A szocialista gazdasági modell

A Magyar Népköztársaság Alkotmánya
1. § Magyarország: népköztársaság.
2. § (1) A Magyar Népköztársaság szocialista állam.
(2) A Magyar Népköztársaságban minden hatalom a dolgozó népé.
(3) A Magyar Népköztársaságban a társadalom vezető osztálya a munkásosztály, amely a hatalmat a szövetkezetekbe tömörült parasztsággal szövetségben, az értelmiséggel és a társadalom többi dolgozó rétegével együtt gyakorolja.
3. § A munkásosztály marxista-leninista pártja a társadalom vezető ereje.

Ez az alkotmány garantálta legmagasabb fokon a polgári és emberi jogokat.

Mi a szocialista gazdasági modell lényege?
A modern gazdaság a termékek előállítására társadalmi, – nemzeti és nemzetközi – munkamegosztásban működő termelő szervezet. A kapitalista és a szocialista gazdaságban a termelés alapvető oka az életfeltételekhez és a kor szintjén a civilizált élethez szükséges termékek, szolgáltatások előállítása. Az elkészült termék értéke alapvetően az adott technikai szinten, a társadalmi – nemzeti és nemzetközi – méretekben az elkészítéséhez szükséges munkával arányos, és ez a munka pénzzel, mint értékmérővel mérhető. Így a termékcsere alapvetően a ráfordított munkával arányos, a pénz segítségével történő csere. Az egyéb költségek is természetesen az árban szerepelnek. A lényeg, hogy a ráfordított munka a döntő az érték létrehozásában, amit az ára, az értékmérő pénzben nem feltétlenül követ, mert a gazdasági és politikai érdek ezt módosíthatja.

A kapitalista termelés célja a minél nagyobb haszon, a profit, a szocialistáé pedig a közösség ellátása. Természetesen a kapitalista termelés is a közösség ellátását jelenti, de nem ez az elsődleges célja, hanem a kapitalista magánember profitja. A szocialista termelésben is fontos szerepet játszik a haszon, mert a fejlődéshez ez szükséges, de ez a közösség érdekeit szolgálja. A magánérdek a termelésben nagy hajtóerő, de ez az oka a kizsákmányolásnak, a szolgaságnak, a háborúknak, a kapitalisták diktatúrájának is.

Mivel a kapitalista termelés magánérdekeken alapul, így a gazdaság tervezése is a magánszemélyek tervezésében egymás és a közösség érdekeinek figyelmen kívül hagyásával kíméletlen versenyben, harcban, társadalmi és világméretű gazdasági anarchiában történik. Ez a verseny időnként óriási veszteséget jelent nemzeti és világméretekben, ami kisebb nagyobb válságokban jelentkezik, időnként háborúhoz, világméretekben a világháborúhoz vezet. A vesztesek a világ népei, a dolgozók, akik az életükkel és nyomorúkkal fizetik ezt meg.

A szocialista gazdaság ennek a nemzeti – és világméretű – válságoknak a leküzdésére a tervgazdálkodást használja. A magánérdekű kíméletlen verseny helyett a közösség összefogásán alapuló gazdaságot szervez. Nem a magánszemélyek – kapitalisták – érdekeiben tervezi a gazdaságot, hanem a közösség ellátása a cél minél magasabb szinten. A verseny így nem vezet kíméletlen harchoz, és az emberiség létét veszélyeztető válságokhoz. A népek, nemzetek összefogása az internacionalizmus, pedig nemzetközi szinten való tervezést is megvalósít az egész emberiség jólétére.

A kapitalista piacgazdaságban a megtérülés a termék eladása után jelentkezik, ez pedig a vesztest nagyon súlyosan érintheti, ezen belül a dolgozókat katasztrofálisan, alapvetően az élethez való jogukat vesztik el. A kapitalista versenygazdaság, minden eredménye ellenére embertelen és nem tükrözi a valódi emberi értékeket.

Az embertelen gazdaság embertelen világot hoz létre!
A kapitalizmus embertelen gazdasági rendszer!
Az embertelenség oka a termelőeszközök magántulajdona.
A kapitalista parlamentből hiányzik a nép demokráciája.
A kapitalizmus a nép számára diktatúra, a tőkéseknek demokrácia.
A szocializmus a nép számára demokrácia,
Népidemokrácia.

SaLa

Ha tetszett ez a cikk, ha egyetértesz a balrad.ru-val, oszd meg Facebookon, Twitteren, VKontakton

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a piktogrammra kattintva Pay-Pal-on

PayPal - The safer, easier way to pay online!

vagy közvetlen postai úton:

Szabó Péter 

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”– rovatban tájékoztatjuk!

“A szocialista gazdasági modell” bejegyzéshez 22 hozzászólás

 1. A háttérhatalom propagandistái rájöttek, hogy egy HAZUGSÁGOT végtelen sokszor ismételgetve (mintegy hypnotizálva a tömegeket) ELFOGADOTT IGAZSÁGGÁválik a gyengébb szellemi képességű emberek között.
  Azután hiába cáfolod a sokszor ismételt hazugságot,már képtelenek elfogadni az igazságot, a valóságot.
  Ezen tudás alkalmazását nevezik DEMAGÓGIÁNAK.
  Ezt minden politikai oldal alkalmazza, elfedve saját hibáit, -hogy a másik oldalakat szidja-, a “kényes kérdésekről” pedig mélyen hallgat…

  1. Kontroll!
   Azt írod a demagógia hazugság, ami igaz. De ebben az írásban mi a hazugság?

   1. Például egy idegen katonai megszállást, katonai diktatúrát népi demokráciának nevezni.

 2. Jól van,konti,megint sikerült összemosnod a két társadalmi és termelési mód jellemzőit!
  Azonban ez a látszat ellenére sincs így,csak annyi történt ,igaz,már vagy ötven éve(!!!),hogy a kapitalizmus,ami ügye ma az egyetlen uralkodó társadalmi forma,a saját bűneit,a szocializmus tönkretételét magára a szocializmusra hárítja,ugyanúgy,mint az alábbi viccben:
  “Utaznak a békés utasok a vonaton,mígnem az egyik állomáson betántorog egy koki részeg fazon a fülkébe,és lerogyik az egyik ülésre,magában motyogva.Majd egyszer csak csuklani,ökölődni kezd,és vastagon lehányja a vele szemben ülő öltönyös úriembert,aki felháborodásában hangosan szidni kezdi a részeget:
  Nem szégyenli magát,lerészegedik,aztán ocsmány módon viselkedik,összemocskol mindent,!?
  Mire a részeg:Mit pofázik itt nekem maga?!Nézzen magára,hiszen csupa mocsok,összevissza van hányva!”
  Kb így vagytok ti is a szocializmussal!Minden,ami a szocializmusban történt,és nem a nép javát szolgálta,persze,kivéve az olyan megszorításokat,amelyek pl.az olajár begyűrűzése,tehetetlenségre ,a környező világ rosszindulatára való ,hárító reagálás,az a társadalom,a felső,és középszintű vezetés,valamint a dolgozók maradványos,azonban egyre erősödő kapitalista demagógia erősödése volt,és az annak megfelelő reakciónak!
  Pl.A szövődében a művezetők fizetése a három műszak ellenére nem érte el az irodai dolgozók fizetését(lehetne más gazdasági területről szó,ez általános volt egy időben!),mire a központi bizottság határozata alapján 300 ft. átlag-fizetés emelést írtak elő!Én viszont csak 100 ft.-t kaptam,pedig művezetők között fizetésben az utolsók között voltam!
  A legközelebbi értekezleten megkérdeztem a főmérnököt,hogy hogyan is történt,hiszen a többszáz gépes telepítést,azok termelésbe állítását vezényeltem le stb.stb.ugyanakkor mások is csak annyit kaptak közvetlen kollégáim közül,mint én,és az irodai állomány pedig 4-500 ft.-kat kapott!Mit képzelnek maguk,ne is reklamáljanak,hiszen a pártbizottság,a műszaki osztály,és a bérfejlesztési részleg kimutatása alapján 320 ft.-os átlag béremelés túl is lépte a megengedett keretet!Aztán ami később kiderült,hogy számos fontos irodai elvtársat dolgozói állományba helyeztek arra az időre,míg a fizetésemeléseket elosztották!Ugyanígy jártunk a művezetőkre leosztott bérkerettel is,ami azt jelentette,hogy a bérkeret 30 művezetőre szólt,mi csak 24-en voltunk,tehát ennyi felé kellett volna az éves bérkeretet osztani,de attól mi messze lemaradtunk,azt a műszaki osztály beosztottjai között osztottak szét!
  Persze ,felfelé a MSZMP KB.felé minden statisztikailag stimmelt,oda nem lehetett reklamálni,és amikor az egyik ilyen jól menesztett “elvtársnak” azt mondtam,hogy hát valahogy azzal a bérelosztással azért követni kellett volna a szocialista elveket,annyit mondott nekem,:Hogy baszd meg a szocializmusodat!
  Két év múlva(87-ben) a párt építése érdekében,mert akkor már nagyon megingott a bizalom,ezt az embert jelölték párttitkárnak,és minden ellenvéleményünk ellenére ő is lett az,és bennünket(3-an voltunk) nem vettek fel a pártba,sőt a KISZ-ből is kirúgtak!
  Ma ez az ember a város egyik milliomosa!
  Jól mondta Kádár,hogy sajnos nem minden kommunista párttag,és nem mindden párttag kommunista!
  Ugyanebben az időben nálunk 19-en léptek ki a pártból,nyíltan megmondva,hogy ők nem azért kommunisták,hogy szétverjék azt,ami addig épült!A többiek ,persze,maradtak,és nem is jártak vele rosszul a rendszerváltás után!És nem láttál annyi antikommunistát,mint “ezekből” lett!
  Igaz kommunisták sosem voltak,ez az addigi viselkedésükből is lejött,csak akkor ők adták a hangot,elleplezve az önös,saját érdekű gyarapodásukat,amelynek a szocializmus már nem felelt megnekik ez kellett,ami ma van!
  Sokan póruljártak közülük,többnyire saját körük áldozatai lettek,kitúrták egymást is onnan ,ahol jó érdekérvényesítés lehetett,de ezzel meg úgy jártak,hogy visszafelé meg a kommunistákat szidják azért,mert elvették előlük a lehetőséget,pedig csak egymással baszarintottak ki,miközben a valódi kommunisták kihaltak!
  És még lehetne a szocializmus adta lehetőségek elvtelen ,romboló kihasználásáról,azzal való visszaélésekről beszélni,de annak hiába mondom,aki ma ebből jól él,az nem fogja beismerni sosem,hogy az ő tevékenysége rombolta le a szocializmust,az ő tevékenysége nyomán rombolták le a szocializmus eszméinek nimbuszát,és a jónép ma azért nem fordul a baloldai eszmék felé,meg ezeknek a sosemvolt kommunistáknak a tevékenysége nyomán azt hiszik,hogy a szocializmus ilyen,és nem veszik észre még ma sem,hogy ugyanazok mocskolják előttük a szocializmust,akik azt tönkretették,és velük elhitették,hogy ez az igazság!

  1. T. stefimrich!

   Látom észrevette, hogy kontroll troll is azok közé a “kommunisták” közé
   tartozik, akik a szocializmust tönkretették. Kis külömbséggel: neki az al-
   jasságán kívül egy csipetnyi esze sincs.

 3. “Jól van,konti,megint sikerült összemosnod a két társadalmi és termelési mód jellemzőit!”
  ??????????????????????
  Én a demagógiáról, mint propaganda eszközről írtam, ha nem értetted volna meg…

 4. „Mi a szocialista gazdasági modell lényege?” Szól a kérdés. Nos, elolvastam a cikket kétszer. Választ nem kaptam. Nem is kaphattam, mert ilyen nincs. Amire emlékszem az a versenyképtelenség, az igénytelenség, a gyatra minőség. Nem egyszer áruhiány, a korrupt tisztviselőknek juttatott apanázs, a „szociális” összeköttetések ocsmány rendszere. A gnóm piaci viszonyok, az eltorzított árszerkezet, a SZU-ból importált nyersanyagok re-exportja,- a már akkor is létezett – vállalati offshore számlák rendszere. A gazdasági rendszer és politikai modell, csak a maslowi piramis alapjainak (fiziológiai szükségletek és elemi védettség) elérésére, biztosítására törekedett.

  1. Talán sikerült a látens leletet kiragadni?
   Még annyi, hogy a naplopóknak rengeteg alkalma volt a munka elől elbujdosni……

  2. ŐRVEZETŐ szerint:

   2018-05-28 – 12:13
   ” Amire emlékszem az a versenyképtelenség, az igénytelenség, a gyatra minőség.”
   Kérdem én akkor,hogy a francba müködnek a mai napig azok az abban az időben gyártott háztartásigépek, buszok,villamosok?
   A gyárak,üzemek csak azért nem mert szétbarmolta egy-pár aljadék!
   Csak az pusztult el aminek “elkellet” pusztulni!

 5. Konti !
  Akkor talán illet volna olyan keretbe rakni,ami egyértelművé tette volna a mondandódat,de nem tetted,ezért ,és a korábbi írásaidért lett számodra ez a válasz!És íme,itt van az őrvezető,aki ugyanúgy maszataol,én viszont arra mutattam rá,hogy minden olyan káosz,amit a szocializmus bűnének írnak le,az bizony a szocializmus -ellenes propaganda,ami akkor tettekben is,szabotázsokban is megnyilvánult!
  Kádár nem véletlenül kérdezte sokszor, pl.:Vajon törvényszerű-e,hogy a szocialista termelésben háromszoros anyag-és idő ráfordításával sem tudjukazt a mennyiséget,és minőséget hozni,mint a tőkés társadalmakban.Ez egy nagyon jó kérdés,én már válaszoltam a fenti kommentemben erre!
  Inkább hivatkoznák továbbra is Kádárra!Lehet,hogy kicsit hosszú leszek,mert közben szeretnék szó szerint idézni.Már csak azért is,hogy tisztábban lássuk,hogy milyen folyamatokra céloztam az elébb,és aki kételkedik,az tisztábban lásson,aki pedig mocskolódni jött ide,az fogja be!..
  “Nem tudunk harcolni az adminisztratív létszám ellen sem.Amit tíz év alatt leépítettünk,azt visszahoztuk a középfokú irányító szervekbe,Persze ez kell,de…
  A nem gazdaságos termékek leállítása,ez nem ment,de ugyanígy előtérben van a gazdaságos termékek beállítása!Ez sem megy!
  …1955-ben egy nagyszerű országos értekezleten vitattuk,hogy hogy dieselesítsünk,és most 75-ben is ugyanaz a téma!Húsz év alatt még mindíg csak itt tartunk!
  Ugyanez a Váci úti hajógyár,vagy a Kispesti traktorgyár,vagy a felvonógyár!Ha ezek nem húsz éves kérdések,akkor egy sem,és még mindíg csak itt tartunk 75-ben!!!
  Nem tudom,ki hogy an áll az atomerőművel,én a négy polgárimmal nem tudom megítélni műszakilag,de ahhoz vagy a vizet felejtik el megtervezni,vagy az ionizátort,vagy valami mást!A múszaki megoldások a mérnökök feladata,mi majd a termelési volumenből meg tudjuk mondani,hogy támogatjuk-e vagy sem,de azt ne csináljuk,hogy fontos gazdasági kérdésekben 10-20 évig spekuláljunk,és beszéljünk!
  Pl.a magyar szakemberek 12 éven át megakadályozták,hogy a kormány egy licencet megvegyen,folyton hitegetve,hogy a jó magyar szakemberek meg tudják csinálni,és 12 évi semmittevés után mégiscsak meg kellett venni a licencet,de akkorra már egy másik szocialista ország konkurensként jelentkezett!Így jártunk azzal a motorral,amit most Győrben gyártunk!A Schindler felvonó licencéért pedig egy adminisztratív tévedés miatt kétszer fizettünk!”
  És az új gazdasági Mechanizmusról:
  ….”Először a belső ellenálláson(!!!!),majd pedig a nemzetközi körülmények alakulásán tört meg ez a törekvés…A reform ellenzéke sokféle formában jelentkezett,de a végén teljes mozdulatlanságra voltunk kárhoztatva!”
  Azt már én teszem hozzá,hogy azÚGM ellenzékébe sokminden beletartozott,hiába volt Avar István hangján a “Magyarázom a Mechanizmust”!!!
  Ellenezte a párton belüli ellenzék,aztán a mindíg áskálódó ,rejtett belső ellenzék,aztán a fasiszta emigráció,a szocialista tábor országai is,és végülis a SzU is!Mert leválunk a szocialista táborról!A Nyugat pedig nem tudta volna támadni a magyar szocializmust,ha jelentősen megnő az ipari-mezőgazdasági termelés,és az életszinvonal!
  Szóval ezzel csak azt akartam illusztrálni,hogy Kádár,és a szűk,értelmes,és racionális országvezetés,na meg a pártvezetés azért tisztában volt azzal,hogy a fenti kérdések azért húzódtak el,és nem oldották meg őket,mert ez volt tulajdonképpen az értelmiség szabotázsa a szocialista termelés megvalósulása ellen!
  Mert azért ne higyje senki,hogy Kádár hülye lett volna,vagy a titkosszolgálatok erre nem derítettek volna fényt!De! Igen,csakhogy az ideológiai támadások miatt ezt nem lehetett megtenni,hogy felszámolja ezt az ellenállást,hiszen éppen hogy csak sikerült konszolidálni 56 után a társadalmat!És mégis 56 szellemében támadták a rendszerváltás előtt!De mihelyst lazult a szorítás abban a pillanatban megindult az ellenállás,meg tülekedés!
  Érdekes,de senki nem veszi észre,vagy inkább nem is akarja,hogy az értelmiségnek ez a taktikája,és árulása vezetett tulajdonképpen a rendszerváltáshoz,a korrupt , a szocialista pártba beépült,vagy onnan ideológiailag kiszédült ,vagy éppen ott lappangó tőkés ellenzék segedelmével!Bátran merem mondani,hogy ez vezetett az olyan gazdasági lezülléshez,amivel ma is indokolnak egyesek,mint pl.őrvezető!
  Nagyon sok mérnökkel főiskolát,ML egyetemet végzettel volt kapcsolatom,akik száma folytán elmondhatom,hogy egy reprezentatív felmérés is kijött volna az akkori ismereteimből,ami az volt,hogy ebből az ismeretségi körből alig volt pár egyén,nagyon elenyésző számban,aki ne tekintgetett volna ki a szocializmus egyre sötétedő ablakán!Szinte senki!A műszaki értelmiség szakmai szinvonaláról pedig ne is beszéljünk!
  Hát,valahogy így!Tehát ,trollok,lehet menni a víz alá száradni!És senkit nem kell lenézni,mert átlátni rajtatok!Annál az egyszerű oknál fogva,hogy a szocializmusban teremtett viszonylagos jólétet,a dolgozók megbecsülését csk szétzülleszteni tudtátok,és helyette semmit nem tudtok felmutatni ebben a mocsárba süllyesztett országban!
  Az nem elég,hogy a szocializmus gazdaságialg…meg politikailag gyenge volt, stb!
  Akkor lett volna fasza társaság ez az áruló banda,ha a rendszerváltás után három évvel valóban svéd,vagy osztrák életszinvonal tört volna ránk,és a fáradságos szervező és termelő munka 3 éve után megtörölve a homlokotokat,nevetve hátba döngölitek a büntudatban megvánnyadt komcsikat,és azt mondjátok,:látjátok ,pupákok,így kellett volna csinálni!
  De hát ez elmaradt!Vajon miért?!

  1. “De hát ez elmaradt!Vajon miért?!”

   Talán mert nem sikerült ennyi idő alatt sem kiköszörülni az előző 45 évet?

  2. +++ T. stefimrich!
   Tisztességes írás ez elvbarátom! Annak külön örülök, hogy Kádár korrekt véleményét az Új Gazdasági Mechanizmusról idézted. A probléma nem a szándékkal, hanem az alapokkal van. Amikor a bolsevik forradalmárokat voluntarista mozgalmároknak nevezem nem a harciasságukat, elkötelezettségüket vitatom. De, állítom; a lenini elképzelések irreálisak, a valóságtól elrugaszkodottak voltak. „Voluntarizmus: az akarat elsődlegességének elve, ami szerint a tudattól független törvényszerűségek, szükségszerűségek nem léteznek vagy azokkal nem kell számolni, mert az erős emberi akarat ezek felett győzedelmeskedhet.” (Wiki)
   A marxi törvényszerűségekkel igenis számolni kell. Nem lehet a társadalom fejlődési szakaszait átugorni. A sztálini diktatúra hajtotta végre az eredeti tőkefelhalmozást és verte szét az agrártársadalmat, teremtette meg az iparosítás alapjait és hozta létre a bürokratikus államszocializmust. Ám, a polgárosodást nem kerülhették el, csak 70 és egynéhány évet elvesztegettek. A magyar fejlődés összetettebb, az előzmények és a körülmények sajátosak. A gazdasági törvényszerűségek, mint általános, Marx által felismert szabályok nem, vagy részben érvényesültek. Lehet a versenyt kiiktatni, piacszabályozás helyett tervezgetni, árakat deformálni, innováció, motiváció helyett akaratlagosan beavatkozni, a következményekkel a le-és elmaradással nem számolni. A végeredmény egy életképességében korlátozott torzszülött. Szándékai szerint nevezhetjük koraszülött jóléti államnak, eredményessége alapján az ázsiai termelési mód modern megvalósulásának. (Már Buharin is látta a hadi kommunizmus zsákutcáját.) A magyar reformerek hittek a rendszer megújíthatóságában, nem voltak árulók. Az olyan gondolkodók, kritikusok mint Fehér Lajos, Tardos Márton, Bauer Tamás, Liska Tibor, vagy Kornai János és többi elméleti közgazdász a Kádár-kor alkotói, akik nem kerültek börtönbe. Ellenben szabadon kutathattak, dolgozhattak. Nem volt értelmiségi szabotázs.
   Miért lett olyan ’89-es fordulat, amilyen lett? Erre a kérdésre a választ a ’82-es, (Kádár és Moszkva által jóváhagyott) IMF belépés és a négyigenes népszavazás története, valamint az első kérdésre adott válaszok eredménye adja meg.

 6. Pinochet Chiléjét nem elsősorban az imponáló gazdasági eredmények miatt nevezték chilei csodának, hanem azért a paradoxonért, hogy önkényuralmi politikai rendszerben is működhet szabad piacgazdaság. Szerintem az ÚGM elindítói is hasonlóban gondolkodtak. Nem tudtak átlépno néhány Rubicont, mint a magánvállalkozás teljes felszabadítása és a külföldi működő tőke behívása. Magyarországnak a Pick sdzalámin kívül nem volt önerőből előállítható piacképes terméke, közel sem csak a nyersanyagok importfüggődósége miatt, hanem az említett 40 év. Panmnónia motorkerékpár – fegyverténye volt, hogy dobogós helyezést értek el vele, egy francia cég meg akarta vennei, de nem adták, sőt a versenygépet is visszahívták, mert kiderült volna, hogy minden porcikája nyugatnémet és dán import, csak összeszerelik és saját gyártmánynak hívják. Külpiacra az oroszoknak gyártották, akik korszerűtlenségre hivatkozva 1975-ben lemondták, a magyarok le is állították a gyártását. z ÚGM bnem az oroszok miatt bukott el, őket kurvára nem érdekelte a gazdaságpolitika, csak a bufferzóna. A hatalomban hagyott sztálinisták és a ráfizetéses nehézipar nómenklatúrája, lobbija miatt. Több politikai és gazdasági Rubicon is volt. Pédául a teljes foglalkoztatottság tarthatatlan mítosza. Akkor piacosítás mellett volna nem lett volna vészes munkanélküliség, sőt, átcsoportosulás, akkor is ha munkavállalóknak nem tetszik, de ledől egy dogma.
  Politika – 1956 és a kolhozosítás, amely utóbbi gazdasági téma is. Szerintem Grósznak voltak chilei csoda elképzeléseim 1987-ben, de amit leírtam, könnyű megérteni az akkori fejleményeket. Nem beszélve arról, hogy a SZU addigra államcsődbe ment és fizetésképtelenné vált, ami nem csak a kelet-európai gyarmatokat, hanem a politikai félgyarmat Finnország és a közel sem az Svédország gazdaságát is nagyon megborogatta. Ki tud erre értelmes kommentet írn i? Ha vitatkozik is velem, pedig ez volt a valóság.

 7. Mindenki magából indul ki.
  Én türelmesen magyarázgatom itt, hogy a kapitalizmus és a kommunizmus rendszere alapjában ugyanaz.
  Ha IGAZÁN JÓT akarnátok az EMBERISÉGNEK, egy olyan rendszerben kellene gondolkodni, amely mentes minden eddig ismert gazdasági-társadalmi rendszer hibáitól.
  Nem harcolok se a kapitalizmus, se a kommunizmus ellen. Én egy jobb rendszer propagálásáért koptatom a billentyűzetet.

 8. Na,most hadd tegyek fel pár kérdést!Látom ,mindenki készült megmagyarázni azt ,amit nem lehet,de ez kevés!Miért van az,hogy mindenki azt szajkózza,hogy a tervutasításos rendszer szar volt ,nem szolgálta a fejlődést,hogy …és és és!
  Kéremszépen,most mi van?!Ez a nagy kérdés!A kapitalizmus imperialista változata mára tönkretette a világot!Nincs elképzelés arról,hogy hogyan lehetne a környezetszennyezést eltakarítani,nyersanyagkészleteink kimerülőben!Ezen hogyan segít egy mesterséges ,egymás után bekövetkező pénzügyi válság,amin Soros nyer 40 milliárdot,de 96 bankcsőd bejön,és a gazdasági hatalom azon töpreng,hogyan lehetne egy harmadik világháborúban újra még gazdagabb lenni,és hogyan lehetne kiirtani az emberiség 85-95%-át!
  Mert ha azt be tudja bizonyítani nekem valaki,hogy a szocializmus megdöntése óta jobb lett a világ,akkor be kell mutatni,hogy miben?!Több milliárdosunk van,és még több milliomosunk,de az egyetemes emberiség szegényedett,méghozzá nagyon!!Hol van a technikai fejlődés ellenére az az ígéret,hogy kétezerre csak 25 órát kell majd dolgozni ,teljes fizetéssel,és több idő jut a szórakozásra,és az alkotó elme kibontakozására?!A technika ott van,adott,és egyre fejlettebb,de a termelékenység növelését,és automatizálását arra fordítják,hogy minél több embert lehessen kizárni az értéktöbblet elosztásából,de azért a minél gyorsabban elavuló csilivili termékeket vegye meg az egyre szegényebb dolgozó,egyre jobban eladósodva,!Ne felejtsük el,hogy fogyasztó társadalomról beszélünk,de a fogyasztónak,pedig ő teremtő,nem adunk suskát!És azt sem szabad elfelejteni,hogy a világ népessége azért annyi,amennyi,hogy kialakulhasson a fogyasztói társadalom,de azt senki nem mondta,hogy mára idáig torzul a kapitalista világ?!
  És hangoztatják feszt,hogy ennyi embert nem tud eltartani a bolygó(vagyis a tőkések,de ők soha nem tartottak el senkit!Erről korábban már sokat írtam,de pl.SaLa a múltkoriban pontosan erről beszélt!
  Az is elhangzott itt,hogy a szocialista termelés ,és a kapitalista termelés között semmi különbség!
  Hát igen,de csak egy darabig!Csak emlékezzünk vissza,hogy a svédek,osztrákok ,norvégok mennyire irigyeltek voltak nekünk!Csakhogy!Addig úgy volt,hogy tisztességesen adóztak a milliomosok,tisztességesen megfizették a dolgozókat,és az állam betöltötte a funkcióját,ami abban nyilvánult meg,hogy korlátozta adózással a tőke hatalmát,elburjánzását,és óvta a dolgozók jogait,és betartatta velük a kötelességüket is!Mára ez nincs így ,Reagan hatalomra kerülése,és ostoba intézkedése Tatchserrel egyetemben ,hogy liberalizálta a tőke vándorlását,és az adóztatást,aminek az lett a következménye,hogy elszegényedett a saját lakosság is,a tőke pedig kivonta az adózás alól a pénzét,ezzel egy időben beszivárgott az ország vezetésébe,korrumpálta a hivatalokat,ellehetetlenítette a saját kontrollját,és ezzel megteremtődött az a mai ,nagyon nem szeretem világ,amelyről elmondhatjuk,hogy az országok vezetése,at EU,a NATO,egyszóval a tőke irányítása alatt áll!Minden ,ami eddig hihetetlen pofátlanságnak tűnt,az ma rögvalóság,szörnyedelem,abban a világban,ahol pl.egy Soros György országokat tehet tönkre,vezetőket válthat le,vagy ölethet ,megbankárok,és pénzemberek,és maffiózók dönthetnek a világ sorsáról!
  Hol van ehhez képest a szocializmus botladozása,ami nem lett volna az,ha ugyanez a tőke nem teszi lehetetlenné az ideológiai,és gazdasági fejlődést,nem vonja embargó alá a SzU-t később a szocialista államokat,és nem szajkózná a ti szátokkal is,hogy nem lehet a társadalom fejlődés előre megírt(a mindenkori hatalom által!) szakaszait átlépni!De ha ez így is van,akkor a kapitalizmus miért haldoklik,és miért nincs már egy élhetőbb világtársadalom,ahol az egész,hangsúlyozom,az egész emberiség boldogan,és elégedetten él,és híre sincs háborúnak,gyűlölködő vallásoknak,és Soros Györgyöknek,akiknek a senki által nem előírt feladatuk a pénzek megszerzése,és,sajnálják,hogy e feladatuk közben sokan rosszul járnak(Ezt Soros nyilatkozta,fenn van a youtubon,és nézhető ez az embertelen cinizmuson is túlnőtt pénzes gnóm!!
  Kérdezzek még?!

  1. Azért ennyire nem fekete-fehér-
   A szocializmusban a rendszer erejét a “dolgozók adták, ezért ösztönzött volt a népszaporulat. Lásd Kína.
   manapság a népszaporulat a világ egyik problémája.
   Az emberi fejlődés, az innováció a tőkeérdekeltség mellett sokkal intenzívebb, mint a szocializmusban.
   Másrészt a ma fiataljai nem szocializmusban akarnak élni, hanem kapitalizmusban.
   Ezt bizonyítja a Munkáspárt, mint egyetlen szocialista eszmék képviselőjének egyre kisebb támogatottsága.
   Ez van. Ezzel kell együtt élni…..

  2. Az én kommentememre próbálj válaszolni, ami tényeken alapul. A kommunista “gazdaságpolitikát” egyetlen épelméjű sem fogja fel. BNem csak az eleve böszmeség hiánygazdaságot, hanem az alapállást, hogy egy egy gazdasági beruházás nem befeketés, hanem kiadás, ami még több kiadást fog termelni a nem piaci felállás, önköltség alatti árak, a teljes foglalkoztatottság hamis mítosza, tehát a vállalati túlfoglalkoztatottság miatt. Miből fedezhető ez? Semmiből. Ínség, nyomor és ha kitör egy forradalom, amit ha levertek is félszből, államhitelekből. Magyarország a legklasszikusabb példája. Én nem csosálkoznék. hogy egy magát kommunistának aposztorfáló párt, ha megfeszül, sem jut be a parlamentbe. Pedig ez csak a “gazdaságfilozófia” alapja, a megtörtént borzalmakat, amit mindenki ismer, hanyagoltam.

  3. Ez már jórészt aktuálpolitika. Nem látom a kapitalizmus hanyatlásának jeleit. A globalizmus válságát igen. A tőke szabad áramlása és a munkaerő lokalitása ellentmondásban van egymással. Ennek a helyzetnek a mobilis tőke és az alacsony bérű perifériák a nyertesei. A centrum országok költségvetései és az immobil munkásai pedig a vesztesei. A demokrácia és a gazdasági fejlődés korrelációja, liberális mantra. Kína: “Pinochet” típusú államkapitalizmust épít. Az, hogy USA birodalom hanyatlik, nem jelenti a tőkés rendszer bukását. A birodalmak ilyenek, túl nagyok ahhoz, hogy külső erők legyőzzék őket. Mindig belülről buknak meg. Ázsia óriása éppen emelkedik, de nyoma sincs forradalmi helyzetnek a visszaszoruló angolszász civilizáció területein. Marx a legfejlettebb országban (az akkori német gazdaságban) látta a jövő társadalmát. Ma a technikai és technológiai fejlettség (robot,- és számítástechnika, a mesterséges intelligencia) hordozzák a változás esélyét. Ám, a társadalmi állapotok – talán nem véletlenül – nem mutatnak sem a marxi kommunizmus, sem a Kontroll által kívánt liskai szocializmus irányába.

  4. “és miért nincs már egy élhetőbb világtársadalom,ahol az egész,hangsúlyozom,az egész emberiség boldogan,és elégedetten él,és híre sincs háborúnak,gyűlölködő vallásoknak,és Soros Györgyöknek,akiknek a senki által nem előírt feladatuk a pénzek megszerzése,és,sajnálják,hogy e feladatuk közben sokan rosszul járnak(Ezt Soros nyilatkozta,fenn van a youtubon,és nézhető ez az embertelen cinizmuson is túlnőtt pénzes gnóm!!”

   Miért?
   Mert ti sem akarjátok megérteni, hogy nem csak a pénztől, hanem az ideológiáktól, és a hozzájuk kapcsolódó megmondóemberek követésétől is mentesnek kell lenni.
   Sajnos nem akarjátok megérteni azt sem, hogy értelmetlen harcolni valami ellen. Mindig valami megvalósulásáért kell cselekedni. (Persze, ha már megvalósult azt meg kell védeni, ha támadás éri)
   Nem érdeklődtök az eredeti természetjog-szokásjog és a római-rabszolgatartó-jogrendszer közötti alapvető különbségekről.

   Ha igazán megvolna bennetek a vágy, (hogy legyen egy ténylegesen jobb rendszer) érdeklődnétek, és nem trollnak neveznétek.
   Belátnátok, hogy sosem volt itt szocializmus, hanem szovjet katonai diktatúra. Mint szovjet gyarmat elláttuk őket élelmiszerrel és hadieszközök gyártásával. Ennyi.

 9. Szóval,azt kell mondanom,hogy siralmasak vagytok!Nem kell ezért megharagudni,mert én sem haragból mondtam!Elkeseredésből!
  Nincs mit vitázni veletekmert értelmetlenolyanokat győzködni,akik elvakultságukban ,saját filozófájukat,elképzeléseiket hirdetik minden alap nélkül!Sajnálom!

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .