Ezt az átverést!

Száz éve jelent meg Szűz Mária Fátimában

Éppen száz évvel ezelőtt, 1917. május 13-án a portugáliai Fátima közelében három gyereknek megjelent Szűz Mária. Ferenc pápa ma kettejüket szentté avatja. A katolikusok álláspontja Fátima ügyében egyértelmű – ám az egyház nem „hitelesít” minden hasonló jelenséget.

Egy meleg májusi napon a tízéves Lúcia két unokatestvérével, a nála egy évvel fiatalabb Franciscóval és annak hétéves húgával, Jacintával kis nyájat őrzött a portugáliai Cova da Iria nevű területen. A három pásztorgyerek szokásos déli rózsafüzér-imádsága végeztével szórakozásból házikó építésébe kezdett. Épp köveket hordtak a készülő épülethez, amikor nagy fényesség támadt körülöttük. A fényt villámnak vélték, megijedtek, és haza akartak menni, de a jelenség megismétlődött, és a sugárzó világosságból egybevágó elbeszéléseik szerint nőalak bontakozott ki előttük. Rózsafüzért tartott a kezében, és arra kérte a gyerekeket, hogy öt egymást követő hónap tizenharmadik napján jöjjenek el újra arra a helyre, ugyanabban az órában. A gyerekek így is tettek, és a nő mind az öt alkalommal megjelent előttük, látomásokat idézett elő körülöttük, és titkokat bízott rájuk, amelyeknek egy részét a mai napig titokban tartja az egyház.

Az apokaliptikus látomások egyikéről így beszélnek a gyerekek: „Szűzanya hatalmas tűztengert mutatott, amely a föld alatt látszott. Emberi formájú démonok és lelkek voltak alámerülve mint égő, átlátszó széndarabok, megfeketedett vagy bronzszínben ragyogtak, a tűzvészben lebegtek, aztán az égbe emelkedtek a lángok segítségével, melyek belőlük indultak füstfelhőket okádva, majd körülvéve minket súlytalanul, fájdalmas és kétségbeesett sikolyok és nyögések közepette visszahulltak. Nagyon megrémültünk, reszkettünk a félelemtől.”

Ma is megvan egy korabeli fotográfia a három kisgyerekről. Lúcia, Francisco és Jacinta rózsafüzérével, imára kulcsolt kézzel, sötét tekintettel néz az objektívbe, és egyáltalán nem tűnik felhőtlenül boldognak. Ha megismerjük látomásaik többi részét, nem is csodálkozunk rajta. A fénybe burkolt nőalak többek közt így beszélt a gyerekeknek: „Láttad a poklot, ahová a szegény bűnösök lelke kerül. Isten meg akarja alapítani a földön Szeplőtelen Szívem tiszteletét, hogy megmentse őket. Ha megteszik, amit nektek mondok, sok lélek megmenekül, és béke lesz. A háború a végéhez közeledik, de ha az emberek nem hagyják abba Isten megbántását, még rosszabb fog kitörni XI. Piusz pápa méltósága alatt. […] Kérni fogom Oroszország felajánlását Szeplőtelen Szívemnek és az első szombati engesztelő szentáldozást. Ha kérésemet teljesítik, Oroszország meg fog térni, és béke lesz; ha nem, elterjeszti tévtanait a világban, háborúkat és az egyház üldözését okozva.”

A gyerekek beszámolója 1917 tavaszán nagy port kavart. Sokan voltak, akik hittek nekik, és sokan kételkedtek. Portugália akkori legnagyobb (kormánypárti, egyházellenes) újságjában, az O Séculóban Avelino de Almeida gúnyolódó cikkeket írt a fátimai eseményekről, a gyerekeket pedig letartóztatták, arra próbálták őket kényszeríteni, hogy vallják be, hazudtak. Ám ők erre nem voltak hajlandók. Fogva tartásuk miatt le is maradtak az augusztusi látomásról, amelyet szabadon bocsátásuk után, augusztus 19-én „pótolt be” a Szűzanya.

Az utolsó jelenésre sok tízezer ember gyűlt össze a Cova da Irián. Korabeli újságok beszámolói és fotók alapján 30-70 ezer főre becsülik a tömeget, amely a szakadó eső ellenére megjelent október 13-án. Az esernyők erdejében várakozók közt akadtak hívők és ateisták, kételkedők és szenzációra éhes tudósítók egyaránt. Délre az eső elállt, a felszakadozó felhők közül előtűnt a nap, amely ezúttal nem hétköznapi arcát mutatta. „A nap, amelyet hol bíbor, hol sárga vagy mélyvörös láng övezett, mintha hihetetlen gyors, forgó mozgást végzett volna, s közben időnként úgy látszott, mintha leesne az égről, és a föld felé zuhanna, hatalmas hőséget sugározva” – áll az Ordem című lap korabeli példányában. Az eseményt hasonlóan írta le Almeida Garrett, a Coimbrai Egyetem természettudományi professzora, és erre rímel a fentebb már emlegetett Avelino de Almeida tudósítása is, aki minden bizonnyal azért látogatott a helyszínre, hogy saját szemével bizonyosodjon meg róla, hogy a parasztgyerekek által előrevetített csoda nem fog megtörténni: „Az emberek döbbenten nézték, hogy a nap megrázkódik, majd gyors, hihetetlen mozgásba kezd, a kozmikus törvényeknek ellentmondó módon” – írta a jelenést követően az O Séculóban. A helyszíni beszámolók egyként említik, hogy a „napcsoda” végén az előzőleg bőrig ázott emberek száraz ruhában távoztak a helyszínről.

Már akkor is sokan kerestek természettudományos magyarázatot a történtekre. Auguste Meessen, a Leuveni Katolikus Egyetem fizikai intézetének professzora szerint a szemtanúk élménye nem volt más, mint a hosszas napba nézés optikai hatása. Úgy vélte, a megfigyelt „táncolást” valószínűleg a rövid napba tekintések nyomán keletkezett retinális utóképek idézték elő, a színek váltakozását pedig a retina fényérzékeny sejtjeinek károsodása okozta. Régi szemészi tapasztalat azonban, hogy akár néhány másodpercnyi napba nézés is átmeneti vagy maradandó szemkárosodást okozhat. A fátimai napcsoda során több tízezren néztek a tűző déli napba, mégpedig nem másodpercekig, hanem percekig, mégsem volt olyan híradás, hogy akár egyetlen jelenlévő is szemkárosodást szenvedett vagy megvakult volna, ami más állítólagos jelenési helyeken megtörtént egyes csodaváró zarándokkal. A szkeptikus szerző, Steuart Campbell a Journal of Meteorology 1989-es kiadásában pedig azt írta, hogy 1917. október 13-án a sztratoszférában lebegő porfelhő okozta a nap látszólagos elváltozását; ezért lehetett könnyen beletekinteni, ezért játszott sárga, kék, lila színekben, és ezért tűnt úgy, mintha forogna. Ez a feltevés is ellentmond azonban a szemtanúk beszámolóinak, ugyanis nem mindenki látta az égi csodát.

Kétkedés ide vagy oda, az eset után özönleni kezdtek a Fátima melletti Cova da Iriára a zarándokok. Az 1921-re felépített jelenési kápolna ma a világ egyik leglátogatottabb zarándokhelye, évente legalább négymillióan utaznak ide a világ minden tájáról olyanok, akiket megérintett a látomás üzenete. Most, kerek száz évvel a történtek után Ferenc pápa is ellátogat Fátimába, hogy szentté avassa a három pásztorgyermek közül Franciscót és Jacintát, a testvérpárt, akiket még gyerekkorukban, néhány évvel a történtek után elvitt a spanyolnátha. Unokanővérük, Lúcia apáca lett, 2005-ig élt, de az általa őrzött titkokból, amelyeket megosztott az egyház vezetésével, még ma sem hoztak mindent nyilvánosságra. Az ő szentté avatásához szükséges vizsgálatok hosszú életére való tekintettel még folyamatban vannak.

– 1931-ben a teljes portugál püspöki kar elzarándokolt Fátimába, és felajánlotta Portugáliát a Szűzanyának. Sokan ennek tudják be, hogy az országot elkerülték a második világháború borzalmai. Ez akkor felrázta kereszténységében az egész nemzetet – mondja Pákozdi István egyetemi lelkész, teológiai tanár, akit többek között arról kérdeztünk, mi kell ahhoz, hogy az egyház hivatalosan is állást foglaljon egy jelenés mellett.

– Létezik hivatalos kinyilatkoztatás és léteznek magánkinyilatkoztatások. A hivatalosak a Biblia utolsó könyvével, a Jelenések könyvével lezárultak. Hitünk szerint az üdvösség kérdésében mindezeken túl új tényezőt, amely gyökerében kiforgatná eddigi hitbeli tapasztalatunkat, nem várhatunk. Viszont ez nem zárja ki a személyes látomások, különféle isteni megszólítások lehetőségét, amelyek szinte a kezdet óta kísérik az egyház életét. Persze mi mindig azokra figyelünk leginkább, amelyek saját kortársaink életében zajlottak. Egy jelenés akkor válhat egyáltalán vizsgálat tárgyává, ha teljes mértékben összhangban van a Szentírással, amit a megszólított állít róla. Ebben az esetben pedig éppen ez a helyzet. A gyerekek figyelmét az ima és az engesztelés fontosságára hívta fel a látomás, amely Mária Szeplőtelen Szívének tiszteletét hangsúlyozta, különös tekintettel az első szombatokra, és a világ, ezen belül is Oroszország felajánlását kérte Mária Szeplőtelen Szívének – fejtegeti Pákozdi István, aki szerint a fátimai jelenésben az a meglepő, hogy három tanulatlan pásztorgyerek előtt nyílik meg a természetfölötti világ, és az ő figyelmüket hívja fel valamire, amiről ők maguk sem tudják, mi a jelentősége.

– A fátimai látomást illetően három titokról is beszélünk. A pokol látomása mint vízió jelenik meg, mint a büntetés valóságos lehetősége az istentelen világ számára, ha nem tér meg. A második titok Mária szeretetének kultuszát ösztönzi a világban, a világ békéjének és a lelkek üdvének előmozdítása céljából. A harmadik pontot sokáig titokban tartották, de Lúcia végül azt is átadta XXIII. János pápának, akitől aztán II. János Pál és a Hittani Kongregáció akkori vezetője, Joseph Ratzinger vette át 1996-ban. Teljes egészében még mindig nem hozták nyilvánosságra, de azt sejtjük róla, hogy talán még konkrétabb üzenetet tartalmaz a pápaság, illetve az egyház jövőjére vonatkozóan. Szó volt arról is, hogy megjövendölték benne a II. János Pál pápa ellen 1981. május 13-án elkövetett merényletet is – mondja a teológiai tanár. – A merénylet idején azért annyit mondtak erről a titokról, hogy semmi olyan tragikus dolog nincs benne, amitől az egész emberiségnek félnie kellene, viszont valószínűleg személyekre lebontva olyan próféciát tartalmazhat, amelyet nem akarnak nyilvánosságra hozni.

II. János Pál egyébként az érdekes módon szintén május 13-ra eső merénylettől való megmenekülését Mária oltalmának tulajdonította, és ennek emlékezetére készíttette el a Szent Péter tér egyik vakablakában azt a mozaikot, amely Máriát mint az egyház anyját ábrázolja.

Az egyház állásfoglalása azonban nem mindenhol ilyen egyértelmű. Međugorjében például évtizedek óta folynak beható vizsgálatok, hitelesek-e az onnan elterjesztett Mária-jelenések.

Az egyház csak akkor emel valakit a boldogok vagy a szentek sorába, ha élete minden egyes elérhető aspektusa áttekinthető, és az életszentséget mutatja – tudjuk meg a lelkésztől. A međugorjei látnokok nem ezek közé tartoznak, náluk súlyosabb pszichés problémák is előkerültek. Ők valószínűleg soha nem lesznek boldoggá vagy szentté avatva, és ez megkérdőjelezi látomásaik hitelességét is.

– Az onnan elterjedő Mária-üzenetek ráadásul nem foglalhatók össze olyan pontokban, amelyeknek megvan a bibliai megfelelőjük – mondja Pákozdi István. – Roppant primitív és az egyház számára kicsit szégyenletes üzenetek terjedtek el, amelyek nem az ottani történések hitelességét támasztják alá. Más kérdés, hogy sokan térnek vissza Međugorjéből azzal, hogy a bűnbánat légkörével találkoztak, és az imádság szelleme megérintette őket. Ugyanakkor ki kell jelentenünk, hogy ez a világ bármely pontján kialakulhat Mária-jelenés nélkül is.
(mno)

Bal-Rad komm: Na megint jól át lettünk verve! Hiszen egy hónapja annak, hogy a világsajtó megüzente: MA LESZ VÉGE A VILÁGNAK! Merthogy MA SZÁZ ÉVE jelent meg ELŐSZÖR Fatima három pásztorgyereke előtt…-az ami megjelent! Ami-aki azt mondta a gyerekeknek, hogy MÉG ÖTSZÖR fog megjelenni! Úgy is történt! MÉG ÖTSZÖR megjelene. Utoljára 1917 október 13-án.

Szóval rendesen félreértelmezhették a dátumot a mai napra világvégét jósolók. MERT CSAK ÖT HÓNAP MÚLVA LESZ AZ ESEDÉKES! Október 13-án.

Úgyhogy akik már nem vásároltak tartós tejet-bízva a mai napra jövendölt világvégében-mos mehetnek a boltba! Nem is beszélve azokról a bizakodókról, akik az éppen esedékes csekkeket nem fizették be. Bizodalmukban! Most aztán kamatostul…!

VISZONT VIGASZTALÓ LEHET, HOGY ÚJ TÉLIKABÁTOT MÁR NEM KELL BESZEREZNI! (Csakhát az a baj ezekkel a próféciákkal, hogy sok bennük a bizonytalansági tényező! Illetve egy biztos: EZIDÁIG MÉG EGYETLEN EGYSZER SEMVÁLTAK VALÓRA! Ezért aztán a Bal-Rad nem is javasolja a beruházások elhanyagolását. Legalábbis azok számára, akik megtehetik! Döbrögisztánban amúgy sem sokan vannak ilyenek.)

Nade lássuk csak a fatimai jelenés LÉNYEGÉT!

“…A fénybe burkolt nőalak többek közt így beszélt a gyerekeknek: „Láttad a poklot, ahová a szegény bűnösök lelke kerül. Isten meg akarja alapítani a földön Szeplőtelen Szívem tiszteletét, hogy megmentse őket. Ha megteszik, amit nektek mondok, sok lélek megmenekül, és béke lesz. A háború a végéhez közeledik, de ha az emberek nem hagyják abba Isten megbántását, még rosszabb fog kitörni XI. Piusz pápa méltósága alatt. […] Kérni fogom Oroszország felajánlását Szeplőtelen Szívemnek és az első szombati engesztelő szentáldozást. Ha kérésemet teljesítik, Oroszország meg fog térni, és béke lesz; ha nem, elterjeszti tévtanait a világban, háborúkat és az egyház üldözését okozva…”

-Értjük a kérés lényegét? Ami ma-az Első Jelenés-százesztendős évfordulóján a keresztény Nyugat legfőbb óhaja ISMÉT!

Száz esztendővel ezelőtt már élt, és már egy éves volt a kis David Rockefeller.

Ma-a százesztendős évfordulón-még él és virul Soros.

MINDKETTŐ LEGFŐBB ÓHAJA OROSZORSZÁG “MEGTÉRÉSÉNEK” ELÉRÉSE!

De száz esztendeje jött ez a Lenin! Most meg van ez a Putyin! Oroszország meg nem akar megtérni! A Jóistenért se akar megtérni!

Úgyhogy ki kell várnunk október 13-át!

Bár lehet hogy még látni fogjuk a századik évforduló tiszteletére rendezett katonai parádét Moszkvában. November 7-én.

Erre az utóbbira elég jó esélyünk van! Azoknak legalábbis, akik megérik! Akiket nem nyír ki ITT addig a megtért ország rendszere! A kapitalizmus!

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a piktogrammra kattintva Pay-Pal-on

PayPal - The safer, easier way to pay online!

vagy közvetlen postai úton:

Molnár Erzsébet

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”-rovatban tájékoztatjuk!

“Ezt az átverést!” bejegyzéshez 32 hozzászólás

 1. Kedves Admin nem azt írom, hogy nincs igazad mert – de azt tudod kell, amit nem ismerek és nem tudom így nem hiszem azzal nem játszunk! Karl Marx-al leíratták a bűnöző zsidók és csahosaik, vagy leírták neki háttér irányítóként: hogy a ” vallás a szegény ember ópiuma…” és ez valóság! Jézus a prófétám tudást így hitet, hitet és tudást okított – így ha megnézed a bibliákat mert sok féle -képpen írták le – egyben azonosak – a Jézusi tanítás benne – ha 10 cm vastag a biblia – abból esetleg jó ha 1 cm-ert írnak Jézus tanításaiból, azt is laposan megváltoztatva, hisz tudod te is minden zsinaton módosították törölték átírták saját szájuk érdekeik szerint alakították a un. a szent írást! Ezek tények – a kommunizmus alap gondolatát is a jézusi tanításból lopták! Ez nem képezi vita tárgyát nálam! Összességében tehát nem vallani ha nem tudni és hinni – hinni és tudni kell! Ez örök igazság az idők végezetéig – és a szeretet domináljon és vezérlejen utadon –

  1. Figyelj öreg ha lehet ide ne gyere, ezernyi oldalon fent vagy, és össze-vissza hablatyolsz. Ha megkérhetlek hagyd meg nekünk ezt az oldalt úgy ahogyan van, és menj vissza Posta, vagy Tulok oldalára, a szokásos barom verseléseiddel együtt és ott szórd az eszetlenségeidet!

   1. Sötétben bujkáló gonosz megtestesítője állj ki elém valódi neveddel – soha nem mondtam írtam valótlanságod – nyíltan és őszintén írom soraimat nevemmel és múltam nem letagadásával – ha valaki ki dob az csak az admin lehet – teheti – úgy hogy nem csak ostoba de buta is vagy, arctalanul a sötét homályba burkolózva ártva a valódi magyarnak!

    1. Menj a fenébe nyekere! A hülyeségeidet elég sok helyen olvastam már. Ezt az oldalt ne fertőzd meg az okosságaiddal. Várjuk még a verseidet is… Az oldal neve Bal-Rad, és a te ostobagonoszossátánosistenes baromságaidtól igen messze áll amit folyamatosan propagálsz más oldalakon .
     Ne csináljak már reklámot ennek a nagy látogatottságú oldalnak hogy hol fejted ki a baromságaidat. Még egyszer. Az oldal neve Bal-Rad öreg Kis..

    2. Kedves id.Kiss László!
     Baromira eltévedtél,mert ez ateista,marxista,leninista oldal.Úgy látom,nem neked találták ki.Totális zűrzavar van a fejedben.Aki ezen az oldalon kommentel,szerinted az nem magyar?Olvasd inkább a Bibliát,és ha bármit is megértettél belőle,gyere vissza,oszd meg velünk is.Had okosodjunk mi hitetlenek is.Menj el Fatimába,keresd te is a szüzet,hátha elodázhatod a világ végét.Amúgy a világnak tényleg vége lesz úgy 10 milliárd év múlva.Mert a marxisták is tudják,semmi sem tart örökké.Szóval keress magadnak való oldalt,ott oszd az “észt”.

  2. Kedves?Kiss László!Rohadtul eltévedtél ebben az irgalmatlan sok oldalban,ami a számítógépeden van.Ez egy ateista,marxista,leninista oldal.Csak azért írom,mert nem vetted észre.Keress sürgősen más helyet a marhaságaidnak,hagyj minket békén.Ajánlom még a Cavintont,és hozzá szemüveget a tisztánlátás érdekében.De indulhatsz Fatimába is,hátha te is látsz szüzeket repkedni.Ha megtetszik,maradj is ott.Rád meg különösen érvényes Marx mondása,a vallás az ópiumod.A Bibliát/így nagy betűvel/olvasgasd,és ha sikerült kihámoznod belőle valamit,oszd meg velünk is.Üdv.

   1. Jé ez tud írni, de kisbetűvel írja – Forr a dalom!

    Tökéletesen tisztába vagyok vele amit leírtál, de tudd Jézus is a zsidók közé ment tanítani mert ott volt a legnagyobb baj – mint tudjuk szavaitól és tetteitől féltek, így keresztre is feszítették – meg gyilkoltatták! Engem nem fogsz! Jézus már 12 éves korában a templomban okította a farizeusokat=írástudók – akik ámulva hallgatták a gyermeket! Én 12-évessen az Oladi általános iskolába koptattam az iskola padod – nagyszerű tanáraim voltak – emlékszek katolikus iskola volt mert a homlokzatán ott volt Jézus a keresztfán – amit mit ad úristen a hozzád hasonlóak levetettek a helyi Horváth Imre maszek kőművessel – hát írj adminnak vettessen engem is innét le, mert bíz én magamtól nem megyek el innen! üd, Id. Kiss László

    1. Te nagyon hülye!A forradalom főnév,ami ugye kis betű,de a Biblia tulajdon név,ami meg nagy betű.Még az ateistáknak is.Hány osztály végeztél el 8 év alatt.?

     1. Forradalom!
      Hagyd a fenébe ezt a faszkalapot. Beszarás miket firkál a fazon össze. A legszebb mikor verselnek. Az bravúros! Egymást überelik ki tudja jobban eldugni a mondanivalóját, amit csak az ilyen intelligens mészkes-mászkos az élettől elrugaszkodott fazonok értenek mint ők… 😀

    2. Pedig sokszor fenyegetőzött vele S….usz.
     Mondok mást ; járt itt egy “kollégája” az “anya oldalról”.aki hangosan közölte hogy – “na,megyek a zsidókhoz” ( ide )
     Ez az alak,tavaly elindított volna egy magyarság történeti sorozatot,ami kudarccal végződött ITT az oldalon.
     Nem tudom más mennyire figyel,ki mit ír,de az a gőg és mivel ismerté tette magát elég nagy ellenszenvet alakított ki az ott írogató okostojás ész osztása okán.
     Ha kérhetem lejjebb a magas paciról,mert ez a gőg magánál is érződik.
     Többen próbálták Önt nevelgetni szépen, csúnyán,hasztalan volt,de a hisztit kerüljük már,hisz nem gyerek.
     Üdvözlettel.

     1. Szaszi! Akkor ezek szerint Te is ismered áldásos tevékenységét. Ez a fazon nem fogja fel, hogy ez az oldal nem az ő világa. Ez nem ezoterikus site de valahogyan bele kellene verni a tudatába, mert látom nem megy neki, ahogyan olvasom megint a böffenetét. Eszméletlen. Tudod hány oldalon próbál ez a szerencsétlen téríteni? Néha-néha amikor lapozgatok beleakadok, de bepörgök amikor a sok sületlenségét meglátom…(Nem olvasom)

     2. … szerint:
      2017-05-13 – 17:37

      Menj az anyád picsájába te vén fasz! Attól még hogy idekanyarítottad a neved nem mondja senki neked hogy te vagy a Messiás. Inkább ne tetted volna te szerencsétlen. Nincsen önkritikád? Nem fogod fel azzal a két agysejteddel, ami lötyög az agyadban, hogy ez nem hittérítő oldal?…”

      Elmegyek – Kedves három pont, mert ezt már nem tudom elviselni, ezt a trágárságot ezt a durva szólamot – de idézek egy nem én általam ide tett linkből neked:
      “Még sok mondanivalóm volna, de most nem tudjátok elviselni. Amikor azonban eljön Ő, az igazság Lelke, bevezet titeket a teljes igazságba. Mert nem magától fog beszélni, hanem (…) megdicsőít engem, mert az enyémből kapja, amit majd hirdet nektek.”(Jn 16,12 – 14)

      http://uj.katolikus.hu/konyvtar.php?h=150#N3

      és egy másikat mástól idézek neked:
      (a gondolattal vitatkozz, és ne a gondolat közzétevőjét minősítsd).
      Isten veled három pont, békélj meg önmagaddal – üdvözöllek: id. Kiss László

    3. De elmész te innen öreg kis ne csak együnk hanem igyun kis!. Mert amit kapsz itt a későbbiekben útravalót nem fogod zsebre tenni. Ez nem biblikus oldal, és itt te ne térítgessél a marhaságaiddal tujunga!

     1. Ismerem.Én nem kívánom Őt bántani,de máshol illemtudóbb,itt meg sok a hiszti.
      Olyan – ki ha én nem – érzetet kelt.

   2. Forradalom:)
    “Add meg a Császárnak ami a Császáré és Istennek, ami az Istené”
    Marx, Lenin, stb. tanai még sehol nem voltak az Univerzumban, amikor a fenti sorok már kinyilatkoztatták a lényeget: Összenő, ami összetartozik. Remélem, érted:)

  1. Kedves Hun!Mindketten rosszul tudjátok a világ végét.Úgy 10 milliárd év múlva valóban vége lesz.Addigra ég ki a Nap.De ha háború törne ki,aminek még a gondolatától is irtózom,akkor hamarább.Persze csak Földünknek lenne vége,és nem a Világmindenségnek.

 2. A “csoda” titkait érdekes módon olyan időpontban közölte a derék nővér, amikor már megtörténtek vagy elkezdődtek azok az események, amelyekre esetleg rá lehetett húzni őket.

 3. Én csipem az id Kiss Lászlót.
  Nem azért mert neki is ugyan az a keresztneve, hanem mert van egyenes gerince.
  És párnak olyan görbe a gerince , mint egy bumerángnak.
  Mivel “bennfentes ” vagyok az ilyen űzik mibenlétében. így mondanék pár szót. Pár szó.
  De ha valakit érdekel lefogom írni. Addig is szép napot mindenkinek.

  1. “Csípjed”! Senki sem mondja hogy ne. Volt szerencsém olvasni túlmisztikált állatságait, amit kerülök/kerültem mikor megláttam az “id kis” nevet. Viszont én meg nem csípem, s sokan mások sem . Már egy párszor megkérték más oldalakon szépen hogy evezzen más vizekre szépen megfogalmazva mikor túlzásba vitte Jókai terjedelmű szösszeneteit. Vagy duguljon el. De hát az ” id” sokat jelent. Viszont a hülyeség propagálása nem erre az oldalra való. Most megérkezett ide is, pedig az ingyenes buszjegy neki is jár…

   1. Kedves három pont!

    Tudod mire emlékeztetsz. A három pontoddal? Arra az esetre amikor először találkoztam egy analfabétával -ami köztudottan, se írni se olvasni nem tud! Valós történet! Elmesélem neked!
    Még a Kádár rendszerben történt, gyanúsítótként hallgattam ki egy fiatal cigány férfit – tyúklopás ügyben. Amit elmondott, azt legépeltem a jkv-be – és amikor alá akartam vele íratni – nem írta alá – csak mondogatta, hajtogatta – én nem írom alá, én nem írom alá! Már már bemérgesedtem, amikor dühömben azt találtam neki mondani – hát nem érti azt írja alá, hogy nem írja alá – ja kérem az más és nagyon lassan és görbén három keresztet rajzolt a jkv. aljára! Kérdezem tőle, a harmadig ugye a dr. csak bárgyún szó nélkül nézet rám!
    Szóval ne kóstálgass engem három pontos arctalan, mert én sem kóstálgatlak téged, mindenki maradjon a saját szintjén – mi után elolvastad ezt a nem kioktató ha nem tájékoztató írásom , azt megköszönöm és elköszönök tőled, Isten veled – tanulj okulj sokat még – a magyart meg soha ne bántsd mert az se bánt téged ha nem szolgálsz rá
    üdvözlettel id. Kiss László

    1. Menj az anyád picsájába te vén fasz! Attól még hogy idekanyarítottad a neved nem mondja senki neked hogy te vagy a Messiás. Inkább ne tetted volna te szerencsétlen. Nincsen önkritikád? Nem fogod fel azzal a két agysejteddel, ami lötyög az agyadban, hogy ez nem hittérítő oldal?

     1. Ejnye pötyi ezek után miért és mennyivel tartod külömbnek Magad?

     2. Több tiszteletet ! Ez nem a kuruc info ! Esetleg ott ezzel a hangnemmel lehet kommunikálni és személyeskedni.

 4. Már csak azért mondom,hogy idiótát,mert nagy idiótaságot nyekeregsz !Ha a kommunizmus alapgondolatait Jézustól lopták(???!),akkor mi az ördögért üldözik a Jézus-hívők oly buzgalommal(meg a kapitalizmus nevében!) a kommunistákat?!
  És ugyanazzal a lendülettel kérdezem,hogy miért nem építették akkor ők a szocializmus,és miért vetettek be ellene annyi ármányt,gonoszságot abba ,hogy mára elérjük azt a mélypontot,amiben leledzünk,és Kövér majom,Orbán danya,meg sok más,miért szór annyi átkot a kommunizmusra,miért akarták kiirtani az összes kommunistát!?
  Jó kérdések ezek ám,tata,és csak izelítők!
  Azért nem teszek fel többen ezekből,mert szerintem,összeszarod magad ,ha őszintén meg akarod válaszolni,ha pedig valami ellenszert akarsz ide írni,akkor meg legalább háromszor egymásután!
  Ja,engem meg Nagynak hívnak!

   1. Figyelj csak öreg kis ! Bámulatos ahogyan szét szeded a szavakat. Ez az “erősséged”, és ezzel lett a tököm tele először, meg sok másnak is. Menj el grafológusnak keresnek a BRFK-n épp ilyen írásszakértőket mint te is vagy szerencsétlen. Nem fog senki hasra esni a “tudásod” láttán.. Ha megkérhetünk húzz el mint a vadlibák!

 5. és mi a helyzet a jóslataikkal ?
  Merthogy beteljesültek. Kis gyermekek hogyan tudták megjósolni a jövőt ?

  1. A “titkokat” tudtommal 1941-ben adta át a nővér, kis társai pedig régen halottak voltak addigra (azoknak egy jó része is, akiknek korábban beszámoltak a tapasztalataikról). Már nem XI. Piusz volt a pápa, a háború elkezdődött, Oroszország évtizedek óta más úton járt. Ez ún. “retrospektív jóslat”, jóslatnak tűnő visszatekintés is lehet, ahol bemondásra kell elhinni, hogy mindaz, amit tartalmaz, korábban került átadásra (akárcsak a nyirkai jóslat esetében). A harmadik “titok” egy teljesen általános kép, lehet szinte bármi, illik a sötét hangulatú, szenvedést váró légkörbe, ami gyakran jellemezte az egyházat.
   A “titkok”:
   uj.katolikus.hu/konyvtar.php?h=150#N3

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .