A lovak közé dobott gyeplő

Itt van a devizahiteleseket fékező, lebéklyozó EBRD-vel történt megállapodás magyarul. / Megállapodás az utolsó fél által aláírt napon lép hatályba és mindaddig hatályban marad, amíg bármelyik Fél írásban értesíti a másik felet arról, hogy szándékában áll ezt a Megállapodást megszüntetni. Ebben az esetben ez a Megállapodás az értesítés másik Fél általi kézhezvételét követően megszűnik, kivéve, … Bővebben: A lovak közé dobott gyeplő