A handoizmus újabb mélységei.

Már a tisztességesség látszatára sem adnak.

 

Történt, hogy az egyik bírósági véleménynyilvánításunk során az őr azt hisztizte a rendőrségnek, hogy én őt félrelöktem, mikor nem akarta engedni, hogy bevigyük a véleménynyilvánító plakátokat az épületbe.

Engem akkor kb. 8 óra időtartamra előállítottak, és szinte az egész idő kihallgatással telt.

Megnéztük a videót, szembesítettek az őrrel. Még a kihallgató rendőr is fogta a fejét a videón lévő jelenetek láttán, és – jegyzőkönyvön kívül – felkiáltott, hogy ekkora baromságot még nem látott, hogy ez alapján garázdaság miatt eljárást indítsanak.

Egyszer csak értesített a Fővárosi törvényszék, hogy a PKKB minden büntető bírója kérte a kizárását az ügyből, és hogy várják az indítványomat, hogy melyik bíróságot kérem kijelölni.

Kértem, hogy az ügyet tegyék Szigetszentmiklósra. Már csak azért is, mert az van legközelebb. Ezen kívül kértem, hogy küldjék meg azt az iratot, amiben kizárták magukat a PKKB bírái.

Végül egy ködös hivatkozással kijelölték a XXI. kerületi bíróságot, és valahogy elfelejtették elküldeni a magukat kizárni kérő bírók beadványát.

Ugyan így kérésem ellenére nem küldték meg a nyomozati iratanyagokat, így a barósági kamerafalvételt sem.

Egyszer csak jött egy végzés, – mindössze 2 oldal – amiben 120 napi elzárást rónak rám. Persze nagylelkűen megengedik, hogy 120 000 Ft-tal kifizethetem.
Indoklásként mindössze azt írták, hogy sok büntetőeljárás van ellenem folyamatban, és szó szerint beemelték az ügyész tényállítását. Ami egyébként nem egyezik meg az őr által szembesítéskor elmondottakkal sem.

Egy szó sincs arról, hogy mit mondtam a kihallgatáson, vagy hogy mit látott a bíró a videón.

Azt a minimális követelményt sem teljesítette tóth emőke, hogy leírta volna, hogy mely cselekményem, hogyan merítette ki a törvényi tényállást.

Olyan, mintha még soha nem látott volna bírósági döntést.

Még a tisztességesség látszatára sem adott.

Kitől kapott emőke utasítást egy ilyen förmedvény megírására?

Nyilván a vádirat sem ír egy szót sem arról, hogy mely cselekmény hogyan valósítja meg a garázdaságot. Az ügyész nagy gabriella is a diktatúrát építi az elvtelen eljárással.

Természetesen írtam rá. Ezt olvashatjátok lentebb.

A képek között ebben a sorrendben megtaláljátok a végzést, vádiratot, elnöki rendelkezést a plakátokról, fogvatartásról az igazolást, kihallgatási és szembesítési jegyzőkönyvet. És néhány fotót a PKKB-s akcióinkról.

A képek itt érhetők el: https://www.facebook.com/Nemadomahazamat/posts/2525929804099616

Ezen a videón látható az esemény a mi szemszögünkből. Itt is látható, hogy előttem semmiféle őr nincs, akit félre kellett volna löknöm. Egyszerűen lemaradt: https://www.facebook.com/Nemadomahazamat/videos/2135472043145396/

Győzni – diktatúrát bontani – csak úgy fogunk, ha sokan felemelik a seggüket, és felhagynak a félelemmel.
Cselekedj! Legyél győztes! Állj a bátrak közé!
HAjrá!

„Tárgy: 11.B.698/2018. számú ügyben tárgyalás tartás kérése, és egyéb észrevételek.

Tisztelt Bíróság!

Alulírott Póka László kérem az eljárás megismétlését, új végzés meghozatalát, mivel az eljárás során a lent részletezett eljárási szabálytalanságokat vétettek.

Kérem eljáró bíró kizárását az ügyből, mert a végzés alapján tőle nem várható el, hogy befolyástól mentesen, szakmailag megalapozott döntést hozzon. 

Amennyiben az eljárás megismétlésére nincs mód, úgy kérem tárgyalás tartását.

Indoklás

 Az ügyben eljárási hibákat vétettek.

Nem kaptam meg a nyomozás iratait, holott ezen igényemről a kihallgatásom során nyilatkoztam. (Jegyzőkönyv 8. oldal) Így az iratokra észrevételeket sem tudtam tenni. Ezzel sérült a tisztességes eljáráshoz való jogom.

Nem kaptam meg az ülést megelőzően a vádiratot, így arra nem tudtam észrevételeket tenni. Holott a vádiratot a PKKB-ra 2018. 02. 20. napján benyújtották. Erről a Fővárosi Törvényszék a 28.Bkk.6754/2018/7. számú végzésével tájékoztatott.

Nem kaptam meg a PKKB 2018.EI.IV.F5. számú nyilatkozatát sem.

A fenti iratokat a kihallgatásomat követően a Fővárosi Törvényszéknek 2018. 04.06. napján küldött válaszomban is kértem. Ezt a kérésemet a Fővárosi Törvényszék a 28.Bkk.6754/2018/7. számú végzésében megemlíti, de az iratokat nem küldték meg, és az iratok megküldése tárgyában nem is nyilatkoztak.

Mivel az iratokat nem tudtam megtekinteni, így sérült a tisztességes eljáráshoz való jogom. Tehát az eljárás eddig nem volt törvényes.

A fentiek miatt kérem a Bíróságot új eljárásra utasítani.

Egyben kérem az ügy minden iratát lakcímemre megküldeni szíveskedjenek a videofelvétellel, valamint 2018. július 02-i ülés jegyzőkönyvével és az ügyre vonatkozó, ügyelosztást dokumentáló irattal együtt. Vagyis mindent, ami eddig keletkezett.

 Kizárás

Eljáró Bíró nem tett eleget indokolási kötelezettségének. Szakmailag teljesen elfogadhatatlan végzést hozott.

Nem csak nem volt tisztességes, hanem még a tisztességesség látszatára sem adott.

Egy szót nem írt arról, hogy cselekményem hogyan meríti ki a törvényi tényállást. Tudják, arra gondolok, hogy „kihívóan közösségellenes volt-e hogyan, meg hogy alkalmas volt erre, meg arra, és ez hogyan…”.

Egy szót nem ejt arról, hogy megtekintette-e a videófelvételt, vagy, hogy elolvasata volna a gyanúsítotti vallomásomat. Így természetesen arról sem tudott írni, hogy ezekből milyen következtetéseket vont le.

Csupán a vádirat hazugságait idézte szó szerint.

Ez így kicsikét koncepciósnak tűnik. Olyan 1956. utáni időket idéz.

Mindezek mellett 120 nap elzárásra ítélt. Ami négy hónap fogház.

Holott ha csak a videófelvételt megtekintette volna, akkor máris láthatta volna, hogy gyanúsítotti vallomás szerinti tényállás valósult meg, vagyis hogy nem állt elém Urbán Csaba, nem toltam magam előtt, hanem kikerültem, majd Urbán csaba volt az, aki jogszerűtlen magatartásával hátulról belém csimpaszkodott.

Jogellenes magatartása a Vagyonőr törvényből levezethető.

A fentiekből két következtetés vonható le.

  1. Eljáró Bíró szakmailag alkalmatlan arra, hogy megalapozott, és kellően indokolt döntést hozzon.
  2. Utasítás, vagy elvárás szerint hozta meg a végzését. Ilyen körülmények között ennél jobbat nem tudott. (Én ez utóbbit tartom valószínűnek.)

A 2. eset valószínűsíthető az OBH elnöke, és Fővárosi Törvényszék újonnan kinevezett vezetője körül kialakult, és nyilvánosan folyó szakmai viták, bírálatok miatt is.

A Bíró kizárásán kívül meg kell vizsgálni a Fővárosi Törvényszék alá tartozó bíróságok valamennyi bírájának kizárását is az ügyből.

Ez a fentieken kívül levezethető Handó Tünde azon közismert indítványából, melyben kérte kizárni a Budapest Környéki Törvényszék minden bíráját az ügyéből. Ott az OBH elnök arra hivatkozott, hogy a Budapest Környéki Törvényszék elnökével neki vitája van, és nem értenek egyet bizonyos kérdésekben, és ez rávetül Dr Hilbert Edit vezetése alá tartozó bírák ítéletére.

Ilyen alapon mivel velem egyáltalán nem ért egyet több kérdésben sem a Fővárosi Törvényszék friss elnöke – Többek között, hogy a plágium és büntetőügybe való keveredése okán nincs helye a törvényszék vezetésében, de talán még az igazságszolgáltatásban sem – a vezetése alá tartozó bíróságok bíráitól sem várható el elfogulatlan ítélkezés. Ez utóbbi megállapítást egyébként a panaszolt végzés jól alátámasztja.

De ha tovább megyünk, akkor Handó Tünde sem ért több mindenben velem egyet. Ilyen alapon minden OBH alá tartozó bíróság minden bíráját ki kellene zárni az ügyből.

A fentiek miatt kérem az ügy felfüggesztését amíg Handó Tünde Budapest Környéki Törvényszék bíráit érintő kizárási indítványáról nem születik jogerős döntés.

Kérem, a fent írt indítványok elbírálást, és az iratok megküldését.

 Tököl, 2018. július 11.

Tisztelettel: Póka László”

 

Póka László

Nem adom a házamat mozgalom

0630-931-9802

Ha tetszett ez a cikk, ha egyetértesz a balrad.ru-val, oszd meg Facebookon, Twitteren, VKontakton

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a piktogrammra kattintva Pay-Pal-on

PayPal - The safer, easier way to pay online!

vagy közvetlen postai úton:

Szabó Péter 

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”– rovatban tájékoztatjuk!

Elkezdődött!

Ma délelőtt egy 61 éves férfi ment be Inárcson a családsegítő szolgálat épületébe, ahol az ügyintéző hölggyel vitatkozott. “Ügyének hosszadalmasságát és számára várhatóan rossz kimenetelét kifogásolta”, majd egy MAGÁVAL VITT KÉSSEL a nyakán olyan súlyosan megsebesítette az ügyintézőt, hogy az perceken belül meghalt.

Azt egyelőre nem tudni, hogy a férfi milyen ügy miatt volt annyira dühös a családsegítőre, hogy az gyilkosságra sarkallta.

Nagyjából ennyit lehetett tudni az ügyről délutánig. Meg annyit, hogy a rendőrség az elkövetőt elfogta, és elszámoltatása folyamatban van.

Délután már többet tudtunk meg a gyilkosságról.

Az elkövető a cselekménye után átballagott a szomszédos polgármesteri hivatalba, és közölte, hogy végzett a családsegítő ügyintézőjével. Majd bevárta az értesített rendőröket, akik nekifogtak az ügy földerítéséhez.

Valószínűleg az ügyön dolgozó nyomozók is dermedten gondolhatják, esetleg mondhatják-beszélhetik EGYMÁS KÖZT – HÁT ELKEZDŐDÖTT?

Az elkövető egy kilakoltatás előtt álló bedőlt hiteles. Ha igazak a hírek, a családsegítő központtól remélt segítséget. Mondhatnók: ELEVE REMÉNYTELEN ESET!

Az elkövető KÉTSÉGBEESÉSÉBEN ÖLT! Olyan embertársát ölte meg, aki HELYZETÉBŐL ADÓDÓAN NEM TUDOTT – NEM TUDHATOTT – segíteni! Pedig biztosan akart!

DE Ő VOLT “KÉZNÉL”! A védekező ösztön őt találta meg! Sajnos.

A VÉDTELEN elkövető egy VÉDTELEN, ám a szemében a HATALOM MEGTESTESÍTŐJÉT MEGÖLTE!

Védtelen gyilkolt védtelent! Egy védtelen kiszolgáltatott, egy védtelen “kiszolgálót”!

ELKEZDŐDÖTT!

Kár! Nem lett volna szabad hogy ez MEGKEZDŐDJÖN! Mert biztosak lehetünk bene, hogy LESZ FOLYTATÁS!

Elkezdődött ez már régeben, de eddig CSAK öngyilkosságok formájában.

DE MA REGGEL AZ AKTÍV OTTHONVÉDELEM IS ELKEZŐDÖTT! Véresen, tragikusan.

MI SZÓLTUNK! A DÖNTÉSHOZÓKAT FIGYELMEZTETTÜK! BAJ LESZ HÖLGYEK – URAK!

Persze nemcsak mi szóltunk. Sokan szóltak! Sokan figyelmeztettek!

DE A DÖNTÉSHOZÓK ÚGY VÉLTÉK, HOGY NEKIK MÁR NINCS TÖBB TENNIVALÓJUK!

Hölgyek! Urak! ISMÉT SZÓLUNK! ELKEZDŐDÖTT!

Ma reggel Inárcson “félrement”! NEM A FELELŐS HALT BELE A KEZDETBE!

HÖLGYEK! URAK! A HARAG ROSSZ TANÁCSADÓ! ÉS TÚL SOK MÁR A HARAG!

Ha még mindig úgy gondoljátok – EZEK UTÁN IS! – hogy MÁR NINCS TÖBB TENNIVALÓTOK, csak a haragot szítjátok!

MI SZÓLUNK ISMÉT: BAJ LESZ HÖLGYEK! BAJ LESZ URAK! MÉG NAGYOBB BAJ!

Az áldozat hozzátartozöinak őszinte részvétünk!
Az elkövetőnek…- hát mit mondhatunk? Hiszen embert ölt!

Neki csak annyit: ROSSZ HELYEN, ROSSZ “CÉLPONTON” ÁLLT BOSSZÚT! ÉS ROSSZ MÓDON!

Ha tetszett ez a cikk, ha egyetértesz a balrad.ru-val, oszd meg Facebookon, Twitteren, VKontakton

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a piktogrammra kattintva Pay-Pal-on

PayPal - The safer, easier way to pay online!

vagy közvetlen postai úton:

Szabó Péter 

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”– rovatban tájékoztatjuk!

Ébredés: “…mit gondolok mindkettőjük tevékenységéről…”

A politika mocsarából ki tud – vagy ki akar – szabadulni? – Néhány újabb gondolat a szabadságjogok korlátozásáról.

Korábban mindketten védtek ügyvédként két-két eljárásban is.

Az is közös bennük, hogy mostanában mindketten többször bírálták a másik politikai, közéleti tevékenységét. Akár felém is közölték több alkalommal is ilyen jellegű véleményüket egymásról.

Végül ez, és a napokban tett megnyilvánulásaik indítottak, hogy leírjam, hogy a gyülekezési jog korlátozása kapcsán mit gondolok mindkettőjük tevékenységéről.

Teszem ezt úgy, hogy tudásukat, és azokat a tetteiket, amit valóban a társadalom érdekében tettek és tesznek, tisztelem.

Kedves Andi! Kedves Tamás!

A fenti bevezető után rá is térek a lényegre.

Értetlenül állok az előtt, amit az új gyülekezési törvény tervezete, és tákolmány 7. buzerálása kapcsán látok körülöttetek.

Szabadságjogokért korábban oly hevesen kiálló jogvédők, mintha hatalmasat fordultak volna.

Ide kell hozni Z. Kárpát Dániel 2018. július 3-i parlamenti felszólalását is. Már csak azért is, mert Andi szintén Július 3-i valóban magával ragadó felszólalása igazából csak Dani mondanivalójával együtt értékelhető. Már csak azért is, mert úgyis együtt szavaznak, mint ahogy szavaztak eddig is.

És máris találtunk egy újabb közös pontot közöttetek. Mindketten – Andi helyett Dani mondta ki – elítéltétek az önkény elleni utolsó hatékony véleménynyilvánítási formát. A politikusok házai előtti tüntetéseket. És Andi felszólalása sem állította, hogy igen is joga van a népnek akár a háza előtt is elmondani, hogy mit gondol a politikusról.

Andi egy valóban remek felszólalásban általában ekézte a Gytv. módosítását.  Néhány részletet azért kiemelt belőle.  De Andi is kifejezte, hogy egyetért azzal, hogy a politikus családját ne lehessen zavarni.

Ezt konkrétan alátámasztotta Z. Kárpát Dániel felszólalása, melyben éltette, hogy a politikusok háza előtt ne lehessen tüntetni:

Azt is említsük meg, hogy a Jobbikosok, és Jobbikosok által támogatott gárdisták is tüntettek már nem csak politikusok, de magánszemélyek házai előtt. A legutóbbi politikus háza előtti Jobbikos tüntetésről itt láthatunk egy írást: http://hvg.hu/itthon/20180105_Eldurvult_a_tuntetes_Vegegyhazan

Az eseményről videó Vona Gábor fészbúk oldalán is elérhető volt.

Tamás a Hírtv Peron című műsorában mondta el, hogy szerinte se lehessen tüntetni politikusok háza előtt. Itt nézhetők meg a témában tett kijelentései 10:25- től:

Novemberben még Tamás volt az, aki SeVizásokkal Gyurcsány Ferenc háza előtt tüntetett. Ráadásul fideszes vezető politikusok felkérésére. És folytatást is rendeltek Trócsányiék. Csak hát, olyan fideszesen nem voltak hajlandók megfizetni az árát. – Hogy állítsák le a végrehajtásokat.

A novemberi – Gyurcsány házánál tartott – tüntetés összefoglalója itt nézhető meg (Tamás felszólalása a 4. perctől):

lyen előzmények után azt ne felejtsük el, hogy minden tüntetés zavar valakit. Azt is ki kell emelni, hogy gyakorlatilag minden emberei tevékenység zavarhat, vagy zavar más személyeket.

Ebből egy valami tűnik ki: A legtöbb politikus – az itt említettek is – attól félnek, hogy majd az Ő házaik közelében is tüntetni fognak.

Jól látszik a felszólalásokból, hogy a fideszes, hazug félelempropagandát mindannyian átvettétek.

Elhittétek valamelyik – mi tudjuk, hogy ki – fideszes politikus rémtörténetét a gyerekei zaklatásáról. Minden bizonnyal el akartátok hinni.

Pedig mennyivel egyszerűbb lett volna megkérdezni minket, Sárgapólósokat, – akik mindennek részesei voltak mindenkinél jobban – hogy igazak-e a rémhírek.

Azt mondtátok, – Andiék – hogy azért mentek be a parlamentbe, hogy a társadalom hangját megjelenítsétek.

Mióta akarja a társadalom, hogy alapvető jogokat korlátozzatok? Mióta érdeke a társadalomnak, hogy a hazug fideszes propagandát ismételjétek?

Ha megkérdeztetek volna a kiskorúak állítólagos zaklatásáról, akkor valós infókat tudtunk volna adni.

Akár úgy, hogy a rendőrségi vallomásaikból magatok is láthatjátok, hogy nem lehetnek valósak amiket állítanak.

Vagy elmesélhettük volna, hogy mi maradhat meg a kisgyerekeben a tüntetésekkel kapcsolatban. Amikor az Anyuka elrángatta a gyerekeket az aranyos egérkét (patkány), nyulat, vagy idomított majmot ábrázoló plakátoktól. Vajon a csúnya Sárgapólósokra fognak-e emlékezni, vagy arra, hogy Anya nem engedte, hogy megsimogassa a rajzokat, vagy, hogy közel menjen hozzájuk.

Azt se felejtsük el, hogy a társadalomnak nem érdeke, hogy a rogángyerek – amikor kicsit már nagyobb lesz – esetleg ne kapjon ellentétes infót arról, hogy hogyan lett neki kétévesen huszonmilliós háza. Ez nem a társadalom érdeke, hanem a politikusoké.

Ebben – a demokratikus alapjogokat tárgyaló vitában – Ti nem a társadalmat képviseltétek. Nem vittétek be a hangunkat, és nem vittétek be az érdekeinket sem. (Mondjuk a választáskor sem tettétek)

A jobbikban azt hittétek, hogy a sumák jótevő majd robbantja a bombát, és akkor nem csak a társadalomra, de még a többi ellenzéki pártra sem lesz szükségetek a fidesz legyőzéséhez. De nem robbantotta. Valószínűleg soha nem is akarta. De Ti akkor sem a társadalomra hallgattatok. És most sem mutattátok meg, hogy érdekel benneteket, hogy mit gondolnak az emberek.

Már csak az miatt is látszik, hogy nem a társadalom számára szükséges alapvető jogokat képviseltétek, mert fidesszel együtt figyelmen kívül hagytátok, hogy az 13/2016 AB határozat nem a lakókörnyezetben történő véleménynyilvánítások megtiltását kérte tőletek. Sokkal inkább egy olyan törvény meghozatalát írta elő, ahol a magánélethez való jog, és a tüntetések helyszínének szabad megválasztása is egyaránt érvényesül.

53. pontban így ír a lakókörnyezetben tartott tüntetésekről az AB:

„A körülmények mérlegelése alapján akár itt is tartható tehát gyülekezés, de adott esetben szigorúbb technikai feltételek mellett: így figyelembe kell venni különösen a gyülekezők célját, létszámát, a rendezvény időtartamát, gyakoriságát, dinamikus vagy stati­kus jellegét, és azt, hogy a résztvevők milyen napszakban, milyen hangosítás mellett kívánják üzenetüket eljut­tatni a gyülekezés címzettjéhez. Az üzenetre való tekintettel mindez továbbra is közéleti kommunikációnak minősül, amit véd a békés gyülekezéshez való jog, ugyanakkor technikai korlátozás alá vethető egy másik Alaptörvényben biztosított jog, így a VI. cikk (1) bekezdésében szereplő magánszférához való jog védelmében.”

De Ti ennek ellenére a családtagok zavarását ítélitek el. A teljes tiltáshoz nyújtotok segítséget.

És teszi ezt nem csak a Jobbik, hanem Tamás is, aki korábban akár a mi ügyeinkben is rendkívüli tehetséggel, és dinamikával idézte az AB szabadságjogok érvényesülése érdekében hozott határozatait.

És Tamás sem tudott választ adni a riportban, hogy a DK székház közelében élők nyugalma miért kevésbé fontos, mint Gyurcsány Ferenc háza közelében, vagy házában lakók nyugalma.

Jobbikos politikusok a tákolmány buzerálás megszavazását azzal magyarázták, hogy az csak egy keret, és majd a konkrét törvények esetében kiállnak a társadalomért. Egyrészt a fentiek fényében, és különösen Z. Kárpát Dániel felszólalását tekintve nem látszik ez a kiállás.

Másrészt az új Gytv. indoklásában az előterjesztő már eleve arra hivatkozik a házaknál történő tüntetések megtiltásának indoklásában, hogy az Alaptörvény tartalmazza, hogy a gyülekezés nem járhat a magánélethez való jog sérelmével.

Tehát megteremtettétek nekik az alapot a totális diktatúrához. – Én nem köszönöm.

Egyébként nehezen foghatom fel, hogy két olyan ember – Andi és Tamás – akik olyan hangosan álltak ki az alapvető jogokért, hogyan nyújthatnak segítséget egy ilyen egyértelműen diktatórikus kormánynak.

Még ha kapna valamit érte a társadalom, akkor megérteném. Ha cserébe megvédené az embereket a kormány, a bankok támadásaitól, vagy lenne egy színvonalas oktatásunk, vagy használható egészségügyünk. Esetleg egy általános jólét lenne az alku része. Akkor talán érteném. Mint a közelmúltbeli arab országokban.

Hiszen mi magunk is Tamás közvetítésével önként lemondtunk volna a házaiknál történő tüntetésekről, ha leállították volna a végrehajtásokat, és a koncepciós eljárások okozta károkat megfizették volna.

De ezek semmit nem akarnak adni. Mindent csak elvesznek, és Ti ebben segítetek nekik. Holott mindketten tudjátok és ki is nyilatkoztátok, hogy le kell állítani a végrehajtásokat. Tamás még azt is elmondta a fent említett műsorban, hogy még Trócsányiék is úgy gondolják, hogy az EU döntések miatt kell tenniük valamit.

És Ti a támogatásotokért nem kértétek cserébe még azt sem, hogy állítsák le a végrehajtásokat?

Vagy Andiék legalább a Simicskás csőbehúzás anyagi terheinek csökkentését elvárták volna. Persze annak a társadalmi előnye nehezen lett volna igazolható, de legalább nem adtátok volna ingyen a szabadságjogainkat.

Számomra továbbra sem igazolható, hogy miért kell a fideszes cirkuszban részt venni. Mi haszna volt a társadalomnak abban, – ahogyan Andi a felszólalásában elmondta – hogy 16 ember előtt szólalt fel Trócsányi által jegyzett Gytv. módosítás miatt.

Akkor már hasznosabb lett volna, ha – na nem éjjel, mint ahogy a parlamentben felszólalt – egy táblával kiáll a metró bejárathoz, és hirdeti, hogy mekkora mocskot akarnak elfogadtatni. Lehet, hogy több haszna lenne.

Tamásnak –ahogy a riportban is elmondta – legalább a 2006-os kártérítések ügyében adnak valamit. Legalább zöld utat egy kis kompenzáláshoz, és tárgyalási lehetőségeket.

De annak a társadalmi hasznát továbbra sem értem, hogy miközben elítéled a politikusok házai előtti békés tüntetéseket, közben eredményesen harcolsz olyanok szabadulásáért, akik a vád szerint politikusok kertjébe molotov koktélt dobtak.

Hogyan lehet az társadalmilag igazságos, hogy fideszes politikusok háza előtt még plakát sem lehet csendesen, alkalmanként néhány percig, – mert zavarja a családtagjaikat – de baloldali politikusok kertjébe akár molotov koktél is mehet?
Vagy ha én is éltetném a führert, vagy fellépnék a melegek ellen, – akár csak a cirkusz szintjén is – akkor a plakát is megbocsájtható lenne?

És így vége felé még egy közös pont. Nem csak kettőtök (Andi és Tamás) között, hanem én is egyetértek mindkettőtök közelmúltbeli egybehangzó nyilatkozatával.

Hogyan igazolható józan ész szerint, hogy egy mszp-nél lobbiznak és egy mszp-t kérnek fel egyes Sevizás csoportosulások SeVizás megmentésre? Olyan baloldalt, akik önös hatalmi, és anyagi érdekeik miatt a gonosz, főként külföldi bankokkal összejátszva elterjesztették a rablóhitelt. És olyanokat, aki az elmúlt választás előtt még egy évvel is azt szajkózták, hogy a bankok nem járhatnak rosszul. És a legjobb megoldásnak is legfeljebb az elsétálást tartották. Még közvetlenül a választás előtt is.

Nyilván ez az mszp-s történet is legfeljebb a politikai cirkusz része, és semmi köze a megoldáshoz. Hogyan is lenne egy bejutási küszöb közelében lévő párt indítványára?

És végül a Ti közös pontjaitokat a társadalom javára fordítva van itt valami, amivel szépíthettek. Persze csak akkor, ha a fenti vélemények, és azok kimondása után még hajlandók vagytok szóba állni velem.

Kell hozzá Tamás fideszes befolyása, és Andi véradós aktivitása. Meg persze a sajtós lehetőségeitek.

A terv régi, de eddig falakba ütköztünk. Most viszont, hogy Bauer Zsolt felesége lett az Országos Vérellátó Szolgálat vezetője akár létre is jöhetne egy látványos SeVizás akció (akár sorozat is):
„A véremet adom, a házamat nem!”

Lehetne egy kis reklámot csinálni a véradásnak is. És megteremthetné az alapot végre a végrehajtások leállításához.

Itt érhető el a legutóbbi vérellátónak írt levelem: https://www.facebook.com/Nemadomahazamat/posts/2510898222269441

Ha van kedvetek, rakjunk össze valamit! Végre közösen, ha már találtunk néhány közös pontot.

Bármi is a válaszoltok, mi megyünk tovább a SeVizás igazságtétel érdekében, és továbbra is gyakoroljuk az egyetemes szabadságjogainkat. Még akkor is, ha ez néhányaknak nem tetszik.

És hisszük azt, hogy egyre többen lesznek olyanok, akik ki merik nyitni a szájukat. Erre biztatunk mindenkit a szokásos jelmondatunkkal.

Cselekedj! Legyél győztes! Állj a bátrak közé!

HAjrá!

Tisztelettel: Póka László

Nem adom a házamat mozgalom

0630-931-9802

Bal-Rad komm: A balrad.ru általában nem szokta “hivatalból” megkommentelni a Nem Adom a Házamat Mozgalom dolgait. A többé-kevésbé egyetértés okán.

Ezt a Póka – kesergőt – dacára hogy NAGYON EGYETÉRTÜNK! – sem kommenttel, inkább egy őszinte kiegészítővel “ékítenénk”!

“…Korábban mindketten védtek ügyvédként két-két eljárásban is…”

NE HÜLYÉSKEDJ LACI! “EZEK”? Hát “EZEK IS” ízig – vérig POLITIKUSOK! Hát “EZEK IS” csak a politikai dagonyában elfoglalt, makkal körbeterített helyüket védik! Nem a Te jogaidat! Nem a MI jogainkat!

“EZEK IS” a kiváltságos helyükről – A DAGONYÁBÓL – visítoznak, a MOCSÁRBA RAGADTAK KAPÁLÓZÓ SÜLLYEDÉSE LÁTTÁN! Mert tudják, hogy a mocsárban kapálódzók gyorsabb kapálódzásra való ösztükélésüknek köszönhetően hamarabb elsüllyednek a MOCSÁRBA, és nem fogják kétségbeesett ordítozásaikkal zavarni a langyos dagonyában boldogan hentergők nyugalmát!

“EZEK IS” elsősorban – ÉS FŐKÉNT – politikusok! Márpedig ahol az emberi tisztesség véget ér, ott kezdődik a politikus!

Egyet – CSAK EGYETLEN POLITIKUST! – nevezz meg Laci 1987 óta, aki az IGAZSÁG (nem a jog!) oldalán ÉRTED, ÉRTEM, ÉRTÜNK – MINDANNYIUNKÉRT – kiállt!

“ŐK – EZEK” – a POLITIKUSOK! – csak JOGOKAT VESZNEK EL TŐLÜNK, és JOGOKAT ADNAK MAGUKNAK! Mindegyik. Függetlenül attól, hogy qrmánypártiakról vagy álellenzékiekről van szó! Egy alom kölykei “EZEK” mind!

A MI VÉRÜNKÖN-VEREJTÉKÜNKÖN FÖLNEVELKEDETT HIÉNÁK!

De van egy még ennél is rosszabb dolog! Ami “EZEKET” a dagonyába segíti!

De erről talán majd más alkalommal…

Ha tetszett ez a cikk, ha egyetértesz a balrad.ru-val, oszd meg Facebookon, Twitteren, VKontakton

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a piktogrammra kattintva Pay-Pal-on

PayPal - The safer, easier way to pay online!

vagy közvetlen postai úton:

Szabó Péter 

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”– rovatban tájékoztatjuk!

32:1

“…ha kell, szerez fegyvert, és meg fogja védeni…” (SZAVAZZUNK RÓLA!)”

– volt a címe június 30-án kelezett cikknek itt a balrad.ru – n. És lehetett szavazni.

Politikai megoldást kíván – e a bajbajutott hitelesek ügye vagy sem.

Azt nem állíthatjuk, hogy “egymást taposták volna” az olvasók a szavazás lehetőségéért, de 33 – an szavaztak.

Közülük 32 olvasó voksolt úgy, hogy a dolog politikai megoldást kíván.

Egy valaki voksolt úgy, hogy “dögöljenek meg a hitelesek”!

Az arány azért eléggé meggyőző a BÉKÉS MEGOLDÁS javára.

Az sem állítható, hogy a balrad.ru lenne Döbrögisztán médiái között az igazodási pont. Bár figyelik, és néha – néha már a mainstream médiákban is fel – fel bukkan egy – egy hírben mint hírforrás, azért kezeljük helyén – és a helyén is kezeljük!

  • Politikai megoldást kíván – e a bajbajutott hitelesek ügye
Köszönjük, hogy szavaztál

Mivelhogy tudható hogy “figyelik”, ez a hitelestémában megejtett balrados szavazás – ill. a 32:1 arányú voksarány a BÉKÉS MEGOLDÁS MELLETT! – vélhetőleg a döntéshozók figyelmét valamilyen szinten megragadta.

Ha nem, akkor nagy baj van! És még nagyobb lesz!

Ha tetszett ez a cikk, ha egyetértesz a balrad.ru-val, oszd meg Facebookon, Twitteren, VKontakton

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a piktogrammra kattintva Pay-Pal-on

PayPal - The safer, easier way to pay online!

vagy közvetlen postai úton:

Szabó Péter 

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”– rovatban tájékoztatjuk!

Hülyét csinált magából a Fővárosi Törvényszék új elnöke?

Vagy csak mi látunk mindenütt farkast?

Olyan jó lenne, ha egy főbíró szavában már nem kellene kételkedni! Ehhez viszont nem a kételkedő társadalmat kell leváltani, hanem egyes – a bíróságok tekintélyét aláásó – főbírókat.

Még az is lehet, hogy ebben az esetben valóban nem a Sárgapólósok véleménynyilvánítása miatt zárták le részlegesen a Fővárosi Törvényszék épületét. De ki hisz már egy handó által önkényesen kinevezett elnöknek? Főleg akkor, ha minden tény amellett szól, hogy megint sumákolnak.

Történt, hogy 2018. június 22. napján a Sárgapólósok ismét egy tárgyalásra igyekeztek a Fővárosi Törvényszék épületébe.

Mint mostanában minden alkalommal most is a tárgyalás előtti időszakot kihasználtuk arra, hogy kinyilvánítsuk a véleményünket valamilyen önkényes hatalmi intézkedéssel szemben. Most éppen polgárné botrányos törvényszéki elnökké kinevezése volt soron.

A tárgyalás 9 órakor kezdődött. 8 órától engedik be a jogaikért küzdő halandókat.

Mivel a megkezdődött nyári szünet miatt nem volt forgalom, kicsit előbb érkeztünk. Így várva a beengedésre az épület lépcsőjén a „DIKTATÚRA” felirattal, valamint a „Ficánkolós” és „Bugyibulis” plakátokkal véleményt nyilvánítottunk.

Néhány – lázadásra bíztató – elsősorban bírósági dolgozónak szóló röplapot kiragasztottunk az épületre. Ez nem nagyon tetszett az őrségnek. A hangulatot mindenesetre megalapozta.

Nyilván – nem alaptalanul – attól tartottak, hogy az épületben az előző hetihez hasonló véleménynyilvánító akciót hajtunk végre. Az előző akciók itt láthatók:

1-      https://www.facebook.com/Nemadomahazamat/videos/2456109274415003/

2-      https://www.facebook.com/Nemadomahazamat/videos/2456147097744554/

3-      https://www.facebook.com/Nemadomahazamat/videos/2456147277744536/

Mondjuk, így utólag megnézve a videókat nem csodálkozom, hogy a hatalom kiszolgálói – jelen esetben handó és polgárné – idegesek lettek. De hát a demokrácia nem is arról szól, hogy kussban van a társadalom. Ez egy zajos, néha vicces műfaj.

Visszatérve a 22-i akcióhoz:

Amikor nagyjából negyed kilenc körül elindultunk az épületbe, akkor közölték, hogy egy különleges intézkedés miatt csak az idézettek mehetnek be. A hallgatóság és a sajtó nem. Mármint az épületbe sem. Állították, hogy ez nem miattunk van. Egy másik – meg nem nevezett – tárgyalásra hivatkoztak, ahol olyan védett tanú van, aki miatt az épületbe nem engednek be senki mást, csak az idézetteket.

Ekkor azt gyanítottuk, hogy majd közvetlenül a tárgyalást megelőző percekben mégis beengednek. Ezzel megakadályozzák, hogy az épületben a hatalomnak nem szimpatikus diktatúrát bontogató szörnyűségeket műveljünk.

Talán írni sem kell, hogy nem nagyon tetszett nekünk ez a gyanús elnöki diktátum. Hamar belekezdtünk, illetve folytattuk az előző véleménynyilvánítást. Még jó, hogy nem kapcsoltuk ki az élő közvetítést. Kezdhettünk volna egy újat.

Lehet, hogy valóban volt egy tárgyalás, ami miatt valóban meghozták a fent írt intézkedést. De több jel is arra mutatott, hogy nem valós, amire az őrség hivatkozik.

Az egyik az, hogy az elnökre, polgárnéra hivatkoztak. Most azért egy olyan személy szava nem biztosíték semmire, aki korábban bíróként közokirat-hamisításba keveredett, és törvényszéki elnökhelyettesi pozíciójáról plágium miatt kellett lemondania.

Önmagában nagy baj, hogy egy törvényszéki elnök szavában kételkedni kell, vagy alappal lehet nem bízni.

A hitelességüket vesztett bírósági vezetők sajnos magukkal ragadják a bizalmatlanság és tekintély vesztés mocsarába a tisztességes bírókat is. Nem jól van ez így.

Én olyan országban akarok élni, ahol egy bíró szavában nem kételkedünk. Tudjuk, hogy az, amit mond, az igaz. Bízhatunk benne, hogy a jogot jóra használja, és jogi tudásával nem él vissza.

Azért volt néhány objektív ok is, ami miatt nem volt alaptalan a kétkedésünk. Ezek a videóban mind tetten érhetők.

Mi bő tíz perccel a bíróság épületének megnyitása után akartunk csak bemenni. Előtte közvetlenül a bejáratnál álltunk. Ebben a tíz percben senkit nem láttunk kijönni azzal, hogy nem engedték be, mert nem volt idézve. Nehezen tudjuk elképzelni, hogy a Fővárosi Törvényszék épületébe a reggeli nyitáskor egyetlen személy sem akart volna hallgatóságként bemenni. Már csak az miatt sem, mert elég nagy volt a forgalom.

Ezzel szemben abban a tíz percben is láttunk több, kamerákkal felszerelt sajtóst bemenni. Még meg is szólítottuk az egyik csapatot. Ritkán idéznek tárgyalásokra kamerás sajtósokat.

Csak azt követően kérdezgették az emberektől az őrök, hogy van-e idézésük, miután mi felháborodtunk, hogy nem engedik be az én (Póka Laci) tárgyalására hallgatóságként igyekvőket. Ezt követően valóban állt a bejárat előtt velünk együtt 4-5 ember, akiket szintén nem engedtek be. Ők mindannyian egy tárgyalásra mentek volna. A többi tárgyalásra senki nem volt kíváncsi? Senkit nem kísértek el a családtagjaik, barátaik? Vagy azok már előttünk beléptek, és nem kérdezték őket a céljukról? Mint ahogyan máskor minket sem szoktak.

Az őrök közölték, hogy én bemehetek a saját tárgyalásomra. De természetesen ezzel nem éltem.

A tanács elnöke, dr. Liszt Ágota Éva előbb az őrrel üzent, hogy menjek be, majd az ügyvédemet küldte ki értem azzal, hogy a kialakult helyzet miatt elhalasztja a tárgyalást. Hiszen a hallgatóság kényszerű kizártsága miatt nem biztosítható a nyilvánosság alapelve. Örülök, hogy van még, aki a tisztesség látszatára is ad. Már miattuk sem szabad hagyni, hogy handók és polgárnék, meg wellmanók lenullázzák a nehezen megszerzett tiszteletet.

  1. szeptember 26. napján 9 órakor folytatjuk perbeszédekkel, és határozathozatallal. Ha van kedved, gyere el. Izgalmasnak ígérkezik a kirakatbetöréses terrorcselekményes ügy lezárása első fokon öt évvel az események után. Mindez a 8. bíróság 6. tárgyalása lesz úgy, hogy előtte hat bíróság megállapította, hogy nem fenyegettem terrorcselekmény elkövetésével.

Különösen nagy kérdés, hogy be tudunk-e majd jutni, és az is, hogy mit fogunk ott tenni. Már csak azért is, mert az előterjesztés szerint még nem lesz életben a napokban benyújtott gyülekezési törvénymódosítás. Ez ugyanis már nem csak a bíróságok működésének súlyos veszélyeztetése esetére minősíti a gyülekezést jogtalanná, hanem már a zavarást sem engedi meg.

Vajon a csendes véleménynyilvánításunkat zavarónak fogják-e találni?

Vagy azzal fognak-e érvelni, hogy az ingatlan használójának az engedélyével nem rendelkezünk? Mert ugye az új törvény már ezt is megköveteli, ha nem közterületen folyik a gyűlés.

Persze az sem egyértelmű, hogy a bíróság területe közterület, vagy sem. Mert azért ne felejtsük el, hogy a Kúria épületében Golcs Marikát közterületfelügyeleti bírsággal akarták súlytani városkép rongálásért, mert kiragasztotta a falra, hogy „wellmann györgy is húzza ki a nyelvét a bankárok seggéből!”.

Még fontos megjegyezni, hogy a bírósági akcióinkat is egyre több biztató mosoly kíséri. Mind a járókelők, mind a bírósági dolgozók körében.

Úgy is mondhatjuk, – kis túlzással – hogy mindenki a két fideszes ténsasszonyon röhög.

Tedd TE is nevetségessé a hatalom képviselőit!

Mondd ki a véleményedet! Hangosan!

Cselekedj! Legyél győztes! Állj a bátrak közé!

HAjrá!

Facebookon itt érhető el a bejegyzés: https://www.facebook.com/Nemadomahazamat/posts/2491613764197887

Póka László

Nem adom a házamat mozgalom

0630-931-9802

Ha tetszett ez a cikk, ha egyetértesz a balrad.ru-val, oszd meg Facebookon, Twitteren, VKontakton

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a piktogrammra kattintva Pay-Pal-on

PayPal - The safer, easier way to pay online!

vagy közvetlen postai úton:

Szabó Péter 

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”– rovatban tájékoztatjuk!

Döbrögisztáni hitelkatasztrófa

48 ezer elbukott lakás, milliós tömeg a BAR-listán

Kimerült a bedőlt lakásokat átvevő Nemzeti Eszközkezelő kerete és hasít a lakáspiac, így egyre inkább lakásárverés révén szabadulnak nem fizető adósaiktól a bankok. Az MNB ma közzétett adatai szerint az év első 3 hónapjában soha nem látott számú, 787 lakást kényszerértékesítettek a bankok. Hiába csökkent 6,1%-ra a 90 napon túl késedelmes lakossági hitelek aránya március végére, nem a törlesztőképesség javult ekkorát: a követeléskezelőknek eladott hitelekkel együtt a súlyos késedelemben lévő lakossági hitelek aránya becslésünk szerint még mindig 15% körül jár. A jegybank szerint a szociális problémakör jogszabályi és költségvetési eszközökkel lenne kezelhető.

Ma megjelent az MNB első negyedéves statisztikája a bankszektorról is, amelyből kiderült: 160 milliárd forintos profitot értek el három hónap alatt a hitelintézetek.

Látszólag jelentős javulást mutatnak az MNB ma közzétett számai a lakosság 90 napon túl nem teljesítő banki hiteltartozására vonatkozóan, hiszen

  • március végén már csak 327 milliárd forint volt a 90 napon túl nem teljesítő banki hiteltartozás a lakosság esetében, ami mindössze 26%-a a 2014. szeptemberi csúcsnak,
  • mindössze 6,1% ezeknek a hiteleknek az aránya a teljes lakossági tőketartozáson belül a bankoknál, amire 2009 közepe óta nem volt példa.

Az arány csökkenése most már annak is köszönhető, hogy egyre több hitelt vesz fel a lakosság, és az új hitelek körében szinte zéró a nem teljesítő állomány. A nem teljesítő hitelek problémáját sikerült lerázniuk magukról a bankoknak, a társadalom egyes rétegeit viszont továbbra is sújtja.

Hitelkatasztrófa Magyarországon: 48 ezer elbukott lakás, milliós tömeg a BAR-listán

Megbecsültük, hogy a 2014. szeptemberi 1244 milliárd forintos csúcsról milyen tényezők hatására csökkent 2018 márciusának végére 327 milliárd forintra a 90 napon túl késedelmes lakossági állomány. Azzal a viszonylag életszerű közelítéssel éltünk, hogy tőkeleírások és a követeléseladások (a követelésvásárlásokkal korrigálva, vagyis nettó értelemben) csaknem mind ezekhez a hitelekhez kötődtek az elmúlt években. Becslésünk alapján

a 2014 szeptember végi 19,4%-os csúcsról nem 6,1%-ra, hanem 15% körüli szintre csökkent a nem teljesítő hitelek aránya, amennyiben a követeléskezelők által megvásárolt állomány nagyságát és a teljes lakossági hitelállomány csökkenését figyelembe vesszük. 2013 eleje óta összesen mintegy 48 ezer adós család veszítette el lakásának tulajdonjogát (több mint 32 ezer az eszközkezelőhöz került). A nem teljesítő állomány 74%-os visszaesése 2014 ősze óta becslésünk szerint csak 16-17%-ban köszönhető a sikeres pénzügyi megoldásnak (pl. elszámolás hatása, saját ingatlaneladás, újbóli törlesztővé válás), 12%-ban a szintén jó megoldásnak számító Nemzeti Eszközkezelőnek és egyéb követeléselengedéseknek, 45%-nyi tőketartozás viszont a követeléskezelőknél él tovább.

Hogy utóbbiaknál jobb dolguk lesz az adósoknak, mint a bankoknál, arra nincs garancia, mindenesetre legutóbbi Pénzügyi stabilitási jelentésében a jegybank hangsúlyozta, hogy

az MNB kiemelt figyelmet szentel a követeléskezelők tevékenységére vonatkozó MNB-ajánlát elveinek a betartására, amely előírja, hogy a követeléskezelőknek elő kell segíteniük az adós teljesítését, mielőtt a követelés érvényesítésére jogi eljárást indítanának.

A jegybank az említett jelentésben a teljes problémakör kapcsán azt is megjegyezte:

a probléma szociális vetülete miatt elsősorban jogszabályi és költségvetési eszközökkel kezelhető.

Hitelkatasztrófa Magyarországon: 48 ezer elbukott lakás, milliós tömeg a BAR-listán

Miután sokakat megsegített, a Nemzeti Eszközkezelő 36 ezer darabos kerete a bedőlt jelzáloghitelesek ingatlanának megvásárlására lényegében kimerült: március végéig csaknem 33 000 ingatlant vettek át, a maradék adminisztrációja pedig valószínűleg folyamatban van. Eközben lakáspiac beindulásának egyik vonatkozásaként (pl. községekben is megugrottak az árak), a nem teljesítő adósok ingatlanára is megnőtt a piaci kereslet. A két tényező hatására egyre több jelzáloghiteladóstól lakásárveréssel szabadulnak meg a bankok. 2013 eleje óta 5229 lakást érintett a kényszerértékesítés, ebből 787-et az idei első negyedévben hajtottak végre.

Hitelkatasztrófa Magyarországon: 48 ezer elbukott lakás, milliós tömeg a BAR-listán

És itt még nincs vége az adósok szempontjából áldatlan helyzetnek. A Központi Hitelfiformációs Rendszert kezelő BISZ Zrt. adataiból ugyanis kiderült, hogy 2018 márciusának végén még mindig 1,569 millió élő lakossági mulasztást tartottak nyilván (régi nevén) a BAR-listán, aminek döntő része szintén hitelmulasztás lehet. Azt sajnos pontosan nem tudjuk, hogy a csaknem 1,6 millió mulasztás hány magánszemélyhez tartozik, de feltételezhetjük, hogy közel milliós tömeg tolong a BAR-listán. Jó részüknél nem az az igazi probléma, hogy jó darabig kiesnek a potenciális hitelfelvevők köréből, hanem hogy jövedelmük és vagyonuk egy részét folyamatosan végrehajtások fenyegetik, ami a fehér munkavégzésre és szociális helyzetükre is negatív hatással van.

Hitelkatasztrófa Magyarországon: 48 ezer elbukott lakás, milliós tömeg a BAR-listán

Az MNB tavaly novemberi Pénzügyi stabilitási jelentésének alábbi táblázata is megerősítette sejtésünket, miszerint a probléma nagyobbik része egyszerűen átkerült a bankoktól a követeléskezelők mérlegébe, így immár nem pénzügyi stabilitási, “pusztán” szociális kockázatot jelent. Bár a pénzügyi vállalkozásoknál is jelentős csökkenésnek indult a nem teljesítő hitelek állománya (közéjük tartoznak a követeléskezelők), ez a vállalkozói hiteleknek köszönhető.

Hitelkatasztrófa Magyarországon: 48 ezer elbukott lakás, milliós tömeg a BAR-listán

Végezetül mutatunk még három ábrát, amelyeket az MNB friss statisztikái alapján készítettünk. Az első azt mutatja, hogy a bankoknál maradt 90 napon túli lakossági hitelek aránya az autóhiteleknél és a szabad felhasználású jelzáloghiteleknél ma is a legmagasabb. Előbbieknél nőtt, utóbbiaknál csökkent 3 hónap alatt az arány.

Hitelkatasztrófa Magyarországon: 48 ezer elbukott lakás, milliós tömeg a BAR-listán

A bankok nem teljesítő lakossági hiteleinek 71%-a jelzáloghitel, miután éveken keresztül sokkal jobban haladt ezekhez képest a fedezetlen hitelek kitisztítása a portfóliójukból. A jelzáloghitelek esetében a jogszabályi környezet és az ingatlanpiac vergődése is hosszú ideig hátráltatta a fedezetérvényesítést, azonban ez az elmúlt 2 évben végre beindult.

Hitelkatasztrófa Magyarországon: 48 ezer elbukott lakás, milliós tömeg a BAR-listán

Idén az első negyedévben bruttó 69 milliárd forintnyi követeléstől szabadultak meg a bankok, eladási áruk a bruttó érték 32%-a, a nettó érték 92%-a volt.

Hitelkatasztrófa Magyarországon: 48 ezer elbukott lakás, milliós tömeg a BAR-listán

(portfolio)

Bal-Rad komm: A balrad.ru kb. öt éve – indulása óta – mondogatja: A BEDŐLT LAKÓINGATLAN – FEDEZETŰ HITELEK OKA POLITIKAI INDÍTTATÁSÚ, a probléma megoldása kizárólag politikai szándék kérdése!

MINIMUM HATSZÁZEZER MAGYAR LAKÁSÁRÓL VAN SZÓ!

Erre mit állít MOST a Mekkmester Zrt? “…a szociális problémakör jogszabályi és költségvetési eszközökkel lenne kezelhető…”

A hiénacégek ÁTLAG HARMADÉRTÉKEN VADÁSSZÁK A NYOMORULTAK INGATLANAIT! Két Népstadion átépítési költségéből VÉGLEG ÉS MEGNYUGTATÓ MÓDON RENDEZHETŐ LENNE A PROBLÉMA!

2,5 – 3,0 millió forintból/ingatlan! Addig, amíg nem késő!

Probléma viszont, hogy az otthonvédő szervezetek ÖSSZEFOGÁS ÉS KÖZÖS JAVASLAT KIDOLGOZÁSA HELYETT inkább egymással, és önmaguk “menedzselésével” foglalkoznak.

Ha tetszett ez a cikk, ha egyetértesz a balrad.ru-val, oszd meg Facebookon, Twitteren, VKontakton

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a piktogrammra kattintva Pay-Pal-on

PayPal - The safer, easier way to pay online!

vagy közvetlen postai úton:

Szabó Péter 

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”– rovatban tájékoztatjuk!

“Otthonvédelem” a ‘la döbrögista horda

Korlátoznák a gyülekezési jogot – ezt jelenti a Gulyás által bejelentett “otthon védelme”

“A magánlakások előtti tüntetések időszakát érdemes befejezni” – Gulyás Gergely kancelláriaminiszter az Echo Tv ma esti műsorában árulta el, mit jelent a kormány azon javaslata, hogy alkotmányban rögzítenék az otthon, a magánlakás védelmét. Azaz: a kormány az alkotmánymódosítással korlátozná a gyülekezési jogot, mert szerintük egy családi ház előtti tüntetés “a szomszéd, a hozzátartozó jogát sérti”.

Gulyás Gergely ma este elárulta, mit jelent az konkrétan, hogy a kormány szándéka szerint az “otthon védelme” is része lesz az alaptörvénynek. Az alkotmánymódosító javaslat szerint ugyanis az alaptörvényben kimondják: a magánlakás, az otthon védelme mindenkit megillet.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter mindezt az Echo Tv esti műsorában mondta el. Neki korábban is az volt a véleménye, hogy a gyülekezési jog alkotmányos alapjog, ami mindenkit megillet, “de egy szomszédnak, vagy egy hozzátartozónak nem kell, hogy jogkorlátozást elviseljen csak azért, mert olyan szerencsés, vagy szerencsétlen, hogy egy közszereplő szomszédja, vagy hozzátartozójaként él” – magyarázta a műsorban. Szerinte “a magánlakások előtti tüntetések időszakát érdemes befejezni. Az emberek a jövőben is bárhol tüntethetnek, kivéve, ahol az a magánlakás sérthetetlenségét megzavarná” – tette hozzá. Hogy konkrétan ez mit jelent a gyakorlatban, azt majd a jogalkalmazók döntik el – mondta a kanelláriaminiszter.

A miniszter szavaiból mindenestre az következik, hogy a jövőben például Orbán Viktor miniszterelnök vagy éppen egy miniszter háza előtt sem lehet tűntetni – vagy csak megfelelő távolságra, amit a hatóság, a rendőrség határoz majd meg.

Gulyás Gergely már 2014 decemberében felvetette a gyülekezési törvény módosítását egy, a Népszabadságnak adott szilveszteri interjúban. Akkor országszerte és a Kossuth tér előtt is sokan demonstráltak a netadó és később más kormányzati intézkedés miatt. Gulyás Gergely akkor a lapnak szintén előrebocsátotta, hogy “természetesen bárkinek alapvető szabadságjoga, hogy a kormány ellen tüntessen”, azonban “a Parlament előtt hónapokon át tartó sátortáborozás visszaélésszerű gyakorlása a gyülekezési jognak” – mondta akkor. Az interjú megjelenése után ugyanakkor a gyülekezési jog korlátozásának a felvetése olyan nagy politikai visszhangot, nyilatkozatháborút váltott ki az ellenzékkel, hogy a kormány reszéről semmilyen változtatást nem kezdeményeztek.               (atv)

Bal-Rad komm: Na tessék! Még hogy Döbrögisztán qrmánya nem foglalkozik az otthonvédelemmel?

DEHOGYNEM!

A HIÉNAKOTORÉKOK KÖRNYÉKÉNEK NYUGALMÁT BIZTOSÍTJA! MINDEN ESZKÖZZEL!

Döbrögi “… vagy éppen egy miniszter háza előtt sem lehet tűntetni – vagy csak megfelelő távolságra, amit a hatóság, a rendőrség határoz majd meg…”

“…Hogy konkrétan ez mit jelent a gyakorlatban, azt majd a jogalkalmazók döntik el…”

– Értjük ugye?

A JOGALKALMAZÓ – azaz a sündőrség – DÖNT, HOGY MI AZ ÁBRA! ÉS GARANTÁLJA A RABLÓVÁRAK NYUGALMÁT! A RENDELKEZÉSÉRE ÁLLÓ ESZKÖZÖKKEL!

Mi mindenre jó a kétharmad?! ÉS MI MINDENRE LESZ MÉG JÓ?!

“A magánlakások előtti tüntetések időszakát érdemes befejezni” – MINDENÜTT!

Ha tetszett ez a cikk, ha egyetértesz a balrad.ru-val, oszd meg Facebookon, Twitteren, VKontakton

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a piktogrammra kattintva Pay-Pal-on

PayPal - The safer, easier way to pay online!

vagy közvetlen postai úton:

Szabó Péter 

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”– rovatban tájékoztatjuk!

Ahogy az már lenni szokott…

ŐSZINTE NYÍLT LEVÉL A DEVIZAADÓSOKHOZ
DEVIZAMENET – EGYEDÜL MENJEK (?)

Tisztelt Devizaadósok!

Nézzétek meg az ellenállásotokat, ezt a vérszegény siránkozó, a hatalom előtt térdre rogyott ellenállásotokat.

Orbán Viktor megmondta csak arra figyel fel, ha valaki dörömböl az ajtón. Ti legfeljebb lájkoltok és az ajtóig el sem mentek, nemhogy dörömbölnétek.

Magyarországra és Reátok is pusztulás vár, mert semmit nem tanultatok a magyar nép múltjából, de akár a közelmúltjából sem. Ez a mentalitás ahogyan saját tragédiátokhoz hozzá álltok ismerős… 

A régi rend visszaszivárgott az új hatalomba és 20 év múlva mint az SS megint előjöttek, ezt 28 éve nyögitek. És 1990-óta övék a hatalom 28 éve, a kormányaik csak formaváltozások. Elvették (privatizálták) a közvagyonotokat, senki fel nem lépett ellene. Elvették a kárpótlás címén visszakapott földjeiteket, mindenki alamizsna áron odaadta.

Kitenyésztettétek az új elitet, a karvalytőkéseket. Eljött az idő most az országotok és lakásotok kell nekik. Vérszegény ellenállás amit tanúsítotok.

Az országot jelenleg egy kollaboráns bábrezsim értékesíti. Viszik hazádat és házadat. Megéred, hogy egyik sem lesz. A teljesen vázlatos történeti lefutásból látszik, hogy nagyon súlyos az idősebb nemzedék felelőssége. A minden hatalommal megkötött kompromisszod most végleg beérik. A gyerekeidnek már devizát kellett felvenni, mert nem tudtál nekik semmit se adni, te meg odaadtad az öregházadat jelzálogba. Most együtt nyögitek terheit.

Mindez a fentiek miatt van. Hogy soha nem álltál ki, amikor ki kellett volna állni. Megalkudtál a rendszerrel.

Elnézed ma is, ahogyan kilakoltatnak másokat. A facebook oldalamon meg másokat biztatsz, hogy a devizamenethez mások jelentkezzenek járási szervezőnek. Még most is mások, majd mások. Meddig akarod folytatni ezt a hazádat és házadat pusztító közönyödet? Addig amíg idegenül beszélő szomszédaid lesznek vagy egy hajléktalan szállón kötsz ki?

A sorsod be fog teljesedni, a magyar fiatalok, a gyerekeid elmennek és az állam szociális temetésen jeltelen sírba fog elföldelni. Kiéleztem a sorokat, hogy megértsd.

Nem újkeletű a közönyöd. Mindig közönnyel viseltettél, magad harcát is mások vívják meg. Itt tartunk. Most éppen megyénként 8-12 szervező kellene, annak sem jelentkezel. Majd mások, esetleg ahhoz csatlakozol.

Csak ebben nagyot tévedsz. Nincs kihez. Van olyan megye, ahol egyszál adós jelentkezett szervezőnek az egész megyéből egyetlen devizaadós. Pedig vagytok egymillió devizahiteles és családjaik révén ca. négymillió ember.

Tízmillió kölcsönre harminc milliót fizettek vissza, unokátok is fizeti a forintosított (végtelenített) kölcsönötöket. Nyögitek a törlesztőt. Van aki nem eszik csak kétnaponta. Másodállásban takarítasz, hogy élelmet vehessetek és néha olcsó kínai puccost, meg a lecsófesztiválon vattacukrot az unokának.

Orbán megmondta akkor figyel rád, ha dörömbölsz. Nemhogy dörömbölni, de ennyi szervezővel tömegbe sem lehet szervezni benneteket.

Érik a döntésem, hogy ha így alakul egyedül megyek Varga Mihályhoz, Matolcsy Györgyhöz, Kövér Lászlóhoz (valahogy bejutok mint Ludas Matyi). Azután szervezők és tömeg nélkül a Levelezési Osztályra kerül az ügyetek, jön rá pár sor és irattárba kerültök.

Azért hogy ez legyen nem érdemes ennyit szerveződni. Június 3. vasárnapig ha lesz elég szervező indulunk, ha nem, akkor ott átadom a devizamenetet a szervezőknek, saját sorstársaitoknak, én meg hazamegyek lájkollak benneteket.

Tisztelettel:

Dr. Kriston István
civil jogvédő állampolgár

Bal-Rad komm: Teljességgel érthető Kriston István nekikeseredése. Érthető!

Viszont Dr. Kriston István – amikor fölvette a kolompot és elkezdte rázni – valamit nem vett figyelembe. Kiváltképp nem számolt egy tényezővel a szervezőtoborzásnál.

A NINCSTELENSÉGGEL! A MEGSZÓLÍTOTTAK NINCSTELENSÉGÉVEL!

Mert egyszervezőnek mozognia, telefonálgatnia kell. Amennyiben autentikus szervezőket szeretne.

Mert ugye AKKOR HITELES a doog!

A gyaloglás lassú, a bcikli – ha van még – szintén. Autó? Busz? Vonat? Telefon?

Egy HITELES szervezőnek?!

A “civil” szervezetek pedig – AHOL VAN PÉNZ! – azok bizony nem állnak be ILYEN ÜGY MÖGÉ! A karvalytőkétől juttatott működési költségek NEM ILYEN ÜGYEK FÖLVÁLLALÁSÁRA valók.

Bizony! EZ ÜGYBEN QRMÁNYNAK ÉS A “CIVILEKNEK” KÖZÖS AZ ÉRDEKÜK! A karvalytőkével együtt!

Éhező, nincstelen, meggyötört idegzetű tömegből nem lehet toborozni!

Dicséretes és elismerést érdemlő cselekedet a kolomprázás, de látni kell: a csorda hallja a kolomp hívó zörgését, de nem azért nem verődik össze, mert a jóllakottságtól el van tespedve!

AZÉRT NEM VERŐDIK ÖSSZE, MERT AZ ÉHSÉGTŐL NEM BÍRNAK LÁBRA ÁLLNI A HÍVOTTAK! VAGY A RETTEGÉSTŐL!

A KOLOMPRÁZÓ ERRE TALÁN NEM IS GONDOL(T)!

Pedig ez a hallgató lájkolás valós oka! (A balrad.ru már csak tudja!)

Ha tetszett ez a cikk, ha egyetértesz a balrad.ru-val, oszd meg Facebookon, Twitteren, VKontakton

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a piktogrammra kattintva Pay-Pal-on

PayPal - The safer, easier way to pay online!

vagy közvetlen postai úton:

Szabó Péter 

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”– rovatban tájékoztatjuk!

A hatalom önkénye…

…és a társadalom elkussoltatása kövér házmester testbeszédén.

Legutóbb (2018.05.19) az ujját a szájára téve mutatta, – miközben szállt be szolgálati kocsijába őrök gyűrűjében – hogy itt a fideszen kívül mindenkinek kuss van.

De vannak páran, akik nem kussolnak. Még akkor sem, ha sorozatosan büntetőeljárásokat indítanak ellenük a véleményük kimondása miatt.

Történt, hogy 2018.május 19-én (szombaton) kövér házmester szigetszentmiklósi háza elé érkeztek Sárgapólósok, hogy az egyik közjogi méltatlanság tevékenységével szemben véleményt nyilvánítsanak.

Nem ez volt az első ilyen eset.

Rendőrségi papírunk (gyanúsításunk) van róla, hogy az elmúlt egy évben csak Póka Laci 105 alkalommal tette ezt meg. Póka Anita 70 alkalommal járt a Nyár utcában, Golcs Marika, és Ferdinánd esetében 43 estet rögzítettek a rend bátor őrei.

A véleménynyilvánítások miatt kövér házmester helyett felesége és gyerekei indítottak büntető eljárást a fent sorolt négy ember ellen. Zaklatással vádolnak minket.

Hasonló eljárás van bóna zoltán fideszes képviselő, rezsi szilárd fidesz alelnök, honvédelmi miniszter helyettes, valamint az első számú uzsorás otp elnök esetében is.  A rezsi-bóna ügyet összevonták, ott 7 embert gyanúsítanak azzal, hogy be akartunk avatkozni az ország birkózójának a magánéletébe.

Az uzsorás eljárásában 16 fő ül a vádlottak padján. A következő tárgyalás 2018. május 23-án szerdán lesz a BKKB Budakeszi úti épületében 8 órakor.

Ez utóbbi ügy, amiben engem (Póka Laci) már több mint egy éve kitiltottak Budapestről. És ezt a tiltást azóta is folyamatosan fenntartják. A bírók azzal indokolják, hogy csak így tudják megakadályozni, hogy ne kövessek el újabb bűncselekményeket.

Visszatérve kövérrel történt pünkösdi találkozásunkra:

Többször kértek távoltartást ellenünk, és eddig két alkalommal meg is kapták. A legutóbbi 60 napos kényszerintézkedés május 4-én járt le.

Ezt követően felajánlottuk, hogy ha nem indítanak újabb távoltartást, akkor nem jövünk minden nap, és ha tehetjük, nem jövünk hétvégén.

Ajánlatunkat tartottuk is egészen 2018 május 18. napjáig, amikor is értesítettek a Szigetszentmiklósi Járásbíróságról, hogy újabb távoltartó ülés lesz a házmester feleségének indítványára.  Nem árt tudni, hogy Beck Mária (kövér felesége) a Szigetszentmiklósi Kormányhivatalt vezeti. Tehát közszolga.

Mi úgy döntöttünk, hogy előre bepótoljuk a következő 60 nap kényszerű távollétét, és az ülésig minden nap véleményt nyilvánítunk kövér háza előtt a házmester, és a fidesz aljasságaival kapcsolatban.

Milyen jól tettük! Már a második napon össze is futottunk kövérrel. Ezt az összefutást mutatja be a videó.

Facebbok-on itt érhető el: https://www.facebook.com/Nemadomahazamat/videos/2419213338104597/

Kivételesen már az utcában haladva bekapcsoltuk az élő közvetítést. Ekkor láttuk, hogy a villogós Audi már ott van a ház előtt. Ez eddigi tapasztalataink alapján azt jelenti, hogy hamarosan elviszik.

Eddig nagyjából öt alkalommal sikerült vele így összefutni. Ez is azt mutatja, hogy ha elég sokszor mész a politikusok közelébe, akkor néhányszor el tudod juttatni hozzá a véleményedet.

Mikor kiszálltunk, akkor vettük észre, hogy az eddigiekhez képest már nem egy, hanem két autó jött érte.

Nagyjából tizennyolc percet kellett várni, hogy elvigyék. Közben kétszer kijött a házból.

Ez idő alatt járó motorral várt rá az egyik szolgálati autó.

Nyilván minden alkalommal, amikor kijött a házból elmondtuk neki véleményünket a diktatúráról, amit építenek, és a SeVizás ügyel kapcsolatos álláspontunkat.

Közben a nézőket korábbi eseteinkkel, az eljárásaink egyes részleteivel, és a történések közvetítésével szórakoztattuk. Természetesen most sem maradhatott el az, hogy másokat is felhívjunk arra, hogy rendszeres és bátor cselekvéssel lehet a diktatúrát megdönteni.

Az esemény fénypontja, és jelen társadalmi környezet pontos bemutatása azt megelőzően történt, mikor kövér beszállt a kocsiba.

Ránk nézett, és a szája elé tette az ujját. Ezzel jelezve, hogy ők, a hatalom bitorlói úgy gondolják, hogy itt mindenkinek kuss van.

Mi hisszük, hogy azoknak van kuss, akik ezt elfogadják.

Ha minden nap százak és ezrek lesznek a házaik előtt, a hivatalikban, és a hivatalik előtt, a bankokban és bankok előtt, akkor fogunk győzni. Mert akkor megkerülhetetlen lesz a társadalom.

Egyébként jól megcsinálták maguknak ezt a véleménynyilvánítást. Ha nem indítanak újabb távoltartást, akkor eszünkbe sem jutott volna a pünkösdi hétvégén a Nyár utcában véleményt nyilvánítani. Jöttünk volna általában hétközben hetente egy-két alkalommal.

A büntetőügyekről részleteket az alábbi hivatkozásokon osztottunk meg:

Kövér házmester:

–          https://www.facebook.com/Nemadomahazamat/posts/2391480607544537

Uzsorás zaklatási ügye:

–          https://www.facebook.com/Nemadomahazamat/posts/2362590040433594

–          https://www.facebook.com/pokalaszlo/posts/1929170393823621

–          https://www.facebook.com/Nemadomahazamat/posts/2397532556939342

–          https://www.facebook.com/Nemadomahazamat/posts/2416590548366876

Rezsi-bóna közös ügy:

–          https://www.facebook.com/Nemadomahazamat/posts/2359253310767267

–          https://www.facebook.com/Nemadomahazamat/posts/2363080547051210

–          https://www.facebook.com/Nemadomahazamat/posts/2378975822128349

Természetesen ma is megyünk véleményt nyilvánítani a Nyár utcába. Ma arról fogunk beszélni, hogy teljességgel alaptalan kövér, rezsi, bóna, és a többiek hisztije a házaknál történő véleménynyilvánítások miatt. Hiszen pl. kövérnek is kötelessége lett volna az Alkotmánybíróság 13/2016 AB határozata szerint 2016. 12.31. napjáig törvényt alkotni a magánszférához való jog és a véleménynyilvánításhoz való jog egymás kárára történő korlátozhatóságáról.

Cselekedj TE is! Legyél győztes! Állj a bátrak közé!

HAjrá!

A bejegyzés a facebook-on itt érhető el: https://www.facebook.com/Nemadomahazamat/posts/2421059547919976

Póka László

Nem adom a házamat mozgalom

0630-931-9802

Ha tetszett ez a cikk, ha egyetértesz a balrad.ru-val, oszd meg Facebookon, Twitteren, VKontakton

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a piktogrammra kattintva Pay-Pal-on

PayPal - The safer, easier way to pay online!

vagy közvetlen postai úton:

Szabó Péter 

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”– rovatban tájékoztatjuk!

A daráló megbízhatóan teszi a dolgát

“Nekünk Magyarország az első!”, “Senkit nem hagyunk az út szélén!”

Egy hús-vér magyar család kilakoltatása:

Ugye? Nem sül le a bőr a képéről azoknak, akik a Döbrögi-Ragály-Mekkmester-Farkas Flóri- és tettestársai bűnbandára szavaztak?

Nyugodtan alszanak már a langyos dagonyából tele hassal kikecmergő álellenzéki bűnözők is. Felelősségük semmi (?), négy év jólét garantált. Nekik!

Május elsején, a munka ünnepén már meg is kezdődtek a kilakoltatások.

A kilakoltatások száma ebben az évben elérheti a 35-38 ezret,

vagyis családtagokkal együtt min.120 ezer magyar (!) kerül az idén utcára.

Mindezek eddig csak száraz tények és számok.

“…2030-ra itt lesz a legjobb élni, lakni, dolgozni…”

KINEK?

Ha tetszett ez a cikk, ha egyetértesz a balrad.ru-val, oszd meg Facebookon, Twitteren, VKontakton

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a piktogrammra kattintva Pay-Pal-on

PayPal - The safer, easier way to pay online!

vagy közvetlen postai úton:

Szabó Péter 

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”– rovatban tájékoztatjuk!