Meg kell buktatni az Orbán rezsimet

Úgy gondolom, ez a korosztály bukta a legnagyobbat, az elmúlt huszonhét évben. Mi még a szocializmusban szocializálódtunk, mi még voltunk úttörők, KISZ tagok, fiatalok voltunk és naivak, amikor azt hittük rendszerváltás történt.

Elhittük, mert el akartuk hinni, hogy a vasfüggöny megszűnésével más világ lesz, jobb. Azt hittük Ausztria, és az ottani színvonal csak pár év, és mi is úgy fogunk élni. Elhittük, hogy minden rossz, ami a múlt rendszer öröksége, és nyugatról csak jó jöhet.

Bennszülöttként örültünk a csillogó csecsebecséknek, miközben torzsfőnökeink, üveggyöngyökért eladták a jövőnket, a múltunkat, az életünket.

Mi annyira akartunk hinni benne, hogy vakok voltunk és a figyelmeztető szavakat árulásnak hittük.

Ezért fáj most ennyire, hogy volt egy fiatalságunk, amivel visszaéltek, hogy voltak álmaink, vágyaink, amit elvettek. Nekünk igazából, nem voltak jó éveink, nekünk meg kellett tanulnunk a kapitalizmust, és amikor azt hittük megtanultuk, akkor jöttünk rá, hogy a szocializmus után az Orbanizmust építtették fel velünk.

Most pedig itt állunk, kijózanodva, kiégve, elfáradva és most jövünk rá, hogy mennyit vesztettünk az elmúlt huszonhét év alatt. Nekünk már nincs sok dobásunk, már nem nagyon kezdhetjük elölről. Mi már nem akarunk harcolni, pedig kellene!

Nem, nem magunkért, a gyermekeinkért, hogy nekik ne legyen elbukott huszonhét évük!

Meg kell buktatni az Orbán rezsimet és újra kell építeni a demokráciát, NEKÜNK negyvenes, ötveneseknek!

MERT MI SOHA NEM ADJUK FEL, MERT NEM ADHATJUK FEL!
(sztarklikk)

Bal-Rad komm: “…Meg kell buktatni az Orbán rezsimet és újra kell építeni a demokráciát, NEKÜNK negyvenes, ötveneseknek!…”

-ITT BIZONY NEM “A” DEMOKRÁCIÁT KÉNE ÚJRAÉPÍTENI! ITT AZ ORSZÁGOT KÉNE ÚJRA FELÉPÍTENI!

De az üveggyöngyök csillogása közben nem láttuk meg, hogy AKIK ÚJJÁÉPÍTHETNÉK – AZOK MÁR ELMENTEK!

Ezzel együtt is a döbrögizmust széjjelzúzni ELSŐDLEGES FELADATA A MAGYAR NÉPNEK!

EZ A MAGYARSÁG MEGMARADÁSÁNAK ALAPFELTÉTELE!

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a piktogrammra kattintva Pay-Pal-on

PayPal - The safer, easier way to pay online!

vagy közvetlen postai úton:

Molnár Erzsébet

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”-rovatban tájékoztatjuk!

“Meg kell buktatni az Orbán rezsimet” bejegyzéshez 27 hozzászólás

 1. Jó a gondolat!A nyugat az elmúlt 500 évben a magyarnak soha nem akart jót!Most se akar!Az Unió egy óriási átverés!A TSZ felszámolása a lagnagyobb gazemberség amit elkövettek ellenünk az utólsó 100 évben.Nagyobb kár mint a két világháború!Az elnéptelenedett falvakat majorokat nem lehet feltámasztaniEgy élhető Magyar Népköztársaság helyett lett egy Európai Uniós gyarmat az országból.Innen a fiatalság mnekül,az ország elcigányosodik!Annak minden hátulütőjével együtt.Még hogy erőforrás!Isten!Ekkora barmokat!

  1. Unalmas és gyenge mantra és ezt ön is érzi.
   Sajnálom Önt, mert ezt már csak értelmi fogyatékos narancs hívőknek lehet eladni.
   Nem könnyű szerep, amit a narancs dinom-dánom asztaláról lehulló csontokért elvállalt.

  2. Még egyszer ne írjátok le ezt a baromságot, hogy nincs másik!
   Ez nem spagetti western, ahol kiírják a zongorára, hogy ne lődd le a zongoristát, mert nincs másik!
   Orbán egy öreg cigány, neki más a biológiai órája, nem fog örökké élni. És akkor se lesz másik?
   És meg kell nekünk várni, amíg elissza a maradék néhány száz agysejtjét is?

  3. Már megint ‘ kiszivárgott ‘ a szavazólap, és Te már láttad IS ?!

   Elképesztő !!!

   Kellene egy olyan szavazólap, ahol arra érdemesebb nevek vannak, és akkor már lehetne másra IS szavazni, talán – biztosan – jobb Parlament állna össze !!!

 2. Kedves Realista!Még vissza sem lőttek,már is le a fegyvert!? “A puskák glédába,az emberek sorba.Hadd lássák nem csürhével volt dolguk!” (Görgey Artur)

  1. Mi akik digi.partizánok,ha nyugerek,ha nem, másként látjuk!A nyxugat példáúl kivégeztette az Aradi 13-at.A honvédeket besorozta az Osztrák hadseregbe.De előbb megtizedelte a a Honvéd sereget.Minden tizedik honvédet agyonlőttek a németek, a Ferenc Jóska nagyobb dicsősségére.Ja hogy ez nincs a történelem könyvekbe.

   1. Jancsó Miklós – Szegénylegények: “..kapnak 10 percet, hogy eltűnjenek” mondta a foglyoknak a császári tiszt, utána persze halomra lőtték őket mind. Igen, a német bajtársak, akiket olyan gyakran és nagy szeretettel koszorúzgatnak és még ki is törnek a kedvükért, sőt, van aki koccint is a dicső utódaikkal, a magyarok vérére! Ez ám a nemzeti módi!

 3. Csak annyit, hogy a DEMOKRÁCIA nem ==== IGAZSÁGOSSÁG.
  Nézzük csak. Arisztotelész:
  “Az ideális állam: a középosztály uralma
  A politeiát, vagyis a cenzusra alapított tömeguralmat azért tartja aránylag a legjobbnak a történelmileg megvalósult államformák között, mert szerinte egyedül ezen államforma képes a gazdagok és szegények közti legnagyobb társadalmi ellentétet az államéletben, ha nem is teljesen, kiegyenlíteni a középosztály uralmának életbeléptetése által: ez a középosztály ugyanis leginkább hajlandó és képes a közéletben észszerűen viselkedni, holott a gazdagok pajkos gőgösködésre és nagy bűntettekre szokták magukat féktelen elbizakodottságukban ragadtatni, a szegények pedig a nélkülözés sőt nyomor folytán egyik csíny után a másikat szokták elkövetni; amazok csak despotamódra tudnak uralkodni, emezek csak rabszolgamódra tudnak meghunyászkodni; egyedül a középosztály bír és tud a közjó érdekében észszerűen kormányozni, mert ez a középosztály minden irányban oda igyekszik hatni, hogy testté váljék azon egyenlőség, amelyet az állam természete szükségkép megkíván (Arist. Polit. IV, 9; 3, 4, 5. 6). Nagyon érdekesek azon szakaszok, amelyekben Arisztotelész a békés átmenetet egyik államformából a másikba (királyságból tirannis, arisztokráciából oligarkia, politeiából demokrácia) meg azután az erőszakos, forradalmi átalakulásokat (p. demokráciából v. oligarkiából tirannis) fejtegeti és ugyan azon óvintézkedésekkel együtt, amelyekkel az ő nézete szerint az ily forradalmi átalakulásokat meg lehetne gátolni v. legalább józanabb mederbe lehetne vezetni.”

  Szóval már Arisztotelész is tudta. Ti miért nem?
  A Fidesz – mint már annyiszor leírtam – rájött (USA mintára), hogy létre kell hozni egy ingyenélő középosztályt, ezzel meggátolva a társadalmi átalakulásokat, annak reális igényét és egyúttal évtizedekre meg van oldva a cenzus problémája méghozzá demokratikusan. A hivatalnokok, állami semmittevők száma nem véletlenül emelkedett millió fölé, miközben pl. az egészségügyben rohamosan szűnik meg a foglalkoztatás. (Ez utóbbi megérne egy tanulmányt is, hogy hogyan lehetséges). A kutyák meg vonítanak miközben a karaván halad.
  Ezért van annak igaza aki azt mondja, reális sikeres szavazati esélyt csak a fidesz tud nyújtani. Márpedig a győztesekhez tartozás fontos pszichés követelmény. A többi meg csak tényleg kutyaugatás nem több.
  Egy lehetőséged van. Te még jártathatod a pofádat, oszthatod az észt, őrízheted a forradalom lángját, de közben aljas módon arra törekszel, hogy a gyereked már oda tartozzon. Építed a börtönödet! Ugye érdekes?
  Legyőztek? Igen! Tudomásul kellene venni. Realista módon.

  1. A RÁCSON KINÉZEK VAGY BENÉZEK
   Az én börtönöm ablakán nincs rács,
   csak nincs pénzem, hogy elhagyhassam!
   Az én börtönömben nincs gyógyító csak sorba álló
   Az én börtönömben nincs tanítás, csak butítás!
   Az én börtönömben szabadnak érzem magam,
   Mert rácsán benézhetek- kinézhetek, ott vagyok!
   Az én börtönömben nincsen börtönőr,
   Csak figyelő szem, mely utamon kísér!
   Az én börtönömben nincs rajtam bilincs,
   Mert a figyelő szem béklyója lebénít!
   De van az én börtönömön egy ajtó,
   Állom vagy álom után ébredten már azon távozom!
   Kelt Bázakerettye, 2017-02-16
   Id. Kiss László

 4. Realista keserű sorait olvasva szánom magam ara, hogy veletek is megosszam – magánlevelezésem, mert közügy és a nagyközönségre tartozik, gondolom én, és utólagos engedélyt kérve Bene úrtól a közzé tétel végett!

  KEDVES DR.BENE GÁBOR!

  Először is tisztelettel megköszönöm, hogy válaszolt! Azon kevesek, közé tartozik, akik engem válaszra méltatnak – köszönöm! Mert én egy tudatlan főiskolát se egyetemet se diplomát nem végző egyszerű átlag honpolgár vagyok egy – ki kel mondani egy Magyarország nevű – bűnöző politikusok, de inkább kalandorok által megnevezettek — levő többnyire zsidónak vallott – nevezettek által levő gyarmaton egy beteg idős, e dolgokba bele rokkant túlélő vagyok!
  Írását olvasva – idézem: „…Természetesen ehhez vagy fegyveres erő, vagy a jelenlegi törvények alapján megszülető választási győzelem szükséges! Ehhez viszont vagy hadseregre, vagy nemzeti erőre, vagyis önszerveződő nemzetre és egy ernyőpártra van szükség! Ez utóbbit a nyári Magyar Szeren Szobon, a Malomvölgyben kell kikiáltani! Ennek a dátuma: augusztus 19 szombat déli 12 óra!

  Nem kritikaként írom – mert magam is az apostoli magyar királyság híve vagyok, hiszen soha nem szavaztunk még arról, hogy köztársaság legyünk – viszont még nem készültünk fel arra, hogy ismét Nemzet legyünk, vagyis tudatilag és lelkileg is Nemzetté emelkedjünk! .

  nem tud szabadulni a pártoktól – holott elítéli azt – …A pártokrácia és így a pártok is, kivétel nélkül lejáratták már magukat. „

  de bízik a szavazásban , írja le írásában – a fegyveres erő léte megléte ami nincs nekünk valóban egy szükséges rossz kelléke a honvédelemnek! Mint a pénz is ahogy Széchenyi írta róla!
  „…hiszen soha nem szavaztunk még arról, hogy köztársaság legyünk.

  Erre a végén kitérek, mind egyetlen békés megoldására e kérdésnek de csak eszközül alkalmazva a valódi jogfolytonosságunkhoz – és kérem mondja írja le nekem, hogy mi a helyzet e téren!

  De tudnia kell, hisz tanult, tájékozódott – meg stb. Dicsérettel rendelkezőnek, hogy a történelmet és annak uralását bűnözők vették át, Visszamehetünk időbe egész vízözönig – vagy előtte ideig is ameddig az emberi emlékezet vissza tud menni… emlékezni a képzelete!
  Emlékeztetőül a fontosabb esetek. Ezt nem azért írom, le neked, mert tudom, hogy tudod, de jó gyakorolni és elgondolkodni azon, hogy valóban jó akarom véghezvinni akaratom!

  Tehát – Nimród – vízözön után itt kezdődött – emlékezz a borzalmat egy szóval, mentették át az értőknek –/ ÖSSZEZAVARTÁK A NYELVEKET/ előtte Nimród nagyapja idejében – de az már egy másik történet – maradjunk csak a 13333 ével ez előtt történtekre szorítkozzunk, ami magába több , mint 5777 év pl. ul! Valóban a föld lakossága – élővilága szinte kipusztult akkor ember alig lézenget a nagy földön — most ugorjunk egy jó nagyot – Atilla – meggyilkolása – magyar királyok meggyilkolása vadkan esetek – és a „modern világban” Titanic tragédiája – mind – mind bűnözők által kitervelt bűnesetek – biztosítási csalás és rablás gyilkolással pl. a Titanik is de még frissen levő emlék a két torony – ami három volt, az is e jellemzőkkel bír! És stb. esetek a sor hosszú lenne!

  Bizony – bizony Gábor ezvan és ezt tudjuk! Ez nem a mi harcunk, amikor a gyilkolásokat nagyban ilyen módszerekkel vívják – a bűnöző világában ez a módszer – a kicsi világban a maffia háborúk idején borzalom az is amikor egymást irtják – tudd ez megy állami szinten is – hisz ők is bűnözők – —és ebbe a grosz-nagy maffia harcba mi nem folyhatunk bele többet sehogy se – legyilkolják egymást de nélkülünk! És te ide kívánkozol – hadsereg – meg stb szavazás meg stb. leírásával – sajnálom de én így tudom – ha ez nem így van ahogy leírtam neked cáfold meg – de az alsó lent leírt álláspontomat is állásfoglalásod mellett!

  Jó – jó kérdezed – ha igazad adnál nekem, hogy valóságot írtam, de akkor hogyan tegyük?

  Azt tudni kell, aki ide ebbe a fészekbe bele születik annak kutya kötelezettsége azt védeni – Kárpátokkal ölelt természetes haza fészke védelme – úgy nem megy hogy szét szabdalták – pont azért, hogy ne tudja védeni – ezért a Duna menti országok összefogása uniója szükséges megvalósítani! A fészekben levők ellentéte ami szintén a bűnöző ármánya – megszűntetni szükséges!
  Aki ez ellen tesz – és agitál attól meg kell szabadulni – el vagy ki kell zavarni – mert mi nem gyilkolunk!

  És végül befejezve mondókámat: A történetben most adatott meg az, hogy eszközül alkalmazzuk egy végzetes hibáját a bűnözőnek – igen nem nép szavaztatott! Ha meg tette volna, sikeresre kihozva, hisz megtehette volna — akkor most bajba lennénk!

  És az ellen drukkerek azt híresztelik bolsevik alkotmány – isten mentsen tőle – igen az – de benne van leírva, hogy MINDEN HATALOM A NÉPÉ – és az alkotmányt csak az hozhat létre a nép — és csak nép szavazással módosíthatja meg stb. Ezért ezt a hibáját javunkra de ellenére — alkalmazni kell! Olvasd el ezt, e témában a dokumentumokat

  Most teszem fel a kérdést kérlek írd meg nekem, hogy 2012.01.01. től mi a jogi helyzet Magyarországon?
  Tisztelettel? Id. Kiss László
  Bázakerettye, 2017-07-24
  Utóirat:
  Gábor ne feledd – egy fészek benne van magyar zsidó cigány német görög néger stb. náció – de ha ide született fészkét élete feláldozásával is védeni kell!
  Tájékozódási lehetőségek:
  László Kovács A kormány, és a parlamenti pártok. Egy törvénytelenül működtetett állam törvénytelenül, folytatólagosan, bűnszervezetben, nagy értékre elkövetett csalás és okirat hamisítás bűncselekményét elkövető, magát kormánynak és országgyűlésnek hazudó bűnbanda!
  http://www.alkotmanyosmagyarorszag.hu/dokumentumok

  Bizonyíték:
  http://www.alkotmanyosmagyarorszag.hu/dokumentumok

  Dokumentumok
  alkotmanyosmagyarorszag.hu

  TetszikTovábbi reakciók megjelenítése
  · Válasz · 7 órája
  Kezelés

  László Kovács https://www.alkotmanyos-ellenallas.hu/
  A magyar nép önrendelkezéséért tenni akarók közössége, az alkotmányos ellenállás joga és kötelessége alapján!
  A magyar nép önrendelkezéséért tenni akarók közössége, az alkotmányos ellenállás joga és kötelessége alapján!
  alkotmanyos-ellenallas.hu

  és itt az amire válaszoltam:
  *Mi köti össze a nemzetet?*

  *Most hagyjuk el azt, ami elválaszt bennünket! *

  *A Nemzeti Hadsereg megalakulásának emléknapja 2017. július 30. vasárnap,
  déltől várunk a Mátyás téri templomnál!*

  *Kedves Magyarok!*

  *Ha 1919. júliusában nem alakul meg Szeged Alsóvároson a Nemzeti Hadsereg,
  akkor ma – valószínűleg – nincs is Magyarország! Mi is a kurdok sorsára
  jutunk!*

  *De Szeged biztosan a szerbeké marad, hiszen a megszállókat vezető francia
  tisztek ezt nem is titkolták. Akkor a csehek és a szerb-horvát csapatok
  felosztják a Dunántúlt is, a fővárosba bevonult román hadsereget pedig
  senki nem távolította volna el onnan, mert az ANTANT épp a “bolsevista
  veszélyre” gondolva nem tiltakozott sem a román, sem a cseh, sem a szerb
  megszállás ellen.*

  *Emlékezzünk meg erről az eseményről, minden évben, méltó módon,
  Szegeden! A rendezvény július 30-án lesz!*

  *Szegedre várunk tehát minden jó magyart, világnézettől, pártszimpátiától
  vagy vallástól függetlenül!*

  *Honféltő szeretettel: Bene Gábor*

  1. Az önszerveződés gondolata helyes!A többit túlhaladta a történelem.Olyan király kellene mint Kijongun!Vagyis kommunista király.Aki közösségi tulajdon felhasználásával általános jólétet és magas technikai szonvonalat tud csinálni.Természetesen egy magyar Sztálin se lenne rossz!Másnak nincs gazdasági lehetősége ezt kellene megérteni.Magántulajdon talaján a népjólét ábránd.A z automata traktorok mellett kapálásra kényszeríteni a fiatalságot hát őszintén gazemberség! Mi valamennyien talán világnézettől függetlenűl mint nyugger digitális partizánok,megfogjuk változtatni az országot.Ez az önszerveződés lehetősége.A sok hülye vénember ne szavazzon maradjon odahaza.”Hallgass az eszedre!Ne szavazz a FIDESZ-re!”

  2. Pedig előbb-utóbb elkerülhetetlen, hogy a magyar ember fegyvert fogjon, mert szabadságot csak úgy lehet “szerezni”. Amit ingyen kapsz (szabadság), az annyit is ér, az mások szabadsága, és a te szolgaságod.
   Id. Kiss László úrnak, szinte minden sorával egyetértek természetesen, és megkönnyezem egyúttal már most, mint eltűnt, okafogyott “lehetőséget”, mert az idő meghaladta azokat a gondolatokat, ez a politikának az evolúciója.
   A Kádári korszakot sem lehet visszarendezni, hiába megyünk oda évente a vörös márványhoz.
   A világ közben nem áll meg, az “idő nyila” egyirányú, ez szimpla fizika, és sem végeztem komolyabb iskolákat (meg is látom én magam is az “írásaimon”), de néhány alaptétellel tisztában vagyok, és rajtam is átment – lehet többször is – az a bizonyos úthenger.
   Egyetlen dolgot tehetünk: elmegyünk sörözni, és hagyni kell a fiatalokat, hogy hadd tegyék rendbe, amit a mi korosztályunk elqurt, odadobtunk mindent egy biankó csekkért, amire sororsék már 270 milliárd dollárt írtak rá a 27 év alatt.
   Ez van.
   Külön tiszteletem mellett.

 5. Néhány könnyen (?) belátható dolog:
  – nem 2018 A Bukás Éve
  – bekopogtatott a világ szinte mindenkinek az ablakán, még a legelmaradottabb helyeken is hallanak ezt-azt
  – a fiatalok, önként vagy kényszerből, a városokba áramlanak
  – ha nincs háború vagy hidegháború, és jók az utazási, lakhatási, elhelyezkedési és vásárlási lehetőségek, a városi, vagy a barátait, ismerőseit vesztett vidéki fiatal oda megy, ahol ezeket a legjobb kombinációban találja, akár külföldre is
  – Soros démon, bár mind utáljuk, de a kezünkre játszhat, ha a könnyen elérhető Nyugat csáberejét megtöri, a jólét helyett káoszt teremt, egyes hatalmi struktúrák pedig meggyengülnek az ő és elvbarátai tevékenységének következtében, mert ekkor, és csak ekkor omolhat össze tartósan a hazai is anélkül, hogy az alkalomra váró újabb hordák rátelepedjenek az uniós csecsre megint
  – sajnos nem tudjuk elkerülni Európa nem kívánt változásait, azokat legfeljebb mérsékelni lehet idővel
  – Európa csapdahelyzetbe került, tisztáldozatok nélkül a müezzin éneke és harsány kontrázás, buzukizás, dobpergés, allahuzás, valamint lövöldözés, robbanáshang és sikoly hallatszik majd pár évtized múlva szinte mindenhonnan, miközben a szerencsések a legelképesztőbb arzenállal és intézkedéscsomagokkal igyekeznek óvni javaikat az élhető helyeken, totális megfigyelés és kontroll alá helyezett rabszolgahad élén, Eurábikában.

 6. Igazad van, a mai regnáló pártnak kell megbuktatni ezeket…. !!!

  És akkor vége lehetne az ország érdekében kormányozni, nem a ma eluralkodott saját-zsebre való után kajtatni, mind a szavazók toborzása, mind a lényeges gazdasági mutatók valótlan hazudozását terjeszteni..

  De mindenképpen meg kell dönteni – a magyarság, a haza érdekében – ezt a gyülevész, gátlástalan. tudás-hiányos maffiát !

 7. Minden ótvaras fideszes el van ámulva most saját magától, hogy visszaolvassa a komment áradatból kedvenc sorait, hogy “nincs másik” – csakhogy még ehhez túl hamar van! Ez a szlogen még tartja magát pár hónapig, miközben pár napra sem lehet előre tervezni. Egy pillanat, és a mi szeretett vezérünk újra a Bécs melletti klinika vendége – jobb esetben. Aztán mégis csak keresni kell másikat – ne feledje senki, hogy Gyurcsány után sem kellett senkinek a kormánykerék, mindenki passzolt, aztán mégis csak lett valahogy (bárcsak most ott tartanánk, ahol 2010-ben, sok öreg barátom unokája most nem németül vagy angolul tanulna, hanem magyarul).
  Ki kell ábrándítsam a biztos győzelem tudatában henyélő narancsos hordát: nem “oldalból”, és nem pártokból fognak választani jövőre, hanem generációk között. Abból pedig kimarad mind a két “oldal”.

  1. Attol félek abban sem lesz köszönet! A hangosabban csaholó nyer és nem biztos,hogy a népnek jó!
   Nagyapó kérdi az unokáját miért ütötted le a szunyogot?
   -hát szívta a véredet.
   -de ez már jól lakott most jön egy éhes.

 8. Sok mindenki leírt sok mindent,nézetei és eddigi tapasztalati szerint!Ám én úgy vélem hogy csak TEHETETLENSÉG van, és nem LEHETETLENSÉG!Minden lehetséges, és semmi sem állandó!

 9. Minket 40 -50 éveseket átkúrtak nem kicsit nagyon !!!
  Seviza hitellel, mesével ígérettel … mindennel !!

  Egyedül Viktor dobott a rabszolgáknak egy kis alamizsnát …
  Hogy nehogy megszökjenek min Tobi a Gyökerekben ………
  A magyar elitnek lassan ideje lenne rájönni, hogy NEKEMIZMUSBÓL nem lehet megélni lefele is osztani kell,mert kiég és kiürül az ország .. Aztán rákéne ébredni,hogy a a magyar fizetés oly kicsi,hogy semmire sem lehet belőle jutni …………mélyen megalázó bérek is meghozzák a flusztrációt …….

  1. Ez egy jó szó!A NEKEMIZMUS,a KOMMUNIZMUS helyett.Igen ez a HORTHYSTA szemlélet a nemzet pusztúlását okozza.A Szabadeurópa hatása.A nyugat soha sem volt a magyar szövetségese.Ezer év óta törekszenek rá,hogy asszimiláljanak és beolvasszanak minket.

 10. Csokonai Vitèz Mihàly: Az estve
  (rèszlet a versböl)

  Mikor a világnak lármáját sokallom,
  Kevélynek, fösvénynek csörtetését hallom,
  Mikor az emberek körűltem zsibongnak,
  S kényektől részegen egymásra tolongnak.
  Bódult emberi nem, hát szabad létedre
  Mért vertél zárbékót tulajdon kezedre?
  Tiéd volt ez a főld, tiéd volt egészen,
  Melyből most a kevély s fösvény dézmát vészen.
  Mért szabtál hát határt önfiaid között;
  Ládd-é már egymástól mind megkülönözött.
  Az enyim, a tied mennyi lármát szűle,
  Miolta a miénk nevezet elűle.
  Hajdan a termő főld, míg birtokká nem vált,
  Per és lárma nélkűl annyi embert táplált,
  S többet: mert még akkor a had és veszettség
  Mérgétől nem veszett annyi sok nemzetség.
  Nem volt még koldúsa akkor a törvénynek,
  Nem született senki gazdagnak, szegénynek.
  Az igazságtévő határkő és halom,
  A másét bántani nem hagyó tilalom
  Nem adott még okot annyi sok lármára,
  Mert az elégség volt mindennek határa.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .