A “tótoknak” NEM KELL HORTHY!

Forrtak az indulatok Hodosban, szólt a “Nácik haza!” és a “Ti nem vagytok magyarok!”

Kb. 60 helyi lakos gyűlt össze vasárnap Hodosban (Dunaszerdahelyi járás), hogy tiltakozzanak a helyi lelkipásztor ellen, aki Horthy-szobrot akart emeltetni a református templom bejáratánál.

A Horthy Miklósról megemlékező istentiszteleten kb. 150, jórészt Magyarországról érkező vendég vett részt, és a hodosi tüntetők tettek róla, hogy egyikük számára se legyen kellemes a templomba történő ki- és bejutás.

Az istentiszteleten a budapesti ifj. Hegedűs Lóránt református lelkész méltatta Horthyt.

“Horthy Miklós Isten szerinti életet élt, (…) ezért érthetetlen, hogy az egyházi vezetők egy része nem állt a nemeshodosi gyülekezet mellé, amikor meg szerette volna neki adni a méltó tiszteletet” – utalt arra Hegedűs, hogy a református püspök sem állt ki a szoboravatás mellett.

“Mit tudnak a kegyelmi ajándékokról azok, akik megrendelésre fújolnak a templom előtt?” – mondta a helyi tiltakozókról ifj. Hegedűs Lóránt.

(parameter)

Bal-Rad komm: A videon 2:10-től hangzik el: “Köszönjük a vendéglátást!”

Talán meg kéne próbálkozniuk a bátor Horthy-fanoknak – mondjuk a kárpátaljai Ilosván – egy kis vendégjárással.Gyaníthatóan jobban meg lennének sértve!

De! Mi predesztinálja ŐKET egy másik ország területén való hőbörgésre?

 

 

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a piktogrammra kattintva Pay-Pal-on

PayPal - The safer, easier way to pay online!

vagy közvetlen postai úton:

Molnár Erzsébet

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”-rovatban tájékoztatjuk!

“A “tótoknak” NEM KELL HORTHY!” bejegyzéshez 127 hozzászólás

 1. „…De! Mi predesztinálja ŐKET egy másik ország területén való hőbörgésre?…”

  Végkép kiírtalak saját körömből téged – soha többet nem írok ide, írom már másodszor neked!
  És üzenem, ha nem tudnád – az magyar haza magyar ős haza területe – és MAGYARORSZÁG SOHA NEM MOND LE TERÜLETEINEK IGÉNYÉRŐL! É R T E D ?
  Id. Kiss László Bázakerettye, 2017-10-31

  Admin:

  Hát igényeink azok lehetnek! De vannak olyasmik, hogy REALITÁSOK! Az ŐSHAZA pedig az Etelköz! Most akkor követeljük Moszkvától?

  Körödből való kiírásom miatt pedig máris megyek sírni egy sort!

  1. Az őshazáról nem tudunk biztosat és a ködbe vész. Az elrabolt területekről viszont közeli és igen élénk emlékeink vannak. Mintha ott magyarok élnének… Az u.n. “szlovákia” pár évtizede nem is létezett. Az ott magyar föld. A realizmus.., no, nem hinném, hogy bárki gondolta volna, hogy lesz egyszer egy trianoni döntés, ami teljesen irreális volt.

  2. Na jó . utoljára búcsúzóul – nekem is úgy tanították de – nem az a valóság ha nem ez:

   “… Grover S. Krantz Az Éghajlati fajok és leszármazásaik [Climatic Races and Descent Groups, (The Christopher Publishing House North Quincy, Massachusetts 02171, © 1980)] című műve embertani szempontból figyeli emberré válásunk folyamatát. Meg nem magyarázható módon a beszéd kialakulása Európa területén, közép Európában, esetleg a Földközi tenger keleti vidékén következett be. Európa lakóssága ebben az időben még majdnem teljes egészében szőke, kék szemű volt. Vérképük az Rh negativ csoportot képviselte.

   Az európai nyelvek földrazi kialakulása című művében kifejtett elmélete következményeként az eddig Európa mostohagyermekeként kezelt magyarságban Európa műveltségalapító ősnépét ismeri fel. Szerinte az u.n. indoeurópai nyelvek igen későn alakultak ki Európában. Éppen ezért szókészletük 30 %-a nem indoeurópai eredetet mutat, s Európa korai térképein indoeurópai folyónevek nincsenek. Bennünket közelebbről a következő mondata érdekel: „….a görög nyelv tehát jelenlegi helyén Kr.e. 6500-ban, a kelta nyelv Kr.e. 3500-ban alakult ki Írországban. A magyar nyelv ősisége a Kárpátmedencében hasonlóképpen meglepő; úgy találom, hogy eredete a mezolitikumba vezet, a kőkorszakot megelőzve.” Továbbá: „Legalább is egy fontos pontnál a népvándorlás elmélete éppen a fordítottja az eddigi tételnek. Általában azt tartják, hogy az uráli magyarok a IX. században költöztek be a Kárpátmedencébe egy keleti területről. Én azt találom, hogy valamennyi uráli nyelvet beszélő csoport Magyarországból terjedt el, egy sokkal korábbi korban, az ellenkező irányba.” Kárpátmedencei jelenlétünket és magyar nyelvünket a mezolitikumba teszi….”

   1. Magyarország a turáni népek családjába tartozik, és nem a 9. században érkeztünk, ahogy ezt tanították nekünk. Sajnos, a tévesen értelmezett bolsevizmus nem engedte, hogy a nemzetállamoknak erős nemzettudatú polgárai legyenek, és híven követték az előző nemzedéket ilyen irányú tanításait, hogy mi valamiféle Ázsiából érkezett cigány horda lennénk, mint ahogy azt Hitler kijelentette minden kétséget kizáróan.
    A mi nyelvünk egyfajta ősnyelv, amely tartalmazza az első írástudó nép, a sumérok írásjeleit, vagyis az eredetünk minimum közös, és itt csak az időbeni sorrend a kétséges.
    A finnugor elmélet rég megbukott, genetikailag semmi közünk a finnekhez, akik bizonyítottan a germán népcsoporthoz tartoznak, mint a többi északi nép. A szóbeli hasonlóság egy ősi időkbeni, ún. “átjáró” nyelvből valók, amelyet minden ősi nép használt a dolgok megnevezéséhez, hogy egymással kommunikálni, kvázi kereskedni tudjon. Ezekre a közös finn, szláv szavakra alapozták meg a finnugor elméletet, amely most látványosan megbukni látszik. Ha pedig így van, akkor az egész történelmet át kell írni, és akkor a mi szerepünk is megváltozhat – ha valóban ezt akarja ez a cigány horda, amely most bitorolja a Nép hatalmát!

    1. Mely magyarokra gondolsz? Azokra, akik a 9. században érkeztek a Kárpát-medencébe? Ők egy részben europid, részben europo-mongolid népesség volt, antropológiailag a mai Kelet-Európa, ill. a kelet-kazah – észak-kirgiz, valamint a tuvai területeken élt/élő egyes csoportokra hasonlítottak. Nyelvüket nem tudjuk biztosan, de alighanem magyarul beszéltek. Ez a nyelv az uráli családba tartozik, viszont lehet, hogy szibériai alapokról indult (vitatott, kisebbségi álláspont Pusztay Jánostól). Nyelvrokonság, genetikai rokonság: két különböző téma. Találhattak avarokat. Azok részben europo-mongolid, részben europid népességet képviseltek, de más földrajzi területekre jellemző gének hangsúlyával, mint a honfoglalók. Nyelvük nagy valószínűséggel török volt, persze még ezt sem tudjuk biztosan. Az avarok megint leltek korábbi lakókat, akik különféle európai és nyugat-ázsiai gyökerekkel bírtak, de volt itt több egzotikus kisebbség is a rómaiak alatt. A török, illetve az azt követő időszak pedig akkora keveredést hozott, hogy ember legyen a talpán, aki kibogozza. A nyelv mégis a magyar maradt, bár az angol, német, jiddis és cigány jövevényszavak szépen szaporodtak.
     Tudom, tudom… X guru ezt mondja erről, Y pedig azt. A fentieket viszont egymástól függetlenül a releváns témákkal (régészet, antropológia, genetika, történelem, nyelvészet) foglalkozó szakemberek döntő többsége megerősíti. Talán érdemesebb nekik hinni, mint egy-egy gurunak. De tudom azt is, hogy ők mind hazudnak… Mégis úgy gondolom, egy Fóthi Erzsébetet, Türk Attilát, Pusztay Jánost stb. esetleges tévedéseik ellenére is jobb olvasni/hallgatni, mint a guruk agysimítását. Ez itt alighanem egy erősen kisebbségi álláspont, amvel nem vagyok népszerű. Szar ügy, de ez van.

     1. Fergeteg

      Fergetegesen tudsz csúsztatni, ez az egy világos abból a katyvaszból, amit összehordtál.
      Azért a finnugrista marhaságoknál már tovább lehetne lépni. Olyannyira, hogy legalább a magyar őskrónikákat figyelembe vehetnéd 🙂 Abban világosan, habsburg és judeo-bolsevik mentesen levezetik Árpád vérvonalát, és azt, hogy 5 emberöltő telt el közte, és Atilla közt.
      Az biza nem 300 év 🙂
      De gondolom a Tatárlakai korongról is van véleményed, biztos az is valami ázsiai eredetű akármi, és véletlenül sem jelent valami féle azonosságot az itt maradt és a kivándorolt, és hazatértek között? Török nyelv, mi? 😀
      Csak azért, mert bölcs (?) Leo valami türk féléknek írt le bennünket? 😀

     2. Nekem mindegy, melyik guruban hiszel. Az is, hogy mit hiszel.
      Először alapfogalmakat kellene tisztázni magadban.
      Csúsztatás:
      http://www.e-nyelv.hu/2013-12-07/csusztatas/
      Még azt sem látod át, amire reagálsz, nemhogy a témát. Ezt nem is várom el.
      Nagyon nehéz dolgod van, hiszen bárki, aki megzavarja a guruid gondolatmenetét, az hazug és/vagy zsidó. Ráadásul a krónikákat, meg Atillát/Attilát is el kellene helyezni a korban (és a tatárlakai leletet is), ezek láthatóan nem mennek, valamint a hunokat sem kellene automatikusan magyarnak gondolni, még ha a temetkezési hagyományok velük is mutatnak rokonságot. Szóval innentől nem neked szól, de köszönöm, hogy kifejtetted magvas gondolataidat, megosztottad velünk az érveidet.
      https://www.eupedia.com/forum/threads/29049-The-ancient-Huns-belonged-to-Y-haplogroups-Q-N-C-and-R1a1
      Ez a régi ázsiai hun temetők archeogenetikai vizsgálatához vezet (hivatkozásokkal). Hogy milyenek voltak, kínai és mongol régészek már elég jól leírták. Jellegzetességeik az Amúrtól a Jenyiszejig húzódó hatalmas területen korántsem ismeretlenek, de amint egy részük nyugatra szorult, a generációk alatt valamennyire változhattak ők is. Mellesleg ezek között jelentős lett az alán és germán elem.

     3. Fergeteges! 😀 😀 😀

      “Nekem mindegy, melyik guruban hiszel. Az is, hogy mit hiszel.
      Először alapfogalmakat kellene tisztázni magadban.”

      Látod-látod! 😀 Ékes bizonyítékát adod annak, amit művelsz. Sokáig kellett keresgélned, míg találtál valamilyen kicsavart igazolást? 😀
      Én maradnék az általános megfogalmazásnál, az jellemző rád:

      Csúsztatás:
      “Állításait a valóságnak finom, alig észrevehetõ félrecsavarásán alapuló érvekkel próbálja igazolni. ”
      Ennyit arról, hogy “Még azt sem látod át, amire reagálsz, nemhogy a témát. Ezt nem is várom el. Nagyon nehéz dolgod van, hiszen bárki, aki megzavarja a guruid gondolatmenetét, az hazug és/vagy zsidó. ”
      Érdekes, úgy látszik, a kisebbség-rendűségi érzésed a felszínre tört 😀 😀 😀
      Igazad van, ez a szándékos, a valós magyar történelmet görcsösen félremagyarázni akaró áltudományos szemlélet az általad emlegetett élősködőkre jellemző. Felvetted az “inged”? 😀
      Köszönöm, hogy szóba hoztad a hunokat, és Kínát. Éppen csak a hivatalos kínai álláspontot “felejtetted el” leírni:
      Wang Shiping a Történeti múzeumuk szakértője szerint a magyarok a hunok leszármazottai.
      De ez neked magas, úgy látszik telavivban nem így tanítják.
      Tudod, a jó rabbi is holtig tanul, hát egy-két érdekesség:
      https://www.youtube.com/watch?v=z3b_R19k_eU
      De külön neked egy kis érdekesség:

      A magyar emlékezeten kívül a középkori nyugati írott emlékek is elismerik a magyar királyi családunk származásának páratlan ősiségét. De más is, Pl. a török birodalom talán legnagyobb császára, Szulejmán 4300 évesnek tudja, és ezt leírja, a magyar Turul nemzetség folyamatos létét.
      Akkor nézzük a családfa vonalát:
      (Természetesen, az ősiségből csupán a legjelentősebb elődeink nevei maradtak meg.)

      Noé – az özönvíz túlélője
      (fia Jáfet , aki Európát kapta a föld felosztásakor apjától – Szent Jeromos írása szerint – fia Magóg – a szittya vagyis a magyar nemzetség alapítója)

      Noé másik fia Khám az övé Kush, aztán

      Tana, aki Nimród apja

      Nimród (aki a föld első királya, aki a magyarok első királya. A királyság, mint keresztény államforma létrehozója.) felesége Enéh. Az ő két fia

      Hunor és Magor – a hun, vagyis a magyar nemzet alapítói

      (Bár több irány is van, de mid Noétól indul)

      Tehát: Noé fia Khám,

      az övé Kús,

      azután Tana,

      az övé Nimród,

      az övé Hunor

      az övé Bor

      az övé Dáma

      az övé Keled,

      az övé Keve,

      az övé Kér

      az övé Belér,

      az övé Kádár,

      az övé Otmár,

      az övé Farkas,

      az övé Bondofard,

      az övé Bökény,

      az övé Csanád,

      az övé Budli,

      az övé Beszter,

      az övé Mike,

      az övé Miske,

      az övé Ombód,

      az övé Kölcse

      az övé Levente

      az övé Lél,

      az övé Zámor

      az övé Balog,

      az övé Bulcsú,

      az övé Szultán,

      az övé Berend,

      az övé Kadicsa

      az övé Opos,

      az övé Ete,

      az övé Szemeny,

      az övé Torda, akinek fia Bendegúz.

      Bendegúz gyermekei;

      Szent Etele, másként Atilla (a magyarok második első királya, az Isten ostora, hazánk határainak kijelölője)és Buda

      (Thuróczy János írott emléke alapján. Nyilván a jelentősebb fejedelmeink neveit őrizték, őrizzük?)

      Atilla fia Csaba,

      az övé Ed,

      az övé Ügyek,

      az övé Előd,

      az övé Álmos, aki haza vezette a keleten élő magyar népek jelentős részét.
      Álmos fia Árpád, aki megerősítette Kárpát-hazánkat

      Van itt még egy összefoglaló:

      http://istvandr.kiszely.hu/ostortenet/index.html

     4. Nem hit kérdés ez, hogy kihez tartozunk.
      Maguk a finnek tagadták először, hogy mi rokonok lennénk, és kb. 10 éve már a tantervükből is kivették ezt a részt, és “csak” mint baráti népet emlegetnek minket.
      Antropológiai, régészeti és nyelvészeti alapon is bebizonyítható, hogy a Kárpátok a hunok által lakott volt, és hogy a hunok tulajdonképpen mi magunk vagyunk, a nevünkben is viseljük. Ráadásul az a borzalmas ebben, hogy miközben ezt más nemzetek tényként kezelik, mi, magyarok – illetve kötünk élő emberek – ezt a nyilvánvaló tényt sem vesszük tudomásul. Miközben a szlovákok tudomásul vették, hogy ők szlávok (jelentése: szolgák), és ez a “tény” elég volt ahhoz, hogy Európa mértani közepén egy egész államot kapjanak ajándékba a nagy német testvértől az ő egyesítésük alkalmával. De mi maradtunk ázsiai jövevény nép, és az echós szekérrel azonosítanak minket – kvázi Orbánnal. Amíg tehát Orbánék lesznek itt, addig marad ez a “hivatalos verzió”, hogy mi cigányok vagyunk.

     5. V.Kutya, objektivitás tekintetében egy átlagos finn vélemény sem különbözhet számottevően egy magyartól. Elvégre csak rájuk kell nézni, már szemre is több közük van a közvetlen környezetük balti és skandináv lakóihoz. De ez megint alma és körte esete. “Maguk a finnek tagadták először…” Az attól függ, kiket értünk “finnek” alatt. Egy ottani fórumozót vagy gurut, netán a témával foglalkozó szakembereket?
      https://www.nyest.hu/renhirek/nem-tanitjak-a-finnugor-rokonsagot-finnorszagban
      Tudom, tudom… Nyelv és Tudomány… és akkor? Min változtat az most?
      “Antropológiai, régészeti és nyelvészeti alapon is bebizonyítható, hogy a Kárpátok a hunok által lakott volt, és hogy a hunok tulajdonképpen mi magunk vagyunk, a nevünkben is viseljük.”
      Melyik guru bizonyította? Egyébként persze, hogy voltak hunok a Kárpát-medencében. Tágabb értelemben még az avarokat is “hunnak” lehet tekinteni. Más emberekkel (pl. a Kárpát-medence karéján meghúzódó szláv temetkezési hagyományú, és feltehetőleg szláv nyelvű népességgel) együtt a Kaukázus északi előterében élő török nyelvű csoportokat is maguk alá vetették. A név törökből jön, olyan nyelvi közvetítéssel, ahol az írásbeliségnek kifinomultabb hagyományai voltak, és feljegyezték, kikkel találkoztak. De az nem várható, hogy az itt talált, illetve a környéken lakó népek kezdetben meg tudták volna különböztetni az egyik lovas népet a másiktól, akikről ők is leginkább csak hallomásból értesültek. Ahhoz hosszú időnek kellett eltelni, kapcsolatoknak kellett kialakulni a régiek és újak között, addigra pedig már elterjedt a név. Egyáltalán nem szokatlan, sőt inkább szokványos, hogy egy nép önelnevezése eltér attól, amit a környezete ragaszt rá.
      https://www.nyest.hu/hirek/honnan-ered-magyarorszag-idegen-neve
      A szláv név eredetmagyarázatát majd egy szlávnak is próbáld elmondani! Ha elfogadná, hogy ő egy szolga, azon nagyon csodálkoznék. Hogy a bizánci görög, majd a középkori latin kifejezésekből kifejlődő végeredmény a szolgával függ össze, az a szlávok szerencsétlensége, ők magukra teljesen más értelmű, bár hasonló hangalakú szót használtak. De a mi “német” szavunk sem volt épp kedvező jelentésű eredetileg (mellesleg a szlávból jön, ‘sszák meg, csak ők voltak helyben előbb, talán ezért kell görcsösen ragaszkodni a hun, sőt még sokkal korábbi eredetekhez, mintha annak olyan nagy jelentősége lenne, miközben a helyben talált szláv nyelvűek – szlávok és avarizált szlávok, illetve szlavizált avarok és egyéb csoportok – valamennyire már minden bizonnyal részei lettek a magyarságnak, elvégre nehéz volna elképzelni, hogy nyom nélkül kipusztultak vagy elvándoroltak).
      “De mi maradtunk ázsiai jövevény nép, és az echós szekérrel azonosítanak minket – kvázi Orbánnal. Amíg tehát Orbánék lesznek itt, addig marad ez a »hivatalos verzió«, hogy mi cigányok vagyunk.” A dolog szempontjából az sem segítene, ha kijelentenénk, hogy márpedig mi hunok vagyunk (egyeseknek ugyanúgy ázsiai jövevény nép). A mai népesség minden őse jött valahonnan. Ki Kelet-Európából, ki Közép-Ázsiából vagy Szibériából, ki a régi kelta magterületekről, ki Skandináviából, ki a Balkánról, ki Nyugat-Ázsiából (az első földművelők)… Nekem konkrétan ezek majd’ mindegyikéből van genetikai “örökségem”. A nyelvem, a kultúrám és az identitásom viszont stabilan magyar, és ha ki kell emelni valakiket, akkor sokakhoz hasonlóan én is a honfoglalóinkat emelem ki, akiket nem fogok átplasztikázni csak azért, hogy eleget tegyek az európai ízlésnek, vagy a guruk rajongóinak.

     6. Zeta! “Érdekes, úgy látszik, a kisebbség-rendűségi érzésed a felszínre tört 😀 😀 :D” Ez nekem új. A keresés néhány másodperc volt, és szépen igazolt másodjára is. “Szmájlik” érvek helyett? Nagyon komoly. Bevallom, ismeretlen volt előttem Wang Shiping neve. Ha egy ilyen kijelentés szerinted hivatalos kínai álláspont, akkor gratulálok. Kerüld a kínai piacot, mert átvernek!
      “»Mint nemzetiség a hunok eltűntek. De sok hun túlélte az évezredek viharait. Számos tudós úgy tekinti, hogy a mai magyarok a hunok leszármazottai« – nyilatkozta a Xinhua hírügynökségnek Wang Shiping, a Sanhszi Történeti Múzeum szakértője. A Xinhua szerint ezt a véleményt számos magyar kutató is osztja (neveket a kínai hírügynökség nem említett).”
      http://www.ng.hu/Civilizacio/2004/04/Vilagorokseg_lesz_a_hunok_fovarosa_Kinaban_a_magyarokat_tartjak_az_utodoknak
      Neveket nem említett. Én említek egyet: Érdy Miklós. Foglalkozására nézve vegyészmérnök, fogorvos, orientalista. Élévülhetetlen érdemei vannak, de csak a kulturális rokonságot sikerült bizonyítania, illetve hozzájárult ahhoz is, hogy a belső-ázsiai és az európai hunok közti folytonosságot ma már többnyire elfogadják. De mondok egy példát a nehézségekre, hogy te is megértsd: egy magyar és egy svábföldi katolikus valószínűleg nagyon hasonlóan temetkezik, az egyik mégis magyar, a másik sváb. A temetkezés alapján nemigen tudnánk különbséget tenni köztük (ráadásul olyan nagy antropológiai eltérések sem lesznek).
      ” A magyar emlékezeten kívül a középkori nyugati írott emlékek is elismerik a magyar királyi családunk származásának páratlan ősiségét. De más is, Pl. a török birodalom talán legnagyobb császára, Szulejmán 4300 évesnek tudja, és ezt leírja, a magyar Turul nemzetség folyamatos létét. Akkor nézzük a családfa vonalát: (Természetesen, az ősiségből csupán a legjelentősebb elődeink nevei maradtak meg.) Noé – az özönvíz túlélője […]” Noé meg Nimród, most komolyan? És én tanultam Tel-Avivban? Arra nem gondolsz, hogy minden nemesi család – bárhol a világon – igyekszik igazolni ősiségét a környezet elvárásainak, jelen esetben a felvett keresztény vallásnak és az egykor helyben élt, rettegett hun király emlékének megfelelően? A jelek szerint nem…
      “Természetesen, az ősiségből csupán a legjelentősebb elődeink nevei maradtak meg.” Ha így történt, akkor mi a helyzet Atilla és Árpád között? Ott minden maradéktalanul megőrződött, és minden igaz is volt? Ne fárassz!
      Ha a régészeket és a történészeket nem tiszteled, az a te bajod.

     7. fergeteges kicsijiddis!

      Ne vergődj tovább, már bemutatkoztál. 🙂
      Te csak foglalkozz ábrahám apátokkal!
      Ehhez, akárcsak a régen volt izraelitákhoz közötök sincs, genetikailag sem, nemhogy jogfolytonosságotok. 🙂
      A gugli az erősséged, kár, hogy a világszemléleted kimerül a magyargyűlöletben, és kizárólag annak megfelelő oldalakról scmittelsz. 🙂
      De szórakoztató. Jajj bammeg, nehogy nevetni merészeljek, mert rám küldöd a rabbit meg a tevét, akarom mondani tevet. :'(
      Ez a smile megfelel kényes ízlésednek?
      Ja, próbálj a judeo-bolsi wikiken kívül is keresgélni, ajánlom a Larousse-t! 😀
      Bammeg, elfelejtettem! 🙁 🙁 🙁
      Talán kérd el a rabbidtól a talmudját, abban is megtalálhatod Nimród vérének leírását, igaz, a gyűl-ölet -től vezérelve, de megörökítették.
      És képzeld vazze! A fajtád által terrorizált tudománytalan akadémia régészeit és “tudósait” nem lehet komolyan venni. Azok Sicambriát is keverik (nem véletlenül) Aquincum-mal.
      Pont, mint te a szezont a fazonnal.

      Admin:

      A hivatkozásaid lassan alulmúlják az ukránok isteni eredetét! Ha azokról írjuk ezeket a hülyeségeket, a hasatokat fogjátok a röhögéstől, és mondjátok: DE HÁT AZOK MI VÓTUNK!

  3. Ad 1: Ha másik országnak tekinted, akkor nem Dunaszerdahely, és Hodos, hanem Dunajská Streda, és Vydrany.
   Ad 2: Dunaszerdahely és környéke súlyosan jordán-pozitív fertőzött, és a kivonuló csürhe létszáma nem hogy 60, de az ötvenet se érte el.

   Azt azért nem gondoltam volna, hogy a judeo-bolsevikok szekerét fogod tolni. Cikkeidben bőszen osztod őket, most meg melléjük állsz? Érdekes.

   Az általad üdvösnek tartott korszakban, a 70-es, nyolcvanas években készült egy összegzés Horthy-ról. Ide linkelem, kérlek cáfold már meg a hőseid állításait, adatait!

   http://blog.xfree.hu/myblog.tvn?n=lambert&pid=8786&blog_cim=Horthy%2017%20%E9ve

 2. Magyarországot egyedülállóan büntette a nemzetközi bűnbanda az 1. világháború után. És csak Magyarországot!
  Azóta sem látok olyan nemzetközi megállapodást, amely egy országot szétdarabolt volna. Például Németországtól elvennék Bajorországot, vagy Franciaországtól Bretagn, vagy nézzük most, napjainkban: a teljesen demokratikus és európai spanyolok mennyire szívesen engedik szétdarabolni Katalóniát, pedig ott elég sokan beszélnek katalónul, és C. Ronaldo is már katalónul focizik! És Messi is!
  Az írek időtlen idők óta harcolnak az országukért, és semmilyen nemzetközi egyezmény nem kényszerítheti őket arra, hogy önként odaadják a területüket a buzipárti angoloknak.
  Vagy, legyen mindjárt az usa: mondjuk Mexikó elcsatolná a spanyol ajkú részeket, és nem kell többé átúszni a Rio Grandén. Kanadáról, sőt, az indiánokról ne is beszéljünk, mi maradna az államokból?
  Az országunk tragédiája egyedülálló, semmiféle nemzetközi “helyzet” nem indokolja, hogy egy országot szétdaraboljanak, és minden magyarnak génjeiben öröklött joga, és kötelessége küzdeni ezekért az országrészekért, de minimum NEM LEMONDANI RÓLA lélekben, “Nem nem soha!” – Debrecen nem lesz Oláhország része, ha már Kolozsvár megkurvult.
  Persze, ehhez csatákat kell majd nyerni. Sőt, lehet háborúkat.
  A háborúkhoz katonák kellenek, fegyverek, lőszerek. De EZEK nem akarnak katonákat, mert akkor a katonák első dolga lesz, hogy EZEKET minimum elkergetik, rosszabb esetben kardélre hányják. Mert EZEKNEK a katonaság jelentése ez: NATO. Az pedig a mi öröklött törpeségünk!
  Orbánék tehát hiába kapálóznak most Horthyval, és a holdudvar hiába keménykedik, épp ők akadályozzák meg a magyar népet abban, hogy valaha is vissza szerezzük a magyarság elrabolt országrészeit.
  A sértődésekből ennyit látok igaznak és megalapozottnak.

  1. Arra az arvisurára gondolsz, amelyiket ejtőernyős szovjet katona hozott, és haldokoltában az erdő közepén pont rábukkant a közzétevőre? Olyan halszagú népecske sámánjainak feljegyzéseivel, akik bizonyítottan a 20. század elejéig még az írásbeliséget sem ismerték? Avagy amelyikben asszonyainkat nemes egyszerűséggel rimáknak, kurváknak nevezik? Nem gyanús egy cseppet sem? A kezdeti pár oldal azóta szellemi sugallatra folyamatosan nő, és lassan a Harry Potter terjedelmével vetekszik? Az meg honnan jött? Még potyognak a szovjet ejtőernyősök? :O
   Nem kicsi a baj!

    1. szaszi

     Tévedsz, Téged sem támadlak.
     De ez az arvisura a fergeteges népének kreatúrája, ők nevezik sikszének, rimának asszonyainkat. S ez a vakság kiveri a biztosítékot nálam 🙂
     Bosszant, hogy senkinek sem gyanús, hogy soha senki nem tudott róla, a Gestáinkkal, és a Tarihival ellentétben. ( Tarihi = Mátyás Corvináinak, megőrzött gestáinak megmentett/elrabolt darabjainak török másolata) A / választás azért van, mert ha a török nem rabolja el, a habsburg elégeti, mint a többit.

    2. szaszi

     Az arámi, és egyéb ős/nap keresztény( nem római, hanem a manicheus, párthus/szkíta/hun)
     emlékek pusztítása egyértelműen a jordán-pozitív egyeduralkodási vágy terméke. Tudod, a nagy izrael gyűlölő iszlám(?) állam még véletlenül sem támadja israelt, (ellenben oda menekülnek gyógyulni,) és közben bőszen rombolják a még fellelhető őskeresztény emlékeket.
     Ha már nekik nincs, másnak se legyen 🙂

     1. Szaszi!

      Erre egy logikus magyarázat van:
      Bebukták az Assad nélküli Szíria projektet… Kell egy új, ahol imádhatják seth-et, a vörös szemű vadszamarat…

     2. Igen ez logikus.
      És mondhatjuk-e,hogy az onnan menekülő nem keresztények nem beengedése hazánkba,egy rasszista döntés?
      Példálózok mondjuk Zsohár Zsuzsával aki egy borostás szír menekült alá feküdt,holott ismerjük a hitét,és hogy mennyire nem szeretik az arabokat.
      Jól körbe írtam,nem akarok most nagyon kohnkrét lenni.

 3. Fergeteg: Gesta Hungarorum.
  Nekünk semmi közünk nincs az északi halszagú mikulásokhoz.
  Kína bizonyítottan több mint 6000 éves államisággal rendelkezik.
  Csin Si Huang-ti: I.e 260 – I.e 210.
  Még a kínai történészek is hunnak írják le ezt a császárukat. “Mint a legősibb nép legnagyobb “isteni” emberét” emlegetik a több ezer éves kínai iratok. “A nép amelynek ő az “isteni fia” a nagy sárga folyótól a napnyugati hegyekig uralják a földet. Magukat Hunnak nevezik-nevezték, és a magyari nyelvet beszélik. Ősi nép, amely 3.000 éve kettészakadt. a nyugatiak beszélik az ősi nyelvet, míg a keletiek átvették (beolvadtak) a kínai nyelvcsaládokba és népbe, de egyes csoportjaik még megőriztek bizonyos kifejezés és dialektikus rendszert a valaha közös ősi nyelvből. Írásbeliségük is ősibb a kínainál”
  Nem is olyan régen épp a Duna TV mutatott be egy dokumentumfilmet amelyben egy kínai történészprofesszor értekezett erről.
  Na erre varrj gombot Fergeteg!

  1. Meglepődnék, ha igaz lenne, hogy “magyari nyelven” beszéltek. A hunok nyelvéből ugyanis csak pár szó maradt fenn, azok kiejtése sem biztos:
   http://s155239215.onlinehome.us/turkic/29Huns/HunnicPhraseEn.htm
   Ennek egy része “Jie people” címszó alatt az angol nyelvű wikipédián is megvan.
   Illetve “Hunnic language” alatt összefoglalták a kísérleteket. Ezekből szerintem a legérdekesebb a jenyiszeji nyelvekkel való rokonítás.
   https://www.academia.edu/1804191/Xiong-nu_Part2
   Vannak magyar vonatkozásai is, Ligeti Lajos révén. De egyelőre túl kevés az információ.
   Ha esetleg közölnéd a pontos forrásaidat… sokat segítene. “Egy kínai történészprofesszor” illetve “egy dokumentumfilm” (a Dunán) nem sokat mond és jelent. Az a gyanúm, hogy eljutunk még az “iszfaháni kódex” hoaxához is. Erről bővebben: gepnarancs.hu-hoz illeszd: /2013/04/iszfahani-kacsa/
   illetve
   pcblog.atlatszo.hu-hoz illeszd: /2014/10/22/a-sosemvolt-iszfahani-kodex-hun-szavai-egy-ostorteneti-csalas-anatomiaja/
   “Nekünk semmi közünk nincs az északi halszagú mikulásokhoz.” A nyelvünknek igen. Ennyi, és nem több, amit meg kellene érteni.

  2. Szélsőjobb:
   2017-11-01 – 15:48

   Hagyd ezt a provokatőrt. A magyargyűlöleténél csak az egója nagyobb. Igaz, ha onnan a valós tudásának szintjére esne, szörnyet halna.
   Ne etessük a trollt.

     1. Mondom: óvoda.
      Kevesebb Bácsfi Diánát/Avatarát kellene nézned a Youtube-on, akkor a zsidókkal meg a “szamarukkal” sem foglalkoznál annyit, hogy minden, furcsa hitedben veled egyet nem értőben őket lásd (nehéz lehet neked ennyi “zsidóval” körbevéve, szörnyű, hogy “zsidók” vannak mindenütt).
      De azt tapasztalom, V.Kutya linkjét is meglátogatva, hogy a Bal-Rad olvasói között van igény Bácsfi Diánára. Ezt már nem neked írom, Zeta. Veled az érdemi kommunikáció befejeződött, már csak szórakozunk.

     2. Ajjajj!
      Korábban írtam, akadj le a wikikről, mert sorban csúnyán égeted be magad 😀
      avatara, mi? bácsfy dájána mi? 😀 fajtádbeli agent provokatőr, sok sok jó magyar bajtárs került általa a mai ÁVÓ kezére. Neki pedig haja szála sem görbült, mi?
      fergetegesen komolytalan vagy! 😀
      Jajj! 🙁 🙁 🙁

      https://hu.rightpedia.info/w/B%C3%A1csfi_Di%C3%A1na

      Nem óvoda ez kicsijiddis! Hanem ez az a szánalmas szint, aminek a gojokat nézed.
      Tudod, tőletek számomra dícséret, amikor fikáztok, mert kibukik, hogy vitaképtelenek vagytok. Így pontosan azt kapod tőlem, amit érdemelsz.
      Semmit.
      Tudod? Psszt!

     3. Érzékelem, hogy az ismeretek hiánya mellett olvasási és értelmezési nehézségek is lehetnek a túloldalon, ezért igyekszem érthetőbben fogalmazni.
      “Kevesebb Bácsfi Diánát/Avatarát kellene nézned a Youtube-on, akkor a zsidókkal meg a »szamarukkal« sem foglalkoznál annyit, hogy minden, furcsa hitedben veled egyet nem értőben őket lásd (nehéz lehet neked ennyi »zsidóval« körbevéve, szörnyű, hogy »zsidók« vannak mindenütt).”
      Ez azt jelenti (lefordítom), hogy nem ajánlom őt. Egyébként utánanéztél már, ki beszélt a zsidók vadszamaráról? Elárulom: Bácsfi Diána, Avatara néven. Megtalálod itt:
      https://www.google.com/search?&q=b%C3%A1csfi+di%C3%A1na+ami+a+bibli%C3%A1b%C3%B3l+kimaradt&btnG=Search&hl=en&gbv=1
      Kínos, de nem nekem.
      Jaj, betetted a Rightpediát, de kedves! Köszönöm, soha nem gondoltam volna… (Lefordítom: már akkor réges rég tudtam, mit gondolnak róla, amikor először írtam róla neked a régi Bal-Radon. Azt hittem, te is tudod, honnan származik a vadszanarad története. Tévedtem…).
      “Tudod, tőletek számomra dícséret, amikor fikáztok, mert kibukik, hogy vitaképtelenek vagytok. Így pontosan azt kapod tőlem, amit érdemelsz. Semmit.”
      Némi szúrásnál többet aligha kaptál, mert nem szokásom visszaélni azzal, ha a “partner” nem partner. Ezzel szemben te “fikáztál” rendesen, alaptalanul. Apropó, a “fika” nem cigány szó? Csúnya Zeta!

     4. kicsirabbi!
      A stílus maga az ember, hiába változtatod jó fajtád szokása szerint a regedet, a bűzöd elkísér, és szaglik. Kevés vagy most is.
      Az istenállatodat meg imádd, mert átverni nem tudod, hiába zsonglőrködtök a számokkal 😀
      Na itt a vége, PONT.
      Psztt! 😀
      Jajj, elfelejtem, hogy nem szabad kiröhögni a balfékségeid. 😀

     5. Én is nevetek magamon, amiért leálltam veled, de bevallom, jól esett. Itt a vége? Akkor viszlát!

     6. Folytasd, te szerencsétlen! 🙂
      Mégsincs itt a vége? Bearanyozod a napot, Pam.

     7. Igen, mindannyian tudjuk, hogy több van benned. Ne aggódj, Zeta! Segítünk. A magánrendelés célja most az, hogy visszatérítsünk az óvodás kori regresszió állapotából, amelybe védekezésül süllyedtél, a stabil zsidóistenítő, butaságokat feltételező hangulatba. A biztató kezdet után ugyan kellemetlen elmozdulás volt tapasztalható, de kihozzuk a maximumot.

     8. Semmi baj, Zeta, öt szóval máris bővült a lemez. Legyőzzük azt a gonosz trollt, nem fogja piszkálni a tudatalattid, meglátod. Képzeld azt, hogy zsidó! Viszlát a következő etetésnél!

     9. Tudom, hogy telavivban magyar szövegértést nem tanítanak, vagy csak az egód nem bírja, hogy annak néznek, ami vagy? 🙂
      De tudod? Addig, míg nem tudod teljesíteni, felfogni (igaz, mivel? ) psszt!

     10. A terapeutád vagyok, Zeta, azt vetítesz rám az elméd sötét mélységeiből, amit akarsz. Most éppen a gonosz trollodat etetjük, és próbálunk visszahozni a gyermekkorból. Dolgozni fogunk a szörnyeden, hogy végleg eltüntessük, és visszatérítsünk a jó öreg zsidózó Zetához, aki vagy. Utána, ha már képes leszel néhány szónál többet leírni, és egy mondatnál többet felfogni, feltárhatjuk azt is, mi vezetett nálad odáig, hogy titkon elkezdted imádni a Gonosz Zsidó Istent, miközben lezsidózol bárkit, aki nem tetszik neked. Az ajtóm nyitva lesz.

     11. Ne erőlködj rabbi, el sem olvasom. Kár, hogy automatizálni nem tudom a választ!
      Ami tudod? 😀

     12. A terápia célja nem az olvasás megtanítása, az majd évek múlva az esti tagozat feladata lehet. Egyelőre maradjunk az alapoknál. Még sok dolgunk lesz.

     13. Az alany (Zeta) a kötekedést követő visszahúzódás után továbbra is gyermeki szinten kommunikál, a “tudod” és a “psszt” szavak gyakori használatával. Az előzőekhez hasonlóan vetíti rá képzeletét a terapeutára, mert az szerinte egy gonosz zsidó, egy kicsi jiddis troll rabbi, aki kevés hozzá. Nárcisztikus személyiségjegyek érzékelhetők. További jellemzők: előfordul a cigány beszéd és a cigánykodás. Zeta külvilág felé mutatott mentális és érzelmi állapotát tekintve ez a megszokott, számára természetes viselkedésmintát követi. Regressziós hipnózis válhat szükségessé, mellyel a kora gyermekkori élmények feltárhatók. Gyanú: zsidókkal és/vagy cigányokkal kapcsolatos negatív élmények, esetleg titkolt családi érintettség, ami az elfojtás miatt tartós személyiségtorzulást okozott.

     14. A páciens maladapiv reakciója a temporárius infantilizmus jeleit mutatja. Regressziós hipnózis javasolt.
      (Szükségem lenne egy segítőre ehhez a szerencsétlenhez. Petymeg, beszállsz a kezelésébe?)
      Most lazulj el, Zeta! Hunyd le a szemed!

     15. Minden figyelmedet összpontosítsd a szemhéjad izmaira, Zeta! Légy tudatában, hogy eltűnik belőled a feszültség!

     16. Most koncentrálj a szemedre, Zeta! Engedd, hogy ellazuljon! Érezd, hogy ellazul és elernyed!

     17. Lazíts, Zeta! És most irányítsd a figyelmedet az arcod felső részének izmaira!

     18. Koncentrálj rájuk! És lazíts!
      (Bármikor folytathatjuk, ne felejts el gyakran visszanézni! Le ne maradj, hogy azonnal reagálhass!)

     19. (A terápia fontos neked, Zeta, hiszen annyira követed, hogy üzeneteket is kapsz egy-egy bejegyzés után. Miért hagynálak cserben? Segítek neked.)
      Most koncentrálj az arcodra! Érezd, ahogy kimegy belőle a feszültség!

     20. Most koncentrálj a száj körüli izmokra! Érezd, ahogy kimegy a feszültség… és lazíts!

     21. Most érezd, ahogy elernyednek az állkapcsod izmai! Érezd, hogy ellazulnak! Az állkapcsod elernyed, és kinyílik a nagy szád.

     22. Ha netán folyna a nyálad, éppen úgy, mint amikor zsidót kívánsz, de nem találsz, érezni fogod, Zeta, hogy ha nyelned kell, megteheted. Továbbra is ellazult maradsz.

     23. Bizony.
      Most érezd a homlokod izmait! Sehol egy zsidó, felesleges feszíteni őket. Koncentrálj rájuk. és érezd, ahogy elernyednek! Lazíts!

     24. Naná. Eljutunk a célig, ne izgulj! Csak szépen, lassan.
      Most figyelj a fej hátsó részének izmaira! Arra helyre, ahol újszülött korodban tartottak, miközben rád csodálkoztak. Érezd, ahogy elernyednek, és lazíts!
      Folytatjuk…

     25. Látom nem fér az egódba, hogy valaki leszarja a fejed 😀
      Tudod? 😀

     26. (Mint eddig oly sokszor, ismét a saját jellemződdel vádolsz. Ha tányleg leszarnál, már rég vége lehetne, mert nem írnál ide, miután ideböfögted a hülyeségeidet, de az egódnak úgy látszik, kell ez a terápia. Ki vagyok én, hogy ne segítsek egy rászorulón?)
      Most fordítsd a figyelmedet a tarkódra… és lazíts!

     27. A fej minden izma ellazult. Érzed, ahogy elnehezül. Annyira ellazult és elnehezült, hogy lassan leengeded a párnára.

  3. “Fergeteg: Gesta Hungarorum.”
   Ajánlat: Györffy György: Anonymus. Rejtély avagy türténeti forrás? Akadémiai Kiadó, Budapest, 1988.
   115–116. oldal:
   “Ezeknek a krónikás elbeszéléseknek történeti értékük nincs. Amikor papírra vetették őket, századok óta elhalványodott a honfoglalás emléke; szövegük inkább csak arra használható fel, hogy megismerjük belőle a feljegyzésük idején uralkodó nézetet – esetünkben Pest és a Rákosmező központi helyzetét.
   Nem adhatunk általában hitelt Anonymus magyar honfoglalás-történetének sem, amely az események után háromszáz évvel beszélte el regényes formában, hogy a hét vezér és vitézei hogyan foglalták el az országot, és Árpád vezér miként jutalmazta birtokokkal őket, az Anonymus korában élt főurak őseit. Amit ennek során III. Béla király névtelen jegyzője elmond, az részben a korabeli viszonyok visszavetítése a múltba, mindamellett ott, ahol nemzetségi hagyományokat jegyez fel kortársainak őseiről és birtokviszonyaikról, beleértve az uralkodó nemzetséget, sok esetben hagyományra támaszkodik. […]
   Ha a honfoglalás lezajlását és Pest-Buda kezdeteit hitelt érdemlően akarjuk felidézni, az egykorú szűkszavú forrásokból kell kiindulnunk, s a későbbi feljegyzésekből csak azt hasznosíthatjuk, amit más forrás is támogat”

 4. És tudják miért NINCS SZÜKSÉGÜK A FELVIDÉKI MAGYAROKNAK VIZÉZ NAGYBÁNYAI HORTHY MIKLÓSRA és SZOBRÁRA ?! Mert amikor 1938-39-ben Sátoralja Úlyhelynél fehér lovon bevonult,virágözönt szórva a magyarhadsereg lábai elé, BEJÖVETELE UTÁN 3-NAPPAL, ismétlem HÁROM NAPPAL, már BÜDÖS FELVIDÉKI TETVES KOMONISTÁK voltak A SZÜLEINK. A Kassai ERZSÉBET DÓMTÓL az egész főteret pedig FELAKASZTOTT emberek “disziteték.” Az anyaországbeliek, pedig egyszerüen kutyáknak, alsóbrendüeknek alázták a szüleinket. A magyar gőg aztán meg is bosszulta magát, a DON kanyarban. Az első Csehszovákiában a szlovákoknak “KURVAMAGYAROK voltunk-és a mai napon is vagyunk, az ÚN. ANYAORSZÁGIAKNAK meg “BÜDÖS TÓTOK” voltunk-és ezidáig is VAGYUNK ! A JELLEMZÉS a második világégés befejeztétől MIT SEM VÁLTOZOTT ! Ez a cikk CÍMÉBŐL IS KIDERÜLT, sajnos ! Ez sérti az itteni magyarokat !

  1. Terminátor.
   Az köztudott, hogy a kommunistákat Horthy nem tartotta éppen Magyarország jótevőinek.
   A nép emlékeiben is elég elevenen élt még 1919 kiszabadult szelleme.
   Az hogy őseid éppen közéjük tartoztak, az a te szocproblémád. De mesedélutánt azért mégse kellene tartanod, mert sok minden elmondható arról a korról, de Rákosi elvtárs is megúszta azt a horthysta kegyetlenkedést 3 évi elzárással, amikor még ki is művelhette magát a börtönben.

 5. Zéta!
  Hagymási Béla név ismerős!?
  Nagy párttag volt ,kommunista!Aztán jött egy csehszlovákiai megkeresés,amelyben magas pozíciójú magyar katonatisztek,párttagok,stb.kiadatását kérték ,pontosan azon eseményeknek ,amelyeket termin8ator említ!Az egyik kivégzőosztag tagja volt,ezért akkor 2 évet kapott a cseheknek nem adták ki őket,mert agyonlőtték volna a felvidéki Horthy-akció miatt!
  Jószerével a rabkórházban töltötte a büntetését,mert már akkor beteg volt.Szabadulása után hamarosan meghalt.Elmondta,hogy a háború befejezése után minden nap várta,hogy jönnek érte,szinte napra pontosan megjósolta magának ,hogy mikor!
  Akkor érezte,hogy eljött az elszámolás órája,mikor a magyar lapok,és a tv. bemondta,hogy….Maria(a név nem pontos!!) 40-es éveiben járó nőt az partizánok elárulása miatt vonták felelősségre a cseh hatóságok,és agyonlőtték.Ez a hetvenes évek elején volt!
  Az árulás idején 16 éves volt,azért árulta el a partizánokat,mert már nem bírta a kínzásokat!
  Ennyit A Felvidék visszacsatolásáról!

  1. Ez így legenda. Forrásnak kevés, hogy ezt hallottam. Az, hogy a népbíróságok anno mit akasztottak az emberek nyakába, mára ismert, a fele sem volt igaz.
   Egyébként a felvidéki magyaroknak vajmi kevés közük volt ahhoz a 40 egynéhány levanteihez, aki ott hőbörgött.. A bosszú népe megmuttta magát.

 6. Most vettem csak a fáradságot, hogy végigolvassan az összes kommentet.
  Fergeteg…neked nagyon piszkálja a “csőrödet” ha valaki kétségbe vonja a hivatalos őstörténetünket…
  Eddig tőled nem tapasztalt infantilis szintre sikerült sűlyedned…
  Általánosságban elmondható, hogy kiemelkedően intelligens vitát folytatsz…nna ez nem volt az!
  Nem akarok én itt linkekkel és forrásokkal “fárasztani” senkit, de hogy valami rohadtul nem stimmel a “hivatalos” őstörténetünkkel…az számomra (!) napnál világosabb.
  Ennek ellenkezőjéről még pszihológiai trükkökkel sem tudsz (tudnál) meggyőzni.
  Egyébként szerintem a legalja, hogy az ilyen irányú képesítésedet erre a célra próbáltad felhasználni!
  Ez már az a szint mikor a kulcsmásoló elmegy betörőnek.
  Magadat buktattad le ezzel az “intelektuális gőggel”, miért ilyen fontos neked ez a téma…?

  1. Eltérő véleményt, kritikát meg lehet fogalmazni úgy, ahogyan te is tetted (bár lehet, hogy túlértékeltél), és lehet infantilis módon, mint például Zeta. Valóban elég gyerekes ez a “terápia”, mert alkalmazkodtam a szinthez. Ezzel lesüllyedtem? Én is úgy gondolom. Van egy kitűzött cél, ameddig szeretnék eljutni vele, aztán békén hagyom (bármikor kiszállhat egyébként). A kulcsmásolós hasonlatod szerencsére célt tévesztett, a hipnózis szövege nagyrészt egy kezem ügyében kallódó könyvből van, azzal kapcsolatban pedig, amire feltehetőleg gondolsz, nem tudok lebukni, az a képzelet szüleménye. Kifejezetten sajnálnám, amennyiben csatlakoznál Zeta zsidóvádjához. Akárhogy is, ettől természetesen nem fogom “kedvenceinket” jobban szeretni vagy utálni. Szerintem erősen túl vannak értékelve, ez óriási hibája nemcsak a “bal”libeknek, hanem a radikális jobboldaliaknak is “Európában” és Észak-Amerikában. Sem, túl, sem alábecsülni nem érdemes őket. Erősek, ez tény. De nem mindenhatók.
   Az eredeti vitatémában, mely már a bejegyzés témájától is elkülönült, kisebbségi állásponton vagyok, hangsúlyoztam. Ilyenkor egyetértésre, netán szimpátiára nem igazán lehet számítani, nem is várom el. Azoknak viszont, akik mindenben, ami nincs összhangban az elképzeléseikkel, rögtön zsidó mételyt látnak, nem mindig fogok, és nem is feltétlenül akarok megfelelni. Tehát vagy elengedem a dolgot, vagy (és ez a fárasztóbb) tarthatok tükröt is, aztán vagy felismerik magukat, vagy tovább dobálják az ürüléket a képmásukra. Mert a vége ez lesz, te már sejtheted: lemegyünk jó mélyre, egészen Zeta (képzeletbeli) feldolgozatlan traumájáig. Hogy ennek éppen annyi alapja van, mint az ő szardobálásának? Igen, ez elég valószínű.

    1. Rabbi! Ne magyarázd a bizonyítványod, ez nem a dohány utca. Hozzászokott az egód, hogy hasra esnek előtted, és nem bírod elviselni, ha nem adnak igazat, pláne azt, hogy lexarom a képedet. Az ámokfutásod után ez volt a minimum. Sajnos nem tudok reflektálni a sok baromságodra, mert mint írtam, amint a címsorba látom, hogy te erőlködsz, el se olvasom, mert ez nem a te témád, te foglalkozz ábrahám ősapátokkal, mi maradunk Nimródnál. Most csak Balázs miatt nyitottam meg.
     Ergo, tudod? Olvasd el a talmudod erre vonatkozó részét, (ebben a témában az se hazudik, ellentétben veled) addig pssszt!
     Ps: Továbbra se vergődj, pont letojom amit írsz, továbbra sem olvasom el.

     1. Most koncentrálj az orrlyukaidra! Érezd őket, és azt is, ahogyan ki-be áramlik a levegő!

     2. Érezd, milyen jó, hogy levegő jut be az orrodba, és a torkodon át le, egészen a tüdődbe!

    2. Bocsánat, Balázs, de ha már kialakítottál egy véleményt ennyi információ alapján, nem fogom törni magam, hogy megváltoztasd.

   1. (Dehogynem. Észre sem veszed, hogy hülyét csinálsz magadból.)
    A levegő áramlása egyre jobban ellazít, Zeta. Nagyon kellemesen érzed magad. Mind mélyebb és mélyebb a relaxáció.

    1. Most, miközben veszel egy mély lélegzetet, Zeta (amilyen mélyet csak tudsz), érezd, ahogy ellazulnak a rekeszizmok!

    2. Vegyél még egy mély lélegzetet, Zeta, és érezd, hogy egyre jobban elengeded magad!

     1. Felébredtél, Zeta? Nagyon jó! Érezd, ahogy a relaxáció átterjed a hasizmokra! Koncentrálj ezekre az izmokra!

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .