Megkaptuk az elsőszámú uzsorás idézését.

Biztosan bíróság elé áll a főbankár május 22-én 8 órakor a BKKB-n.

A képen szöveg látható

A leírás teljesen megbízható

Az idézés a 76. oldalon található a lentre másoltak szerint.

Az a 76 oldalas jegyzőkönyv nagyrészt arról szól, hogy az uzsorás feleségét és az egyik fiát faggatják a sárgapólósok.
Ráadásul több kérdésre azt mondta a bíró, hogy majd az uzsorástól kérdezzük inkább.

Rajtunk nem múljon, hogy a tárgyalás kellően tartalmas legyen. Mi készülünk a nagy találkozásra.

Az előző tárgyalás jegyzőkönyve itt érhető el: https://drive.google.com/file/d/1eBKhdHadlzbVJzr0HaTdvTnhgJnrCqFi/view?usp=sharing

A holnapi (2019.05.16) mozgalmi találkozón élő közvetítésben elemezzük a tárgyalás jegyzőkönyvét, és készülünk a tárgyalásra.

Történelmi jelentőségű esemény lesz. Úgy tudjuk, hogy az első számú uzsorás ezt megelőzően még sohasem találkozott SeVizás károsultakkal. Ráadásul most a rettegett Sárgapólósok előtt kell állnia hosszasan, és az Ő kérdéseire kell válaszolnia.

Mivel a tárgyalás nyilvános, így minden SeVizás károsult számára megadatik a lehetőség, hogy a főbankárral, a kifosztók fejedelmével találkozzon.

Az eseményoldalon további részleteket osztunk meg az elvtelen büntetőügyről.

Az eseményoldal itt érhető el: https://www.facebook.com/events/439982226777237/?active_tab=about

Az idézés így áll a jegyzőkönyvben:

„Budai Központi Kerületi Bíróság

14.B.XII.1148/2017/122.

76

….

Ezt követően a bíróság meghozta a következő

V é g z é s – VI.

A bíróság a mai tárgyalást elnapolja, új határnapul 2019. május 22. napjának 8 óráját tűzi ki, melyre a jelenlévő vádlottakat és védőket szóban, a törvényes következmények terhével, Jávor Kálmánnét írásban idézi, a sértetti jogi képviselőt szóban értesíti, Csányi Ádámot, Csányi Tamást és Csányi Erikát szóban a törvényes következmények terhével, Csányi Sándort írásban idézi, ügyészt jegyzékkel értesíti.”

Ha győzni akarunk, akkor minden károsultnak rendszeresen kell cselekednie.

Legyél kiskakas, aki minden nap berepül az ablakukba, és követeli, hogy adják vissza, amit elvettek!

NeFizess! Pörölj! Tiltakozz!

HA neked sem tetszik az orbáni önkény és a kifosztás, tegyél ellene!

Mutassuk meg az imf-eknek (idomított majom fideszeseknek) és idomárjaiknak a bankároknak, hogy a végső szót nem ők, hanem az emberek mondják ki!

Cselekedj! Legyél győztes! Állj a bátrak közé!

HAjrá!

PL

! O1G !

Sárgapólósok büntetései, eljárási költségei.

2018-ban eddig – leginkább a birtokvédelmi perekből adódóan – további 2 000 000 Ft-tal nőttek az eljárási költségeink.

Így az összes terhelésünk – büntetések, eljárási költségek – elérte az 5 000 000 Ft-ot.

Eddig a gyűjtésekből ennek töredéke, kicsit több mint 400 000 Ft jött össze.

És természetesen vannak a működési költségek is.

Azt is érdemes megjegyeznünk, hogy az akcióink videóit általában 1000 – 20 000 ember nézi meg. Néhányat többen.

Ha minden videónk után a nézők fejenként csak 10 – 100 Ft-tal járulnának hozzá a költségeinkhez, akkor sokkal könnyebben tudnánk a hatalomnak nem tetsző tetteket végrehajtani.

Ha segíteni akarsz, akkor minden megnézett videó, vagy minden neked tetsző bejegyzés után utalj, vagy küldj egy százast. vagy amennyit tudsz.

Fontos, hogy biztass erre másokat is.

A támogatást természetesen készpénzben is odaadhatod valamelyik Sárgapólósnak.

B3 Takarékszövetkezet 73604095-10211768-00000000

Név: Golcs Roland, vagy Sárgapólós büntetésszámla

Megjegyzés: Büntetés hozzájárulás

Külföldről erre a számra tudsz utalni: IBAN szám: HU11 7360 4095 1021 1768 0000 0000

Ezt követően a legtöbb bejegyzésünkbe és videóleírásba beletesszük a fentieket. Hátha egyre többen kapnak kedvet az ellenállás támogatásához.

Részletek a büntetéseinkről az alábbi hivatkozáson érhetők el: https://www.facebook.com/notes/nem-adom-a-h%C3%A1zamat/val%C3%B3ban-a-s%C3%A1rgap%C3%B3l%C3%B3sokkal-vagy-van-r%C3%A1-n%C3%A9gysz%C3%A1z-forintod-hogy-ki-tudj%C3%A1k-fizetni-a/2256767784349154/?hc_location=ufia/2256767784349154/?hc_location=ufi

#Sárgapóló #Nemadomaházamat #O1G #Ellenállás #SeViza #deviza

Póka László

Nem adom a házamat mozgalom

0630-931-9802

A politikai szándék CSAK KIKÉNYSZERÍTHETŐ!

Újra akcióban a devizahitelesek

Az Alkotmánybíróságnak – egy beadvány nyomán – döntenie kell, kezdeményezi-e az adósok és a bank viszonyát rendező törvény egyes paragrafusainak megsemmisítését.

A devizahitelesek még reménykednek abban, hogy a hazai bíróságok, a Kúria útmutatásai alapján végre rendezik az árfolyamkockázat viselésének ügyfelekre hárítása miatt évek óta húzódó kérdést. Az Európai Bíróság (EUB) e témában hozott legutóbbi ítéletei még inkább erősítették ebbéli várakozásaikat.

A devizások minden bajok forrásának a devizahiteles törvényeket tartják. Az Országgyűlés 52 ellenzéki képviselő aláírásával támogatta azt az Alkotmánybírósághoz (AB) a minap beadott panaszt, amelyet Csitos Eszter kecskeméti ügyvéd és az általa képviselt Hitelsikerek Egyesület munkatársai fogalmaztak meg arról, hogy a devizahiteles törvények egyes paragrafusai (konkrétan a 37. és a 37/A. §) nemzetközi szabályozásokba ütköznek, és kérték azok megsemmisítését.

Érvelésük szerint több uniós szerződés is egyértelművé teszi azt, hogy a közösségi jognak elsőbbsége van a nemzeti joggal szemben. Jelenleg a devizahiteles törvények alapján a hazai bíróságoknak e szerződések semmisségét indítványozó perek kapcsán azok „életben tartására” kell törekedniük – érveltek a panasz benyújtói.

A devizahiteles törvények szabályai elvették az adósoktól a szerződésük semmissé tételének lehetőségét. Emiatt több hazai bíróság is az Európai Bírósághoz fordult, előzetes döntéshozatali eljárást kezdeményezve, és az EUB több esetben – mint lapunk is megírta – már meghozta a devizahitelesek számára reménykeltő határozatait. Ezt követően – emlékeztetnek az alkotmánybírósági panasz megfogalmazói – a Kúria közleménye szerint a devizahiteles ügyeket tárgyaló bírókat tömörítő Konzultációs Testületük megállapította: az ügyfél tájékoztatása akkor megfelelő, ha abból kitűnik, hogy a fogyasztóra hátrányos árfolyamváltozásnak nincs felső határa, vagyis a törlesztőrészlet akár jelentősen is megemelkedhet, valamint ha abból az is kitűnik, hogy az árfolyamváltozás lehetősége valós, és az a hitel futamideje alatt is bekövetkezhet. Majd hozzátették, hogy ha ez az írásbeli vagy szóbeli tájékoztatásból nem derül ki, akkor csak eddig a mértékig terhelhető az árfolyamkockázat a fogyasztóra.
Fontos megállapítása volt a Konzultációs Testületnek, hogy a bíróságoknak nem szabad a fogyasztóval szemben túlzottan magas elvárhatósági mércét felállítani, miután a felek között „információs egyensúlyhiány” áll fenn. A fogyasztótól elvárható, hogy a szerződést aláírás előtt alaposan áttanulmányozza, és ha annak valamely rendelkezése nem érthető a számára, azzal kapcsolatban tájékoztatást kérjen. Ugyanakkor nem értékelhető a fogyasztó terhére, ha ezt azért nem tette meg, mert a szöveg túl bonyolult volt. Azt ígérték, hogy még a nyári ítélkezési szünet előtt a Konzultációs Testület megvizsgálja, hogy az árfolyamkockázatra vonatkozó kikötések érvénytelensége milyen jogkövetkezményekkel jár, illetve a bank és az ügyfél hogyan fog elszámolni egymással.
A Hitelsikerek Egyesület szerint a Kúria közleményeiből nem olvasható ki egyértelműen, hogy a nemzetközi és a hazai szabályozások közötti ellentmondásokat azonnal feloldják – bár erre minden felhatalmazásuk meglenne, önálló hatalmi ágról lévén szó –, ezért az adósokat képviselő ügyvédek, szakemberek a rendelkezésre álló lehetőségek közül igyekeznek mindent kihasználni, hogy a felborult egyensúly helyreálljon, ezért az AB-hez fordultak.

Az Alkotmánybíróság áprilisi tréfája

Nyilvános adattá válhat, kik adtak véleményt a Kúria devizahiteles jogegységi határozatához, miután az Alkotmánybíróság (AB) Alaptörvény-ellenesnek minősítette, és április 1-jei határozatával megsemmisítette azt a kúriai bírói döntést, melynek tárgya egy magánszemély közérdekű adatigénylése volt. Az adatigénylés a Kúria egyik 2013-as polgári jogegységi (PJE) határozatának előkészítésével kapcsolatos (külső) véleményekre irányult. Mint ismeretes, a jogegységi határozatot hozó tanács külső véleményeket is beszerezhet az eljárás előkészítése során, sőt a tanács ülésén a véleményezők is részt vehetnek; az ő adataikat kérte ki a magánszemély. Az ominózus, 6/2013. számú PJE-határozat a devizaalapú kölcsönszerződésekkel kapcsolatos pereket vizsgálta, és általánosságban (például az árfolyamkockázatot illetően) jogszerűnek és élőnek minősítette a szerződéseket. A bíróságokra nézve kötelező jogegységi határozatot ma is sokan vitatják.

Miután a Kúria az adatigénylés teljesítését elutasította, az adatkérő a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordult, amely az adatok nyilvánossága mellett foglalt állást, ám a Kúria a NAIH felhívásának sem tett eleget, így a magánszemély perelt. Azt kérte az első fokon eljáró Fővárosi Törvényszéktől, hogy kötelezze a Kúriát az általa öt pontba sorolt adatok (lásd keretes írásunk) kiadására. Ám az FT elutasította kérését, másodfokon azonban a Fővárosi Ítélőtábla a törvényszék döntését megváltoztatta, és kötelezte a Kúriát az 1–4. pontokban kért adatok kiadására (az 5. pont esetében az elsőfokú elutasítás időközben jogerőre emelkedett).

Az ügy itt fordult abszurdba: a Kúria nem fogadta el az ítélőtábla döntését, ezért felülvizsgálati kérelemmel fordult a Kúriához. Vagyis a Kúria elleni adatigénylési perben végül a felülvizsgálati jogkörben eljáró Kúria döntött, de csak részben a Kúria javára. Ezt a kúriai döntést semmisítette meg április 1-jén az AB, ahová a magánszemély alkotmányjogi panasszal fordult.

A Kúria ítélete szerint a Kúriának ki kell adnia a véleményadásra felkért és a véleményt adó szervezetek nevét, illetve azt, hogy hány és milyen kérdésben kért véleményt a legfőbb bírói szerv, de nem kell kiadnia a személyek neveit (1. és 2. pont) és a vélemények tartalmát sem (4. pont). Az AB nem vizsgálta a konkrét ügyben felmerült adatokat, mondhatni „formai”, nem tartalmi szempontból döntött. Ennek lényege: a Kúria nem végezte el a nyilvánosságkorlátozás indokoltságának vizsgálatát, s így az igényelt iratokat – tartalmukra való tekintet nélkül – egészében zárta ki a nyilvánosságból. Az AB szerint a kúriai döntés Alaptörvény-ellenes, mert lehetőséget ad a feltétlenül szükségesnél tágabb alapjog-korlátozásra (a közérdekű adatok nyilvánosságának a korlátozására). Az AB közleményben jelezte, hogy határozatából a kért adatok megismerhetővé tételére irányuló közvetlen kötelezettség nem származik. Vagyis – ezt már mi tesszük hozzá – a magánszemélynek vélhetően újra a Kúriához kell fordulnia, ha nem is adatigényléssel, hanem pere újratárgyalása miatt. A konkrét ügyre vonatkozó konzekvenciáit ugyanis az eljáró bíróságnak kell levonnia az AB döntése után.
Simon Zoltán

A Kúriától kért adatok
1. A véleményadásra felkért szervezetek, személyek neve.
2. A véleményt adó szervezetek, személyek neve.
3. Hány és milyen kérdésekben kért véleményt a Kúria.
4. A véleményt adók eredeti rögzített véleményének a másolata.
5. A 6/2013. PJE-határozat kapcsán ellen- és különvéleményt megfogalmazó bírók neve (az elutasítás első fokon jogerőre emelkedett).

Újabb ügyfél nyert pert a bankkal szemben
A devizahiteles perekben viszonylag ritkán nyernek az ügyfelek a pénzintézetekkel szemben. Erdősi Éva, a Hitelsikerek Egyesület szakértője mégis egy ilyenről számolt be a Népszavának. Nem jogerősen úgy ítélkezett a bíróság, hogy tízmillió forintot kell fizetnie a banknak, amely a szerződéskötéskor látszólag fogyasztóbarátként járt el. Olyan szerződést kötöttek, amelynek része volt egy táblázat, amely azt tartalmazta, hogy milyen svájcifrank-árfolyamig éri meg az adósnak a devizaalapú hitelfelvétel, s honnan lenne előnyösebb forintalapúra váltani. Akkor 171 forintnál jelölték meg ezt a pontot. A bank azonban a hitel futamideje alatt nem jelezte e határárfolyam elérését, az adós pedig tovább fizette a megemelt részleteket, s végeredményben tízmillió forintos kára keletkezett. Ezt az összeget az elsőfokú bíróság álláspontja szerint a banknak – merthogy nem fogalmazott egyértelműen, azaz a tájékoztatás hiányos volt – meg kell fizetnie.

A hitelszakértő felhívta a figyelmet arra is, hogy számos kis cég ajánlja szolgálatait a fizetésképtelenné vált adósoknak, gyakran akár félmillió forintos díjazás ellenében. A „tanácsadók” azt szokták állítani, hogy több neves ügyvéddel dolgoznak, akiket többnyire nem neveznek meg, akik állításuk szerint már pereket nyertek meg. Erdősi Éva ezért azt ajánlja, hogy az adósok mindenképpen kérjék el az ügyvédeknek és azoknak a pereknek a listáját, amelyeket úgymond megnyertek. Nem szabad elfelejteni – hívta fel a figyelmet a szakember –, hogy a devizahitelesek elkeseredett emberek, akik nehezen ismerik ki magukat a pénzügyi szolgáltatások világában, ezért viszonylag könnyű őket becsapni. A napokban is előfordult, hogy egy széles nyilvánosságot kapott kilakoltatási ügyben az adós képviselőjeként lépett fel valaki, akit zugírászatért (jogosulatlan ügyvédi tevékenységért) és felbujtásért jogerősen felfüggesztett börtön- és pénzbüntetésre ítélt a bíróság.
(Népszava)

Bal-Rad komm: Hallott már valaki olyan szerencsejáték – szervezőről, aki MINDEN LOTTÓZÓT FŐNYEREMÉNYHEZ AKAR JUTTATNI?

A hitelcsapdába ejtettek között MUTATÓBA – CSALINAK! – akad néha – néha egy kiszabaduló. Aivel büszkélkedik a rendszer. NEKI SIERÜLT! NEKED IS SIKERÜLHET!

A döbrögista hordának immáron harmadszor van TÁKOLMÁNYOZÓ TÖBBSÉGE! A tákolmánybíróság az ő “munkájuk” alapján dönt! Ha hibás a tákolmány, minden adott a kijavítására!

MÉGSEM TÖRTÉNIK SEMMI!

Az “ÁLLÁSPONTOM SZERINT…” – elnevezésű jogászjáték zsákutca! Újabb lehúzós parasztvakítás. 

A hiteleskatasztrófa ENYHÍTÉSE politikai szándék kérdése mindössze! Ilyen szándék Döbrögisztán politikai bűnszervezetei részéről nincs! Ilyen – olyan “választások” előtt az álellenzék némelyike csivitel egy kicsit, aztán a “választás” után lecsillapul.

A döbrögista horda pedig dijadaljelent!

Gyorsan hozzátesszük: A HITELCSAPDA NEM CSAK DÖBRÖGIÉK NYAKÁBA VARRHATÓ BŰNTETT! EZ RENDSZERBŰN!

A politikai megoldás LEHETŐSÉGE viszont az ő kezükben van! Csak éppen szándékuk sincs a megoldásra!

A megnyugtató politikai megoldás szándékát ki kell kényszeríteni!

De van egy rossz hírünk! “EZEK” – politikai bűnbandáink! – EGYIKE SEM AKARJA ŐSZINTÉN!

A probléma megoldása: RENDSZERVÁLTÁS! SZOCIALIZMUS! ÚJ MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG!

Nem nosztalgiázni kell, hanem tenni! Amíg nem késő! Ma már újabb közelgő hitelválságról cikkeznek!

 

 

NINCS KEGYELEM SENKINEK!

“Álláspontunk szerint…”

HAGYJUK MÁR EZT AZ “ÁLLÁSPONTUNKSZERINT” -EZÉST!

ERŐSZAKOT CSAK ERŐSZAK KÉPES MEGSZÜNTETNI!

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a piktogrammra kattintva Pay-Pal-on

PayPal - A biztonságosabb és egyszerűbb online fizetési mód!

vagy közvetlen postai úton:

Szabó Péter 

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”– rovatban tájékoztatjuk!

Ha tetszett ez a cikk, ha egyetértesz a balrad.ru-val, oszd meg Facebookon, Twitteren, VKontakton – meg ahol csak lehetőséged van rá!

 

 

Voksvadászat

Ellenzéki képviselőnők álltak ki a devizahitelesekért

Ellenzéki képviselőnők közös törvénymódosító javaslatot nyújtanak be annak érdekében, hogy az Országgyűlés hosszabbítsa meg az április végén lejáró kilakoltatási moratóriumot a devizahitelesek helyzetének rendezéséig.

Szél Bernadett független országgyűlési képviselő a kezdeményezésről csütörtökön, Budapesten tartott sajtótájékoztatón közös céljuknak nevezte, hogy egyetlen embert se lehessen kilakoltatni olyan tisztességtelen szerződések alapján, amelyeket már az Európai Bíróság is elmarasztalt. 

Kiemelte, a magyar kormánynak nem maradt más feladata, mint hogy érvényt szerezzen ennek a döntésnek, addig pedig senki nem kerülhet utcára. 

Varga-Damm Andrea, a Jobbik parlamenti képviselője úgy fogalmazott, az “Orbán-kormány azért nem oldotta meg ezt a kérdést, mert megszerezték a bankok egy jelentős részét, a bankok gyakorlatilag a pénzt Orbán és a kormány oligarcháinak keresik”. Ma egy magyar gyerek azért kerül utcára, hogy ők pénzt kereshessenek – vélekedett. 

Bősz Anett, a Liberálisok politikus, független országgyűlési képviselő hangsúlyozta, a kilakoltatott embereknek nem áll rendelkezésre megfelelő szociális ellátórendszer, érdekükért ezért civil szervezeteknek kell kiállnia.

Kunhalmi Ágnes, az MSZP parlamenti képviselője nemzeti ügynek nevezte a devizahitelesek helyzetének megoldását, amelyben  a kormány szerinte csak látszólagos intézkedéseket tesz. 

A szocialista politikus – az egész ellenzék nevében – érthetetlennek nevezte, hogy a kormány a családi otthonteremtési programmal (csok) miért egy újabb, a “nap végén a bankokat segítő” hitel alapú támogatási rendszert dolgozott ki.

Szabó Tímea, a Párbeszéd országgyűlési képviselője szerint a kilakoltatással sújtottak butaságból, felelőtlenségből kerültek bajba, hanem azért, mert a kormány és a bankok becsapták őket. 

Vadai Ágnes, a Demokratikus Koalíció parlamenti képviselője szerint a kormány nem jogként, hanem kötelességként tekint a lakhatásra, ehhez azonban nem biztosít támogatást. 

A sajtótájékoztatón az Adóskamara nevű civil szervezet két képviselője is követelte a kilakoltatási moratórium meghosszabbítását, valamint a devizahitelezés rendezését az Európai Bíróság legutóbbi döntése alapján.(atv)

A balrad.ru kommentje a “KUNYERA” után!

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a piktogrammra kattintva Pay-Pal-on

PayPal - A biztonságosabb és egyszerűbb online fizetési mód!

vagy közvetlen postai úton:

Szabó Péter 

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”– rovatban tájékoztatjuk!

Ha tetszett ez a cikk, ha egyetértesz a balrad.ru-val, oszd meg Facebookon, Twitteren, VKontakton – meg ahol csak lehetőséged van rá!

Bal-Rad komm: “…az európai jog fölölírja a nemzeti jogot…”

– MÉG HALLANI IS ROSSZ!

Még hallani is rossz, hogy MAGYAR EMBEREK annak az EU – nak a jogrendjétől várnak segítséget SAJÁT KORMÁNYUKKAL SZEMBEN, amely jogrend lehetővé tette ezt az aljasságot!

Választás közeleg! Beindult a voksvadászat. Az álellenzék is a lovak közé csapott, és hirtelen fölfigyelt A LEHETŐSÉGRE! Pontosan úgy, mint 9 éve a horda! Az is megmentett mindent és mindenkit! És mégis ott van min. 600 ezer magyar – már nem is az út szélén – a szakadék szélén.

Már nem sokáig!

A fő – fő végrehajtó bejelentette: max. öt év, és lezavarják a hátralékot!

Addig még lehet hitegetni, meg szédíteni.

KÖVETELÉS! LEÁLLÍTANI A KILAKOLTATÁSOKAT ÉS A VÉGREHAJTÁSOKAT!

Közeledik az április vége! Vége a kilakoltatási moratóriumnak. Amennyiben a parlament nem parancsol megálljt a végrehajtóknak és a bankoknak 117.000 ingatlan kerül kalapács alá, magyar családok ezreit rakják az utcára a devizahitel miatt.

Követeljük a kilakoltatások és a végrehajtások felfüggesztését!

 

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a piktogrammra kattintva Pay-Pal-on

PayPal - A biztonságosabb és egyszerűbb online fizetési mód!

vagy közvetlen postai úton:

Szabó Péter 

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”– rovatban tájékoztatjuk!

Ha tetszett ez a cikk, ha egyetértesz a balrad.ru-val, oszd meg Facebookon, Twitteren, VKontakton – meg ahol csak lehetőséged van rá!

Büntető ügyben bíróság előtt az otp vezér

 2019. április. 10 -én 10 órára idézték a BKKB-ra

Ez már az ötödik eset, hogy az első számú uzsorásnak a Sárgapólósok ügyeiben meg kell jelennie a bíróságon. Eddig minden alkalommal megfutamodott.

Jelen ügy kicsit más, mint a korábbiak. Itt zaklatás miatt indítottak eljárást több Sárgapólós ellen. Ebből adódóan ez közvádas ügy. Itt nem érvényes az a szabály, hogy ha nem jelenik meg, akkor az indítványát következmények nélkül visszavontnak kell tekinteni. Itt meg kell jelennie, vagy elő kell vezetni.

Az biztos, hogy a Sárgapólósok készülnek a találkozásra.

Elértük, hogy SeVizás ügyben a legmagasabb szinten jöjjön létre egyeztetés. A kifosztók fejedelmével fogunk találkozni.

Kitartó és bátor véleménynyilvánításaink nem csak az aljas kifosztást tartja izgalmas akciókkal a köztudatban, de megkerülhetetlenné tette, hogy az uzsorás a kifosztottak előtt is nyilatkozzon, ne csak a bankárhaverok előtt, bársonyszékeken, zárt ajtók mögött.

A nyomozás öt ével ezelőt, 2014-ben kezdődött abban a szörnyűséges bűntényben, amiben azzal vádolnak SeVizás károsultakat, hogy néhányan a Budapest XII. kerület Laura út 26. szám előtti közterületen időnként kinyilvánítják véleményüket a bankárok gaztettei miatt.

Legalább kétszer abbahagyták a nyomozást, majd valamilyen nyomás hatására újrakezdték.

Hosszú ideig az NNI bátor nyomozói kutakodtak, miután valamiért a BRFK-ról az otp-s haverokhoz került az ügy. Azért otp-s haverok, mert a Dócs Andrást „kedves András”-nak szólítják az otp bankbiztonsági vezetői a levelezésükben.

Ez az NNI-s nyomozás abban az időben volt, amikor elemezniük kellett volna az embercsempészek lehallgatott telefonbeszélgetéseit. De arra nem volt idejük. Helyette napokon keresztül a Laura úti akciók videóit nézegették, és Sárgapólósokat, tanúkat hallgattak ki ez ügyben. Néhány tanút nem a rendőrségen, hanem a bankcenterben vagy az otp székházban, esetleg a Laura úti otthonában kérdeztek ki. Az már senkit nem zavar, hogy ez is közrejátszhatott abban, hogy a teherautóban 71 ember szörnyű kínok között megfulladt. Pedig le is kapcsolhatták volna a csempészeket.

Amikor beidézték a gyanúsítottakat, – személyes, nyomozók általi kézbesítéssel – akkor azt hitték, hogy megijedünk az ügytől.

De nem így történt. Ekkor gyorsultak fel igazán az események. Míg korábban volt, hogy fél évig sem járt egyetlen sárgapólós sem a Laura úton, az NNI-s kihallgatást követően havonta többször is előfordult valamilyen véleménynyilvánítás.

Egy idő után az NNI-nél lezárták a nyomozást vádemeléssel, közben kezdtek egy új ügyet a BRFK-n. Ez utóbbi ügyben engem (Póka Lacit) már több mint két éve 2017. február 22. napján kitiltottak Budapestről. Hat hónapig 17 megyéből is ki voltam tiltva. A tiltást azóta is fenntartották. Állítólag csak így tudják megvédeni a rettegett Sárgapólósoktól az uzsorást. Ezen kívül különösebb indoklást nem írtak egyik végzésben sem.

A két ügyet a BKKB-n összevonták. Ennek az eljárásnak lesz most a 6. tárgyalása elsőfokon.

Az előző tárgyaláson a bíró április 10-ére idézte az uzsorást, a feleségét, és fiait. Az ügyvédjük már akkor jelezte, hogy az uzsorás nem ér rá. De a bíró nem adott másik időpontot. Így, ha szigorúan vesszük az eljárási szabályokat, akkor elő kell állítani.

A végzés jegyzőkönyvi másolata az eseményoldal leírásában olvasható itt: https://www.facebook.com/events/659399241185190/?active_tab=about

Az ügyről és az uzsorásról sok érdekes iratot osztottunk meg az eseményoldal bejegyzéseiben.

Többek között:

–          Legutóbb a huszonötből az egyik – szintén az uzsorás által indított – birtokvédelmi eljárás ítéletének elemzését. https://www.facebook.com/Nemadomahazamat/posts/3119307044761886?__tn__=C-R

–          Rendőri jelentést az egyik egésznapos Patkány GO játék biztosításáról, amiben csupán néhány percig voltak néhányan a Laura úton. De 51 rendőr és 12 rendőrségi gépkocsi vett részt a játékban. https://www.facebook.com/Nemadomahazamat/posts/3117170334975557?__tn__=C-R

–          Az uzsorás korábbi megfutamodásainak bírósági anyagát. https://www.facebook.com/Nemadomahazamat/posts/1814615805231023?__tn__=C-R

–          Az első számú uzsorás rendőrségi vallomásait. https://www.facebook.com/Nemadomahazamat/posts/3090847484274509?__tn__=C-R

–          Az uzsorásfeleség rendőrségi vallomásait. https://www.facebook.com/Nemadomahazamat/posts/3076184615740796?__tn__=C-R

–          Az uzsorásgyerekek rendőrségi vallomásait. https://www.facebook.com/Nemadomahazamat/posts/3070429412982983?__tn__=C-R

Mindegyik vallomásból jól látszanak az ellentmondások és a hiszti, ami az miatt történik, hogy – mint a mesében – jelképesen berepülünk az ablakukba, és nem jelképesen követeljük, hogy adják vissza, amit elvettek.

Természetesen a felkészülésünk is nyilvános volt. Több mozgalmi találkozón élő közvetítésben beszéltük át az üggyel és nyomozati iratokkal kapcsolatos gondolatainkat. Ezek is elérhetők az eseményoldal bejegyzései között.

Ugyan így megtalálható a bejegyzések között az uzsorás életútjáról szóló film, mint ahogyan az UD Zrt-s hangfelvételek közül azok, ahol az uzsorás felesége elvtelen és jogtalan fellépéseket fontolgat a nekik nem tetsző emberrel kapcsolatban.

A trágyalásra egy dalt is átírtunk. Ennek a koncertfelvétele maga az eseményoldal borító videója.

Rajtunk nem múlik, hogy egy igazán izgalmas aktus legyen a 2019. április 10-én 10 órakor kezdődő tárgyalás.

Már néhány sajtó munkatárs és több SeViza károsult jelezte a 16 vádlotton kívül, hogy jelen lesz.

Itt az alkalom, hogy bárki véleményt nyilvánítson a főbankár felé, vagy megnézze, hogyan állja a sarat a Sárgapólósok kereszttüzében.

HA neked sem tetszik az orbáni önkény és a kifosztás, tegyél ellene!

Mutassuk meg az imf-eknek (idomított majom fideszeseknek) és idomárjaiknak a bankároknak, hogy a végső szót nem ők, hanem az emberek mondják ki!

Cselekedj! Legyél győztes! Állj a bátrak közé!

HAjrá!

PL

! O1G !

Sárgapólósok büntetései, eljárási költségei.

2018-ban eddig – leginkább a birtokvédelmi perekből adódóan – további 2 000 000 Ft-tal nőttek az eljárási költségeink.

Így az összes terhelésünk – büntetések, eljárási költségek – elérte az 5 000 000 Ft-ot.

Eddig a gyűjtésekből ennek töredéke, kicsit több mint 400 000 Ft jött össze.

És természetesen vannak a működési költségek is.

Azt is érdemes megjegyeznünk, hogy az akcióink videóit általában 1000 – 20 000 ember nézi meg. Néhányat többen.

Ha minden videónk után a nézők fejenként csak 10 – 100 Ft-tal járulnának hozzá a költségeinkhez, akkor sokkal könnyebben tudnánk a hatalomnak nem tetsző tetteket végrehajtani.

Ha segíteni akarsz, akkor minden megnézett videó, vagy minden neked tetsző bejegyzés után utalj, vagy küldj egy százast. vagy amennyit tudsz.

Fontos, hogy biztass erre másokat is.

A támogatást természetesen készpénzben is odaadhatod valamelyik Sárgapólósnak.

B3 Takarékszövetkezet 73604095-10211768-00000000

Név: Golcs Roland, vagy Sárgapólós büntetésszámla

Megjegyzés: Büntetés hozzájárulás

Külföldről erre a számra tudsz utalni: IBAN szám: HU11 7360 4095 1021 1768 0000 0000

Ezt követően a legtöbb bejegyzésünkbe és videóleírásba beletesszük a fentieket. Hátha egyre többen kapnak kedvet az ellenállás támogatásához.

Részletek a büntetéseinkről az alábbi hivatkozáson érhetők el: https://www.facebook.com/notes/nem-adom-a-h%C3%A1zamat/val%C3%B3ban-a-s%C3%A1rgap%C3%B3l%C3%B3sokkal-vagy-van-r%C3%A1-n%C3%A9gysz%C3%A1z-forintod-hogy-ki-tudj%C3%A1k-fizetni-a/2256767784349154/?hc_location=ufia/2256767784349154/?hc_location=ufi

#Sárgapóló #Nemadomaházamat #O1G #Ellenállás #SeViza #deviza

Tisztelettel: Póka László

Nem adom a házamat mozgalom

0630-931-9802

Csalfa, hiú, vak remény!

Halottnak a csók – véli a szakjogász a devizahiteles európai bírósági ítéletről

Megsemmisíthetők a devizahiteles szerződések, ha tisztességtelen feltételek nélkül nem teljesíthetők – ítélt az Európai Unió Bírósága. Az EUB ezzel újabb mentőövet látszik dobni a devizahiteleseknek – és újabb labdát a magyar bíróságoknak, melyek viszont már az őszi luxembourgi ítélet nyomán sem láttak sok tennivalót az ügyben. Dr. Deteky Gábor adósoknak dolgozó ügyvéd szerint az EUB devizahiteles ítéletei már csak elenyésző számú adós életében hozhat változást.

Ősszel az adósok által sorsfordítóként várt ítéletében az Európai Unió Bírósága (EUB) kimondta: a magyar bíróságok vizsgálhatják az árfolyamkockázat tisztességességét. A testület szerint a pénzintézetek kötelesek elegendő tájékoztatást nyújtani a kölcsönfelvevők számára ahhoz, hogy megalapozott döntéseket hozhassanak. És nemcsak alaki és nyelvtani szempontból: az árfolyamkockázattal kapcsolatban a konkrét tartalomnak is érthetőnek kell lennie a fogyasztó számára.

Ma újabb fontos ítélet született: az EUB kimondta, hogy az uniós joggal ellentétesek azok a magyar jogszabályok, amelyek kizárják az árfolyamkockázattal kapcsolatos tisztességtelen szerződési feltételt tartalmazó devizaalapú kölcsönszerződés visszamenőleges hatályú megsemmisítését. Azaz a szerződésnek megsemmisíthetőnek kell lennie, amennyiben az a tisztességtelen szerződési feltétel nélkül nem teljesíthető.

Az EUB a mai ítéletet Dunai Zs. ügyében hozta, aki 2007 májusában az ERSTE Bank Hungaryvel svájci frank alapú kölcsönszerződést kötött. A szerződés értelmében a kölcsönt forintban kellett folyósítani a kölcsönvevő részére, és a svájci frankról forintra történő átváltásnak a bank által a hitel folyósításának napján alkalmazott árfolyam szerint kellett történnie, azaz a kölcsön árfolyamkockázattal járt, melyet a szerződés értelmében a kölcsönfelvevőnek kell viselnie. A forintban fizetendő törlesztőrészlet a svájci frankkal szembeni leértékelődése miatt természetesen jelentősen megemelkedett.

2014-ben Magyarország több törvényt hozott többek között a devizaalapú kölcsönszerződések tisztességtelen szerződési feltételeinek módosítása érdekében. Például azzal kapcsolatban, mely lehetővé tette a bankok számára a kölcsön folyósításakor és törlesztésekor alkalmazott eltérő árfolyamokból adódó árfolyamrésből eredő haszonszerzést. Ezek az új törvények viszont nem vonatkoztak a szerződések árfolyamkockázathoz kapcsolódó rendelkezéseire, tehát ezeket továbbra is a kölcsön felvevője viselte.

Ezek az ún. 2014. évi törvények azt is előírják, hogy a hitelfelvevő nem nyilváníttathat visszamenőleges hatállyal érvénytelennek egy olyan kölcsönszerződést, amely olyan tisztességtelen szerződési feltételt tartalmaz, mint például az árfolyamkockázat. Az EUB ma hozott ítéletében megállapította, hogy a magyar jogalkotó megfelelt a tisztességtelen szerződési feltételek terén az uniós törvényhozó által követett célkitűzésnek, mikor a szerződési feltételek törvényi úton orvosolta, de közben a kölcsönszerződéseket érvényben tartotta.

Az EUB ugyanakkor arra emlékeztetett: egy tisztességtelennek minősített szerződési feltételt főszabály szerint úgy kell tekinteni, mint amely nem is létezett, és az ügyfélnek lehetővé kell tenni az ugyanolyan jogi és ténybeli helyzet helyreállítását, mint amilyenben az említett kikötés hiányában lenne. Az árfolyamréssel kapcsolatos szerződési feltételeket illetően tehát a 2014. évi törvényeket úgy kell tekinteni, hogy azok tiszteletben tartják az irányelvet – feltéve, hogy lehetővé teszik azon jogi és ténybeli helyzet helyreállítását, amelyben a fogyasztó az ilyen tisztességtelen szerződési feltételek hiányában lett volna.

Például úgy, hogy biztosítják az eladó vagy szolgáltató által e szerződési feltételek alapján szerzett jogalap nélküli előnyök visszatérítéséhez való jogot. Az pedig már a magyar bíróság ítélete lesz, hogy a jelen esetben teljesült-e ez a feltétel. Mivel az árfolyamkockázat ezeknek a szerződéseknek az elsődleges tárgya volt, ha bizonyítást nyer tisztességtelen jellegük, nem tűnik lehetségesnek, hogy érvényben maradjon a szerződés – ezt azonban megint a magyar bíróságnak kell mérlegelnie.

Az EUB szerint úgy tűnik: a 2014. évi törvények azt eredményezik a fogyasztó számára, hogy ha az többek között az árfolyamkockázatra vonatkozó szerződési feltétel tisztességtelen jellegére hivatkozik, akkor azt is kérnie kell az eljáró bíróságtól, hogy a szerződést a határozathozatalig terjedő időre nyilvánítsa hatályosnak. Ilyen alapon tehát e törvények megakadályozhatják a fogyasztónak az érintett tisztességtelen szerződési feltétel alóli mentesülését, és az ilyen szerződési feltételt tartalmazó szerződés teljes egészében történő megsemmisítésének lehetőségét olyan esetekben, amikor e szerződési feltétel hiányában e szerződés nem teljesíthető. Az EUB szerint ebből következően a 2014. évi törvények nem összeegyeztethetők az irányelvből eredő követelményekkel.

A bíróságok a devizahitelek forintosítására vonatkozó 2014-es törvények után jó ideig nem vizsgálták az árfolyamkockázatról szóló tájékoztatást, az erre alapozott keresetek nagy többségét pedig elutasították. Már az őszi ítélet után is arra számítottak a szereplők, hogy tömegesen indulhatnak újra a felfüggesztett devizahiteles perek az Európai Bíróság látszólag adósbarát ítélete nyomán. Sok esélyük azonban nem volt a bajba kerülteknek, a megkeresett bírók nem láttak tennivalót a luxembourgi ítélet nyomán.

Dr. Deteky Gábor ügyvéd szerint a 2014. évi törvények nyomán a legtöbb pénzintézet már módosította a szerződéseket, ezeknek a feltételeit az adósok elfogadták, aláírtak. Gyakorlatilag alig maradt devizahiteles “eredeti” szerződéssel. “Csekély számú hitelfelvevő maradt a szorítóban, ők viszont többnyire már visszafordíthatatlan helyzetben vannak, jogi szempontból nem reménykedhetnek pozitív végkifejletben” magyarázta a hvg.hu-nak Deteky.                                                                                                          (HVG)

A balrad.ru kommentje a “KUNYERA” után!

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a piktogrammra kattintva Pay-Pal-on

PayPal - A biztonságosabb és egyszerűbb online fizetési mód!

vagy közvetlen postai úton:

Szabó Péter 

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”– rovatban tájékoztatjuk!

Ha tetszett ez a cikk, ha egyetértesz a balrad.ru-val, oszd meg Facebookon, Twitteren, VKontakton – meg ahol csak lehetőséged van rá!

Bal-Rad komm: “…Csekély számú hitelfelvevő maradt a szorítóban, ők viszont többnyire már visszafordíthatatlan helyzetben vannak, jogi szempontból nem reménykedhetnek pozitív végkifejletben…”

– Vannak kb. 150 – 160 ezren. (Családtagokkal együtt kb. hatszázezren!) Közvetlenül, vagy KÖZVETETT MÓDON lépve a devizahitel csapdájába. Tekintve, hogy jónéhány adósnak volt mondjuk forintalapú ingatlanhitele, és devizaalapú járműhitele.

A forintalapút még tudta volna fizetni, ám a devizaalapú hitel egekbe szökött törlesztőrészletei beindították a spirált. Aztán jött a munkahely – és munkajövedelemvesztés, és…!

Ha pedig egy ilyen hitelcsapdába zuhant személy be tudja bizonyítani, hogy a devizahitel miatt dőlt be a forintalapú is, és emiatt veszett/veszik a lakóingatlana… – EGY JOGÁLLAMBAN irtózatos következményei lehetnek! Egy jogállamban!

Ugyanakkor egy jogállamban eleve elő sem fordulhatott volna ilyesmi!

Az uniós bíróság döntését követően egy TISZTA – az ügyben érintetlen – ELLENZÉK OLYAN FEGYVERT VEHETNE MOST A KEZÉBE, amellyel mindent letarolhatna!

DE VAN DÖBRÖGISZTÁNBAN TISZTA ELLENZÉK? NINCS!

Lesznek viszont élelmes “megmentő jogi sarlatánok”, akik hülyére fogják keresni magukat a bajbajutottakon!

Ez jelenti ITT a “jogállamiságot”! Meg ez:

 

Óvatosan az örömmel!

Sok ezer devizahiteles várt erre a bírósági döntésre

Az uniós joggal ellentétesek azok a magyar jogszabályok, amelyek kizárják az árfolyamkockázattal kapcsolatos tisztességtelen szerződési feltételt tartalmazó devizaalapú kölcsönszerződés visszamenőleges hatályú megsemmisítését – mondta ki mai ítéletében az Európai Bíróság.

A szerződésnek megsemmisíthetőnek kell lennie, amennyiben az a tisztességtelen szerződési feltétel nélkül nem teljesíthető – áll az Európai Bíróság mai napon kimondott ítéletében.

Az ügy előzménye , hogy 2007 májusában Dunai Zs. az ERSTE Bank Hungaryvel – egy magyar jog szerint működő bankkal – svájci frank (CHF) alapú kölcsönszerződést kötött. A szerződés értelmében a kölcsönt forintban (HUF) kellett folyósítani a kölcsönvevő részére, és a CHF-ről HUF-ra történő átváltásnak a bank által a hitel folyósításának napján alkalmazott CHF-HUF árfolyam szerint kellett történnie. A szerződés azt is előírta, hogy a kölcsönt HUF-ban kell törleszteni és a törlesztőrészletek összegét a bank által az egyes törlesztések napján alkalmazott eladási árfolyamnak megfelelő CHF-HUF árfolyam alapján kell kiszámítani.

Itt tallózhat további magyar vonatkozású Európai Bírósági ügyekben.

Az, hogy a kölcsön CHF alapú volt, azonban HUF-ban folyósították, a CHF-HUF árfolyam változása miatt árfolyamkockázattal járt. A szerződés értelmében az árfolyamkockázatot a kölcsön felvevője viselte. A szerződéskötést követő években az árfolyamkockázat a HUF-nak a CHF-fel szembeni erőteljes leértékelődésében valósult meg, és ezáltal a HUF-ban törlesztendő összeg jelentősen megemelkedett.

2014-ben Magyarország több törvényt hozott (a továbbiakban: 2014. évi törvények) többek között a devizaalapú kölcsönszerződések bizonyos, tisztességtelen szerződési feltételeinek módosítása érdekében, ideértve azon feltételt is, amely lehetővé tette a bankok számára a kölcsön folyósításakor és törlesztésekor alkalmazott eltérő árfolyamokból adódó árfolyamrésből eredő haszonszerzést. A 2014. évi törvények ugyanakkor nem vonatkoztak e szerződések rendelkezéseire annyiban, amennyiben azok az árfolyamkockázathoz kapcsolódtak, amelyet így továbbra is a kölcsön felvevője viselt.

A 2014. évi törvények azt is előírják, hogy a hitelfelvevő nem nyilváníttathat visszamenőleges hatállyal (vagyis az érvénytelenítésről szóló bírósági határozat meghozatalának időpontját megelőző időszakra tekintettel) érvénytelennek egy olyan kölcsönszerződést, amely olyan tisztességtelen szerződési feltételt tartalmaz, mint például az árfolyamkockázat, amelyre e törvények nem vonatkoznak közvetlenül.

A Dunai Zs. és az ERSTE Bank Hungary között a kölcsönszerződésük érvényességével kapcsolatban folyamatban lévő ügyben eljáró Budai Központi Kerületi Bíróság azt kérte, hogy a Bíróság a 2014. évi törvényeknek a tisztességtelen szerződési feltételekről szóló irányelvvel való összeegyeztethetőségéről határozzon, amely irányelv szerint egyfelől az ilyen szerződési feltételek nem kötelező érvényűek a fogyasztóra nézve, másfelől az ilyen rendelkezéseket tartalmazó szerződés csak akkor tartható érvényben, ha az a tisztességtelen feltételek kihagyásával is teljesíthető.

A Bíróság a ma hozott ítéletében elsőként megállapítja, hogy a magyar jogalkotó azzal, hogy a hitelintézetek azon gyakorlatához kapcsolódó problémákat, hogy árfolyamrésre vonatkozó szerződési feltételeket tartalmazó kölcsönszerződéseket kötnek, e szerződési feltételek törvényi úton történő módosításával orvosolta, miközben a kölcsönszerződéseket érvényben tartotta, megfelelt a tisztességtelen szerződési feltételek terén az uniós törvényhozó által követett célkitűzésnek. E cél ugyanis a felek közötti egyensúly helyreállítása valamely szerződés egésze érvényességének a lehetőségek szerinti fenntartásával, nem pedig a tisztességtelen feltételeket tartalmazó valamennyi szerződés semmissé nyilvánítása.

E vonatkozásban a Bíróság ugyanakkor emlékeztet arra is, hogy egy tisztességtelennek minősített szerződési feltételt főszabály szerint úgy kell tekinteni, mint amely nem is létezett, és így nem fejthet ki joghatást a fogyasztóra nézve, akinek lehetővé kell tenni az ugyanolyan jogi és ténybeli helyzet helyreállítását, mint amilyenben az említett kikötés hiányában lenne.

Következésképpen, az árfolyamréssel kapcsolatos szerződési feltételeket illetően a 2014. évi törvényeket úgy kell tekinteni, hogy azok tiszteletben tartják az irányelvet, feltéve hogy e törvények lehetővé teszik azon jogi és ténybeli helyzet helyreállítását, amelyben a fogyasztó az ilyen tisztességtelen szerződési feltételek hiányában lett volna, többek között azzal, hogy biztosítják az eladó vagy szolgáltató által e szerződési feltételek alapján szerzett jogalap nélküli előnyök visszatérítéséhez való jogot. A magyar bíróság feladata annak vizsgálata, hogy a jelen esetben teljesült-e ez a feltétel.

Az árfolyamkockázatra vonatkozó szerződési feltételt illetően a Bíróság rámutat, hogy az határozza meg a szerződés elsődleges tárgyát, így abban az esetben, ha bizonyítják e szerződési feltétel tisztességtelen jellegét, az ilyen rendelkezést tartalmazó szerződés érvényben tartása nem tűnik jogilag lehetségesnek, ezt azonban a magyar bíróságnak kell mérlegelnie.

E tekintetben a Bíróság az előzetes döntéshozatalra utaló határozat alapján megállapítja, hogy a 2014. évi törvények, úgy tűnik, azt eredményezik a fogyasztó számára, hogy ha az többek között az árfolyamkockázatra vonatkozó szerződési feltétel tisztességtelen jellegére hivatkozik, akkor azt is kérnie kell az eljáró bíróságtól, hogy a szerződést a határozathozatalig terjedő időre nyilvánítsa hatályosnak. Így e törvények megakadályozhatják a fogyasztónak az érintett tisztességtelen szerződési feltétel alóli mentesülését, és az ilyen szerződési feltételt tartalmazó szerződés teljes egészében történő megsemmisítésének lehetőségét olyan esetekben, amikor e szerződési feltétel hiányában e szerződés nem teljesíthető. Ebből következően a 2014. évi törvények nem összeegyeztethetők az irányelvből eredő követelményekkel.                        (piacesprofit)

A balrad.ru kommentje a “KUNYERA” után!

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a piktogrammra kattintva Pay-Pal-on

PayPal - A biztonságosabb és egyszerűbb online fizetési mód!

vagy közvetlen postai úton:

Szabó Péter 

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”– rovatban tájékoztatjuk!

Ha tetszett ez a cikk, ha egyetértesz a balrad.ru-val, oszd meg Facebookon, Twitteren, VKontakton – meg ahol csak lehetőséged van rá!

Bal-Rad komm: A balrad.ru ÓVA INT MINDEN ÉRINTETTET (hitelkárosultat) A REMÉNYKEDÉSTŐL! Ugyanis a döbrögisztáni “bíróságoknak” TOVÁBBI mérlegelési jogkörük van.

FOGNAK IS MÉRLEGELNI! PRAKTIKUS OKOKBÓL!

Hiszen ha “CSAK ÚGY EGYBŐL” a hitelkárosultak javára döntenének, az VISSZAMENŐLEGES IS LENNE, és az anyagi vonzata KISZÁMÍTHATATLANUL HATALMAS lenne! Nem is beszélve a különböző kártérítési – igény cunamiról! Ami sok jogcímen indulna meg!

A balrad.ru KEZDETEKTŐL FOGVA POLITIKAI MEGOLDÁST SÜRGETETT! A döbrögista horda PONTOSAN EZT A MEGOLDÁST VÁLASZTOTTA, CSAK ÉPPEN ELLENKEZŐ ELŐJELLEL. MINDENT A BANKOKNAK:

Bármiként is alakulnak a dolgok, ETTŐL AZ ITÉLETTŐL ÚJ IDŐSZÁMÍTÁS KEZDŐDIK! A hatalom BÁRMILYEN MEGOLDÁST VÁLASZT, saját ujjába kénytelen beleharapni! Merthogy jó megoldás már nem lehetséges!

Az nyilvánvaló, hogy bármi is következik, CSAK A HITELFÖLVEVŐK JÁRNAK ROSSZUL! Van már fegyverük, de ez csak jogi fegyver! Hiányzik mellőle az erkölcs és a morál!

 

Marakodik a hiénaalom

Egymásnak ugrott a Fidesz és az MSZP a devizahitelek miatt

Törvényjavaslatot nyújt be az MSZP arról, hogy Orbán Viktor mondja fel a bankokkal kötött paktumot a devizahitelekről. A Fidesz szerint pont a szocialisták voltak azok, akik több mint egymillió családot taszítottak devizahitelbe.

Közös sajtótájékoztatón hívták fel a volt devizahitelesek továbbra is rendezetlen ügyére a figyelmet az MSZP és a Hiteles Mozgalom képviselői ma (tegnap) délelőtt – tudósított a Mérce.hu. Szabó József, a Hiteles Mozgalom vezetője szerint az árfolyamkockázatok ismertetésének elmulasztásával a devizahiteleket a kétezres években kínáló bankok „becsapták és félrevezették” az embereket.

Elmondta azt is, hogy 300 ezer devizahitelre kötött szerződés van jelenleg is érvényben Magyarországon, és bár a svájci frankhitelek kamatát itthon fix kamatozásúvá alakították, aközben a kamatláb nem volt fix, ezen rengeteget buktak a hitelt felvevők. Szabó a most belengetett, fix kamatos rendezést még mindig nem látja teljes körű megoldásnak, hiszen a rendezés után is lényegesen többet fognak fizetni az érintett 300 ezer család, a mostani, tervezett rendezést az ugyancsak az Orbán-kormány által korábban bevezetett végtörlesztési rendszerhez hasonlította, kiemelve, hogy azt és ezt a megállapodást is „könnyedén akadályozhatja a bankrendszer.”

Szakács László az MSZP elnökhelyettese azzal folytatta, hogy 2015-ben Orbán Viktor aláírt egy paktumot az Európai Befektetési Bankkal (EBRD), ennek két fontos pontja, hogy Orbán megígérte: nem gördít akadályt a devizahitelesek kilakoltatása elé, a másik pedig, hogy semmi olyan rendezést nem kínál fel, amelyre a bankok nem bólintanak rá.

A politikus az EBRD-paktum felmondására szólította fel Orbánt, és ebben az ügyben a párt javaslatot terjeszt az országgyűlés elé. Mint Szakács mondta, a törvényjavaslat megszavazásával a fideszes képviselők is bebizonyíthatják, hogy szuverén magyar kormányt akarnak.

A Fidesz közleményben reagált Szakács nyilatkozatára, amiben azt írták: a szocialisták taszítottak több mint egymillió családot devizahitelbe. A nagyobbik kormánypárt szerint, „ha a szocialistákon múlott volna, akkor mára több százezer családot lakoltattak volna ki, több százezer család veszítette el volna végleg az otthonát és nem indulhatott volna el otthonteremtési program sem”.                                                                                  (atv)

A balrad.ru kommentje a “KUNYERA” után!

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a piktogrammra kattintva Pay-Pal-on

PayPal - A biztonságosabb és egyszerűbb online fizetési mód!

vagy közvetlen postai úton:

Szabó Péter 

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”– rovatban tájékoztatjuk!

Ha tetszett ez a cikk, ha egyetértesz a balrad.ru-val, oszd meg Facebookon, Twitteren, VKontakton – meg ahol csak lehetőséged van rá!

Bal-Rad komm: Nincs az a gyilkos, amely áldozata oszló -bűzlő tetemét szívesen nézi – szaglássza. Ha pedig többen vannak a gyilkosok, a látvány és a bűz miatti undorkodásukban hajlamosak a “kellemetlenség” okozóját MÁSBAN LÁTTATNI!
Pontosan ez történik most! Pedig KÖZÖS A BŰNÜK! De a gyilkosok egymásra mutogatnak! Te tetted!
Áldozatuk oszló – bűzlő teteméből próbálnak most újabb hasznot kicsiholni – saját zsebre!

MARAKODIK A HIÉNAALOM!

Bukik-e a fidesz a propagandájával együtt?

Lesz-e újabb plakát kampány?

Csúnya véget ért a legújabb konzultációs plakát kampány.

  1. decemberében ország szerte kihelyezték a családok védelméről szóló konzultásiós plakátokat.

Néhány helyen szokás szerint letépték ezeket, de egyre több óriásplakáton jelentettek meg az emberek meg saját üzeneteket. Erről videós beszámoló itt nézhető meg: https://www.facebook.com/Nemadomahazamat/posts/2869988899693703

Az akciók során általános volt a festékszóróval ráírt O1G, és a „DÖNTSÜNK KÖZÖSEN” kiegészítése a „kormányt” szóval.

A Sárgapólósok is feltették az O1G – jelszót, és kiegészítették a „DÖNTSÜNK KÖZÖSEN” felhívást azzal, hogy „ZAVARJUK EL A FIDESZT!”

 

Előbb csak az átalakított, majd pár nap múlva az összes plakátot egyszínű kékkel ragasztották le jóval az esedékes plakátváltást megelőzően.

 

Ismét jöttek a kreatív és tettre kész polgárok, és ismét ország szerte sok helyen a már egyszínű kormány által kibérelt felületeken üzentek.

Ekkor is O1G-k és „ZAVARJUK EL A FIDESZT!” feliratok jelentek meg hol ráfújva, hol felragasztva.

 

Ezeket már nem lefedték központilag, hanem helyi, önjelölt fidesz-erkölcscsőszök kapargatták le.

Képesek voltak felmászni, és valami szerszámmal akár több réteget is lekaparni, csak hogy ne látszon az O1G.

Vajon a társadalom aktív tagjai készen állnak-e egy újabb fidesz kampány újabb társadalmi célú felhasználásra?

Áll-e majd minden plakát mellett egy fideszes őr?

A következő kampányt is ilyen hamar befejezik, mint a legutóbbit?

Lesz-e egyáltalán újabb plakát kampány?

A bejegyzés a Nem adom a házamat mozgalom oldalán itt érhető el: https://www.facebook.com/notes/nem-adom-a-h%C3%A1zamat/bukik-e-a-fidesz-a-propagand%C3%A1j%C3%A1val-egy%C3%BCtt-lesz-e-%C3%BAjabb-plak%C3%A1t-kamp%C3%A1ny/2923886670970592

 HA neked sem tetszik az orbáni önkény és a kifosztás, tegyél ellene!

Cselekedj! Legyél győztes! Állj a bátrak közé!

HAjrá!

! O1G !

 Ha van bármi kétséged afelől, hogy MAGYARORSZÁG DIKTATÚRA, olvasd el ezt a cikket: http://www.emelttortenelem.hu/a-diktatura-8-legbiztosabb-jele/?fbclid=IwAR2cln-AHk056QhVdHm5fkJ2svyxd4Pxb1ZrQl054xl3nEZZL27gZoQ6UDM

 Sárgapólósok büntetései, eljárási költségei.

2018-ban eddig – leginkább a birtokvédelmi perekből adódóan – további 2 000 000 Ft-tal nőttek az eljárási költségeink.

Így az összes terhelésünk – büntetések, eljárási költségek – elérte az 5 000 000 Ft-ot.

Eddig a gyűjtésekből ennek töredéke, kicsit több mint 400 000 Ft jött össze.

És természetesen vannak a működési költségek is.

Azt is érdemes megjegyeznünk, hogy az akcióink videóit általában 1000 – 20 000 ember nézi meg. Néhányat többen.

Ha minden videónk után a nézők fejenként csak 10 – 100 Ft-tal járulnának hozzá a költségeinkhez, akkor sokkal könnyebben tudnánk a hatalomnak nem tetsző tetteket végrehajtani.

Ha segíteni akarsz, akkor minden megnézett videó, vagy minden neked tetsző bejegyzés után utalj, vagy küldj egy százast. vagy amennyit tudsz.

Fontos, hogy biztass erre másokat is.

A támogatást természetesen készpénzben is odaadhatod valamelyik Sárgapólósnak.

B3 Takarékszövetkezet 73604095-10211768-00000000

Név: Golcs Roland, vagy Sárgapólós büntetésszámla

Megjegyzés: Büntetés hozzájárulás

Külföldről erre a számra tudsz utalni: IBAN szám: HU11 7360 4095 1021 1768 0000 0000

Ezt követően a legtöbb bejegyzésünkbe és videóleírásba beletesszük a fentieket. Hátha egyre többen kapnak kedvet az ellenállás támogatásához.

Részletek a büntetéseinkről az alábbi hivatkozáson érhetők el: https://www.facebook.com/notes/nem-adom-a-h%C3%A1zamat/val%C3%B3ban-a-s%C3%A1rgap%C3%B3l%C3%B3sokkal-vagy-van-r%C3%A1-n%C3%A9gysz%C3%A1z-forintod-hogy-ki-tudj%C3%A1k-fizetni-a/2256767784349154/?hc_location=ufia/2256767784349154/?hc_location=ufi

Tisztelettel: Póka László

Nem adom a házamat mozgalom

0630-931-9802

Bal-Rad komm:

 

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a piktogrammra kattintva Pay-Pal-on

PayPal - A biztonságosabb és egyszerűbb online fizetési mód!

vagy közvetlen postai úton:

Szabó Péter 

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”– rovatban tájékoztatjuk!

Ha tetszett ez a cikk, ha egyetértesz a balrad.ru-val, oszd meg Facebookon, Twitteren, VKontakton – meg ahol csak lehetőséged van rá!