A polgári „demokrácia” demokratizálása

haladó polgári eszmék az emberi és polgári jogok megalkotása hatalmas tett volt az egész emberiség javára; a hatalmi ágak szétválasztásával, a jogállamiság megteremtésével a hatalmat gyakorló tőkésosztály számára lehetőséget teremtett a polgári „demokrácia” megvalósítására. A polgári „demokrácia” azonban a kapitalista társadalmi gazdasági modellt működteti, ezért osztálytársadalom, két alapvető egymással szembenálló érdekű kibékíthetetlen osztállyal. A kizsákmányoló és a kizsákmányolt, a kapitalista vállalkozó és a proletár bérrabszolga dolgozók társadalmilag és gazdaságilag megosztott osztályai érdeke nem egyeztethető össze. Ezért a polgári állam kénytelen a kizsákmányoló kapitalista osztály érdekében a hatalmával világnézeti, erkölcsi, politikai, gazdasági diktatúrát megvalósítani. A polgári „demokrácia” a tőkésosztály, mint a demokrácia élvezője számára kedvező az érdekeik érvényesítésére, de a proletárok számára ez nem sokat jelent, mert semmilyen hatalommal nem rendelkeznek, csupán bérrabszolgák.

Mi ennek a diktatúrának a hátránya?

Kapcsolódó kép

Az értelmetlen, embertelen kizsákmányolás, és a parazita élősködés minden határon túli megvalósulása, az önkényuralom, a kizsákmányolók korlátlan hatalma a proletár bérrabszolga dolgozók felett. De ennél sokkal nagyobb kár az emberiség számára a többséget képviselő proletárok elbutítása, világnézetének, erkölcsének embertelenné alakítása. Az értelmes kapitalista ezt nagyon jól tudhatja, de nem tehet mást, a kapitalizmus működési modellje ezt kívánja meg. A kapitalista gazdasági modell szerint muszáj kizsákmányolni, de ezzel jár az élősködés is, valamint az idealista hamis világnézet, és ehhez szükséges a diktatúra is. Másként nem tartható fenn a kapitalista gazdasági modell. Ha a proletár bérrabszolga dolgozók a valóságot megismernék, nagyon nagy bajba kerülnének a kizsákmányolók, és volt már ilyen. Nincs más, hazudniuk kell a kizsákmányolóknak. De saját maguknak is? Az emberiség léte a tét.

Mi a kivezető út ebből a polgári diktatúrából?

A polgári „demokrácia” kiterjesztése a teljes társadalom számára, megvalósítása minden dolgozó számára. Ez a jelenlegi kapitalista polgári „demokrácia” keretében fából vaskarika. Ezt megvalósítani a népi demokrácia segítségével a polgári „demokrácia” továbbfejlesztésével, meghaladásával lehetséges.

A polgári „demokrácia” két egymással kibékíthetetlenül szembenálló osztálya közül a kapitalisták nem engedik a hatalom közelébe azokat, akiknek köszönhetik ezt; megtehetik ezt és meg is kell tenniük, a konkurencia, a verseny, a kapitalista modell ezt követeli meg. Ennek viszont következménye a világméretű önkényuralomnak az emberiség létére veszélyes megvalósulása.

A halalom megosztása a teljes népesség számára a kivezető út az önkényuralom feloldására. Ezt pedig a népi demokrácia keretében a szocializmus valósíthatja meg. A hozzávezető út a kapitalista gazdasági hatalom közösségivé tétele és a politikai hatalomnak a teljes népesség számára való megvalósítása. A polgári „demokrácia” erre nem képes, meg kell haladni ezt vagy vége az emberiségnek. A továbblépés elmaradása visszafejlődés lehet az állatvilágba, vagy kihalása az emberiségnek.

A népi demokrácia remélhetőleg az emberi akarat és élni akarás, az értelmes emberséges gondolkodás segítségével megvalósul. Demokrácia nélkül nem válik az emberiség civilizálttá. Úr és szolga nem lehet egymással szemben valóban szabad és demokratikus, amíg az egyik uralkodik, élősködik a másik felett az embertelenség, civilizálatlanság. A jobboldali erkölcs ilyen, amit fel kell váltani a baloldalival.

Ne legyen kizsákmányolás, élősködés, szolgaság, diktatúra a dolgozó nép felett!
„Szabadság, Egyenlőség, Testvériség” megvalósítás az emberiség túlélésének egyetlen lehetősége.
Ezt megvalósítja a népi demokrácia keretében a szocializmus.

ÚJ VILÁGOT SENKITŐL SEM KAPUNK AJÁNDÉKBA

„Mára a kapitalizmusban a termelés öncéllá vált – folytatta a párt elnöke (Thürmer Gyula). Az áruházak tele vannak ócska ruhákkal. Élelmiszerrel Dunát lehet rekeszteni, de az egészséges élelmiszert nagyítóval kell keresni. A televíziót, a telefont már nem javítja senki, dobjuk ki, jöjjön a következő! A termelés nem értünk, nem az emberekért van, csak a pénzért, a profitért.

A mai kapitalizmus olyan gazdaságot teremtett, amelyből mindenki jól élhetne. De nem élhet mindenki jól, mert a vagyonok, a gyárak, a bankok a milliárdosok, a szupergazdagok kezében vannak. A rendszerváltás után mintegy harminc évvel a reáljövedelmek összességében alig haladják meg a rendszerváltás előtti utolsó évek szintjét.

A mai kapitalizmus információs világot teremtett. Mindent tudhatnánk, ami a világban történik. Mindenről elmondhatnánk a véleményünket. De ezt nem akarják azok, akik fenn vannak. A mi dolgunk dolgozni kis pénzért, elkölteni a plázákban és befogni a szánkat. A mai kapitalizmus képes lenne az ember méltóságát soha nem látott magasságokba emelni. Műveltséget, tudást adni mindenkinek! Ehelyett butítják a népet. Ezer éves amerikai filmeket ismételgetnek minden tv-csatornán.

Mi előre akarunk menni, és nem hátra. Olyan világban akarunk élni, ahol az ember számít és nem a pénz. Olyan világban, ahol magunk dönthetünk a sorsunkról. Olyan világban, ami a miénk, és nem a milliárdosoké és barátaiké.

Ilyen világot senkitől sem kapunk ajándékba. Ezt a világot nekünk kell megteremteni. A döntés elől nem menekülhetünk el. A kapitalizmusban nincsenek csendes kikötők, ahol meghúzhatjuk magunkat. Ez igaz az országra is, igaz Budapestre is, igaz minden egyes magyar emberre. Nem ülhetünk ölbe tett kézzel, nem várhatunk csodákra, tennünk kell!” – (idézet: – A Szabadság újság 2018 34. számából)

SaLa

 

Ha tetszett ez a cikk, ha egyetértesz a balrad.ru-val, oszd meg Facebookon, Twitteren, VKontakton

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a piktogrammra kattintva Pay-Pal-on

PayPal - The safer, easier way to pay online!

vagy közvetlen postai úton:

Szabó Péter 

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”– rovatban tájékoztatjuk!

“A polgári „demokrácia” demokratizálása” bejegyzéshez 58 hozzászólás

 1. A földön 2 domináns csoport uralkodik,akik most konfrontálodni fognak.

  1 RÉGI VILÁGREND:
  Szabadkömüvesek jezsuiták. Ök a templomosok.
  Feudalizmus kizsákmányolás az alapelvük,maximálisan megadoztatják a piramis alján lévöket.
  Központjaik.
  Nyugat-europa
  Usa
  Izrael

  Vezetöjük Feketepápa generális.
  Központjuk: Vatikán.
  Valásuk: Számisztika
  Isten jelképük : Jahbulon.
  Rögeszméjük: Felépiteni jeruzsálemben Baal templomát.

  Semmi közük a kereszténység eszméihez,a kereszténységet csak pénz bevételi forrásként
  használják,vissza élve az emberek istebe vetett hitével.

  A szabadkömüves propaganda saját elkövetett büneiket Illuminátusokra vetiti ki.
  Összemosva az illuminátust a Vatikánnal.

  Itt szeretnénk leirni,hogy Astana mélyen elitéli a szabadkömüves bünözöket.
  A pedofil papokat.
  A gyerek áldozatokat Baal istenük elött
  A drogkereskedelmet
  A homosexualitást
  A kizsákmányolást

  Látatok már Romai református papot kilakoltatás ellen tüntetni?
  Nem.
  Tudjátok miért?
  Mert a Vatikán bankja a BIS áll minden kilakoltatás mögött.

 2. Van egy másik világ ahol Szocializmus van és egy mindenkiért mindenki egyért társadalom.
  A nevük megvilágosodottak csoportja.
  Tudosok,filozofusok müvelt emberek alkotják.
  A szabadkömüvesek a propagandáikban lejáratták az Illuminátus nevet.

  Szeretnél egy ilyen szocialista világban élni?

 3. “A haladó polgári eszmék az emberi és polgári jogok megalkotása hatalmas tett volt az egész emberiség javára”
  Minden alkalommal elmondom, ez egy kalap szart sem ért!
  Ugyanis a római jogrendszerben hozták létre.
  Amíg az erőfölénynek kedvező, rabszolgatartó, hazug római jogrendszer van érvényben, nem jöhet létre IGAZI SZOCIALIZMUS, IGAZI DEMOKRÁCIA.
  De ezt a komcsi pártpropaganda sosem fogja elismerni, mert ők is a római jogrendszer alatt tudnak működni.

  Ez a komcsi propaganda-hazugság ugyanolyan, mint amit a judeokeresztény egyház nyomat, csak ott sztalin helyett jézus szerepel…
  Érted SaLa???
  Egy szinten vagy a papokkal! Ugyanúgy hazudsz, mint ők!
  😀 😀 😀

  1. Kontrol mindenben egyetértünk veled.
   De kérlek te is érsd meg,hogy rendzsere szükség van.

   Rengeteg társadalmi model lelett modelezve.
   A te szerves társadalomba vetett hited.
   De sajnos a gyakorlatban nagyon csunyán megbukott,a tolvajok miatt.

   Kell egy rend,a rendszerben.

   Mi örülnénk annak amit irsz,de az ember még nem tart ott,hogy gyakorlatba kivitelezhetö legyen.

   Regényt tudnánk irni mi a gyakorlati buktatoi.

   Te jo ember vagy,magadbol indulsz ki,de sajnos vannak más tipusu emberek akik nagyon csunyán szétlopják a rendszert,ha nincs rend,ha nincs kontrol.

   A te embered a gyakorlatban Polt Péter mert azt ö nagyon engedékeny a rendszer romboloival. 🙂

 4. …azért az alapokról nem kellene elfeledkezni. Ez pedig a tulajdonviszonyok kérdésköre. Ha
  úgy tetszik a társadalom gazdasági alapjának döntő láncszeme. Minden eszmei (jogi, politi-
  kai, művészi …) kérdéskörnek a gazdasági majd elosztási formák szabnak határt.
  A magántulajdon, az irigység és a verseny terepe, az nem teremtett tartósan működő közös-
  ségeket, de viszályt ( Káin és Ábel) , háborúkat, kizsákmányolást … igen! Ma is ezt tapasz-
  taljuk. A társadalmi egyenlőtlenségek mindig szétrobbantják az adott rendszert! Nyugaton
  csupán a gyarmatosításban szerzett ” ingyen ” nyersanyagok miatt, párosulva az oktatás(-sal)
  (felvilágosodás ) szereztek évszázados előnyt az életszínvonalban, így a fentiek miatt van
  magasabb életszínvonaluk , de a társadalmi különbségek ott is – veszélyesen – nagyok !!!
  Lásd: a franciaországi sztrájkokat. …A fejlett oktatás teremthet öntudatos generációt. I-
  lyen a mai Magyarországon : nincs ! Ez a vezetés lecövekelt a szentírásnál, s mint tudjuk,
  a Bibliát ma is írják, s azt is hogy a kecskepásztorok erkölcsi szintje más társadalmi körül-
  mények között működött. Csokonai: …” kanász lesz az, kinek nevelője kanász!” Veszélyes
  út ha a mai társadalmi-gazdasági alakulatokat nem a” marxi szemüvegen ” keresztül vizs-
  gáljuk.

  1. Hábé

   Hagyd már ezt az ótvaros hülyeséget. Egyenlőség sosem volt és sosem lesz. Magántulajdon mindig volt és mindig is lesz valamennyi. A kommunista eszme úgy kezdődik, hogy vegyük el a magántulajdont, mert… (Marxtól kellett volna elvenni a papírját és a ceruzáját, amikor ezeket az embereriségre nem megvalósítható faszságait leírta, hogy meghülyítsen néhány hozzád hasonlót 🙂

   “A magántulajdon, az irigység és a verseny terepe, az nem teremtett tartósan működő közös-
   ségeket, de viszályt ( Káin és Ábel) , háborúkat, kizsákmányolást … igen!”

   Ez nem a magántulajdon hibája, hanem az emberi gyarlóság hibája, ami mindenféle rendszerben működött és belátható ideig működni is fog.

   1. “Ez nem a magántulajdon hibája, hanem az emberi gyarlóság hibája, ami mindenféle rendszerben működött és belátható ideig működni is fog.”
    Tehát ha nem lenne ez az emberi hiba akkor működne a dolog!
    Akkor lehet , hogy a harácsolás leredukálodna a szükség szintjére!?

    1. petymeg

     “Tehát ha nem lenne ez az emberi hiba akkor működne a dolog!
     Akkor lehet , hogy a harácsolás leredukálodna a szükség szintjére!?”

     Így van, ha az ember robot lenne, akkor működhetne, de mivel nem az, nem működőképes. ÖÖÖ, mi az a harácsolás? Ki az aki ezt meghatározhatja? Ha Te igénytelen vagy, más többre vágyik nálad, akkor az harácsoló? Vagy fordítva, ha más igénytelenebb nálad, akkor Te harácsoló vagy? Az emberben megvan a verseny szellem és a még több , még jobbra vágyás vágya. Benned is, bennem is, bennük is…

     1. Engels Pedroza szerint:
      2018-08-31 – 19:44

      “Az emberben megvan a verseny szellem és a még több , még jobbra vágyás vágya.”

      Tévedés! Nincs minden emberben versenyszellem. És a legtöbb emberben a jobbra vágyásnak is vannak határai. A probléma a határtalan jobbra vágyással van, amit a határtalan, indokolatlan, jogtalan igények gerjesztenek. De még ezzel sem lenne túl nagy baj, ha ezt nem gátlástalanul, mindenkin átgázolva akarnák elérni. Ennek legegyszerűbb megnyilvánulása a közlekedésben egyre terjedő, maguknak jogokat formáló, agresszíven, szabálytalonul, erőszakosan közlekedők.

     2. Rosi Nante

      “Nincs minden emberben versenyszellem.”

      Rendben, lehet, hogy így van. De aki, ha már magával sem akar versenyezni, hogy jobb legyen, többet érjen el, az milyen már, kb vegetál?

      ” A probléma a határtalan jobbra vágyással van, amit a határtalan, indokolatlan, jogtalan igények gerjesztenek. De még ezzel sem lenne túl nagy baj, ha ezt nem gátlástalanul, mindenkin átgázolva akarnák elérni. ”

      Sztem ez nem így műkök, mindenkinél meg van a határ. Ha veszünk pl. egy Bill Gatest, akinek a cége (Microsoft) termeli a pénzt folyamatosan, az nem azért van, mert Gatesnek még több pénz kell. A cége (a Microsoft) próbál folyamatosan fejlődni, fejleszteni, hogy egyre jobb és jobb legyen, (a felhasználóinak) amivel piacvezetővé válik, illetve azt a helyét megtartani (a konkurenciánál mégjobbá válni), ami ha jól működik, egyre több bevételt hoz Billnek. Ez lenne a határtalan gátlástalanság vagy határtalan (indokolatlan) jobbá válás?

      !Ennek legegyszerűbb megnyilvánulása a közlekedésben egyre terjedő, maguknak jogokat formáló, agresszíven, szabálytalonul, erőszakosan közlekedők.”

      Vannak ilyenek is, de ez megint egy emberi tulajdonság, nem pedig egy rendszerfüggő valami. A szocializmusban nem volt határtalan gátlástalanság vagy határtalan (indokolatlan) jobbá válás? Dehogynem.. Csak ha Te nem voltál párt kompatibilis, akkor mégjobban le voltak fojtva a lehetőségeid, hogy esetleg felvehesd velük a versenyt 🙂

     3. Kérdezted. Már , hogy kérdezned kellett probléma.
      Nálam a haácsolás fogalmát kimeríti amikor valaki a szükségleteit meghladó vagyont halmoz fel értelmetlenül.
      Pl. m.l. és cs.s. ha ezer évig élnének sem tudnák felélni a vagyonukat normális élet vitellel!
      Más : írod , hogy a kis billnek a cég termeli agyba-főbe a lóvét , evvel sincs semmi baj !
      A baj az,hogy más nyomorúságán szerzi mint a “sztár”focisták!

     4. Engels Pedroza szerint:
      2018-08-31 – 21:41

      “Rendben, lehet, hogy így van. De aki, ha már magával sem akar versenyezni, hogy jobb legyen, többet érjen el, az milyen már, kb vegetál?”

      Így is lehet mondani, de inkább “eléldegél”. Ha mindenki így tenne, Kontroll szerint az már a “szerves társadalom” is lehetne… akár…

      “Sztem ez nem így műkök, mindenkinél meg van a határ. Ha veszünk pl. egy Bill Gatest… ”

      Ne keverjük a céget és az egyént. Ha egy cégnek jól megy, és dől a lé, akkor azt sokféleképpen fel lehet használni. Visszaforgatni a cégbe, beruházni, munkahelyeket teremteni, urambocsá leadózni, fizetéseket emelni, szociális körülményeket javítani stb. Meg, lehet osztalékként, jövedelemként vagy akármilyen más módon egyéni jövedelemmé tenni, amiből a saját határtalan igényeket lehet finanszírozni, pl. a csajomat menedzselni… Vajna Tímea:
      http://168ora.hu/data/cikkek/154/1541/cikk-154170/lambo_fit_800x10000.jpeg?key=b72336a431d8d2a837c6a26b1fa3c0cf
      … sőt, ugyanezt a cég keretein belül is, csökkentve az adóalapot, vagyis a közösségnek juttatott részt. Tovább megyek, az egyéni jövedelmet is lehet közösségi célokra fordítani. Hallottál már a reform korról, amikor ez elő-elő fordult? Csak néhány példa:
      Lánc-híd:
      “A hídügy intézésére alakult testület elnöke Széchenyi lett, aki csak a görög származású Sina György bécsi bankár (róla mintázta Jókai Mór Az arany ember főhősét, Tímár Mihályt) anyagi és erkölcsi támogatását tudta megszerezni.”…
      ——————–
      …”Így az „arany ember” valóban meghalt a világ számára, s boldogan lemondva minden hívságos gazdagságról, örökre a senki szigetén telepedett meg szerelmes Noémije és kisfia mellett.”
      ———————
      Akadémia:
      Széchenyi egy éves jövedelmét ajánlotta fel…

      “Kölcsey, Kossuth, Széchenyi, Deák, Palóczy stb. nemzedékét éppen az foglalkoztatta, hogy hogyan mondhat le a kiváltságairól, azzal együtt jövedelme egy részéről.”…
      …”Könnyes szemmel szoktunk megemlékezni arról, hogy a „legnagyobb magyar” egy évi jövedelmét adta az akadémia céljaira (s szavait a pozsonyi ülésteremben nem döbbent csend, hanem felajánlások sora követte) – de hány embernek jutott manapság egyáltalán eszébe ilyesmibe „befektetni”?”
      forrás:
      http://www.uni-miskolc.hu/~bolfazek/reformkor.htm

      Igen, az emberi tulajdonságok azok rendszer függetlenek, csak vannak rendszerek amelyek megpróbálják korlátozni az ember eme negatív tulajdonságait, és vannak, amelyek kifejezetten ezekre építkeznek. Nagyon nem mindegy!
      Egyébként az is rendszerfüggetlen, hogy a rendszerek kiemelten támogatják azokat, akik a “saját embereik”. Ha ezt felrovod a szoc-nak, akkor légyszíves ródd fel a kapitalizmusnak is! Köszi…

 5. Az “izmusok” (gyengébbek kedvéért a marxizmus is) csak a társadalom megosztáshoz vezetnek, melyek polgárháborúba, népirtásba torkollnak.
  Aki bármilyen “izmus” híve, tömeggyilkosságra, polgárháborúra vágyik.

  Én ilyenekkel nem tudok közös jövőt elképzelni…

 6. Céljaidhoz rendelkezésre áll egy egész ország.
  De nem lehet a célod, hogy felhalmozz 1 tonna aranyat.
  Mert mégis, mit csinálsz vele?
  Nem tudod eladni külföldre, mert nincs kereskedelem.
  Ha még el is tudnád adni, mit kezdesz a pénzzel?
  Az országban értéktelen, semmit sem kapsz pénzért…

  Persze, hogy van magántulajdon. Ruházat, meg minden olyan, amit nem kellene, hogy más használjon anélkül, hogy elkérné tőled.
  De mi lehet, amiből szebbre, jobbra, vagy többre vágynál?

  Valaki túl sokat nézi a tévét, és hagyja, hogy a reklámok viszhangozzanak a fejében…
  Nekem nincs tévékészülékem már jó 10 éve, és a neten is használom az adblockot, tudatosan kerülöm a reklámokat.
  Mindenkinek ezt ajánlom.

 7. Kontroll!
  Nincs tv-d?!Akkor honnan szerzed azt a sok hülyeséget,amit a rabló kapitalizmus “építése” érdekében ideharsogsz?!
  Mert még a ti mesterhármasotok,csak hülyeségeket böfögött ide,pl.olyat,hogy Sala nem tudja abbahagyni,meg hogy Sztálin kép előtt térdel ,stb!
  Ez nem más,mint mocskolódás,érvek,cáfolatok sehol!
  A ti papagáj-kommandótok nem pofázik mást,mint azt a demagóg szöveget,amit a kapitalisták a dolgozók kirablásának indoklására kitaláltak!
  SaLa kísérlete arra,hogy a 30 év alatt lebutított munkásság szemeit felnyissa,és akár békésen,akár erőszakosan a francba kergesse az ilyen burzsoá,elvtelen szócsöveket,rabló gazdáikkal egyetemben!
  Ezekhez a cikkekhez tolongtok hozzászólni,de nincs szavatok azokhoz a cikkekhez,amelyekben Mo.tökretételéről,,gazdaságának szétlopásáról,a kb.700 ezer eltávozott dolgozóról szólnak!
  Arról sincs,hogy hogyan lett 4,5 millió létminimum alatt élő,és nincs szavatok Mészáros Lőrinc komáról,aki jobb szakember,és jobb üzletember,mint akár Gates,vagy akármelyik háttérhatalmi milliárdos!
  Ti vagytok a kommentelők szégyenei!

  1. stefimrich szerint:

   2018-09-01 – 07:34
   “SaLa kísérlete arra,hogy a 30 év alatt lebutított munkásság szemeit felnyissa,és akár békésen,akár erőszakosan a francba kergesse az ilyen burzsoá,elvtelen szócsöveket,rabló gazdáikkal egyetemben!”
   Késő! Annyira átalakították a társadalom agyát piac gazdaságra , hogy már reménytelen !
   Ha lehet ha nem nem javíttatunk semmit /ha esetleg mégis ; lenéznek , megszólnak!/ inkább költséget nem kímélve beszerzünk másikat ha bele döglünk is.
   Gyerek koromban így év eljén inkább- már a nyáron- beszereztük a tankönyveket azoktól akik épen kijárták azt az osztályt amibe mi mentünk!
   A rokonok , ismerősök kinölt gyerek ruhákat cseréltek és ez természetes volt.
   Ma már…..

  2. stefimrich szerint:
   2018-09-01 – 07:34

   “SaLa kísérlete arra,hogy a 30 év alatt lebutított munkásság szemeit felnyissa,”
   egy, mára alig van a hagyományos értelemben vett munkásság, ezért a régi módszerekkel nem lehet az új dolgozói társadalmat megszólítani.
   Az avítt bolsi propagandára a ma embere már nem vevő, mert azzal csak a kor emberét lehetett megszédíteni.

   Hálásak lehetünk SaLa iparkodásának,
   mert az általa idézett történelmi anyagban is feketén-fehéren kitűnik és büszkén vállalják is , hogy a korabeli bolsevikok aknamunkában, ideológiai fertőzéssel verték szét az O-M Monarchia rendjét – államát -gazdaságát -népeit, aminek lett a vége többek közt Magyarország pusztulása és trianon.

   Ezért igazán büszkék lehettek magatokra,
   csak akkor ne hadováljatok mindenféle hazugságot Horthyról és szokásotokhoz híven a saját szarotokat ne akarjátok másra kenni.

 8. Petymeg

  “Nálam a haácsolás fogalmát kimeríti amikor valaki a szükségleteit meghladó vagyont halmoz fel értelmetlenül.”

  De mivel nem vagyunk egyformák, ezért mindenkinek mást jelent a harácsolás. Nekem pl. nincs szükségem gépkocsira, ezért ha neked viszont van rá igényed, és veszel magadnak, akkor Te harácsolsz? (Valaki pl. beéri egy autoval, valaki pedig azt gyűjti. Valakinek elég egy 15 éves Lada, valaki ennél többre vágyik és a legújabb Ferrarit szertné)

  “Pl. m.l. és cs.s. ha ezer évig élnének sem tudnák felélni a vagyonukat normális élet vitellel!
  Más : írod , hogy a kis billnek a cég termeli agyba-főbe a lóvét , evvel sincs semmi baj !
  A baj az,hogy más nyomorúságán szerzi mint a “sztár”focisták!”

  Valakinek az a hobbija, hogy pénzt keres, minél többet. Valaki sporol, valaki elkölti. A “sztár” focisták miért más, (kinek a) nyomorúságán szerzik a pénzüket?

  Rosi Nante

  “Igen, az emberi tulajdonságok azok rendszer függetlenek, csak vannak rendszerek amelyek megpróbálják korlátozni az ember eme negatív tulajdonságait,…”

  Diktatúrával, amit az emberek nem szeretnek és előbb utóbb ledöntik…
  Mint, ha Neked valaki megmondaná, hogy ennyi és ennyi a szükségleted, (mondjuk naponta kapsz 3x kaját a munkádért, mert neked ennyi a szükségleted szerintem.) Lehet, hogy ennyi, de lehet, hogy nem tetszene és lázadnál. Ilyenkor én meg kénytelen lennélek megverni, mert nem értesz a szóből. Mint a rabszolgákat, és a rendszerellenes elemeket.

  “és vannak, amelyek kifejezetten ezekre építkeznek. Nagyon nem mindegy!”

  Nem erre építkeznek, hanem kifejezetten megengedik, … Neked is. Te is lehetsz kapitalista. Te is megkérheted a munkádnak az árát. Te is lehetsz milliomos.

  Kitalálhatod, hogy milyen igazságtalan, hogy az oroszlán levadássza az antilopot, és holnaptól ne így legyen, de attól még így lesz. Az ember is csak egy állat, egy okosabb állat, aki embernek hívja magát. Ha működőképesebb a szocializmus/kommunizmus a kapitalizmusnál, akkor az fog működni. Ha nem, akkor nem…még akkor is ha ez emberek egy részének nem tetszik. Én csak azt mondom, hogy az ember, alapjába véve kapitalista ….és ez fog működni, mint ahogy a történelmünk folyamán a kommunizmus/szocializmus egy olyan röpke pillanatig került a a képbe, még diktaturával is, ami szinte nem is számít összeségében a történelmünkben.

  1. Rosi Nante

   “a kommunizmus/szocializmus egy olyan röpke pillanatig került a a képbe, még diktaturával is, ami szinte nem is számít összeségében a történelmünkben.”

   És visszahozhato még időnként diktatúrával egy egy röpke pillanattal (de csak diktaturával), de tudod miért csak úgy és csak röpke pillanatokra? Mert igazából nem működőképes, még akkor is, ha ezt igazságtalannak tartjuk, vagy neked nem tetszik 🙂

   1. Rosi Nante / Petymeg

    Ti pl. esztek húst vagy állati eredetü élelmiszert? Ha igen, belegondoltatok már abba, hogy “mekkora harácsolók vagytok”, hiszen lehetnétek vegetáriánusok is?

  2. Engels Pedroza szerint:
   2018-09-01 – 19:48

   Emberi hibákról beszéltünk… Az igények, szükségletek belülről kellene, hogy jöjjenek, nem pedig a szomszéd elvárásai szerint kell minél fényesebb autót venni, vagy saját késztetésből félévente cserélni a Mercit BMW-re, majd azt Audira.
   !!!!!!!!!!!!!!!!!!
   Szerintem azok a természetes igények, amelyeket saját munkáddal, munkádból ki tudsz elégíteni.
   !!!!!!!!!!!!!!!!!!
   Ha alkalmazottaid vannak, akkor az igényeidhez szükséges lóvét, már mások keresik meg, ergo, másokat zsákmányolsz ki azért (és nem másért!), hogy a túlzott igényeid, “szükségleteid” kielégítsd.
   Diktatúra? Igen. De a diktatúra sikeresebb rendszer, mint a demokrácia. Egyébként a kapitalista rendszer is diktatórikus.
   Igen, az ember az egy állatfajta szerintem is. Egy egyedülálló állatfajta, mert rajta kívül nem fordul elő olyan élőlény a világmindenségben, vagy legalábbis a Földön, hogy saját fajtársait kizsákmányolja, azok napi ténykedését saját hasznára fordítsa. Én még nem láttam olyan oroszlánt, amelyik egy másik oroszlánnal fogatja meg az antilopot, amit aztán ő maga fogyaszt el, és a vadásznak esetleg(!) csak a maradékot juttatja…
   A kapitalizmus nem azért dominál, mert az annyira jó, hanem legfeljebb csak annyira csábító az egyéneknek. Délibáb. Másrészt nála van az erő.
   Példa:
   Tegyük fel, hogy mindketten egyszerre indulunk a nulláról. Első keresetből Te anyagokat, szerszámokat vásárolsz, amivel előrébb tudsz jutni. Én puskát veszek és leigázlak, kirabollak és magam alá rendellek. Szerinted? Na! -ilyen a kapitalizmus sikeressége (lásd: gyarmattartás).

   1, Nem kommentáltad a reformkort.
   2, Ezt a témát szerintem Mi már egyszer kitárgyaltuk. Ugyan, miért kell más néven regisztrálni? -talán kitiltottak innen?

   1. “Emberi hibákról beszéltünk… Az igények, szükségletek belülről kellene, hogy jöjjenek, nem pedig a szomszéd elvárásai szerint kell minél fényesebb autót venni, vagy saját késztetésből félévente cserélni a Mercit BMW-re, majd azt Audira.”

    Ezt nem is értem. Ha én félévente szeretnék új autot (mert meguntam az előzőt), az miért a szomszéd elvárása?

    “Szerintem azok a természetes igények, amelyeket saját munkáddal, munkádból ki tudsz elégíteni.
    !!!!!!!!!!!!!!!!!!”
    De sokan törekednek arra, hogy saját munkából ki tudjanak elégíteni egy mégnagyobb igényt. Ha te szertnél kocsit venni, Te sem az 1978-as ladában gondokodsz, hanem szertnél annál jobbat. 🙂

    “Tegyük fel, hogy mindketten egyszerre indulunk a nulláról. Első keresetből Te anyagokat, szerszámokat vásárolsz, amivel előrébb tudsz jutni. Én puskát veszek és leigázlak, kirabollak és magam alá rendellek. Szerinted? Na! -ilyen a kapitalizmus sikeressége (lásd: gyarmattartás).”

    De hát ilyen az ember…. , mint az oroszlán és az antilop… Szerinted? Ilyen az oroszlán sikeressége, neki negyobb fogai vannak és vadabb. (lásd: vadászat) Ez nekem sem tetszik, de attól még ez így van. Mint, hogy teljesen mindegy, hogy egyetértünk-e a gravitációval, tetszik-e a dravitáció, attól még működik a gravitáció.

   2. “Tegyük fel, hogy mindketten egyszerre indulunk a nulláról. Első keresetből Te anyagokat, szerszámokat vásárolsz, amivel előrébb tudsz jutni. Én puskát veszek és leigázlak, kirabollak és magam alá rendellek. Szerinted? Na! -ilyen a kapitalizmus sikeressége (lásd: gyarmattartás)”

    Hát akkor a versenyszférában ezekszerint szarul döntöttél. Ez megint csak nem a rendszer hibája, hanem a Te alkalmazkodási hibád, hogy nem ismerted fel a Te minél előrébb haladásodnak a feltételeit.
    Ha mondjuk Te egy élsportoló vagy és legyőznek, akkor abból az a következtetésed, hogy a másik csalt, mert én olyan kurva jó vagyok, hogy engem csak csalással lehet legyőzni?

    1. Engels Pedroza szerint:
     2018-09-01 – 21:35

     Vagy direkt beszélsz össze-vissza, vagy engem nézel hülyének.
     Ha én puskát veszek azért, hogy leigázzalak, akkor az nem a jó, vagy a rossz döntés kérdése, hanem a játékszabályok felrúgása.

     “Ha mondjuk Te egy élsportoló vagy és legyőznek, akkor abból az a következtetésed, hogy a másik csalt, mert én olyan kurva jó vagyok, hogy engem csak csalással lehet legyőzni?”

     Nem, nem azért, mert olyan kurva jó vagyok, hanem azért, mert “éreztem a tarkómon a puskacsövet”.

     Legközelebb ne válaszolj ilyen gyorsan, mert csak hülyeség sül ki belőle. Számolj el legalább tízig…

     1. Rosi Nante

      “Ha alkalmazottaid vannak, akkor az igényeidhez szükséges lóvét, már mások keresik meg, ergo, másokat zsákmányolsz ki azért (és nem másért!), hogy a túlzott igényeid, “szükségleteid” kielégítsd.”

      Az eszedbe sem jut, hogy például munkát adok nekik azért, hogy a saját igényeit ki tudják elégíteni? Ki vagy Te, hogy megmond, hogy nekem tulzott igényeim vannek-e? Mi lenne, ha én mondanám meg neked, hogy márpedig a Te igényeid túlzók? Elfogadnád, mert én azt mondom? Ennyi erővel a szocialista rendszer alkalmazottként nem zsákmányol ki? Ha simán vállalkozó vagyok alkalmazott nélkül, akkor magamat zsákmányolom ki és az nekem rossz? 🙂

      “A kapitalizmus nem azért dominál, mert az annyira jó, hanem legfeljebb csak annyira csábító az egyéneknek. Délibáb. Másrészt nála van az erő.”

      Ki ebben, ki abban a rendszerben érzi jól magát. Ez a szocialista rendszerre is igaz, náluk van az erő, és eldöntik helyetted, hogy neked milyen igényeid lehetnek és milyen nem.

      “Tegyük fel, hogy mindketten egyszerre indulunk a nulláról. Első keresetből Te anyagokat, szerszámokat vásárolsz, amivel előrébb tudsz jutni. Én puskát veszek és leigázlak, kirabollak és magam alá rendellek. Szerinted? Na! -ilyen a kapitalizmus sikeressége (lásd: gyarmattartás).”

      Tegyük fel, hogy anyagokat és szerszámokat vásárolok, és azzal munkát adok más embereknek, akiket tisztességesen megfizetek. Na! A kapitalizmusban van ilyen is (lehet ilyen is), meg lehet olyan is, mint a szocializmus, hogy leigázlak és magam alá rendellek, ha tetszik ha nem. Ez utóbbi a szocializmus sikertelensége, ami éppen ezért csak diktaturával tartható fenn egy rövid ideig, mert aztán az alapvetően kapitalista beállítottságú társadalom (az ember) azt ledönti.

  3. “Valakinek az a hobbija, hogy pénzt keres, minél többet. Valaki sporol, valaki elkölti. A “sztár” focisták miért más, (kinek a) nyomorúságán szerzik a pénzüket?”
   Remélem a kérdés költői , mert ha nem ….. .
   Ezeket a pénzeket valakik megtermelik olyanok akik a haszonból nem részesülnek csak éhbért!
   Feltételezem Te is tudod a pénz nem terem a csalánban.
   Mint említettem nem a jövedelemmel van a baj hanem a vissza osaztással!
   Pl.:bill-i gyereknek a programok árából elengedne vagy három nullát akkor is fényessen megélne.

 9. Nincs tv-d?!Akkor honnan szerzed azt a sok hülyeséget,amit a rabló kapitalizmus “építése” érdekében ideharsogsz?!
  Ember!
  Részegen ne irkálj ide kommenteket!
  Bakker én, meg a rablókapitalizmus 😀 😀 😀

  Én is szocializmust szeretnék, csak a beteg marxista ideológiai szarság nélkül. Meg mindenféle ideológia nélkül.
  Ez óriási szakadék kettőnk szándékai között.

  Amit SaLának írtam, igen kis provokációnak szántam, hátha válaszol valamit rá, de nem… 😀
  Azt viszont továbbra is fenntartom, hogy a marxizmus ugyanolyan vallás, mint a judeokereszténység.
  A komcsi propaganda anyag hazugságait talán a 10 milliós magyarországi lakosságból jó, ha 200-an elhiszik.
  Ezzel csak ellentétes hatást ér el, mert minél több ilyet tesz ki, az a bizonyos lóláb annál jobban kilóg.
  Csak “vagdalkoztok” azzal az érvvel, hogy a marxizmus “tudományosan” be van bizonyítva, és a lakosság terrorizálása a legjobb módszer arra, hogy elérjük a kommunizmust. Meg a marxizmus a legfejlettebb rendszer. De vitázni, érveket felsorakoztatni ez mellett még senkit sem láttam. Pontosabban csak gumibottal, géppisztollyal, kivégzéssel érveltek a “kételkedőkkel” szemben.
  Tehát mi bizonyítja (marx állításain kívül), hogy a marxizmus a legjobb rendszer?

  1. Kontroll szerint:

   2018-09-01 – 19:55
   Nagyon igaz amit írtál, DE amióta az ember használja azt a löttyöt ami kitölti a fejét azóta mindig szüksége volt van és lesz egy valós vagy kitalált , létező vagy létezett személyre , tárgyra vagy ideára.
   Úgyhogy nagyon nehéz az elképzelésed kivitelezni!

 10. Rosi Nante

  “Vagy direkt beszélsz össze-vissza, vagy engem nézel hülyének.
  Ha én puskát veszek azért, hogy leigázzalak, akkor az nem a jó, vagy a rossz döntés kérdése, hanem a játékszabályok felrúgása.”

  Ki határozza meg a játék szabályait? Ha Neked nem tetszenek azok a játékszabályok amiket Neked meghatároznak, akkor lehet, hogy Te is lázadsz ellene, mrt többet,vagy mást szeretnél? Na, erővel téged is le lehetne törni, hogy fogadd el azt amit én szeretnék, hogy Neked jó legyen 🙂 Látod, a kommunista rendszerbe ilyeneket nem is irkálhstnál, mert menne érted a lesötétített kocsi , hogy ne lázadozzál…. majd mi megmondjunk neked, hogy miért höböröghetsz és miért nem 🙂

  1. Engels Pedroza szerint:
   2018-09-01 – 22:29

   “Ki határozza meg a játék szabályait?”

   Az emberi intellektus. (-nak kellene…)

   1. Rosi Nante

    Egyébként azt gondolom, hogy elvi szinten marha jó ötlet, hogy mindenki legyen egyenlő, meg mindenkinek ugyanannyi vagyona, meg ugyanolyan elbírálásban részesüljön…stb. De ez az elv nincs összhangban azzal, hogy viszont az emberek nem így gondolják. Te sem, ő sem, én sem tartjuk magunkat mindenkivel egyenlőnek, Te is megeszed a húst és nem érzel semmit, hogy azért leöltek egy állatot, és amikor a ház körül elvégeztetsz egy meseteremberrel egy szakmunkát, te sem érzed azt, hogy rabló kapitalista módjára kihasználtad volna, és a mesterember sem hiszem, hogy ezt érezné rólad. A szocialista rendszer cirka 45 évig tudott létezni az itt tartozkodó szovjet hadsereg segédletével. Amint kivonultak, összeomlott az egész. Tudod miért? Mert a rendszert vezető elvtársak is alapvetően (mint mindenki) kapitalisták voltak, akik miután helyzet lett, azonnal privatizáltak. Ezért nem működőképes az a rendszer 🙂

    1. Engels Pedroza szerint:
     2018-09-02 – 08:59

     Én nem tudom, hogy Te melyik moziban milyen filmet nézel, de én egy szóval sem mondtam, hogy az ember igényeit, szükségleteit másoknak kellene meghatározni. Annyit mondtam, hogy az egyes ember igényei akkor megalapozottak és jogosak, ha azokat a SAJÁT munkájával, tehetségével, szorgalmával ezek ellenértékéből ki tud elégíteni. Keressen, fogyasszon annyit, amennyit tud, vagy akar. Viszont a saját munkát, tehetséget szigorúan kell venni, mert pl. a veszteséges MÁV vezérigazgató akármennyit is dolgozik, az nem ér annyit, amennyit ezért az államtól kap. Magáncégek esetében meg az alkalmazottak munkája a tulaj fogyasztásának fedezete. De pl. Rubik Ernő már jogosan keres annyit, amennyit. Vagy egy mérnök, aki megmondja a tutit, vagy egy orvos, aki kicseréli a szívedet. Más szavakkal, csak produktív munkával szerzett javakból kielégíthető igények nevezhetők megalapozottaknak.
     Egy kisembernél sem megalapozott az az igény, hogy alacsony jövedelme mellett BMW-ről álmodozik. De meg fogsz lepődni, mert az általad dicsőített mai kapitalizmus is ezt vallja, hisz a devizahiteles történet semmi másról nem szól, mint arról, hogy emberek saját irreális igényeiket hitelből elégítették ki (és nem a produktív munkájuk ellenértékéből), és mivel ez a kapitalizmus rájuk vonatkozó törvényeivel is ellenkezik, most a rendszer kiszabja az érintettekre a megérdemelt büntetésüket.

     Azt se mondtam, hogy legyen egyenlőség. Ha az az elvem, hogy a produktív munka jövedelme legyen minden fogyasztásnak az alapja (és FELSŐ határa), akkor ez neked honnan jött (egyenlőség)?

     A szoc. és a kap. összehasonlításával kapcsolatban megmagyarázom a puska példáját, mert úgy látszik az se ment át. A szoc, az a kap-hoz képest egy tisztességes rendszer volt, vagy az akart lenni, míg a kap. egy undorító, a legmocskosabb emberi tulajdonságokra építkező, rabló, aljas, leigázó, becsületet és emberséget nélkülöző rendszer. Ezt, a Te azon véleményed is látványosan alátámasztja, miszerint a lopás az elfogadható, a mai világ természetes velejárója. Neked barátom, neked! –de normális embereknek nem.

     Az az elcsépelt kapitalizmust védő érv pedig, hogy munkát adsz az embernek, hogy ki tudja elégíteni szükségleteit, nem áll annyira stabil lábakon, mint ahogy Te azt gondolod. Szerinted, ha egy kapitalistát, meg egy „elnyomott” melóst kitennének a jég hátára, melyik pusztulna el előbb? –a kapitalista, mert annak érvényesüléséhez másokra is szüksége van, míg pl. egy kőműves akkor is egymásra tudja rakni a téglákat, ha nincs mögötte egy tulajdonos.
     Ezt a viszonyt (munkaadó-munkavállaló) nagyon szemléletesen leírja a szerző itt:
     http://mtdaportal.extra.hu/books/kazar_foldon.pdf

     Olvasd el, hasznodra fog válni.

     Zárásul, a társadalmi rendszerek esetében sem beszélhetünk csak fehérről és feketéről, még akkor sem, ha Te csak ezt a két színt látod. Nem csak szoc. és kap. létezik, sőt teljesen mindegy, hogy minek nevezed. Az kellene, hogy a lényeg legyen, hogy az ember emberként tudjon élni abban a világban amit lehet, hogy csak neki teremtettek. És ez nem csak a vagyoni helyzettől függ, sőt, valószínűleg a legkevésbé attól…

     Mielőtt válaszolnál, próbáld meg előbb megérteni a leírtakat, mert még egyszer nem fogom elmagyarázni.

     1. ” De pl. Rubik Ernő már jogosan keres annyit, amennyit. Vagy egy mérnök, aki megmondja a tutit, vagy egy orvos, aki kicseréli a szívedet. Más szavakkal, csak produktív munkával szerzett javakból kielégíthető igények nevezhetők megalapozottaknak.”
      Nem igazán túdok egyetérteni veled , mert mindeki a tudásának megfelelően teljesít.
      Mindegy , hogy vasutas vagy szivsebész.
      A szivsebész megment X embert mert kicseréli a szivét(már ha van) míg a vasutas megment 100X embert mert jó irányba állitja a váltót.
      Tehát mind értékes!

     2. petymeg szerint:
      2018-09-02 – 18:24

      Ha Te sem tudod, hogy mi az a produktív munka, akkor mit várhatok másoktól?

     3. Rosi Nante szerint:

      2018-09-02 – 18:40
      Csakhogy valami előállitása nem csak produktív munkából áll!
      Pl.: Egy kőmívesnek azon kívül , hogy el kell tudni a rajzot olvasni nem kell tudni megtervezni a létesítményt.

 11. Rosi Nante

  Egyébként szerinted pl. egy oroszlán hol fogja jobban érezni magát, ha bezárom egy ketrecbe és adok neki valami kaját mindennap (szocializmus), vagy elengedem a vadonba (kapitalizmus), ahol azt csinál amit akar?

  1. Na látod ez a baj veled.

   Az álati gének irányitanak.

   Az embert az teszi emberé,hogy csoportban kiegészitik egymást ( társadalom )

   Aki a csoportot meglopja tehát a közösen termelt javakat kisajátitja az tolvaj.

   Az oroszlán csak akkor ad az általa saját erejéböl elejtett vadbol,mikor a domináns jollakott.

   Szerintem mász vissza a fára majomember.

   1. From Anunaki

    “Az embert az teszi emberé,hogy csoportban kiegészitik egymást ( társadalom )

    Aki a csoportot meglopja tehát a közösen termelt javakat kisajátitja az tolvaj.”

    Igaz, ilyen a világunk., ilyenek vagyunk, ez működik.

    “Szerintem mász vissza a fára majomember.”

    Szerintem meg néz körül a világba, hogy miért nem működik a szocializmus hülyegyerek 🙂

    1. Engels Pedroza szerint:
     2018-09-02 – 09:42

     “Igaz, ilyen a világunk., ilyenek vagyunk, ez működik.”

     Pont ez a baj kedves barátom, ha Te ezt helyénvalónak találod, akkor teljesen felesleges volt iskolába járnod.
     Ismered?: “Aki állhat, az le is ülhet, aki leült az le is fekhet, aki meg fekhet, az akár aludhat is.” Ebből az következik (ha képes lennél arra, hogy végiggondold), hogy ha elfogadjuk a lopást (amit megelőz a csalás), a sor végén elfogadhatónak fogjuk tartani a gyilkolást is.

     1. Rosi Nante

      “Pont ez a baj kedves barátom, ha Te ezt helyénvalónak találod, akkor teljesen felesleges volt iskolába járnod.
      Ismered?: “Aki állhat, az le is ülhet, aki leült az le is fekhet, aki meg fekhet, az akár aludhat is.” Ebből az következik (ha képes lennél arra, hogy végiggondold), hogy ha elfogadjuk a lopást (amit megelőz a csalás), a sor végén elfogadhatónak fogjuk tartani a gyilkolást is.”

      Itt nem arról van szó, hogy helyén való, vagy nem helyén való. A gravitációról is lehetne vitetkozni, hogy helyén való, vagy nem helyén való, rossze-e vagy nem, egyetértersz vele , vagy sem… az van, és működik. Ha ezt kifelejted az elméletből (mert nem tetszik, nem értesz vele egyet, vagy csak nem akarod elfogadni), akkor az az elmélet gyakorlatban valószínűleg nem lesz működőképes. Ugyanez van a kommunizmus elméletével is. Szóval nekem sem tetszik az emberi gyarlóság, de attól az még bennünk van, benned is, bennem is, és benne is….

     2. Rosi Nante

      Mint mikor elméletben felvázolsz egy társadalmat, amiben mindenki növényevő, beleértve az embereket, vadállatokat meg mindenkit, mert milyen igazságtalanságnak tartod, hogy vannak akik húst esznek. Szerinted gyakorlatban megvalósítható?

     3. Engels Pedroza szerint:
      2018-09-03 – 20:55

      Nagyon, nagyon, nagyon fals a gondolatmeneted, már-már beteges.
      Te azt mondod, hogy van bűnözés, törvénytelenség és ezt el kell fogadni. Ebből az is következik, hogy nincs szükség törvényekre, mert úgysem lesznek betartva, ergo ezt is el kell fogadni. Te jó esetben anarchista vagy, rosszabb esetben csak “másként gondolkodó”. Vagy fordítva.

      Keresztkérdés: És mitől függ, hogy melyik oldalra állsz, miután beletörődtél a “rossz” létezésébe? A rossz, vagy a jó oldalra?

      Állítás: Ha a “rossz” működni tud (ahogy mondod), az rendszerhiba, amit ki kell javítani. Ha a “rossz” nem rendszerhiba, akkor az egész rendszer rossz.
      Ezt tessék megcáfolni.

     4. Engels Pedroza szerint:
      2018-09-03 – 21:10

      “Mint mikor elméletben felvázolsz egy társadalmat…”

      Légyszíves írd le, hogy ÉN itt milyen társadalmat vázoltam fel!
      Nagyon kíváncsian várom, hogy én is megismerhessem.

  2. Rozi Nante és Engels Pedroza vitájához:
   Megoldás a vagyonstop.
   Nem lehet nagyobb vagyona senkinek 1tonna arany mindenkori értékénél. Az ennél nagyobb vagyon államosításra kerül. Akár örökség akár lottónyeremény vagy éppen az arany ár ingadozásából adódóan túllépi a határt.
   Ez a vagyon elég nagy ahhoz, hogy az embert motiváló versenyszellem megmaradjon. Viszont nem akkora összeg, hogy azzal politikai gazdasági folyamatokat manipulálni lehessen. Ráadásul, amint a tőkés magánvagyonával és vállalatával kezdi megközelíteni ezt a tételt, harácsolási kedve szelídül. Úgy gondolom, hogy béremelésre, jótékonykodásra fog többet költeni.
   A bökkenő, hogy a világ vagyonának 99%-a már egy szűk 1% kezében van. Ráadásul döntéshozó, irányító pozícióban. Na Ők a vagyonstoppot mindennel akadályozni fogják.

   1. Igen, mondjuk ez egy jó ötletnek tűnő elképzelés. Bár sztem sok multimilliomos embernek nem azért van akkora vagyona, mert egyre többet és többet szeretne…, hanem a befektetése, cége …stb már hozza magától.

   2. Sub Zero

    Viszont sztereotípia, hogy a milliomosok kizsákmányoltak, loptak, zsugori gecik, de ez nem mindig helytálló, és azért sokan a vagyonuk egy részét visszaforgatják jótékony célokra is.

    1. Igen vannak közöttük olyanok, akik felfogták, hogy vagyonuk felével vagy akár megduplázásával életszínvonaluk semmit sem változik, vagyis ebben az értelemben nem lesznek sem gazdagabbak, sem szegényebbek. Viszont vannak közöttük olyanok is, akik a bankszámlájukra, mint valami honfoglaló játékra tekintenek, sportot űznek abból, hogy minél kerekebb összeg díszítse. A legnagyobb baj viszont azokkal van, akik már nem is magáért a pénzért, hanem a pénz által megszerezhető hatalomért akarják a vagyonukat megsokszorozni. Ezért mindenre képesek.

     1. Sub Zero szerint:
      2018-09-02 – 10:55

      A jogos meglátáshoz még annyit, hogy a gazdagok és a hatalmasok között is folyik a rivalizálás.

      Amely vállalkozó-‘gyáros’ nem törekszik a konkurrensek bekebelezésére, akkor azok fogják őt bekebelezni.
      Aki a hatalmát nem igyekszik megvédeni azzal, hogy konkurrenseket elüldöz a hatalom közeléből, akkor ő lesz kibillentve a hatalomból.
      Sztálin mindenkit megült a környezetében, akiben kicsit is veszélyt látott hatalmára.
      Érdekes, hogy pont ezt nem akarják bolsi barátaink tudomásul venni.

      Ez kb. olyan , mint a hivatkozott állatvilágban, amelyik a faján belül erősebb, életképesebb, az fog túlélni és utódot nemzeni, a gyengébb kipusztul.
      Az a növény, amelyik fajtársai közül nem igyekszik egyre magasabbra nőni, attól a többi magasabbra növő elveszi az éltető napfényt, így kipusztul.

      A földi élet része a folyamatos harc.

     2. Rosi Nante szerint:

      2018-09-02 – 18:40
      Látom nem tudtad kihagyni a lelked megnyugtatására egy jó kis bolsizást (de már csak ilyen vagy).
      “Az a növény, amelyik fajtársai közül nem igyekszik egyre magasabbra nőni, attól a többi magasabbra növő elveszi az éltető napfényt, így kipusztul.”
      Ge egy gondos gazda oda figyel , hogy mindegyik növénye egyenlöen jusson napfényhez na ezek a “bolsik”!

     3. petymeg szerint:
      2018-09-03 – 19:51

      Akkor ezzel azt állítod, hogy a bolsevikok különbek a növénytől, azaz az emberektől, mert övék a növények, azaz az emberek.
      És mint jó gazda, az embereket azért tenyésztik-uralják, hogy hasznot húzzanak belőlük, mint gazda a haszonnövényeiből.
      Ez az igazán sokat hangoztatott mellérendelt szerep, mi a nép fiai vagyunk elv?

      Egyébként azért sem jó a hasonlatod, mert én a példámban hangsúlyozva fajtársakról írtam (“a faján belül erősebb, életképesebb”).

 12. Elméleteken vitáztok!
  Nézzétek meg az igazi életet!

  Az emberek alapvetően közösségekben élnek. Az adott közösségben mindenki természetesen azt csinálja, amihez ért.
  A közösség szó latinul szocial.
  Tehát ordas hazugság, ha marx “ősközösségekről” beszél.
  Addig működik egy ilyen szocial, míg valakik oda nem hozzák a pénzt és vele a kereskedelmet.
  Ez nem fejlődés, hanem visszafejlődés.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .