Ügyészek, vagy mesemondók?

Az uzsorás zaklatása ügyében elkészült az első vádiratnak nevezett bénaság.

Nem adom a házamat fényképe.Nem adom a házamat fényképe.

 

Kíváncsi vagyok, hogy azoknál a vádlottaknál, ahol kirendelt ügyvéd van, mire jutottunk.

Különösen az a muki érdekel, aki 150 000 Ft-ot számlázott 24 perces iratismertetésért.

Az ügyről sokminden kiderül a beadványunkból (lentebb), és a mellékelt vádirat megjelölésű valamiből. Melléklet itt érhető el: https://www.facebook.com/Nemadomahazamat/posts/1965384260154176

Hajrá!

PL

Tárgy: 14.B.1148/2017. számú ügyben reagálás a vádiratnak nevezett, de a valóságban: Mese a nagy, és gonosz Sárgapólósokról, akik félelemben tartják, és fenyegetik a picike, szerencsétlen, kiszolgáltatott, hazudós, és kicsit kelekótya uzsorást.

Tisztelt Bíróság!

Alulírott Póka László és Póka Anita az alábbiakban tesszük meg észrevételünket a megküldött vádiratra.

Ha rövidek akarnánk lenni, akkor csak a tárgyra hivatkozva kérnénk, hogy minden további perbeli cselekmény mellőzésével szüntesse meg az eljárást, mert a vádirat nem létezik, és-vagy nem törvényes.

Csak jelezzük, hogy attól még nem lesz egy iromány törvényes vádirat, mert kinagyított és vastagított betűkkel ráírják, hogy vádirat.

Attól sem lesz egy irat törvényes vádirat, ha olyan ügyészek pecsételik le, akiknek a nyelve tövig benne van az első számú uzsorás fenekében.

Az eddigi eljárásainkból látjuk, hogy az ügyészi hivatást a legtöbb esetben nem éppen a jogi szakma csúcsán lévő személyek gyakorolják. Ennek ellenére nehezen tudjuk elképzelni, hogy nyomás nélkül ne tudnák értelmezni az eljáró ügyészek a zaklatás törvényi tényállását. Már csak azért sem, mert a lényeg a mondatok elején van. Idézzük: „Aki abból a célból…”

Az ügyészség 15 oldalas meséjében egyetlen mondatot nem láttunk arra vonatkozóan, hogy olyan tényt, adatot közöltek volna, amivel azt igazolják, hogy bármelyik Sárgapólósnak célja lett volna megfélemlíteni az ország első számú uzsorását, vagy beleavatkozni az ő félélelmekkel teli magánéletébe.

A törvényi tényállás kimerítésének kötelezettségét nem pótolja az sem, hogy felsorolnak, és részletesen leírnak – néhol tévesen sorolnak és részleteznek – 21 alkalmat, amikor Sárgapólósok békésen véleményt nyilvánítanak.

A törvényi tényállás kimerítésének szempontjából teljesen mindegy, hogy ki mit csinál, mikor, kivel, hogyan és hányszor teszi, ha nem bizonyított, hogy a célja a megfélemlítés, vagy a magánéletbe történő beavatkozás lett volna.

Jelen esetben nem csak a bizonyítottság hiányzik, de az ügyészek még csak meg sem említik a célzatosságot.

A mese 4. oldalán írnak olyant ezek az ügyészek, hogy nekünk az volt a célunk, hogy…

Az viszont nem derül ki, hogy honnan veszik, hogy nekünk célunk lett volna. Már csak azért sem, mert ezután már csak azt írják le, hogy mikor mi történt.

Csak megjegyezzük, hogy ezek a leírások sem pontosak. Több esetben tévesek az időpontok, a személyek, és az is, hogy ki mit cselekedett, mit mondott.

Ebből az következik, hogy az eljárás során az összes videó felvételt közösen meg kell tekintenünk, hogy kiderüljön, az ügyészség tudja-e bizonytani a történésekre vonatkozó állításait.

Több ponton szakmaiatlan, illetve téves adatokat tartalmaz az ügyészség irománya:

Többek között az ügyészség azt sem tudja, hogy a véleménynyilvánításhoz nem kell engedélyt kérni.  Erről majd a tárgyaláson részletesen kifejtjük az álláspontunkat.

Azt is írják, hogy az uzsorás, és családja nem tudott hazamenni. Erre semmilyen bizonyítékot nem szolgáltatnak.

Nekünk viszont van bizonyítékunk az ellenkezőjére. CD lemezen visszük majd a tárgyalásra. Ezt is indítványozzuk, hogy közösen tekintsük meg.

További aggályos tartalmak a mesében: (Ezeket is majd a tárgyaláson cáfoljuk, ha szükség lesz rá. Még az is kiderülhet ország világ előtt, hogy az uzsorás nem csak SeVizás ügyekben nagy mesemondó. Kíváncsiak leszünk az arcára.)

  • Hétvégi elindulások nehézségei.
  • Hátsó kijárat használata.
  • Házban hallották az utcai véleménynyilvánításokat.
  • Szomszédok zavarása.
  • Iskolába indulás nehézségei. Leginkább az egyik vasárnapi dátum érdekes. (Mi is voltunk gyerekek. Tudtunk kifogásokat keresni. Na de vasárnap? Minek kifogás?)
  • Konkrétságok hiányoznak több állításuk mögött.
  • Cselekvések bizonyítékait nem jelölik meg csupán néhánynál.
  • A történések leírása, és idézések pontatlanok.
  • Pezsgő kilocsolása sem valósult meg.

Az is kétségeket von maga után, hogy az ügyész melyik cselekményt mivel bizonyítja.

A mesében 1.a-tól 1.i-ig, majd 2.a-tól 2.j-ig felsorol több időpontot, és ott megjelöl több ember által megvalósított több féle cselekvést. Sokszor azt sem írja, hogy ki mit tett. Csak általánosságban fogalmaz. Mindegyik sorozat után felsorolnak több száz oldalnyi nyomozati anyagot, amivel állítólag bizonyítja a cselekvéseket.

Az viszont nem derül ki, hogy melyik nyomozati irattal mit, és hogyan bizonyít. Kinek a cselekvését mivel.

Úgy gondoljuk, hogy ezt a hiányosságot nem a bíróságnak kell pótolni. Az ügyésznek kellett volna bizonyítani, hogy ki, mikor, mit tett. Mivel ez nincs a vádiratban, így gyakorlatilag nincs vád sem. Így nem vádirat, hanem egy cselekvéssor, aminek a valóságtartalma is aggályos.

Csak akkor lehet törvényes egy vád, ha személyre lebontva kétséget kizáróan bizonyítja a felsorolt cselekvéseket, amik kimerítik a törvényi tényállást. Itt ebben a mesében ezt a követelményt meg sem közelítette az ügyész.

Sem nem sorolja fel részletesen, hogy ki mit tett, és hogy azokat mivel bizonyítja, sem nem meríti ki egyik cselekvés sem a törvényi tényállást.

Néhány példa, amikor a leírt cselekvés biztosan nem valósulhatott meg úgy, ahogyan az ügyész meséjében látjuk:

1.c.: Már a nyomozás során bebizonyosodott, hogy az ügyész által írtak nem igazak. Lehet, hogy az ügyésznek el kellett volna olvasni a nyomozati iratokat.

1.h.: Az itt leírtak is bizonyítják, hogy a véleménynyilvánításoknak volt egy felbújtója a kormány köreiből. Érdekes, hogy vele kapcsolatban nem emelt vádat az ügyészség. Majd bevonjuk a tárgyalás során.

1.i.: Ebben a pontban az ügyész elfelejtette említeni, hogy mi történt a Laura úton, és Fülemile úton. Holott a nyomozati iratokban minden részletesen le van írva ezzel kapcsolatban. Többek között az, is, hogy nem magánéletbe beavatkozás volt a jelenlét célja, hanem, hogy az uzsorás feleségének közlekedési ámokfutása miatt gyűjtöttünk bizonyítékokat.

Ez az eljárás jó alkalom lesz arra, hogy ezt az ügyet is leporoljuk. Ha már az ügyészség így felhozta.

Néhány példa z ügyészség trehány munkájára.

Ha valóban független a bíróság, akkor ezt a vádat minden további eljárási cselekmény nélkül vissza kell dobni az ügyészeknek.

Ha nem, akkor mind a vádiratnak nevezett mese, mind a nyomozati iratok kapcsán hosszas bizonyításra lesz szükség. Már csak azért is, mert még a cselekvéseket sem bizonyította az ügyészség.

Az nem bizonyítás, hogy kétszer is leírja, hogy „A cselekmények elkövetését …. – és itt felsorol egy rakás nyomozati iratot – bizonyítom.”

Mit, mivel bizonyít?

Hogyan bizonyítja például a 1.c. alatt írtakat Megyeri László vallomásával? Pedig azt állítja, hogy azzal bizonyítja.

Vagy a Somogyi Csilla vallomása hogyan és mit bizonyít? Leginkább az miatt, mert az ügyész a 2016. január 12. napja utáni események bizonyítására kívánja felhasználni. Legalábbis azt írta, hogy ezeket bizonyítja vele. Csakhogy Somogyi Csilla vallomása az iratok szerint 2015. június 25. napján 12:10- kor kezdődött, és 2015. június 25. napján 12:45-ig tartott. Nincs azzal nekünk bajunk, hogy ez a Csilla a jövőbe lát.

Mi mindketten nyitottak vagyunk a paranormális jelenségekre. Ez miatt is nagyon várjuk már, hogy a bírósági tárgyaláson megtörténjen a tanú meghallgatása. Egy élmény lesz.

Azt is hozzá kell tennünk, hogy mi nem csupán a paranormális, hanem a paranemnormális jelenségekre is nyitottak vagyunk. Nagyon élvezük, amikor ezek a paranemnormális ügyészek izzadnak amikor szana- széjjel szedjük a kényszerirományaikat.

Az már nem is annyira az ügyész, mint Edit nyomozó szégyene, hogy Csilla szomszéd vallomásából az nem derül ki, hogy melyik időpontokról beszél, és így az sem deríthető ki, hogy akkor kik voltak jelen.

Az is érdekes ebben a vallomásban, hogy a saját zavarásáról beszél a tanú. Hangokról, bejárót elzárót autókról, stb. Tény ezzel szemben, hogy az uzsorás kapujától a legközelebbi szomszéd háza 60 m-re van. A kiírás szerint ez a 21/1-es ház. Ebből az következik, hogy a Csilla 21/4-es háza legalább 100 m-re van az uzsorás kapujától.

Mi lennék a legboldogabbak, ha egyszer annyian lennénk a Laura úton, hogy a tüntetés elérjen a 21/4-es házig, vagy akkora zajt csapjunk, hogy odáig zavaróan elhallatszon. Akkor már rég börtönben lenne az uzsorás, és csaló bandája, régen a kártérítéseket költenék a banki  károsultak.

Most nem mondjuk, hogy ez a Csilla hazudik, de szükségét érezzük, hogy az állításainak alátámasztására helyszíni bizonyítást folytassunk.

Említi az ügyész, hogy orbánnál, és trócsányinál is voltunk, és ott is pezsgőt locsoltunk. Nem értjük, hogy mi köze ennek az uzsorás zaklatásához.

Épp ott volt náluk? Vagy csak kellett még írnia valamit? Vagy a pezsgő kilocsolása izgatta fel ennyire? Az uzsorásé a pezsgőgyár is?

Egyébként semmi bizonyítéka nincs rá, hogy pezsgőt locsoltunk ki.

Ettől hogyan lesz célunk a beavatkozás?

Ha már orbánt és trócsányit említik, miért hagyták ki a többi Patkány GO célpontot? Mindenesetre fura.

Az 1.e. alatt azt írja az ügyész, hogy „a csoport egyik nő tagja megjegyzést tett, hogy „Dugjunk már egyet a csányi előtt””

Nem értjük, hogy mi köze ennek a magánéletbe történő beavatkozáshoz. Az sem világos, hogy ettől kinek, és hogyan lett volna célja a beavatkozás. A vádlottaknak mi köze ahhoz, hogy valakinek szexuális vágyai vannak? Az sem került megemlítésre, hogy ki és milyen céllal mondta a fentieket. Arra sem derült fény, hogy az aktus megtörtént-e.

Az 1.g. is kérdéseket vet fel. Mi köze az ügyhöz annak, hogy Póka Laci véleményt formál bucsek gáborról? Ott volt akkor az uzsorásnál?

Az 1.h. is jó mutatja, hogy inkább mese, mint vádirat. Így vagyon írva: „majd az újságcikket bedobták a postaládába.” Ki tette? Hogyan valósította meg vele a zaklatás törvényi tényállását? Mármint, hogy abból a célból tette, hogy beavatkozzon az uzsorás magánéletébe.

Ebben a pontban többeket is felsorolnak, hogy beszédet mondtak, de mégsem lettek gyanúsítottak. Sőt a 13. oldalon közli is az ügyész, hogy ellenük megszüntették a gyanúsítást. A fura az, hogy ezek a személyek legalább annyi alkalommal voltak az uzsorásnál, legalább annyit tettek, mint azok, akiket végül meggyanúsítottak. Ez is azt bizonyítja, hogy egy szakmaiatlan, koncepciós eljárás részesei vagyunk.

Ha volt hátsó kijárat, ahogyan írták, akkor hogyan nem tudtak iskolába menni?

Vagy nem volt hátsó kijárat, vagy nem is akartak iskolába menni. De arra sincs adat, hogy a közterületen tartott véleménynyilvánítás hogyan akadályozta, hogy elhagyják a házukat.

Még a dalainkat sem idézik pontosan. 2.d. Így azért elég hiteltelen.

2.f. alatt azt írják, hogy „a mozgalom tagjai is megjelentek.” Megint az a kérdés, hogy mi köze ehhez a vádlottaknak. Ha meg már belevették az ügybe, akkor fontos lenne megjelölni, hogy kik voltak, mit tettek, és hogy hogyan függ össze a gyanúsításokkal.

Ha meg ennyire fontos, hogy leírták, akkor miért nincsenek a gyanúsítottak között?

Van, aki akkor is zaklat ha nincs ott, vagy a trócsányinál van, és van, aki akkor sem, ha ott van, és felszólal, és postaláda dob valamit?

Mi, vagy ki vezérli az ügyészt?

Az sem derül ki 2.h. pontban, hogy Póka Anita öltözéke, és azon a felirat, hogy I szívecske csányi, I szívecske orbán, hogyan meríti ki a zaklatás törvényi tényállását. Mert ugye biztosan fontos, ha leírta az ügyész.

A 2.i. pontban tanúi lehetünk az időeltérítésnek. Az elején 5-6 perces véleménynyilvánítást említenek. A végére már 6-7 perc lett belőle. Mindez idő alatt többen beszédet tartottak, és valaki még kiabált is. Ismét az a kérdés, hogy ki tartott beszédet, és ki kiabált. Az sem mellékes, hogy ezzel a vádlottak hogyan valósították meg a zaklatás bűncselekményét. Ezt nem nekünk kellene kitalálni, hanem az ügyésznek kellett volna leírni, ha vádiratot akart volna készíteni.

A koronát a 2.k.-val tette fel a művére az ügyész. 5 perces békés közterületi véleménynyilvánítással kapcsolatban azt írja, hogy: „A bűncselekmény elkövetése után…”

Lehet, hogy ott volt a mi ügyészünk 2016-ban az ügyészség napja rendezvényen, ahol a führer komoly életpályát ígért a szorgalmas szolgáknak, ha részt vesznek a rendje megteremtésében?

Most ennél jobban nem megyünk bele a véleménynyilvánítás szabadságába, a véleménynyilvánítás korlátozhatóságába. Ezzel kapcsolatos álláspontunkat majd a tárgyaláson kifejtjük a társadalomra veszélyességgel, és a vádirat, valamint a sértetti vallomások szétszedésével együtt.

Szintén az ügyész alkalmatlanságát mutatja, hogy a 13. oldalon közli, hogy Póka Lászlóval szemben folyik egy másik zaklatási ügy is. Csakhogy a vádlottak közül mások ellen is folyik ugyan az az ügy. Ráadásul mindkét ügyet ugyan az az ügyész felügyeli.

Mire mindegyik, a mesében felsorolt eseményt, vallomást, videót a fenti alapossággal átbeszéljük a tárgyaláson, bizonyításokat folytatunk le, addigra elmondhatjuk majd, hogy az egyik leghosszabb büntetőper fog folyni. Mindez békés véleménynyilvánítás miatt.

Lehet, hogy ez itt egy diktatúra?

Ezeken felül újból fontos kiemelnünk, hogy a zaklatás bűncselekmény törvényi tényállásnak kimerítése szempontjából teljesen mindegy, hogy egy 100 m-re lakó szomszéd hogyan éli meg a közterületen zajló véleménynyilvánítást.

Maga az ügyész is azt írja, hogy a cselekményeket bizonyítja. Szerintünk nem bizonyítja, legfeljebb utal rájuk általánosságban.

Jelen esetben nem a cselekményeket kell bizonyítani, hanem azt, hogy bárkinek célja lett volna beleavatkozni az uzsorás magánéletébe, vagy célja lett volna megfélemlíteni.

A célt a 4. oldalon kétszer is említi az ügyész. Csak kijelenti, hogy az volt a célunk. De sehol nem mutat rá, hogy ezt mivel bizonyítja.

Szintén visszatérve a parajelenségekre, olyant hallottunk már, hogy valaki azt hajtogatta, hogy tudok repülni, tudok repülni, tudok repülni… és kicsivel később egy tízemeletes ház előtti betonon találták meg szétloccsanva.

Ez történik az Erika ügyésszel, és Edit nyomozóval is. Attól, hogy ismételgetik, hogy célunk volt, még nem lesz a célunk.

Vigyázzanak a repüléssel!

Az is látszik, hogy meg sem ijedünk attól, hogy az NNI Erőszakos bűncselekmények osztálya folytatta a nyomozást, és attól sem, hogy Póka Lacit kitiltották Budapestről, és 17 megyéből.

Ezektől függetlenül, vagy talán pont ezek miatt heti rendszerességgel folyik a véleménynyilvánítás az uzsorás háza előtti közterületen is.

És fog is folyni, hiszen láthatjuk, hogy az első kihallgatás után jelentősen sűrűsödnek. Egy módon lehet ennek véget vetni: A bankárok kifizetik az okozott károkat.

Úgy gondoljuk, hogy az ügyész irománya a bíróságra kevés. Talán egy novellába alapnak jó lehet. De a sikerhez minimum Frei Tamással kellene beszélniük. Aztán hátha a führer filmes kaszinós haverjának is felkelti a téma az érdeklődését. Még egy film is lehetne belőle. A tárgyalásig talán a lehetséges címét is kitaláljuk.

A téma megvan: Mese a nagy, és gonosz Sárgapólósokról, akik félelemben tartják, és fenyegetik a picike szerencsétlen, kiszolgáltatott, hazudós, és kicsit kelekótya uzsorást.

További észrevételek

Mitől hány rendbeli?

Ezt igen nehezen tudjuk megfejteni.

Már csak az miatt is, mert korábban néhány vádlott esetében valóban kétrendbeli volt, amikor még az uzsorás felesége is sértett volt. Aztán szóltak mindenkinek, hogy már Erika nem érzi úgy, hogy beleavatkoztunk volna a magánéletébe. Így már csak egyrendbeli volt.

Most az ügyészi mesében Anita, Krisztián, és Laci esetében ismét kétrendbeli. Tudnánk találgatni, de jobb lett volna, ha az ügyész írja le. Mivel nem tette, így gyakorlatilag semmit nem ér az irat, tehát meg kell szüntetni az eljárást.

Úgy gondoljuk, hogy egy független bíróságnak sértésnek kellene tekintenie egy ilyen ügyészi beadványt. Még az előtt meg kellett volna szüntetni az eljárást, hogy kiküldték számunkra a levelet. Még most sem késő.

Kár lenne, ha a bíróság is hagyná, hogy egy koncepciós eljárásban való részvétel vádja illesse.

Koncepciós eljárás.

Úgy tűnik, hogy az ügyész keveri a zaklatás köznapi szóhasználatát a Btk. 222. §-ában meghatározott törvényi tényállással.

A köznapi szóhasználatban a gyakran előforduló, a sértett részéről háborgatásnak megélt cselekményeket sokszor zaklatásnak nevezik.

E koncepció alapján határozták meg a jogi minősítést. Tették ezt az első számú uzsorás nyomására az miatt, mert más módon – pedig sok mindent megpróbáltak már – nem tudták a SeVizás kifosztásokkal kapcsolatos véleménynyilvánításokat megakadályozni. (Mondjuk így sem, de ezt akkor még nem tudták)

Ehhez a jogi minősítéshez próbálták meg az elkövetési magatartást társítani.

A téves következtetés levonása abban nyilvánul meg, hogy a btk. 222. § -a úgy kezdődik, hogy: „Aki abból a célból…”

Helyesen következtetve a gyanú alaposságához nem arra vonatkozóan kell tényeket felsorakoztatni, hogy ki, mikor, mit csinált, hanem arra kellet volna adatot találni, hogy abból a célból tette, hogy az uzsorást megfélemlítse, vagy, hogy a magánéletébe beavatkozzon.

Az nem elegendő, hogy az első számú uzsorás a vallomásaiban előadja szépen színesen, hazudozva, mint ahogyan szokott, hogy mennyire rettegett, vagy, hogy mennyire beleavatkoztunk a magánéletébe.

Bízunk benne, hogy már az iratokból látja a bíróság, hogy ezt az ügyet meg kell szüntetni.

Büntetési tételek

Most akkor zaklattunk, vagy nem?

Azt értjük, hogy 3 200 oldal nyomozati anyag összegyűjtése, és több, mint két évi nyomozás után nagyon kellemetlen lenne azt mondani az ügyésznek, hogy nem is emel vádat.

Egy állítólag olyan súlyos bűncselekmény miatt, ami miatt Póka Laci 20 hete ki van tiltva Budapestről, és 17 megyéből, és a vádlottak közül Marika, Ferdinánd, Anita, és Laci esetében ugyan ilyen állítólagos bűncselekmények gyanúja miatt távoltartást rendeltek el két politikus lakóhelyétől is, e vádlott esetében kényszermunkát, a többiek esetében próbára bocsátást kérni… – szerintünk az ügyészi hivatás legalja.

Indítványaink

Indítványozzuk, hogy:

–          A bíróság szüntesse meg az eljárást, mert az ügyészség nem nyújtott be törvényes vádiratot.

–          Nyilvános tárgyaláson bírálja el a bíróság az ügyészség irományát, – amennyiben nem lát lehetőséget a vád törvénytelensége miatti elutasításra – mivel mind az ügyészségnek, mind a vád alá helyezett békés véleménynyilvánítóknak bizonyítási indítványaik vannak.

–          Az összes, a nyomozás során kihallgatott tanú meghallgatását a tárgyaláson. Különösen azokat, akik vallomását az ügyész az 1., és 2. pontokban bejelölt, hogy azzal bizonyítja a cselekményeket.

–          Az összes videó megtekintését, amit az ügyész az 1., és 2.  . pontokban bejelölt, hogy azzal bizonyítja a cselekményeket. Letöltött, és a biztonsági szolgálat által készített videókat is.

–          A rendőri jelentéseket író rendőrök meghallgatását.

–          Az uzsorás, az uzsorás felesége, és nagykorú gyermeke meghallgatását.

–          A „Ki-be járás az uzsorásnál” című videó megtekintését.

A tárgyalásra magunkkal visszük CD lemezen.

A fenti bizonyítási indítványainkkal azt kívánjuk bizonyítani, hogy egyrészt a cselekmények nem úgy történtek, ahogyan az ügyész elmesélte, másrészt, hogy az ügyészség nem bizonyította, hogy célunk lett volna az uzsorást megfélemlíteni, vagy beavatkozni a magánéletébe.

Indítványozzuk továbbá, hogy megfelelő méretű teremben folytassuk az eljárást ahhoz, hogy a hallgatóság és a sajtó jelen tudjon lenni. Az ügy jelentős érdeklődésre tart számot, ugyanis igen ritkán fordul elő, hogy az első számú uzsorás, vagy bármelyik másik uzsorás ennyire rettegjen a békés véleménynyilvánítóktól, mint ahogyan vallomásaiban a mi uzsorásunk, és felesége leírták. Például, hogy nem mert moziba menni, vagy az udvaron pakolni, és hogy vasárnap nem merték a gyerekeket iskolába vinni, meg hogy attól félnek, hogy a Póka Laci kiugrik egy kapualjból, és ki tudja mit csinál…

Nem csoda, hogy az emberek kíváncsiak, hogy kik lehetnek azok a rettegett Sárgapólósok, akik miatt 3 200 oldalnyi nyomozati iratot kellett összegyűjteni, akik miatt 2014. októberétől 2017. tavaszáig kellett nyomozni az NNI erőszakos bűncselekmények elleni osztályán, és új nyomozást kellett indítani 2016 őszén a BRFK kiemelt bűnügyek osztályán.

Kik lehetnek azok, akik miatt még szenteste is rendőröknek kell őrködniük a Laura úton?

Kik azok, akik annyira félelmetesek, hogy az uzsorás már többször visszavonta az ellenük felhozott vádjait, csak hogy ne kelljen találkozni velük?

Szóval jó nagy terem legyen, és a teremben feltétlen legyen minden alkalommal egy pszichiáter, aki az uzsorást megfigyeli. Mert azért az eddigi vallomásai, és eljárási cselekményei igen aggályosak.

A teremben legyen feltétlenül újraélesztő készülék is. Mert ugye látjuk, hogy az uzsorás mennyire retteg már attól is, hogy ha az utcán vannak a Sárgapólósok úgy, hogy kettőjük között átlátszatlan kerítés van vészkijárattal, biztonsági őrök, és az utcán több rendőr.

Már előre aggódunk, hogy mi lesz vele, ha egy teremben leszünk. Nem vennénk a szívünkre, ha valamelyik kérdésünknél annyira megijedne, hogy a többiek már ne tudjanak kérdezni tőle. Ezért kell az újraélesztő készülék.

Azt nem nagyon értjük, hogy a bíróság a Be. 540. § (1) bekezdésére hivatkozva miért javasolja, hogy könyörögjünk az ügyésznek a nyilvános ülés miatt.

Sem beismerni nem akarjuk, sem nem egyezkedünk. A bíróságnál indítványozzuk a fentiek szerint, hogy nyilvános tárgyaláson bírálja el az ügyet, mert bizonyításokat kell lefolytatni. Nem is keveset.

Most így ennyi jutott eszünkbe. A többit, és ezeket részletesen majd a tárgyaláson kifejtjük.

Tököl, 2017. július 16.

Tisztelettel:

Póka László                            Póka Anita

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a piktogrammra kattintva Pay-Pal-on

PayPal - The safer, easier way to pay online!

vagy közvetlen postai úton:

Molnár Erzsébet

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”-rovatban tájékoztatjuk!

Döbrögi a vesztét érzi?!

Döbrögi levelet írt a kettős állampolgároknak

Orbán Viktor levelet írt a kettős állampolgárokhoz. Egyik olvasónk, Dávid, szintén kapott a levélből, és küldött is nekünk egy fotót. Így néz ki:

Ahogy olvasható is, Orbán először elmondja, hogy a 2010-ben megalakuló Országgyűlés megadta a határon túliak számára a kettős állampolgárság igénylésének lehetőségét, majd kéri, hogy aki szavazni szeretne, regisztráljon, ugyanis a jövőben az egész Kárpát-medence sorsát meghatározó döntéseket kíván hozni a parlament.
(444)

Bal-Rad komm: “…A regisztráció menetéről kisérje figyelemmel a magyar választási szervek, a sajtó és a HELYI KÖZÉLETI SZEREPLŐK tájékoztatását”

-A RETTEGÉS LEVELE EZ! Könyörgés a határon túliakhoz, homályos igérgetéssel. Döbrögi vajda MÁR A KÁRPÁT-MEDENCE ÁTSZERVEZÉSÉBEN-ÁTRENDEZÉSÉBEN GONDOLKODIK!

Természetesen úgy hülyeség az egész ahogy van! Ő CSAK DÖBRÖGISZTÁNT TUDNÁ/TUDJA/AKARJA ÁTSZERVEZNI-ÁTFORMÁLNI! Ebből a leveléből kiviláglik a félelme:
HA AZ ITTHONI MAGYAROKON MÚLIK, EZ NEM FOG SIKERÜLNI!

Véreim! Ti ott a határokon túl! Kelletek nekem nagyon! Kevés az itthoni fanatikusaim egymilliós tábora! Kevés a megbízható more! Kell a ti szavazatotok is, vagy különben megeshet hogy börtönbe kerülök! Akkor pedig KI FOGJA TÖMNI PÉNZEKKEL A TI HELYI KÖZÉLETI SZEREPLŐITEK címszó alatt nyilvántartott szálláscsinálóimat!

Kellenek a szavazataitok véreim, mert a hazaiakban nem bízhatok! Hiába üldöztem el hatszázezret! Hiába lehetetlenítettem el azok voksolását! Ha ti nem szavaztok rám, bajba kerülhetek!

Véreim! Járjátok végig a temetőiteket! Gyűjtsetek össze mindenkit, és regisztráljatok! Mást tennetek nem is kell! A többit-a választást-elintézik a szerveim!

TI CSAK REGISZTRÁLJATOK! HÁLÁS LESZEK NEKTEK EZÉRT VÉREIM!

Jöhettek Döbrögisztánba robotolni! Az elkergetettek üres helyei várnak benneteket!

Döbrögi levele a hazai viszonyokról mit sem tudókhoz! – komoly félelemről tanúskodik. Mintha maga sem hinné az általa megrendelt közvéleménykutatási adatokat! Ez egy kétségbeesett segítségkérő levél.

Döbrögi érzi: ha jövőre nem lesz meg a kétharmados többsége, ha mandátumokat veszít, kiöregedett törvénygyári falkájának létszáma a természetes fogyás miatt tovább fog csökkenni. Az időköziken pedig még tovább! Akkor pedig…!

Döbrögi érzi: ENNEK BÖRTÖN LEHET A VÉGE!

HATÁRON TÚLI MAGYAROK!

Ne hallgassatok a vajdára! Ne segítsétek őt és bandáját VELÜNK SZEMBEN!

ELMENEKÜLT MAGYAROK!

Hallgassatok az eszetekre, és gondoljatok az itthon maradott kiszolgáltatottakra! TI MENJETEK EL SZAVAZNI! Voksoljatok a vajda és hordája ELLEN! ÁLLJATOK BOSSZÚT ELÜLDÖZÉSETEKÉRT!

Döbrögi levele félelemről tanúskodik! Döbrögi fél!

EZ PEDIG JÓ!

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a piktogrammra kattintva Pay-Pal-on

PayPal - The safer, easier way to pay online!

vagy közvetlen postai úton:

Molnár Erzsébet

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”-rovatban tájékoztatjuk!

Vizes-vb. Reklám a BKK-nak?

A szervezésre panaszkodnak a szinkronúszók, kénytelenek az 1-es villamosra kitérni

A vizes világbajnokság nagyobb fennakadások nélkül működik, ám a színfalak mögött azért akadnak kellemetlenségek. A vendégek leginkább a hivatalos vb-buszokra panaszkodnak.

Látványosra sikerült a világbajnokság ideiglenes medencéje a Vajdahunyad vára tövében, de információink szerint egyes országok indulói részéről a szervezés bizonyos részleteire akadt több panasz is a színfalak mögött.

A leghangsúlyosabb kritika a közlekedést illette. A Duna Aréna, a városligeti helyszín és a szállások között a versenyzőket és a csapatok tagjait a vb-díszbe öltöztetett fehér buszok szállítják, de a csapatok tapasztalata szerint a szolgáltatás nagyon körülményes. A járatok a panaszok szerint többször kimaradnak, és rendszeresen késnek, emiatt szinte lehetetlen előre tervezni. A maximális koncentrációt ígénylő versenyeknél a közlekedés (nem kívánt) izgalmat jelent.

A csapatok egy része időközben rájött arra, hogy a BKK járművei sokszor megbízhatóbbak, mint a rendezvény transzferjáratai. Egy csapatvezető például nagyon megörült az 1-es villamosnak, mert azt tapasztalta, hogy az gyors, és még sűrűn is jár. És közben irigykedve néznek az izraeli küldöttségre, amelynek saját busza van, amit 2 biztonsági őr kísér.

A világbajnokságon a csapatok tájékozódását segítő magyar forrásunk szerint problémát okozott a lelátó ülőhelyeinek fura felosztása is. Történt ugyanis, hogy a versenyzők a saját sportáguk selejtezőit szerették volna a tribünről megnézni, de ilyen célra nem találtak külön kijelölt helyeket az ideiglenes városligeti stadionban. Amikor pedig egyszerűen elfoglaltak pár széket a nézőtéren, előfordult, hogy a később érkező nézők az érvényes jegyüket mutatva állították fel a sportolókat. A szektorokat egyébként a képen látható “technológiával” választották el a rendezők.

Információnk szerint csapatoknak a táplálkozás és frissítés is többször problémát okozott. Az edzések és a gyakorlás alatt éhes és szomjas lesz az ember, mégis volt olyan időszak, amikor a csapatoknak nem jutott szendvics, gyümölcs, sőt, víz sem. A helyzetet az egyik küldöttség úgy oldotta meg, hogy a kísérőjük kisétált egy kávézóba, ahol saját pénzen vett két üveg ásványvizet a csapatnak.
(HVG)

Bal-Rad komm: Százakárhány milliárdért – be kell látni – nem tellhet mindenre! De legalább a BKK-nak jó hírét viszik. A villamosjáratról. De ha biciklivel kéne a versenyzőknek járni…! Merazindex meg azt írja, hogy:

“Tilos bringázni a vizes vébére épített kerékpárhídon

A BKK építtetett egy kerékpáros hidat a vizes vébére, amire a vizes vébé idején tilos kerékpárral felhajtani. 400 millió forintért biztos megérte.

Vegyük át: nemrég elkészült 400 millió forintért Magyarország legdrágább kerékpáros patakhídja a Rákos-patak felett. Azzal az indokkal építették, hogy a híd a Duna Aréna és a patak túlpartján levő autóparkoló közti gyalogos- és kerékpáros-forgalmat szolgálja ki.

Poén: a hídra a vizes vébé ideje alatt nem lehet kerékpárral felhajtani. (Tolni szabad.) A biztonsági emberek elterelik az arra vetődő bringásokat.
A híd árát, és szükségességét megkérdőjelezték az elmúlt hónapokban, ugyanis a Rákos-patak Úszóaréna felőli partján volt már bicikliút, híd is van 300 méterrel feljebb, sőt a patak túloldalán nincs semmi, csak egy autóparkoló. Ami köztudottan nem bringás cél.

A BKK korábbi magyarázata szerint azonban semmi gond sincs a beruházással.”

-Az a hidacska is sokba került! Vigyázzni kell rá!

 

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a piktogrammra kattintva Pay-Pal-on

PayPal - The safer, easier way to pay online!

vagy közvetlen postai úton:

Molnár Erzsébet

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”-rovatban tájékoztatjuk!

 

Szíria

Benjamin Netanjahu tegnap Párizsban amiatt morgolódott, hogy bár Izrael örülne a szíriai tűzszünetnek, de az iráni fegyveresek jelenléte a zsidó állam határai mentén számukra nem hat megnyugtatólag. “Bibi” egy Izrael elleni perzsa hídfő miatt aggodalmaskodik. Emiatt aztán nem tetszik neki az orosz-amerikai tűzszünet.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter úgy replikázott Netanjahu szavaira, hogy Oroszország és az USA mindent megtett Izrael bántatlansága érdekében.

Vélhetőleg a zsidó állam megnyugtatására Szíria délnyugati részébe ma megkezdődött az orosz békefenntartó erők telepítése-jelentette be Moszkvában az orosz HM.

Macron gall elnök a Journal du Dimanch nevű újságnak úgy nyilatkozott, hogy az orosz államfővel Versaillesben történt találkozója óta Szíria kérdésében a francia álláspont jelentősen megváltozott.

A törökök által apanázsolt “mérsékelt szírek” és a kurdok Aleppotól északra Ain Dagna falunál vadul összecsaptak.

Kelet-Ghutában nagyon elfajultak a dolgok. A dzsihadisták nehezen akarják feladni a Damaszkusztól keletre birtokolt területeiket, és vadul ellenállnak. Meg is torpant a hadsereg előre nyomulása ma reggel. Totális állóháború alakult ki.

Raqqa nem a holnapi győzelem színhelye!-ez már biztos. Bár a város legbelső Al-Darius, Al-barid Al-Malabo, Old Raqqa és Hisham ibn Abdulmalik kerületeiben folyik a harc a kurdok és a kalifátusisták között, Joseph Fotel amerikai generális szerint még hónapokig elhúzódó ostromra kell számítani.

Amúgy pedig a kurdok szent meggyőződése, hogy Al-Baghdadi-a kalifa-él és virul, és szervezkedik. Valahol Raqqa és Deir ez-Zor között.

Kelet-Homsz, Kelet-Hama és Deir ez-Zor térségében nincs különösebb fennakadás a szír kormányerők offenzívájában. Az orosz-szír légiráros is tevékenyen kiveszi a részét a kalifátusisták gyérítéséből.

Idlib latorrezervátumban csak terjed-terjed a tezsvírháború! Már ott tartanak, hogy naponta közel száz martalóccal végeznek a felek.

 

 

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a piktogrammra kattintva Pay-Pal-on

PayPal - The safer, easier way to pay online!

vagy közvetlen postai úton:

Molnár Erzsébet

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”-rovatban tájékoztatjuk!

Állati

Fuldokló őzgida életét mentette meg egy kutya

Gazdájával egy New York-i tengerparton sétált, amikor beúszott a vízbe, és a gazdi legnagyobb meglepetésére egy őzgidával tért vissza.

Gazdájával egy New York-i tengerparton sétált, amikor beúszott a vízbe, és a gazdi legnagyobb meglepetésére egy őzgidával tért vissza.

Egy fuldokló őzgidát mentett ki vasárnap egy kutya a New York állambeli Port Jefferson-öböl vízéből – jelentette a helyi sajtó. A mentés pillanatáról a Storm (Vihar) nevű golden retriever gazdája videót is készített, amit Facebook-oldalán tett közzé.

Mark Freely a CBS New York-nak elmondta, hogy „Storm egyszer csak beugrott a vízbe, és elkezdett úszni az gida felé, megragadta a nyakánál, majd partra úszott vele”. A felvételen látni lehet, ahogy a gida először szaladni kezd, Strom pedig utána. A kutya aztán lefekszik a kimerült őzgida mellé, orrával bökdösve a kis állatot, mintha csak azt akarná ellenőrizni, hogy jól van-e.

(Forrás: 24.hu)

 

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a piktogrammra kattintva Pay-Pal-on

PayPal - The safer, easier way to pay online!

vagy közvetlen postai úton:

Molnár Erzsébet

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”-rovatban tájékoztatjuk!

Ennyi idő alatt csak…

7 éve kormányzó horda: “Nem lehet helyrehozni az egészségügyet pár nap alatt”

Az egészségügy lemaradását, hátrányát nem lehet pár nap alatt ledolgozni, azonban a kormány 2010 óta 500 milliárd forintot fordított a kórházak megújítására – mondta Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter hétfőn Budapesten, a Szent János Kórház nővérszállójának felújítása kapcsán.

Pokorni Zoltán (Fidesz), a XII. kerület polgármestere arról beszélt, hogy a nővérszálló felújítása időszerű volt, és egy korszerű épületet vehetnek majd birtokba a kórház egészségügyi dolgozói.

A nővérszálló 130 millió forint uniós és 350 millió forint kormányzati támogatásból újul meg.
(Forrás: MTI)

Bal-Rad komm: Tulajdonképpen igaza van Vargának. Tényleg nem lehet pár nap alatt helyrehozni a dolgokat. De 2010 óta hány milliárdot is “fordított” a KÖZEGÉSZSÉGÜGYRE a qrmány? 500 milliárdot?

NA ÉS MENNYI VOLT A SPORTCÉLÚ POCSÉKOLÁS? EZER MILLIÁRD? Ugyananezen időszak alatt!

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a piktogrammra kattintva Pay-Pal-on

PayPal - The safer, easier way to pay online!

vagy közvetlen postai úton:

Molnár Erzsébet

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”-rovatban tájékoztatjuk!

Donbassz

Az amerikai légierő RQ-4A Global Hawk drónja Sziciliából érkezett (mint mindig) Donbassz határaihoz tegnap. Úgy jó 10 km. magasságban végigrepülte a demarkációs vonalat déli irányból észak-északkeleti irányba, majd vissza. Ebből a magasságból jó 500 kilométerre beláthatott Oroszországba is! Aztán Észak-Moldova felé elhagyta Maradék-Ukrajna légterét.

Nem sokkal később rázendített Valcman latortüzérsége. Az LNR illetőségi területén fekvő Rajevka faluban két civil-egy középkorú házapár-halt bele a terrorba.

A teljes frontszakaszt lőtték mára virradóan. Ismét sokat kapott Donyeck Petrovszkij kerülete, és Trudovszka. Persze minden donbasszi települést fel lehetne sorolni az ostromlistán, de hát száznál többet kellene akkor fölsorolni.

A ma reggeli összefoglaló is csak 39 szétlőtt otthont, és egy rakás közművet említ.

Eduard Baszurin újabb szomorú szenzációval is szolgált. Július 12.-én a Jobb Szektor pribékjei emberáldozatot mutattak be a Prvomajszk és Avgyejevka közötti érdőségben, egy “Perun” nevű szláv pogány isten számára. Még szentélyt is fabrikáltak az alkalomra. Ahol elevenen széjjeltéptek foggal-körömmel egy 38 éves nőt.

Ma három éve pontosan, hogy Donbassz fölött máig nyilvánosságra nem hozott elkövető lelőtte a maláj légitársaság utaszállító repülőgépét.

Hrabovo (DNR) faluban a tragikus esemény emlékművénél megemlékezés lesz.

A DNR hatóságai tegnap bejelentették: várják a népköztársaságba a vizsgálóbizottságot, és mindenben-mint eddig is-együtt fognak működni. Meglepetést is igértek.

Emlékeztetünk: a maláj utasszállító tragédiája miatt kezdett az USA és az EU szankciósdiba Oroszország ellen.

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a piktogrammra kattintva Pay-Pal-on

PayPal - The safer, easier way to pay online!

vagy közvetlen postai úton:

Molnár Erzsébet

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”-rovatban tájékoztatjuk!

Vidék-Döbrögisztán: ez már a hullamerevség állapota!

Haldoklik a vidéki Magyarország

Tényleg nem tudom, hogy hol él a jelenlegi politikai garnitúra. Gyurcsányék is szerettek nagyokat mondani, amikor az elsötétített Audikból néztek szét a magyar vidéken – akkor is “minden rendben volt”, “mi az hogy, nagyon is!”. De most aztán tényleg nagyon rendben van minden, ha jól tudom, akkor most legalább hatmilliárd ember figyeli az országot tévében, internet, minden létező fórumon, hiszen itten rendezik minden idők legnagyszerűbb vizes vb-jét. Önmagával az eseménnyel semmi bajom, elvállaltuk, tényleg rekord idő alatt felépült itt sok minden, jönnek a nagyszerű és kevésbbé nagyszerű versenyzők csobbanni egy nagyot. Ez jó, a sport fontos, a példaképek – ha valóban azok – fontosak, főleg egy lusta és elhízott társadalom számára.

Ami a probléma: az egész beruházás azt állítólagos országimázsjavítás mellett még arra volt jó, hogy szépen megmutassa, miért is nem szabad itt olimpiát rendezni. Ahol a “tíz” forintra belőtt költség menetközben “huszonöt” forintra hízik, ott nagy a baj. A jelenlegi vb is sokszorosába került az előzetesen kalkultáltnak, józan paraszti ész alapján egy olimpia költségeit valószínűleg generációknak kellene kifizetniük.

Nézem a megnyitó ünnepséget: volt rongyrázás, fény és pompa, bár ezzel szerintem semmi gond, mivel akárhány ilyen partit nyomott a tévé, mind éppen ilyen volt. Fényes és giccses és persze drága. Ami teljesen érthetlen, az a kétszámos B-kat sztár, aki ott bohóckodott a színpadon a legvégin. Van itt pénz.

Kapcsolódó kép

És innen nézve igazán durva az a leépülés, amivel az elmúlt jónéhány napban szembesültem a vidéket járva. Nem, nem, nem a “pesti köcsög” ment le vidékre, ezt most felejtsd el. Magyarországi falvakon áthaladva folyamatosan az a két kérdés motoszkált a fejemben, hogy

– hol vannak az emberek, hol vannak a férfikak és a fiatalok?

– hogyan élnek meg itt az emberek?

Merthogy szellemtelepüléseken sikerült áthaladni, szinte egy kukkot nem láttam sehol, elvétve egy-egy öreg tekert az út közepén, roncs bringákon egy-egy szatyor, az élettől meggyötört arcok, csendes udvarok, fiatal morek az árok szélén. Bezárt presszók és ivók, gazdabolt panaszkodó tulajdonossal, sehol egy “étterem”, egy komolyabb bevásárlásra alkalmas bolt. Ellenben, ha bemész egy ilyen üzletbe venni valamit, kedvességgel találkozol még akkor is, ha csak egy kiflit meg tejet veszel, nyoma sincs a fővárosi seggfejeknek a pult mögött, nem cöcög senki. Az “ember” a háztól sokszor külföldön van, jó messzire a családtól, lehet hazajárni négy-hat hetente néhány napra.

Nem azt mondom, hogy ez Orbánék hibája, a lecsúszás évtizedek óta tart, de nem mindegy, hogy a politika azt hogyan kezeli, egyáltalán tudomást vesz-e róla. Nálunk a vidék – az elszegényedett milliók – egyszerűen le vannak sz… A kutya nem foglalkozik velük, pont hidegen hagy Balog CT Zoltán és Rétvári Felszámoltuk a Szegénységet Bence szövegelése.

Évtizedek óta “lejáró” emberek mondják: annyi minden volt itt régen, de sorra bezárt minden. Néha ki kell nézni egy kicsit a világba.

Ami pedig “új”, azon ott lóg a tábla, hogy a rohadék Brüsszel építette. Ez is Magyarország, sőt, leginkább ez, a szépen – sokszor brüsszeli pénzből – kikövezett főterek meg virágyágyások senkit se tévesszenek meg. S kár, hogy így van.
(k)

Bal-Rad komm: Három-négy éve történt. Morvai Krisztina egy jobbikos képviselő (talán Fazekas Géza?) országjárása zajlott. Utána a szokásos fórum. Néhány helybélivel, és a “velejáró” közönséggel.

A “velejárók” közül a “fölszólalók” agyba-főbe dícsérték a Kádár-korszak Vidék-Magyarországának eredményeit, majd közösen elsiratták. Hangos “de a büdös komonisták szíjjellopták!” – rikkantással.

Balóné megjegyezte: “DE AZÉRT LÁTTAK SZÉP TÉSZTAÜZEMET, MEG PÉKSÉGET, MEG ITT EZ A SZÉP MŰVELŐDÉSI HÁZ, stb.”

Na ekkor szólt egy helybéli:

Rossz helyen jártak! Ezért aztán nem látták a szétdúlt téeszmajorokat, ahonnan még a hydroglobuszt is ellopták már. Megszűnt a szolgáltató kisipar! A kocsmák előtt nincsenek biciklik! – bent pedig egy-két alkoholista munkanélküli ücsörög egész nap egy-két “meghívott” kisfröccs mellett! A buszjáratok megfeleződtek. Csordákba verődött cigányok kószálnak csak. A portákat a gaz veri fel! A művelődési központ-ahol ülünk-malom majd konzervgyár volt. Az út túloldalán is van egy művelődési ház. Szép a futballpálya meg a polgármesteri hivatal épülete. Még székelykapu is van!

MEG KÖZMUNKÁSOK! MIRŐL IS BESZÉLÜNK?!

Balóné elfintorodott, legyintett. A “velejárók” hallgattak. “Géza! Mondj már valamit!”-fortyant a képviselő úrra!

A Géza mondott “valamit”!

Vidék-Magyarországból Vidék-Döbrögisztán lett! 28 év alatt vált azzá! Üldözötté, megtagadottá! Amelyből még Felcsúff SEM lóg ki!

Pedig a Vidék-Magyarország jelentette az életerejét Magyarországnak! Módszeresen legyilkolták! Tervezetten, precízen!

Kapcsolódó kép

Ez nem haldoklás! Ez már a hullamerevség állapota!

Youdapesti Jelenés

Történelmi látogatás: Budapestre jön Benjamin Netanjahu

Történelmi látogatásra érkezik Magyarországra Izrael miniszterelnöke. Benjamin Netanjahu személyében a rendszerváltás óta első ízben látogat Budapestre izraeli miniszterelnök; ráadásul az Orbán Viktorral folytatandó kétoldalú tárgyalás mellett a visegrádi négyek kormányfőivel is találkozik.

„Politikai együttműködésünket megerősíti, hogy a rendszerváltoztatást követően első alkalommal, Izrael miniszterelnöke Magyarországra látogat, és nemcsak kétoldalú találkozót bonyolít le, hanem a „visegrádi négyek” miniszterelnökeivel is találkozik, mert Magyarország adja a négyek elnökségét” – mondta májusi izraeli látogatásán Szijjártó Péter külügyminiszter.

„Magyarország és Izrael nagyon fontos politikai, tudományos és gazdasági szövetségesei egymásnak” – hangsúlyozta Szijjártó. A két ország éves kereskedelmi forgalma meghaladja az ötszázmillió dollárt, és Budapest az Eximbanknál egy ötszáztízmillió eurós hitelkeretet hozott létre a magyar-izraeli gazdasági együttműködés továbbfejlesztése érdekében.

Önvezető autók

A magyar gazdaság versenyképessége növelésének érdekében igen fontos három területen terveznek előrelépést: a legfontosabb az önvezető autók fejlesztésében készülő együttműködés.

„Zalaegerszegen egy egyedülálló tesztpályát építünk az autonóm vezetéshez, és ezzel elérjük, hogy Magyarország legyen az új iparág fejlesztésének európai központja. Erről kormányközi megállapodást is fogunk kötni” – mutatta be a terveket májusban Szijjártó.

Vízgazdálkodás

Izrael vízigénye meghaladja a hagyományos vízkészletének lehetőségeit, s ezért az öntözési rendszerek és a vízgazdálkodásban megjelenő mérnöki feladatok igen nagy hangsúlyt kapnak. Ezen a területen várható a második fontos együttműködés a két ország között: a Fővárosi Vízművek már közös munkába fogott több nagy izraeli vízipari vállalattal, s júliusban közös beruházásba kezdenek, klórozó víztisztító berendezéseket fognak együtt kifejleszteni.

Gázvásárlás

A kooperáció harmadik területe az energiaipar lesz. 2010-ben hatalmas gázlelőhelyeket találtak Izrael partjainál a Földközi-tengeren, 1300 milliárd köbméternyi gázvagyonra bukkantak. Izrael jelentős szerepet játszhat Európa, és Magyarország energiabiztonságában. Ha az előzetes terveknek megfelelően 2019-től, 2020-tól megindul a kitermelés, akkor Magyarország érdekelt a gázvásárlásban, akár vezetékes, akár cseppfolyóssá tett földgáz vásárlásában.

Társult státusz

A politikai együttműködésről a miniszter elmondta, hogy Magyarország mindig is elkötelezett támogatója volt az Európai Unió és Izrael közötti szoros kapcsolatoknak.

“Nyomás alatt tartjuk az EU külügyi főképviselőjét, hogy hívja össze minél előbb Izrael társulási tanácsülését” – hangsúlyozta a politikus.

Lezárják a repteret

Útlezárásokra és dugókra kell készülni a következő napokban Budapesten az izraeli miniszterelnök látogatása miatt. A vizes világbajnokság kezdete óta már így is nehezen járható a belváros, hétfőtől viszont káosz várható. A repteret hétfőn egy időre hermetikusan lezárják, még a BKV-buszokat sem engedik be. Az utazókat arra kérik, hogy másfél-két órával korábban induljanak el otthonról, és figyeljék a BKK-infót.
(atv)

Bal-Rad komm: NEM POÉNKODNI AZON, HOGY EZUTÁN A ZSIDÓ ÁLLAM ADJA NEKÜNK A GÁZT!

Különben is nyomás alatt tartjuk Federica MOgherini uniós külügyminisztert, hogy…

DE HISZEN IZRAEL NEM IS EURÓPAI ORSZÁG! HOGYAN LEHETNE AZ EU-akár társult-TAGJA?

A GAZDA JOGÁN?

Jönnek is gazsulálni a territórium igazgatói! Hiszen a rendszerváltás óta először tesz személyesen szemlét a Tulajdonos!

Arról nincs hírünk, hogy Füttyös-Füvesék ki akarnák fütyülni Bibit!

Ők az augusztusi Putyin-érkezésre készülnek!

(Gondoljunk bele: mi lehetett volna, ha bejön Sztálin Birobidzsan-elgondolása?)

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a piktogrammra kattintva Pay-Pal-on

PayPal - The safer, easier way to pay online!

vagy közvetlen postai úton:

Molnár Erzsébet

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”-rovatban tájékoztatjuk!

350 CT-ára…

Megmutatjuk, kik kaszálták a legtöbbet a TAO-támogatásokon!

Azt szinte fél Magyarország tudja, hogy a felcsúti focialapítvány mennyi közpénzt tett zsebre a TAO-támogatásokból. Összesítettük a számokat és megmutatjuk, kik még a különleges sportfinanszírozási rendszer elmúlt 6 évének nyertesei.

A TAO-rendszer 2011-es indulása óta összesen 450 milliárd forintot csatornáztak a magyar sportba – nyilatkozta még múlt héten Szabó Tünde sportért felelős államtitkár. Mivel tekinthetjük úgy is, hogy a TAO-támogatások első ciklusa véget ért azzal, hogy idén újra engedélyt kellett kérni Brüsszeltől annak folytatásához, megfelelő az alkalom egy összegéshez. Íme, a TAO-rendszer legnagyobb nyerteseinek listája.

Az első ciklusban 5 sportág vehette igénybe a támogatásokat:

a labdarúgás,
a kézilabda,
a kosárlabda,
a vízilabda,
és a jégkorong.

A lista a jövőben még a röplabdával is bővülni fog, ám véleményünk szerint a sportág a legkisebb támogatásban részesülők közé fog tartozni. A fenti 5 sportágban 2011 óta az 5 legnagyobb támogatást kapó csapat összesen 53 milliárd forint “közpénz jellegét elvesztő társasági adóforintot” zsebelhetett be. Ennek

43 százaléka ment a fociba (23,2 milliárd forint),
20,8 százaléka a vízilabdába (11,1 milliárd forint),
15 százaléka a kézilabdába (8,1 milliárd),
10,6 százaléka a kosárlabdába (5,6 milliárd),
9,6 százaléka pedig a jégkorongba (5,1 milliárd).

A számok jól visszatükrözik a labdarúgás túlsúlyát az egész rendszeren belül. A sportág kiemelt szerepe nem meglepő, tekintve, hogy a miniszterelnök által preferált sportágról van szó. A kormányfő fociszeretete nemcsak a kiemeltebb meccseken való részvételben nyilvánul meg, de abban is, hogy megalapította a Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítványt, mely köztudottan a TAO-rendszer legnagyobb nyertese lett. A cégek pedig kimondatlanul is, de felismerték, akár helyi szinten is előnyöket érhet az, ha a labdarúgás aktív támogatói közé állnak…
(mfor)

Bal-Rad komm: Természetesen a cikk jóval hosszabb az idézettnél, de a legdühítőbb részek megvannak.

“…A TAO-rendszer 2011-es indulása óta összesen 450 milliárd forintot csatornáztak…”

Vizes-vb költségszámlálója jelenleg netto 104 milliárd forintot mutat.

A youdapesti zsidóolimpia ELKÜLÖNÍTETT számlálója 35 milliárdon áll.

KÖZEL 700 (HÉTSZÁZ!!!) MILLIÁRD FORINTNYI ÖSSZEG!

Közeli témát említva: egy CT-berendezés ára-mondjuk-félmilliárd forint! 350 CT-masina ára ment el hülyeségekre! (Bár ennyi műtő nincs is talán!)

A közispotályok javára gyűjtögetnek az interneten pénz, SZAPPANRA ÉS FERTŐTLENÍTŐ SZEREKRE! Merthogy arra nincs pénz!

ÉVENTE 35 EZER MAGYAR HAL MEG “IDŐ ELŐTT”, ISPOTÁLYI FERTŐ, ÉS EGYÉB ÉRTHETETLEN OKOK MIATT!

Döbrögisztán erős és büszke európai ország! Láthatja a vak is, hiszen ezernyi óriásplakát hirdeti. (Igaz, azok már nem TAO-ból vannak finanszírozva!)

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a piktogrammra kattintva Pay-Pal-on

PayPal - The safer, easier way to pay online!

vagy közvetlen postai úton:

Molnár Erzsébet

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”-rovatban tájékoztatjuk!