A társadalom fejlődése az emberré válás lehetősége

A társadalom fejlődése az emberré válás lehetősége – 4. rész
Mennyire szabad a polgári „demokráciában” a választás?
Mi a fejlődés útja?
Hogyan változhatnak meg az embertelenség hívei?

A kapitalizmus választása az emberiség jövőjére nézve a pusztulás!
A kapitalizmussal az embertelenséget, a felsőbbrendűséget, a szolgaságot, az élősködést, a háborúkat, a nyomort választja az emberiség, de ez nem az emberré válás útja. Ez a pusztulás útja, vissza az állatvilágba.

Mennyire szabad a polgári „demokráciában” a választás?
A polgári „demokrácia” „szabad” választásain a kapitalizmus képviselői azt ígérgetik, hogy „sokkal kékebbre festik az eget, és fű is zöldebb lesz”, mint a másik ugyancsak a kapitalizmus képviselője és „több méter utat építenek”, mint a másik, stb., de ez csak demagógia lehet, hiszen a kapitalizmusban az első a profit, a tőkések gazdagodása. A profit a proletároknak csak munkát jelent és minden a tőkések érdekében történhet. A tőkések, amikor ígérgetnek nem a sajátlyukat adják, hanem amit kizsákmányolással szereztek, a dolgozók által létrehozott javakat. Bármennyit hazudhatnak az úgynevezett polgári „demokrácia” pártjai, mert az agymosó-gépezet a totális hatalom birtokában tökéletesen működik, az ellenvélemény nem jelenhet meg érdemben – ez a klasszikus fasizmusra fokozottan jellemző -. A polgári „demokrácia” választásai a kapitalisták érdekeiről szólnak, nem a proletár többség hatalomra jutását és érdekeinek képviselését szolgálja. Tehát polgári „demokratikus” választás csak színház a proletárok megtévesztésére, mert végül is csak a kizsákmányolók közül lehet választani.

Mi a fejlődés útja?
A társadalmi haladás a fejlődés útja a társadalmi-gazdasági rendszerek változása a termelőerők fejlődésével utat tőr magának, az embertelentől az emberséges felé haladva. A változás azonban évezredek alatt megy végbe. A nyílt embervásártól a burkoltig, a rabszolgaságtól a bérrabszolgaságig, majd a dolgozók, a nép hatalmáig. De elképzelhető egy felsőbbrendű jobboldali erkölcsűtől, hogy ezt megértse? Aligha, hiszen az érdeke vagy csak a híve az embertelenségnek, amit jogosnak tart és nem is érti ezt. Az osztályharc ezért a végletekig elmérgesedik. A történelem folyamán az embertelen felsőbbrendű hívők voltak hatalmon, amit Szovjetunió tört meg. A Szovjetunió leverésével megint az embertelenség hívei, győzedelmeskedtek, de ez változni fog, és nem fogják megérteni a felsőbbrendű hívők, miért haragszanak a népi demokrácia hívei az embertelen kizsákmányoló élősködőkre. A jobboldaliak a felsőbbrendűség és a kizsákmányolás hívei természetesnek vélik az embereken való élősködés, nem is értik miért embertelen ez, hiszen ők jó emberek. A társadalmi forma változik az emberiség történelme folyamán, de néha visszalép és gyakran a haladó és elhaló társadalmi formák együtt élnek. A rabszolgatartó mellet a feudalizmus, a feudalizmus mellett a kapitalizmus és az amerikai kapitalizmus még a rabszolgatartó rendszerrel is együtt élt. Az angol kapitalizmus mellett a francia feudalizmus a „Nagy Francia Forradalomig” együtt élt, de Franciaországban mégis visszajött a császárság. A szocializmussal is ez a helyzet, vissza fog jönni, az ellenforradalom és a forradalom váltakozva fennáll, de hosszabb távon a társadalmi haladásnak kell győznie, amit jelenleg a szocializmus képvisel.

Hogyan változhatnak meg az embertelenség hívei?
Az embertelenség az embertársaink méltóságának és emberi jogainak megsértése erkölcsének elfogadását jelenti. Társadalmi szinten ez azt jelenti, hogy a jobboldaliság, aminek legfontosabb jellemzője a felsőbbrendű erkölcsre alapozott kizsákmányolás az élősködésért, amit a kapitalista társadalom erkölcse nem haladhat meg. A kizsákmányoló társadalmak működési modelljébe beletartozik az embertelen felsőbbrendű élősködő erkölcs, ami az uralkodó osztályuk érdeke. A kizsákmányolók erkölcsét a kizsákmányoltak is elfogadják a megfelelő erőszak és agymosás módszerével. Tehát csak az osztályharc változtathatja meg az embertelen hívők erkölcsét, úgy hogy az emberségesek hívei megszerzik a hatalmat és elnyomják az embertelen erkölcsöt. Ez azonban kegyetlen háború és néha visszarendeződés is van, de a történelem kerekét nem lehet hosszútávon megállítani, csak fékezni. Most ez van, fékezünk az embertelenségbe, az emberi méltóság és az emberi jogok korlátozása felé halad a történelem kereke. Lehet törvényesen megint kizsákmányolni, élősködni. Mert a kapitalizmus az embertelen világ, ahol törvény az embertelenség, az élősködés lehetősége.

***
Marxista fogalomlexikon: Kizsákmányolás: idegen munkaterméknek ellenszolgáltatás nélküli elsajátítása a termelési eszközök tulajdonosa által. A proletariátus, mivel nem rendelkezik termelési eszközökkel, kénytelen a munkaerejét áruba bocsátani, és a megtermelt értéktöbbletet a termelési eszközök tulajdonosa kisajátítja. A kizsákmányolást csak a szocialista forradalom számolja fel, megszüntetve a termelési eszközök magántulajdonát.

Marxista fogalomlexikon – Szocialista Állam: a szocialista társadalom állama, a szocializmus gazdasági alapjának politikai felépítménye. A szocialista állam az állam új típusa, amely a szocialista forradalom eredményeként a burzsoá államot váltja fel. A szocialista felépítmény megteremtése folyamat, amely végighúzódik a kapitalizmusból a szocializmusba való átmenet egész időszakán. Céljait és feladatait tekintve szocialista, mert a szocializmus felépítésének az eszköze. A szocialista társadalom fejlődésének mértékében változnak az állam funkciói; a kizsákmányoló osztályok felszámolásával egyidejűleg fokozatosan visszaszorul ellenállásuk elnyomásának funkciója, mindinkább kifejlődnek a szocialista állam főfunkciói: a gazdasági-szervező és kulturális-nevelő funkciók. A szocialista világrendszer kialakulásával összefüggésben a békéért vívott harc és az ország védelmének funkciói mellett a szocialista államban kialakul egy új külsőfunkció: a testvéri együttműködés fejlesztése a szocialista országokkal. Amikor a szocializmus teljes és végleges győzelmet arat és a társadalom a kommunizmus kibontakozó építésének a szakaszába lép, a proletárdiktatúra állama egyetemes népi állammá alakul át, amely az egyetemes népi akarat kifejezésének a szerve. A szocialista állam a szocializmus megszilárdításának, a kommunista társadalom építésének eszköze. Az állam elhalása azt jelenti, hogy a szocialista államiság és a szocialista társadalom minden politikai szervezete fokozatosan kommunista társadalmi önigazgatássá fejlődik. Az állam teljes elhalásának feltétele a fejlett kommunista társadalom felépítése az országokon belül, valamint a szocializmus győzelme és megszilárdítása a nemzetközi küzdőtéren

SaLa

 

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a piktogrammra kattintva Pay-Pal-on

PayPal - A biztonságosabb és egyszerűbb online fizetési mód!

vagy közvetlen postai úton:

Szabó Péter 

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”– rovatban tájékoztatjuk! balrad.ru/koszonet

Ha tetszett ez a cikk, ha egyetértesz a balrad.ru-val, oszd meg Facebookon, Twitteren, VKontakton – meg ahol csak lehetőséged van rá!

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .