Ismét egy fogdán töltött nap

Mert a rendőrség törvényt alkot?

Történt, hogy a Sárgapólósok 2017. szeptember 28-i budaörsi otp bankos akciója közben megérkezett a rendőrség.

Ahogy mostanában lenni szokott nem észleltek semmilyen szabálysértést, így nem is intézkedtek.

A parancsnok félrehívott, és jogi baromságokat kezdett mondani nekem. Miután felhívtam erre figyelmét, és kértem, hogy erről részletesen egyeztessünk, azt mondta nem fog most jogászkodni.

Kis idő múlva többször felszólították a biztonsági őrt, hogy kezdjen el minket tettleg kitaszigálni a bankfiókból, mert ha ennek nem engedelmeskedünk, akkor garázdaságot követünk el.

Egy idő után az egyébként vonakodó biztonsági őr megtette, amit a rendőrök kértek. Ezt követően minden felszólítás nélkül a rendőrök már fel is kaptak és vonszoltak az ajtó felé.

Ugyan így tettek Sándor Lacival is.

A többiek a minket cipelő és kísérő rendőröket követve kimentek a bankfiókból, és értetlenül nézték, ahogyan betuszkoltak két külön rendőrautóba, és vittek is az út másik oldalán lévő rendőrségi előállítóba.

Este későn őrizetbe vettek, hajnalig utaztattak rendőrautókkal, és gyorsított eljárásban állítottak bíróság elé.

Délelőtt vissza szállítottak a Budaörsi Járásbíróságra, ahol több órás tárgyalás, tanú meghallgatás, és videózás után a bírónő kijelentette, hogy további bizonyításra van szükség és megszüneti a gyorsított eljárást. Rendes szabálysértési eljárásban kell lefolytatni az ügyet.

Az egész macera abból adódott, hogy – a rendőrtanú elmondása szerint – létezik egy új eljárási utasítása a rendőrségnek a bankokon belüli véleménynyilvánítások kezelésére. Állítólag ez azt tartalmazza, ahogyan a fent írtak szerint eljártak a rendőrök. A rendőrségnek nem kell felszólítania a tüntetőket a bank elhagyására. Meg kel kérni a biztonsági őrt, hogy kezdjen el a véleménynyilvánítókkal szemben testi kényszert alkalmazni, és aki ennek ellenáll, azt garázdaság miatt elő kell állítani.

Mivel ennél nagyobb baromságot még nem láttam, és erősen aggályos ez az eljárás, a lenti levelet írtam a budaörsin kívül több érintett rendőri szervnek.

Az esemény videója:

A szabadulás utáni sajtótájékoztató

Képek itt érhetők el: https://www.facebook.com/imre.uhrin/posts/10210391565481786

 

Hajrá!

PL

Tárgy: Fontos és sürgős megbeszélni való banki véleménynyilvánításokkal kapcsolatban

Tisztelt Rendőrkapitányság!

Tisztelt Illetékes!

Ezt a levelet közvetlen érintettség okán az ORFK, Pestmegyei-RFK, BRFK, Szigetszentmiklósi, Monori, és természetesen a Budaörsi Rendőrkapitányságoknak küldöm.

 Leginkább azzal a rendőrségi utasítással kapcsolatban kérek részletes információkat, amiről Tóth-Megyesi László r.szds 2017.09.29. napján a Budaörsi Járásbíróságon tanúkénti meghallgatásán beszélt.

Kérdésre azt mondta el, hogy ez egy általa pontosan meg nem jelölt ideje van érvényben. Tehát nem túl régen.

Lényegi tartalma az az utasításnak, hogy bankfiókban történő véleménynyilvánítás során a rendőrség szólítsa fel a banki biztonsági személyeket arra, hogy a rendőrség jelenlétében alkalmazzanak testi kényszert a békésen véleményt nyilvánítókkal szemben. Aki ennek ellenáll, azt felszólítás nélkül állítsák elő, és garázdaság miatt – csupán azon okból, mert a biztonsági őr testi kényszerének ellenállt – gyorsított eljárásban állítsák bíróság elé.

Vannak egyéb észrevételeim is, amiket szintén a 2017. szeptember 28-i budaörsi – enyhe ellenállói túlzással, valamint a közvélemény által jellemezve – véres jelenetek szolgáltatták. Egy rövid idézet egy fészbúkos bejegyzésből: „Én ezt az esetet úgy könyvelem el, hogy megkezdődött az általam már három éve említett összecsapás. A gumibot még a helyén maradt, de már egyes rendőrök nagyon szorongatják.”

Azt gondolom, hogy illett volna azt a jól behatárolható kört magának a rendőrségnek értesíteni, akik a legutóbbi bankár-rendőri paktum közvetlen és leggyakoribb érintettjei. (Az az utasítás, amit Tóth Megyesi László r.szds említett a bíróságon)

Biztosan észrevették, hogy ez utóbbi mondatom csupán irónia. Valójában természetesen az egész társadalmat kellett volna tájékoztatniuk, ha egy alapjogot – jelen esetben a véleménynyilvánítást – korlátozó új intézkedést vezetnek be.

Igazából a mostani utolsó mondatom sem állja meg a helyét, mert az már egy másik kérdés, hogy a véleménynyilvánítást kizárólag törvényben lehet korlátozni, és biztosítani kell, hogy a véleménynyilvánítást gyakorló személyek ezt a rendelkezést megismerjék, fel tudjanak rá készülni.

Ez utóbbi nem csupán az én véleményem, hanem az Alkotmánybíróságé is a 18/2000. (VI.6) határozatban. A 3.2 pontban egy Emberi Jogok Európai Bírósága ítéletére hivatkozva (Eur. Court H.R. Dalban v. Romania judgment of 28 September 1999, par. 49) mely az alábbiak szerint rendelkezik:

Az Emberi Jogok Európai Bírósága gyakorlata alapján a véleménynyilvánítási szabadság korlátozhatóságához három feltételnek kell egyszerre teljesednie.
Első követelmény, hogy a megszorításokat “törvényben kell szabályozni”. A Bíróság joggyakorlata szerint ez elsősorban nem meghatározott jogforrási szintet, hanem a szabályozás minőségét jelenti: minden megszorító rendelkezésnek meg kell felelnie a pontos meghatározás feltételeinek. Minden megszorító rendelkezést olyan pontossággal kell megfogalmazni, hogy az állampolgárnak lehetősége legyen – ha szükséges, jogi tanácsok megszerzése után – arra, hogy a körülmények által indokolt ésszerű mértékben előre lássa a meghatározott cselekedetből származó következményeket, képes legyen magatartását a törvényhez igazítani.”

 A fentiekből következik, hogy egyrészt lehetőséget kellett volna biztosítani az éritettek számára a rendelkezés pontos megismerésére, és arra, hogy fel tudjanak rá készülni.

Pl, amikor Tóth-Megyesi László félrehívott és értelmezni próbáltam az általa elmondottakat, nem azt kellett volna mondania, hogy ő most itt nem jogászkodik, hanem segítenie kellett volna abban, hogy megértsük az összefüggéseket. Itt nem foghat helyt, hogy nem volt rá ideje, mert sem személyek biztonsága, sem vagyonbiztonság nem volt veszélyben. Ez egy mentő cselekedet lehetett volna, ha már a megismertetés kötelezettségét nem teljesítették.

Ezen kívül azért is aggályos, amit műveltek, mert – Tóth-Megyesi László elmondásából, és a bankban elhangzottakból – arra lehet következtetni, hogy egy rendőri utasítással egy törvényhely elkövetési magatartását kívánták kibővíteni. (Tóth-Megyesi László r.szds szerint azzal követ el valaki garázdaságot, hogy nem engedelmeskedik egy biztonsági őr taszigálásának, ráadásul úgy, hogy a taszigálás végrehajtására a rendőrség ad utasítást.) Ilyen a garázdaság tényállásban nincs.

Természetesen az általam kívánt közös értelmezés csupán enyhíthette volna a következményeit annak, hogy nem tették közzé az utasítást.

Azon ne csodálkozzanak, ha egy ilyen nyilvánvaló alapjogsértés esetén azonnali reagálásként véleménynyilvánítási céllal passzívan ellenáll egy jogvédő.

Amennyiben láttak volna arra jogos alapot, hogy a véleménynyilvánítókat, és sárga pólóban ügyet intéző személyeket felszólítsák a bankfiók elhagyására, akkor nyilván ezt a rendőrségnek kellett volna megtennie.

Másrészt – az eddigi információk alapján – egyértelmű, hogy amit utasításban adtak, azt csupán törvényben lehetne szabályozni.

Mivel nem meríti ki a garázdaság törvényi tényállását az, hogy valaki nem engedelmeskedik a vagyonőr taszigálásának, így nem volt jogilag értelmezhető, amit a rendőrök a helyszínen mondtak.

Úgy is mondhatnánk, hogy törvényekkel teljesen ellentétes felvilágosítást adtak.

Amennyiben az utasítást elérhetővé tették volna az érintettek számára, akkor lehetőség lett volna, hogy azt értelmezzük, vagy vitassuk a vonatkozó, vagy alkalmazott törvények összevetésével.

A továbbiakra nézve sem késő még egyeztetni az utasítás ránk vonatkozó részeiről. Már csak azért is, mert nyilvánvaló, hogy a közeljövőben is várhatók banki véleménynyilvánítások.

Ahogyan eddig is, Szigetszentmiklóson bármikor állunk rendelkezésre akár kisebb, akár nagyobb csoportban.


 1. október 3. napján, kedden, Monoron lesz bírósági tárgyalása több olyan személynek, akik rendszeresen nyilvánítanak véleményt bankokban. A Budaörsi és korábbi monori eset miatt ott is célszerű lenne még a bankok nyitása előtt egyeztetni a fent említett rendőri utasítás értelmezésével kapcsolatban. Természetesen a cél érdekében, és a további rendőrséghez nem méltó jelenetek elkerülése érdekében hajlandók vagyunk korán kelni, és még a bankok nyitása előtt a rendőrségen egyeztetni a szóban forgó utasítással kapcsolatban.

Szerdán, 2017. október 4-én más ügyben többen a BRFK-n járunk a délelőtti órákban. Ott is szívesen találkozunk akár főkapitányi szinten is az illetékesekkel. Csak jelzem, hogy miután korábban Dr. Mihály István dandártábornok úrral, és a Szigetszentmiklósi Rendőrkapitánnyal is találkoztam, sok mindenben rendeződött az ellenállók, és a rendőrség viszonya. Sajnos kérésünk ellenére sem a BRFK, sem az ORFK vezetője nem volt hajlandó fogadni korábban. Lehet, hogy kiderülhetett volna, hogy kinek, mi a szándéka, célja, lehetősége.

Természetesen, Budaörsön is szívesen egyeztetünk nyugodt körülmények között az alkalmazott rendőri utasításról. Már csak azért is, mert úgy tudom, hogy pénteken, október 6-án egy rendőrség előtti tüntetés kapcsán úgy is ott járunk. Természetesen – ha már ott járunk – előfordulhat, hogy előtte, vagy utána, bankokat is meglátogatunk. Természetesen, szigorúan a meghirdetett rendezvénytől elkülönülve.

Nem lenne baj, ha végre megismerhetnénk, hogy a véleménynyilvánítást milyen új utasításokkal kívánják korlátozni.

Amennyiben van igény a rendőrség részéről is a megelőző – Budaörs esetében megutózó is – egyeztetésre, úgy az ismert elérhetőségeimen készséggel veszem az időpontjavaslatokat.

Az újítással – mármint, hogy ami korábban nem volt garázdaság, most már az lett – kapcsolatban a 29-i tárgyaláson a bírónőnek volt egy kiemelendő költői kérdése: „Nem lehet, hogy megelégelték?”

Természetesen lehet. Csak ebben az esetben tájékoztatni kellene az érintetteket. És akkor nem hoznák olyan kellemetlen helyzetbe a munkatásaikat, mint volt Skáfár Zoltán r.szds a bankban, amikor zavarában hangosan kiabálta, hogy „Itt a rendőrség!”.

Csak megjegyzem, hogy ha volt is olyan, amit a bíróságon állítottak, hogy valakik esetleg elmentek a bankból, az csakis a rendőrség törvénysértő, és ésszerűtlen, hangzavart, és fölösleges felfordulást keltő intézkedésének volt köszönhető.

Igazán megpróbálhatták volna a három felszólításos módszert. Azon kívül, hogy az legalább törvényes lett volna, még a rendőrség megítélését is legalább szinten tartották volna. Sok rendőr tudna mesélni arról, hogy ilyen estben a bankban lévő Sárgapólósok engedelmeskedtek a rendőri felszólításoknak.

Igaz, hogy volt olyan, hogy nem, de annak minden esetben nyomós oka volt.

Azok a rendőri vezetők, akik közreműködtek az utasítás megalkotásában, és végrehajtatásában, szégyelljék magukat. Miattuk kellett – az egyébként általában megbecsülést érdemlő munkatársaiknak – elviselniük a felháborodott emberek rendőrséggel szembeni véleménynyilvánítását.

Úgy gondolom, hogy felelősség terheli azon középvezetőket is, akik nem szólaltak fel az újonnan bevezetett intézkedés ellen, és azt vakon teljesítették.

Nem álok messze attól, hogy úgy gondoljam, hogy a bevezetett utasítás egy szándékos provokáció volt, ami azt a célt szolgálta, hogy a sárgapólósok ellen fel tudjanak lépni. Őket lecsukhassák, és rögtönítélő bíróság elé tudják állítani. Ezzel még több embert el tudjanak tántorítani a kifosztással szembeni véleménynyilvánítástól. Gyakorlatilag megvalósították a véleménynyilvánítás büntetőjogi eszközökkel történő korlátozását.

Azt az aljasságot is fontos megemlíteni, hogy a gyorsított eljárás nem teszi kötelezővé az őrizetbe vételt. Legfeljebb lehetőséget ad rá. Egész nyugodtan hazaengedhettek volna, hiszen még soha nem hiányoztam egyetlen bírósági tárgyalásról, vagy kihallgatásról sem, ahol kötelező volt megjelennem.

Azért is aggályos, – és jól látta a bíró – mert ez egy sokkal bonyolultabb ügy, mint, hogy gyorsított eljárásban meg lehetne tárgyalni.

Az őrizettel korlátozták a védekezéshez való jogainkat is.

Egy másik fészbúkos bejegyzés is jól jellemezte az intézkedést: „“Ellenünk tört a kény uralma, vérben áztatja zászlaját,”

Gusztustalan volt, hogy többször felszólították az őrt, hogy szándéka ellenére alkalmazzon testi kényszert a rendőrök előtt azzal a céllal, hogy azonnal, rendőri felszólítás nélkül előállíthassanak, és gyorsított eljárásban elítélhessenek Sárgapólósokat.

Ráadásul 30 nap elzárást kértek ránk… A közelmúltban egy közismert esetben garázdaság bűncselekményi alakzatát – bíróság és ügyészség szerint – elkövetők is, csupán kényszermunka büntetést kaptak.

És mindezt, a fent leírt aljasságot azért tették, mert a bankároknak nem tetszik, hogy a Sárgapólósok békésen véleményt nyilvánítanak.

A dilemmát értem.

Ha a rendőrök egy véleménynyilvánításon látnak olyan korlátozó okot, ami egyben arányos oszlatási ok is, akkor azt a rendezvényt fel kell oszlatniuk. Ha nem látnak ilyent, akkor biztosítaniuk kell. Ez utóbbit egyébként az utóbbi időben többször nagyon helyesen, és jogkövetően végre is hajtották. Ilyenek voltak többek között a szigetszentmiklósi otp-s véleménynyilvánítás, Nyugati téri otp fiókban és az erste központban végrehajtott besátorozások.

Ezekkel nincs is dilemma.

Csak aztán minden bizonnyal jött az uzsorás, és hisztizett egy cseppet. És voltak olyan rendőrök, akik megalkották az említett bénára sikerült utasítást. Még az is lehet, hogy azért nem tették közzé, mert két perc alatt szétszedtük volna.

Inkább érvek nem lévén arra hivatkoztak, hogy nem jogászkodnak. Azért az elég aggályos, ha ez intézkedő rendőri parancsnok úgy akar intézkedni, hogy nem tudja elmondani az intézkedés jogalapját.

És itt van az, ami még ma is gátolja sok esetben a demokratikus alapjogok gyakorlását, és egy demokratikus társadalom kifejlődését: Amikor úgy hajt végre utasítást egy rendőr, hogy nem mondja el az intézkedés jogalapját, vagy eleve azért nem tudja elmondani, mert nincs jogalapja, vagy nem ért egyet az utasítással, mert Ő maga is tudja, hogy nem jogszerű.

Az esetleges egyeztetéstől függetlenül azt megelőzően is kérem, hogy fent emlegetett rendőri utasítás teljes szövegét elektronikusan is küldjék meg részemre.

A Budaörsi Rendőrkapitányságot kérem, hogy a lefoglalt hang és kép rögzítőkről másolják le a számukra érdekes adatokat, és pénteken – ha már úgyis ott járok – adják azokat vissza. Ha az előadónak kellemetlen lenne velem találkozni, elég, ha leadja a portán.

Mivel előfordulhat, hogy valamelyik címzett és érintett rendőri szerv nem látta még az eseményeket, így ide másolom az elérhetőségét:
https://www.facebook.com/Nemadomahazamat/videos/2065128330179768/?hc_ref=ART62tlQ_SDaBZuN6E86iOHT07w_r7O0ON-InOj9G88tOmaFGnxLbWp9C_5rfW1HxWs

Tököl, 2017. szeptember 30.

Tisztelettel: Póka László”

 

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a piktogrammra kattintva Pay-Pal-on

PayPal - The safer, easier way to pay online!

vagy közvetlen postai úton:

Molnár Erzsébet

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”-rovatban tájékoztatjuk!

 

 

 

“Ismét egy fogdán töltött nap” bejegyzéshez 9 hozzászólás

 1. Mi beszélgetünk rendörökkel is akiknek szintén van SFR hitelük.
  Ök sem a bankokkal szinpatizálnak.

  Vedd ki a rágogumit a szádbol.
  Kezd el huzzni ellentétes irányba.
  Nyulik nyulik,és már beletörödsz,hogy nem szakad el a leg váratlanabb pillanatban elszakad.

  Lehet,hogy az a rendör-parancsnok fog elöször pofán vágni egy bankárt. 🙂

 2. Ez a biztonsági őrös taszigálásra való felhívás nem más,mint a rendőrség provokációja!
  Erre azért vannak nem csak honi,hanem nemzetközi szabályok,hogy a rendőrség nem provokálhat “eseményt”!
  Hogy képzelte a rendőrség!?
  Szolgálunk,és védünk?!
  Szorongunk és félünk?!Provokálunk,és verünk?!

 3. Ehéten kint voltunk Kőbányán a Bankcsapda szervezte tüntetésen, ott egy kétgyermekes család vett fel 5millós hitelt aminek a felét visszeúafizették és jelenleg 30milliót követlenek rajtuk és kilakoltatták őket.Sajnos a családot megfenyegették, hogy elveszik a gyerekeiket ha ellenállnak a kilakoltatásnak, így feladták a küzdelmet, így nem volt semmi komoly konfrontáció a hatóságokkal.
  Jövőhét szerdán Ócsán lesz hasonló, de ott már várható balhé, mert a család nem enged. Jöjjetek minél többen, mert kell majd a tömegerő.
  A párom felvett 12milliót, 90ezres törlesztésre. A szokásos forgatókönyv szerint hamar felszaladt 130ezerre, majd többre, amit nem tuott már törleszteni, így eladták a házat 9millióért, azt mindet befizették a banknak, azóta is folyamatosan vonják az öccsétől a fizetése felét és most tettek a párom számlájára 23milliós inkasszót!!! Le is szedtek a számláról vagy 35ezer ft-ot.Van baj a matekkal rendesen!
  Gyertek, tegyünk ellene!

  1. A keleti gládio szivesen segit.
   Csak legyen kiknek.

   Nincs kiknek akkor kiken segitsen a profi szakember garda?.

   Adjátok át mind a házatok sorba a tolvajoknak lehajtott fejjel.

   Vagy vegyetek példát a katalánoktol.

  2. ott kell kezdeni, hogy nem veszel fel hitelt. Ha felvetted, meg tessék törleszteni. A banki részvényeimre csak így lesz osztalék, fizess adós.

    1. elfogult vagy, meg én is. Az osztalék az én profitom, az én pénzem.
     Nem kéne hitelt felvenni.

     1. kutya! Magának meg júdáspénzt, azaz osztalékot nem kéne felvenni erkölcsi és morális szempontból.De ezt ön szociopata, pszichopata gátlástalansága miatt nem ismerheti, mert erre nincs motiválva.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .