A jobboldali embertípus

A jobboldali embertípus

Milyen a világnézete a jobboldali embernek?
Az emberré válás lehetősége

Milyen emberekkel szeretné benépesíteni a földet a jobboldali ember?
Milyen ember a jobboldal híve?
Milyen ember a fasizmus híve?

Mi a kiút az embertelen jobboldaliság betegségéből?

A jobboldaliság az emberiség állatvilágból örökölt ösztönös tulajdonsága, ami fékezi, és esetleg meggátolja az emberiség emberré válását. Ezt meg kell haladni, tudatos emberséges emberré kell válni, mert kipusztul az emberiség vagy visszasüljed az állatvilágba. A jobboldaliság az emberiséget megosztja kevés „felsőbbrendű” ragadozó élősködőre, akik azt képzelik, hogy csak ők az emberek, és a többségre az őket kiszolgáló rabszolgákra. A jobboldaliság az emberiség kóros betegsége, ami az embertelenséget okozza a földön. Ki kell gyógyítani az emberiséget ebből a betegségből, mert nem válunk soha emberré.

Meg kell valósítani az emberiség számára:
A szabadság, egyenlőség, testvériséget,
az emberi és polgári jogokat,
az emberi méltósához való jogot,
a demokráciát!
Ehhez szükséges a szocializmuson keresztűl a kommunizmus!

A kommunizmus az valódi demokrácia a többség számára. A jobboldali világnézet, ami a kapitalizmus modelljében valósul meg, a kisebbség számára demokrácia csupán és a többség számára totális diktatúra, a polgári „demokrácia” álcájában a „mosolygó fasizmus” vagy a klasszikus hitleri fasizmus formában valósul meg.

Ha az emberiség nem érti meg, hogy a másokon való élősködés jobboldali erkölcse embertelen, civilizálatlan akkor megreked a fejlődés alacsonyabb fokán. A jobboldali világnézettel nem lehet emberi módon kezelni milliárdnyi ember érdekeit, ami így a pusztulását fogja okozni az emberiségnek. Ezért a jobboldaliság betegsége, a vele járó totális diktatúra az emberiség végét jelentheti. Véget kell vetni az emberiséget sújtó embertelen jobboldaliságnak a földön! Tovább kell lépni az emberré válás útján az emberségesebb világba, a szocializmusba, majd a kommunizmusba!

Tételezzük fel, hogy vannak valódi felsőbbrendű emberek a földön és ezek a tőkések, akik sokkal okosabbak a milliárdnyi bérrabszolgánál, így joggal uralkodnak az emberiség többségén. Ez olyan, mint az ember és a kutyája közötti kapcsolat, ezért jobboldali „emberek” jogosan kutyába vehetik a föld népeit. A „felsőbbrendű” jobboldali erkölcsű tőkések, akik a föld javainak többségével rendelkeznek, úgy vélik, mivel okosabbak, mint az emberiség többsége, ezért dolgozniuk nem is kell, és ezt jogosan teszik. Így a tőkések jogosan uralkodhatnak a föld népein.

Igaz ez?
Valóban a felsőbbrendűségük miatt okosabbak az emberisénél a kizsákmányoló és élősködő kapitalisták?
Így jogosan uralkodnak és élősködnek az emberiségen?

De ez nem így van, ugyanolyan genetikai szerkezetűek, mint a föld többi embere. Az emberiség nem tűrheti az embertelen felsőbbrendűséget. A tőkés csak jól tud élősködni, de nem igazából felsőbbrendű, valójában haszontalan, mert az értékek létrehozásában, mint kizsákmányolóra nincs szükség. De akkor miért tűrik az emberek? Mert a földön az állati eredetű jobboldali erkölcsű világnézet kóros betegsége fertőzi az emberiséget.

Az olyan emberek, mint Marx, Engels, Lenin, Sztálin, Mao Ce-tung, Kádár, akik az emberiségért sokat tettek, nem voltak gazdagok és nem zsákmányoltak ki senkit, az emberiségért, az emberré válásért éltek. A kapitalizmusban tőkések az emberiségen diktatórikusan uralkodnak, élősködnek, kizsákmányolással szerzik vagyonukat, nincs rájuk szükség, csak koloncok, haszontalanok. Nem igaz, hogy a gazdaság működéséhez kizsákmányoló tőkés bűnözőkre van szüksége az emberiségnek. A gazdaság működéséhez csak dolgozókra van szükség. Ezért a jobboldali erkölcsöt meg kell haladnia az emberiségnek az emberré váláshoz.

Milyen a világnézete a jobboldali embernek?
Wikipédia „…A jobboldal azon politikai eszmék, ideológiák csoportja, melyek fő jellemzője a társadalom hierarchikus felépítésének elfogadása, az emberek közötti társadalmi és anyagi egyenlőtlenség adottságként kezelése és helyeslése.

A jobboldal elnevezés eredetileg a nagy francia forradalomra vezethető vissza, ahol a Nemzeti Konventben az elnöktől jobbra foglaltak helyet a monarchiát és a nemesi előjogokat (a status quo-t) támogató és a radikális változásokat elutasító képviselők, vagyis az ancien régime hívei. …”

A történelmi hagyományok alapján leegyszerűsítve a jobboldal: a feudalizmusban a királyok, hercegek, grófok, és a kapitalizmusban a tőkések érdekeit szolgáló, a dolgozó nép feletti uralkodást elfogadó felsőbbrendű világnézet, így a kizsákmányolást, az élősködést, a szolgaságot jelenti. Bár kezdetben a kapitalisták is ellene voltak a felsőbbrendűségnek, de a kapitalizmus modellje ezt nem teszi lehetővé, így a tőkések átvették ezt a szerepet a feudalizmusból. Nem a „felsőbbrendűen” élő jobboldali világnézetű urak képességei, „civilizáltságuk” a lényegesek az ilyen „emberek” megítélésénél, hanem a másokon való élősködésük a meghatározó, mert ez bűn az emberiség ellen. Ugyanis a „felsőbbrendűek” a vagyonukat kizsákmányolással, azaz „civilizáltan”, törvényesen, élősködéssel, lopással szerezték. Az urak a viszkis poharat a kis újuk eltartásával fogják, olyan „civilizáltak”, de nem több ennél a civilizáltságuk.

A kapitalizmusban az urakat a kizsákmányolással rabolt vagyonuk segíti a tudáshoz és műveltséghez. De a proletár dolgozó bérrabszolgáknak a kapitalizmusban elegendő csak a szerszám kezelésének megtanulása. A többit, a szolgaság elfogadását, a médiák agymosása szolgáltatja a jobboldali embertelen erkölcs bepasszírozásával a proletárok agyába.

A jobboldali világnézetű kapitalizmus nevelése, agymosása sugallja:
Légy felsőbbrendű, élősködj vagy fogadd el, hogy szolga vagy!
Ez a világ rendje.

Így válik ketté az emberiség „felsőbbrendű” urakra és alsóbbrendű szolgákra. Ez a jobboldali érték!?

A haza, a nemzet, a család szeretete egyáltalán nem a jobboldali érték, ez minden civilizált embernek fontos, a jobboldal számára ez csak demagógia lehet, mert mindenkin élősködni akar és a hazáját bármikor elárulja egy kis júdáspénzért, a profitért vagy a hatalomért. Más nemzet, ember, proletár család kizsákmányolása, rabszolgasorban tartása viszont jellemző jobboldali tulajdonság. Az igazán civilizált ember tiszteli az embertársait és nem próbálja kihasználni más ember gyengeségét, de ez nem jellemző a jobboldali ragadozókra. A jobboldali világnézetű „embereknek” nem szabad hátat fordítani, mert visszaélnek ezzel. A jobboldali világnézetűek a ragadozó állati eredetű jelleműk miatt ezt nem is értik meg, és még ők tartják magukat felsőbbrendűnek. A jobboldali rablóbecsület legfeljebb csak a zsákmány megszerzését szolgálja, de az osztozkodásnál már egymást is marják, mint az állatok.

Az emberré válás lehetősége:
A jobb körülmények az embereket is okosabbá, műveltebbekké, képességeik magas színvonalúvá válását teszi lehetővé, mindenki számára. Az emberi faj egységesen, az emberi jogokra, az emberi méltóságra születik, a körülmények teszik mássá, ezen kell változtatni. Az emberiség minden típusa bizonyította, hogy egyformán lehet civilizált és művelt, és fordítva is igaz, lehet embertelen fasiszta is. A jobboldali úgy véli, hogy vannak eredendően uralkodásra való emberek, népek és az őket kiszolgálók, ami egyértelműen fasiszta nézet. Az urak szerint a rabszolgák bármennyit tanulnak, művelődnek akkor is alacsonyabbrendű emberek lesznek, mert a „civilizáltság” nem tanulható számukra, ez a felsőbbrendűek tulajdonsága. De a jobboldali „civilizáltság” csúcsa a fasizmus. A jobboldali világnézet ezért embertelen, az emberiséget meggyalázó világnézet. A jobboldaliság a felsőbbrendűségért, az élősködésért, a pénzért minden emberiség ellenes bűncselekvésre képes, akár a fasizmus. Ez az érdekük, ezt az erkölcsöt vallják, mi urak, ti szolgák vagytok. Mi urak vagyunk az emberek, ti disznó rabszolgák szolgáljatok minket, ez a világ rendje. Ti rabszolgák soha nem lehettek olyan okosak, civilizáltak, mint mi, az urak. Kussoljatok, szolgáljatok. Ettől kinyílik a bicska a demokratikus emberek zsebében.

Fel vörösök, proletárok,
Csillagosok, katonák,
Nagy munka vár ma reátok,
Állnak még a paloták.

Királyok, hercegek, grófok,
Naplopók és burzsoák,
Reszkessetek, mert feltámad
Az elnyomott proletár.

Világot megváltó szabadság,
Zászlaját fújja a szél.
Éljenek a leninisták,
És a nemzetköziség!

Milyen emberekkel szeretné benépesíteni a földet a jobboldali ember?
Kétféle jobboldali embertípus létezik. Az egyik valóban uralkodhat, mert sok embert kizsákmányol, a másik, aki felett uralkodnak és bér-rabszolga, de őt is kizsákmányolják az egyszerűen csak buta embertelen világnézetű, és júdáspénzért elárulja embertársait. De ezekre a buta bér-rabszolgákra nagy szüksége van a valódi jobboldaliaknak, mert nélkülük nem tudnának uralkodni a világ népei felett. Jelenleg a kapitalisták a „felsőbbrendű emberek”. Érdekükben áll a föld népeinek szolgaságban tartása, mert ez szükséges a kizsákmányoláshoz, élősködéshez. Tehát a kapitalizmus beszélőszerszámmal, a helyzetét elfogadó bér-rabszolgákkal népesíti be a földet.

Milyen ember a jobboldal híve?
Mivel a jobboldali „ember” felsőbbrendűnek tartja magát, de a világa csak egy élősködő tolvajé, ezért ez csak illúzió lehet részéről, hogy egyáltalán ember. Általában ezt nem is tudja megérteni, ösztönös „ember”. Nem egészséges a jobboldali „emberek” világnézete, mert alapvetően embertelen, olyan, mint egy betegség az emberiség testén. A jobboldali erkölcs az emberiségen olyan élősködő betegség, mint a rák, nehéz gyógyítani, meg kell találni a megfelelő gyógymódot. Ez a marxizmus-leninizmus, a gyógyszer az emberré váláshoz, a jobboldaliság betegségének orvoslására. A marxizmus-leninizmus olyan a jobboldali erkölcsűnek, mint a kereszt az ördögnek, de a jobboldali erkölcsű nem is különb, mint az ördög, de általában istenhívő. Sztálin emlékétől is rettegnek a jobboldali „ember” őrdögök.

Milyen ember a fasizmus híve?
A fasizmus a jobboldaliság kertelés nélküli embertelen megnyilvánulása. De a lényege az urak hatalma a szolgák felett, az élősködésért, ami tipikus jobboldali erkölcs. A klasszikus hitleri típusú fasizmus csak külsőségeiben különbözik a „mosolygó fasizmustól”. A klasszikus fasizmus nyíltan diktatórikus, ellenben a „mosolygó fasizmussal”, amelyik demokrácia álcájában valósítja meg a proletárok, a gyarmatok, félgyarmatok kizsákmányolását. De a cél ugyanaz, kizsákmányolni, élősködni, a „felsőbbrendűeknek” uralkodni a dolgozók felett.

Mi a kiút az embertelen jobboldaliság betegségéből?
Ehhez a „Szabadság, Egyenlőség, Testvériesség”-et, a polgári és emberi jogokat lehetővé tevő társadalmi-gazdasági rendszernek, a kommunizmusnak a megvalósítása az egyetlen lehetőség. Ehhez az út a szocializmuson keresztűl vezet, megvalósításához a marxizmus-leninizmus a gyógymód, a megoldás.

A kapitalista jobboldali gazdasági-társadalmi rendszer erre nem alkalmas, mivel működéséhez bérrabszolgákra van szükség, ehhez pedig a totális diktatúra, az agymosás elengedhetetlen. Ezért a kapitalista diktatúrában nem lehetséges a szabadság, egyenlőség és testvériség valamint az emberiség többségére kiterjedő polgári és emberi jogok megvalósulása sem. Tehát nem lehetséges a többségre kiterjedő demokrácia sem.

SaLa

 

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a piktogrammra kattintva Pay-Pal-on

PayPal - A biztonságosabb és egyszerűbb online fizetési mód!

vagy közvetlen postai úton:

Szabó Péter 

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”– rovatban tájékoztatjuk! balrad.ru/koszonet

Ha tetszett ez a cikk, ha egyetértesz a balrad.ru-val, oszd meg Facebookon, Twitteren, VKontakton – meg ahol csak lehetőséged van rá!

“A jobboldali embertípus” bejegyzéshez 9 hozzászólás

 1. Vannak a fasiszták,a közöség által megtermelt javakat a magáénak tekinti privát privát privát.
  Mindent ellopna a közöségtöl.

  Kommunisták a közöség áőltal megtermelt javakat a közöség tulajdonának tekinti.
  Egy mindenkiért,mindenki egyért.

 2. A jobb- és a baloldaliság minden emberben benne lakozik. A jobboldaliság akkor jön elő, amikor jól megy az élet szekere, a baloldaliság meg akkor, amikor rosszul.

  A demokrácia (vagy a hangoztatóik) időtlen idők óta próbálja bizonyítani az elsőrendűségét az emberiség számára. Ehhez képest évezredeken keresztül sem sikerült bizonyítania, SaLa mégis, még mindig ezt erőlteti. A demokrácia a kommunizmusban sem fog működni. Egyébként a kommunizmus mióta számít demokráciának? Az építői is kommunista diktatúrának nevezték, ha jól emlékszem…
  Márpedig, ha a demokrácia működésképtelen az emberek egyenlősége szempontjából, akkor valami mást kellene erőltetni. Mondjuk a pozitív diktatúrát.
  A többség szempontjai szerint pozitívat…

  1. Én akkor lettem kommunista mikor gazdag üzletember voltam.
   Mindent elvettem a közöségtöl,és rájöttem,hogy nem csak én vagyok.

   Rengeteget adakoztam a szegényeknek.

   Láttam azt is mikor szegényböl gazdag lett ö lett a leg irigyebb,és kizsákmányolta a többi szegényt.

   A kis faszom tudja a megoldást.

   1. Ne vetíts aladár, nem áll jól a hazudozás. Mi voltál te? Ne röhögtess. Ha leírnám, hogy ki vagy, csodálkozás lenne. Mindent tudok rólad amit kell. Még az egészségi állapotodat is. Tudod. SÜN 😀

 3. Szocializmust akarsz? Van N. Korea, Kina, de van szociális beállitottságu, nyugati értelmes imperializmus is, lásd ,Benelux államok, ott van Dánia, Finnország, Norvégia, Svédország. Nincs éhezés, kiváló egészségügy, minta oktatási rendszer, alacsony a bűnözés, kiváló infrastruktura, hivjatok aminek akarjátok, de biztosan jobban működik, mint bármilyen lenini, vagy rákosi, mao, vagy kádári, stb rendszer!

  Admin:

  Történelem! Az általad fölsorolt mintaállamok közül tán csak a finnek nem gyarmatosítottak. Viszont a rendszerváltásig mellettünk – mögöttünk kullogtak!

  1. “Dánia, Finnország, Norvégia, Svédország. ”
   Még sorolhatnám , megkérdőjelezhető .Elmúlt !

 4. A szocializmus azt jelenti, ne lop, ne élősködj, szeresd felebarátodat. Dolgozz a hazádért a családodért és segítsd embertársaidat.
  A kapitalizmus azt jelenti, uralkodj másokon, ha tudsz, élősködj a szolganépen. Ez legyen a törvény az erkölcs.
  A kapitalizmus azt jelenti, igázd le a gyengébb népeket és tedd őket rabszolgáddá, foszd ki őket.
  A kapitalizmusban néhány rabló nép meggazdagodott és most jó gazdaként bánik a szolgáival a rabolt zsákmányból.
  A szegény, de emberbarát szocializmus a kapitalizmus segge alatt nem tud annyit adni a népnek, mint a rabló kapitalizmus, de egyszer megfordul a világ és szégyen lesz kizsákmányolni és élősködni.

 5. o istenem ilyan barom idiota gyagyás irást még életemben nem olvastam igy nem is fárasztom magamat mert aki ezt a maszlagot beveszi az olyan mélyen van értelmileg hogy…..

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .