Izgat és bujtogat!

Ezek már nem tudják, hogy mivel vádoljanak. – Felbujtó vagyok, mert békés véleménynyilvánításra hívtam fel másokat?

kövéres ügyet lezárták, de rögtön nyitottak egy másikat is. Az a problémája kövérnének, hogy miután gyakorlatilag indoklás nélkül, és a szabályokat meg nem határozva eltiltottak kövér háza elöl, (vagy ki tudja, hogy honnan) én állítólag azt mondtam, hogy menjenek mások véleményt nyilvánítani. Ez szerintük bűncselekményre való felbujtás.

Igen úgy tűnik, hogy ebben az országban bűn, ha valaki bírálja a hatalmasokat. Vagyis diktatúra van.

Ha én felbujtó vagyok, akkor mi lehet lázár jános az után, hogy 2015 májusában azt mondta, hogy a SeVizások ne a kormány ellen tüntessenek, hanem menjenek a bakárok házaihoz?

Gondolom, hogy a feljelentésem nyomán elinduló nyomozásban ki fog derülni.

Ha feljelentettem lázárt, akkor egy füst alatt feljelentettem az uzsorást is. Őt a hatóság félrevezetéséért.

Részletek a feljelentésben és a csatolt anyagokban.

https://www.facebook.com/Nemadomahazamat/posts/1885374114821858

Hajrá!
PL

„Tárgy: Feljelentések zaklatási ügyekben a lenti ügyszámokon folyó eljárásokban

 Tisztelt Ügyészség!

Tisztelt Rendőrség!

Alulírott Póka László feljelentéssel élek mind a négy zaklatási ügyben felbujtás gyanúja miatt. Ezen kívül feljelentéssel élek az NNI, és a BRFK előtt folyó zaklatási ügyekben hatóság félrevezetésének gyanúja miatt az alábbiak szerint.

Érintett ügyek:

–          Zaklatás első számú uzsorás NNI

o   NNI: 29022/361/2015.bü

o   Fővárosi Főügyészség: 13.030/2015

o   I-XII. kerületi Ügyészség: B.XII.2.539/2015

–          Zaklatás első számú uzsorás BRFK

o   BRFK: 01000/3209/2016.bü

o   Ügyészség: B.XII.2/2017

–          Zaklatás kövér

o   Rendőrség: 13000/123/2017.bü

o   Ügyészség: B.3792/2017

–          Zaklatás bóna

o   Rendőrség: 13000/196/2017.bü

–          Felbujtás kövér

o   Rendőrség: 13000/238/2017.bü

Felbujtás:

A felsorolt ügyekre okot adó cselekmények, nevezetesen bankvezérek, politikusok házainál történő véleménynyilvánítások 2015. év május 8. napját követően teljesen új indíttatás miatt kiterjesztett helyszíneken gyakrabban történtek.

Addig is voltak bankárok, politikusok házainál véleménynyilvánítások, de 2015. május 8. napját követően az én tudatomat az hatotta át, hogy jelen társadalmi, politikai környezetben kifejezetten kívánatos ez a fajta véleménynyilvánítás.

Eddig az ügyek kihallgatásain nem volt fontos szempont, hogy kinek a felhívására sokasodtak a házak előtti közterületeken tartott véleménynyilvánítások. Nem csak több alkalom lett, hanem új helyszínekkel is bővült, és új nevet is kapott az eseménysorozat.

Nem volt fontos eleinte a felbujtó személye, mert egyrészt komolytalannak tűntek az ügyek. Most mikor két ügy – uzsorás NNI, és kövér Pest megye – is lezárásra került, derült ki, hogy a két ifjú, és törtető nyomozó hölgy kicsit túlgondolta a dolgot.

Kérdésre egymástól függetlenül mindketten véresszájjal közölték, hogy ők meg vannak győződve a gyanúsítottak bűnösségéről. Törvényeket félremagyarázva támasztották alá, hogy miért is vádemelési javaslattal zárják le az ügyeket.

A 13000/123/2017-es ügyben egészen odáig jutottunk, hogy egy új ügyet is létrehoztak, melyben felbujtással gyanúsítanak, mert kövérné állítólagos hisztije szerint véleménynyilvánításra hívtam fel másokat. – Szörnyű bűncselekmény is az, ha kimondjuk a véleményünket a hatalommal szemben. –

Itt az ideje felszínre hozni, hogy az én esetemben mi váltotta ki, hogy a korábbi véleménynyilvánítások részemről miért sűrűsödtek, és miért bővültek új helyszínekkel 2015. év május 8. napját követően.

  1. év május 7. napján a miniszterelnökséget vezető miniszter, lázár jános a következőket mondta:
  2. Idézet a https://mno.hu/belfold/lazar-megerti-a-hiteleseket-1285311 hivatkozáson elérhető cikkből:„– Minden indulatot és minden érzelmet megértek, hiszen bírósági ítélet van arról, hogy a bankok becsapták az ügyfeleket! – ezt már Lázár János mondta tegnap. A Miniszterelnökséget vezető miniszter közölte, a bankszektor minden szereplője jobban teszi, ha szerénységet, alázatot tanúsít az ügyfelek iránt. A tárcavezető véleménye ugyanakkor az, hogy nem a kormány ellen helyes tüntetniük a hiteleseknek, hanem a bankárok ellen kellene demonstrálni azok házánál.” Az én tudatomat az hatotta át, hogy ha egy miniszterelnökséget vezető miniszter azt mondja, hogy menjünk a bankárok házaihoz, akkor az jogszerű. (különösan az után, hogy korábban a főbankárral szembeni véleménynyilvánítása kapcsán felmentette a bíróság).

    Ezen kívül úgy ítéltem meg, hogy nem csak jogszerű, de szükséges is. Már csak az miatt is, mert 2013-ban orbán viktor miniszterelnök felesége Lévai Anikó arról panaszkodott, hogy a bankárok el akarják vágni a férje torkát, mert segíteni próbál a devizahiteleseken. Lévai panaszkodása

Ezen kívül teljesen egyértelmű, hogy ha jogszerű bankárok házánál tüntetni, akkor jogszerű politikusok házánál is megtenni ezt.

 Ezek alapján, ha fennáll a bűncselekmény alapos gyanúja zaklatás miatt, akkor lázár jános felbujtó.

Indítványozom, hogy a lezárt ügyeket is nyissák újra. Hallgassák ki lázár jánost is, valamint minden eljárás alá vontként, valamint tanúként kihallgatott személyt újra hallgassák ki a felbujtással kapcsolatban is.

Indítványozom, hogy lázár jánost helyezzék előzetes letartóztatásba, mivel fennáll a tanúk befolyásolásának, megfélemlítésének a veszélye, valamint a bűnismétlés is.

Nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy lázár jános volt az, aki először, nyilvánosan „első számú uzsorás”-nak nevezte csányi sándort. Később ugyanezt felrótták a SeVizás tüntetőknek.

 A fentiek alapján megállapítható, hogy lázár jános kulcsfigurája a zaklatási ügyeknek. Bízom benne, hogy vele szemben is hasonlóan aktívan fognak fellépni az ügybuzgó nyomozók és ügyészek, mint a SeVizásokkal szemben.

Reményeim szerint már a mai napon nyomozók fognak kopogtatni nála, és idézést visznek, vagy mint a kövéres ügyben Pest megye tette velünk szemben, két autóval mennek a lakására, és előállítják kihallgatásra.

Semmi módon ne felejtsék el a házkutatást lázár jánosnál. Mert ugye lehet, hogy nála is vannak olyan plakátok, amiket mi szoktunk kitenni a kifosztó bankárok és idomított majmaik, a politikusok kapujára.

Lehet, hogy tőle, vagy köreitől származik a „Tudta? csányi sándor Magyarország első számú uzsorása.” plakát.

Vagy az is lehet, hogy otthon, vagy az irodájában rejtegeti azokat a jegyzeteit, amik a felbujtásról szólnak.

 Bízom benne, hogy az ügyészség a távoltartást, és a lakhelyelhagyási tilalmat is indítványozni fogja, és találnak olyan bírót, aki el is rendeli a kényszerintézkedést különösebb indoklás nélkül.

 Az miatt is fontos továbbá lázár jános bevonása gyanúsítottként az ügyekbe, mert egyértelműen látszik, hogy 2016. január 12. napja után nagyságrendekkel gyakoribb lett a bankvezérek, és idomított majmaik háza előtti véleménynyilvánítás. Köszönhető ez annak, hogy eljárás kezdődött az NNI Erőszakos bűncselekmények elleni osztályán olyan békés események miatt, amik elvégzésére a miniszterelnökséget vezető miniszter hívta fel nyilvánosan a figyelmünket.

Gyakorlatilag azt sugallta, hogy ezen cselekmények végrehajtásának hatására, megoldódik az egyik legsúlyosabb társadalmi probléma. Közben a békés véleménynyilvánítókat a legveszélyesebb bűnözők üldözésére szakosodott hatóság vonta eljárás alá.

Ez egy olyan ellentmondás volt, amit csak a gyakorlat oldhatott fel.

A fentiekből egyértelműen következik, hogy lázár jános felhívása, és a megtorlás jellegű, megfélemlítés céljával indított hatósági fellépés, okozati összefüggésbe hozható a bakvezérek és idomított majmaik házánál történő véleménynyilvánítások számának növekedésével.

A nyomozáshoz sok sikert kívánok.

Hatóság félrevezetése:

 Feljelentéssel élek továbbá az első számú uzsorás (tudják, kire gondolok) ellen hatóság félrevezetése miatt.

Ügyvédjein keresztül a 2016. január 28. napján kelt indítványában több helyen arról írt, hogy nem tudta elhagyni sem ő, sem családja az ingatlanát a tüntetők miatt, és hogy még hátsó kaput is kellett létesíteni. Az indítványban többek között az alábbi helyeken lehet ezt olvasni: 10., 11., 12. pontok és az 5. oldal teteje.

A leírtak egyrészt nem életszerűek, másrészt az videó tanúsága szerint sem igazak az állításai:

A videóból egyértelműen látszik, hogy a tüntetők nem zárják el a kaput. Az szabadon használható.

A hazugságai különösen azért aggályosak, mert hatására birka módjára, kérdések nélkül, rendőrök, ügyészek, bírók krokodilkönnyeket hullajtva sajnálták szegény szerencsétlen kicsike uzsorást és családját, mert a nagy és gonosz Póka miatt nem tudtak ki-be járkálni a kapujukon.
Már két éve folytatnak a hazugságai hatására nyomozást, több mint egy éve eljárás alatt tartanak, és lassan négy hónapja kényszerintézkedés alatt állok.

Kérem, hogy a fentiek alapján állapítsák meg a hatóság félrevezetése bűncselekmény elkövetését csányi sándorral szemben. Mivel különösen nagy hátrányt okozott nem csak nekem, hanem az egész társadalom számára, így a legsúlyosabb büntetés kiszabását indítványozom esetében.
A fent részletezett tettével gyakorlatilag aljas indokból, önös érdekből a Sevizás társadalom véleménynyilvánítását korlátozta. Így a különösen nagy hátrány okozása és az aljas indok is fennáll.

Mellékletek:
Ügyek elkülönítéséről szóló értesítő a felbujtói gyanúsítás előre vetítésével.
Az uzsorás magánindítványa

Hivatkozások a feljelentésben:
lázár jános nyilatkozata: https://mno.hu/belfold/lazar-megerti-a-hiteleseket-1285311
Lévai Anikó panasza: https://www.youtube.com/watch?v=bBjK_LaEYAY

Tüntetők szabadon hagyják a kijáratot: https://www.youtube.com/watch?v=Zuyr7bBHCfI&feature=youtu.be

Jelen feljelentést az alábbi címzetteknek küldtem el.

1_12_kerulet@mku.hu; Mravinac.Andor@mku.hu; brfk@budapest.police.hu; bufo.brfk@budapest.police.hu; puspokgabor@pest.police.hu; pestmrfk@pest.police.hu; 5_13_kerulet@mku.hu

Kérem, hogy a nyomozás megkezdéséről, indítványaimról és az ügy esetleges áttételéről elektronikus úton, vagy lakcímemre küldött levélben értesítsenek.

 

Tököl, 2017. május 22.

 

Tisztelettel: Póka László”

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a piktogrammra kattintva Pay-Pal-on

PayPal - The safer, easier way to pay online!

vagy közvetlen postai úton:

Molnár Erzsébet

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”-rovatban tájékoztatjuk!

 

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .