Írta: J. V. Sztálin

Távirat az Ukrán Szovjet Köztársaság Népi Titkárságának

Öt nappal ezelőtt Hoffmann tábornok kijelentette nekünk, hogy lejárt a fegyverszüneti szerződés határideje, s másnap megkezdte a hadműveleteket. A Népbiztosok Tanácsának arra a nyilatkozatára, hogy a béketárgyalásokat hajlandó újra felvenni, még nem érkezett válasz. A német kormány nyilván azért nem siet a válasszal, hogy teljesen kirabolhassa az országot és csak azután kezdjen béketárgyalásokat. A németek elfoglalták Dvinszket, Rovnót, Minszket, Volmart, Gapszalt s Petrográd és Kiev felé nyomulnak előre. Hadjáratuk célja, nyilván, nemcsak hódítás, hanem főképpen az, hogy a forradalmat megfojtsák és vívmányait eltiporják.

A Népbiztosok Tanácsa hozzáfogott Petrográd védelmének megszervezéséhez, mozgósítja az egész munkáslakosságot, úgyszintén a burzsoáziát is, s ha az utóbbinak nem lesz kedve lövészárkokat ásni, erővel fogja kényszeríteni arra, hogy a munkások felügyelete alatt lövészárkokat ásson.

Az elvtársak közös véleménye az, hogy önök, kieviek, hasonlóképpen, percnyi késedelem nélkül kötelesek Kiev védelmét megszervezni nyugat felől, kötelesek mozgósítani minden épkézláb embert, tüzérséget felállítani, lövészárkokat ásni, a burzsoáziát munkások felügyelete alatt lövészárkok ásására kihajtani, kötelesek ostromállapotot kihirdetni és minden tekintetben a legnagyobb szigorral eljárni. Közös feladat, hogy megvédjük Petrográdot és Kievet s feltartóztassuk a német bandákat, bármi áron is.

A helyzet komolyabb, semmint gondolhatnák — egészen kétségtelen, hogy a német bandák a Petrográd—Kiev vonalig akarnak hatolni s ott, csakis ott, ezekben a fővárosokban fognak a béketárgyalásokról beszélni. Úgy tudom, hogy önök még nem semmisítették meg a régi Rádának a németekkel kötött szerződését. Ha ez így van, azt hisszük, nem kellene evvel sietniök.

Ismétlem: haladéktalanul, vita nélkül fogjanak munkához és mutassák meg, hogy a Szovjethatalom meg tudja védeni magát.

Minden reményünk a munkásság, mert a leszerelt úgynevezett hadsereg csak arra volt képes, hogy fejvesztve meneküljön.

Várom azonnali válaszukat.

A Népbiztosok Tanácsának megbízásából
I. Sztálin

Petrográd, 1918. február 21.

Először az „Okiratok a német megszállók szétzúzásáról
Ukrajnában 1918-ban” (Goszpolitizdat 1942) c. könyvben jelent meg.

(idézet: – Sztálin Művei 4. kötet – című könyvből)

Telefongramm az OSzD(b)MP Petrográdi Bizottságának
– írta: J. V. Sztálin –

A Petrográdi Bizottság Végrehajtó Választmányának és a bolsevik párt valamennyi kerületi bizottságának azt tanácsoljuk, hogy haladéktalanul mozgósítsanak minden munkást és a Petrográdi Szovjet ma este hozandó határozata értelmében szervezzék meg a munkások tízezreit és hajtsák ki a burzsoáziát az utolsó szálig Pétervár alá, hogy ott a munkások felügyelete alatt lövészárkokat ássanak. Ma, amikor a forradalom veszélyben van, csak ez mentheti meg a forradalmat. A lövészárkok vonalát katonai szakértők fogják megadni, önök pedig gondoskodjanak fegyverekről, s ami a legfontosabb: szervezkedjenek és talpra mind egy szálig.

Lenin
Sztálin

1918. február 21.

Először e kötet orosznyelvű
kiadásában jelent meg.

(idézet: – Sztálin Művei 4. kötet – című könyvből)

Közvetlen távíróvezetéken leadott átirat az Ukrán Szovjet Köztársaság
Népi Titkárságának

– írta: J. V. Sztálin –

A Népbiztosok Tanácsának megbízásából Sztálin népbiztos.

Tegnapelőtt, február 22-én, megkaptuk a német kormány súlyos, mondhatni embertelen békefeltételeit, mégpedig azzal a követeléssel együtt, hogy nyolc órán belül fogadjuk el ezeket a feltételeket. A német csapatok egyidejűleg Revei és Pszkov ellen vonulnak s Petrográdot fenyegetik, a mi csapataink viszont felhagytak mindennemű ellenállással. Nem tudom, ismerik-e önök az említett békefeltételeket. Mi rádión leadtuk mindenhova. Közlöm a legfontosabb feltételeket.

„Negyedik pont. Oroszország azonnal békét köt az Ukrán Népköztársasággal. Ukrajnából és Finnországból haladéktalanul kivonják az orosz csapatokat és a Vörös Gárdát.” „A feketengeri stb. orosz hadihajókat azonnal orosz kikötőkbe kell vinni és otthagyandók az általános béke megkötéséig, vagy pedig lefegyverzendők.” „A kereskedelmi hajózás a Fekete-tengeren és más tengereken ismét megkezdődik, mint ezt a fegyverszüneti szerződés előírja. Azonnal megkezdendő az aknák felszedése.”

„Harmadik pont. Livóniából és Észtországból azonnal kiürítik az orosz csapatokat és a Vörös Gárdát. Ezeket a területeket a német rendőrség foglalja el mindaddig, amíg az ország berendezése nem garantálja ott a közbiztonságot és az állami rendet. Minden politikai foglyot azonnal szabadon kell bocsátani.”

„Ötödik pont. Oroszország erejéhez képest megtesz mindent, hogy Törökország részére azonnal biztosítsa keletanatóliai tartományainak tervszerű visszaadását és elismeri a török kapitulációs szerződések érvénytelenítését.”

Ezután következnek a kereskedelmi szerződésről szóló pontok. Ezeknek alapja a régi Rádának Ausztria-Magyarországgal kötött szerződése, melyet önök is ismernek.

Általában azt kell mondanunk, hogy a feltételek pokolian kegyetlenek. Azt hisszük, hogy az Ukrajnáról szóló pont nem Vinnyicsenko hatalmának visszaállítását jelenti, hiszen az a németek számára magában véve értéktelen, hanem azt, hogy nagyon is reális nyomást akarnak ránk gyakorolni, hogy önökkel együtt hozzájáruljunk a régi Ráda és Ausztria-Magyarország régi szerződéséhez, mert a németeknek nem Vinnyicsenkóra van szükségük, hanem arra, hogy gyártmányaikért gabonát és vasércet kapjanak cserébe.

A mai helyzetet, tekintettel a németek előnyomulására és csapataink fejvesztett menekülésére, a következőképpen ítéljük meg: saját imperialistáink megdöntése után, a nyugati forradalmi mozgalom lassú üteme, csapataink állhatatlansága és a német imperialisták hallatlan rabló falánksága következtében, ideiglenesen a külföldi imperializmus karmai közé kerültünk, amely ellen máris gyűjtenünk kell az erőket a honvédő háború szervezésére abban a reményben, hogy Nyugaton is kibontakoznak a forradalom erői, ami véleményünk szerint elkerülhetetlen. Ehhez a felkészüléshez azonban némi lélegzetvételi időre van szükség, s ezt még az állatiasan kegyetlen béke is megadhatná. Semmi esetre sem szabad illúziókban ringatni magunkat. Bátran szembe kell nézni a valósággal és el kell ismernünk, hogy ideiglenesen a német imperializmus karmai közé kerültünk. Ezek a meggondolások vezérelték a Szovjetek összoroszországi Központi Végrehajtó Bizottságát, amikor ma éjjel 3 órakor elhatározta, hogy embertelen feltételekkel is megköti a békét, és megbízta a Népbiztosok Tanácsát, hogy delegációt küldjön Bresztbe, ami ma megtörtént. A Központi Végrehajtó Bizottság meggyőződése szerint csakis ilyen körülmények között lehet majd fenntartani a Szovjethatalmat. Egyelőre pedig készülnünk és egyre készülnünk kell, hogy szent háborút szervezzünk a német imperializmus ellen.

Mindannyian úgy véljük, hogy az önök Népi Titkárságának is el kell küldenie delegációját Bresztbe és ott ki kell jelentenie, hogy ha az osztrákok és a németek nem fogják támogatni Vinnyicsenko kalandját, akkor a Népi Titkárságnak sem lesz kifogása a régi Kievi Ráda szerződésének főbb pontjai ellen. Ez a lépés előszöris hangsúlyozná a déli és északi Szovjetek eszmei és politikai testvériségét; másodszor, ily módon fennmaradna a Szovjethatalom Ukrajnában, ami óriási előny a nemzetközi forradalom szempontjából. Nagyon szeretnék, ha megértenének bennünket és ennek a szerencsétlen békének alapvető kérdéseiben egyetértenének velünk.

A következő két kérdésre azonnali válaszukat várom: még ma küldenek-e delegációt Petrográdra vagy, ami még egyszerűbb volna, egyenesen Bresztbe, hogy közösen tárgyaljunk a németekkel — ez az első kérdés. A másik kérdés: osztoznak-e abban a nézetünkben, hogy Vinnyicsenko szerződése Vinnyicsenko és bandája nélkül elfogadható? Várom válaszukat ezekre a kérdésekre, hogy előkészíthessem a megbízást és megszervezhessem breszti útjukat.

I. Sztálin
népbiztos

Petrográd, 1918. február 24.
Először e kötet orosznyelvű kiadásában jelent meg.

(idézet: – Sztálin Művei 4. kötet – című könyvből)

SaLa

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a piktogrammra kattintva Pay-Pal-on

PayPal - The safer, easier way to pay online!

vagy közvetlen postai úton:

Szabó Péter 

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”– rovatban tájékoztatjuk!

Ha tetszett ez a cikk, ha egyetértesz a balrad.ru-val, oszd meg Facebookon, Twitteren, VKontakton – meg ahol csak lehetőséged van rá!

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .