A fasizmus az emberré válás rossz szelleme

– A fejlődés küzdelem az emberré válásért az emberben élő állat és ember között. –

A fasizmus a felsőbbrendűség és az embertelenség jelképe lett, de ez a jelenség a történelmet különböző megjelenési formában végigkíséri. Így Mussolini fasizmusa és Hitler nácizmusa ennek a legnyíltabb megjelenése, amihez hasonló forma létezett és létezik ma is.

Az embertelenség és a felsőbbrendűség a történelemben általános jelenség, praktikus, célszerű és kézenfekvő a hétköznapi életben erre manapság az eredendően jobboldali, fasiszta elnevezés. Részleteiben nagy eltérések lehetnek, de az embertelenség és a felsőbbrendűség megtalálható a rabszolgatartó, a feudális, a kapitalista (a kapitalista, mint nyílt fasiszta) és gyarmatosító társadalmi-gazdasági rendszerekben, és a fasizmusnak is ez a legfontosabb jellemzője. A cél persze mindig valamilyen politikai, gazdasági, anyagi haszon, amihez mindig szükséges az embertelen felsőbbrendű világnézet, de nem az elnevezésük a lényeg, és a jogállamiság és demokrácia álarcát is felveheti. Manapság a fasizmus mosolygó formában is megtalálható.

Ez a mosolygó fasizmus a tévén keresztül észrevétlenül, angyali mosollyal, tündéri, jóságos arccal embertelen. A kapitalizmus új formájában a mosolygó fasizmus célja is az élősködés, a felsőbbrendűség, gyarmatosítás, kizsákmányolás. Az embertelenség minden ember-ember elleni harcban megtalálható, a felsőbbrendűség azonban megkülönböztető jegye a fasizmusszerű formációknak (rabszolgatartó, feudális, kapitalista, fasiszta kapitalista rendszerek). A felsőbbrendűségnek is többféle megjelenési formája van. A rabszolgatartó a földesúr, a tőkés, a fasiszta tőkés felsőbbrendűsége osztályjellegű, de van nemzetiségi, faji, világnézeti, genetikai, vallási felsőbbrendűség is, és ezek kombinációja. Ezek könnyen vezetnek azembertelenségre, és már meg is jelenik a rossz szellem, a fasisztaszerű jelenség.

Az inkvizíció máglyáit, a gyarmatosítók népirtásait, a hitleri koncentrációs táborok gázcsapjait, a kapitalista, fasiszta kapitalista világmilliárdnyi éhező, éhen halóit, ugyanaz a felsőbbrendű embertelenség jellemzi, miért kell külön szó?

FASISZTA

A fasiszta(szerű) formák elvetendő, kegyetlen, állati eredetű megoldások! El velük!

A „Szabadság, Egyenlőség, Testvériség!!!” az emberi kiút.

Az emberek sokfélék, különböző örökölt, környezeti és szerzett (tanult) különbségekkel vegyesen létezve élnek. Az így kialakult (sokszor torzult) végeredményből nem lehet(ne) érdemben megítélni embert. A fasisztaszerű képződmények mégis ezt teszik. Az embert, mint minden anyagi dolgot, a környezete és a fejlődése, változása alakítja, formálja. A fejlődésben még elmaradt, vagy előnytelen helyzetben lévő embereket, közösségeket anyagi haszonért kihasználják, és a kihasználók, az úgynevezett civilizáltak, felsőbbrendűnek tartják magukat. Pedig a történelem folyamán változik, hogy ki a fejlettebb, civilizáltabb, és időnként fordul a kocka.

A történelem fajüldöző, rabszolgatartó, gyarmatosító, osztályelnyomó eseményei sok hasonlóságot mutatnak a kegyetlen hitleri nácizmussal, és ezt a jelenséget Mussolini fasizmusa után egyszerűen fasizmusnak, mint gyűjtőfogalomnak nevezhetjük. Bár az egyes történelmi korok és események között sok eltérés van, de közös jellemzőik az embertelenség, felsőbbrendűség, szolgaság, az egyenlőtlenség, az alapvető emberi jogok megsértése. Ebből próbált a Szovjetunió kitörni nagy sikerrel, de az erőviszonyok nem voltak kedvezőek és elbukott. Ki tudja, mennyit kell várni az újabb, fejlettebb emberré válási kísérletre?

A fasizmus, az emberré válás rossz szellemének jellemzői:

●Magasabbrendűség hite (Mussolini és Hitler, gyarmatosítók: az angol, francia, holland, spanyol, portugál, Amerika, stb.),
● rabszolgaság (az ókori rabszolgatartó birodalmak, az újkori amerikai rabszolgatartás, hitleri rabszolgaság, stb.),
● szolgaság (jobbágy, cseléd, bérrabszolga),
● kiszolgáltatott helyzet (rabszolgatartó, feudális, kapitalista rendszerek, úr és rabszolga, szolga viszonya),
● megaláztatás, mint embertelenség, a felsőbbrendű úr és alacsonyabb rendű szolga viszonya,
● vallások (keresztény, zsidó, muzulmán, stb. idióta képzelgései, világnézete, gerinctelen szolgaságra nevelő emberi magatartása, tudathasadása egy valós és egy képzelt, kitalált világra, inkvizíció, a valóságtól független hit),
● népirtás (faji, osztály, világnézeti, vallási, nemzeti alapokon),
● mindezt anyagi javakért, pénzért, hatalomért, uralkodásért, élősködésért egy kisebbségnek a többség felett.

Az embertelenség állati eredetű, a civilizálódás kerékkötője, a jobboldali világnézet alapja. A kiút ebből az emberiesség, a „Szabadság, Egyenlőség, Testvériesség”, mint alapvető baloldali érték. A jobboldaliság ennek megsértése, és a fasizmus jellemzőiből áll össze. Az emberré válásért is harcolni kell, hogy kiűzzük az állati embertelenséget az emberből.

SaLa

(“korrektor”: Szerk3, Admin és SaLa utólagos engedelmével)

 

 

Kérjük, anyagilag támogassa a Bal-Rad-ot! – a piktogrammra kattintva Pay-Pal-on

vagy közvetlen postai úton:

Szabó Péter

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”-rovatban tájékoztatjuk!

“A fasizmus az emberré válás rossz szelleme” bejegyzéshez 21 hozzászólás

 1. saLajoska!
  Azért adtam kettest a dolgozatodra, mert nem vagy képes futtatni egy helyesírás ellenőrző programot, vagy legalább átnézetni egy magyartanárral. Egész mondatokat írsz egybe! Beteg voltál, mikor a szöveg tagolását, a bekezdések használatát tanultátok?
  Lajoska, ha így folytatod, meg fogsz bukni harmadikban (nem a gimiben, hanem az általánosban!).
  Nem baj, ennyi tudással már nyugodtan lehetsz politikus, vagy rendőr.

  Admin:

  SaLa bejegyzését sajnos ÉN NEM TUDTAM korrektúrázni. Olyan hosszú szöveget meg “átegyujjazni” megoldhatatlan feladat számomra!

  Szóval ez az én bűnöm!

 2. Az “Ember” nagy találmánya , hogy kitalálta magának, hogy ember.
  Mivel a korlátozott tudatossága, csak az emberi szűk látókeretén belül csoszog.
  Ez nem is baj.
  A másik nagy játéka, hogy rendszereket talál ki magának.
  Ez lehet mindenféle izmus. és a vallások sokszínűsége. Mikor belehelyezi magát valamelyik keretbe, akkor azon keretek igazságait próbálja beleverni a másikba. De nem is ezért írtam
  Aztán vannak az okostolyások akik kitalálták hogy mi is az a hejes írás.
  Szoktak hivatkozni, hogy ez egy alap müveltség . Aki nem ir helyesen az nem müvelt.
  Pedig csak nem kivájják magukat korlátozni mindenféle hejes irási szarokkal.
  Egyébként az én helyesírásom mindig úgy tökéletes ahogy van
  Admin teljesen mind egy , hogy hejesen ír vagy sem . Én látom azt a lelket aki.
  És nincs szüksége a hejes írásra (legaklább is a számomra. )
  Akik meg dünyögnek hogy mi a hejes írás. Hát azoknak is látom a lelkeiket.
  Mondanám ha a középkorban élnék. atyám ments meg bennünket a Tatároktól . és a helyes írásaikat villogtatoitol.
  Ahogy Jézus mondaná. Ha nem izlik a lebbencs leves , az azért van mert nem lebbencsből készült
  További szép napot mindenkinek.

 3. Azé, mer ha a Pol Pot-ot megkülönböztetjük a Kádár Jánostól, akkor ugyanez elvárható fordítva, visszafele is.

 4. lacii bátyám! Legközelebb meséljen az ember bukásáról, hogy mikor is kezdődött,én személyesen nagyon szívesen venném!Előre is köszönöm a válaszát

 5. “Ne legyetek bölcsek önmagatok szerint!” – Pál apostol írta ezt a rómaiaknak, csak azért idéztem be, hogy ne libsikomcsi szólammal kezdjem. Viszont azzal folytatom.
  Szóval, ha már egyszer (valaki) majdnem írástudó vette a “fárattságot”, és beidézett valami szörnyűséget, akkor hadd legyen egy pontosabb, egyszerre irodalmi és tudományos forrás:

  https://merce.hu/2017/12/04/tgm-polanyi-fasizmusrol-es-piacrol/

  “Polányi leszögezi, hogy a fasizmus (és „leghaladottabb” alfaja, a nácizmus) a keresztyén, a liberális és a szocialista individualizmus ellen irányul, és végzetesen igaza van abban, hogy ez a három összefügg. A nácik és előfutáraik szerint „a demokrácia a szocializmus melegágya”. „Először a liberalizmust azonosítják a kapitalizmussal; aztán a liberalizmust öngyilkosságra kényszerítik; a kapitalizmusnak pedig semmi baja nem történik, hanem új fedőnév alatt sértetlenül él tovább.”

  Több, mint érdekes értekezés. Ugyanis itt, ezen a szent helyen is átokszónak számít a liberalizmus, és lassan (de biztosan) már a demokrácia is! (Emlékeztetőül, a korai szocializmusban népi demokráciának neveztek minket (mi magunkat)).
  Egy valamit szeretnék megkérdezni egy tudós(abb) embertől: létezik olyasmi, hogy túl sok szabadság? Mert itt, ezen logó alatt olvastam vagy két éve olyan BR-kommentet, hogy idézem: “ide vezetett a túl nagy szabadság” – írta ezt a kádárista harcos (most hagyjuk, hogy miért harcol és miért nem harcol, messzire vezet).
  Nem tudni, honnan kerültek ide a fenti cikk sorai, tán valamiféle bűnbánatként? 🙂
  Nem az a baj a mai rendszerrel, hogy túl sok szabadság van, ellenkezőleg: a felgyorsult (és azonnali) kommunikáció, a globalizmus kellős közepén ma sokkal több a szolgaság, mint bármikor eddig volt! Ma a teljes népesség arányait tekintve sokkal több a szolgák aránya, mint az ókori rabszolgatartó országokban volt (megjegyzésem: én a nincstelen proletárokat is rabszolgáknak tartom – meggyőződésem hogy azok -, annyi különbséggel, hogy nekik – nekünk – az uraink nem adnak enni, csak a jár a kezünk).
  Szóval, ennyit a fasizmusról, és annak vadhajtásáról, a nácizmusról.
  “Tanulj fiam, tanulj, mert különben punk leszel, drogos haverjaid lesznek, és náci gyűlésekre fogsz járni” – egy filmben hallottam, nagyon találó, és tömör jellemzése a fiatalok lehetőségeinek.
  A “túl sok szabadságról” pedig annyit: a csapdába esett róka lerágja a saját lábát, mert a szabadsága többet ér – mi pedig odaadjuk a szabadságunkat egy (na jó, 10 db.) bözsiutalványért.
  Kösz.

  1. ez nem igaz. A róka az életért adja a lábát (más kérdés, hogy a lerágott láb nélkül meg éhen fog halni, de Ő ezt nem tudja ).
   A szabadságot megenni nem lehet, s mível vadászni sem lehet, marad az erzsébet utalvány.

  2. A kettő nagyon is összefügg. Testi és erkölcsi szabadság és szabadosság megadása, hogy a lelket szellemet elzsibbasztó és elfárasztó, eltompító rabszolgamunka után az ösztönöket szabadon, gátlástalanul éljék ki. Ez egy direkt program, ami az ősi, hagyományos formák(család, céhes alkotó mesterség) fölszámolására irányul.

   Ismerjük már, hogy a szabadkőműves liberalizmus hogyan dolgozik. A demokrácia értéknélküliség. Ami a nép körében még érték, szélsőjobboldalról a demokráciában megvan, az ellenforradalmi, következésképpen nem demokrata.

 6. Szívesén beszélhetek.
  Mindenki a saját hitvilágát és igazságait éli meg . Ami mindig is változik.
  Az “Ember” nem bukott sehová sem .
  Az Emberi mivoltunk csak egy kis része annak akik ténylegesen is vagyunk.
  A sokféle életeink folyamán nagyon sok tapasztalást szereztünk.
  Én is már voltam minden. De egy idő után kilehet jönni ,ebből a magunk választotta korlátozott mivoltunkból. Ez most egy kegyelmi időszak.
  Sokkal , de sokkal többek vagyunk mint ahogyan gondolunk magunkra.
  A Fizikai testünk egy csoda, még akkor is ha nincs lábunk vagy tolókocsiban “Sziesztázunk”.
  Amiről nagyon hallgatnak az nem más , hogy van energia központjaink ,és auránk.
  Az auránkban és a testünkben hordozzuk sokféle előző életeink történéseit.
  Ezt hívják karmának. Én úgy szoktam mondani, hogy tetteink következményeit.
  Ez a testünkben is jelen van . A sejtjeinkben az összes szerveinkben.
  A sejtjeink tartalmazzák az öregségi és betegségi hormonjainkat, hogy Pl mikor kell beteggé válnunk ,és hogy azon belül mit kell tanulni belőle.
  Végül is ez egy elég tág terület. Nem megyek bele, mert kinyomják a szemeimet .
  De talán még pár gondolat. Számomra mindenki . egy hatalmas fénylény . egy arany angyal akinek csak egy kis része van itt emberként tanulni tapasztalni.
  Ha visszagondolunk az eddigi életünkre . Sokféle tapasztalást szereztünk.
  Ezek a tapasztalásaink mindig is velünk maradnak. Akár hordozva a következő életeinkbe , amíg ezekből a tapasztalásokból nem vonjuk ki a tanulságokat ,és azt nem építjük magunkba.
  Ha valaki úgy dönt, hogy megakarja ismerni magát, akkor felteheti azt a kérdést , hogy vajon ki is vagyok én.
  Ilyenkor beindul egy folyamat , és a lélek lehetőséget kap, hogy a kérdésére választ kapjon .
  A válaszok a mindenkori tudatosságának megfelelően fog jönni, amiből tovább “épitheti” magát .
  Vagy is egyé váljon azzal aki .
  Nem kell itt semmi bonyolultra gondolni. A válaszok a saját belső megérzéseinken keresztül fog jönni.
  Ahogyan egyesül a felső angyali énünk és az emberi mivoltunk. úgy nyílnak ki számunkra azon tudatosságaink amit mindig is kerestünk.
  Ezt hívják szeretetnek. (na nem Emberi szeretetnek ) mert az önző akaratos és birtokló.
  Egyébként a Földet egyre nagyobb rezgésű energia éri, sokan ébrednek ez által tudatosságra.
  Amiről beszélek ez nem egy tele jósdai szint.
  És semmi közük semmilyen váláshoz .(Habár sokan menekülnek oda , mert keresnek valamit)
  Ez egy teljesen egyedüli út lehetősége. Nem kell hozzá más csak saját magunk.
  De hogy érdekesebb legyen zls-179elmondom hogy te is kiapprobálod magadat.
  Van egy hatalmas fénylény mögötted (Aki szintén te vagy ) .
  Kérheted, hogy öleljen át ,és közölheted szándékodat, hogy mit is szeretnél. Pl megismerni tényleges önmagadat.
  A Felső angyali éneden keresztül vagy kapcsolatban a teremtőddel. Ez sem bonyolult. Egyszerűen gondolhatsz rá.
  Így lesz egy csatorna közted és a teremtőd közt. Csak rajtad áll, hogy mit szeretnél kezdeni magaddal.
  A Neten sokféle infó van . Lehet csemegézni. De ha a belső utadat választod akkor nem fogsz csalódni.
  Ülj le egy nyugodt helyre lazulj el. és kérheted a felső énedet amit fentebb írtam és azon kívül a Teremtődet.
  Érezhetsz nagy energiát . Érezhetsz hideget meleget borzongást.
  Nem történik más csak a szeretet energiája fog lekeverni neked egy nyaklevest.
  Bocsánatot kérek mindenkitől ez nem ide való, de hát kérdeztek és erre válaszoltam
  Egyébként Pokol az nincs. Azt a keresztények találták ki maguknak, hogy jól félelembe tudják tartani saját magukat.
  Ahogy Jézus mondaná. Szeresd a tojásos nokedlit, mert különben érik a szőlő ,és hajlik a vessző.
  További szép napot mindenkinek.

 7. A fasizmus az emberré válás rossz szelleme

  – A fejlődés küzdelem az emberré válásért az emberben élő állat és ember között. –

  A fasizmus a felsőbbrendűség és az embertelenség jelképe lett, de ez a jelenség a történelmet különböző megjelenési formában végigkíséri. Így Mussolini fasizmusa és Hitler nácizmusa, ennek legnyíltabb megjelenése, amihez hasonló forma létezett és létezik ma is. Az embertelenség és a felsőbbrendűség a történelemben általános jelenség, praktikus, célszerű és kézenfekvő a hétköznapi életben erre manapság az eredendően jobboldali, fasiszta elnevezés. Részleteiben nagy eltérések lehetnek, de az embertelenség és a felsőbbrendűség megtalálható a rabszolgatartó, a feudális, a kapitalista, (a kapitalista, mint nyílt fasiszta) és gyarmatosító társadalmi gazdasági rendszerekben, és a fasizmusnak is ez a legfontosabb jellemzője. A cél persze mindig valamilyen politikai, gazdasági, anyagi haszon, amihez mindig szükséges az embertelen felsőbbrendű világnézet, de nem az elnevezésük a lényeg, és a jogállamiság és demokrácia álarcát is felveheti. Manapság a fasizmus, mosolygó formában is megtalálható. Ez a mosolygó fasizmus a tv-én keresztül észrevétlenül angyali mosollyal, tündéri jóságos arccal embertelen. A kapitalizmus új formájában a mosolygó fasizmus célja is az élősködés a felsőbbrendűség, gyarmatosítás, kizsákmányolás. Az embertelenség minden ember-ember elleni harcban megtalálható, de a felsőbbrendűség azonban megkülönböztető jegye a fasizmusszerű formációknak (rabszolgatartó, feudális, kapitalista, fasiszta kapitalista rendszerek). A felsőbbrendűségnek is többféle megjelenési formája van. A rabszolgatartó a földesúr, a tőkés, a fasiszta tőkés felsőbbrendűsége osztályjellegű, de van nemzetiségi, faji, világnézeti, genetikai, vallási felsőbbrendűség is és ezek kombinációja. Ezek könnyen vezetnek az embertelenségre és már meg is jelenik a rossz szellem, a fasisztaszerű jelenség.
  Az inkvizíció máglyáit, a gyarmatosítók népirtásait, a hitleri koncentrációs táborok gázcsapjait, a kapitalista, fasiszta kapitalista világ milliárdnyi éhező, éhen halóit, ugyanaz a felsőbbrendű embertelenség jellemzi, miért kell külön szó?
  FASISZTA
  A fasiszta(szerű) formák elvetendő kegyetlen állati eredetű megoldások! El velük!
  A „Szabadság, Egyenlőség, Testvériség’!!! az emberi kiút.
  Az emberek sokfélék, különböző örökölt, környezeti és szerzett (tanult) különbségekkel vegyesen létezve élnek. Az így kialakult (sokszor torzult) végeredményből nem lehet(ne) érdemben megítélni embert. A fasisztaszerű képződmények mégis ezt teszik. Az embert, mint minden anyagi dolgot a környezete és a fejlődése, változása alakítja, formálja. A fejlődésben még elmaradt vagy előnytelen helyzetben lévő embereket, közösségeket anyagi haszonért kihasználják és a kihasználók, az úgynevezett civilizáltak, felsőbbrendűnek tartják magukat. Pedig a történelem folyamán változik, hogy ki a fejlettebb, civilizáltabb és időnként fordul a kocka.
  A történelem a fajüldöző, rabszolgatartó, gyarmatosító, osztályelnyomó eseményei, sok hasonlóságot mutatnak a kegyetlen hitleri nácizmussal és ezt a jelenséget Mussolini fasizmusa után egyszerűen fasizmusnak, mint gyűjtőfogalomnak nevezhetjük. Bár az egyes történelmi korok és események között sok eltérés van, de közös jellemzőik az embertelenség, felsőbbrendűség, szolgaság, az egyenlőtlenség, az alapvető emberi jogok megsértése. Ebből próbált a Szovjetunió kitörni nagy sikerrel, de az erőviszonyok nem voltak kedvezőek és elbukott. Ki tudja, mennyit kell várni az újabb fejlettebb emberré válási kísérletre.
  A fasizmus, az emberré válás rossz szellemének jellemzői:
  • Magasabb rendűség hite (Mussolini és Hitler, gyarmatosítók az Angol, Francia, Holland, Spanyol, Portugál, Amerika, stb..),
  • rabszolgaság (az ókori rabszolgatartó birodalmak, az újkori amerikai rabszolgatartás, hitleri rabszolgaság, stb…),
  • szolgaság (jobbágy, cseléd, bérrabszolga),
  • kiszolgáltatott helyzet (rabszolgatartó, feudális, kapitalista rendszerek úr és rabszolga, szolga viszonya),
  • megaláztatás, mint embertelenség, a felsőbbrendű úr és alacsonyabb rendű szolga viszonya,
  • vallások (keresztény, zsidó, muzulmán, stb.., idióta képzelgései, világnézete, gerinctelen szolgaságra nevelő emberi magatartása, tudathasadása egy valós és egy képzelt, kitalált világra, inkvizíció, a valóságtól független hit),
  • népirtás (faji, osztály, világnézeti, vallási, nemzeti alapokon),
  • mindezt anyagi javakért, pénzér, hatalomért, uralkodásért, élősködésért egy kisebbségnek a többség felett.
  Az embertelenség állati eredetű, a civilizálódás kerékkötője, a jobboldali világnézet alapja. A kiút ebből az emberiesség a „Szabadság, Egyenlőség, Testvériesség”, mint alapvető baloldali érték. A jobboldaliság ennek megsértése, és a fasizmus jellemzőiből áll össze. Az emberré válásért is harcolni kell, hogy kiűzzük az állati embertelenséget az emberből.
  SaLa

  1. ez a felsorolás mindegyik állami formára ráhúzható.
   Vagyis mi a fasizmus és mi a nácizmus ?

   1. Vagyis a fasizmus olyan kapitalizmus, ami legembertelenebb felsőbbrendűséget valló tőkés diktatúra.

 8. A sötétség és a gondolkodásra képtelenség sajnos végigkísérte az emberiséget. Régebben a tényeket még tényként kezelték, mára odáig süllyedtünk, hogy már a fogalmakat sem ismerik egyesek, nemhogy a tényeket elfogadják, netán felismerjék. Ennyi butaságot egyrakáson, mint ez a firkálmány….

 9. A fasizmust nem politológiai kategóriaként, hanem filozófiai, esztétikai meghatározásként definiálni, az olyan mint a fejre állított jancsiszög, csak bele lehet lépni, de rögzítésre nem alkalmas. A fasizmust az embertelenség szinonimájaként használni, vagy az elidegenedéssel azonosítani az az esztétika és a filozófia kategóriája. Egy rendszert, egy struktúrát azonosítani, összekeverni a rá jellemző jegyekkel az a művészet tárgyköre. Talán, Lukács György segítene az eligazodásban, magam fiatal koromban megvettem és elolvastam több kötetes művét „A társadalmi lét ontológiájáról” . Nos, azóta tudom mi a mazochizmus. A Kislexikon így fogalmaz: „…esztétikum specifikumainak vizsgálatát az emberi cselekvés és megismerés legkülönbözőbb formáival egybevetve végzi el, részletesen elemezve a mágikus, a vallásos, a tudományos és a hétköznapi visszatükrözés, valamint a művészi mimézis különbségeit és azonosságait. Koncepciója szerint a művészi mimézis legdöntőbb kritériuma az, hogy az antropocentrizmus és az intenzív totalitás feltételeinek eleget tevő ábrázolás valamely egynemű közegben rögzítve megvalósítsa a mű világszerűségét, ezen belül pedig a valóság tükrözése a partikularitást felfüggesztő, a nembeliség szempontjaival azonosuló szemlélettel történjék. Ilyen esetben a mű Lukács György okfejtése szerint alkalmassá válik arra, hogy a köznapi életben az egész ember jellemvonásainak megfelelően tevékenykedő befogadót időlegesen az ember egészének szférájába emelje, betöltse a művészi defetisizálás funkcióját, és beépüljön az emberi nem öntudatába. Lukács […] kimutatta a befogadói tudat és a művészi élmény kapcsolatainak bonyolult dialektikáját, s az adekvát befogadói aktus eredményeként a katarzist jelölte meg.”

  1. Felnézek Rád ŐRVEZETŐ!

   Jézus követői a vezeklésként vállalt keresztre feszítéssel, szegeléssel vagy a muszlimuk az önostorozással csak esendő amatőr követőid lehetnek.

   Na ezért veszthettek háborút a friccek, mert Lukács elvtárs “tudományos műveit” még a Gestapó nem használhatta fel a vallatások megkoronázásaként………….

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .