Donbassz

Szakácsvili ma ismét “durrantott”! Kijevben meghirdette a “MihoMajdan” folytatását, Valcman Nyalókakirály hatalomból való kiűzetése érdekében!

Özönlött a Jobb Szektor a hívó szóra. Vezérük – Dmitro Yaros – nacionáléja ismert. Mint ahogyan a Mihomajdan legjelesebbjeinek nacionáléja is. Oleg Tyahnyobok, Gázos Kapelman Julcsa, Andrej Szadovoj stb. És hát maga Miho, aki Soros – tanítvány, és igazi grúz hites. A hívek pedig… – szóval tiszta ’56 – os pesti wirchaft. Zsidó koncharc Maradék – Ukrajnáért.

Herbert McMester – ő Trumpztonsági tanácsadója – a Fox News csatornának nyilatkozva elmagyarázta, hogy Maradék-Ukrajna remek ütemben fejlődik és integrálódik. Amit a galád Oroszország nem néz jó szemmel. Ebből fakadóan igyekszik destabilizálni Maradék-Ukrajnát. Megtörve a fejlődés ütemét. Amit az USA tétlenül nem nézhet. Hanem ahol lehet, segít a barátnak az ártó szándék ellen magát fölvértezni. Persze csak óvatosan, mert Herbert McMester szerint sem játék a Medve. Amit jó nem ingerelni. Lesz “Jevelin”! 47 millió dollárért, csak a pecsétet kell ráütni a papírra! – biztatta Kijevet az amerikai nemzetbiztonsági.

Donbassz hatóságai közleményben figyelmeztették a lakosságot: Kijev valamennyi kommunikációs összeköttetést meg kíván szakítani Donbassz – térségével. Ez azt jelenti, hogy a lakosság segélykérési lehetősége is minden vonatkozásbban megszűnik.

Tágabb értelemben pedig háborús előkészület.

A DNR figyelmeztette a latorhadat, hogy amennyiben nem vonulnak ki Gladoszovoból és Travnyeveből, kénytelenek lesznek intézkedni.

Amúgy pedig rendben zajlik Donbassz latorostroma. Ahogy megszokhattuk.

 

 

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a piktogrammra kattintva Pay-Pal-on

PayPal - The safer, easier way to pay online!

vagy közvetlen postai úton:

Szabó Péter 

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”-rovatban tájékoztatjuk!

“Donbassz” bejegyzéshez 6 hozzászólás

 1. A DNR figyelmeztette a latorhadat …. NEM FIGYELMEZTETNI kell,hanem CSELEKEDNI kell,minnél hamarab annál jobb a DNR számára. Ha már egyszer megugrasztották a díszes társaságot, nem kellet volna othagyni a megszerzett poziciót. Ha nem fognak gyorsan, időben , és hatékonyan fellépni, nem fognak esélyt kapni a megszált terület visszaszerzésére, mert gyorsan tűzérségi ütegeket fognak odatelepiteni, és akkor már késő lesz a siránkozásuk !

 2. Sok dologban egyetértünk, és sok dologban nem, Admin!

  Ezt az 56.-os hasonlatot továbbra is ferdítésnek tartom, és nem hiszem, hogy csak nézőpont kérdése lenne.
  Az 56.-os ellenforradalmi Magyarország törvényes képviselői NEM akartak az USA csatlósai lenni, és NEM akartak háborút Oroszországgal, lásd, Mindszenty hercegprímás:

  “Himnuszunk így folytatódik: ha küzd ellenséggel. De mi rendkívül súlyos helyzetünkben is azt reméljük, hogy nincsen ellenségünk. Mi sem vagyunk ellenségei senkinek sem. Minden néppel és országgal barátságban akarunk élni. Egy olyan nemzetnél, mint a magyar, amelynek történelmi törzse mélyen gyökeredzik a múltban, különböző korszakok ismerhetők fel abban az érzésben, amivel helyet foglal a többi nép között. Fordulatairól, árnyalatairól le lehet olvasni fejlődésének jegyeit. Korunknak azonban általános jellemzője, hogy minden népnél egy irány felé halad a fejlődés. A régi nacionalizmusokat mindenütt át kell értékelni. A nemzeti érzés ne legyen többé harcok forrása az országok közt, hanem az igazság fundamentumán a békés együttélés záloga. A nemzeti érzés virágozzék az egész világon a népek közös kincseit képező kultúrértékek területén. Így az egyik ország haladása a másikat is előreviszi.

  Természetszerű okoknál fogva: fizikai életfeltételeik szerint is mindjobban egymásra utaltak a népek. Mi magyarok, az európai népek családi, bensőséges békéjének zászlóvivőiként akarunk élni és cselekedni. Nem mesterségesen hirdetett, de valódi barátsággal mindegyikkel. Sőt még további tájak felé emelve szemünket: mi, a kis nemzet, barátságban, zavartalan, békés, kölcsönös megbecsülésben kívánunk lenni a nagy Amerikai Egyesült Államokkal és a hatalmas orosz birodalommal egyaránt. Jószomszédi viszonyban Prágával, Bukaresttel, Varsóval és Belgráddal. Ausztriát pedig ebben a tekintetben úgy kell megemlítenem, hogy mostani vajúdásunk kapcsán tanúsított testvéri magatartását máris minden magyar a szívébe zárta.

  Egész helyzetünket azonban az dönti el, hogy a 200 milliós orosz birodalomnak mi a szándéka a határainkon belül lévő katonai erejével. Rádiójelentések adták hírül, hogy ez a fegyveres erő növekszik. Mi semlegesek vagyunk, mi az orosz birodalomnak nem adunk okot a vérontásra. De nem merül fel az orosz birodalom vezetőiben a gondolat, hogy sokkal jobban fogjuk becsülni az orosz népet, ha nem igáz le bennünket. Csak ellenséges népre szokott rátörni a megtámadott másik ország. Mi most nem támadtuk meg Oroszországot! Őszintén reméljük, hogy az orosz fegyveres erők mielőbbi kivonása országunkból megtörténik.

  …1945-től egy vesztett, számunkra céltalan háború után”

 3. T. Élőfa Ha már Mindszenty József Esztergomi herceg prímás-t megemlitette, amikor kiszabaditották Rákosi börtönéből, ő volt az első aki KINYILATKOZTA A MAGYAR RÁDIÓBAN AZ USA- LI “BRATYIZÁST” és NYILT SÜRGŐS SEGITSÉGET KÉRT AZ AMERIKAIAKTÓL !! Úgy látszik, hogy vagy elfelejtette a magyar történelmet, vagy nem is ismeri. A magyar történelem tele van a mi fajtánk elleni acsarkodással, ellenségeskedésel, amióta csak az őseink ( talán igaz, talán nem), letelepedtek a Kárpát medencében. A legkiengesztelhetetleneb ellenségünk a NYUGAT, azon belül pedig a GERMÁNOK voltak, és még a mai napig is a nyugat, azon belül is továbra is a germánok. Igaz lehetne sorolni még a Gallokat, Vallonokat,Taljánokat, Szlávokat, ( a Lengyeleken kivül), Mongolokat, Törököket, ki ne felejtsem a Románokat sem. Egy szó mint száz Magyarhon körben volt,és körben is van zárva ellenséggel, akik a mi kipusztitásunkon munkálkodik. Az meg csak a magyarság szívosságán és ami a leglényegeseb, egységén FOG MÚLNI, hogy a magyarság MEG-E FOGJA ÜNNEPELNI A MAGYAR ÁLAMISÁG, ÁLAMALAPITÁS-nak a KÉTERZREDIK ÉVFORDULÓJÁT. Mert ha így fog folytatódni, bizony rövidesen még írmagja, hírmondója sem marad a magyaroknak . Ami nem sikerült a nyugatnak ezerszáz esztendeje,most az EU-nak, különösena nyugatnak, fog sikerülni, a fajtánk egymás ellen uszitásával sikerülni, úgy min sikerült a nyugatnak NYOM NÉLKÜL ELTÜNTETNI A MAGYAROK ROKON NEMZETSÉGÉT a HUNOKAT. NE LEGYÜNK A NEMZETSÉGÜNKNEK A GYILKOSAI és NE KELJEN AZ UTÁNUNK JÖVŐ GENERÁCIÓNAK ÁTKOT SZÓRNI RÁNK, AZÉRT hogy hazátlan földönfutókká váltak, az apáik nagyapáik ÁTKOS, MEGALKUVÓ POLITIKÁJUK miat és hazátlan földönfukként bolyongani a nagyvilágban. IGENIS VAN ELLENSÉGÜNK, NEM IS KEVÉS,TISZTELT ÉLŐFA többek között a PÁRTOSKODÓ MAGYAR A PÁRTOSKODÓ MAGYARNAK !

 4. 1945 -től egy vesztett, számunkra céltalan háboru után. Az első világ égés elégé tanulságos lehetett volna, vagy ha már benne voltak, nem KÉTKULACSOS POLITIKÁT kelletet volna végezni. Azt kelletet volna csinálni a magyaroknak, mint a szlovákoknak, cseheknek, későb meg a románok. A csehek a szlovákok átszökdöstek az oroszokhoz, anyian, hogy Buzulukban egy LUDVIG SZVOBODA megalakitotta az első Csehszlovák hadsereget, és így győztesen kerültek ki a II.világégésből. Ezt KELLET VOLNA CSINÁLNI A MAGYAROKNAK,nem lett volna CÉLTALAN A HÁBORU.Az elsőcsehszlovák hadsereg sem mentek Prágán kivül továb.

 5. T Élőfa!

  Én pedig nem értek egyet hozzászólása első bekezdésével, gondolom mások sem.
  Az 56-os ellenforradalom fő okait már sokszor feltártuk és megbeszéltük.
  Az egyetemisták valóban nem akarták a rendszert megdönteni, nem akartak tőkés
  restaurációt, nem akartak amerikai monopólkapitalizmust hazánkban stb.
  De a tüntetés már aznap este ellenforradalommá fajult és azok vették át a vezető-
  szerepet, akik azt előre megtervezték. /fasiszták., volt földesurak, volt gyártulajdonosok, sértett politikusok, deklasszált elemek és később köztörvényes
  bűnözők, nagyvárosi csőcselék./ De sok volt közöttük a megtévesztett, nacionaliz-
  mustól túlfűtött, megtévesztett fiatal.

  Nagy Imre szerepe sok szempontból vitatható. Sértett politikusként a szituációt
  alkalmasnak találta revansra, majd miniszterelnökként az ellenforradalom élére
  állt. Itt már nem kommunista meggyőződésből támogatta és szervezte az ellenfor-
  radalom ténykedését. /Letartóztatások, gyilkosságok, lincselések. Köztársaság tér-
  Pártház ostroma stb. /

  Mindszenty hercegprímás -hasonlóan a többi egyházi személyiséghez- nem arról
  volt híres, hogy elitélte M.o. részvételét II. v.h.-ban. Természetesen a következmé-nyeit is nehezen vette /sehogysem/ tudomásul.

  Szándéka ellenére, korlátozottsága okán legalább annyit tett az ellenforr.
  felszámolásáért, mint a szovjet csapatok. Ugyanis első rádióbeszédében vázolta
  jövőre vonatkozó terveit. Hogy miként fogják a gyárak, a nagybirtokok magánkézbe visszajuttatását intézni, azt még ki kell dolgozni, de az már biztos, hogy az egyházi
  tulajdonban volt földbirtokokat és egyéb vagyontárgyakat azonnal visszaveszik.

  A beszéd hatása döbbenetes volt a vidéki földművesek, Tsz tagok között.
  El is ment a kedvük a budapesti példa követésétől, a budapesti harcok támogatásá-
  tól. Nagyban hozzájárult a konszolidációhoz. Részben ezért köszöntötte 57 máj. 1-én a munkás-paraszt kormányt hatalmas tömeg, köztük vidéki honfitársaink is.
  Nem mellesleg Budapest történetében a Hősök tere sem előtte, sem utána nem
  látott együtt akkora ünneplő tömeget, mint ezen a máj. 1.-én

  1. Igen, véleményeddel messzemenően egyet értek…

   Az 1956 októberi események megítélésében bárkinek kétsége lenne, olvassa el az akkori médiumokat, és különösen a kiszabadított főpap rádióbeszédét – mint ahogy én IS -, világossá válik, hogy mivé alakultak az akkori események ( még Nagy Imre kormánya (?) regnál ! ), és kik voltak már a hangadók !

   A jelenlegi politikai állásfoglalások sajnos a mai szempontjaik szerint szelektálnak, és foglalnak el állást az események megítélésében, melynek akkor egy olyan íven történtek eseményei ami minden nációnak kellő munícióval szolgál törekvéseik érvényesítéséhez manapság !

   Ezért alakult ki az a többsíkú, és minden részében téves – csak a végkifejletében egyértelmű – állásfoglalás, mely a magyarság többségét erősen megosztja, és egyik platform sem meri bevállalni a tényleges, igaz valóságot, mint ahogyan azt az ukrán helyzet esetében sem !

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .