Újabb Sárgapólós törvény készül

Kitől kell félteni az igazságszolgáltatást? (!)

A fideszes vezérlésű bírói vezetésben egyre többször tér vissza a véleménynyilvánítás korlátozásának igénye.

Ahogyan egyre inkább összeforrnak a hatalmi ágak, a céljaik, és eszközeik is egyre inkább hasonlók lesz.

Az OBH néhány szakasz kiegészítésén túl új büntető tényállást akar: „Az igazságszolgáltatás működésének akadályozása”

Az OBH Jogi Főosztályának anyaga itt megnyitható, vagy kézzel letölthető: https://drive.google.com/open?id=0B8mQPVCeJWkta3p5aFlSLUJVSGM

(Akinek szüksége van rá, mentse el, mert nem az OBH oldalára mutat a hivatkozás)

Korábban kövér lászló házmester fejezte ki igényét, miszerint: A politikusok családját meg kell védeni a tüntetőktől.

Tette ezt 2015-ben egy nagyon összetett, sok mindent érintő interjúban, miközben többek között célozgatott a gyülekezési törvény módosításának szükségességére.

Természetesen az elfogadhatatlan cél, ezúttal is a politikai hatalom befolyásmentes működésének biztosítása, és a véleménynyilvánítás keretek közé szorítása.

Így fogalmazott kövér a riport utolsó részében:

„A gyülekezési törvény nem ad engedélyt az élethosszig tartó sátorozásra, a magánszféra súlyos megsértésére, például politikusok családjának megfélemlítésére, és a mindenféle köztéri vándorcirkusz felállítására.

A teljes cikk itt érhető el: http://pestisracok.hu/kover-laszlo-fidesz-elso-vonala-leengedett/

  1. márciusában aKúria Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiumavéleményt fogalmazott meg 1/2017.(III.27.) KMK vélemény a gyülekezési jog bíróságokat érintő gyakorlásának egyes kérdéseiről„ – címmel.

A vélemény itt érhető el: http://lb.hu/hu/kollvel/12017iii27-kmk-velemeny-gyulekezesi-jog-birosagokat-erinto-gyakorlasanak-egyes-kerdeseirol

Ebben a véleményben, a gyülekezési jogra, Alaptörvényre, AB határozatokra, nemzetközi joggyakorlatra hivatkozva ügyesen kimunkálták, hogy milyen estekben tudják megtiltani a bíróságokon, bíróságok környékén a véleménynyilvánítást.

Amikor az idézett kollégiumi véleményre – az abban nem tiltott esetekre – hivatkozva hozzájárulást kértünk egy a kúria aulájában tartandó véleménynyilvánításra, akkor a hozzájárulást megtagadták. Arra hivatkoztak, hogy amire mi hivatkoztunk, az csak egy vélemény, és nem kötelező alkalmazni.

  1. júliusában az OBH tovább ment. Az igazságszolgáltatás bírálhatatlanságát akarják elérni.

Törvényt szeretne módosítani néhány fidesszes főbíró.

Több szakasz módosításával, és új törvényi tényállás létrehozásával el szeretnék érni, hogy az igazságszolgáltatás tevékenységét kizárólag a hatalom (pénzügyi és politikai) legyen jogosult bírálni.

Kifejezetten az a céljuk, hogy az átlagpolgár semmilyen módon ne tudja kifejteni a véleményét a bírák, bíróságok tevékenységével kapcsolatban.

Én úgy gondolom, hogy normális bíró ilyent nem akarhat. Kizárólag olyan birkának juthatott ez eszébe, és kizárólag olyan vehetett részt ennek kidolgozásában, akiknek a nyelve tövig bele van szorulva a hatalom, és hatalmat bitorlók (pénzügyi és politikai) seggébe.

Ha alaposan elolvassuk a munkaanyagot, láthatjuk, hogy az utóbbi két mondat leírásáért akár 2 év börtönt is lehetne kapni.

Indoklás: „Sajnálatos módon szinte mindennapos a bíróságokon a gyalázkodó hangvételű beadványok érkezése, blog-okban, Facebook-on, egyéb nagy nyilvánossághoz is eljutó fórumokon becsületsértő tartalmak megjelenése, amely kifejezetten az egyes bírákat, bírósági titkárokat támadja. Kiemelten fontos, hogy a jogalkotó állásfoglalásával hangsúlyozza a bírák, bírósági titkárok méltóságának, becsületének védelmét, amely segíthet a társadalmi bizalom és megbecsülés visszaállításában.”

Lehet, hogy ez akép nem tetszik nekik?

Az is kiolvasható, hogy mindehhez nem kellene, hogy a csipkéslelkű vérbíró maga tegyen feljelentést, azzal, hogy őt ez zavarta, megsértette az állítólagos becsületét. Ezt a feladatot gyakorolhatja a munkáltatója is.

Indoklás: „A magánindítvány „intézményi” előterjesztését az is indokolja, hogy a személyhez kapcsolódó védelem mögött/mellett ál egy – más értelemben vett – intézményvédelem is, hiszen a megjelölt bűncselekményeknél különösen fontos érdek az igazságszolgáltatásba, bírósági működésbe vetett bizalom, illetve ezen intézmények integritásának védelme. Az ilyen jogérvényesítéssel a sértett személyi adatainak védelme is hatékonyabban megvalósulhat.”

A módosító javaslatban benne van, hogy az ilyen véleménynyilvánító tartalmak eltávolítását maga a bíróság is elrendelheti. Eddig erre csak akkor volt lehetősége, ha a tartalom a „kábítószer-kereskedelem, kóros szenvedélykeltés, kábítószer készítésének elősegítése, kábítószer-prekurzorral visszaélés, új pszichoaktív anyaggal visszaélés, gyermekpornográfia, állam elleni bűncselekmény, terrorcselekmény vagy terrorizmus finanszírozása” – témákban függött össze az adott üggyel.

Indoklás: „Valamennyi hatóságnak fontos érdeke fűződik a belé vetett társadalmi bizalom megőrzéséhez, a megbecsülés erősítéséhez és integritássértés esetén a gyors és hatékony fellépéshez. A hivatalos személyek sérelmére elkövetett bűncselekmények esetén indokolt az elektronikus adatok leggyorsabb, leghatékonyabb eltávolítását lehetővé tenni.”

Ezt követően, ha a bírót feljelentem, és elindul az eljárás, akkor a bíró adatait zártan fogják kezelni.

Ugyan ez a védelem nem jár annak, akit mondjuk egy politikus feljelent becsületsértésért.

Indoklás: „Az utóbbi időben több olyan magánvádas eljárás is indult, amelynek feljelentője bírósági munkatárs ellen tett feljelentést, és ahol az eljárás olyan szakba is eljutott, ahol a feljelentett személyi adatait rögzíteni volt szükséges, amelyek ismerté válását követően a magánvádló ezen adatokkal visszaélt.”

És a csemege, az új tényállási javaslat… – Ami csupán az miatt érintheti az egyébként békés (nem erőszakos) Sárgaplósokat, mert egy véleménynyilvánításra bármikor ráfoghatják, hogy az erőszakos. Gondoljunk csak arra az esetre, amikor politikusok, bankvezérek arcképét ábrázoló papírlapokat gyújtottam fel egy tüntetésen, és úgy gondolták a gyanúsításomban, hogy a papírlapokon követtem el erőszakot.

Azt is láthatjuk, hogy már fél éve ki vagyok tiltva Budapestről és 17 megyéből úgy, hogy azt állítják, hogy célom volt valami, de erre eddig semmilyen adatot nem mutattak fel.

Ezt a részt így egy az egyben idemásolom:

„3.7. Az igazságszolgáltatás működésének akadályozása

Javaslat:

A Btk. XXIV. fejezete egy új tényállással egészül ki, amelyet egészül ki – javaslatunk a 255. § után helyezendő el:

Az igazságszolgáltatás működésének akadályozása

  1. § (1) Aki olyan szervezetet hoz létre vagy irányít, amelynek célja, hogy a bíróságok törvényes működését erőszakkal vagy ezzel fenyegetve megakadályozza, bűntett miatt öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) Aki az (1) bekezdésben meghatározott szervezetben vagy szerveződésben részt vesz, két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(3) Nem büntethető az alkotmányos rend elleni szervezkedés miatt, akinek önkéntes elállása következtében a szervezkedés folytatása elmarad, vagy aki annak folytatását önként megakadályozza.

(4) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott bűncselekmények esetében az elkövetővel szemben kitiltásnak is helye van.

Indokolás: Az igazságszolgáltatás integritása a demokratikus állam elengedhetetlen feltétele, megőrzése a legszigorúbb büntetőjogi védelmet is megkívánhatja.

Speciális jellege miatt indokoltnak látjuk önálló tényállásban szabályozni az ennek akadályozására irányuló szervezkedést.”

 Én meg indokoltnak látom, hogy a jó érzésű, az igazságszolgáltatást annak célja szerint gyakorolni akaró bírók, titkárok, és egyéb bírósági munkatársak végre álljanak fel, és mondjanak NEM-et seggnyaló, megalkuvó, a bírói hivatás gyakorlására méltatlan társaiknak.

Én magam jó néhány alkalommal küldtem már el bírót szemtől szemben a jó büdös 3,14csába. Többször vettem részt bírók munkáját kritizáló véleménynyilvánító akcióban. Számtalanszor tettem közzé véleményemet nagy nyilvánosság előtt.

De egy valamit mindenki észrevehetett. Minden esetben messziről ordított, hogy az adott bíró, vagy tanács nem a jog, hanem a hatalom elvárai szerint döntött, intézkedett, vagy vezette a tárgyalást.

Tessenek hivatásukat méltón gyakorolni, és akkor oly annyira elenyészők lesznek a negatív vélemények, amik egyedileg kezelhetők lesznek.

Még egy gondolat az indoklásokhoz: A megbecsülést, tiszteletet nem lehet kikényszeríteni. Azt csak kiérdemelni lehet.

Hajrá!

PL

Az OBH anyag ide kattintva automatikusan letöltődik, ha a fenti hivatkozáson nem lenne elérhető: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcdn.fbsbx.com%2Fv%2Ft59.2708-21%2F20687622_443265149393215_6599494404543610880_n.pdf%2Fbirosagok_vedelme_obh_0711-1.pdf%3Foh%3Ddcb3a922ef5ed7e3aa2e05cb07d9a1bd%26oe%3D59990210%26dl%3D1&h=ATMuxNhjetjdKgJsCOByThhvnG72em_0cKTIWWSE1NXGyjlt4njCTlDBSDaB1yuYeRXCOnwCT5HnCrzsx66ZRPsA6WbB6jfCC8HDUU4AJNHAVhEyFS6f1cg1UjTWkNMREooDCU8HWFdeT65QyYjddy19oChESnvlW5Cr5p2_f1fPWZslwhUJJ1XtQOPw-QemVfCXwAiOM5G-JuTIhyZtzYoLRyJeR0spggmsbko6hAr2IBRHt-5fXbMVvW5kQgFC1k0H7SUjhKzlaPxIPmJhc0G8VS1wx1iAVq-61yp4DEFRu1-XBY4TuGWGz3VpPneHb9b_RJyKoG91_El4W1vl_gRkU8VJw3YfSo9aN0vQ1hfEACgCCuSxBdXBykUhXC25t5pdwzkCe5WDu_5-vTm-L4e9of5L3zLxto-zyO0I8InDhpK_SPYcZQ95MoU

Tisztelettel: Póka László

Nem adom a házamat mozgalom

0630-931-9802

“Újabb Sárgapólós törvény készül” bejegyzéshez 1 hozzászólás

  1. Nem biztos,hogy a bíró nyelve beszorult a fidesz seggébe!!!Az sem biztos,hogy a bíró ki van szolgáltatva a fidesznek!Sokkal inkább az van ,legtöbbször,hogy a bíró(ügyész,ügyvéd,stb.stb)
    a fidesz,valamint a háttérhatalom képviselője,és nem alázatból cselekszik,hanem meggyőződésből!A törvény alkalmazása,valamint új törvény alkotása a véleményszabadság korlátozására az nem más,mint a bírói-fideszes elvek alkalmazása a gyakorlatban!

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .