Ha Soros nem lenne, ki kéne találni!

Ghána, Uganda és Ukrajna alatt – Döbrögisztán csúnya bizonyítványt kapott

Az egész világon romlottak a költségvetési átláthatósági folyamatok, ezen belül pedig Magyarország is rosszabb pontszámot kapott egy rendszeresen elvégzett nemzetközi felmérés friss kimutatása szerint. Az Európai Unió tagállamai közül Magyarország szerepelt a legrosszabbul a 2017-es adatok alapján.

Megszakadt a pozitív trend

Szomorú következtetésre jutott az országok költségvetési folyamatait az átláthatóság szempontjából elemző International Budget Partnership nemzetközi szervezet a legújabb, 2017-es felmérése alapján.

Megállapításuk szerint ugyanis több kormány is kevesebb információt tesz közzé arról, hogyan szedi be és költi el a közpénzt. Az Open Budget Survey 2017 eredményei szerint 115 ország közül 89 nem tesz közzé elégséges információt a költségvetésről.

Ennek következtében egy tíz éve tartó töretlenül javuló trend szakadt meg a tavalyi számok alapján (az első felmérés 2006-ban volt, így ez most a hatodik hullám). A költségvetési átláthatóság index globális átlaga a 2015-ös 45 pontról 43 pontra csökkent 2017-re. Az átláthatóság növekedésének visszájára fordulása különösen aggasztó annak fényében, hogy a vizsgált országok háromnegyede nem publikál elégséges információt a költségvetéséről (vagyis nem ér el legalább 61 pontot) – mutat rá az intézet.

Az OBS 2017 azt is feltárta, hogy a legtöbb országban nincsenek érdemi lehetőségek arra, hogy a nyilvánosság részt vegyen a költségvetési folyamatban – sem abban a tekintetben, hogy információkat nyújthasson a közpénzek beszedésével és elosztásával kapcsolatos döntésekhez, sem abban a tekintetben, hogy a kormányokat elszámoltathassa e döntések végrehajtásáért. A vizsgált 115 ország közül egyetlen egy sem kínált megfelelőnek tekinthető (61 pontot vagy annál magasabbat elérő) részvételi lehetőségeket. A világátlag mindössze 12 a 100-ból, és 111 ország ért el gyenge (41 pontnál alacsonyabb) eredményt.

Az átláthatóság és a részvétel értékelésén felül az OBS a formális felügyeleti intézmények, mint a számvevőszék és a törvényhozás szerepét is vizsgálta. A felmérés megállapította, hogy mindössze 32 ország (28 százalék) törvényhozásának felügyeleti gyakorlata megfelelő, 47 ország (41 százalék) korlátozott, 36 ország (31 százalék) pedig gyenge felügyeleti gyakorlatot folytat. Összehasonlításul, az OBS vizsgálata szerint a 115 országból 75-ben (65 százalék) biztosítottak az alapvető feltételek ahhoz, hogy a számvevőszék megfelelő szintű felügyeleti tevékenységet lásson el.

Ghána, Uganda és Ukrajna alatt - Magyarország csúnya bizonyítványt kapott

Klikk a képre!

A kivételek

Az alacsony globális átlag és a romló pontszámok ellenére néhány országban javulást tapasztalhattunk. Az országok köre igen változatos: Mexikó, Dominikai Köztársaság, Georgia, Szenegál, Thaiföld, Marokkó, Indonézia és Fidzsi érdemben javította költségvetési átláthatóságát.

Az intézet ennek kapcsán arra hívja fel a figyelmet, hogy

Bármely ország átláthatóvá válhat, mert az egyes országok költségvetésének átláthatósága csak a kormány politikai akaratán múlik.

Ennek leggyorsabb és legkönnyebb módja, ha a kormány minden költségvetési információt (a nyolc kulcsdokumentumot és a mostani publikált dokumentumokból hiányzó információkat) elérhetővé tesznek az interneten és a nyilvánosság bevonását is beépítik a költségvetési folyamatba.

Ghána, Uganda és Ukrajna alatt - Magyarország csúnya bizonyítványt kapott

Klikk a képre!

Magyarország rosszabbul teljesít

Képtalálat a következőre: „Soros az ördög-kép”

Az Open Budget Survey 2017 felmérése szerint Magyarország a lehetséges 100 pontból 46 pontot ért el, ezzel a 115 vizsgált ország közül az 57. helyen végzett. Romhányi Balázs, az elemzésért Magyarországon felelős szervezet, a Költségvetési Felelősségi Intézet ügyvezetője a hétfői bemutatón azt emelte ki, hogy

az a 46 pontos érték az EU-ban és az OECD-ben a felmért országok közül a legrosszabb.

A 2015. évi 49 pontos eredményhez képest ez romlást jelent, miközben régiónkban az átlag inkább emelkedett.

Ghána, Uganda és Ukrajna alatt - Magyarország csúnya bizonyítványt kapott

A kelet-európai térképre elhelyezett OBI-indexek értéke alapján Romhányi Balázs úgy vélekedett: a költségvetési átláthatóság tekintetében Magyarországon a helyzet “mélybalkáni”.

Ghána, Uganda és Ukrajna alatt - Magyarország csúnya bizonyítványt kapott

A KFIB értékelése szerint a gyenge eredmény oka, hogy

 • a kormány a nemzetközileg elfogadott 8 legfontosabb költségvetési dokumentum közül hármat – a költségvetési irányelveket, a féléves jelentést és a polgárok költségvetését – el sem készít,
 • a másik öt közül négynek a tartalma pedig még a régiónkban jellemző színvonaltól is elmarad.

A két évvel ezelőtti eredményhez képest a legfontosabb különbség, hogy a tavaszra előrehozott költségvetési vita miatt a költségvetési törvényjavaslat már az előző évi tényszámokat sem tartalmazza – részletezte a KFIB.

Ghána, Uganda és Ukrajna alatt - Magyarország csúnya bizonyítványt kapott

Ghána, Uganda és Ukrajna alatt - Magyarország csúnya bizonyítványt kapott

Ezt javasolták

Az International Budget Partnership és magyar partner-szervezete, a Költségvetési Felelősségi Intézet azt ajánlja a kormánynak, hogy első lépésként hozza nyilvánosságra azokat a költségvetési információkat, amelyek már ma is rendelkezésére állnak, majd készítse el a fent említett három hiányzó dokumentumot, végül pedig bővítse a publikált anyagok tartalmát annyira, hogy azokból valós és részletes képet lehessen alkotni a közpénzügyek helyzetéről és kilátásairól. Az átláthatóságot biztosító szabályokat intézményesítse.

A közpénzügyi döntések minőségének és társadalmi elfogadottságának növelése érdekében törekedjék az állampolgárok és civil szervezetek bevonására a költségvetési folyamatba.

Kulisszatitkok – így állt össze a jelentés

Az Open Budget Survey az egyetlen független, összehasonlítható és rendszeres időközönként megvalósuló felmérés a világ országaiban tapasztalható költségvetési átláthatóság és felelősség mérésére. A felmérést nemzeti kormányoktól független, a civil szférában dolgozó költségvetési szakértők készítik, minden vizsgált országban más és más. A felmérés dokumentált bizonyítékok és objektív kritériumok alapján értékeli, hogy a résztvevő 115 ország nemzeti vagy központi kormányzata milyen mértékben biztosít a nyilvánosság számára időszerű és teljes hozzáférést a nemzetközi jó gyakorlat alapján szükséges 8 legfontosabb költségvetési dokumentumhoz. A felmérés azt is vizsgálja, hogy a törvényhozás, a számvevőszék és a független költségvetési tanács mennyire képes hatékony felügyeletet gyakorolni a kormányzati költségvetés felett, és hogy a nyilvánosság milyen mértékben vehet részt a költségvetési döntésekben.

A felmérés nem közvélemény-kutatás, és nem a szubjektív véleményeket értékeli – szigorú, objektív módszertanon alapul, az eredményeket pedig független hazai és nemzetközi szakértő ellenőrzi.

Magyarországon a Költségvetési Felelősségi Intézet töltötte ki az egységes kérdőívet, majd küldték el a nemzetközi szervezetnek, amely többszörös ellenőrzést hajt végre. A Nemzetgazdasági Minisztériumnak is volt lehetősége a véleményezésre. Romhányi Balázs ennek kapcsán elárulta, hogy ezúttal nagyon aktív volt a költségvetésért felelős tárca, 57 kérdéshez tettek megjegyzést és nyolc olyan pont volt, amelyben az IBP a magyar kormánynak adott igazat, nem pedig a KFIB-nek.

Ha a nemzetközi szervezet minden kifogásolt pontban a minisztériumnak adott volna igazat, akkor is csak 61 pontot ért volna el Magyarország, amivel épp a megfelelő kategóriába csúszott volna át.

Ghána, Uganda és Ukrajna alatt - Magyarország csúnya bizonyítványt kapott

Az NGM szerint Soros van a háttérben

“A Soros-hálózat újabb listával akarja lejáratni Magyarországot” – érkezett a sajtóközlemény hétfő este a Portfolio szerkesztőségéhez is és elsőre azt hihetnénk, hogy a kormány megint a menekültügyet, vagy a civil szervezeteket vette elő, de nem. Ezt a “szakmai” reakciót a költségvetésért felelős Nemzetgazdasági Minisztérium adta ki a hétfőn nyilvánosságra hozott költségvetési átláthatósági jelentésre reagálva, melyben kellemetlen bizonyítványt kapott hazánk.

A Nemzetgazdasági Minisztérium hétfő este külön közleményben reagált a jelentésre, amit változatlan formában közlünk.

“A Soros-hálózat újabb listával akarja lejáratni Magyarországot

Az a nemzetközi lista, amelyre ma a sajtó hivatkozik, egy Soros György megrendelésére készített lista, melynek egy célja van: Magyarország lejáratása. Jól látszik, hogy a példaként állított országok többségének költségvetési hiánya magasabb, mint Magyarországé.

Magyarország a magyar és EU-s jogszabályok szerint készíti el költségvetését, nem a Soros szervezeteknek akarunk megfelelni. Magyarország költségvetése stabil, 2012 óta az államháztartási hiány az uniós szabályoknak megfelelően 3% alatt teljesül, valamint szinte minden egyéb gazdasági mutató is kedvezően alakul, miközben az államadósság aránya folyamatosan csökken. Ezzel szemben a Soros-féle listán példaként felhozott országok többségében zavaros a politikai helyzet, kiszámíthatatlan a gazdasági környezet, a költségvetési hiány pedig jóval magasabb, mint Magyarországon.”

Az NGM fenti reakciója alapján azt mondhatjuk, hogy a kormány most már minden területen beveti az egységes kommunikációs sablont, vagyis Soros György nevét, eddig ezt szakmai vitában azonban nem láthattuk. Az International Budget Partnership nevű nemzetközi civilszervezet kétévente elvégzett felmérését valóban finanszírozta a milliárdoshoz köthető Open Society Foundations, azonban pénzügyileg a kezdeményezés mellé állt a francia külügyminisztérium, az Egyesült Királyság nemzetközi fejlődésért felelős osztálya, illetve a Ford Foundation és a William and Flora Hewlett Foundation. Ez alapján valami irtózatos nemzetközi összeesküvésnek lehetünk szemtanúi, ami Magyarországot vette célba. Legalábbis az összeesküvés-elméletekre nyitott közönség szerint.

Az NGM a közleményben az alacsony hiány és a csökkenő államadósságpálya fontosságát hangsúlyozza (amit el is lehet ismerni a kormány érdemei között, apróbetűs megjegyzésekkel), azonban ezzel egyúttal lebecsüli a költségvetési átláthatóság kérdését, amivel a ma megjelent nemzetközi felmérés is foglalkozott. A költségvetési folyamatok átláthatósága ugyanis nem mellékes. Nem mellékes azért, mert a megfelelő transzparencia és a kellő információk hiányában az adófizetők nem látnak rá a közpénzek elköltésére, melynek eredményeként sérül a kormányok elszámoltathatósága.

Bár a költségvetésért felelős minisztérium ebben a közleményében lebeszéli a felmérés jelentőségét, a jelentés bemutatásán az is kiderült, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium összesen 57 állítást vitatott és volt olyan eset, amikor a nemzetközi szervezet az NGM-nek adott igazat. Ebből is látszik, hogy egyébként a minisztériumban a szakmai apparátus komolyan vette a jelentést. 

(portfolio)

Bal-Rad komm: Most gondoljunk bele: mi lenne ITT, ha ez a vén akasztófáravaló Soros hirtelen kimúlna!? Az egyenesen katasztrófa lenne! Amire a döbrögista horda nincs fölkészülve. A teljes kommunikációt át kellene állítani! Plakátokat lecserélni, törvénytervezetet visszavonni!

Még csak az hiányozna, hogy földobja a pacskerokat a Sátán! Egyik pillanatról a másikra kéne egy másik ördögöt festeni a falra!

Bár AKKOR IS Ghána, Uganda és Ukrajna alatt tündökölne Döbrögisztán, de hát az nem érdekes!

 

 

 

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a piktogrammra kattintva Pay-Pal-on

PayPal - The safer, easier way to pay online!

 

vagy közvetlen postai úton:

Szabó Péter 

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”– rovatban tájékoztatjuk!

 

 

“Ha Soros nem lenne, ki kéne találni!” bejegyzéshez 7 hozzászólás

 1. Megint egy homályos hátterű szervezet, amelyiknek az a dolga, hogy olyan jelentéseket készítsen, amelyeket a támogatott ellenzék meglovagolhat.
  Ki az, aki elhiszi, hogy Ukrajna átláthatósága egy kategóriával jobb, mint Magyarországé? Inkább arról van szó, hogy az ukrán bábkormány mindenben eleget tesz kitartóinak. Romániával is hasonló a helyzet.

 2. Tisztelt barátaim!
  A Soroshoz még soha nem szóltam hozzá. Úgy vélem itt az ideje.
  Nem szeretném ha az jönne le, hogy mekkora észosztó vagyok, de elnézve ezt a most már évek óta őrületet és ostobaság halmazt ami a Soros körül folyik nem is tudom milyen szintre kell lemenni. Mindig írom a szólásaim végén, hogy gyorsan felejtenek az emberek és ez baj. Nagyon nagy baj. Tehát emlékeztetőül és semmi másért.
  1. A Soros veszélyes ember? Az!
  2. a Soros tud rendszert dönteni? Tud. Már megtette velünk is ’89-ben.
  3. Kormányunk helyesen ismeri fel ezt? Igen! Ők csak tudják! Hisz éppen az ő fizetett zsoldosai voltak az országunk előző tönkretételénél!
  4. A Soros civil kezdeményezéseit kormányunk ki akarja irtani. Helyes ez? Ajvé! Tudják, hisz ők is úgy kezdték mint civil jogvédő szervezet. (Bibó)
  5. A Soros azt vesz meg akit akar? Igen. Van eladó politikusunk, civil érdekvédőnk, hazaárulónk? Mint a tenger! Ebben valahogy nem szükölködtünk sohasem.
  6. A Soros a világ egy részéről simán ki van tiltva felforgató tevékenysége miatt. pl. Nagy-Britannia. Véletlen? Hogyan lehet ez?
  Nem elfelejteni. Nem a fidesz mellé állva.
  De egy hazátlan, gyökértelen mocskos gazemberről beszélünk aki mindenre és az ellenkezőjére is képes!

  A gond az, hogy mivel itt nyüzsög, magas kampánylabda lett a fidesz kezében. És már ezért is le kéne a bőrt a hátáról hántani, mert iszonyú károkat okoz nekünk.

 3. Ha Soros nem lenne. ki kéne találni ! DE VAN ezért NEM KEL KITALÁLNI , AZ IRODÁJÁNAK AZ AJTÓ SZÁMA 1526 ! ÚGY VESZEM ÉSZRE t.ADMIN ön NINCS TISZTÁBAN AVAL, HOGY MICSODA POTENCIÁLIS VESZÉLYT JELENT AZ AZ EMBER AZ EGÉSZ VILÁGRA. MÁR IZRAEL IS LÁZADOZIK ELLENE, MAGUK MEG A TALPÁT NYALJÁK. Meg szeretnék ünnepelni Magyarország Fennálásának 2000-dik évfordulóját ? Ha igen, NE NYALJANAK SOROSNAK !

 4. A “Bal-Rad komm”-ra reagálva:
  Nem akarok semmi csúnyát mondani, igyekszem inkább tárgyilagosnak maradni. Soros egy csomó nagy hatalmú ember lekötelezettje, emiatt lett milliárdos. Most törleszt, azaz kapott egy feladatot: Vállalja fel nyilvánosan az ESZMÉT. Tehát a bilderberges gengszterbanda kiadta az utasítást a nemzetállamok felszámolására, hiszen a NEMZETÁLLAM egy olyan hatalom, ami törvényesen még mindig a gazdasági elit fölött áll. Sorosért nem kár, ha a kísérlet balul üt ki, akkor áldozatnak jó lesz ez a patkány. Ha meghal? Akkor majd jön a következő globalista báb. Például meglepne valakit, ha pár év múlva Merkel, vagy Barroso lenne a legújabb ENSZ főtitkár? Vagy hogy Soros helyén megjelenne mondjuk egy ausztrál milliárdos, aki véletlenül szintén az EU marha nagy barátja, egy legendás filantróp, aki éppen kazettás bombagyárba fektet be? (Mert mi van abban, ugye? Csak üzlet…)

  Ha az utca embere megérti a rendszer működését, és tudja, hogy soros csak egy erkölcstelen ripacs, akkor Orbán ne tudná? De ha az igazat mondaná el, tuti kinyírnák, ráadásul ez a balliberális sakál kórus elkezdene megint “agyament összeesküvés elmélet”-et ugatni, meg vonyítani, jajj, a populisták, jajj, nacionalisták, jajj, homofóbok, fasiszták, rasszisták, meg az elvakított, tanulatlan európai tömeg… Van még valaki, aki nem ismeri a globalisták és fizetett hülye emberei érvrendszerét?

  honnan tudnám:

  Nem állítom, hogy időnként az ostobaságot nem keverem össze az iróniával… De hagy higgyek én is valamiben! 🙂

  Már bocs, hogy beleszóltam… Béke! (Világbéke 🙂 )

  1. Helló Ghandi.
   Az az igazság,hogy Terminatorra reagáltam a bal.rad komment alapján.
   Én azon se lepődnék meg ha Putyin lenne az ENSZ főtitkár.
   Ami a továbbiakat illeti a globalisták most osztódtak egy kicsit,hiába,nagy lett a világ,a körzeti megbízottat betemette a munka.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .