Beleharapott a NER – kezébe, ami etette – táplálta őt…

Zsarolás miatt nyomoznak a volt válogatott focista ellen

 

Kényes ügyben nyomoz a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda: hétfőn zsarolás és más bűncselekmények gyanúja miatt több személyt, köztük a korábbi válogatott labdarúgót, P. Józsefet is előállították.

Megkeresésünkre az ORFK Kommunikációs Szolgálata szűkszavú válasszal szolgált: „Az ügyben a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda zsarolás és más bűncselekmény miatt folytat nyomozást. Az eljárásban több gyanúsított van. A nyomozás érdekeire való tekintettel a rendőrség az eljárásról bővebb tájékoztatást nem ad.”

A Nemzeti Sport információja alapján az eljárás összefügg a Borkai Zsoltról készült erotikus felvételekkel, amelyek hatására a választások után lemondott polgármesteri posztjáról Győr első embere, az olimpiai bajnok tornász. A hírek szerint Borkai Zsoltot hónapokkal ezelőtt kereste meg P. József, s közölte vele, kompromittáló felvételek kerültek a birtokába, amelyet bizonyos ellenszolgáltatás fejében hajlandó átadni – az üzletből azonban semmi sem lett, helyette nyomozás indult.

Természetesen kerestük P. Józsefet, ám elérhetetlennek bizonyult, elértük viszont Plenter Nándor ügyvédet, aki megerősítette lapunk információit, s elmondta, ügyfele egyelőre nem kíván nyilatkozni az ügyben.                             (nso)

Bal-Rad komm: Ha jól értjük a hírt, vad iramban nyomoznak A SZIVÁROGTATÓ UTÁN! Aki a NER – HÁLÁTLAN elárulója – kiárusítója lett.

De nyomon vannak, és ez a lényeg. A nyerészkedő hajlamú volt aranylábú videotékás P. József – aki vélhetőleg nem kis pénzt bukott EZEN a bóton – majd most megtapasztalhatja a NER – szigorát! NER – pornóval kereskedni nem szép dolog!

 

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a piktogrammra kattintva Pay-Pal-on

PayPal - A biztonságosabb és egyszerűbb online fizetési mód!

vagy közvetlen postai úton:

Szabó Péter 

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”– rovatban tájékoztatjuk! balrad.ru/koszonet

Ha tetszett ez a cikk, ha egyetértesz a balrad.ru-val, oszd meg Facebookon, Twitteren, VKontakton – meg ahol csak lehetőséged van rá!

Így élt Lenin

Így élt Lenin

EGY ÁLLAMFŐ HÉTKÖZNAPJAI

Mint ti vagy én, ő szakasztott olyan, csak talán a szeme táján jobban fodrozza a bőrt a gondolat-folyam, s keményebb gúny ül a száján.

Negyvenhét éves volt Lenin, amikor a százötvenmilliós, hatalmas ország államának fejévé lett. Harmincévi illegális munka, börtön, száműzetés állt ekkor már mögötte.

Izgalmas probléma: mi történik a forradalmárral, amikor hatalomra kerül? Hogyan találja bele magát új helyzetébe, hogy alkalmazkodik az új feladatokhoz, munkakörülményekhez? Nem idomul-e a volt politikusok életviteléhez? Meg tud-e maradni államfőként is forradalmárnak?

Lenin, mint láttuk, elméletileg jó előre felkészült a forradalom győzelmére. A győzelem után azonban reá és munkatársaira egy új államrend megszervezésének hihetetlenül bonyolult, sokrétű napi feladatai zúdultak. Olyan országban kellett merőben új államot megszervezni, ahol még a XX. században is az államvezetés önkényuralmi – tehát középkorias – formái uralkodtak. A lakosság kétharmada írástudatlan volt. Az ipar és a mezőgazdaság elmaradott. És teljesen szétzilálta a háború.

A régi államapparátus használhatatlannak bizonyult. A vezető tisztviselők szembefordultak a szovjethatalommal, példájuk nyomán kezdetben még a kishivatalnokok is „méltóságukon alulinak” tartották, hogy a „jöttment prolikkal” együttműködjenek. (Apróság, de jellemző: amikor Trockij, az újdonsült külügyi népbiztos a békedekrétumot le akarta idegen nyelvekre fordíttatni, az egész külügyminisztérium apparátusában nem talált embereket, akik vállalták volna.)

És mindezek tetejébe ott volt a háborútól és az Ideiglenes Kormánytól örökölt éhínség, a fenyegető fűtőanyaghiány, a közlekedés szinte teljes csődje – és az egész felbolydult Oroszország.

A túlnyomóan paraszti-kispolgári, a közélet demokratikus formáitól eddig teljesen elzárt országban robbanásszerűen tört felszínre minden elfojtott szenvedély. Az egész ország – s különösen a két főváros – szinte szünet nélkül gyűlésezett. Furcsa próféták bukkantak fel meg zavaros fejű anarchisták – akik már az első napokban, de azután is évekig sok gondot okoztak a szovjethatalomnak.

Ebben a káoszban kellett megkezdeni a rendteremtést. A bolsevikok elsősorban saját pártjukra s a nagyipari munkásságra támaszkodhattak. Az idő azonban sürgetett: újra meg újra szervezkedett a szétvert, de még meg nem semmisített ellenforradalom. És számolni kellett külső támadással; az első időszakban különösen a németekével, akik ki akarták használni, hogy az orosz hadsereg széthullott, s a központi államhatalom meggyengült.

Lenintől, amikor 1917 tavaszán Zürichből hazaindult, így búcsúzott a házigazdája: „Remélem, Uljanov úr, Oroszországban nem kell majd annyit dolgoznia, mint itt.” „Azt hiszem, Kammerer úr, odahaza még többet kell majd dolgoznom” – felelte Lenin.

Életmódja, mint államfőé alighanem főként abban különbözött az illegális harcosétól, hogy valóban még többet dolgozott. Feljegyezték, hogy a Népbiztosok Tanácsának megalakulásakor az egyik népbiztos jelölt húzódozott a funkció vállalásától, mondván: nincs az ilyesfajta munkában tapasztalata. Mire Lenin elnevette magát, és felvilágosította, hogy az „ilyesfajta munkában” egyiküknek sincs semmi tapasztalata, s hogy minden pártfunkcionárius számára az most a legelső probléma: hogyan tanuljon meg új módon dolgozni, hogyan változtassa meg régi szokásait, hogyan legyen a forradalmi ellenzék emberéből a szocialista rend felelős, hozzáértő építője. „A szocializmus építésének lényege a szervezés” – hangoztatta gyakran.

„Fiataljaink, de nemcsak a fiatalok, hanem azok is, akik már a későbbi években kezdtek dolgozni, gyakran túl egyszerűnek képzelik a dolgot: elfoglalták a Téli Palotát, szétverték a hadapródiskolásokat, visszaverték Kerenszkij támadását, és ezzel kész is. Hogy az apparátust hogyan hoztuk létre, hogyan indítottuk be a népbiztosságok munkáját, az már kevésbé érdekli őket. Márpedig nem kétséges, hogy különös érdeklődésre tarthat számot: hogyan tanultunk meg az igazgatás mindennapi munkájában harcolni a proletariátus érdekeiért” – írja Krupszkaja, és elmondja: micsoda megfeszített munkát végzett Lenin, munkatársaival együtt, az igazgatási és gazdasági apparátus újjáteremtéséért. Hogy a káosz fölött úrrá legyenek, Lenin ebben az időben különösen fontosnak tartotta a mindenre kiterjedő nyilvántartás és ellenőrzés megszervezését. „Egyetlen darab terméknek, egyetlen font gabonának sem szabad kimaradnia a nyilvántartásból – mondta már november 4-én (17-én). A munkásokat ugyanekkor felszólította: kezdjenek hozzá a gyárakban a munkásellenőrzés megszervezéséhez, lássák el a falut iparcikkekkel, cseréljék be az iparcikkeket gabonára. „A szocializmust nem lehet felülről jövő rendeletekkel megteremteni – hangoztatta. – A szocializmus szellemétől távol áll a hivatalos, bürokratikus gépiesség; az eleven szocializmus maguknak a néptömegeknek az alkotása.”

Igen, a tömegek alkotóerejébe vetett bizalom segített Leninnek, hogy ne essék pánikba a tornyosuló feladatok láttán. Munkatársai közül sokan kétségbeestek, hiszen a legtöbben nem ismerték a rájuk bízott munkaterületet. Gyakran lehetett hallani ilyen kijelentéseket: „Nem bírom tovább, nem tudok így dolgozni.” De aztán csak folytatták a munkát. És Lenin meghallgatott mindenkit, és hajlandó volt mindenkivel együtt dolgozni, aki segíteni akart a problémák megoldásában.

Életkörülményei annyit változtak, hogy Krupszkajával együtt beköltözött a Szmolnij egyik kis szobájába. Valamelyik leánynevelő intézeti felügyelőé lehetett hajdan, a mosdón keresztül kellett bejárni. Egy emelettel följebb volt Lenin dolgozószobája, s szemben vele kis fogadószoba – mindig tele emberekkel. A Szmolnijba járt akkor mindenki. És legtöbben Leninnel akartak beszélni.

A Szmolnijban étkezdét szerveztek. A koszt az éhező Petrográd körülményeinek megfelelő, nagyon szegényes volt. Ha a Szmolnij lakói közül valaki valami kis külön élelemhez jutott, gondosan megosztotta a többiekkel. Kollontaj asszony, a hírneves szovjet diplomata, aki akkor népjóléti népbiztos volt, ma már mulatságosnak tetsző epizódot jegyzett fel erről:

„Nem sokkal a II. szovjetkongresszus befejezése után történt. Svéd elvtársak Stockholmból néhány gömbölyű eidami sajtot küldtek Vlagyimir Iljicsnek és nekem (politikai emigránsként ugyanis Svédországban dolgoztam).

Az ajándék igencsak jókor jött. Emlékszem, amikor felszólaltam egy gyűlésen, és heves politikai vitába bocsátkoztam az eszerekkel (»szociálforradalmárok«, magát parasztpártnak tekintő, erősen vegyes összetételű és politikájú párt), megszédültem.

– Beteg, Kollontaj elvtársnő? – kérdezte a vörösgárdista, aki elkapott.
– Nem, inkább éhes vagyok.

A vörösgárdista felajánlott egy rubelt »egy kis kenyérkére«, de nem fogadtam el, erre megtudta valahonnan a címemet, és odahozta a kenyeret. Még a nevét sem tudtam meg soha.

Ezért aztán megvallom, nagyon örültem, hogy megvendégelhettem egy kis sajttal Vlagyimir Iljicset. A kormányfő velünk együtt koplalt.

A Népbiztosok Tanácsának ülése előtt megmutattam a piros sajtgömböket lljicsnek. Először is ránk gondolt.

– El kell osztani, hogy mindenkinek jusson… Legyen szíves, csinálja meg.

Lenin bement a dolgozószobába, én pedig az előszobában újságpapírt terítettem az asztalra, szereztem egy kést, és nekiláttam felosztani a sajtot az elvtársaknak vacsorára. Ekkor azonban szükség volt jelenlétemre a Népbiztosok Tanácsának ülésén. A kést és a sajtot az asztalon hagytam, bementem. Az ülés, ahogy akkoriban szokás volt, késő éjszakáig elhúzódott. Közben megfeledkeztem a sajtról. Amikor kimentem, már hűlt helyét találtam. Ott volt a kés és az újság, de a sajtnak nyoma veszett. Az ajtóban napjában többször váltották egymást az őrök. A darabokra vágott és otthagyott sajtot nyilván a saját fejadagjuknak vélték. És nem volt semmi meglepő abban, hogy a nap folyamán bekebelezték.

Visszamentem Vlagyimir Iljics dolgozószobájába. Gorbunovval együtt a jegyzőkönyvet javítgatta. (Lenin mindig így csinálta; naponta láthattuk ezt a rendkívül gondos és precíz munkát.)

– Mi a baj? – kérdezte Vlagyimir Iljics. Elmondtam. Nagyot nevetett. – Legalább jóízű volt? – kérdezte derűsen. – Meg se kóstolta? Látja, ez kár. No, nem baj, ha mi nem ettük meg, megették mások.

És folytatta a jegyzőkönyv olvasását, végezte a Népbiztosok Tanácsa elnökének munkáját.”

Lenin egyébként sohasem fogadott el ajándékot. Később Moszkvában gyakran küldtek neki ennivalót, tüzelőt, ilyesmit, ő pedig mindet elküldte gyermekotthonoknak és kórházaknak. Nem gőgből, és nem is aszkézisből. Természetesnek tartotta, hogy az éhező országban ő is olyan körülmények között éljen, mint más. És túlságosan iszonyodott a korrupt cári tisztségviselők emlékétől…

A szovjet kormány 1918 márciusáig tartózkodott Petrográdban. Azután átköltöztek Moszkvába. Az Októberi Forradalmat követő e néhány hónap alatt teremtették meg a szovjet államapparátust, mely később rendkívül teherbírónak bizonyult: kiállta az intervenció, a polgárháború minden megpróbáltatását.

„Ez a lázas munka igénybe vett minden erőt, a végsőkig feszítette az idegeket – olvassuk Krupszkaja visszaemlékezéseiben. – Hihetetlen nehézségeket kellett leküzdeni, elkeseredett harcokat kellett folytatni, nemegyszer közeli munkatársainkkal is. Nem csoda hát, hogy Iljics, amikor késő éjszaka aludni tértünk, nemegyszer álmatlanul forgolódott, s újra meg újra felkelt, hogy valakinek valamilyen halaszthatatlan utasítást adjon. S amikor végre mégis elaludt, álmában is a feladatokról beszélt…”

Petrográdi életük egyik legsúlyosabb küzdelme a breszti béke megkötéséhez kapcsolódik. A békedekrétumra a kapitalista kormányoktól nem érkezett visszhang. Az európai országokban a forradalom késlekedett – kívülről nem számíthattak gyors támogatásra. A német hadsereg támadásba lendült: előrenyomult Ukrajnában, s a Baltikum felől már-már Petrográdot fenyegette. Ilyen körülmények között a szovjet kormány – Lenin kezdeményezésére – szükségesnek látta, hogy különbéke-tárgyalásokat kezdjen. A császári kormány a szovjetek szempontjából rendkívül kedvezőtlen, megalázó békefeltételeket diktált. A bolsevik pártban és a szovjet kormányban roppant erős ellenzéke volt a békekötésnek. (Különösen ellenezte a békekötést Trockij.) Lenint többször leszavazták; számosan funkciójukról is lemondtak.

Lenin gyötrődött, töprengett, rengeteget tárgyalt, vitatkozott. Ezerszer ellenőrizte önmagát, s ő lett volna a legboldogabb, ha kiderül, hogy téved: hogy van olyan ütőképes hadsereg, amely ellen tud állni a németeknek, vagy ha számítani lehet rá, hogy Németországban hamarosan kitör a forradalom. A realitásokat azonban jobban tisztelte, mint vágyait.

Podvojszkij, a szovjethatalom egyik katonai vezetője jegyezte fel emlékirataiban, hogy 1918 januárjában, az első általános hadseregkongresszus küldötteinek tanácskozásán Lenin kérdőívet osztott szét, melyen az egységek harcképességére vonatkozó kérdések szerepeltek. A válaszok összegezése után kiderült: alig-alig van harcképes alakulat. A katonák belefáradtak a háborúzásba, haza akarnak menni. Egyre több a szökés. Lőszer, fegyver, ruhanemű, szállítóeszköz alig. Ami van, az is rossz állapotban. A lovak a rossz takarmányellátás miatt annyira legyengültek, hogy semmire sem lehet őket használni…

Ilyen módon tájékozódott Lenin, s így győződött meg róla, hogy a békekötés: rossz dolog, de szükséges megalkuvás; a háborút vállalni ebben a pillanatban – életveszélyes kaland.

A békét Bresztben végül is – még az eredetinél is rosszabb feltételek között – 1918. február végén megkötötték. A szovjet állam időt nyert – egyebek között – arra is, hogy a széthullott hadsereg helyébe megszervezze a saját, új hadseregét.

(idézet: – Így élt Lenin – című könyvből)

SaLa

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a piktogrammra kattintva Pay-Pal-on

PayPal - A biztonságosabb és egyszerűbb online fizetési mód!

vagy közvetlen postai úton:

Szabó Péter 

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”– rovatban tájékoztatjuk! balrad.ru/koszonet

Ha tetszett ez a cikk, ha egyetértesz a balrad.ru-val, oszd meg Facebookon, Twitteren, VKontakton – meg ahol csak lehetőséged van rá!

A mai nap! Sok boldogságot kíván a balrad.ru

Ma már 2019 november 20. szerda van. Az esztendő 324. napját tapossuk. Rohan az idő! 

A Gergely-naptár szerint az évből még 41 (szökőévekben 42) nap van hátra. 

De mi az a szökőév?
Szökőévek a következők: minden néggyel osztható év, kivéve a százzal is oszthatókat. Szökőévek viszont a 400-zal osztható évek. Vagyis a századfordulók évei közül csak azok szökőévek, amelyek 400-zal is oszthatók.
Ez alapján tehát a belátható időn belül ránk váró szökőévek 2020 és 2024…stb!
Nem lesz szökőév 2100, 2200 és 2300. Viszont szökőév lesz 2400.

A balrad.ru köszönti a ma névnapjukat ünneplő: Jolán, Amál, Amália, Bódog, Brendon, Edmond, Edmunda, Emiliána, Félix, Jónás, Koriolán, Ödön, Zolta, Zoltán, Zsolt nevű kedves  olvasóit.  

Sok boldogságot kíván a balrad.ru!

Úgyszintén köszöntjük a ma szülinapjukat ünneplőket is!

A balrad.ru MINDEN OLVASÓJÁNAK KÍVÁNJA: LEGYEN SZÉP A NAPJA!

November 20 – án  IS nagy és emlékezetes dolgok estek meg a történelem során.

E napon is születtek és haltak meg nagy emberek, jelességek.

(Ötletet a megemlítéshez a wikipedia.hu-ról mazsoláztunk)

https://hu.wikipedia.org/wiki/November_20.

Ma van:

– a gyermekek jogainak világnapja – az UNICEF kezdeményezésére 1954 óta ez a nap (a gyermekek jogairól szóló egyezmény elfogadásának napja) a Gyermekek Világnapja, elsősorban a fejlődő országok gyermekeinek támogatására.

– Ifjú zenebarátok világnapja

– a tanárok napja Vietnamban.

A balrad.ru mai zeneajánlata:

 

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a piktogrammra kattintva Pay-Pal-on

PayPal - A biztonságosabb és egyszerűbb online fizetési mód!

vagy közvetlen postai úton:

Szabó Péter 

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”– rovatban tájékoztatjuk! balrad.ru/koszonet

Ha tetszett ez a cikk, ha egyetértesz a balrad.ru-val, oszd meg Facebookon, Twitteren, VKontakton – meg ahol csak lehetőséged van rá!

Donbassz

Ez év december 31 – én lejár a minszki megállapodásokba foglalt kijevi jogalkotási kötelezettség határideje. Donbassz különleges státuszáról. Pontosabban a most érvényben lévő, csak éppen semmit nem érő változata.

A Rada elnöke Dmitrij Razumkov szerint semmi vész! HA A “NORMANDIAI NÉGYEK” CSÚCS SIKERES LESZ, (dec. 9.) AKKOR 11 NAPTÁRI NAPON BELÜL ÖSSZEÜTNEK EGYET! MÉG TÁRSADALMI VITÁT IS TARTANAK RÓLA!

Rogyion Mirosnyik az LNR, Miroszlav Rugyenko a DNR Népi Tanácsa (parlament) elnöke. Az Izvesztyija – nak ma nyilatkozva mindketten kifejtették: reményei szerint a “Normandiai négyek” csúcs eredményeként Kijev hajlandó lesz a népköztársaságok képviselőivel a közvetlen párbeszédre. Kijev a napokban ezt teljességgel kizárta.

A november 12 – én Petrovszkoje – Bogdanovka”lágyítási” térségben a hazzaffyjak által megaknavetőzött munkácsi 128 – asok parancsnoka, Jevgenyij Korosztyeljov dandártábornok Harkovban a katonai kórházban meghalt.

A fegyveres erők parancsnoka, akinek a lába a Donbassban eltört volt, Harkov kórházában halt meg (18+ FOTÓ) |  Orosz tavasz

A fegyveres erők parancsnoka, akinek a lába a Donbassban eltört volt, Harkov kórházában halt meg (18+ FOTÓ) |  Orosz tavasz

Nem is csoda, hogy ilyen csonkolás láttán úgy döntött, hogy…

A DNR illetékesei ma levonultak petrovszkojei megfigyelőposztjaikról, és bejelentették: a maguk részéről a lágyítást fölfüggesztik az őket folyamatosan érő ukrán támadások miatt!

Ezen döntésükről CSAK LEVÉLBEN TUDTÁK tájékoztatni az EBESZ – t, hiszen annak megfigyelői hasonló okokból ma meg sem jelentek a tetthelyen.

De nem csak Petrovszkojénál latorkodtak ordasék. Csak a rend kedvéért: Izvarinotól Sirokinoig a donbasszi frontok teljes hosszán.

Gorlovka polgármestere Ivan Prihodko ma mert nagyot álmodni! Sőt! Álmát el is mondta a jó gorlovkai polgi: “KIJEV MEG KELL HOGY TÉRÍTSE A DONBASSZNAK OKOZOTT KÁROKAT! ÚGY AZ EGYÉNEKNEK, MINT A NÉPKÖZTÁRSASÁGOKNAK!”

 

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a piktogrammra kattintva Pay-Pal-on

PayPal - A biztonságosabb és egyszerűbb online fizetési mód!

vagy közvetlen postai úton:

Szabó Péter 

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”– rovatban tájékoztatjuk! balrad.ru/koszonet

Ha tetszett ez a cikk, ha egyetértesz a balrad.ru-val, oszd meg Facebookon, Twitteren, VKontakton – meg ahol csak lehetőséged van rá!

Hááát…- ÍGY JÁRTAK!

Szörnyethalt a motorjáról lerúgott motoros Csopaknál

Egy szarvasbika miatt vesztette életét egy Fejér megyei férfi vasárnap délután. Az 52 éves pusztavámi M. László a feleségével motorozott Csopak irányába, amikor a több mint kétszáz kilós állat szó szerint lerúgta őket a járműről.

Szörnyethalt a motorjáról lerúgott motoros Csopaknál

A családfő azonnal szörnyethalt, a feleségét súlyos sérülésekkel szállították kórházba. Az elpusztult állat feje beszorult az ágak közé – írta a Bors.

A motort vezető férfit akkora ütés érte, hogy a bukósisakja is kettétört, a belseje darabokban hevert az út szélén.

Nejét mentőhelikopter szállította kórházba, hétfő este még válságos volt az állapota. A motor még jó darabig gurult to­vább az úton, mielőtt az oldalára borult. A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit.                               (vezess)

Bal-Rad komm: A rendőrség megállapítja: a vadveszély tábla kint volt! Oszt’ a motorosék meg így jártak!

REMÉLJÜK A SZARVASAGANCS NEM SÉRÜLT! A FINCSI SZARVASHÚSBÓL MEG A MOST HÉTVÉGI VADÁSZMURIN PAZAR LAKOMA LESZ!

Nem lehet indulat nélkül írni a semjéni pusztításról, amit a hordaalvezér Nemmzetthy Fővadász hobbiámokfutása okoz.

Kapcsolódó kép

Túlszaporodott vadállomány okoz hétről – hétre milliós károkkal járó baleseteket, emberéleteket, súlyos sérüléseket! A terület urai végigtáblázzák az utakat, és máris levetve a felelősség! Illetve áthárítva a járművezetőkre!

A VADÁSZTÁRSASÁGOK PEDIG DŐZSÖLNEK ÉS ŰZIK ÚRI PASSZIÓIKAT!

NINCS EZ ÍGY JÓL! NAGYON NINCS EZ ÍGY JÓL! A Nemmzetthy Fővadász szerint minden rendben! Akinek nem teccik, mennyen helikopterral!

Szíria

Kardigan külügyére – Mevlüt Cavusoglu – az ankarai ​​parlament Tervezési és Költségvetési Bizottságának ülésén tegnap amiatt habzott egy jó adagot, hogy sem Oroszország, sem az USA “nem hajtotta még végre teljesen az Ankara felé tett vállalásait.”

Cavusoglu legfőbb bánata, hogy Észak – Szíriában még mindig vannak élő – eleven kurdok! Akik Ankara szerint MIND TERRORISTÁK, és OTT NEM SZABAD LÉTEZNIÜK SEM!

Márpedig Kardigannak, az ő adminisztrációjának és armadájának föltett szándéka, hogy OTT KURDOK NEM LEHETNEK!

“Ha ezt a célkitűzésünket nem érjük el diplomáciai úton, akkor majd elérjük katonai eszközökkel, és megtesszük amit kell Észak – Szíriában!” – hőbörgött.

Emlékeztetünk: SZÍRIA TERÜLETÉRŐL VAN SZÓ!

És mit ád Allah?

Miközben Cavusoglu Ankarában őrjöngött, Kobaniban kiderült, hogy a ‘zoroszok kígyót melengetnek a keblükön. Merthogy tegnap már a török hadsereg páncélautói mellett az eddig tisztelt orosz békefentartók masináit is megkövezték és Molotov – koktélozták a “kurdoknak mondott” valakik.

“Az Orosz Föderáció garantálja a szíriai északi helyzetéről szóló megállapodás végrehajtását. Az elmúlt hetekben jelentős áttörés történt Szíria északi részén. Hadseregünk hatékony közreműködésének eredményeként a Törökországgal határos menti régiók visszatérnek Damaszkusz irányítása alá” – közölte egy szíriai orosz katonai tisztviselő.

Hangsúlyozta, hogy “a helyzet korántsem egyszerű, hiszen BIZTONSÁGOT KELL TEREMTENI MINDEN TEKINTETBEN”.

“Még az amerikaiak kurd szövetségesei – bizonyos szélsőségesek kivételével – is megértik, hogy csak Oroszország képviseli azt az igazi erõt, amely békét hozhat a földjükre. Tehát nem csak a volt amerikai katonai bázisok kerülnek az orosz katonák irányítása alá, hanem a fontos infrastrukturális létesítmények is átadásra kerülnek.”

November 17 – én a Kobani Katonai Tanács az orosz katonai rendõrség parancsnokával közösen tartott sajtótájékoztatót a Kobanitó délre lévő Tishrin vízierőműnél. A kurdok felismerték az orosz jelenlét szükségességét a régió biztonságának fenntartása és megerősítése érdekében.

Hasakah tartományban tegnap a szír hadsereg a kurd YPG – vel közös akcióban az SNA – tól az M4 – jelű autópálya mentén visszaszerzett két települést. Dasisa és Tavila falvakat.

Ma Al – Aris megszerzése a céljuk.

Latakia hegyvidékén a terrorbandák érzékeny csapást mértek a szír kormányerőkre Kabaninál, és elszerezték a Zuweikat – hegyet.

 

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a piktogrammra kattintva Pay-Pal-on

PayPal - A biztonságosabb és egyszerűbb online fizetési mód!

vagy közvetlen postai úton:

Szabó Péter 

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”– rovatban tájékoztatjuk! balrad.ru/koszonet

Ha tetszett ez a cikk, ha egyetértesz a balrad.ru-val, oszd meg Facebookon, Twitteren, VKontakton – meg ahol csak lehetőséged van rá!

Seggnyalásra készen!

Felhagy a radikális parlamenti akciókkal az álellenzék

Az ellenzéki pártok nem akarnak több radikális üléstermi rendbontást – írja a Népszava.

Népszava: felhagy a radikális parlamenti akciókkal az ellenzék

lap információi szerint a pártok úgy vélik: ez kell ahhoz, hogy kormányzóképes erő benyomását keltsék.

A Népszava szerint a DK, az MSZP, a Párbeszéd, a Jobbik, az LMP és a független képviselők rendszeresen egyeztetnek stratégiájukról.

A legutóbbi megbeszélésen a független képviselők kivételével a pártok támogatták az akciók visszaszorítását. Abban is megállapodtak, hogy nem vonulnak ki a törvényhozásból.

A DK és a Jobbik egy alternatív parlament ötletének felállítását vetette fel.

A lap szerint a szocialisták egyébként kifejezetten optimisták, a párt képviselője mondta a 60-70 egyéni mandátumról szóló előrejelzést is, persze ehhez az kell szerintük, hogy az ellenzék hangolja össze lépéseit. Ebben nagyjából konszenzus volt a résztvevők között.                                           (atv)

A balrad.ru kommentje a “KUNYERA” után!

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a piktogrammra kattintva Pay-Pal-on

PayPal - A biztonságosabb és egyszerűbb online fizetési mód!

vagy közvetlen postai úton:

Szabó Péter 

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”– rovatban tájékoztatjuk! balrad.ru/koszonet

Ha tetszett ez a cikk, ha egyetértesz a balrad.ru-val, oszd meg Facebookon, Twitteren, VKontakton – meg ahol csak lehetőséged van rá!

Bal-Rad komm: Bejött a kövéri eljárás! Makkmegvonás a dagonya renitenseinek, oszt’ majd lenyugszanak! És lőne megnyugvása a dagonyának!

Kapcsolódó kép

Qrmányzóképes “erő” BENYOMÁSÁT AKARJÁK KELTENI! A horda által már nem is kilóra, hanem mázsára – selejtáron fölvásárolt – kontrabandák.

Egy kis abrakért inkább a vajda seggét nyalják, csak dolgozniuk ne kelljen!

Hiába no! A lé(t) határozza meg a tudatot! (Bár “ezek” esetében tudatról beszélni legalább akkora tévedés, mint ellenzéknek nevezni őket!)

RENDSZERBŰN!

Drámaian mélyül a lakhatási szegénység Döbrögisztánban

Idén hetedik alkalommal jelent meg a Habitat for Humanity Magyarország éves jelentése a lakhatási szegénységről, ezúttal a Periféria Központtal együttműködésben. A jelentés megállapítása szerint hazánkban egyre mélyül a lakhatási válság, és alig találni olyan mutatót, amely ne a társadalmi egyenlőtlenségek növekedését jelezné. Régiós összehasonlításban is kirívó a lakhatási nehézségekkel küzdők helyzete itthon.

A bemutatón Tagai Gergely kutató úgy fogalmazott:

Bár Magyarországon a lakhatásra fordított közpénzek nem alacsonyak, sok lakásszegénységi mutatóban kirívóan rosszak vagyunk az európai átlaghoz és a V4-es országokhoz képest.

Hozzátette: más szerkezetben, a lakásszegénység problémájára érzékenyen kéne ezeket a pénzeket elkölteni, hogy csökkentsék a társadalmi egyenlőtlenségeket.

A Habitat for Humanity szerint V4-es összevetésben

itthon sokkal nagyobb arányban kitettek a szegénység veszélyeinek a vidéken élők, a gyermeküket egyedül nevelő szülők, a 18 év alattiak, és a többgyermekes családok, mint a térség többi országában.

A súlyosan hátrányos lakhatási helyzetben élők között sokkal nagyobb a hitellel rendelkező lakástulajdonosok és a szociális alapon bérlők aránya, mint a többi V4-es országban: azaz a szociális bérlakásszektor és a hitelválságban érintettek helyzete is sokkal rosszabb, mint a hozzánk hasonló kelet-európai országokban. A bérlakásban élők helyzete szintén nehezebb: a megfizethetőségi problémák sokkal nagyobb arányban érinti őket, mint a visegrádi országok magánbérleteiben élőket — írják.

A Periféria Központ részéről Czirfusz Márton a teljes lakhatási jelentést ismertetve elmondta, 2018-ban és 2019 első felében több jelentős változást is láthattunk a lakáspolitikában, de az alapvető tendenciák továbbra is romlanak a lakhatási szegénység szempontjából.

Az adatok alapján nincs okunk feltételezni, hogy érdemben csökkent volna annak a 2-3 millió embernek a száma, akiket valamilyen formában érint a szegénység

– tette hozzá. Czirfusz szerint bár a 4,4 millió magyarországi lakásból nagyjából 3,5 millió nem felel meg a korszerű műszaki és energetikai szempontoknak, továbbra sem láthatunk olyan jelentős kormányzati programot, amely kifejezetten ezt a problémát célozná.

A civilszervezet szerint is látszik, hogy kormányzati tervek szerint 2020-ig egyre inkább nőni fognak a lakhatással kapcsolatos költségvetési kiadások, tizenegyszer annyi pénzt fog költeni a kormány az elsősorban a középosztályt támogató konstrukciókra, mint a kifejezetten a lakásszegénységben élőkre.

Úgy gondoljuk, hogy a magántulajdonszerzés helyett a bérlakásszektor, ezen belül magán és közösségi tulajdonú szektor erősítésére lenne szükség. Ehhez kapcsolódva fontos lenne a hitelezés kiterjesztése mellett az alacsonyabb státuszú családok célzott lakhatási támogatása

– mondta el Szegfalvi Zsolt, a Habitat for Humanity Magyarország ügyvezető igazgatója, majd hozzátette: a lakhatási szegénységben élők egy fontos csoportja az az egymillió ember, akik közműhátralékkal rendelkeznek, nekik adósságkezelési programokra lenne szükségük, hogy ne kerüljenek adósságcsapdába, illetve szélsőséges esetben ez ne vezessen otthonuk elvesztéséhez.

A teljes jelentést itt olvashatja el.                                                                                     (24.hu)

A balrad.ru kommentje a “KUNYERA” után!

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a piktogrammra kattintva Pay-Pal-on

PayPal - A biztonságosabb és egyszerűbb online fizetési mód!

vagy közvetlen postai úton:

Szabó Péter 

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”– rovatban tájékoztatjuk! balrad.ru/koszonet

Ha tetszett ez a cikk, ha egyetértesz a balrad.ru-val, oszd meg Facebookon, Twitteren, VKontakton – meg ahol csak lehetőséged van rá!

Bal-Rad komm: ÍME DÖBRÖGISZTÁN VALÓDI ÁBRÁZATA! 

Növekvő nyomor – kilátástalanság – jövőtlenség – reménytelenség az egyik oldalon, középszerűség – küszködés – szürkeség a másik oldalon. Csillogás – pompa – rongyrázás a csúcson!

Lehet ötletelgetni, hogy EZT A RENDSZERBŰNT miként lehetne helyrehozni.

EZT HELYREHOZNI, EZT A KÁRTÉTELT JÓVÁTENNI MÁR SOHA NEM LEHET!

Magának a bűnismétlésnek a lehetőségét KELL megszüntetni!

RENDSZERVÁLTÁSRA, SZOCIALIZMUSRA, ÚJ MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁGRA VAN SZÜKSÉG! 

A BŰNÖZŐK, A FELELŐSÖK LEFOGÁSÁRA, MEGTORLÁSRA VAN SZÜKSÉG!

És sok időre, elszánt – verejtékes munkára!

DE MINDENEK ELŐTT KÖZÖSSÉGI AKARATRA, ÉS AZ EZT AZ AKARATOT ŐSZINTÉN ÉS HITELESEN VALLÓ, AZT MEGHIRDETŐ POLITIKAI ERŐRE! 

“Rakétaváltás” (?) Szíria és Izrael között

A SANA szír állami hírügynökség jelentése szerint Izrael ma kora hajnalban nyolc rakétát lőtt ki Damaszkusz környékére. A jelentés szerint két rakéta a damaszkuszi reptér környékén csapódott be, hatot a szír légvédelem leszedett.

Izrael szerint válaszcsapás történt. Tel – Aviv állítása szerint a zsidó állam bosszúját az váltotta ki, hogy néhány órával korábban Szíriából négy rakétát lőttek Izrael területe felé, amiket a “Vaskupola” elfogott.

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a piktogrammra kattintva Pay-Pal-on

PayPal - A biztonságosabb és egyszerűbb online fizetési mód!

vagy közvetlen postai úton:

Szabó Péter 

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”– rovatban tájékoztatjuk! balrad.ru/koszonet

Ha tetszett ez a cikk, ha egyetértesz a balrad.ru-val, oszd meg Facebookon, Twitteren, VKontakton – meg ahol csak lehetőséged van rá!

Ezt még megbeszéljük vajda!

Vajdakárogás a gigantikus brüsszeli büntetésről

Az a helyzet, hogy Magyarországot senki semmilyen büntetésre nem ítélte, egyetlen forintot sem vesztett az uniós forrásokból – válaszolta a Parlament hétfői ülésén feltett ellenzéki kérdésre Orbán Viktor az elmúlt napok uniós támogatási korrekciójának témájában.

Több ellenzéki képviselői kérdés során is előkerült a hétfői parlamenti ülésnapon a Magyarországnak szánt uniós támogatásokban várható korrekció, amelyről az elmúlt napokban többször is részletesen írtunk.

Gréczy Zsolt (DK) megemlítette az 500-700 milliárd forintos büntetést és a 10 százalékos átalány korrekciót. Kiemelte: azt a megoldást választotta a kormány, hogy nem átvilágítják a rendszert, hanem egy tízszázalékos átalányt fizetnek be büntetésként, amit szerinte az állampolgárok pénzéből finanszíroznának.

Orbán Viktor miniszterelnök azt mondta: a képviselő egyetlen állítása sem igaz. Majd azt is megjegyezte viszontválaszában, hogy a korrekció nem jelent büntetést. Kijelentette: nem lehet Magyarországtól pénzt elvenni, ugyanis az uniós pénzeket 113 százalékban felhasználja. Képtelenség, hogy egyetlen forintnyi összeget is elveszítsen Magyarország. 

Z. Kárpát Dániel (Jobbik) azt hozta fel a miniszterelnökhöz intézett kérdésében, hogy az Európai Bizottság nyolc kifogást talált magyar programokkal kapcsolatban, ebből “hét összefügg a közbeszerzésekkel, és az önök szorosan vett üzleti tevékenységével” – fogalmazott. Azt kérdezte a miniszterelnöktől: pontosítsa, hogy a magyar adófizetőknek mennyit kell fizetniük.

Orbán Viktor miniszterelnök úgy felelt: a kérdést kellő mélységben egy bizottsági ülésen lehetne megvitatni. A kormány nem tesz különbséget uniós pénz és saját büdzsé között – folytatta válaszát. Az uniós pénzt azért kapja az ország, amit oda befizet.

Sem európai uniós, sem magyar költségvetési pénzből egyetlen fölösleges beruházást sem lehet csinálni Magyarországon – szögezte le -, vagyis minden beruházásnak van értelme, ami megvalósul.

Az uniós pénzeket mind meg fogjuk kapni, vagyis semmilyen büntetést nem kell fizetni

– zárta szavait.                                                                                                                         (portfolio)

Bal-Rad komm: ILYEN MELLÉBESZÉLÉST AZÉRT NEM MINDEN NAP HALLANI!

A lényeg: a pénzt a horda ellopta, az Unió rájött, visszaköveteli, ÉS A HORDA A MI ZSEBÜNKBŐL FIZETI VISSZA! Azért, hogy az ellopni való továbbra is jöjjön! Mert az az egyezség szerint jár MAGYARORSZÁG ELHERDÁLT VAGYONÁÉRT, ÉS A SARCÉRT!

“…a kérdést kellő mélységben egy bizottsági ülésen lehetne megvitatni….”

MEG LESZ BESZÉLVE! A BIZOTTSÁG ELNEVEZÉSE: NÉPBÍRÓSÁG!

 

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a piktogrammra kattintva Pay-Pal-on

PayPal - A biztonságosabb és egyszerűbb online fizetési mód!

vagy közvetlen postai úton:

Szabó Péter 

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”– rovatban tájékoztatjuk! balrad.ru/koszonet

Ha tetszett ez a cikk, ha egyetértesz a balrad.ru-val, oszd meg Facebookon, Twitteren, VKontakton – meg ahol csak lehetőséged van rá!