Figyelmeztetés Belgium, és Brüsszel számára.

Demokratikus társadalomra veszélyes személyt kíván a Magyar Kormány Brüsszelben alkalmazni.

 

Miután megjelentek a hírek, arról, hogy trócsányi locsolós felesége Brüsszelbe, Magyarország Nagykövetségére megy dolgozni, helyesnek láttam figyelmeztetni Belgiumot, és az EU-t is arra, hogy mennyire veszélyes embert kaptak a nyakukba.

Ha másért nem, a móka kedvéért.

Tárgy: Figyelmeztetés Belgium, és Brüsszel számára. – Demokratikus társadalomra veszélyes személyt kíván a Magyar Kormány Brüsszelben alkalmazni.

Tisztelt Illetékesek!

Súlyos veszélyforrásra hívom fel a figyelmüket.

Sajtóhírek szerint a Magyar kormány egy igen veszélyes személyt delegált Belgiumba. Trócsányi László igazságügyi miniszter felesége személyében.

Sajtóhírekben a neve több formában is forog: Trócsányi Lászlóné, illetve Doór Krisztina.

Ez a személy a napokban szándékosan, saját ellenvéleményének hangot adva agresszíven lépett fel közterületen békésen véleményt nyilvánító emberekkel szemben.

Ellene büntető feljelentés elbírálása van folyamatban.

Trócsányi László és felesége az Orbán Viktor által épített diktatúra megtestesítői. Trócsányi László a kormányt irányító oligarchák megrendelései szerint nyújt be törvényjavaslatokat, amiket Orbán Viktor kormánya, és parlamenti többsége társadalmi egyeztetés nélkül sorra elfogad.

A törvények elősegítik a közpénzek, így Európai Úniós források magáncélra használatát.

Gyakorlatilag ezen kormányzati lépések ellen békésen tüntető személyekkel szemben nyilvánult meg erőszakosan már nem első alkalommal a fent említett személy. Sajtóhírek szerint Trócsányi Lászlónét (Doór Krisztinát) Magyarország Belgiumi Nagykövetségén egyéb munkatársként kívánják foglalkoztatni.

Annak a gyanúja is felmerül, hogy a tette miatti büntető felelősségre vonás elől akarják Brüsszelben elrejteni.

Erőszakos magatartása a feljelentés szerint kimeríti a:

–          Garázdaság (Btk. 339. §)

–          Közösség tagjai elleni erőszak (Btk. 216. §)

–      Önbíráskodás (Btk. 368. §) törvényi tényállásait, melyek akár 5 év elzárással is fenyegetik.

A feljelentés szövegét lentre másolom.

Mi nem bánjuk, hogy egy ilyen ember nincs Magyarországon. Azt is szívesen vennénk, ha elvinnék a férjét (igazságügyi miniszter) és főnökét Orbán Viktort is, az egész haveri körével együtt. Lehet, hogy egy élhetőbb, demokratikusabb ország lennénk. De Önök vigyázzanak. Ezek veszélyesek.

Különösen az miatt felháborító Trócsányi feleségének tette, mert erőszakosan lépett fel egy a hatalom által üldözött csoport tagjaival szemben elsősorban a csoporthoz tartozásuk miatt.

Ez a csoport a Magyarországon diktatúrát építők által rettegett „Sárgapólósok” (Nem adom a házamat mozgalom).

Olyan személyeket ért a támadás, akik rendszeresen szólalnak fel különleges, figyelemfelhívó, de békés eszközökkel az épülő diktatúra, a közpénzek magáncélra használata, a szabadságjogok korlátozása, az igazságszolgáltatás hatalmi ágának bekebelezése ellen.

A csoport tagjaival szemben több mint 100 szabálysértési és büntető eljárás indult. Többször előállították őket, és többen voltak közülük több napig börtönben. Az ügyek nagyobbik részében az eljárások felmentéssel végződtek.

Vannak olyan bírók, akik kiszolgálják a hatalmat, és törvénytelen eljárásokkal néhány ügyben elrettentő büntetést róttak ki. Eddig az elmarasztalások összesen 3 000 000 Ft büntetést jelentettek számukra. Ez az összeg a Magyarországon elérhető jövedelmek tekintetében rendkívül magas. Az elmarasztalással végződött ügyek egy része az Emberi Jogok Európai Bíróságon van, vagy oda kerül hamarosan.

Az erőszakos jelenetek, valamit az azzal kapcsolatos sajtóhírek a lentre másolt feljelentésen elérhető hivatkozásokra kattintva tekinthetők meg.

A Sárgapólósok legutóbbi véleménynyilvánító akciója, amit Orbán Viktor által közpénzből a háza mellé épült stadionnál hajtottak végre itt tekinthető meg:

Vágatlanul: https://www.youtube.com/watch?v=G4QeJ0dI038&t=2389s

Rövid videó az események szellemes leírásával itt látható: https://www.facebook.com/lang.alexander.1/videos/1416083658504704/

Jelen figyelmeztetést az alábbi érintett címzetteknek küldöm:

–          Belgium Magyarországi Nagykövetségére, Budapest@diplobel.fed.be

–          Európai Bizottság Magyarországi képviselete, comm-rep-bud@ec.europa.eu

Tököl, 2017. augusztus 31.

Tisztelettel: Póka László

0630-931-9802

Feljelentés:

„Tárgy: Feljelentés békés tüntetők elleni erőszakos magatartás miatt. – trócsányinak mennie kell!

 Tisztet Rendőrkapitányság!

 Alulírott Póka László feljelentéssel élek az alábbi hivatkozásokon látható eseményekkel kapcsolatban:

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=4SABCnmKon4&feature=youtu.be

Facebook: https://www.facebook.com/Nemadomahazamat/videos/2009442245748377/

Úgy gondolom, hogy a felvételeken kék ruhában látható nő, aki minden bizonnyal trócsányi lászló iGazságügyi miniszter felesége, bűncselekményt követett el.

Az általa megvalósított cselekvéssel, miszerint az utcán (közterületen) békésen véleményt nyilvánító, személyeket szándékosan lelocsolta, az alábbi bűncselekményeket követte el:

–          Garázdaság (Btk. 339. §) bűncselekményi alakzatát, hiszen erőszakos volt, kihívóan közösségellenesen viselkedett, és cselekvése alkalmas volt arra, hogy másokban riadalmat, megbotránkozást keltsen.
A megbotránkozás, közfelháborodás meg is valósult. Ez látható a felvételeken is a jelenlévők részéről, és látható az esetről tudósító különböző hírportálok hozzászólásaiban is.  A cselekmény megbotránkozásra való alkalmasságát erősíti, hogy több napon keresztül a fősodratú sajtó is kiemelten foglakozott az üggyel, valamint ismert politikusok is beszéltek róla.

–          Úgy gondolom, hogy elkövette a Közösség tagjai elleni erőszakot is. (Btk. 216. §) Hiszen a lakosság egyes csoportjához tartozása miatt (Sárgapólósok, SeVizás ellenállók, kormányellenes civilek) olyan kihívóan közösségellenes magatartást tanúsított, amely alkalmas volt arra, hogy a csoport egyes tagjaiban (olyanok is, akik ott sem voltak, csak látták, vagy hallották az erősazkos esetet) riadalmat keltsen. (A filmen is láthatót, hogy volt, aki nem is mert átjönni az erőszakos oldalra, a kamerát tartó személyt előbb menekülésre késztette, ijedtében le is lépett az úttestre, ezzel veszélyeztetve a saját testi épségét)

–          Szerintem kimerítette a Btk. 216. § (2) bekezdést is: „Aki mást valamely nemzeti, etnikai, faji, vallási csoporthoz vagy a lakosság egyes csoportjaihoz tartozása vagy vélt tartozása, így különösen fogyatékossága, nemi identitása, szexuális irányultsága miatt bántalmaz, illetve erőszakkal vagy fenyegetéssel arra kényszerít, hogy valamit tegyen, ne tegyen vagy eltűrjön, egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

 –          Akár a (3) bekezdés is szóba jöhet, hiszen a slagból folyó víz akár felfegyverkezést is jelenthet.

