R – Gárda

Erőt egészséget
B… kollega írt egy ilyent szeretné ha  balradon fenn volna

Kedves Elvtársnők, Kedves Elvtársak, Bajtársak, Kedves Barátaink!

Engedjék meg, engedjétek meg, hogy ezen a verőfényes, kellemes szép tavaszi szombat délelőtt köszöntselek Benneteket, köszöntsem Önöket a Magyar Kommunista Megújulás Mozgalom és Mozgalmunk remélhetőleg fegyveres öklévé és milíciájává váló R-Gárda nevében.

Kellemes húsvétot is mondhattam volna, de erre az ünnepre most ráterjeszti árnyát az USA és a NATO újabb játékszere, a COVID-19 néven elhíresült új típusú koronavírus. Emberek életét teszik kockára és – mondjuk ki nyíltan – gyilkolják halomra eezzel a vírussal. Kinyitották Pandora szelencéjét, mert a világot uraló elit most magasabbra tette a mércét. Ők totális uralmat akarnak. Azt, amit vagy 30 éve mutogatnak a sci-fi filmjeikben, ahol teljes lakosság feletti kontroll, szuperbiztos börtönök, militarizált társadalom és egészségtelen, szemetet guberáló emberek vagy inkjább csak humanoidok felett uralkodik a KIválasztott Elit.

Ez a vírus egyelőre még csak teszt volt. Tesztelik a tűrőképességünket, a hiszékenységünket. Tesztelik, hogy hogyan viselkedne egy esetleges biológiai támadás esetén. A NATO Defender 2020 hadművelete ezt modellezte le, katonasággal, fegyverekkel. Tesztelik, hogy mennyire fogadja el a kormányzattól, hogy tönkreteszi az életét, éhenhalasztja, elveszi a maradék szabadságjogait. Résen kell lennünk, mert ezt a vírus pontosan erre találták ki. a tőkés fasizmus újabb szintet lépett. Nekünk sem szabad lemaradnunk!

Ehhez a kis teszthez egy olyan vírus kellett, ami megfelelően virulens, de a többihez képest alacsony a halálozási rátája. Főként azoknál veszélyes, akik már amúgy is krónikus betegségben szenvednek vagy életmódjuk miatt alacsony immunitással rendelkeznek. Ez a vírus még nem veszélyes a tömgekre. De biztosak lehetünk benne, hogy a laborjukban ott áll készen ennek a vírusnak a teljes verziós változata is, készen arra, hogy bevessék a lakosság ellen. A hatása borzalmas lesz.

Most nem nézhetjük, hogy a vallások és a neveltetés milyen erkölcsöket ragasztott ránk. Nem emberekkel, hanem az Emberiség kiírtóival állunk szemben. Ezekkel szemben csak és kizárólag a fegyvees harc jelenti az egyetlen megoldást, amire nem csak hogy fel kell készülnünk, de óriási lemaradást kell pótolnunk.

Ebben az időszakban fontos, hogy a rendszerkritikus szervezetek egy oldalon álljanak. Véget kell vetnünk a közel 30 éves baloldali polgárháborúnak. Egyetlen cél lehet előttünk, ez pedig a felszabadító harc. Szervezettől függetlenül el kell kezdeni a kiképzész mindenki számára. Aki nem bírja a tetteket fizikai állapota miatt, támogassa anyagilag vagy eszközökkel a Mozgalmat.

A harc elkezdődött. Csak rajtunk áll, hogy a sci-fi filmek hiperszürrealitása vagy a Népek Együttműködése és Békéje valósul-e meg. Világszerte állnak fel milíciák és fegyvereik az elnyomóikra szegezik. Nem húzhatjuk ki magunkat a sorból! Radikálisnak, de emberségesnek kell lennünk. A mi Igazságunk áll szemben a világuralmista Elit mindent elpusztító akaratával.

Szabadságot, antiimperialista harccal!

“R – Gárda” bejegyzéshez 66 hozzászólás

 1. Kérdés – melyik oldal erősebb, ma már a klasszikus értelemben vett fegyverek semmit sem érnek. A népek Kelet -Európa átjátszásával írták meg saját sírjukat. Naivitás azt hinni, hogy hagyományos ellenállási módszerekkel a cionista finánctőkét el lehet törölni. Marx megírta mit kell tenni, de ezt persze nem tették az agymosó könyvekbe, akkor most Soros Gy sem ugrálni a gazemberségeivel a világban. Emlékezzünk mit mondott Einstein a hülyeségről, na az felsőfokon működik.

 2. Azt kell hogy mondjam, ez a fegyveres harcra való felhívás k*va nagy hülyeség.
  Már sokszor elmagyaráztam, hogy a kapitalizmust fegyverrel nem lehet legyőzni.
  Óriási túlerőben vannak.
  Mégis kik ellen akar harcolni ez az R-gárda? Szerintük kik lehetnek azok a konkrét személyek, akiket ha megölnek itt megszűnik a kapitalizmus? (és rögtön átváltozik bolsevik-marxista-katonai diktatúrává…)

  Az egész felhívás hemzseg a helyesírási hibáktól, látszik, hogy valami agyoniskolázott, széles látókörű, mindenkinek jót akaró, bölcs vezér szerkesztette…
  Nem valami buta bolsevik, aki fejjel akar a falnak rohanni, de még másokat is erre buzdít…
  Miért nem teker magára az ilyen egy robbantóövet, aztán…

  Ezeket kizárólag békés úton, mindenféle erőszakot kizárva lehet legyőzni. Olyan célok megvalósításával, amelyben minden értékteremtő munkát végző EMBER jól érzi magát és szabad.

   1. Te meg hülye.
    Ki beszél itt holmi bibliáról?
    Csak te hoztad elő!
    Van valami, amit az embereknek kell csinálniuk fegyveres erőszak nélkül. Egyszerű dolgot, lehet hogy még te is megértenéd…
    Viszont ennek ismeretetéséhez még egyenlőre nincs meg a kellő létszám.

    1. Nem működik mivel erőszakos halált hal az aki ellenük van. Vagy merénylet vagy közlekedési baleset útján. Vagy most koronavírus beteg lesz….

 3. Mi ez a szervezet? Azzal riogat, hogy ez csak egy teszt volt és később jön az igazi vírus. Mi van akkor, ha pont ez a felhívás a teszt? Tesztelik, hogy hányan ugranak egy ilyen felhívásra? Az egész úgy hülyeség, ahogy van!

 4. A cionizmus jezsuiták bukás kozepén.
  Ne a propaganda anyagnak hidjetek.
  A szemeteknek nézzétek Nyujorkot
  Nézzétek Telavivot
  Nézzétek Londont
  Nézzétek Roimát

  A cionizmus haldoklik.

  Herzl TIVI bácsi városa Kurvapest mi a kis faszomban remyénykedsz?

 5. Mi ez a szervezet? – egyáltalán létezik?
  Kontrollnak igaza van. Elkéstek vele. Emlékezzünk vissza, hogyan verték szét jobboldalon a félkatonai szervezeteket és milyen módszerekkel. Hogyan tették tönkre a családjaikat? Őrsereg, MNA, a Vona által létrehozott, majd szétvert, elárult Magyar Gárda (több tagja öngyilkos lett, no meg földönfutó), és igazán fegyver sem kellett hozzá. A hiszékenység, az anonimitás és a konspiráció hiánya, a kor lehetőségeinek fel nem ismerése, a dilettantizmus, a feltétlen hit, stb. lehetővé tette a könnyed leszámolást.
  Ha ez a szervezet létezik, valószínű el sem tudja kezdeni a valódi tevékenységét, mert addigra már felszámolják. Kétségeim vannak, hogy nincs közöttük kollaboráns. De mivel is kell szembenézniük, no nem csak a magyarországi rendvédelminek nevezett csendőr szervezetekkel, hanem USA-val, NATO-val, Kelet-Európa magyar gyűlölőivel, izraeli félkatonai és katonai szervezeteivel, és mindenféle korszerű hadviselési technológiákkal. Így Kontrollnak igaza van, utolsó értelmetlen elvérzés lenne, Trianon fináléja. Különben elég csak egy jól kiválasztott chemtrail.
  A módszer látszólag békés kerülő út. Tanulmányozni kellene és felhasználni, ahogy Mózes követői évezredek alatt kiépítették a világhatalmukat. Biztos vagyok benne, hogy ha létezik az R-gárda, már ott is jelen vannak.
  Ez a vírus fertőzés lehet teszt. Nem ez az első vírus, amivel kísérleteznek. Számos olyan kór jelent meg néhány évtized alatt, amit apáink még nem ismertek. (Lime kór, AIDS, Ebola, SARS vírusok, a mostani is egy SARS változat). Mindent a természetre, meg a mutációkra kennek.
  89-ben meg lehetett volna akadályozni, hogy az ország a kor új gyarmatosítói kezébe kerüljön, de ez már elkésett, és át lehetett volna reformálni a szocializmust nemzetivé, és valódi népi szocializmussá, de nem ez volt a cél.
  Nincs rövid távú eszköz. Az sem látszik, hogy az emberiség hosszabb távon fennmaradna. Az aranyborjú imádok ezt meg fogják akadályozni. Pénz és hatalom, csak ez számít. Nem az első és nem is az utolsó humán kultúra, ami el fog tűnni, de ők nem tudják és nem hiszik, velük együtt.

  1. Az ókori egyiptomi civilizáció óta ez a felállás, hogy van az uralkodó osztály és vannak a rabszolgák. Nem fog ez a felállás megváltozni. Annyi változás történt csak azóta, hogy Ozirisz és Íziszből Jézus és Mária Magdolna lett.

   1. Van benne igazság. De azt ne feledd, a judeo-kereszténység Európa népeire való ráerőszakolásával és történelem átírásával, mind az európai, mind az afrikai és kis-ázsiai meghamisításával, csak azt ismerik az emberek, amit ez alapján írt tankönyvekből tanultak. A felhalmozott ismeret és tudásanyagokat, az őket hordozó és értő személyekkel együtt semmisítették meg. Ami maradt, az tisztességesen el van rejtve. Ha csak ezek kerülnének elő, a történelmet újra kellene írni. Tudjuk, hogy a magyar történelmet a Habis ház 1821-től módszeresen átíratta, többek között így született a finnugor elmélet. Nálunk még mindig csak a nyelvi vonatkozását törölték.

   2. Smith
    2020-04-12 – 08:26

    Meg manapság a rabszolgák nézhetik a tv-t… Ha van hozzá gusztusuk. 😀

 6. Szerintem sem lehet fegyveres népi felkeléssel megdönteni a regnáló kapitalizmust de in-
  kább: IMPERIALIZMUST !! A fegyveres erő a PÉNZZEL ÉS A MINDENHATÓ SPEKULÁNS TŐZS-
  DÉKKEL az oligarcháknak és cselédjeiknek a kezében van . Régi mondás: ahol a pénz, annál
  a HATALOM . Ez a pénz pedig a “kiválasztott faj ” kezében van ! … Még ! Jelenleg, a világban
  ezért ( a hatalomért ) folyik a harc. Magyarország vezetése és “idomított népe” ill. annak
  egy része, évtizedek óta “rágja a nemzeti-trianoni-túlvilági ” jólét csontját, közben az ügyes-
  kedők pedig , a NÉP ORRA ELŐTT , ” kilopták a borjazó tehénből a BORJÚT “! … A lila-köd
  olyan mértékű látáscsökkenést okozott a POLITIKAI-GAZDASÁGI ÉLET területein, ami szinte
  “politikai-vakká tett” sok-sok magyar ember ! ..Mint a történelem során annyiszor, most is
  a ” fejlett nyugati és a még fejlettebb keleti ” országokból indult el az ÚJ FELVILÁGOSODÁS !
  …. Nehéz harc vár reánk, mivel a misztikumnak-meséknek , a “lelki-szegények” között,
  nagy a hatása , és a tudatlanság az elmúlt 30 évben : jelentősen nőtt ! Újra vannak: analfabé-
  ták, vannak TBC-sek, .. azért mert a társadalom többségét: TUDATOSAN ELNYOMORÍTOTTÁK,
  anyagilag és szellemileg egyaránt !!!
  Akkor, amikor jogos igényünket leírjuk egy BALOLDALI PÁRT óhajtásáról, világosan
  kell látnunk, a tőkés osztály minden szinten ÍRTJA A KOMMUNISTA PÁRTOKAT, tudatosan
  rombolja az eszmét, betiltja a pártot ( lásd utóbb Ukrajna) lerombolja a szobraikat, stb.
  Gondoljunk bele, milyen lármát csapnának a JELENLEG MÉG hatalomban lévők, ha most
  húsvétkor, pl. Magyarországon , kereszteket döntögetne a NÉP, hangoztatva hogy ennek a
  jelképnek a nevében – kiforgatva az eredeti bibliai /jézusi üzeneteket – hozták a nyakunk-
  ba a genszterváltók : a MAGYAR NÉP TÖBBSÉGÉNEK A SZEGÉNYSÉGÉT !!!
  …Ezen az úton,kaptuk meg, az értéktermelő -munka TUDATOS LEMINŐSÍTÉSÉT !!! stb.
  Az “elitnek “nevezett gensztereknek első dolguk volt , a “piszkos anyagiakat” a saját zsebe-
  ikbe tömni ! Ez a legfőbb eredete, a magyar tőkés osztály kialakulásának. Nézd meg Cseh-
  országot, ott a “dolgozó népet ” is , mint a részvénytársaságok esetében van, bevonták a
  privatizációba ! vagy Szlovákiában a TSZ-ket nem verték szét mint az antalli-torgyáni-orbáni -gyurcsányi stb. , Magyarországon !!! ( cukorgyárakkal, cukorrépa termesztéssel, fel-
  dolgozó üzemekkel és alapanyagot termelőkkel , a vágóhidakat a kisállat-tenyésztőkkel …
  mondjam még ?! … Ezek azok az ALAPVETŐ POLITIKAI-GAZDASÁGI BAJOK/HIBÁK, ame-
  lyeket : BÉKÉS ÚTON EGYRE NEHEZEBB LESZ MEGOLDANUNK !!! … Egyetlen járható út:
  A DOLGOZÓ NÉP /ÉRTELMISÉG – különösen a műszakiak – EGYSÉGBE KOVÁCSOLÁSA .

  1. Nos néhány dologgal egyetértek. Már csak a valódi bűnösöket kell megnevezni, és a valódi szocializmus formáját, módját és útját kijelölni. Az értékteremtő munka lépcsőkből áll, nincs külön fizikai és szellemi, a kettő egymásra épül. A humán értelmiség az emberi szellem, lélek, személyiség ápolója, és a felhalmozott ismeretek továbbadója is. Az ember nem egy mechanizmus, hanem fizikai test és a lélek egysége. Ha csak az egyiket érjük el, abból jó nem származik. A judeo kereszténység a lelket ápolta tűzzel-vassal, a merev materializmus csak a testet, aminek megint csak negatív az eredménye.
   Sokan egyre kevesebbnek tartják az egészségügy ellátórendszer anyagi, tárgyi és személyi feltételeit. Pedig azon kellene elgondolkodni, mitől van ennyi beteg az állítólag magasan fejlett orvostudomány ellenére.
   Mert a lényeg a profit, nincs egészség karbantartás, és betegség megelőzés,hanem betegség fenntartás -szedd a gyógyszert évtizedekig, ami persze nem gyógyszer, (csak orvosság, mert orvos írja fel), mert csak tüneteket kezel.
   A valódi kommunista pártokkal ott a baj, hogy nem igazán léteznek. Már a 60-as évektől lebontották őket, átalakultak, és csak tömeglefogó szerepet játszanak.
   A pénz, mint csereeszköz teszi igazán rabszolgává az embereket. Az emberiség nagyon hosszú idők óta a kamatadósság béklyójában vergődik, amiből jelenleg nincs kiút. A bankár famíliákat, a hozzájuk hasonló szemléletűekkel együtt kellene letörölni a Föld színéről, és akkor változna a helyzet.

   1. “és a valódi szocializmus formáját, módját és útját kijelölni”

    Tényleg érdekel a téma?
    Szívesen megvitatnám veled…

    1. Kontroll szerint:
     2020-04-12 – 15:07

     Tényleg. De ez míg kikristályosodik nem kis munka, vita, tévedés lesz.
     A legnagyobb kérdés számomra, hol kellene kezdeni? Azt hiszem az egyik gordiuszi csomónál, az emberi egónál és vágyaknál, melyet ha nem tudunk kielégíteni, újabb és újabb konfrontációkat fog szülni. Mert maga az ember, az emberi elme és lélek és a benne megmaradt ösztön lény.

     1. A gépesítés miatt minden folyamat 10X, vagy akár 100X is termelékenyebb lehet, mintha csak kézi, vagy álati erővel végeznénk.
      Az Igazi Szocializmus rendszerében ez a lényeg: elégítsünk ki minden testi és szellemi vágyat mindenkinek. A kívánságok viszont nem ütközhetnek a természetjog -az emberi együttélés – szabályaiba.
      Így a lehető legnagyobb gépesítés mellett önfenntartóvá tudunk válni, mindenki minden normális kívánságát teljesíteni tudjuk.

  2. HB.-nak
   “…amikor jogos igényünket leírjuk egy BALOLDALI PÁRT óhajtásáról, világosan kell látnunk, a tőkés osztály minden szinten ÍRTJA A KOMMUNISTA PÁRTOKAT, tudatosan
   rombolja az eszmét…”

   Pedig volt….van. A Magyar Munkáspártra, és Thürmerre gondolok.
   Miért nem támogattuk őket anno, hogy legalább a Parlamentbe bejussanak, és megszólalhassanak ? ?
   Pedig lehetett választani…..

   1. Ez egy jogos kérdés. Én az első három alkalommal oda szavaztam. Viszont amikor egyértelművé vált, hogy mi az MSZP (mert a szavazókat oda irányította a pártvezetés. A 2-ik ciklusban már az emberek tiltakoztak, attól kezdve a második forduló számomra már kiesett. Hiányzott a pártvezetésből a pragmatizmus. Ortodox módon nem lehetett az embereket megnyerni. A kérdés, akikért alakult 89-ben , azok hol voltak?
    A másik, vajon mekkora jelentősége van a gyarmati provincián a szavazásoknak. Annyi mindenképpen, hogy legitimizálják a gyarmatosító hatalmat. A választások nem a népek érdekeit szolgálják. Néphatalom még választással nem jött létre. A szavazás lényege a diktátori hatalom felruházása a szabad rablásra.
    Tegyük fel, egy tényleg modern KP bejut a parlamentbe, mit tehet? Az eddigi európai példák szerint semmit.

  3. Egyetlen követhető, valóban működő modell van: a kínai.
   A kínai az egyetlen modell, ami egyszerre gazdasági, társadalmi és politikai megoldást ad másfél milliárd embernek. Mindezt úgy, hogy minden kínai embert jóllakat, naponta!
   Orbán 10 milliót nem képes jóllakatni. Gyurcsány szintén. Kádár még képes volt rá, de ő már halott.
   Hszi Csin-ping 1,4 milliárd embert lakat jól, és közben vezeti a világelső gazdaságot.
   Kínát nem kell szeretni, nem azért van. Szeretni ott van a családod, szeretteid.

   1. “Egyetlen követhető, valóban működő modell van: a kínai.”

    Orbán követendő példaként tekint rá. A járvány után már nem lesz olyan Magyarország mint amilyen előtte volt, sokkal kevésbé lesz szabad. Ez mondjuk más országokra is igaz. A félelem a kormányok/rezsimek legfőbb szövetségesei, mert ilyenkor a lakosságot nem zavarja, hogy ha korlátozzák vagy elveszik a szabadságjogait.

    1. Nem baj, ha úgy tekint rá, ahogy!
     Nem számít, milyen színű a macska, ha megfogja az egeret.

     1. Kína iszonyatos mennyiségben tolja a hiteleket. A bankrendszerének követelései mindenki másénál sokkal rohamosabban nőttek 2008 óta, és egyébként is óriási méretet értek el. Ez nem jó, mert a termelékenység növekedésének korlátai vannak, de Kína hitelezése nem látszik lassulni, sőt! Ráadásul a magánszektor a kínai GDP kb. 60%-áért felel, az innováció 70, a városi foglalkoztatottság 80, az új munkahelyek kb. 90%-át adja, lásd: “China has actually been closing for business for the last decade” – Linette Lopez, illetve: “State Capitalism? No, The Private Sector Was And Is The Main Driver Of China’s Economic Growth” – Rainer Zitelmann. Tehát ez a kínai növekedés kulcsfontosságú eleme, de a korlátozások miatt éppen a szolgáltatóipar sérült leginkább, ami vastagon magánszektor. Ugyanakkor korábban megfigyelhető volt a kínai hitelezési gyakorlatban az állami cégek sokkal nagyobb arányú támogatása: kb. 75%-át kapták a hiteleknek, és nem hagyták tönkremenni őket. Most kénytelenek lesznek a magánszektor vállalkozásai alá is erősebben odanyúlni, ami még komolyabb hitelfelfutást eredményez (mondjuk ehhez a Nyugat is csatlakozik, szépen fogják fújni a hitelbuborékokat). Mára Kína olyan lett, mint a Jégkorszak rágcsálója: ha nem jut hozzá a mogyoróhoz (a követeléseihez), akkor vége, emiatt nem is engedheti meg magának, hogy a gazdasága hosszú időre lelassuljon, újabb és újabb hitelek kellenek neki, most a vírus miatt meg különösen. Itt ábrákon is látható, miről van szó:
      https://voxeu.org/article/chinese-banking-system
      https://www.marketwatch.com/story/china-faces-the-possibility-of-a-financial-crisis-which-would-send-a-shockwave-through-the-world-2020-02-25
      Ez óvatosságra inthet minket a kínai diadaljelentésekkel kapcsolatban, hiszen nagyon is racionális okai vannak, hogy Kína már most egészségtől kicsattanónak mutatja magát. De a következő nagy lavina is Kínából indulhat majd, ha nem is feltétlenül betegség, hanem valami más formájában.

   2. Miért nem költözöl akkor Kínába? Vagy folyamodsz Észak-Koreai állampolgárságért?
    Nem fogod sosem megérteni egy kínai kínai és egy magyar ember közötti különbséget.
    Míg a kínaiak rovarokká válnak, addig a magyarok igyekeznek emberek maradni…

    1. Mikor fogsz eljutni Pekingbe, ill. a Tiltott Városba fényképezgetni a gyári fizetésből?
     Egész Pesten és Budán fényképezgetnek a kínai diákok, egyetemisták, meg ki tudja ki, értelemszerűen ne mind pártfunkcionárius, gondolom.
     Többet tudok Kínáról, mint gondolnád elsőre. Elég, ha annyit mondok, ŐK pontosan tudják, hogy én itt V.kutya néven ki vagyok, hol lakom, mi a valódi nevem, a telefonszámom, és hogy már megint miért írok éppen nekik nem tetsző dolgokat (mert azért bőven ilyenek vannak túlsúlyban nálam). És mindezt nem azért, mert olyan fontos vagyok, hanem mert csak nekik erre is van emberük, hogy engem, a vidéki villanyszerelőt figyelgessenek.

   3. Kínával kapcsolatban igazad van, de azt is látnod kéne, hogy a kínai gazdasági modell nagyon eltávolodott a marxista, leninista vagy akár a sztálini modelltől. Sokkal inkább hasonlít a Harmadik Birodalom gazdaságához.

    1. Bőven eltávolodott a bolsevik típusú ideológiától, de ez nem mostani dolog, már a ’80-as évektől bőven megfigyelhető volt ez. Nem véletlen, hogy Kádárék sem voltak jóban Kínával, nem volt divat még híreket sem hozni tőlük, hetek és hónapok múltak el úgy, hogy egyetlen szó sem esett róluk. Érdekes módon csak úgy kerültek be a híradásba, hogy pld. az amerikai elnök megint Kínába utazik – pingpong diplomácia stb.. de ez még a 70-es évek volt.
     Mi anno a redhelp.net nevű “bolsevik portálon” (kurucinfó definíciója) szorgalmaztuk épp 10 évvel ezelőtt kezdődően a kínai kapcsolatok fontosságát, nem annyira elvi, mint inkább gyakorlatias alapon. Annak idején felfigyelt ránk a Magyar-Kínai Baráti Társaság is, Vitorla barátunk ma is oszlopos tagja, első információnk van tőlük ezért. Annak idején rendszeresen leadtuk a saját portálunkon a kínai rádió sztrimelt adását átjátszva – inkább nem is részletezem, borzalmas többszintű kódolásokkal, hogy nézhető formátuma legyen, mert az ő adásuk nem volt kompatibilis a mi platformjainkkal. Emlékszem, hogy végül RealMedia bitfolyamot sztrimeltünk Live módban már akkor, és láss csodát, ma itt Magyarországon még most tanulják a Facebookon készen kapott online lehetőségeket. Ez némi elégtételt jelent nekem a mai napig nem annyira szakmai (bár az is lehetne), inkább mégis a reálpolitikai érzékem miatt, bár sokat motivált Vitorla (most nem akarom megnevezni). Ahogy haladtak a dolgok, az lett belőle, hogy végül a T.Gy vezette párt is kénytelen volt alkalmazkodni ehhez a folyamathoz, és hamarosan ő lett egyfajta keleti kapcsolattartók, lényegében ő készítette elő Szijjártó első látogatását Kínában, ezt épp Moszkván keresztül ( 🙂 ) intézte T.Gy, ez volt a rövidebb út (mint régen Moszkvába is Bécsen keresztül volt hamarább).
     Ahogy most ezeket leírtam, mint emlékek, kicsit megint büszke lettem magamra, hogy egyáltalán a részese lehettem akkor ennek a dolognak. Akárhogy is, ostobaság lenne most kerekperec ellenségnek lennünk az ő számukra, egyéb se hiányozna. Nekik mi egy morzsa vagyunk, egy átlagos ottani város méretével. Ha T.Gy kicsit agilisabb (és néhány évvel fiatalabb) lenne, akkor most előrébb tartana az ország, de semmi sem késő!
     Szóval, én a gyakorlatias oldalát nézem a dolognak, nem azt, ami rossz, hanem ami jó benne.
     Nem számít, milyen színű a macska, ha megfogja az egeret – ez is kínai mondás úgy tudom.

     1. V.kutya
      2020-04-12 – 18:34

      “Nem véletlen, hogy Kádárék sem voltak jóban Kínával, nem volt divat még híreket sem hozni tőlük, hetek és hónapok múltak el úgy, hogy egyetlen szó sem esett róluk.”

      Ez azért érdekes kijelentés számomra, mert a Zsenmin Zsipao újság neve számomra pont a Kádár-rendszerből ismerős. És nem azért, mert keveset hallottam. Sőt…

     2. +1
      Így is kell! A gyakorlatias oldalát kell nézni. Kína egy több ezer éves ország, a világ egyik legidősebb országa. Tele tradícióval és felhalmozott tudással. Minket magyarokat pedig valamiért megkülönböztetett figyelemben részesítenek. Valóban nem kéne ezt elszúrni. És le a kalappal az áldozatos munka előtt, amit a kapcsolatok ápolásába fektettetek!

     3. Rosi Nante szerint:
      2020-04-12 – 19:35
      Ez talán a 80-as évek végére volt igaz, főleg Baló György Fórum nevű népszerű világpolitikai műsorában, azok nagyon komoly idők voltak, komoly emberekkel.
      De az nyilvánvaló volt mindenki előtt, hogy egy pillanatig sem vettük komolyan Kínát, mi, magyarok, ami abszurdum! Ennek oka talán az is lehetett, hogy maga a SZU volt legalább annyira feltűnően nem baráti ország Kínával, még ha formálisan tartották is a kapcsolatot a nemzetközi protokollok elvárásai szerint. De úgy tudom, hogy a két nagyhatalom között még határvillongások is voltak anno.
      Szóval, az ideológiák nagyon messze álltak egymástól.

     4. Kínának a nagy szerencséje, hogy volt nekik egy olyan kaliberű politikus, mint Teng Hsziao-ping. Ő Kínának az volt, mint Indiának Mahatma Gandhi. Teng-nek nem is volt hivatalosan semmiféle konkrét hatalma, egyszerűen úgy nevezték, hogy “Kína legbefolyásosabb politikusa”, úgy, hogy a világon nem tudták, hogy hívták az aktuális “főtitkárt” (szoc. államok első vezetői). Teng volt az, aki összeszedte a kapitalizmusból és a szocializmusból a működő elemeket, és csinált a kettőből egy harmadikat lényegében, ami máig működik, és úgy néz ki, hogy verhetetlen, az összes fogyatékosságával együtt is.

 7. Az egész levél egy hatalmas marhaság, valakinek az álma meg a vágya – lehetőségek és realitás nélkül !

  Hazánkban van kommunista párt – de a választásokon még 1 azaz egy százalékot sem kap !
  A szocializmus gyakorlata – Venezuela, Észak-Korea – inkább elriasztja az embereket mint vonzza !

  A kínai szocializmus már jobb, de nálunk már elkésett – Kádár időben felismerte,azt kellene tenni mint Kínában de már sem ereje sem ideje nem volt a változtatásokra !

  Oroszországban -a világ legnagyobb és eredeti kommunista országában – itt még erős a kommunista párt is – KAPITALIZMUS van és senki sem akarja megdönteni pedig a helyzetük egyre szarabb !!

  Orbánékat le lehet váltan, nem kell rájuk szavazni !
  Na, akkor ki jön utánuk ? Ők nem lesznek korruptak ? Értenek majd a gazdasághoz ? Nem lesznek multipártiak ? Ellent tudnak állni a nagytőke vonzásának ?

  A Jobbik megpróbálta ! Egyes egyedül a rendszerváltás után, volt is elég nagy esélye – qrvára elbuktak !

  1. ehnaton
   2020-04-12 – 11:01

   “A Jobbik megpróbálta ! Egyes egyedül a rendszerváltás után, volt is elég nagy esélye – qrvára elbuktak !”

   Nem buktak el! -így volt kitalálva. Csak úgy tettek, mintha megpróbálták volna!

 8. A jelen helyzet az összes fentebb felsorolt “lehetőségeket” is alulmúlja, már ha ez lehetséges.
  Azt kell mondjam, hogy ti (mi) kommunisták együtt imádkozzunk a keresztény és-vagy muszlim és zsidó testvéreinkkel, hogy ez az emberi civilizáció ne omoljon össze! Mert szerintem itt és most ez a tét!
  Aki ezt nem látja, az vak!
  Lehet azt mondani, hogy a kapitalizmus válságban van, ok, ezt hallottam már a ’60-as években is. Mégis a szocializmus dőlt be.
  De még csak nem is ez most a fő szempont, hogy a kettő közül melyik, hanem hogy egyáltalán valamelyik legyen!
  Most épp kapitalizmus van, élünk ahogy lehet, teszi a dolgát mindenki: az orvos, az ápoló, a buszvezető, esetleg a politikus is (meg én is épp húsvét varárnapján, mert nekem mindegy milyen nap van), de az életnek mennie kell tovább!
  A legrosszabb rémálmom az, hogy néhány idióta f.sszopó barom kiáll fura egyenruhával, karszalaggal, valamiféle fegyvernek látszó tárggyal, és a kis gyaloghídon elkezd igazoltatni engem – kösz, inkább 10 orbángeci!
  Most velük együtt KELL túlélni. Mert élni kell.
  Neked üzenem, akárki fia vagy, ha jót akarsz tenni ezen a világon, ezer lehetőséged van! Pld. vigyél haza egy kutyát egy menhelyből, mert ma a kutyák sorsa 10-szer sz.rabb, mint bármelyik embertársunké!

  1. Sose hittem volna, hogy Vona Gábor videót fogok nézegetni.
   Érdemes végighallgatni, logikusan felépítve, hogy szerinte mi fog történni.
   Nem nagyon kímél senkit.

 9. A kapitalizmus tovább él a fasizmusban
  A kapitalizmus célja ugyanaz, mint a fasizmusé, kizsákmányolni a proletárokat! Uralkodni a nép felett!
  A kapitalizmus fasizmussá változott át, mindegy, hogy milyen nép vagy nemzethez tartozik, a fasizmus a kapitalizmus gyermeke és már teljesen felnőtt. A fasizmus a gazdagok korlátlan uralma a világ dolgozó népei felett, ez mára valóság lett. A mostani válságot is a nép ellenére fogják megoldani, bármi áron megtartják uralmukat, kizsákmányoló képességüket. Ez a kapitalizmus, a fasizmus.
  A fasizmus fegyverkezik a világuralomra, amit már csak meg kell tartania, mert már világuralmon van. Hitler elbújhat a modern fasizmus árnyékában, az USA vezette fasizmus sokkal profibb diktatúrát valósít meg.

  1. xxx
   2020-04-12 – 11:20

   Fasizmus helyett mondj nemzeti szocializmust, és más lesz a végkövetkeztetés…
   Aztán a fasizmus helyett mondj cionizmust, és más lesz a végkövetkeztetés…
   Aztán a fasizmus helyett mondj neoliberalizmust, és megint más lesz a végkövetkeztetés… Tanulj meg különbséget tenni!

 10. Látom, végre ebben már egyetértünk, hogy az erőszakos rendszerváltás – fegyveres forradalom – teljesen járhatatlan út a kapitalizmus megdöntéséhez.
  (Amúgy sincsen se fegyver, se azt használni képes !egységes! embertömeg lásd 1956)
  Akkor csak a békés és fegyvertelen lehetőség az egyetlen út!

  Ezen a ponton sajnos már megoszlik a társaság, hiszen a hozzászólók közül sok a marxista-leninista bolsevik, akik egy másik diktatúrát szeretnének a magyarság és az emberiség nyakába varrni.
  Ahol természetesen ők ülhetnének a diktátori pozíciókban, és alkalmaznák a bolsevik terrort a vélt vagy valós rendszerellenségekkel -a lakossággal- szemben.
  Igazi individualisták, le se szarják a többi embert, csak nekik jó legyen.
  Ezért meg sem értik, hogy figyelembe kellene venni a lehető legtöbb alkotni vágyó, értékteremtő munkát végezni akaró ember kívánságát.
  Hiába magyarázom, hogy az élethez nincs szükség pártokra, politikusokra, pénzre, kereskedelemre.
  A bolsevikok nem tudnak meglenni ezek nélkül. Hogy a kapitalizmusnak is ezek az alapjai? No és?

  Új országot kell teremteni, amilyet mindenki akar. Amilyen sok ezer évig működött. Ennek mindenki szeretne az állampolgára lenni, kivéve a bolsevikokat, meg a kapitalistákat…

  1. Amikor ott hagytam az MP-t, akkor jutottam el oda, hogy a szoc. vezető út nem kötődhet semmilyen politikai irányzathoz, mert az nem vezet máshova, mint csöbörből vödörbe. Tessék csak megfigyelni- ” keresztény és-vagy muszlim és zsidó testvéreinkkel”, de hát muszlim testvéreink leigázóink voltak 1526-tól egészen 1699-ig. De a Temesköz csak 1717-ben lett szabad. Igaz a török hódoltságot felváltotta a német. A muszlimok meg nem rég özönlötték el újra Európát, fosztogatva, gyilkolva, élősködve, az állítólagos zsidó testvéreinknek köszönhetően, akik éppen most ülnek a trónon és az összes fontos székben. Szerte a világon.
   Kösz, nem kell. Ha Thürmer Gyula már ott tart, hogy kiáll a Fityisz mellett, akkor még nagyobb baj van.
   Ezt a testvériséget megéltük száz és százezer, sőt milliónyi derék magyar halálán, elhurcolásán. Minden diktatúra diktatúra. Olyan meg hogy proletárdiktatúra soha nem is volt, lehet hogy szerencsére. Igaz a proletárok sem kérnek belőle. Uralni másokat a paranoid skizofrénia egy fajtája, aki vágyik a hatalomra beteg. Nem egymás fölött élő emberek társadalmát kell megteremteni, hanem az egymás mellett élőkét. Ez a legfőbb gátja hogy egyik ember a másikon élősködhessen. És lényegtelen milyen osztályból származik, ez már igazolódott. Az embernek vissza kell térni önmagához, és nem a fizikai síkját kell e lőtérbe helyezni, mert az elfedi az embert.

 11. Havasi Gáspár ! … ha két-három ember elindul egy úton, az első útkereszteződésnél már
  közülük VALAKINEK meg kell mondani hogy : MERRE MENJÜNK TOVÁBB ?! Ha ilyen nincs
  közöttük, akkor hárman három felé is mehetnek ! Az öreg paraszt is a halálos ágyán a fi-
  ainak a vesszőköteg erejét mutatta meg . Vagyis : egységben az erő, az egységhez viszont
  általánosan elfogadott ESZMÉK KELLENEK . Ha nincs közös eszme/cél, akkor nincs mihez
  KÖZÖSSÉGI ERŐT SZERVEZNI . Valójában ez a társadalom, a naponta megújuló/változó
  érdekeivel és közösségeivel együtt ! Az ovi vezette kormánynak két célja van: a trianoni
  revízió , és a keresztény eszmeiség ( a saját szájízük szerint .) A KÖZJÓ NINCS A PROGRAM-
  JUKBAN !!! Nem is tesznek érte semmi érdemlegeset , mégis van NER tábor, a jól fizetettek
  tábora . … Tehát: ” Nem elég a célt látni, járható útja kell. Nem elég útra lelni, az úton
  menni kell, egyedül is elsőnek, elől indulni el ! Nem elég elindulni, de mást is hívni kell,
  s csak az hívjon magával, aki vezetni mer !” (Váci M: Még nem elég .) Tanúságos vers !

  1. hábé szerint:
   2020-04-12 – 17:42
   T. hábé!

   Az irányítás attól még nem záródik ki, mert kizárnám a diktatúrát. Az egymásmellettiség pedig annyit jelent leegyszerűsítve, hogy egyik ember nem lehet a másiknak farkasa. Az eszméket mindig kiforgatták, és az emberek ellen fordították. Marxizmus csak papíron létezett, mert a lenini diktatúra átírta, és embertelenné tette, ugyanolyan szörnyű volt, mint a hétköznapi fasizmus. Ami az egyik oldalon bűn, az a másikon is az. Nem lehet csak azért két mércét alkalmazni, mert nekem az egyik tetszik, a másik nem. Ez a nem kis hiba is lehetővé tette a valamikori létező szocializmus elleni támadást, mely eredményes is volt.
   értem, hogy jót szeretnétek. Egy darabig tagja voltam a BAL nevű mozgalomnak. Ott legalább kimondták, többet így ne, mert oda fog jutni, ahova most, és nem hülye gyerekek ültek ott. Azonban a megoldás amit ecseteltek ugyanoda vezetett volna. Tehát többé így ne, többet ilyet ne, de szocializmust igen.
   Valójában kezdettől fogva meg voltak szegve a marxizmus szabályai, amit aztán a történelmi helyzettel magyaráztak. Láthattuk az eredményt, és ma ezt éljük meg. Az érzelmek, elkötelezettségek tévútra vezetnek. Így lesz az orvosból is gyilkos.
   Nem hiszem, hogy OV Trianon módosítást akarna. Nincs a magyarságnak akkora szerencséje, hogy a cionizmus által földarabolt anyaföldet visszakapja. Szerintem OV olyan messze van a kereszténységtől, mint tyúk az ABC-től. Ráadásul ez a kereszténység ugyanúgy judaizmus, mint az izraelita vallás, hiszen testvérek, nekem meg mint magyarnak semmi közöm hozzá. Váci Mihály pedig írt, amit írt, az még nem jelenti azt, hogy tévedhetetlen volt. Különben jó költő volt, fiatalon olvastam tőle írásokat, de azért nem ért fel egy Arany Jánossal.
   Azt is megértem, hogy legtöbben a csordaszellemben látják a megoldást, de ez megy a történelmek kezdete óta. Az eredmény egyre magasabb technológiájú rabszolgatartó társadalom, egyre raffináltabb csalikkal. A nép pedig szép lassan battyog a közös sírjába.

   1. Havasi Gáspár
    2020-04-12 – 19:18

    “Nem hiszem, hogy OV Trianon módosítást akarna.”

    Pedig elhiheted!
    Nekem ezt, közvetlenül ovihoz vezető baráti és családi kapcsolati úton megerősítették. Hiteles forrásból…

 12. Kedves Gáspár!
  Már évek óta mondom, hogy radikálisan lehet csak legyőzni a kapitalizmust:
  egyszerűen ki kell dobni azokat az eszközöket, melyekkel jelenleg uralkodik felettünk.
  A pénz, a kereskedelem, és a római jogrendszer.

  A másik hiba, amibe mindig beleesnek az ide írogatók: az állandó vezető személy és vezető ideológia függésük.
  Én önállóan gondolkodok, nagyon nincs szükségem arra, hogy mások mondják meg nekem, miről mit gondoljak.
  Aztán az állam (mint benne is van a nevében) ÁLL. Azaz NEM MEGY SEHOVA. Tehát ez nem egy busz, vagy vonat, amit “vezetni kell”, “irányt kell szabni”.
  Persze, hogy a különféle termelő munkák folyamatait össze kell hangolni, előre el kell tervezni. De ezeket mindig az adott folyamatban dolgozó munkások közössége végzi. (nem a nyakukba ültetett főnökök).
  Persze, hogy szabad teret kell adni fejlesztéseknek, találmányoknak.
  Egyetlen vezető ideológia kell: mindenki érezze magát nagyon jól.
  Boldogság, Erő, Szeretet. Ezek a jelszavak. Nem kell senkinek sem megfelelni csak magunknak. Nem kell sehova sem felzárkózni, nem kell senkivel sem versenyezni. Aki meg nem akarja ezt, nyugodtan elmehet, senki sem tartóztatja…

  1. Kontroll: és ehhez a fajta függetlenségedhez hány tankod van?
   Csak mert akiknek a te függetlenséged nagyon nem fog tetszeni, azoknak biztosan több van, mint neked.
   Én innen közelítem meg a dolgokat, hogy melyik ideológia hány tankot és helikoptert képes mozgatni. Sajnos.
   A nagy magyar törzsi szövetség nem ütőképes katonailag, ezért nem képes megvédeni a saját földjét művelő parasztot. Sajnos.

   1. Nekem nincs harckocsim.
    A védekezést úgy lehet megoldani, hogy az ellenséges hadseregnek nem lesz kire vagy mire rálőnie.
    Mindenütt ott vagyunk, de mégsem vagyunk sehol. Tudom, az amcsi katonáknak mindegy, hogy katonákra, vagy civilekre lövöldöznek. Nem szabad okot adni arra, hogy megtámadjanak, ezért kell teljesen békésen viselkedni. Sugározni kell folyamatosan világnyelveken egy közleményt is, melyben mindez el van magyarázva.
    Mindezeken kívül van még egy “csavar” a tervben, amit nem akarok most elmondani, de a szervezési fázisban azt mindenki meg fogja tudni.

    “A nagy magyar törzsi szövetség nem ütőképes katonailag, ezért nem képes megvédeni a saját földjét művelő parasztot. Sajnos.”

    1490.-ig a magyar hadsereg legyőzhetetlen volt.
    Amúgy nézd meg a szíriai, vagy az ukrajnai háború felvételeit. A harckocsi TÁMADÓ fegyver, ami nem sokat ér légitámogatás nélkül. Ha nekünk sok harckocsink lenne, tényleg azt hinnék, hogy támadni akarunk…

    Nézd meg Afganisztánban, milyen sikeres az asszimmetrikus hadviselés módszere! A táliboknak nincsenek harckocsi, repülőgép, helikopter ezredei, mégis legyőzték az amcsikat. Sőt a II. v.háború után eddig még egyetlen győztes háborújuk sem volt!

    1. T. Kontroll!
     Afganisztán földrajzi viszonyai azért rejtenek valami előnyt. Nem csak kicsik vagyunk, hanem viszonylag laposkák. Hegyeink igazán nincsenek, hacsak a nagyobb dombokat nem nevezzük annak. Sűrűn és viszonylagosan egyenletesen lakott ország vagyunk. Azonkívül elég “dudvás” ez a népesség. Az őrültséget is be kell számítani a hadviselésbe.
     Ha pedig háború, az már nem békés. Tehát nálad sem igazán működik harc nélkül. Ezek szerint a békéhez fegyvereken át vezet az út. Ha pedig bármi is készül, arról egyáltalán nem kellene beszélni, mert még a semminek is füle van.

     1. Hmmm… ez a “laposka” ország mégis 9 hónapig feltartotta a hódító szovjet hordát. Pedig akkor már volt modernek mondható légierő, bombázások, rakétavetők, tüzérség… Az Alpokon 1 hónap alatt átkeltek.
      Még egyszer: ha semmilyen okot nem adsz a támadásra, akkor (míg kitalálnak valamit) nem is tudnak támadni.

     2. ” ez a “laposka” ország mégis 9 hónapig feltartotta a hódító szovjet hordát. ”

      Csak egy beteg , sötét , elborult elme minősítheti így Őket !

 13. Uraim!
  Nem látjátok a fától az erdőt. Nem látjátok, illetve nem tudtok kapcsolatot teremteni a napi történések és a lehetséges változások között. Csak addig jutottatok el, hogy nem lehet fegyverrel, fejjel menni a falnak. Ez igaz. Nem emlékeztek Arkhimédész mondására, hogy “Adjatok egy fix pontot, és én kifordítom sarkaiból a világot.”
  Teszitek mindezt úgy, hogy otthonotok magányába zárva remegtek Ti is a Covid-19-től… Nem látjátok, hogy a “művelt nyugaton” (ideértve Mo-ot is) a nemzeti kormányok (ideértve Mo-ot is) most teszik tönkre a saját- és a világ gazdaságát, most teszik földönfutóvá saját polgáraikat, azért, hogy megmentsék öregjeiket (legalább is ezt mondják). Én is a veszélyeztetett korosztályhoz tartozom, mégis azt mondom, hogy ez egy háború, és a háború áldozatokkal jár. Én voltam Kárpátalján temetésen, amikor a háború elején, egy Luganszkban elesett fiatal katonát temettünk (a maradványait, mert egy GRAD rakéta találta el…). 23 éves volt, és a koporsója mellett gyerekarcú, hasonló korú bajtársai álltak díszőrséget. Fiatal gyerekek, akik még szinte nem is éltek és halált osztó kalasnyikov volt náluk. Ők azok akiket a társadalom egy hagyományos háborúban zokszó nélkül (?) küld meghalni. Most meg, sírunk az öregekért és rájuk hivatkozva tönkreteszünk mindent amit eddig felépítettünk, mert vírushelyzet van, ami az öregeket veszélyezteti. Ha most lenne az emberek pucájában vér, és nem a saját piszkos életüket féltenék a vírustól, akkor kimennének minden országban az utcára és tiltakoznának a kormányaik kijárási, meg egyéb intézkedései ellen, amivel a saját gazdaságukat és népüket teszik tönkre. Nem tök mindegy, hogy éhen halsz, vagy a vírus visz el? A vírus ellen legalább van esélyed, az éhenhalás ellen meg semmi. A vírushelyzeti intézkedések elleni népi felkelés úgy sodorná el ezt a rendszert, mintha nem is létezett volna. A téma és a megoldás az utcán hever, de senki nem veszi észre… Vigyázó szemetek Stockholmra vesétek! -no nem azért, mert ott lázadni készülnek az emberek, hanem azért, mert ott gyakorlatilag nem tesznek semmit a vírus ellen. Jöjjön aminek jönnie kell, vesszen a férgese! -mondják. Majd meglátjuk, ha megérjük…

  1. Nem csak a gazdaság fog rámenni erre a járványra, hanem a maradék szabadságunk is. A gazdaság jórészt “játékpénzből” áll, amelyet hamarosan korlátlanul állíthatnak elő elektronikus formában (Bitcoin és társai). Mernék arra fogadni, hogy a Covid-19 után a készpénzt kivonják a forgalomból és digitális fizetőeszközök fogják váltani. Bevezetés kerül majd az alapjövedelem, miután a robotizáció és a automatizáció fel fog gyorsulni.

   1. A Bitcoin az egyetlen biztos dolog a pénz világában.
    Annyi igaz a játékpénzről, hogy hamarosan megfordul majd: nem a BTC-t számolják majd a dollárhoz meg Euróhoz, hanem fordítva lesz. Sok helyen már most úgy van. A milliárdosok vagy aranyat vesznek, vagy BTC-t. Az semmit se számít, hogy ma “hány dollár ér”, ez porhintés. Ha lenne sok pénzem papírban, most vennék BTC-t. Lehet utána nézek.

   2. De addigra az emberiség többszörösen meg lesz tizedelve. Európa népessége kb. 600 millió. Ebből mennyi az igazán európai? Max a 2/3-a, vagy annyi sem. Mennyi magyarnak számítható marad, ha levonjuk a többi rasszt. És itt nem számolom azokat, akiket az évszázadok összeboronáltak jóban-rosszban. Az a meglátásom, hogy elsődlegesen a fehér fajt akarják tömegesen likvidálni, mert az az ősi európai kultúra.
    Az alapjövedelem az arab országokban már rég működik, még Egyiptomban is. Vajon miért is hajtják ide őket? Ez már “A szép új világ” képe.

    1. Havasi Gáspár szerint:
     2020-04-13 – 10:41
     ja hát te is újvilágrendhívő vagy, értem.

     1. V.kutya szerint:
      2020-04-13 – 13:27

      Ezek szerint nem olvastad a könyvet.

  2. Rosi Nante szerint:
   2020-04-12 – 20:37
   Nagyjából igen.
   De ott a kínai példa is. Ők először legyűrték a vírust, és, utána mentek ki az utcára meg máshová, pld. dolgozni. Ez is járható út szerintem. Más dolog az, hogy mi igaz belőle és mi nem.

  3. Rosi Nante ! … uraimra , jeles ! Okos gondolatokat pengettél meg.
   Egy társadalmi folyamatra hívom fel szíves figyelmedet : a mai kapitalizmusban (annak pro-
   paganda gépezetéből ) nem lehet alábecsülni az “aranyszájú papságnak ” a BÉKETŰRÉSRE
   ( ezzel a lázadások/érdekképviseletek elleni ) …agitációs/propaganda hatásait ! Még mindig,
   elsősorban vidéken és a határainkon túl : a szószékekről elhangzottakat a hívők, kritikátla-
   nul elfogadják ! A nemzeti kormány vezetője, amikor a társadalmi csoportok FONTOSSÁGÁT
   sorolta fel, wlső helyre a PAPSÁGOT TETTE !! … Ez a réteg, munkájának hasznosságához
   képest : nagyon túlfizetett, – írom én- és gondolhatják öten az ellenkezőjét ! … A munkás-
   mozgalmat is a “nemesi papok ” herélték ki. Ehhez tudni kell, hogy a marxizmust-leniniz-
   must- stb. a papneveldékben FELSŐ FOKON TANÍTOTTÁK/TANÍTJÁK !!! … Bizony . ……

   1. “Ehhez tudni kell, hogy a marxizmust-leniniz-
    must- stb. a papneveldékben FELSŐ FOKON TANÍTOTTÁK/TANÍTJÁK !!! … Bizony ”

    …ám .Már a ’70-es években volt szerencsém megtapasztalni , hogy marxizmus-leninizmusból kápzettebbek voltak mint sok párttitkár !

 14. “Vigyázó szemetek Stockholmra vesétek! -no nem azért, mert ott lázadni készülnek az emberek, hanem azért, mert ott gyakorlatilag nem tesznek semmit a vírus ellen. Jöjjön aminek jönnie kell, vesszen a férgese! -mondják. ”
  Tehát a megoldás: Taroljon a vírus, hiszen csak az öregek, meg a betegek hullanak el,- még. Azután elpusztul majd fél ország, és pont az igazi férgesei ússzák meg. És lesz egy nagy népi temetkezés. Búcsúzunk a múlttól, meg az öregeinktől, a gyerekeink nagyszüleitől, meg a saját szüleinktől. Mintha Hitler is így lett volna vele. De mint tudott nem csak a liberális Svédországban nem mennek ettől az utcára, és más hasonlóan gondolkodó államokban sem. Mindenütt csak egy szűk réteg van, aki erre hajlandó. Amikor jobboldali radikális szervezetek legalább megpróbáltak valamit tenni, csak be kellett dobni a náci, meg a fasiszta jelzőket, a nép máris meg volt vezetve. Ha ez balról történt volna, helyette lett volna büdös, vagy véresszájú komcsizás.
  Gondoljátok, ha nincs Covid, akkor nem lenne helyette más? Hosszú idő óta a világ újra felosztására készülnek. Már elég rég folyamatban van, ennek egyik láncszeme a rendszerváltás volt. Az egypólusú világ eltette az útból az akadályokat a világhatalom kiépítésére. Próbáljátok agyban lemodellezni, mi lenne egy akár világméretű tömeges ( Ami lehetetlen, mikor akar a szlovák lázadni, amikor most kapott ingyen egy államocskát: első lépése a magyarok irtása lenne. Ez lenne mindenütt körülöttünk. A felsőbbrendű nyugat egyáltalán nem kulturált népei ugyan mit akarnának? ) lázadás esetén egy ilyen multikulti világban. Hogyan reagálna a világhatalom. Még csak katonai megszállás sem kellene. A szocializmus elvesztése, még ha nem is az igazi volt, tette lehetővé a cionista hatalom gátlástalan terjedését. Nekik inkább ketrec volt, mint a népnek, mert nem férkőzhettek az aranyborjúhoz.
  A lázadás végeredménye a Bill Gates féle 500 millió lenne. Lődd le a chamtrailt. Csúzlid tudsz csinálni, ennyi.
  Tessék visszagondolni az utolsó ukrajnai narancsos, valójában cionista forradalomra. És arra a fiatal szocialista köztársaságra, ahol az ifjúság java vérzik el. A népek csak eszközök. De figyelhetjük az iszlám háborút, Irakot. Ellövik egymásra azokat a fegyvereket, melyet látszólag a szemben álló két oldal gyárt, és pusztulnak.
  A science fiction írások és filmek ennél jobban közelítik meg a valóságot. Amiben tévednek ők is, ma már nincs elsöprő lázadás, hanem technológia. Ennél biztosan nehezebb a megoldás.
  Félnek az emberek a vírustól? – ez a természetes életösztön, ősi, ami biztosította az emberi faj fennmaradását.
  Ha most Budapesten kimennének az utcára, akkor annyi lenne a különbség ( ha a lázadás sikerülne, kétlem), hogy Orbán helyét a világpolgár liberális oldal foglalná el, több nem.
  Most azt kell mondanom, amit kezdetektől fogva mondtak, talán nem kellett volna rendszert váltani, főképp nem a cionisták javára.
  A fiatalok zöme különben liberális, és nem félnek a vírustól, viszont a fülükön lógó okoska fontosabb, mint a valódi szabadság. Tehát ők nem fognak lázadni. Az öregek, betegek feláldozandók, meg már amúgy is alkalmatlanok a lázadásra, meg feleslegesek is, akkor kik fogják megvívni ezt a forradalmat. Uraim ez már a matrix világa.
  Egyáltalán létezünk még? Valódi konkrétumok kellenének, a hogyanok.
  Mert persze, hogy mindent, ami akadály ki kellene dobni, de hogyan? Az egyén gondolkodik, lehet bátor is, önfeláldozó, ha van miért. A tömeg nem gondolkodik, és nem bátor, tehát csak felhasználható.
  Nincs egyetlen üdvözítő recept. Az emberiség képtelen volt időben átlépni a saját árnyékán, ezzel halálra ítélte önmagát. Az első amit el kellene tüntetni, az az önző emberi ego. Úgy gyűjt, mint a hörcsög, a szükségletek többszörösét. Ez évmilliók alatt alakult ki, ezt kiirtani nem lehet. És ez az elsődleges probléma.
  Az emberek nyugodtan, békében akarnak élni, nem érdekli őket a szabadság, csak a napi lét. Ilyen az emberi természet A természetes ösztönöket, csak az emberekkel együtt lehet kiirtani.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .