Ezt tanítják a rendőrségen?

Harkai Krisztina ismét remekelt.

Nem adom a házamat fényképe.Nem adom a házamat fényképe.Nem adom a házamat fényképe.

A jelek szerint Krisztina ezt úgy értelmezte, hogy elegendő, ha kiküldi az eredeti határozatot azzal, hogy megmagyarázza, miért történt az eljárási hiba.

Csakhogy a bíróság nem azt kérte, hogy magyarázza meg a korábbi hibáját, hanem, hogy folytasson le új eljárást.

Most arról értesített, hogy kifogásom hatására ismét bíróságra küldte az anyagot. Csakhogy ez – a címével ellentétben – nem egy egyszerű kifogás. Ebben sérelmezem azt is, hogy nem kezdte újra, nem hallgatott meg, nem folytatták le a törvényességi felülvizsgálatot, stb…

A bíróság egyetlen jogszerű lépése az lehet, ha visszaküldi, hogy mégiscsak újból le kell folytatnia az egész eljárást.

Majd látjuk.

Itt lentebb a kifogásom, a mellékletben a határozat olvasható.

Melléklet itt érhető el: https://www.facebook.com/Nemadomahazamat/posts/1950805988278670

Ezt a felszólalást róják fel nekem:

Ebből úgy gondolja Krisztina néhány más seggnyaló rendőr jelentése alapján, hogy én szerveztem az eseményt.

Az első Patkány GO-n Anita és Laci kalandjait itt nézhetitek meg:

Minden bizonnyal nem a videónak szól az elmarasztalás, hanem a Patkány GO hatalmas sikerének.

Hajrá!

Tárgy: kifogás és tárgyalás kérése a 13813/1152-12/2016.szabs. határozat ellen

Tisztelt Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság!

Kedves Krisztina!

Szerintem ezt elcseszte. Kapott egy lehetőséget a bíróságtól (látszólag egy véletlen kapcsán), hogy ne csináljon ismét hülyét a rendőrségből.
Nem élt vele. Képes volt szinte szó szerint ugyan azt a határozatot újból kiküldeni, miután a bíróság új eljárásra kötelezte.

A bíróság nem azt mondta, hogy magyarázza meg, hogy hogyan került bele egy számomra ki nem küldött határozat az iratokba.

A bíróság arra kötelezte, hogy folytasson le új eljárást.

Az én véleményem szerint ilyenkor illene valóban elölről kezdeni.

Pl. meghallgatni az eljárás alá vontat, elgondolkodni, hogy valóban kétséget kizáróan van-e bizonyítva, hogy Póka Laci elkövette a szabálysértést. Esetleg azt is lehetett volna mérlegelni, hogy az elkövetési magatartást megjelölte-e pontosan az előző határozatban.

Még azt sem mondhatja, hogy a fentieket nem hallotta még senkitől. Már csak azért sem, mert az előző – 5.számú – határozata elleni kifogásomban mindezeket leírtam. Hogy ne kelljen keresnie, lentre másoltam dőlt betűvel szedve, idéző jelek közé téve.

Kérem, hogy tekintse jelen határozat kifogásának is. Szó szerint egyezik az előzővel. Miért ne egyezne, hiszen az Ön határozata is ugyan az.

Azért nem ilyen egyszerű a dolog. Mivel ez egy új eljárás, véleményem szerint újból meghallgatást kell végeznie, mert ebben az eljárásban meghallgatás nélkül hozott határozatot.

Egyben indítványozom, hogy a lentre másolt kifogásomban írt valamennyi személyt még a rendőrségi eljárásban hallgassák meg tanúként. A meghallgatásokon jelen kívánok lenni. Kérem, hogy tanúk idézésével egyidőben értesítsen a meghallgatások időpontjairól.

Ezen kívül kérem az eljárás törvényességi felülvizsgálatát. Na, ne úgy, mint az eredeti ügyben, mert ott vagy nem történt meg – holott kértem – vagy nem értesítettek az eredményéről.

Mondhatnám, hogy érthetetlen, amit ebben az ügyben művel, hiszen az Ön esetében is olvastam már olyan határozatot, ahol ennél kevésbé ellentmondásos jelentések, és bizonyítékok mellett is ki tudta mondani, hogy megszünteti az eljárást, mert kétséget kizáróan nem bizonyítható a szabálysértés elkövetése.

Itt ezt mégsem tette meg.

Értem, hogy miért. Mert Póka Laci elmarasztalásáról van szó, és mert az ügy politikusok és bankvezérek házanál történő véleménynyilvánítás.

Az „értem” szó nem jelenti azt, hogy megértem, vagy, hogy elfogadom.

Sem az Ön személyes ellenszenve, sem a hatalom Sárgapólós allergiája nem adhat okot arra, hogy ilyen nyilvánvalóan koncepciós eljárásban Ön közreműködjön.

HA gondolja, ezt is vegye személyeskedésnek azzal a megjegyzésemmel, hogy nem a személyét, hanem a munkáját bírálom. Ehhez pedig jogom van.

Amennyiben mégis úgy gondolja, hogy nem akarja szabályszerűen lefolytatni az új eljárást annak ellenére, hogy a bíróság erre utasította, a lentiek szerinti kifogásomat vegye figyelembe, és küldje bíróságra az anyagot.

Bírósági tárgyalást abban az esetben kérek, amennyiben tárgyalás nélkül nem lehet megállapítani, hogy az eljárást meg kell szüntetni az elmarasztalásom mellőzésével.

Tököl, 2017. június 28.

Tisztelettel: Póka László

„Kérem a határozat visszavonását és az eljárás megszüntetését.

Amennyiben az eljárást nem szüntetik meg, úgy kérem, kifogásom továbbítását bíróság felé.

Tárgyalás tartását abban az esetben kérem, amennyiben a bíróság tárgyalás nélkül nem látja úgy, hogy az eljárás megszüntetésének van helye.

Tárgyalás tartás esetére már most indítványozom a feljelentésben hivatkozott videó felvétel megtekintését, a helyszínen szolgálatot teljesítő Molnár Csaba r. őrnagy, valamint a feljelentést jegyző, és a videó felvételt elemző rendőrök, Wieszt Ferenc, Reich Tamás, és Perjési Tamás tanúkénti meghallgatását.

Szintén tanúkénti meghallgatását indítványozom valamennyi, a jelentés 2. és 3. oldalán felsorolt személynek.

Indoklás:

Ismét egy törvénysértő határozat.

Krisztinától ez már a második egymás után, amiben indokolási kötelezettségét elmulasztja, valamint figyelmen kívül hagyja, hogy valakit elmarasztalni csak akkor lehet, ha kétségen kívül bizonyítható, hogy elkövette a terhére rótt szabálysértést.

 A tisztességes eljáráshoz való jogomat sérti azzal, hogy csupán általános indoklást tartalmaz, úgy hoz elmarasztaló határozatot, hogy az elkövetési magatartást nem fogalmazza meg, így nem támasztja alá, hogy minden kétséget kizáróan elkövettem a terhemre rótt szabálysértést.

Gyakorlatilag az elkövetési magatartás megjelölése hiányzik a határozatból.

A feljelentés alapján azt írja indoklásként Krisztina a 3. oldal közepén, hogy azért látta bizonyítottnak a szabálysértés elkövetését, mert a videó felvétel szövegkörnyezetéből, majd valahol ruhában megjelenő személyek, és azok szándékegységéből az vonható le, hogy az én magatartásom az állítólagos rendezvény irányítását szolgálta.

 No, ennyi baromságot már régen láttam leírva.

Azt értem, hogy Krisztina haragszik rám, mert úgy érezte, hogy több alkalommal szépen burkolva elküldtem a büdös picsába a kifogásaimban. (Ő ezt úgy fogalmazta meg, hogy személyeskedtem)
Azt is éretem, hogy kiveri a víz, amikor ki kell hallgatni engem.

Azt viszont nem tudom elfogadni, hogy személyes megfelelési kényszere miatt lejáratja a rendőrséget.

Térjünk vissza a határozat és az indoklás objektív elemeire.

–          Azért lássuk be, hogy indokolási kötelezettség körében ez igen kevés, amit a határozat 3. oldalának közepére, nem egészen hat sorba leírt.

–          Elfelejtette mind Harkai krisztina határozatot hozó előadó, mind a feljelentésben közreműködő Feri és Tomik is megjelölni, hogy Póka Laci által a videón elmondottak hogyan függenek össze azzal, hogy mások ruhában, esetleg egységesnek látszó ruhában jelentek meg valahol.

–          Az végképp nem látszik a határozatból, hogy miből látja Krisztina bizonyítottnak, hogy Póka Laci szervezője volt bárminek is.

–          Sehol nem írják le, hogy pontosan hogyan tanúsított Póka László szervezői (rendezői) magatartást.

–          Az sem látszik a határozatból, hogy a hivatkozott felvétel szövegkörnyezetéből hogyan vezethető le, hogy Póka Laci szervezte a Patkány GO játékot.

–          Elemezte-e bárki azt a videót?

–          A szavak általános jelentését sikerült-e felfogniuk az elmarasztalásban részt vevő rendőröknek?

Most itt leírhatnám, hogy mikor mit mondtam a videón, és hogy azt hogyan kell értelmezni. De nem teszem, mert nem az én dolgom, hogy bizonyítsam, hogy nem követtem el szabálysértést, hanem a hatóság dolga lenne, hogy kétséget kizárólag bizonyítsa, hogy elkövettem.

Ez a bizonyítás nem történt meg, vagy nem olvasható ki a határozatból.

Nyilván azzal is vitába lehetne szállni, hogy a Patkány GO játék a Gytv. alá tartozó rendezvénynek minősül-e.

Azt is lehetne elemezni, hogy egy rendezvényről van szó, vagy mindegyik helyszín, minden időben külön rendezvénynek számít-e.

Az miatt nem kell ezekkel foglalkozni jelen ügyben, mert ha Gytv. alá is tartozna, akkor is a szervező kötelessége lenne bejelenteni. Tehát itt azt kellett volna bizonyítani, hogy Póka Laci a szervezője volt a Patkány GO játéknak.

 Tudják, legfeljebb egy sötét diktatúrában lenne a hatalom számára elfogadható, hogy így hoznak határozatot, így jelentenek fel embereket. Azokkal a sötét diktatúrákkal meg az a baj, hogy nem nagyon szokták szeretni az elnyomó hatalmat kiszolgálókat. A mi történelmünkben ezeket labancoknak hívják.

Most az is előfordulhat, hogy Krisztina a következő meghallgatáson ismét szememre veti, hogy személyeskedő volt a kifogásom. Igen az. Miért is lenne más? Hiszen a felsorolt személyek vettek részt tevőlegesen abban, hogy elvtelenül elmarasztaljanak.

Mégsem róhatom fel ezt a gyalázatot az egész rendőrségnek! Még csak nem is írhatom azt, hogy a Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság általában elvtelen hatalom kiszolgáló lenne.

Már csak ezért sem tehetem, mert Szigetszentmilóson is láttunk már olyan estet, hogy az előadó ismerte azt a jogi kifejezést, hogy „ kétséget kizáróan nem bizonyítható.”

De Krisztinának ezt nem sikerült megtalálnia a jogi tanulmányokban. Pedig elvárható, hogy ezt a felelősségre vonási alapelvet mindenki ismerje, aki szabálysértési előadóként dolgozik.

A határozatban és a feljelentésben egyetlen sort sem láttam arra vonatkozóan, hogy valamely tény kétséget kizáróan bizonyította volna, hogy én, Póka László szervezője lettem volna a rendőrség által rendezvénynek minősített – eseményeknek.

Így az eljárás megszüntetésének van helye.

Gyakorlatilag nem kellene más egyebet írnom. Leginkább az miatt nem, mert nem nekem kell bizonyítanom az ártatlanságomat, hanem Önöknek a bűnösségemet.

– Kétséget kizáróan!!! –

Nem is írok Önöknek más egyebet, csak annyit, hogy amennyiben nem kerül a rendőrség által visszavonásra a határozat, még a bíróságra továbbítás előtt kérem az eljárás törvényességi felülvizsgálatát leginkább a tisztességes eljáráshoz való jogom megsértése miatt a fentiek alapján.

–        Indokolási kötelezettség elmulasztása.

–        Kétséget kizáróan nem bizonyítható tények felrovása.

Láthatják, hogy teljes baromság, amit a feljelentésben és a határozatban leírtak.

Ezek miatt ne csodálkozzanak, hogy személyeskedem. Mert nem viheti el a balhét az egész rendőrség néhány rendőr miatt, akiknek a nyelve beszorult a politikusok, és bankárok seggébe.

Tököl, 2016. december 8.

Tisztelettel: Póka László”

 

 

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a piktogrammra kattintva Pay-Pal-on

PayPal - The safer, easier way to pay online!

vagy közvetlen postai úton:

Molnár Erzsébet

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”-rovatban tájékoztatjuk!

 

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .