Kapitalisták és kommunisták

Mi a lényeges különbség a kapitalista és a kommunista (szocialista) gazdasági társadalmi rendszer között?

A kapitalista rendszer a polgári demokrácia, a szocialista pedig a népi demokrácia keretében működik. A polgári demokrácia a termelőeszközöket magántulajdonban működteti, a népi demokrácia pedig a közösség ellenőrzésével.

Mi a hasonlóság és a különbség a kétféle gazdasági és politikai modellben?
A hasonlóság az, hogy az értékeket munkával a dolgozók hozzák létre munkamegosztással a tudomány eredményeinek felhasználásával. Mindkét társadalmi forma a konszolidálódása után a jogállamiságot a vezető társadalmi osztálya érdekében a társadalom együttélésének szabályozására alkalmazza.

A különbség, az hogy a termeléshez szükséges dolgokat ki birtokolja, kinek a hasznáért és ellenőrzésével működik. Ez azért lényeges, mert aki birtokolja és ellenőrzi a termelőeszközöket, valamint a törvényeket hozza az a hatalom a demokrácia és az életfeltételek birtokosa. Aki pedig nem rendelkezik termelőeszközzel, és a törvényhozásban nem képviselik az érdekeiket, az alárendelt, alacsonyabb rendű tagja a társadalomnak. A termelőeszközökkel nem rendelkező proletárok valós érdekeit a marxista-leninista világnézettel rendelkező kommunisták képviselik, de a kapitalista parlamentben nem vagy nagyon kis számban vesznek részt. Így a kapitalista parlamentben az emberiség túlnyomó többségét, a proletárok érdekeit hatékonyan nem képviseli senki. Ez pedig a polgári demokrácia árnyékában diktatúra a dolgozók érdekei ellen, még akkor is, ha a proletárok nem ismerik fel valódi érdeküket, amit a népi demokrácia valósít meg.

A polgári demokráciában a polgári és ember jogokat nem lehet megvalósítani!


$
2017-ben 2754 milliárdos volt a földön és 9200 milliárd dolláros összvagyon a világ GDP-jének mintegy 12%-át teszi ki, a dollármilliomosok száma 36 millió. A gazdagok vagyona és száma évről évre növekszik. A világ összvagyona 2017-ben 280 ezermilliárd dollár. A világ leggazdagabb egy százaléka birtokolja a világ vagyonának a felét. A 3,5 milliárd legszegényebb ember összesen az összvagyon 2,7 százalékát birtokolja. A következő öt évben a mostanihoz hasonló mértékben nő a globális magánvagyon, ami így eléri a 341 ezer milliárd dollárt. Eközben a dollármilliomosok száma 20 százalékkal 44 millióra emelkedik, a legszegényebbek száma pedig 4 százalékkal csökken. (Credit Suisse)
$
A kapitalista gazdasági modellben ezért a tőkével rendelkező magánszemélyek mindent birtokolnak, ami a termeléshez és a gazdasági és politikai hatalomhoz szükséges. Így az emberi munkaerőt hordozó „szabad” dolgozó ember munkaerejét is megvásárolják saját hasznukért, ami a termeléshez nélkülözhetetlen. A dolgozó embert szolgaságban, kiszolgáltatottságban tartásához szükséges törvényeket is a kapitalisták érdekében hozzák a parlamentben. A kapitalisták tulajdonában lévő médiumok és a hatalom birtokában az oktatás a polgári erkölcsöt terjesztik a dolgozó nép körében, sikeresen, ehhez a vallás segítségét is élvezik.

A polgári erkölcs a kapitalisták érdekében a proletárok kizsákmányolását szolgálja.
A polgári demokráciában a kapitalisták magánérdekeit megvalósító törvényeket hoznak a parlamentben a kapitalisták képviselői, de a dolgozók érdekeit nem képviseli senki.

A polgári demokráciában a kapitalizmust, a kizsákmányoló rendszert valósítják meg.

Kapcsolódó kép
A kapitalizmusban a robotok elterjedésével azonban, ami feleslegessé teszi majd az emberi munkaerőt szinte mindenütt, a kapitalizmus eljuthat a világméretű katasztrófához. A kapitalista elitnek nem lesz szüksége kizsákmányolhatatlan emberekre, számukra csak megoldhatatlan terhet jelent majd a sok milliárd ember, akire nem lesz szükségük, hasznot, profitot nem hozhatnak, legfeljebb a prostituáltak.

A kapitalizmus idővel megvalósíthatja a termelésben az emberi munkaerő robotokkal való kiváltását.
A kapitalizmus a robotok elterjedésével egyre inkább a totális diktatúrát lesz kénytelen alkalmazni, mert számára megvalósíthatatlanok a polgári és emberi jogok, de a proletárok majd ezt akarják, és ezt le kell törniük. A termelésben a robotok elterjedésével a proletár emberiség dologtalanná, kizsákmányolhatatlanná válik, de az élethez szükséges dolgokkal sem fog rendelkezni, legfeljebb könyöradományként. A kapitalistáknak hasznot nem hozó népnek a polgári és emberi jogai gyakorlására nem lesznek lehetőségei, erőforrásai. A kapitalistának meg nem lesz kinek eladnia a robotok által termelt értékeket. Ez elvezethet az emberiség visszafejlődéséhez is, mert a kiutat jelentő szocializmust elnyomják.

A kapitalizmus által megteremtett robotok egyben a kapitalizmus végét is jelenti.
A másik lehetőség!
A szocializmusban a termelőeszközök a dolgozók nép ellenőrzésével és üzemeltetésével működnek. A termelés célja nem a kizsákmányolás, hanem a szükségletek kielégítése. A népi demokrácia parlamentjében nincs képviselője a kizsákmányolóknak, mivel a társadalomra veszélyes élősködők, nincs rájuk szükség. A társadalmi munkamegosztásban csak dolgozókra van szükség, kizsákmányolók, élősködők sehol nem szerepelnek a munkafolyamatokban. A fejlődés fő motorja nem a kíméletlen verseny, hanem a közös érdekeken alapuló összefogás.

Azonban erre a színvonalra eljutni a kapitalizmuson keresztül vezet az út.
A kapitalista gazdasági társadalmi rendszer az egyéni érdekeknek a közösségi érdek fölé helyezésével, állandó versenyben, harcban áll mindenkivel, válságokon keresztül, minden hibája és bűne ellenére is hatékonyan fejlődik. Azonban a népnek a hatalomból történő kizárásával valamilyen diktatúrát is alkalmaz, vagy a polgári demokrácia árnyékában vagy a totális fasiszta diktatúrát a néppel szemben.
Az emberiség számára az elérendő cél az emberséges kizsákmányolástól mentes társadalom, ami a kommunizmus, az osztálynélküli társadalom, ez viszont csak a szocializmuson keresztül érhető el. A szocializmus átmeneti társadalmi forma az osztálynélküli társadalomba, ahol a cél a polgári és emberi jogok minél magasabb szintű megvalósítása. Ehhez szükséges a termelőeszközök magántulajdonában működő gazdaságának is a dolgozó nép általi ellenőrzése a parlament által hozott törvények útján. A szocializmusban a magántulajdonban működő és a közösségi tulajdonban lévő gazdaság azonos feltételekkel kell működnie, de a dolgozó nép érdekeinek elsődlegességével. A polgári és emberi jogokat csak így lehet legmagasabb szinten megvalósítani. Nagy veszély jelent a magán és a közösség keretében működő gazdaságban a korrupció, ami persze a kapitalizmusból származó, igen nehezen kezelhető örökség.

Az emberiség lehetséges jövője.
A polgári demokrácia hibája, ami a világot katasztrófába viheti, ami már bűn, hogy a fejlettebb világnézeteket képviselő kommunistákat kizárja a demokráciából, de a marxizmus elfogadása nélkül a polgári demokráciában nemigen tehet mást. Így a világméretű társadalmi katasztrófa elkerülhetetlen lehet. A kapitalizmus világméretű diktatúrája a kapitalistákat, mint embereket is katasztrófába viheti, veszélyezteti az emberiség fennmaradását. Ezt a diktatúrát kellene a szocializmus segítségével megtörni és a népi demokráciát megvalósítani.
Szerencsés fordulat esetén azonban, ha a robotok elterjedésével értelmetlen és szükségtelen lesz a termeléshez a kizsákmányolás valamint az emberiség nagy része átveszi a kommunisták világnézetét, akkor új szerep várhat az emberekre, a világ felfedezése, megismerése az emberiség javára. Ilyen körülmények között a polgári és emberi jogok magasabb szinten megvalósíthatók. A „Szabadság, Egyenlőség, Testvériség”, a nagy polgári gondolkodók eszméje a marxizmus segítségével végre megvalósulhat.

SaLa

Ha tetszett ez a cikk, ha egyetértesz a balrad.ru-val, oszd meg Facebookon, Twitteren, VKontakton

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a piktogrammra kattintva Pay-Pal-on

PayPal - The safer, easier way to pay online!

vagy közvetlen postai úton:

Szabó Péter 

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”– rovatban tájékoztatjuk!

“Kapitalisták és kommunisták” bejegyzéshez 35 hozzászólás

 1. Igen, a robotok, valóban ez vezethet egy ma még beláthatatlan végkifejlethez, ahogy írtad, mert a robotok által termelt “értékeket” nem lesz kinek eladni, mivel a nép ki van zárva a termelésből, ezért nincs jövedelme. De a tőkés nem olyan állatfaj, nem tekint előbbre, csak a közvetlen haszon, minél több, és bármi áron.
  Ma itthon ennek vagyunk a szenvedő alanyai.
  Egy példa: adott egy közösség, mondjuk egy kisebb város, vagy járás. Minden megterem, ami a megélhetéshez kell. Vannak termőföldek, feldolgozók, vannak kisebb üzemek, ahol a mindennapi léthez szükséges alapanyagokat gyártják. Más helyeken más cuccokat gyártanak, tehát egy egészséges, belső piaci rendszerben fenn tudják magukat tartani.
  De a tőkés elhiteti velünk, hogy mi nem tudjuk magunkat eltartani. Azért tudja ezt megtenni, mert a PÉNZ a tőkésnél van, és ő mondja meg, hogy az általa teremtett pénz mennyit ér, és hogy azért nekem mennyit kell dolgozni. Úgy van kitalálva, hogy az önellátó közösségek képtelenek legyenek egymást kifizetni. Szokták mondani, hogy jó falun lakni, de a fiatalok elvándorolnak, mert nem jutnak elég pénzhez. És mit tesznek? Elmennek az ország másik végébe, vagy épp nyugatra, és beülnek egy autógyári szalaghoz, és gyártja egy idegen nép, egy másik, kizsákmányoló, gyarmatosító ország polgárainak szánt Porsche alkatrészeit, és csak így kap fizetést! Tehát, olyan terméket gyárt a magyar vidéki ember, amire egyrészt nincs szüksége, másrészt valóban nem vehet meg, mert ahhoz kevés pénzt kap. De ez a pénz elég ahhoz, hogy ebből kifizethesse az otthoni péket, zöldségest, az ácsot, az autójavítót, kiváltsa a receptet, vagy épp ruhát vehessen.
  De a tőkés nélkül, a Porsche gyár nélkül nem lesz pénze erre! Márpedig ez a gyár kiviszi a munkája profitját, a “munkaadó” egy harmadik fél, nem szerepel(het) a dolgozó, és a helyi közösség gazdaságában, mégsem lehet kihagyni!
  A rendszer nem hagyja, hogy a dolgozó közvetlenül a helyi közösségnek dolgozzon, pedig akkor ők maguk gazdagodhatnának szép lassan, helyette kénytelen mások “gazdaságát” gyarapítani, és azok morzsáiból kap egy alamizsnát, amiből éppen vegetációs szinten tarthatja magát és családját.
  Ezt a fajta munkát nevezik a munka elidegenítésének! Ez a tőkés rendszer legaljasabb, mindent überelő eszköze a népek leigázásának. Ehhez jön még a természeti erőforrások sajátként való hozzáférése, a nép kirekesztése, és az erőforrások lassú csepegtetése, ezzel való függőség fenntartása.
  A tőkés rendszer valóban a rabszolgaság legmagasabb foka.

 2. Egy tipikus példa:
  Jóska kimegy Németbe hegesztőnek, aztán onnan hazaküldi a pénzt, illetve, az asszonya otthon a kártyával tud vásárolni betevőt a teszkóban. Rosszabb esetben még a napi betevő sem itthon terem meg, ami még további elidegenítés!

 3. Nem az a kérdés, kinek mennyi diplomája van, hanem az, hogy ki tud egyszerűen (tehát nem bonyolultan ) gondolkodni, és megérteni dolgokat?
  Az a kérdés, ki akarja, hogy a többi embertársának is meglegyen mindene az élete fenntartásához, új életek indításához?
  Ki az, aki képes felfogni, megérteni a rabszolgatartó római jogrendszer és a természetjog-szokásjog alapú társadalmak közötti óriási különbségeket?
  Ki az, aki képes megérteni, hogy akkor igazán szabad az ember -és az adott emberi közösség-, ha nincsenek kötelezően ráerőltetett demagóg ideológiák?
  Ki az, aki képes megérteni, mi a különbség a fékevesztett tömegtermelés és az egyéni szükségletek tervezett kielégítése között?
  És még sorolhatnám…
  Szóval várom a jelentkezőket, akik valami halvány érdeklődést mutatnak az iránt, hogy kilépjenek a saját fizikai és szellemi mókuskerekükből…

   1. Így beszél egy zsidó: mennyibe kerül ?
    Azt meg nem kérdi: mi az, hogy -. “egyéni szükségletek tervezett kielégítése között”
    Terv utasításos rendszer ? És mi van, ha jön a jég ? Ha sok ikerszülés van ? Ha leáll az áramszolgáltatás ?

    1. Nem telefon, ne szólj bele!
     Nem tudod, hogy Kontrollal mi a vita tárgya kettőnk között – de semmi komoly amúgy, ez poén volt (amit csak ő érthetett), de mivel zsidózol reflexből, ezért te nemzettestvér vagy, amiből következik, hogy nincs humorod, tehát úgysem érted a szarkazmust.
     Mondanám, hogy jó szombatot, de már vasárnap van 🙂

    2. popej szerint:

     2018-05-20 – 10:38
     “Terv utasításos rendszer ? És mi van, ha jön a jég ? Ha sok ikerszülés van ? Ha leáll az áramszolgáltatás ?”
     Na sorba:
     -Minden cselekedetet megelőz egy ilyen-olyan terv még ha nem is tűnik annak!
     -A jég elolvad!
     -Többen leszünk!
     -Feltalálták a gyertyát,petróleum lámpát!
     Az igényeket /a túlélés miatt/ a lehetőségekhez igazitjuk!

 4. A penzkibocsajtas tarsadalmi ellenorzese nelkul semmi az emberiseg szamara pozitiv valtozasra ne szamitsanak. Addig marad az eladositas orokkevalosagig kifizethetetlen folyamata….

 5. Már kint dolgoztam Münchenben, amikor megkaptam a behívómat. Hazajöttem.
  1988 augusztus Kanizsa, Gábor Áron laktanya.
  Megszólítás: Elvtárs!
  Az első, ami szembetűnt a körletek folyosóján két kifakult plakát.

  Egyik címe : “A szocializmus jellemzője.” Piros és fehér színű volt, rajta füstölő gyárkémény, ringó búzatábla és május elsejei felvonulás. Rajta ez a szöveg: A szocializmus folyamatosan fejlődő társadalmi rendszer, ahol a tudás és a hatalom a dolgozó nép kezében van.

  A másik címe: “A kapitalizmus jellemzője.” Kék és fehér színű volt, rajta romos gyárak, földeken lerobbant traktor, tüntetés. Rajta ez a szöveg: A kapitalizmus halódó, pusztuló társadalmi rendszer, ahol a tudás és a hatalom egy szűk réteg kezében van.

  Akkor döbbentem rá, hogy mekkora egy ordas hazugsággal hülyítik az embert! Ez nagyon megmaradt bennem.

  1. Hálistennek, ma már nem hülyíti senki sem a jó magyar népet! Dehogy!
   A kék plakátok is mindig igazat mondanak!
   Közben pedig azt is beláttuk, hogy igazuk volt az “elmúltnyóccévvel”, mert most valóban a zemúttnyóccév miatt 400 forint a gázolaj.
   Ki is az ordas, hányas lába van, és milyen bakancsot hord?

   1. az összes politikai erő élén zsidók állnak.
    Ha szidod a vezetőket, ha szidod a hülyitőket, akkor sajátjaidat szidod.

 6. Sub Zero szerint:
  2018-05-20 – 11:14

  “Akkor döbbentem rá, hogy mekkora egy ordas hazugsággal hülyítik az embert!”

  A hitel rendszerét kellene megértened, és máris nem tekintenéd hazugságnak.

 7. A cikk érdekessége, hogy nem említi meg , hogy a cicilizmusban is voltak robotok! Bányászok, öntőmesterek, a varrodákban roskadó gyenge világítás mellett robotoló varrónők pl. Közben a kiskopasz meg angol szövetből készült öltönyben tervezgetett, kivitelezett a zsidó , magyargyülölú haverokkal, nemde?? Természetesen a Gamma művekben, a TUNGSRAMM gyárakban, pl a hetvenes években sok igazi gépi robot is termelt, ami a gyártási hatékonyságot emelte, tehát nem egy rossz kapitalista imperialista betegség volt. Megkérdezném a kapitalistaimperialista szisztéma ellenzőit, szeretnétek pl. egy Finn, vagy Svéd, estleg egy Norvég, vagy Dán kapitalistaimperialista szinten élni? Tudom ,tudjuk, azokat a népeket kizsákmányolják, elnyomják, meg kivannak facsarva , mint ahogy a képen is látjuk! NA, akkor vegyétek a fáradságot és nézzetek körül, ott, hogy milyen szinten élnek….

  Admin:

  A RENDSZERVÁLTÁSIG pl. a finnek mögöttünk kullogtak!
  Amit nem szabad figyelmen kívül hagyni: AZ AZÓTA ELTELT 28 ÉV VÉGZETESEN VISSZAVETETTE A MAGYAR FEJLŐDÉST! Míg az általad említett országokban nem volt semmiféle társadalmi törés.

  1. lala szerint:
   2018-05-20 – 14:03

   A “kapitalistaimperialista szisztémát” ne az említett országokban tessék elemezni, mert ők békén vannak hagyva… Inkább a gyarmatokon működő kapitalistaimperialista szisztémát” vegyük alapnak. Vannak ugyanis gyarmattartók, és vannak gyarmatok. Ahhoz, hogy úgy éljünk mint a gyarmattartók, ahhoz először gyarmattartóvá kellene válni…

   1. A finnek sohasem voltak gyarmattartók! Az ország tehetősebb retege olyan adózási rendszeren keresztül járul hozzá az átlag melós életszinvonalához, és a társadalom egészséges berendezkedéséhez, amit a választók, a nem maffia képviselőkön keresztül törvénybe iktatattak! A szegénység , a nélkülözés mindenhol legyőzhető! Olyan képviselőket, állam vezetőket kell megválasztani, akik a honi érdekeket képviselik, nem a nátó, a junyió seggét nyalják, miközben a saját maffiáikon keresztül, a bérrendszerüket meggazdagodásukat helyezik előtérbe, az uniós, források kilugozásának ernyője alatt. Persze az uniós vezérek bologatásával……

    1. lala szerint:
     2018-05-20 – 23:55

     Amit itt leírtál, azzal teljes mértékben egyetértek. Viszont figyelmen kívül hagytad, amit én írtam korábban: “…mert ők békén vannak hagyva… “,
     ami feltétele annak, hogy ne lehessen olyan a vezető réteg, amilyen… (Mo-on per pill.).
     A gyarmati státusz fenntartásához helytartókra van szükség. Északon az országaikért dolgozó vezetők vannak, a gyarmatokon meg a gyarmattartók érdekeit képviselő helytartók vannak. Van némi különbség…

     1. Békén lettek hagyva…. mi magyarok is békén lettünk hagyva 89-ben. Kivonult a szovjet hadsereg, kiléptünk a varsoi szerződésből, a KGST sem eröltette már ránk a törvényeit! Gyárthattunk volna világhírű Pannonia motorokat, pl, a P 20-ast anno a Yamaháék is megcsodálták…. gyárthattuk volna a világhírű megbízható toló hajóinkat MHG… az egész világon ismert IKARUSZ buszokat is fejleszthettük volna. A GAMMA, a TUNGSRAMM, a három világhírű gyogyszereket előállító gyógyszergyáraink is ott voltak, de aladtuk!!! A vezetőink, akik a szocialista rendszerben is vezetők voltak, eladták az országot!!!! A sok cukorgyárat, a rengeteg élelmiszer feldolgozót, bezárták az ORIONT, a GANZOT, a VIDEOTONT a PORCELÁN gyárakat, a bányáinkat, . A 89-es váltás elötti SZOCIALISTA VEZETŐK a hibásak a magyarság tönkretételében!!! Ők nyomták a fejünket a junyió seggébe, ék erőszakolták meg a népet a NÁTÓ idetelepítésével, ŐK kiabálták ruszkik haza, ők tették tönkre a kereskedelmi kapcsolatainkat oroszországgal, bizony bizony. Itt is lehetett volna Svájc, vagy Finn szintű élet, de a népet a szocialista vezetők belevezették az ordashad fogai közé!!!

     2. lala szerint:
      2018-05-21 – 12:25

      Megint pipa, arra amit írtál, egy kivétellel:

      “mi magyarok is békén lettünk hagyva 89-ben.”

      Pont NEM! -’89-ben lettünk gyarmat. Azért (többek közt), amiket leírtál. A fő bűnös a “nyugat”, cinkosaik pedig az akkori magyar elit. No, és nem utolsó sorban a mai elit is…

 8. Az átlag – értelmesen nem gondolkodó – emberek azokat a társadalmi rendszereket, melyeket felületesen ismerni könnyen megy, de a miért, miként már nem fogják fel, csak a felületi csillogás, nehezebben élhető részéből semmit sem értve tényként nézik, azoknak nehéz érvelni az összefüggésekkel !

  Így kerültünk 1990 körül egy olyan délibábba, mely manapság IS tart, és jóval alacsonyabb életszínvonalat – a reménytelivel ellentétben – jelent ami alatta van a korábbi életünknek.

  Ezért aztán hatalmas propaganda folyik – igazolásul az 1990- évi helytelen döntésről – a korábbi kor, és vezetői ellen alaptalanul, de mély hazugsággal karöltve, ami a ismerethiányos embereket egy vizionált világ felé taszítja, minden tárgyi igazolás nélkül. Azok az eszmék, melyek a valós élet talaján képesek lennének a jobb körülmények elérését biztosítani sajnos nem elég hangosak, illetve média hiányában az nem éri el a tudatukat.

  Talán egy világviszonylatban megélt gazdasági összeomlás esetében az agyak kitisztulására IS sor kerül, de az már sok hátránnyal jár majd…. IS !

 9. Kedves V.Kutya!
  Én nem vitázok senkivel.
  Csak logikus következtetéseket írok le ide.
  Egyaránt rossz kizárólag baloldalt állni, és ugyanolyan rossz csak jobboldalt állni.
  Nem kell szétszakítani semmilyen közösséget, nem kell üldözni, bosszút állni, folyamatosan büntetni, harcolni, semmilyen más csoporttal. Csak békében, szeretetben, megbecsülésben együtt élni.

  Visszatérve én EGYÉNI SZÜKSÉGLETEK TÁRSADALOM ÁLTALI KIELÉGÍTÉSÉRŐL beszéltem.
  Magyarán az egyén “leadja a rendelését” (ami szükséges a munkájához, élete fenntartásához, vagy új élet indításához) és a társadalomtól megkapja. Magyarán, azok, akikre tartozik, megkapják a rendelést, és megtermelik-legyártják-előállítják azt, ami kell. De csak annyit, amennyi kell -ebben természetesen benne van a 10-20% ráhagyás, tartalék is-.
  Például van egy házasság előtt álló ifjú pár. Ugye elég sok mindenre szükség van: lakás, berendezési tárgyak, bútorok. Ezek mind kellenek, szükség van rá. TERVEZIK az esküvőt. Mindent, ami kell kiválasztják, és a megfelelő helyen megrendelik. Mire megtartják az esküvőt, elkészül előre eltervezetten minden.
  Nincs semmilyen felsőbb hatalom, ami parancsolna, meg beleszólna bárkinek az életébe.

  1. Kontroll szerint:
   2018-05-20 – 19:20

   T. Kontroll!
   Felvetődött bennem egy-két kérdés, az “egyéni szükségletekkel” kapcsolatban. Mondjuk nálam kialakul egy egyéni szükséglet: Kezdem azt érezni, hogy nélkülözhetetlenül szükségem lenne egy X6-os BMW-re. Kérdéseim:
   1, Megkérdezi-e valaki, hogy ugyan már, miért van erre szükségem?
   2, Az X6-os BMW-t elfogadják-e (valakik, mondjuk a társadalom) “egyéni szükségletnek?
   3, Mivel a “szerves társadalomban”, ha jól emlékszem nem lesz pénz, mivel tudom kiegyenlíteni, kifizetni, megszolgálni az X6-ost? Vagy csak az úgy járni fog?

   1. Pedig számos lehetőséged van beszerezni és olyan egyszerű ez egész!
    1 A szerves társadalomban senki sem fog neked ilyen kérdéseket feltenni!
    2 A szerves társadalomban senki sem fogja meghatározni a szükségleteidet, csak saját magad!
    3 A beszerzés meg pofon egyszerű! Megöröklöd, ajándékba kapod, adsz érte egy kecskét, hozományként kapod vagy, ha semmi sem jön össze a varázsló majd varázsol egyet!

 10. Rosi Nante!
  Ez egy összetett kérdés.
  A válasz egyik része az, hogy szükséged van egy autóra, akkor addig amíg kell, használod.
  Megismétlem: életed fenntartásához, munka elvégzéséhez, új élet indításához.
  Ez az autótipus jelenleg itt Magyarországban státusszimbólumnak számít, mutatja, hogy ki mennyi pénzt bírt összelopni. Mivel a Szerves Társadalomban nincs tömegtermelés, ki tudja, hogy milyen autótipusok lesznek? Mivel értelmetlen hajszolni az anyagi dolgokat, okafogyottá válik a státusszimbólumok birtoklása is.
  Ha olvasod a híreket, látható, hogy pár éven belül a minimálisra csökken a benzines autók gyártása, egyre inkább az elektromos autók fognak elterjedni.
  Mennyivel tud többet az X6-os, mint más személygépkocsik?
  Dögös a karosszériája? Jobb a gyorsulása? Kényelmesebbek az ülései? Csillogóbb a festése? Ezek a szempontok mennyire fontosak a választáskor, ha munkádat, életedet, vagy eljövendő életet (gyermeket) kell elindítani?

  Amennyiben Bajorország csatlakozik a Szerves Társadalomhoz, nem kizárt, hogy egy X6-osként kinéző, de elektromos autót megigényelhetsz, ha valahonnét valahova utazol. Aztán leadod , mert minek álljon a házad előtt üresen, mikor másoknak is szüksége lehet rá? Mert lehetne mindenkinek autója a háza előtt, de hol férne el ennyi gépkocsi? Már így is óriási a forgalom…

  1. A 3. kérdésre kimaradt a válasz:
   Egyszerűen hasznossá teszed magad a társadalom számára. Azt csinálod, amihez a legjobban értesz. Segíted a közösséget, és a közösség is segít téged.
   Ennyire egyszerű.

   És azért tud ilyen egyszerű lenni, mert NINCS SEMMILYEN KÖTELEZŐ IDEOLÓGIA nincs “népünk bölcs vezére”, nincs senki és semmi, ami a Szerves Társadalom “csúcsán ül” (mert nincs is csúcsa, ahova lehetne ülni). Egyszóval csak élsz, és csinálod azt, amihez értesz. Éppen lehet, hogy jó tanácsokat tudsz adni a helyüket kereső fiataloknak, és ez a munkád… 😀 Hiszen a munka lehet fizikai és szellemi is.
   Szellemi munka pl tanítás, tervezés, könyvírás, színészi munka, kutatás-fejlesztés…

  2. ” Aztán leadod , mert minek álljon a házad előtt üresen, ”
   A szomszéd honnan foglya tudni,hogy neki olyan van?He?

 11. Szerves társadalom!Meg a fittyfene!
  A szocializmus megbuktatásában pontosan az volt az érv,hogy hááát a szükségletre való termelés,a tervutasításos rendszer az nem alkalmazható,nem érvényesülnek az individuális igények,elképzelések,meg stb.stb.
  Aztán,mikor ez valóban igazolódott(hát 89-re be is bizonyították azok,akik a kapitalizmusra vágytak,hogy a szocializmus élhetetlen,igazságtalan,és mélyen elnyomó,mégpedig úgy,hogy ők maguk tették a kommunisták nevében és helyett azzá,amit aztán ma a kommunizmus bűnének mondanak!)és sikerült leváltani a szocializmust,akkor képtelenek voltak ezezk az elemek arra,hogy valami,nemtervutasításos jólétet biztosítsanak a jónépnek!És a nyugati biztatóik pedig a saját népük kirablásában óriási segítséget nyújtottak eme veszélyes marionett-báboknak!
  A szocializmusnak az volt az eredeti “bűne”,hogy nem tudott mindenkinek jólétet biztosítani az elején,és csak nagy nehezen sikerült konszolidálni magát,de mire ez sikerült,addig a külső reakció,és a belső(akár “kommunista is!!) árulás,az ideológiai rombolás hiteltelenné tette!
  Most egy mittudomén milyen szerves társadalom honnan a pokolból jönne össze,mikor a vezetésbe tülekedő akarnokok előtt sosem egy jól szervezett,mindenki jólétét szem előtt tartó társadalom képe lebeg,hanem a legalizált lopásé,a munka nélküli gazdagodásé!
  A szocializmus kezdetén nem véletlen volt,hogy”üsd a gazdagokat,papokat”!! ám!
  Mikor fog ez az élősdi réteg lemondani egy petákról is mások jóléte javára!?
  Mert a szocializmust sem a kommunisták tették tönkre,hanem azok,akik mások kizsákmányolásából,elnyomásából akartak élni!
  Aztán lehetne folytatni a sort,és ha lesz is valamikor szerves társadalom,az a szocializmus elvei alapján fog létrejönni!
  De ahhoz ezt a kapitalista társadalmat világszerte a terméketlen agyagig fel kell szántani,és megszabadulni az élősködőktől,de végleg!
  Hogy hogyan?! hát,…sok-sok elképzelés lehet,de inkább a spirituális megoldást mondom,bár sokan nem hiszik(talán én sem!!)
  Mindnki tudatformáláson fog átesni,gépileg-nemileg,aztán akinek az eddigi bűnei,és megátalkodott képességei igazolják,hogy nem nevelhető,az a Központi Napba lesz szállítva,ahol újrakezdi az életciklusait,más bolygón!!
  Na,ennyi elég is mára!

 12. Kontroll!
  Amit te itt leírtál,az nem más,mint a kommunizmus célkitűzése az osztály nélküli társadalom eléréséig!Tehát nem új,de végül is,ennek kéne lennie!Csakhogy ezt a tételt nem a most uralkodó elitre szebták,és talán ennek az elvnek az eltiprására szerveződött ez a mai,elnyomó gépezet,amely az emberiség kiirtásának a célját tűzte maga elé!Ez benne van SaLa írásában is,ha rejtve is(a kapitalizmus nem tud ennyi embert eltartani?!–melyik kapitalista tartott el akár egyetlen dolgozót is?!)Lássd még:Georgiai Tanúkövek+!!!!!))
  A mai felfordult világban nem másért folyik a hatc,mint a milliádok elnyomása,megsemmisítése miatt,és a megmaradt tömegek felett kapitalista világhatalom megszilárdításáért!

  1. Ezt nem én találtam ki:
   Ha valami ellen harcolsz, akkor azt a valamit tovább élteted. Pl ha a kábítószer ellen harcolsz, akkor ezzel fenntartod a kábítószerhasználatot.
   Ezért nem érdemes harcolni a kapitalizmus ellen egy másik erővel, ez sosem vezet eredményre. Csak arra, hogy az állandó harcra hivatkozva a tömegeket -mindkét oldalon- terror alatt lehessen tartani. Lásd (ne csak nézd) az 1984 c. filmet, és olvasd el a könyvet is!

   Tehát a kapitalizmust nem lehet harcban legyőzni. Azért el kell tőle fordulni és egy harmadik társadalmi rendszert kell építeni, megvalósítani.
   Nem valami ellen, hanem valamiért!
   Ennek a megértéséhez sem kell 100 egyetemi diploma!
   Csak józan, logikus, paraszti ész.

   1. “Tehát a kapitalizmust nem lehet harcban legyőzni. Azért el kell tőle fordulni és egy harmadik társadalmi rendszert kell építeni, megvalósítani.”
    Mi a teendő ha a kapitalista foggal-körömmel ragaszkodik hozzá????

    1. Ragaszkojon hozzá!
     Mondom, nem kell elvenni senkitől semmit, nem kell “államosítani”. Vigye a pénzét, egye meg…
     Ők nagyon kevesen vannak, az emberek meg nagyon sokan.
     Ezt próbáld meg úgy elképzelni, hogy a ház fala tartja a tetőt. Amikor a ház fala megunja tartani a tetőt és odébb megy, a tető lezuhan. Az emberek is “oldalra lépnek”, és akkor az “elnyomó réteg” magára marad.

     1. Mi meg ázzunk, fagyjunk meg tető nélkül ?
      Kontroll Te naiv vagy. A kapitalisták is emberek és pont elegen voltak mindenkor a történelemben. Egyetlen népi megmozdulást, mely a rendszer ellen volt még Dózsa György kisnemes idejében és a had szervezetlen volt, raboltak – gyilkoltak, stb. Az a pár tucat “tőkés ” meg hadat képzett és tönkre verte őket, mint a Római birodalomban a rabszolga felkelést. Vagy Angliában az Írek még paraszt lázadását.
      Van egy Kinai közmondás: a hatalommal bírók sosem adják át békésen a hatalmat.

 13. Popej!
  Nem érted a lényeget!
  Most írom le sokadszor, hogy NEM KELL VELÜK HARCOLNI!
  Amikor harcba bocsájtkozol ellenük, csak veszíthetsz!
  HARC NÉLKÜL KELL OTTHAGYNI ŐKET!
  Akkor nem tudnak mit csinálni.
  Megvan rá a módszer, csak nem publikus, mert akkor fel tudnának rá készülni.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .