Miért és kinek felszabadulás 1945. április 4

Miért és kinek felszabadulás 1945. április 4-e

A „Szabadság, Egyenlőség, Testvériség” az emberiség számára haladó gondolatai a polgárságnak a feudalizmus önkényuralmi viszonyaiból való megszabadulásának nagyszerű jelszava volt. Azonban megvalósítani csak minimálisan, a polgári jogok bevezetésével sikerült. Így a kapitalizmus keretei között megmaradt a szolgaság és a feudális uralkodó osztályhoz hasonlóan a tőkésosztály elnyomása, kizsákmányolása, élősködése a nép felett. „… királyok, hercegek, grófok naplopók és burzsoák …”

Horthy rendszer fejletlen kapitalista, a feudális földesurak hercegek, grófok népelnyomó, a polgárosodás alapvető jogait sem megvalósító, keresztény feudális önkényuralmi úri fasizmus volt.

A Horthy rendszer a fasizmus tulajdonságaival rendelkezett, úgymint: a felsőbbrendűség, a kapitalizmus fő céljával a kizsákmányolással és élősködéssel, embertelenséggel, az alapvető emberi jogokat megsértve a szolgasággal, leplezetlen totális nyílt diktatúrával, népirtással, a polgári jogok hiányával, a nép keresztény-fasiszta szellemű nevelésével, a fajüldözéssel, a túlzott nemzeti – nacionalista – nézetekkel más nemzetek fölé helyezésével, a dolgozó osztályok elnyomásával. A hazaárulás csak a hab a tortán, aminek egyik következménye volt Trianon. Mussolini fasizmusa, Hitler Nemzeti Szocializmusa valamint Horthy szövetségesek voltak, tulajdonságaik alapján fasizmus volt mindegyik.

A második világháborúban a Horthy fasiszta magyar hadsereg népirtásban, a nők megerőszakolásában, városok falvak lerombolásában vett részt, miközben az urak a magyar dolgozó népet is kizsákmányolták. A magyarok vesztesége, a Horthy fasizmus bűnei miatt 1 millió körüli. A magyar katonák 100 ezer szovjet civilt, partizánt gyilkoltak meg a hazájukban.

A szovjet hadsereg a dolgozó magyar népet megszabadította, felszabadította a Horthy fasizmus és a feudális viszonyokkal bőven rendelkező fejletlen kapitalizmustól. A magyar dolgozó nép világnézetét a Horthy fasiszta rendszer nevelése, terrorja eldeformálta, ami még most is bőven érezteti hatását. Így nehéz volt a népi demokrácia megvalósítása a fasiszta szellemű, a háborúban lerombolt Magyarországon.

Magyarország felszabadítása (1944 október—1945 április 4)

A Szovjet Hadsereg győzelmesen előrenyomuló csapatai 1944 őszén, Magyarország területén mérték a fasiszta német hadseregre a sztálini kilencedik csapást, melynek következtében hazánk felszabadult Hitler-Németország elnyomása alól és egyben a régi reakciós állam is pozdorjává tört.

A 3. ukrán hadseregcsoport csapatai Tolbuhin marsall vezetésével Szeged (október 11) felszabadítása után tovább törnek előre nyugat felé. Mohács alatt átkelnek a Dunán; ennek eredményeképpen Pécs (november 29), Dél-Dunántúl a Balatonig felszabadul. Északnyugati irányba tovább törve előre, a 3. ukrán hadsereg csapatai december 24-én elérték Párkányt, a Garam-folyó torkolatát, és egyesültek a Hatvan felől előrenyomuló, az Ipolyt, majd a Garamot elérő Malinovszki marsall vezetése alatt álló 2. ukrán hadsereg csapataival.

A győzelmes előrenyomulás után körülzárták a Budapest térségében álló fasiszta német és nyilas bandákat. A Szovjet Hadsereg mindent elkövetett, hogy hazánk fővárosát az ostrom borzalmaitól megkímélje. Parlamentereket küldtek a város békés átadása feltételeinek megbeszélésére, de a fasiszták orvul legyilkolták a fehér zászlóval érkező két szovjet katonát. Hitler Budapestet feltétlenül fel akarta áldozni, hogy ezzel pár nappal késleltesse a Szovjet Hadsereg előrenyomulását Bécs felé.
A bekerített fasiszta hadsereget a szovjet csapatoknak szinte utcáról utcára kellett kiverni a fővárosból. Sztálin utasítást adott ki, hogy a Szovjet Hadsereg nehéz tüzérséggel ne lője a fővárost, hogy ezzel is megkíméljék az amúgyis sokat szenvedett Budapest népét és hazánk legnagyobb, legszebb városát.

Ugyanakkor a fasiszta hordák és nyilas segédeik szörnyű vandalizmussal, tehetetlen dühvel pusztították, felégették, kirabolták Budapestet. Gyönyörű, világhírű dunai hidainkat barbár módra levegőbe röpítették. Kegyetlenül gyilkolták a főváros lakosságát, a munkásmozgalom, az ellenállási mozgalom kipróbált harcosait. Szökött katonák, leventék ezreit végezték ki. Zsidók tömegeit ölték meg a Duna partján, vadállatiasságuk nem ismert határt. De kegyetlenül gyilkolták a kényszermunkára beosztott román, ukrán és szerb dolgozókat is.

De végül is a Szovjet Hadsereg csapatai 1945. február 13-án teljesen felszabadították fővárosunkat a fasiszták rémuralmától és visszaadták népünknek Budapestet. A magyar nép soha el nem múló hálával és szeretettel gondol a hős szovjet katonákra, akik, ha kellett, életük feláldozásával is, nemcsak hogy megszabadították népünket a német fasiszták és nyilasok uralma alól, de egyben leverték kezünkről az évszázados elnyomás bilincseit és szétzúzták a népelnyomó reakciós nagybirtokos és nagytőkés államhatalmat.

A hős szovjet csapatok Budapest felszabadítása után gyors ütemben megtisztították hazánkat a német és nyilas fasiszta hordáktól és 1945. április 4-én Magyarország teljesen felszabadult.

Ez a nap népünk legnagyobb nemzeti ünnepévé vált. Április 4 az örök szovjet-magyar barátság ünnepe. Ezen a napon Magyarország dolgozói még fokozottabban fordulnak a hős szovjet nép és annak nagy vezetője, Sztálin felé.

Népünk ünnepli ezen a napon a nagy felszabadító Szovjetuniót és bölcs vezérét, a nagy Sztálint, akinek szabadságát, függetlenségét és társadalmi újjászületését köszönheti.

A Szovjetunió gigantikus erőfeszítései, áldozatkészsége, a fasizmus teljes leverése, a szabadságszerető népek felszabadítása érdekében Hitler-Németország teljes katonai, politikai, gazdasági vereségét idézte elő.
A kelet európai népek felszabadulása után a Szovjet Hadsereg csapatai a fasiszta fenevadat saját otthonában semmisítették meg és 1945. május 7-én kitűzték Berlinben a vörös lobogót.

A szovjet nép önfeláldozó harcával megmentette a világot a fasiszta barbárságtól, visszaadta az elnyomott népek millióinak a szabadságot. A szovjet nép győzelme a szovjet rendszer, a szocializmus fölényét, magasabbrendűségét bizonyította be.

Nagy Honvédő Háború a Szovjetunió jelentőségét, tekintélyét rendkívüli mértékben megnövelte. A Szovjetunió volt a fasiszta Németország és Japán megsemmisítésének vezető ereje. A Szovjetunió körül tömörültek az egész világ haladó erői. A szocialista állam kiállta a háború legnagyobb megpróbáltatásait és győztesen került ki a legerősebb ellenséggel vívott hatalmas viaskodásból.

SaLa

 

 

Nagy munka, nagy feladat vár RÁNK – MAGYAROKRA! – ha akarunk mégegyszer egy SAJÁT országot. Ehhez össze kell fognunk, és április 8-án NAGYON SOKAN KELL HOGY ELMENJÜNK SZAVAZNI, a legesélyesebb antidöbrögista jelöltre!

Hogy melyik egyéni választókerületben ki az? Azt az alábbi linkek bármelyikére kattintva megnézheti. Össze is hasonlíthat – és az a legpraktikusabb!

PÁRTLISTÁN MINDENI SZAVAZZON A SZÍVE SZERINT!

Ha tetszett ez a cikk, ha egyetértesz a balrad.ru-val, oszd meg Facebookon, Twitteren, VKontakton

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a piktogrammra kattintva Pay-Pal-on

PayPal - The safer, easier way to pay online!

vagy közvetlen postai úton:

Szabó Péter 

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”– rovatban tájékoztatjuk!

“Miért és kinek felszabadulás 1945. április 4” bejegyzéshez 33 hozzászólás

 1. Éljen a szocializmus az emberi történelem leg fejletebb társadalmi formája.

  Ezt a harcot magunkban kell megvivni magunkal,hogy embertársainkat tesvéreinknek tekintsük.
  Lekell magunkban gyözni az egot,és egyenlö félnek tekintsük felebarátainkat.

  Az emberi társadalomnak a szocializmus a jövöje,nem a feudalizmus.

  Inteligensebb vezetö embereknek a közöséget kell szolgálni a társadalmat,mert felelösök
  a gyengébb képeségu embertársaikért.

 2. Látom, hogy március 19. e alkalmából, a Tanácsköztársaság bejegyzéséhez leírt történelmi tények simán lepattantak és csak sikerült újfent hazudozással a trianoni hazaárulást egyedül Horthyra rákenni.
  Mert maguk nem a tényeknek, hanem képzelt ideológiájuknak hisznek.
  Még véletlenül sem vállalják a kommunista urak 1919-es elődeik hibáját , országrontását. Ennyit a becsületükről és a történelmi tények meghazudtolásáról.
  Na ezek ezek maguk…..

  1. Honvédő háború volt 1919 és büszkén vállaljuk, nem országrontás volt, most is ezt kéne, elhurcolni pár fideszest közmunkára, és nem ressentimentből mondom, hanem puszta jóindulatból, hiszen szocializálni kell őket az új szocialista társadalomhoz. Az arisztokrácia árulta el Magyarországot, egy elenyésző kisebbség uralkodik most is és befolyásolja erőszakosan az emberek gondolkodásmódját egy hamis és hazug propagandával. Sokat köszönhetünk a Szovjetuniónak, számunkra olyan pozitiv fordulat ez a felszabadulás, mint a felvilágosodás a tudomány számára, kétszer is segített Szovjet-Oroszország rajtunk, és ha 1919-ben olyan a hadi helyzet, akkor közös erővel lehettünk volna urrá az antanton. Sajnos a Szovjetunió nagy és súlyos történelmi hibát követett el, hogy megállt az Elbánál. Az Atlanti-óceánig kellett volna masirozni és végleg felszabadítani Európát, hiszen most ennek a következményeit szenvedjük, a kapitalizmusét.

   1. Jók ezek a barokkos túlzások.
    Masíroni az Atlanti-óceánig? Azért akkor már ott volt pár garnitúra amerikai,kanadai és angol csapat, folyamatos frissítéssel-utánpótlással,totális légi fölénnyel, azokat kicsit nehezebb lett volna legázolni, mint a több fronton kivéreztetett német csapatokat.
    Április 4-én még a balaton felvidéken dúltak a harcok, csak mivel a generalisszimusz kinyílvánította, 4-IG ki kell pucolni Mo-t, tudván Sztáin milyenségét, senki se merte azt mondani, ott még dolog van, hanem lelkesen rábólintottak, a munka bevégeztetett. Ez jellemző volt később is az egész kommunista érára, az 5 éves tervekre és minden egyébbre, még akkor is, amikor a vérgőzös sztálini időszak lezárult.
    Lehet ezeket vitatni, meg lehet objektívnak maradni…. Ez itt hiányzik.

    1. Kálmán Lőrinc!
     1944-ben mégy 7 millió Német fasiszta volt hadrendben és a haderejük nagyobb volt, mint 1941-ben. Pechükre a szovjetek ekkor már 10-15 millióan voltak hadrendben és lényegesen nagyobb technikával rendelkeztek, mint a fasiszták. Az amerikai gazdaság ugyan nagyon erős volt, de eltörpült a hadereje a szovjetekéhez viszonyítva, alig 1,5-2 millió katonájuk volt csak. Bizony reális esély volt, hogy Sztálin az óceánba zavarja őket, féltek is ettől. Azonban a háborúban a szovjetunió kifáradt, sok volt a veszteség és nagy volt a fasiszták pusztítása. Békét akart a szovjetunió, nem háborút.
     A kapitalista gazdaság egy anarchikus gazdaság, emiatt vannak a ciklikus válságok, ami most is közeleg. Nincs összhang a gazdaságban, pláne a világgazdaságban. Ennek kárát a dolgozók látják elsősorban. A tervgazdálkodás a gazdaság ésszerű tervezése, olyan emberi magatartás, ami elvárható a fejlett emberiségtől. De akiknél nem számít a dolgozó ember, a rabszolga ez nem érthető. Na az ilyen emberek nem valók a parlamentbe, ezek csak az élősködést tervezik, nem a gazdaságot. Pedig a népnek az ésszerű, az igényeinek megfelelően tervezett gazdaság az érdekük. Természetesen ez nem várható el azoktól, akik csak élősködni tudnak a dolgozó embereken. Objektíven, a kapitalizmus az élősködők anarchikus gazdasága, a népi demokrácia, pedig a dolgozók érdekében működő értelmes, gondolkodásra épülő gazdaság. De a nép érdekeivel ellentétesen vélekedőknek ez érthetetlen. Nem baj.

     1. SaLa!

      Értem én, mit próbáltok prezentálni, de az egyenló elosztás, mint lehetőség megdőlt, mert onnantól kezdve nincs motiválva a tehetség. Ezt már több irányból is sikerült bizonyítani, ilyen az emberi természet. Tehát amíg nincs valami csodálatos felső beavatkozás ami kimossa a becsvágyat és társait az emberi elméből, addig ez az egész csak vérrel és erőszakkal hozható létre és tartható fenn. Sajnos. Az pedig megöli magát az eszmét is, ami egyébként tisztelendő lenne. Ha érted érted, ha nem, marad a szemellenző.
      Lehet hogy a Szu-nak nagyobb volt a hadereje, de az elsöprő légifölény a nyugatiaknál volt, amiről bebizonyosodott hogy jelentősen tudja befolyásolni az eredményeket a talajszinten. Az angolok és amerikaiak a bombázó flottájukat eleve terror bombázásra készítették, valós hadi bevetésre alkalmatlanok voltak és nem véletlenül potyogtatták a japánokra a két atomot, teljességgel fölösleges volt a háború kimentele szempontjából. Azt az oroszoknak mutatták, húzzátok be a féket, nekünk ilyen is van. Nem tudták volna betolni a tengerbe a nyugati haderőt ilyen feltételek mellett…. nem minden a számbeli fölény. Az, hogy MOSTANRA mennyire egyenlítették ki (növelték túl)az esélyeket, már más kérdés.

     2. Kálmán Lőrinc!

      Én hobbi teoretikus vagyok inkább mintsem hobbi történész vagyis utóbbi legkevésbé, ez nehezebb dió volna. Robert Owen munkásságát ajánlom azoknak, akik azt mondják az emberi természet demotivált lenne az egyenlőségben, ő ugyanis a társadalmi környezetet tartotta legfőbb jellem befolyásoló tényezőnek, ezért tervezte el az un. paralelogrammás termelési módot, ha jól tudom a szövetkezeti termelés elődjét. Úgy gondolom a marxizmusba belefér, ha az embert, mint korábbi szociális gondolkodók alapján nem statikusan, hanem a társadalmi hatások és reflexiók alapján dialektikusan szemléljük. Ez ugye röviden azt jelenti, hogy a nácizmus, eugenika magát az embert akarta megváltoztatni drasztikus eszközökkel, míg a szocializmus a társadalmi környezet megváltoztatásától várta a társadalmi viszonyok és az ember jellemének pozitív irányú változását. Szerintem evolúciós automatizmusok vannak, de ha az alapvető szabadságjogok biztosítottak, mint az önfenntartás és a védett élettér, a szociális biztonság, az mindenképpen hosszútávon és idővel az adott társadalom megváltozásával is jár, és a régi beidegződések megszűnésével, mivel a környezethez való alkalmazkodás nem kerülhető meg. Owen mindenképpen megelőzte a korszakot amiben született, és Marx, Engels és Lenin mellett neki is helye lenne a munkásmozgalom nagyjai között, mint a jóságos gyártulajdonos, a szövetkezetek atyja.

     3. Azért nem ették olyan forrón a kását.
      Az 1941-ben aláírt Land-Lease szerződés után beindult amerikai szállítmányok nélkül a szovjet ipar nem tudta volna ellátni a szovjet seregeket és a németek már 1942-re befejezték volna a Szovjetunió megszállását.
      Az, hogy fennmaradt a Szovjetunió, csak az amerikai ipari és fegyverbeszállításoknak köszönhető, különben “konyhakéssel egy szál ingben” támadhattak volna a német fegyveres katonákra.

      Amennyiben a szovjeteknek 1945-ben eszükbe jutott volna a eltérni a szövetségesekkel megkötött szerződéstől, lehet nem japánra hullott volna az első atombomba.
      És Sztálin akkor még csak bízakodhatott benne, hogy pár év múlva neki is lesz olyanja, de az amerikaiak 1945-ben már “sorozatban ” gyártották.

   2. A III. Birodalom legyőzte a Szovjetuniót. Hitler hadserege már az első nyáron elfoglalta majdnem az összes termőterületet. A SZU nem élte volna túl a telet Amerikai élelmiszer szállítmányok nélkül. Ennek tudatában igazán gáláns lett volna egy támadás az ami csapatok ellen! A másik, hogy azért augusztusig csak kitartottak volna valahogy az Amerikai, Francia és Angol haderők a Vörös Hadsereggel szemben. Akár Moszkva is juthatott volna Hiroshima és Nagasaki sorsára! Sztálin halálával pedig kártyavárként omlott volna össze a szovjet vezetés!

    1. Az általad istenitett tetvek csak azért léptek be a háborúba mert nem vált be a tervük,mert megfordult a háború menete ! Keményen beijedtek azt vizionálva ,hogy a VH tényleg nem áll meg az Atlanti-óceánig!

     1. Istenítés? Inkább realitás. Felmérve a lehetőségeket és erőviszonyokat, HÁTTERET(a háborúban az egyik legfontosabb) ki lehet következtetni a lehetséges végkifejletet. Ezeket figyelembe NEM véve beszélhetünk valamelyik fél istenítéséről,hiszen tényektől nem hagyjuk befolyásolni mgunkat, így marad a szemellenző, ez pedig a vallásokra jellemző.
      Európát a Szu valószínűleg elfoglalta volna, pár év alatt, ha a nyugatiak nem szállnak be újabb frontot nyitva, amivel, lássuk be, elég sok harcedzett alakulatot foglaltak le, ami egyébként mind beállt volna a Szu-val szembe. A nyugati indokolatlan terrorbombázások is elősegítették a háttér összeomlását, mert néha katonai-gazdasági célokat is bombáztak, nem csak a civileket. Az afrikai front meggátolta a Birodalmat az olajkutak birtoklásától és az üzemanyag hiány jelentős volt a háború utolsó szakaszában.
      Az amerikai hadianyag segély vitathatatlan, a hátországba való gyár átcsoportosítás csak így sikerülhetett, kapták közben a teherautókat tömkelegével. A saját gyártású teherautói a Szu-nak, amik nem exportra mentek, még sokáig amerikai rendszerű világítással voltak szerelve a háború után is.
      Mielőtt még ízekre szednétek, nem a Szu hatalmas teljesítményét vitatom, hanem néha jó lenne kicsit kimászni az elefántcsont toronyból, körülnézni és látni a valóságot is. Ezt úgy nevezik, objektivitás.

  2. olvasó!
   A hazaáruló Horthysta nagyuraknak lett volna lehetőségük, hogy szervezzék a haza védelmét, de ők az antanttal a magyarok ellenségével és a románokkal szövetkeztek a magyar haza ellen. Miért tették ezt? A bűnös kizsákmányoló élősködő nagyurak hatalmáért. Köztudott, hogy a dolgozók hozzák létre az értéket, a kapitalista és a földesúr, pedig élősködik a népen. Kinek jó ez? Ki nem érti ezt? Nem egyedül Horthy volt a hazaáruló, hanem a magyar urak. Elárulták a magyarokat, hogy továbbra is élősködhessenek a népen. Ki az aki ezt nem érti? Az, aki felsőbbrendűnek képzeli magát a népnél. Az, akinek a hazaárulás és az élősködés nem bűn. Aki pénzért, hatalomért elárulja hazáját, népét. Az, akinek a világháború népirtása nem bűn. Az, aki nem érti, hogy a kapitalista rendszer egy élősködő szolgarendszer. Aki nem tiszteli az emberi jogokat. De van akinek nem érdemes válaszolni sem.

   1. ” Nem egyedül Horthy volt a hazaáruló, hanem a magyar urak.”
    Az biztos,hogy macerás lenne névszerint felsorolni mindet!

   2. Na kezdünk alakulni.
    Már csak azt kellene önmagunknak is bevallani az ismert tények alapján, hogy 1919-ben a Tanácsköztársaság bukásáig Horthynak semmi köze nem volt még a kommunistákhoz és mint igaz magyar nemzeti ember románokat sohasem hívott az országra. Jöttek azok maguktól és az Antant unszolására.

    És most nem a kapitalista tulajdon-termelési viszonyokról volt szó.

  3. olvasó szerint:
   2018-04-04 – 11:29

   Történelmi tények márpedig nincsenek! A történelem az NEM egzakt tudományág…
   Bár az lenne. Mindenki úgy értékel, hogy mit hitt el a történelem órán, illetve az egyéni meggyőződése melyik történelmi prezentációval szimpatizál…

   1. A történelem csak tényekből áll.
    Ami vita, azon tények megítélése és hogy a háttérben mi és ki volt a kiváltója, okozója.

    Na ezen lehet agyalni és logikát keresni, hogy az összefüggésekre ráleljünk.
    Csak az ostoba ember hiszi a történelemórán tanultakat és ítélkezik szimpátia alapján.
    Ez kérem nem menyasszonyválasztás, hogy nekem ő a szimpatikus….

    1. olvasó szerint:
     2018-04-05 – 09:17

     Akkor arra válaszoljál kérlek, hogy hogyan lehetséges az, hogy ugyanazt a történelmi eseményt, jelenséget totál kétféleképpen lehet megítélni, pusztán a hit, helyzet és tudat alapján?
     Klasszikus példa: A palesztin fegyveres. Egyik oldalról szabadságharcos, a másikról terrorista… Akarsz még példákat a történelemírás objektivitásáról?

  1. olvasó szerint:

   2018-04-04 – 11:30
   És Őn honnan veszi a felhatalmazást,hogy a Nép nevében nyilatkozzon?

 3. T,olvasó! Szerinted mi a jó abban, hogy a napjaink propagandája az 1. világháborús
  hadisírok “harsogásától ” hangos? Hol itt , hol ott találnak 100 éve elhunyt “ártatlan”
  katonák sírjait, de azokat akik a világháború(k) kirobbantásáért felelősek, nem találták
  meg, s ami még nagyobb baj: nem is keresik!? ….. Költői kérdés volt: a mai uralkodó
  banda őseit kellene megnevezni! Ehhez pedig gyávák, inkább a túlvilágba való útra
  mutogatnak , mintsem a valódi politikai-gazdasági : EVILÁGI felelősöket elkapni.
  Bizony, ez alapvető – világnézeti – különbség. …..

  1. Az I. világháború nem osztja meg a magyar társadalmat a II. világháborúval szemben. Ez napi politikai érdek.

   Igen, a világháborúk valódi kirobbantóit, okozóit sohasem vonták felelősségre, mert azokat magas pozícióban, a bankjaik élén lehetne fellelni.

   a mai uralkodó banda őseit kellene megnevezni. A mai uralkodó banda csak a működő rendszer eleme, hogy a háttérben irányító hatalmat kiszolgálja.

 4. Olvasmányaim alapján Churchilltól Hitlerig, és a Lenin, Sztálin, és hasonlók írásai a különböző eszmék (?) , vélekedéseken sorjázva kialakult egy a kereszténységet IS magába foglaló életszemléletem. Gondolom, sokan vannak ezzel így, akik egyáltalán minden (?) oldali törekvés ismertsége alapján alakítják ki a sajátjukat.

  A magyarországi szocialista rendszer kezdetleges igyekezete, és az 1989 utáni időszak ismerete egyértelművé tette az előbbi közélet kimagasló győzelmének realitását.

  Minden állampolgár érdekének biztosítását messzemenően a korábbi rendszer igyekezett a lehető legnagyobb, legszélesebb körben érvényre jutni, míg az azóta eltelt idő – korábbi magasztalása ellenére – minden érdésben éppen az ellenkező körülményt teremtette meg, és a kilátásaink egyre szomorúbbak, minden tekintetben. A következő generáció vészes lemorzsolódása, lehetőségének beszűkülése várható, ami kétségbeejtő, különösen annak fényében, hogy korábban mennyire sok lehetőséget teremtettünk meg felemelkedésük, életzkörülményeink javítása érdekében.

  Értelmesen kellene azon elgondolkodnia az országnak ( világnak ? ), hogy mi az ami a korábbi jó törekvéseket egy magasabb szinten a tévedések figyelmeztető túlhaladásával ismét megteremthetőek legyenek környezetünkben… IS !

 5. Olvasmányaim alapján Churchilltól Hitlerig, és a Lenin, Sztálin, és hasonlók írásai a különböző eszmék (?) , vélekedéseken sorjázva kialakult egy a kereszténységet IS magába foglaló életszemléletem. Gondolom, sokan vannak ezzel így, akik egyáltalán minden (?) oldali törekvés ismertsége alapján alakítják ki a sajátjukat.

  A magyarországi szocialista rendszer kezdetleges igyekezete, és az 1989 utáni időszak ismerete egyértelművé tette az előbbi közélet kimagasló győzelmének realitását.

  Minden állampolgár érdekének biztosítását messzemenően a korábbi rendszer igyekezett a lehető legnagyobb, legszélesebb körben érvényre jutni, míg az azóta eltelt idő – korábbi magasztalása ellenére – minden érdésben éppen az ellenkező körülményt teremtette meg, és a kilátásaink egyre szomorúbbak, minden tekintetben. A következő generáció vészes lemorzsolódása, lehetőségének beszűkülése várható, ami kétségbeejtő, különösen annak fényében, hogy korábban mennyire sok lehetőséget teremtettünk meg felemelkedésünk, életkörülményeink javítása érdekében.

  Értelmesen kellene azon elgondolkodnia az országnak ( világnak ? ), hogy mi az ami a korábbi jó törekvéseket egy magasabb szinten a tévedések figyelmeztető túlhaladásával ismét megteremtsük ek környezetünkben… IS !

 6. Á, feleslegesis írni bármit ezekre a propaganda-hazugságokra.
  Nem tudom, azok, akik annyira szerettek élni a szovjet katonai diktatúrában, miért nem emigrálnak Észak-Koreába? Ott is lehet éltetni reggeltől estig azt a focilabdafejű kisgömböcöt…

  1. Kontroll szerint:
   2018-04-04 – 17:52

   Nem tudom ki, hogy van vele, de én nem éreztem a Kádár-rendszerben a “szovjet katonai diktatúrát”. Néha-néha volt egy közlekedési baleset, amit ők okoztak, vagy rájuk fogták. Ennyi!
   Ami előtte volt, az más kérdés. Engem nem érintett, nem éltem át.
   Elbeszélés egy megtörtént esetről (1946. Június):
   https://www.libri.hu/konyv/mong_attila.janos-vitez-a-gulagon.html

 7. Nem tudom ki volt az a hülye aki ezt a cikket összehordta, de ennyi baromságot ritkán hord össze magyar ember. Gondolom valami rossz cselédből kiemelt téjeszelnőkcsimota kreálmánya. Bármely országot idegen hatalom foglal el és az ország népének ellenében elfoglalva tart az idegen megszállásnak nevezzük. Aki a megszállókat támogassa kollaboránsnak nevezzük, magyarul hazaáruló! Aki nem képes meglátni mi a felszabadítás és a megszállás közti különbség az vagy hülye, vagy mást néz hülyének. Aki számára 1945 ápr 4 felszabadítás volt,azok a zsidók. A későbbiekben kitermelődött az a réteg aki társadalmi helyzete révén a megalkuvó rendszer haszonélvezőjévé vált. Mi aki a legvidámabb barakk lakói voltunk , szép emlékekkel gondolunk, a Kádár rendszer ezen felejthetetlen szakaszára. Azonban a szovjet megszállás és elnyomás mégis csak a magyar nép ellenére történt .

  1. A proletárok számára felszabadítás volt, hiszen a régi a struktúrába már nem lehetett visszatérni, visszarendeződni és sok szegényebb családból érkező tehetséges ember kaphatott az új kialakuló szocialista rendszertől új életlehetőséget, hogy képességeit a köz javára fordíthassa. Ahol pedig a lakhatás és az önfenntartás biztosított, tehát a legalapvetőbb szabadságjogokról beszélünk – ott nem beszélhetünk teljes elnyomásról, az elnyomás a munkanélküliséggel, hajléktalansággal, banki devizahitel-csalással és a tömeges kilakoltatással kezdődik, így azt lehet mondani, ha az alapvető szabadságjogok érvényesülésének tekintetében nézzük a szovjet-rendszert, nem volt elnyomás – másrészt Szovjetunió részéről maximálisan jogos volt a Nagy Októberi Szocialista Forradalom idejé naz intrervenció, és a világháborús hitleri támadás után, hogy stratégiailag a védelmi gyepüt vonalát kicsit a győztes honvédő háború után kifelé tolja, hiszen amint látjuk, hogy eme gyepű területekről kivonultak, máris 28 év elteltével jóval és ismét szorongatottabb stratégiai helyzetbe kerültek, az ukrajani események tükrében, és az országot körülvévő inem baráti, katonai támaszpontok elhelyezkedését.

  2. Judit Nagyné Agárdi!
   Magyarország egy emberiségellenes fasiszta Horthy rendszer alól szabadult fel 1945. április 4-én. A magyar nép fasiszta jellemű volt és Horthy-hoz hasonló vezetővel tovább folytatta volna a népirtást. A népnek ez nem érdeke, és a magyar fasisztákat sakkban kellett tartani, lásd 1989 -el kezdődő a fasizmus felé tartó mai Magyarországot. A szovjetunióban népi demokrácia volt, néphatalom és a magyar népi demokrácia is néphatalom volt, így az úgynevezett megszállás csak a nép ellenségeinek volt terhes. Ez viszont nem baj, legyen is nekik ez véres csont. Viszont ma a NATO fasiszta jellegű rablói megszállták Magyarországot a népi demokrácia eltörlésére és polgári demokráciát erőltetnek a dolgozó népre, ami nekik nem érdekük. Ugye a kapitalista kizsákmányolás nem érdeke a dolgozóknak? Aki ezt nem érti az az élősködést választja. Kevés gazdag kapitalista élősködését a dolgozó felett. Ez a polgári erkölcs, élősködés. Mi lesz, ha a nép megérti a mai viszonyokat? Mert ma hazugságban, butaságban van tartva a dolgozó nép.

   1. “fasiszta Horthy rendszer alól szabadult fel 1945. április 4-én.”
    1944 március 19-e óta németek által megszállt ország voltunk.
    1944 okt. 16. án hivatalosan is lemondott Horthy, ergó 1945 április 04-nek semmi köze nem volt Horthyhoz se formálisan, se ténylegesen.
    A szovjet csapatok a trianoni határt 1944 szept. 23.-án érték el.

    1. olvasó szerint:

     2018-04-05 – 08:31
     A Te foglalkozásod a csomó keresése a kákán!
     A kérdés már csak az,hogy főállásban vagy nyugdij mellett űzöd ezt a tevékenységet?

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .