólag elkötelezik magunkat a rendszerváltoztatás célját és értelmét adó értékek: a szabadság, az alkotmányosság és a nemzeti önrendelkezés mellett.

“Valljuk, hogy csakis a közösség demokratikus akaratnyilvánítás útján kifejezett felhatalmazása szabhat irányt az állam működésének. Valljuk, hogy csakis egy önmagára értékként tekintő nemzet képes szabad akaratnyilvánításra. Valljuk, hogy csakis egy, a hagyományaira támaszkodó, de megújulni tudó erős állam alkalmas e szabadság külső és belső feltételeinek biztosítására”.

Széchenyi István szavaival vallják továbbá azt is: csakis a “saját tengelye körül forgó”, önálló Magyarország kerülheti el, hogy ismét gyarmati sorba süllyesszék, s csak egy ilyen Magyarország válhat bármely együttműködésben egyenrangú szövetségessé. “Mi, a megbízatását töltő Országgyűlés tagjai 1990. május másodikát visszanyert szabadságunk első napjának tekintjük, mely szabadság arra adatott, hogy az egymást követő nemzedékek ismét naggyá tegyék Magyarországot” – zárul a dokumentum.   (infosart)

A balrad.ru kommentje a “kunyera” után

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a piktogrammra kattintva Pay-Pal-on

PayPal - A biztonságosabb és egyszerűbb online fizetési mód!

vagy közvetlen postai úton:

Szabó Péter 

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

HA LEHET…- NE BORÍTÉKBAN, MERT AZ MOSTANSÁG ELVESZIK!

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”– rovatban tájékoztatjuk! balrad.ru/koszonet

Ha tetszett ez a cikk, ha egyetértesz a balrad.ru-val, oszd meg Facebookon, Twitteren, VKontakton – meg ahol csak lehetőséged van rá!

Bal-Rad komm: “…A nyilatkozat szövege szerint…”

-Akik ezt a NÉPET INGERLŐ förmedvényt a magukénak érzik, azok egyszerűen a NÉP ELLENSÉGEI, KIFOSZTÓI! HITVÁNY HAZAÁRULÓK!

MAJD A NÉPBÍRÓSÁG ELŐTT IS MERIK VÁLLALNI EZEK A SEHONNAI BITANG BANDITÁK A KINYILATKOZTATÁSUKAT? 

“Majd a Népbíróság előtt is…?” bejegyzéshez 21 hozzászólás

 1. A demokrácia lehetősége a kapitalizmusban illúzió csupán
  Az ideális demokrácia tulajdonképpen a népuralom gyakorlása lenne. Vagyis a többség, a dolgozó nép érdekeinek érvényesítési lehetősége. Az osztálytársadalmakban azonban, így a kapitalizmusban a tőkés uralkodóosztály érdekei kibékíthetetlenül ellentétesek az elnyomott proletárok osztályérdekével. A politikai gazdasági rendszer meghatározza, hogy ki a gazdasági erőforrások tulajdonosa és így működésének haszonélvezője; a kapitalizmusban ezek a tőkések. Az uralkodó osztály csak a politikai és gazdasági hatalom birtokában képes érdekeit biztosítani, ezért az elnyomott társadalmi osztályokat a politikai hatalomból is ki kell rekesztenie; a hatalomból a kapitalizmusban a proletárok vannak kizárva; ezen az úgynevezett „szabad választások” szinte semmit sem változtatnak. Nincs és nem is lehet mindenkire kiterjedő demokrácia az osztálytársadalmakban. Csak az osztálynélküli társadalomban a kommunizmusban lesz demokrácia a népnek, ha addig ki nem pusztítja magát; erre a kapitalizmusban nagy esélye van.
  A kapitalista gazdasági rendszerben a gazdaság erőforrásaival a kapitalisták rendelkeznek, az ő érdekükben, a profitjuk érdekében működik. A rendszer működéséhez illő törvényekkel kell rendelkeznie, ami kibékíthetetlen ellentétben áll a proletárok érdekeivel. Ezért a politikai hatalommal kizárólagosan a kapitalistáknak kell rendelkezniük, amit rá kell kényszeríteniük a proletárokra, a dolgozókra, tulajdonképpen a népre, az emberiségre.
  A totális politikai hatalmi kényszert, a diktatúrát, a kapitalisták gazdasági érdeke határozza meg; így a proletár népre a tőkésállam a gazdasági-politikai hatalmával a diktatúra különböző formáját a kapitalisták érdekében kénytelen alkalmazni; mindenképpen totális formában, a proletárok demokráciájának korlátozásával, látszatával vagy teljes elvetésével; valójában a proletárok érdeke így törvényesen sehol nem érvényesülhet.
  A polgári demokrácia keretében megvalósuló, megvalósítható kapitalista forma, mivel a proletárok sem a gazdasági, sem a politikai hatalomban, sem a törvényhozásban nem vesznek részt, mégis ad némi lehetőséget a proletár érdekek megjelenésére, ez azonban szigorúan a kapitalizmus keretein belül lehetséges, és inkább csak a szelep szerepét jelenti. A polgári demokráciát elvető totális kapitalista hatalomban már legálisan nem lehetséges a proletár nép érdekének semmilyen érvényesítése. A kapitalista gazdasági rendszerben mindenképpen a kapitalisták totális hatalma érvényesül, és csak az érvényesülhet. Nem lehet két dudás egy csárdában!
  A kapitalizmusban alapvetően nem lehetséges demokrácia a többség a dolgozók, a proletárok számára; ez csak illúzió lehet, de ennek az illúziónak a kapitalizmus működése érdekében elkerülhetetlenül a népben meg kell lennie.
  A kapitalizmusban demokrácia illúziója a népben addig tartható meg, amíg vagy a forradalom vagy a társadalmi katasztrófa lerántja a leplet a kapitalizmus valódi arcáról. A kapitalizmus kizsákmányoló, élősködő, szolgaságot, felsőbbrendűséget megvalósító, az emberi jogokat meggyalázó politikai-gazdasági rendszer, ami nem érdeke az dolgozó emberiségnek.

  1. Kedves…..
   xxx szerint:
   2020-05-02 – 13:02 amit leírtál nagy fokú ismereteket sugall, így bizonyára ismered a munkások történetét, pont 1-én volt chigágói munkás vérengzések emléknapja – de bizonyára azt is tudod, hogy a Briteknél a munkások akkor régen összetörték a gépeket, mert abban vélték felismerni munkájuk lehetőségük…. elvételét és stb. szóval csak azt akarom írni amit leírtál az csak volt ma nincs – így megközelíteni és megoldani sem úgy kell – én leírtam röviden – de hosszasan lehetne írni a jövő feladatit és kívánatos társadalmát – úgy hogy az a munkásnak azaz a fizikai és szellemi értékelőállító dolgozóknak feleljen meg – na az a nép nemzet uralom – olvasd el és értelmezd – egy hozzá szólót lent idézni fogok!

   László Kiss

   László Kiss „…Ezt a rendszert meghekkelni sem lehet, próbálták, de nem jártak sikerrel. Az új fizetési rendszer arany alapú lesz….”
   Már kezdtem elhinni amit leírtál, de ehhez a mondathoz érve a világosságom visszatért – nagy kár pedig annyira jó leírtad!
   Tudd a jövő rendszer alapja az emberi érték!

   Tetszik
   · Válasz · 4 órája

   Géza Kubik
   Géza Kubik Igen, ez így igaz a pénzügyi rendszer arany és ezüst fedezetű lesz, ezt már korábban is közzétettük, nincs ebben ellentmondás, ez egy lassú folyamat lesz, mert úgy kell végrehajtani, mintha egy repülőn ülnénk és közben kell a hajtóművet kicserélni úgy, hogy a gép ne zuhanjon le, vagyis ne legyen közben az anarchia és a káosz az Úr..

   Tetszik
   · Válasz · 1 órája

   László Kiss
   László Kiss Tudd a jövő rendszer alapja az emberi érték!..” Géza érted amit írok? A JÖVŐ RENDSZERE AZ EMBERI ÉRTÉK – ahol minden ember értéke szerint kap alanyi jogon “…cetlit…” már leírtam a tanuló pl. 100 -at az aktív dolgozó érték előállító 500-at a nyugdíjas 300-at ezt nevezzük az ÁRAM TELJESEN ROBOTIZÁLÁS TÁRSADALMÁNAK!
   4 órája ·

   A jövő rendszere nem lehet aranyalapú, mert kezdődne minden elölről – az érte való gyilkosságok és stb. – meg tudjuk, hogy eddigi ki rablóink az aranyból bespájzoltak – tehát kiszolgáltatottak lennék nekik megint – EZÉRT!
   EZT ÍRTAM ODA RÖVIDEN:
   idézem:
   „…Ezt a rendszert meghekkelni sem lehet, próbálták, de nem jártak sikerrel. Az új fizetési rendszer arany alapú lesz….”
   Már kezdtem elhinni amit leírtál, de ehhez a mondathoz érve a világosságom visszatért – nagy kár pedig annyira jó leírtad!
   Tudd a jövő rendszer alapja az emberi érték!..” Géza érted amit írok? A JÖVŐ RENDSZERE AZ EMBERI ÉRTÉK – ahol minden ember értéke szerint kap alanyi jogon “…cetlit…” már leírtam a tanuló pl. 100 -at az aktív dolgozó érték előállító 500-at a nyugdíjas 300-at ezt nevezzük az ÁRAM TELJESEN ROBOTIZÁLÁS TÁRSADALMÁNAK! EBBEN A RENDSZERBEN NINCS KAMAT – NINCS ADÓ – MERT SZÜKSÉGTELEN – UGYAN IS A FEJLŐDÉST A MINDEN NAPI SZÜKSÉGLETE AZ EMBERNEK ADJA MEG -Ugye nem érted? pl. egy áru előállítás 1 cetli eladási ára 10 cetli – a befolyt 9 cetli biztosítja a fejlődést és újra való árutermelést érted? NINCS SZÜKSÉG BANKÁROKRA PÉNZURAIRA! EBBEN A TÁRSADALOMBAN – MERT MÁR NAGYON RÉGEN LEÍRTAM, HOGY AZ ÉRTÉK A VÍZ A BÚZA ÉS AZ ÉRTÉKET ELŐÁLLÍTHATÓ EMBER! ugye érted?

   Buday Zsuzsanna Egyetértek. Mindegy milyen alapú a pénz, ha eddigi rendszerében gondolkodunk, mindig lesznek nagykarmúak akik megkaparintják. De ha te tartod akezedben, meg te is meg te is, milliárdnyian akkor már ezt nem tudják megtenni mert milliárdnyian kellenek hozzá.

 2. “A dokumentum úgy fogalmaz: a kommunisták több mint négy évtizednyi uralma során lepusztított, elszegényített, súlyos adósságokkal terhelt és szellemileg, lelkileg is megnyomorított ország helyreállítása történelmi súlyú kihívás elé állította az új törvényhozás tagjait. A demokratikus és jogállami berendezkedés rövid időn belül megvalósuló felépítését, a piacgazdaság jogi kereteinek kialakítását, az ország nemzetközi kapcsolatrendszerének átalakítását, az ország határain kívül rekedt magyar közösségekért való felelősségvállalás visszaillesztését a nemzetpolitikába “a Szent István-i államszervezéshez fogható jelentőségű tettként fogadjuk el, és elismeréssel illetjük”.
  Na most, a fő kérdés ez: MELYIK ORSZÁGRÓL ÍRTÁK EZT?

  1. V. kutya ! … jogos a kérdésed , de ezek a vaksi magyar politikusok nem csak vakok ! Ezek
   30 évvel a genszterváltás után sem ismerik a MAGYAR TÁRSADALMI VALÓSÁGOT . Ez még
   sok problémát hordozhat magában .

  2. MO 1990-ben 1945 állapotában volt, azzal a különbséggel, hogy olyan állapotban amilyenbden, de álltak alakóépületek hazdasági objektumok. Ztóbbiak szinte kivétel nélkül csak belső és külső adósságot tgermeltek.Antall miniszterelnökként szembesült azzal, hogy a külső államadósság a GDP 80%-át teszi és egyre növekszik. Hamarosan államcsődöt kell jelenteni. Az volt a terve, hogy a privatizációs bevételekből kifizeti a külső debt tekintélyes részét és bőven jut is, marad is autópálya építkezésekre,világkiállításra és más gazdaságösztönző intézkedésekre. Utasította az ÁVÜ-t, hogy a tőkeerős külföldi befektetőket preferálja. Sok mindent megvettek, de szembejött a valóság. A nyakig eladósodott, nem hogy verseny-, de piacképtelen csődtömegek nem kellettek senkinek.A nómenklatúra és a vállalati irodisták vették meg, fillérekért. A hitelező bankoktól baráti tanácsot kaptak, tegyenek mindent pénzzé,ami azzá tehető, mert nincs mese, megindítják a csődeljárást. A reménybeni mesés privatizációs bevételek miatt lett kilőve a restitúció, habár őszíntén szólva nem vagyok biztos benne,. hogy egy repatriáló Weiss más megolodást tudott volna az 1980-as évek elején becsődölt Csepel Vas és Fémművekre, mint a német cég, amelyikre sikerült rásózni.

   1. Főbűn, sőt böszmeség, nem privatizálták a bankokat, hanem Szabó Iván pénzügyminiszter ki tudja hány ezer milliárdot qrt elkonszolidációra. Ez felborította a politikát is. Ha az MDF és a Fidesz egy magánbanknak adja el a BM tiszti kaszinó épületét, az magánügy. Ha államinak, össze lehet mosni a két pártot, amit az MSZP-SZDSZ közeli média, vagyis jóformán az egész meg is tett. Kövér: kényszerből lettünk rjobboldaliak. Elözmény: a Fidesz nem csatlakozott az ,MSZP-t szerecsenmosdató Demokratikus Chartához.

     1. Ha én gazdag lennék szerint:

      2020-05-03 – 18:12
      A te sötét agyad vélt igazságát !

 3. “a piacgazdaság jogi kereteinek kialakítását”

  Ja, a külföldi multicégnek joga van éhbérért rabszolgákat dolgoztatni, a magyar kisvállalkozót meg tönkre kell tenni mindenféle adókkal, bírságokkal.
  Aztán lehet versenyezni…

 4. “a Szent István-i államszervezéshez”
  Hol szervezett Szent István államot? Hiszen itt már sok ezer év óta élnek emberek szervezett keretek között…

 5. https://csepeliek.blog.hu/2012/10/13/orban_a_colop-teknos
  *****
  2012-ből: Orbán, a cölöp-teknős

  Miközben a falusi orvos egy 75 éves paraszt bácsi sérült kezét varrta össze, gondolta, beszélget egy kicsit az öreggel. Valahogy Orbán Viktor került szóba.
  Az öreg paraszt így szólt: “Tudja doktor úr, a Viktor egy cölöp-teknős.”Az orvos nem értette a meghatározást, így megkérdezte az öregembert, hogy mit jelent a “cölöp-teknős”.
  “Hát… tudja, amikor az ember egy vidéki földúton haladva meglát egy kerítéshez rögzített cölöpöt, melynek tetején egy teknősbéka egyensúlyoz, az egy cölöp-teknős,” – magyarázta az öreg paraszt. De mivel látta a doktor arcán, hogy nem érti a dolgot, tovább magyarázott.
  “Tudja, doktor úr, a teknős nem került fel oda csak úgy magától, és az egyáltalán nem az ő helye. Valamint fogalma sincs arról, hogy mit csináljon, amíg ott fenn van, mivel sokkal magasabban van, mint amit képességei megengednek. És az ember egyébként is elgondolkozik azon, hogy ki volt az a hülye, aki a teknőst oda feltette.” (Facebook-Tamási)

  1. V.kutya!
   2020-05-03 – 07:12
   2012-ből: Orbán, a cölöp-teknős….Nagyon találó és igaz, tetszik a hasonlat!

 6. MZ/X Nvomorultnak. Az a szomorú valóság,amit leírtam. Ebben ay sorrendben. Soha nem voltam politikus, de mondjuk közeli megfigyelő. Adtallt nem ismertem személyesen, de nem is kellett. Más, mini8szterelnöki posztot nem betöltő, élesben lévők elmondták, hogy mi miért és hogyan történt. Szó szerint agogy leírtam. Abban a milliőben lehetetlenség volt parlamenti 2/3-ddal mélyre nyúlni. A hivatalosan feloszlatott, de meg nem szűnt MSZMP és III/III diktált. Ha nincs Tocsik-ügy, a mai napig nyeregben lennének, mert erről szólt a Nemzeti Kerekasztal átverés. Habár az X – a rendszerből törölve című film szerint még most is ők diktálnak. Bent vannak masszívan az igazságszolgáltatásban, a rendvédelemben, az államapparátusban, az üzleti, banki életben. Ha valaki vét e szemét banda SZMSZ-e ellen, azt megölik. Van akit fizikailag, van csak akit egszincenciálisan, vagy büntetőjogilag. Régen nagyon elítéltem a francia jakobinunosok tömeges nyaktílózóását, most már megértem az okát,amire rengeteg ártatlan ember is ráment. MO-on ez természetesen lehetetlen, de végre nagyon súlyosat kell lépni ellenük, az ők saját, vagyis az MSZMP/III/III banda módszereivel. módszereivel. Egyébként lemerülőben vannak. De még mindig kezükben tartják a szálakat.

  1. “MO 1990-ben 1945 állapotában volt, azzal a különbséggel, hogy olyan állapotban amilyenbden, de álltak alakóépületek hazdasági objektumok. Ztóbbiak szinte kivétel nélkül csak belső és külső adósságot tgermeltek.”

   Ez így baromság ahogy van !
   Olvass , kérdezz(de hiteles és több helyről),tanulj !
   Ne egy két elfogult véleményre támaszkodj . Fogadd el a tapasztalatból jövő véleményeket .
   Még ha nem is a szád íze szerinti.

   1. “MO 1990-ben 1945 állapotában volt, azzal a különbséggel, hogy olyan állapotban amilyenben, de álltak a lakóépületek és gazdasági objektumok. Az utóbbiak szinte kivétel nélkül csak belső és külső adósságot tgermeltek.
    Ez történelmi tény. Vagy hiedelmeid szerint miért duplázódott másfél évente a külső államadósság – és ennek ellenére – csődölt be a nagyüzemek zöme az 1980-as évek közepére?

    1. Te nagyon hülye ! tudod egyáltalán mennyi volt az adóság 1990-ben ?
     És tudod , hogy mennyi most ?
     Mennyi volt a nemzeti vagyon ’90-ben és mennyi most ?

     Igazad van : én vagyok a hülye , hogy le állok vitatkozni egy fatuskóval !
     Bocsi fatuskó !

     1. Lehet, hogy nem vagy értelmiuleg sérült, bár nagyon valószhítem, de hogy jóformán analfabéta, műveletlen , tudatlan, az 1000 %. A külső dept kb 20, vagy 21, vagy 22 milliárd USD
      volt. Vagy köztes, ami majdnem biztos, de a GDP 80 %-a. Mivel megújuló kölcsönökre szerződtek, automatikusan nőtt. Belső addósság bruttó osszege. Lényegtelen, de a nagyüzemek zöme csődben volt, már jóval 1990 előtt. Mire költötték a 20-22 M USD-t? Ez itt a kérdés. Minden eredmény nélkül, sőt az ellenkezőjére. Persze jogy loptak ők is, de becslésem szerint max 1 ezrelékét. 12 éves böszme uralmukat nem ebből, hanem a spontán privatizációból és téves elképzelés, hogy az átmentett MSZMP, hanem KISZ-vagyonból biztosították.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .