Hogyan fejlődik az emberiség

A társadalom fejlődése az emberré válás lehetősége – 2. rész
Létfeltételek változása
Hogyan fejlődik az emberiség
A létért való küzdelem

A kapitalizmus választása az emberiség jövőjére nézve a pusztulás!
A kapitalizmussal az embertelenséget, a felsőbbrendűséget, a szolgaságot, az élősködést, a háborúkat, a nyomort választja az emberiség, de ez nem az emberré válás útja. Ez a pusztulás útja, vissza az állatvilágba.

Létfeltételek változása:
Amíg azonban szűkösek a létfeltételek, addig az egyéni erőfeszítések és lehetőségek mindenképpen megosztják az emberiséget és így az erősebb, okosabb, gátlástalanabb, szerencsésebb, jobb helyzetben lévő és a társadalom lehetőségeit jobban kihasználókat a többi embertársa fölé helyezi, a felsőbbrendűség és így a másokon élősködő emberi viszony elkerülhetetlenségét motiválja. A kizsákmányoló társadalmakban ez a tendencia a törvények segítségével megvalósul, és csak a szocializmus próbált ennek határt szabni.

kizsákmányolás tényének a felismerése a kizsákmányolók és kizsákmányoltak számára általában a tudati szint alatt marad. Amíg a létfeltételek a kizsákmányoltak többsége számára biztosítva vannak, az osztályharc csendben észrevétlenül zajlik. A kapitalizmusban a kezelhetetlen gazdasági válságok, és a törvényszerűen jelentkező kisebb nagyobb háborúk elkerülhetetlenül kiélezik az osztályharcot és az átalakul osztályháborúvá. A kapitalizmus válasza az osztályharcra a fasizmus, a totális diktatúra, a klasszikus vagy a csak a mosolygó változatában történik.

A fejlettebb, emberségesebb társadalom megszervezi a létfeltételek előállítását és a dolgozók felkészítését a munkavégzésre, nem a vak véletlenre bízza ezt, mert ez szélsőségesen megosztja a társadalom tagjait és az emberi erőforrások pazarlására és embertelenségre vezet. A szocializmus tervszerűen szervezi a társadalmi egyenlőség érdekében a közösségi tulajdonban működő gazdaságot és dolgozókat felkészíti az elérhető legmagasabb színvonalra, felhasználva a közösség erőforrásait, amivel az emberi méltóságot biztosítja a társadalom tagjai számára. Az ezen az alapon működő munkamegosztás, a szocializmusban a képességeket és a társadalmi hasznosságot a legjobban valósítja meg. A szocialista forma korlátozza, sőt diktatórikus módon elnyomja a felsőbbrendűség, a kizsákmányolás, az élősködés híveit, így az emberi méltóság magasabb színvonalát tudja megvalósítani a társadalom összes tagjának.

Hogyan fejlődik az emberiség?
Az emberiség sok szempontból fejlődik, úgymint a tudomány, a művészet, az erkölcs, a demokrácia, és a társadalmi-gazdasági forma is változik. A meghatározó a termelőerők fejlődése és az ezzel járó érdekellentét kiéleződése a társadalmi osztályok között, ami maga után vonzza a termelési viszonyok, a termelőeszközök birtoklásának emberségesebb megoldását és lehetőségét. A kapitalizmusban a termelőerők fejlődésével a kizsákmányolás is fokozódik, ami növeli az érdekellentéteket a termelőeszközök tulajdonosai és a kizsákmányoltak között. Ez a kapitalizmusban az osztályharcban nyilvánul meg, ami a társadalmi forma változását kényszeríti ki. A kizsákmányolás növekedésével egyre mélyül a szakadék a kizsákmányolók és kizsákmányoltak jövedelme között, ez pedig kihasználhatatlan felesleg keletkezését, és az élősködők pazarlásának, a társadalom rothadásának fokozódását okozza. A kizsákmányolással keletkezett felesleg nem kerül fogyasztásra, sem a válságok enyhítésére, így a válságok szenvedői feleslegesen a kizsákmányoltak lesznek, annak ellenére, hogy a létfeltételek javulnak az emberiség gazdagabb népei számára. A felesleget inkább a fegyverkezésre, az osztályharc elnyomására, a világuralom megszerzésére fordítják, és nem az emberiség a fejlődése, társadalmi haladása számára. A kizsákmányolás az emberiség számára egyre értelmetlenebb és feleslegesebb lesz, de a kapitalizmusban ez elkerülhetetlen.

A létért való küzdelem:
A lét határozza meg a tudatot, ezért amíg a létért való küzdelem elkerülhetetlen, az emberiség megoszlik kizsákmányoló élősködőkre és az őket kiszolgálókra, ennek próbálta emberséges korlátozását a szocializmus. De amint a létért való küzdelemre nem lesz szükség, a termelőerők fejlettsége lehetővé és szükségessé teszi az egész emberiség számára az egyelőséget, ami nem egyformaság, hanem egyenlő emberi méltóság. A harácsolás a létfeltételek bőségében értelmetlen és erkölcstelen butaság lesz. Ha nem a megélhetésért kell küzdenie az emberiségnek, akkor a világ megismerése, mint életszükséglet, mindenki számára a neki megfelelő, az egyéniségéhez mérhető módon megvalósítható. Ki fog derülni, hogy minden ember, de legalábbis a többség, az emberiség közös problémáinak megoldásában egyformán hasznos lehet. De ezt művelni kell, az oktatással, az egészségüggyel, a társadalom tagjainak emberséges együttműködésével, együttélésének emberséges civilizált megtanításával, mert ennek a megvalósítása a túlélés záloga lesz, amihez feltétlenül kell a kommunizmus. Az emberek lehetséges képességei, ha jól van szervezve a társadalom, akkor kiegészíthetik egymás genetikai adottságait, hiányosságait az ésszerű összefogással, emberséges hozzáállással. A jól működő családban, ahol szeretettel, ésszel tisztelik a párok egymást és a gyerekeiket, jó modell lehet erre, a párok egymás képességeit felhasználva sokkal többre vihetik, mint ha marakodnak. Az emberiség csak az emberséges világ megteremtésével maradhat fenn, mert különben a rendelkezésre álló hatalom az emberiség ellen fordul. Vagy az emberré válás, vagy vissza az állatvilágba ez a tétje a társadalom haladásának, aminek az útja az emberséges társadalomba csakis a szocializmuson keresztül a kommunizmus lehet.

***
Marxista fogalomlexikon – Demokrácia: legáltalánosabb értelemben olyan politikai rendszer, amelyben a hatalom forma szerint az egész nép kezében van, ténylegesen azonban valamely osztály diktatúrája érvényesül. A burzsoá politikusok és a reformisták a demokrácia fogalmát rendszerint elszakítják a konkrét gazdasági-társadalmi tartalomtól és főleg formális jegyek alapján ítélik meg. A marxizmus-leninizmus a demokráciát konkrét társadalmi-gazdasági tartalmában és feltételeiben vizsgálja. A kizsákmányoló rendszerekben a demokráciának csak külső látszata van meg, a valóságos népuralom sohasem valósulhat meg benne. A demokrácia csak az elnyomó osztályok (a kisebbség) számára van biztosítva, az elnyomott osztályok (a többség) számára ugyanakkor ez diktatúrát jelent. A polgári demokráciákban a burzsoázia formális szabadságjogokat biztosít (alkotmányt, parlamentet és más képviseleti intézményeket hoz létre, általános választójogot ad stb.) de minden módon akadályozza, hogy a tömegek valóban élhessenek is azokkal. Ha a burzsoázia uralmát veszély fenyegeti, akkor elveti a polgári demokratikus szabadságjogoknak még a látszatát is, és nyílt terrorista diktatúrához folyamodik. A demokrácia új, magasabb rendű formája a szocialista demokrácia, amely a nép többségének, a dolgozó tömegeknek a demokráciája.

Marxista fogalomlexikon – Szocialista Állam: a szocialista társadalom állama, a szocializmus gazdasági alapjának politikai felépítménye. A szocialista állam az állam új típusa, amely a szocialista forradalom eredményeként a burzsoá államot váltja fel. A szocialista felépítmény megteremtése folyamat, amely végighúzódik a kapitalizmusból a szocializmusba való átmenet egész időszakán. Céljait és feladatait tekintve szocialista, mert a szocializmus felépítésének az eszköze. A szocialista társadalom fejlődésének mértékében változnak az állam funkciói; a kizsákmányoló osztályok felszámolásával egyidejűleg fokozatosan visszaszorul ellenállásuk elnyomásának funkciója, mindinkább kifejlődnek a szocialista állam főfunkciói: a gazdasági-szervező és kulturális-nevelő funkciók. A szocialista világrendszer kialakulásával összefüggésben a békéért vívott harc és az ország védelmének funkciói mellett a szocialista államban kialakul egy új külsőfunkció: a testvéri együttműködés fejlesztése a szocialista országokkal. Amikor a szocializmus teljes és végleges győzelmet arat és a társadalom a kommunizmus kibontakozó építésének a szakaszába lép, a proletárdiktatúra állama egyetemes népi állammá alakul át, amely az egyetemes népi akarat kifejezésének a szerve. A szocialista állam a szocializmus megszilárdításának, a kommunista társadalom építésének eszköze. Az állam elhalása azt jelenti, hogy a szocialista államiság és a szocialista társadalom minden politikai szervezete fokozatosan kommunista társadalmi önigazgatássá fejlődik. Az állam teljes elhalásának feltétele a fejlett kommunista társadalom felépítése az országokon belül, valamint a szocializmus győzelme és megszilárdítása a nemzetközi küzdőtéren

SaLa

 

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a piktogrammra kattintva Pay-Pal-on

PayPal - A biztonságosabb és egyszerűbb online fizetési mód!

vagy közvetlen postai úton:

Szabó Péter 

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”– rovatban tájékoztatjuk! balrad.ru/koszonet

Ha tetszett ez a cikk, ha egyetértesz a balrad.ru-val, oszd meg Facebookon, Twitteren, VKontakton – meg ahol csak lehetőséged van rá!

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..