–          Véleményem szerint megvalósította az önbíráskodás bűncselekményét is (368. §).
Vagyoni igénye, hogy hatalmon maradhasson a férje. Közismert, így tudatát minden bizonnyal átfogta, hogy a Sárgapólósok vicces, közkedvelt véleménynyilvánító tevékenysége a hatalmat bitorló politikai elit – melynek férje meghatározó személyisége – ellen is hatnak. Bukásuk esetén a jólét (vagyoni igény) is szerte foszlik.
Láthatóan abból a célból irányította szándékosan a vízsugarat a véleménynyilvánítókra, hogy erőszakkal arra kényszerítse őket, hogy felhagyjanak véleménynyilvánító tevékenységükkel, így vagyoni igényének érvényt tudjon szerezni.

Az esemény 2017. augusztus 15. napján 15 óra körüli időben történt, Budapest XII. kerület Mártonhegyi út 10/G. szám ellőtti közterületen történt.

Indítványok:

Indítványozom, hogy gyanúsítottként hallgassák meg a trócsányi lászló feleségét, és javaslom, vegyék őrizetbe, majd kezdeményezzék előzetes letartóztatását, hiszen fennáll a bűnismétlés beszélye. Már csak azért is, mert korábban is történt részéről erőszakos magatartás békés véleménynyilvánítókkal szemben. Akkor erőszakos magatartása verbálisan, és fenyegetőzéssel valósult meg. Jól látjuk, hogy az akkor megkezdett, közben előkészített bűncselekményt 2017. augusztus 15. napján megvalósította. Tartani lehet attól, hogy szabadon hagyása esetén a sértettek sérelmére újabb bűncselekményeket fog elkövetni.

A korábbi események ebben a videóban tekinthetők meg 2:45-től: https://www.youtube.com/watch?v=E6dY5FWHB_k&t=316s  

 Indítványozom, hogy tanúként hallgassák meg azon személyeket, akiket a rendőrség 16 óra előtti percekben a Budapest XII. kerület Cinege út 5. szám előtt igazoltattak. Ezen igazoltatás itt nézhető meg: https://www.youtube.com/watch?v=psMo6MnGVU8

Indítványozom, hogy a feljelentésemben hivatkozott valamennyi videófelvételt töltsék le, azokat az iratokhoz csatolják.

 Indítványozom, hogy házkutatás során mint bűnjelet foglalják le a slagot, és a vizet is. Pont úgy, mint ahogy kövéres zaklatási ügyben házkutatást tartottak békés véleménynyilvánítók lakásain, és véleménynyilvánító plakátokat foglaltak le.

Ki se találják, hogy elutasítják a nyomozást, mert, hogy nem volt erőszakos meg ilyesmi. Volt néhány garázdasági ügyünk. Tudom, miről beszélek.

Legyen kicsit több bátorságuk a nyomozáshoz, mint volt a Közlekedésrendészetnek, amikor az első számú uzsorás felesége majdnem halálra gázolt szándékosan több tüntetőt.

Annál is legyen nagyobb bátorságuk, mint amikor orbán viktor felesége panaszkodott, hogy a bankárok a férje torkát el akarják vágni, mert próbál segíteni a SeVizásokon, és az NNI elutasította a nyomozást.

Ez utóbbinak a videófelvétele itt tekinthető meg. Hátha valaki mégis lesz Önök közül olyan tökös, hogy észreveszi, hogy ez terrorcselekménnyel fenyegetés: (Legalábbis jobban, mint egy kirakatbetörés kilátásba helyezése) https://www.youtube.com/watch?v=bBjK_LaEYAY

 Néhány sajtóhír a történtekről, ami szintén erősíti a megbotránkozás, közfelháborodás megvalósulását, valamint, hogy az elkövető magatartása közösségellenes volt, nyíltan szembement a közösség elvárásaival, az együttélés alapvető normáit nyíltan kihívóan semmibe vette. A felháborodás a tettének társadalomra való veszélyességét is igazolja.

http://sztarklikk.hu/kozelet/trocsanyi-felesege-kamera-elott-balhezott/327715

http://propeller.hu/itthon/3300531-trocsanyi-felesege-slaggal-locsolta-le-haza-elott-tunteto?utm_source=mm-2017-08-18&utm_medium=email&utm_campaign=Tr%C3%B3cs%C3%A1nyi%20feles%C3%A9ge%20slaggal%20locsolta%20le%20a%20h%C3%A1za%20el%C5%91tt%20t%C3%BCntet%C5%91%20devizahiteleseket

http://12.kerulet.ittlakunk.hu/utcak-terek/170817/tuntettek-sargapolosok-martonhegyi-uton-trocsanyi-miniszter-hazanal-felesege

http://24.hu/belfold/2017/08/18/trocsanyine-leslagozta-a-haza-elott-tunteto-devizahiteleseket/

http://nepszava.hu/cikk/1137976-slaggal-tamadt-trocsanyi-felesege-a-tuntetokre-video

http://www.blikk.hu/aktualis/politika/trocsanyi-laszlo-hazanal-tiltakoztak-a-hitelesek/sngrdy9

http://www.atv.hu/belfold/20170818-trocsanyi-laszlo-felesege-leslagozta-a-tuntetoket

http://berkeczbalazs.blog.hu/2017/08/18/trocsanyi_miniszter_felesege_az_orbani_gog_uj_mintakepe

http://gepnarancs.hu/2017/08/trocsanyi-felesege-slaggal-locsolta-le-a-haza-elott-tunteto-devizahiteleseket/

http://www.hirstart.hu/hk/20170818_vizzel_locsolta_a_tuntetoket_a_fideszes_politikus_felesege

http://baznyesz-miskolc.webnode.hu/news/tuntetnetek-nesztek-slaggal-tamadt-trocsanyi-felesege/

http://hvg.hu/itthon/20170818_Trocsanyine_slaggal_oszlatta_a_haza_elott_tuntetoket

http://www.blogaszat.hu/2017/08/trocsanyi-miniszter-felesege-az-orbani.html

http://estiujsag.hu/belfold/lelocsolta-a-miniszter-neje-a-tuntetoket

http://ujjabb.n-eutron.com/2017/08/18/tuntetnetek-nesztek-slaggal-tamadt-trocsanyi-felesege-video/

http://www.klubradio.hu/cikk.php?id=16&cid=210193

http://helyivalasz.hu/orszagos-hirek/trocsanyine-leslagozta-a-haza-eltt-tuntet-devizahiteleseket

https://mno.hu/gazdasag/nem-varhato-dontes-a-kilakoltatas-leallitasarol-2413394?utm_source=feed&utm_medium=rss

http://www.epoc.hu/news/slaggal-tamadt-trocsanyi-felesege-a-tuntetokre-video?uid=387362

Munkájukhoz sok sikert kívánok, derítsék fel az elkövetőt, és példásan büntessék meg.

Bízom benne, hogy ezt az ügyet is legalább az NNI, vagy a kiemelt ügyek alosztálya, vagy az erőszakos bűnügyek osztálya fogja intézni, mint az uzsorás, kövér, bóna zaklatási ügyét.

Tököl, 2017. augusztus 21.

Póka László

0630-931-9802

pokalaszlo@nemadomahazamat.hu

Tisztelettel: Póka László

Nem adom a házamat mozgalom

0630-931-9802

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a piktogrammra kattintva Pay-Pal-on

PayPal - The safer, easier way to pay online!

vagy közvetlen postai úton:

Molnár Erzsébet

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”-rovatban tájékoztatjuk!

“Figyelmeztetés Belgium, és Brüsszel számára.” bejegyzéshez 1 hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .