A SZÉGYEN ÉS A GYÁSZ NAPJA A MAI!

30 éve zajlott le a rendszerváltás “katartikus” eseménye

Harminc évvel ezelőtt, 1989. június 16-án temették újra Budapesten Nagy Imrét és négy társát. Cikkünkben felelevenítjük az újratemetés előzményeit és a Hősök terén aznap lezajló nagyszabású gyászszertartás menetét, majd arra keressük a választ, hogy a hat beszédből miért csak Orbán Viktoréra emlékszik a többség.

Az újratemetés előzményei

Színre léptek a demokraták, hogy megállítsák a diktatúrát. 

(Belga: Rendszerváltás 1989)

Az 1980-as évek végére létrejöttek az ellenzéki szervezetek, és az MSZMP-re külső nyomás is nehezedett az addig ellenforradalomnak minősített 1956-os eseményekkel és az azt követő leszámolással kapcsolatos álláspontjának újragondolására. Az 1988 tavaszán, a diktatúra történelemhamisítása elleni küzdelem céljával megalapított Történelmi Igazságtétel Bizottsága (TIB) ősszel az ’56-os szerepvállalásukért elítéltek és kivégzettek családtagjaihoz fordult, biztatva őket, hogy éljenek jogukkal és kérjék a jeltelen sírokba temetett hozzátartozóik újratemetését. Az MSZMP és a kormány teret engedett a követeléseknek, azt a döntést hozva, hogy a hozzátartozókra bízza, nyilvános vagy zárt temetést akarnak-e.

Ezt követően jelentette be 1989 januárjában Pozsgay Imre akkori államminiszter egy rádióinterjúban, hogy az MSZMP a kérdés vizsgálatára létrehozott történelmi albizottsága, a korábbi pártállásponttal éles ellentétben arra jutott, hogy

1956 nem ellenforradalom volt, hanem egy nemzeti érzékenységében, önbecsülésében a diktatúra által megtiport nép jogos felkelése, népfelkelés.

Kevesebb, mint egy hónappal Pozsgay bejelentése után, februárban megegyezett a TIB az Igazságügyi Minisztériummal, hogy az 1956-ot követő megtorlások áldozatait június 16-án nyilvánosan újratemethetik. Az MSZMP az eseményt a nemzeti megbékélés napjaként igyekezett beállítani és több gesztust is tett, így például Németh Miklós miniszterelnök Nagy Imre és társai elleni ítéleteket jogsértőnek nevezte, az Igazságügyi Minisztérium pedig nyilvánosságra hozta az ’56 utáni megtorlás részeként kivégzettek névsorát.

Nagy Imre és társainak újratemetése

Mindenki ott volt az újratemetésen, aki részt akart venni az újrateremtésben. 

Az újratemetésre 1989. június 16. pénteken az MDF szervezésében került sor. Nagy Imre volt miniszterelnököt és négy társát, Gimes MiklóstLosonczy GézátMaléter Pált és Szilágyi Józsefet a Hősök terén, a Műcsarnok lépcsőin ravatalozták fel. Koporsóik mellett egy hatodik, az ismeretlen forradalmár koporsója emlékeztetett a forradalom többi áldozatára.

A gyászszertartás reggel kilenckor a mindenki számára nyitott koszorúzással kezdődött, tömegek helyezték el virágjaikat és koszorúikat az áldozatok ravatalán. Sinkovits Imre színművész olvasta fel a hozzátartozók, a TIB és más ellenzéki szervezetek közös nyilatkozatát. A nyilatkozat hangsúlyozta, hogy korábban három évtizeden keresztül hiába kérték a jeltelen sírokba temetettek hozzátartozói az áldozatok emberhez méltó eltemetését, a hatóságok ellenzéki és külföldi nyomásra végül lehetőséget teremtettek Nagy Imre és társai újratemetésére, és ígéretet tettek a többi áldozat azonosítására is. A nyilatkozat felszólította az embereket, hogy tartózkodjanak minden, a nap szelleméhez méltatlan politikai demonstrációtól és konfliktustól.

Oldódó félelmek

A Népszava június 17. száma Oldódó félelmeink címmel arról írt, hogy bár sokan voltak kint a Hősök terén, még többen voltak kint lélekben. A cikk szerint sokan elhatározták korábban, hogy nem lépnek aznap utcára, sőt, volt, aki szándékosan vidékre utazott, vagy vidékre küldte a gyermekeit. Volt, aki attól félt, hogy a megemlékezők vállnak erőszakossá, volt, aki az államhatalom provokációjától, vagy akár fegyveres fellépésétől tartott. De ahogy a Népszava cikke megállapítja: a félelmek szerencsére alaptalanok voltak.

Ezután felolvasták a megtorlás során kivégzett 235 áldozat nevét. Tizenegykor megkezdődött a hivatalos koszorúzás. Koszorúzott Nagy Imre szülővárosa, Kaposvár, az Országgyűlés és a kormány küldöttsége, egyházak, nyugati országok diplomáciai képviseletei, hazai és közép-európai ellenzéki szervezetek, majd újra a magánemberek tömegei. Az állampárti Országgyűlés és a kormány küldöttségének tagjai, többek között Németh Miklós, Szűrös Mátyás házelnök, Pozsgay Imre és Medgyessy Péter miniszterelnök-helyettes, miután elhelyezték a koszorúikat, személyesen álltak be a Nagy Imre és az ismeretlen forradalmár koporsója mellé őrt állni.

Budapest, 1989. jœnius 16. A magyar korm‡ny tagjai, Sz?ršs M‡ty‡s, Medgyessy PŽter (balra), NŽmeth Mikl—s Žs Pozsgay Imre (jobbra) d’sz?rsŽgben az 1956-os m‡rt’rok kopors—in‡l, a H?sšk terŽn fel‡ll’tott ravataln‡l. Az elhunytakat kivŽgzŽsŸk 31. Žvfordul—j‡n helyeztŽk šršk nyugalomra a R‡koskeresztœri òj Kšztemet? 301-es parcell‡j‡ban MTI Fot—: Friedmann Endre
Szűrös Mátyás, Medgyessy Péter, Németh Miklós és Pozsgay Imre díszőrségben az 1956-os mártírok koporsóinál, a Hősök terén felállított ravatalnál. Fotó: Friedmann Endre / MTI

Fél egykor egy perc néma csönddel emlékezett a tömeg a forradalom áldozataira, majd bejátszották Nagy Imre 1956. október 30-án mondott beszédének az alábbi rövid részletét:

Magyar testvéreim! Hazafiak! Hazánk hű polgárai! Őrizzétek meg a forradalom vívmányait, minden erővel biztosítsátok a rendet, állítsátok helyre a nyugalmat. Ne folyjon testvérvér hazánkban!

Ezt követték Vásárhelyi Miklós, Rácz Sándor, Mécs Imre, Zimányi Tibor, Király Béla és Orbán Viktoraz akkor már kétszázezres tömeg előtt elmondott gyászbeszédei.

Nem csak Orbán Viktor mondott erőseket

Itt vannak az új demokraták, hogy megszüntessék az orosz befolyást.

Habár Nagy Imre és társai újratemetése kapcsán általában csak a mai miniszterelnök beszéde jut az eszünkbe, nem csak az ő szónoklatának voltak erősebb részei.

Rácz Sándor, a Nagy-Budapesti Munkástanács egykori elnöke például beszédében három akadályról beszélt, ami a magyar nemzet szabadságának útjában áll:

Az első és a legnehezebben kezelhető akadály a szovjet csapatok jelenléte Magyarország területén. Jelenlétüknek ezek a koporsók az eredményei, és a megkeseredett mai életünk is.

A második akadály szerinte a kommunista párt ragaszkodása a hatalmához, a harmadik a társadalom megosztottsága.

Mécs Imre volt forradalmár és elítélt, a TIB egyik alapítója és az SZDSZ politikusa, beszédében azt üzente az országnak, hogy a temetés napja egyben a lelkiismeret-vizsgálat napja is, amikor mindenki magába néz, hogy hogyan tudott 32 évig szabadság nélkül élni. Azt kérte, hogy:

Nézzenek magukba a gyilkosok, az őket segítők, a passzív gyilkosok, a mindent elnézők, a semmit sem tudni akarók, a beletörődők, a fejüket igába hajtók, a kényelmesek, tunya lelkűek, a posvány jelleműek, a hazát pusztítók, az árulók, a semmiemberek. S nézzenek magukba a „tiszta” emberek. Miként tűrhették mindezt évtizedekig. Mennyit mulasztott ez a nép!

Zimányi Tibor, a recski munkatábor túlélője, a Recski Szövetség megszervezője és az MDF későbbi képviselője, miután arról beszélt, hogy most már hivatalos nyilatkozatok is elismerik, hogy Nagy Imre és társai esetében gyilkosság történt, azzal folytatta, hogy:

ahol gyilkosság van, ott gyilkos is van! A három évtizedes félelem után akkor szabadulunk fel, ha ez kimondhatóvá válik.

Fotó: TM/Fortepan

Orbán Viktor kilógott a sorból

Orbán Viktor beszédet mondott, izzadtak a komcsik, mer’ minden szava izzott!

Átolvasva az 1989. június 17-i, szombati Népszabadságban, Népszavában és Magyar Nemzetben is közölt beszédeket, megsejthető, hogy miért emelkedett ki Orbán a többi megszólaló közül.

Orbán Viktort kivéve minden megszólaló hangsúlyozta valamilyen módon a megbékélés, a megbocsátás, a kommunistákat is magába foglaló nemzeti egység megteremtésének fontosságát.

Vásárhelyi Miklós, Nagy Imre forradalmi kormányának sajtófőnöke, ’56-os elítélt, illetve a TIB elnöke, már a temetés előtt kiállt a nemzeti megbékélés mellett. A Népszabadság június 8-án közölte az 1956-ban a pártszékház ostromakor megölt Mező Imre feleségének a megbékélés érdekében nyílt levelét, amire Vásárhelyi hasonlóan a megbékélés mellett állást foglaló nyílt levélben reagált. Beszédét is megbékélés üzenetére építette fel, fő konklúziója ez a megállapítás volt:

A gyász és a visszaemlékezés szívszorító perceiben, a társadalom kész a megbékélésre, mert így kívánja az ország érdeke, és mert ezzel fejezi ki tiszteletét Nagy Imre és mártírtársai iránt.

Rácz Sándor, bár Vásárhelyinél sokkal radikálisabb beszédet mondott, a társadalom megosztottságának megszüntetése érdekében azt üzente a kommunistáknak, hogy álljanak közéjük és küzdjenek együtt a forradalom célja, egy szabad, demokratikus Magyarország megteremtése érdekében.

Mécs Imre beszéde végén az összefogás szükségességéről beszélt. Zimányi Tibor a nemzeti megbékélés érdekében elvetette a bosszú igényét. Király Béla, a nemzetőrség 56-os parancsnoka pedig a halálbüntetés eltörlése érdekében érvelt, hogy többet olyan ne történhessen, mint Nagy Imréékkel, illetve a felejtés fontosságáról beszélt.

Orbán Viktor a többi megszólalóval szemben nem állt be az állampárt és a társadalom közötti megbékélés narratívájába.

Beszédében az MSZMP tetteinek negatív leírása erősen meghatározó. Nagy Imre és társai a fideszes politikus szerint azért érdemelnek tiszteletet, mert, amikor szükség volt rá

képesek voltak leszámolni a szent kommunista tabukkal, azaz az orosz birodalom feltétlen szolgálatával és a párt diktatúrájával.

Orbán a forradalom leverését a többi felszólalóval szemben nem a külső beavatkozáshoz, hanem áttételesen legalábbis az MSZMP-hez köti. Véleménye szerint 1956-ban lehetőség nyílt volna a nyugati fejlődési pályára lépni, ám a forradalom leverése ázsiai zsákutcába kényszerítette az országot.

Valójában akkor, 1956-ban vette el tőlünk – mai fiataloktól – a jövőnket a Magyar Szocialista Munkáspárt. Ezért a hatodik koporsóban nem csupán egy legyilkolt fiatal, hanem a mi elkövetkező húsz vagy ki tudja hány évünk is ott fekszik.

A Fidesz politikusa értetlenségét fejezi ki azzal kapcsolatban is, hogy mekkora fordulatot vett egyik napról a másikra az állampárt Nagy Imrével és társaival kapcsolatban.

Azt sem értjük, hogy azok a párt- és állami vezetők, akik elrendelték, hogy bennünket a forradalmat meghamisító tankönyvekből oktassanak, ma szinte tülekednek, hogy – mintegy szerencsehozó talizmánként – megérinthessék ezeket a koporsókat.

Végül a beszédében Orbán az MSZMP-t veszélyforrásként írta le, amivel szemben a társadalom feladata elérni, hogy akkor se tudjon erőszakot alkalmazni, ha úgy döntene, hogy a békés átmenet megakadályozása érdekében fegyverekhez nyúl. Az állampárt ’56 után hiteltelenül ígér erőszakmentességet, ezért szerinte az MSZMP-ben nem lehet bízni. A békés átmenetet, a szabad választásokat és az orosz csapatok kivonását csak társadalmi nyomáson keresztül lehet elérni – mondta.

Orbán beszédében nem kerül elő a nemzeti megbékélés, vagy a kommunistákat is magába ölelő nemzeti egység gondolata. Sokat beszélt viszont, ha áttételesen is, az állampárt történelmi hibáiról és bűneiről.

Természetesen az is sokat segíthetett Orbánnak, hogy 26 évesen a felszólalók közül messze ő volt a legfiatalabb. Őt leszámítva minden felszólaló aktív résztvevője volt az ’56-os eseményeknek, a második legfiatalabb Mécs Imre is elmúlt már 50 éves a beszéd elmondásakor.

Kimondták Nagy Imre ártatlanságát, Kádár meghalt

Szűrös Mátyás a balkonon, megmondta, hogy eljött Babilon papíron.

A beszédeket követően a hat koporsót és gyászolók virágjait és koszorúit autókra rakták és a gyászmenet a rákoskeresztúri köztemetőhöz vonult. Itt szűkebb körben, újabb beszédek után temették el Nagy Imrét, négy társát és a forradalom többi áldozatát jelképező hatodik koporsót a 301. parcellában.

Kevesebb mint egy hónappal a temetést követően, július 6-án, a legfőbb ügyész törvényességi óvását követően, a Legfelsőbb Bíróság Elnöki Tanácsa Nagy Imre és társai elleni ítéletet hatályon kívül helyezte, őket bűncselekmény hiányában felmentette. Ugyanezen a napon halt meg a Nagy Imre és társai rehabilitációját határozottan ellenző Kádár János.            (24.hu)

A balrad.ru kommentje a “KUNYERA” után!

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a piktogrammra kattintva Pay-Pal-on

PayPal - A biztonságosabb és egyszerűbb online fizetési mód!

vagy közvetlen postai úton:

Szabó Péter 

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”– rovatban tájékoztatjuk!

Ha tetszett ez a cikk, ha egyetértesz a balrad.ru-val, oszd meg Facebookon, Twitteren, VKontakton – meg ahol csak lehetőséged van rá!

Bal-Rad komm: Az “AZÓTA” eltelt 30 esztendő IS nap – nap után bizonyította/bizonyítja ANNAK A NAPNAK – 1989 június 16. – A HAZUG, BŰNÖS VOLTÁT! Beleértve az 1956 – os magyarországi Majdankisérlet AKKORI ÉS AZÓTAI DICSŐÍTÉSÉT!

“AKKOR” ők demokráciát csináltak! Polgárit! Tudták mit akarnak! Soros ráidomította őket!

Az AZÓTA eltelt harminc esztendő alatt MEGSZŰNT MAGYARORSZÁG! A ’90 – ben a hazaárulók koporsói körül tülekedők egyszerűen széjjellopták! A magyarokat végletesen megosztották, MÓDSZERESEN ÉS SZÁNDÉKOSAN PUSZTÍTJÁK, ÜLDÖZIK!

KÖZBEN PEDIG ÖNMAGUKAT AJNÁROZZÁK – IMÁDTATJÁK, ÉS LOPNAK! Már nem a múltunkat, nem a szocializmusban felépült ország vagyonát lopják, hanem gyerekeink – unokáink jövőjét!

Hogy is mondta harminc éve Soros Legjobb Tanítványa?

“…a hatodik koporsóban nem csupán egy legyilkolt fiatal, hanem a mi elkövetkező húsz vagy ki tudja hány évünk is ott fekszik…”

MÁR AKKOR VÉRÉBEN VOLT A HAZUGSÁG! “MI…” Így mondta a Legjobb Tanítvány!

HÁT IDEJE KÜRÜLNÉZNÜNK MAGYAROK! KI – kivé, MI – mivé lett?

ABBA A HATODIK KOPORSÓBA AZOK A BANDITÁK MAGYARORSZÁGOT GYÖMÖSZÖLTÉK BELE! MINKET!- MAGYAROKAT!

Ma ezt ÜNNEPELTET(nék)IK VELÜNK!

TISZTESSÉGES MGYAR EMBER MA GYÁSZOL!

A mai nap! Sok boldogságot kíván a balrad.ru

Ma már 2019 június 16. vasárnap van. Az esztendő 167. napját tapossuk. Rohan az idő! 

A Gergely-naptár szerint az évből még 198 (szökőévekben 199) nap van hátra. 

De mi az a szökőév?
Szökőévek a következők: minden néggyel osztható év, kivéve a százzal is oszthatókat. Szökőévek viszont a 400-zal osztható évek. Vagyis a századfordulók évei közül csak azok szökőévek, amelyek 400-zal is oszthatók.
Ez alapján tehát a belátható időn belül ránk váró szökőévek 2020 és 2024…stb!
Nem lesz szökőév 2100, 2200 és 2300. Viszont szökőév lesz 2400.

A balrad.ru köszönti a ma névnapjukat ünneplő: Jusztin, Ajtony, Arany, Aurélián, Bennó, Círus, Ferenc, Jusztián, Jusztina, Jusztínia, Péter, Pető, Tina, Tinetta nevű kedves  olvasóit.  

Sok boldogságot kíván a balrad.ru!

Úgyszintén köszöntjük a ma szülinapjukat ünneplőket is!

A balrad.ru MINDEN OLVASÓJÁNAK KÍVÁNJA: LEGYEN SZÉP A NAPJA!

Június 16 – án  IS nagy és emlékezetes dolgok estek meg a történelem során.

E napon is születtek és haltak meg nagy emberek, jelességek.

(Ötletet a megemlítéshez a wikipedia.hu-ról mazsoláztunk)

https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%BAnius_16.

Nagy ünnepet faragtak a mai napból Döbrögisztán banditái. Emléknappá nyilvánították az ’56 – os pesti Majdan főkolomposainak – Nagy Imrének és társainak – 1958 – as föllógatásának és 1989-es újraelföldelésének napját.

Azon kívül ma van:

– Apák napja

– Bloomsday: írországi ünnep, James Joyce író életművének emléknapja, középpontjában Ulysses c. regényének eseményei állnak. Az ünnep elnevezése Leopold Bloom-ra, az Ulysses főszereplőjének nevére utal.

– Fiatalok napja vagy Youth Day: dél-afrikai ünnep.

A balrad.ru mai zeneajánlata:

 

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a piktogrammra kattintva Pay-Pal-on

PayPal - A biztonságosabb és egyszerűbb online fizetési mód!

vagy közvetlen postai úton:

Szabó Péter 

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”– rovatban tájékoztatjuk!

Ha tetszett ez a cikk, ha egyetértesz a balrad.ru-val, oszd meg Facebookon, Twitteren, VKontakton – meg ahol csak lehetőséged van rá!

Ma van a Szabad Rablás Ünnepe!

30 évvel ezelőtt, 1989. június 13-án megkezdődtek a Magyar Népköztársaság totális fölszámolását célzó “Nemmzethy kerekasztal tárgyalások” a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP), az Ellenzéki Kerekasztal (EKA), valamint a társadalmi szervezetek és mozgalmak, az úgynevezett harmadik tárgyalófél között a demokratikus átmenet politikai és jogi feltételeiről, a többpárti “demokratikus jogállam” kialakításáról.

Moszkvából Gorbacsov söpörte az utat. Kádárék félreállítva. A vigécurak – stílszerűen – a Parlament Vadásztermében kezdtek hozzá Magyarország, a magyar nép levadászásához!

Ami nem sikerült az ’56 – os pesti Majdannal, azt megoldották a Soros – tervvel ’89-90-ben!

30 évvel ezelőtt Magyarországot – a magyar népet – fölhajtották a vérpadra!

Három héttel később – elsőként – Kádár János belehalt! Utána az ország!

Ma az egykori Magyar Népköztársaság helyén virul Döbrögisztán vajdaság!

ŐK TUDTÁK MIT AKARNAK!

Ma pedig Youdapesten “szabadság ünnep” – címszóval tort ülnek a banditák!

 

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a piktogrammra kattintva Pay-Pal-on

PayPal - A biztonságosabb és egyszerűbb online fizetési mód!

vagy közvetlen postai úton:

Szabó Péter 

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”– rovatban tájékoztatjuk!

Ha tetszett ez a cikk, ha egyetértesz a balrad.ru-val, oszd meg Facebookon, Twitteren, VKontakton – meg ahol csak lehetőséged van rá!

Egy őszintének mondható vallomás

Jeszenszky Géza DJ Jeszyről: Pszichológiai okai vannak, hogy a fiam másként gondolkodik a politikáról, mint én

Interjút adott Antall külügyminisztere.

Megkérdezte a Népszava Jeszenszky Gézát, az Antall-kormány volt külügyminiszterét, mit szól ahhoz, hogy a fia, DJ Jeszy, azaz Jeszenszky Zsolt „a kormánytábort erősíti”.

Az apa válasza:

Elfogadom, hogy a fiam másként gondolkodik a politikáról, mint én. Szerintem ennek elsősorban nem is politikai, inkább pszichológiai okai vannak. Egy volt külügyminiszter apával a háta mögött azt szeretné, ha saját jogon szerezne ismertséget és népszerűséget.

Az interjú egyik apropója az, hogy…” – aki akarja, az az egész hülyeséget a linkre kattintva, vagy ITT elolvashatja.

A balrad.ru kommentje a “KUNYERA” után!

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a piktogrammra kattintva Pay-Pal-on

PayPal - A biztonságosabb és egyszerűbb online fizetési mód!

vagy közvetlen postai úton:

Szabó Péter 

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”– rovatban tájékoztatjuk!

Ha tetszett ez a cikk, ha egyetértesz a balrad.ru-val, oszd meg Facebookon, Twitteren, VKontakton – meg ahol csak lehetőséged van rá!

Bal-Rad komm: “…Pszichológiai okai vannak, hogy a fiam másként gondolkodik a politikáról, mint én…”

– Tulajdonképpen ez a lényeg! A pszichológiai ok! Vagy az öreg, vagy a kölke beteg! Szerintünk mindkettő! Persze anyagilag elég jól hat rájuk a kór!

De legalább az öreg bevallotta: BETEGSÉG ÁLL A HIT HÁTTERÉBEN!

Már csak egyetlen dolgot kéne tisztáznunk: KI(k) A BETEGEBB(ek)? Ő(k) vagy MI?

Egy kis Döbrögisztán!

Megállt a senki földjén az utasokkal a monori vonat, a mozdonyvezető is eltűnt róla

Megállt a senki földjén az utasokkal a monori vonat, a mozdonyvezető is eltűnt róla

Az utasoknak a sínek mentén kellett visszagyalogolnia a Nyugati pályaudvarra, miután kiderült, hogy a vonatukat a tudtuk nélkül kiállították a forgalomból.

A Facebookon számolt be arról egy utas, hogy péntek este a monori vonat megállt a semmi közepén, és a mozdonyvezető is távozott róla.

Az utas azt írta, a Nyugatiból elvileg 17.38-kor induló 2786-os monori személyvonatról van szó, amely késve indult, végül csak 18.20 körül, ám indulás után nem sokkal a vonat megállt a pályán a semmi közepén.

Az utasok ekkor egy idő után elkezdték keresni a személyzetet, de kiderült, hogy nincs kalauz a vonaton.

Amikor felhívták a MÁV információt, azt a tájékoztatást kapták, hogy nem lehetnek a 2786-os vonaton, mert azt kiállították a forgalomból, de kérdezzék meg a mozdonyvezetőt, vissza tudja-e vinni őket a pályaudvarra.

Ekkor kiderült, hogy a mozdonyvezetői fülkében sem volt már senki.

Az utasoknak ezután a rengeteg sín között kellett visszabotorkálnia a Nyugati Pályaudvarra, bár a vasúttársaság ügyfélszolgálatán ígéretet kaptak arra, hogy kiküldenek egy biztonsági őrt, aki majd visszakíséri őket az állomásra. A telefonban azt is mondták az utasoknak, hogy panaszt csak írásban lehet tenni.

Az üggyel kapcsolatban e-mailben kerestük a MÁV-ot, hogy megtudjuk, mi történt pontosan a vonattal, amint válaszolnak, beszámolunk róla.

(HVG)

A balrad.ru kommentje a “KUNYERA” után!

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a piktogrammra kattintva Pay-Pal-on

PayPal - A biztonságosabb és egyszerűbb online fizetési mód!

vagy közvetlen postai úton:

Szabó Péter 

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”– rovatban tájékoztatjuk!

Ha tetszett ez a cikk, ha egyetértesz a balrad.ru-val, oszd meg Facebookon, Twitteren, VKontakton – meg ahol csak lehetőséged van rá!

Bal-Rad komm: Lelki füleinkkel szinte halljuk a Nyugati hangosbemondóját: “a csarnokba vonatok által el nem gázolt szerencsés utasok érkeznek – gyalog! Köszöntjük őket, és garantáljuk, hogy az itt található vonatok közül valamelyik – valamikor elindul, és egészen a célállomásig közlekedik. Találják ki melyik lesz az! Próbálkozzanak bátran! Köszönjük hogy igénybe vették/veszik a MÁV szolgáltatásait.”

A mai nap! Sok boldogságot kíván a balrad.ru

Ma már 2019 június 15. szombat van. Az esztendő 166. napját tapossuk. Rohan az idő! 

A Gergely-naptár szerint az évből még 199 (szökőévekben 200) nap van hátra. 

De mi az a szökőév?
Szökőévek a következők: minden néggyel osztható év, kivéve a százzal is oszthatókat. Szökőévek viszont a 400-zal osztható évek. Vagyis a századfordulók évei közül csak azok szökőévek, amelyek 400-zal is oszthatók.
Ez alapján tehát a belátható időn belül ránk váró szökőévek 2020 és 2024…stb!
Nem lesz szökőév 2100, 2200 és 2300. Viszont szökőév lesz 2400.

A balrad.ru köszönti a ma névnapjukat ünneplő: Jolán, Vid, Ábrahám, Ábrán, Bernárd, Bernát, Bod, Estella, Gibárt, Ibrahim, Ividő, Ivola, Izolda, Jolanda, Jolánta, Jonka, Kreola, Kreszcencia, Lotár, Modesztusz, Szenta, Szkilla, Sztella, Via, Vida, Vidos, Viola, Violenta, Violett, Violetta, Viorika, Víta, Vitus, Zoé, Zója nevű kedves  olvasóit.  

Sok boldogságot kíván a balrad.ru!

Úgyszintén köszöntjük a ma szülinapjukat ünneplőket is!

A balrad.ru MINDEN OLVASÓJÁNAK KÍVÁNJA: LEGYEN SZÉP A NAPJA!

Június 15 – én  IS nagy és emlékezetes dolgok estek meg a történelem során.

E napon is születtek és haltak meg nagy emberek, jelességek.

(Ötletet a megemlítéshez a wikipedia.hu-ról mazsoláztunk)

https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%BAnius_15.

Ma ismét DÖGUNALOM lesz! Semmi ünnep!

A balrad.ru mai zeneajánlata:

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a piktogrammra kattintva Pay-Pal-on

PayPal - A biztonságosabb és egyszerűbb online fizetési mód!

vagy közvetlen postai úton:

Szabó Péter 

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”– rovatban tájékoztatjuk!

Ha tetszett ez a cikk, ha egyetértesz a balrad.ru-val, oszd meg Facebookon, Twitteren, VKontakton – meg ahol csak lehetőséged van rá!

Készül az újabb hiteleskatasztrófa!

Baljós jelek a vajdasági bankoknál: elkezdtek bedőlni a hitelek

Felpörgött a személyi- és az áruhitelezés az elmúlt években, és sokáig úgy tűnt, nincs is ezzel baj. Az idei első negyedévben azonban felgyorsult a fedezet nélküli hitelek bedőlése, egyre többen esnek késedelembe.
Pörög a személyi hitelezés: az első negyedévben több mint 122 milliárd forintnyit helyeztek ki a hazai pénzintézetek – derül ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) adataiból. Az utolsó egy évben 2018 tavasza óta minden negyedévben 100 milliárd forint fölött volt az új folyósítások mennyisége, ennek is köszönhető, hogy az állomány az első negyedév végére 666 milliárd forintra hízott.

Aggasztó jelek

A verseny hatalmas, a legújabb banki akciók már 7 százalékos kamat alatt kínálják a szabad felhasználású, fedezet nélküli hitelt. A közeli jövő pedig még nagyobb boomot hozhat, hiszen júliusban elindul a babaváró támogatás. A programban a jelenlegi személyihitel-mennyiségnek akár a többszörösét is felvehetik majd a házaspárok.

Nyugtalanító azonban, hogy a személyi hiteleknél sokáig javuló portfóliók romlani kezdtek. A 90 napon túl késedelmes hitelek aránya megközelíti a 2,8 százalékot, holott az év végén még csupán 2,74 százalékos volt. Három hónap alatt 1,629 milliárd forintnyi hitel vált nem teljesítővé, ezzel csaknem 20 milliárd forintra nőtt a bedőlt állomány. Egy átlagos személyi hitel körülbelül egymillió forint, vagyis körülbelül 20 ezer nem teljesítő hitel lehet már.

A jövő sem rózsás

Ráadásul a jegybank adatai szerint a jövő sem biztató. Ijesztő mértékben nő ugyanis az olyan személyi hitelek mennyisége is, amelyeknél csúszás már van, de az nem éri még el a 90 napot. Az ilyen személyi hitelek volumene 61 milliárd forint fölé emelkedett március végére, ami hétéves rekord. 2017 elején még feleennyi 0-90 nap közötti késedelmes személyi hitel volt a bankszektorban.

Az ilyen kölcsönök – amennyiben nem kezd törleszteni az adós-, hamar elérik a 90 napon túli késedelmességet, tehát borítékolható, hogy nőni fog a nem teljesítő állomány. A hitelintézetek akcióinak sokan nem tudnak ellenállni, a bankok és a pénzügyi vállalkozások közötti verseny már a válság előtti időket idézi.

Ennek egyik jele, hogy a jegybank hitelfék-szabályait is egyre többször sértik meg: a héten a Provident kapott emiatt 50 milliós bírságot, a Magyar Cetelem Bankot pedig háromszor is megbüntette már – legutóbb 81,6 millió forintra.

A folyószámlákon is lazul a fegyelem

A folyószámla- és a kártyahiteleknél is egyre több a csúszás. Bár a folyószámlahitelek mennyisége alapvetően nem nő, akik mínuszba mentek, azok ismét egyre fegyelmezetlenebbül töltik vissza a pénzt a számláikra. 2018 végéig folyamatosan csökkent a 90 naposnál hosszabb csúszásban lévő állomány, tavaly év végén az arány 6,23 százalékos volt. Mostanra azonban 6,52 százalékra emelkedett, így több mint 21 milliárd forintnyi folyószámlahitel van három hónaposnál hosszabb hátralékban.

A következő időszakban is romlásra lehet számítani, hiszen a 90 naposnál kisebb, de késedelmes állomány nagyon gyorsan nő, egyetlen negyedév alatt 4,2 milliárd forinttal, vagyis 10,8 százalékkal lett magasabb. Ráadásul ez a hitel drága, ha rendesen törleszt az adós, akkor is 20 százalék fölött van az átlagkamata, de a késedelembe esők büntetőtételekre is számíthatnak.

A kártyahitelnél is látszanak gondok

A folyószámlahitelnél csak egy drágább kölcsön van, a kamatozó kártyahitel. A hitelkártyát lehet persze kamatmentesen is használni, ha nem vesz fel vele a banki ügyfél készpénzt, és az elszámolási időszakban költött pénzt határidőre az utolsó fillérig visszafizeti. Késedelembe is csak az esik, aki még a minimális, a költések körülbelül 5 százalékát kitevő részt sem törleszti hónapról-hónapra.

Az ilyen ügyfelek is egyre többen vannak – azzal együtt, hogy a kamatozó kártyahitelek mennyisége 152 milliárd forintos, ami régóta nem látott mélypont lehet. (Az MNB honlapján nem talált a Napi.hu olyan statisztikát, amely pontosan megmutatja, hány éves mélypontról van szó, az elmúlt tíz évben ilyen kevés kamatozó kártyahitel nem volt.) A bedőltek aránya tavaly év végéig folyamatosan csökkent, az idei első negyedévben azonban ismét nőni kezdett, márciusban 5,58 százalékos volt.

A 0-90 napos csúszásban lévő állomány is nő a kártyahiteleknél, miközben a késedelem nélküli állomány csökken, ami újabb bedőlésekhez vezethet. Ez pedig tényleg drága mulatság, hiszen a kártyakibocsátók azt is keményen megbüntetik, ha az ügyfél nem fizeti be a minimum összeget.

Gyűlnek a felhők az áruhiteleknél is

Tévét, bútort részletre? Egyre többen döntenek úgy, hogy ez jó ötlet, az áruhitelek ismét népszerűvé váltak az elmúlt egy-két évben. Az áruvásárlási és egyéb hitelek mennyisége 200 milliárd forint fölé emelkedett a tavaszra. Ezeknél is látszanak már a jelei annak, hogy a törlesztéssel hamarosan problémák lehetnek.

A 90 napon túl késedelmes állomány ugyan még csökken, a 0-90 napon belül megcsúszók száma viszont nőni kezdett, nem is kis ütemben, több mint 36 százalékkal ugrott meg az év első három hónapjában, 2,69 milliárdról 3,67 milliárdra. 2018 utolsó három hónapjában összesen 4,5 milliárd forintnyi áruhitel törlesztésével voltak megcsúszva az adósok, márciusban már több mint 5,2 milliárddal. Mivel egy átlagos áru- és egyébhitel 520 ezer forint körül van, ez azt jelenti, hogy nagyjából 10 ezer vásárló nem fizeti rendesen az áru részleteit.                                                      (napi.hu)

A balrad.ru kommentje a “KUNYERA” után!

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a piktogrammra kattintva Pay-Pal-on

PayPal - A biztonságosabb és egyszerűbb online fizetési mód!

vagy közvetlen postai úton:

Szabó Péter 

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”– rovatban tájékoztatjuk!

Ha tetszett ez a cikk, ha egyetértesz a balrad.ru-val, oszd meg Facebookon, Twitteren, VKontakton – meg ahol csak lehetőséged van rá!

Bal-Rad komm: Eltelt tíz év a Nagy Bankcsapda lecsapódása óta, és a magyarok ismét tömegesen…

ENNYIRE FELEDÉKENYEK VAGYUNK?

Egy frászt! FELELŐTLENEK! És rászedhetők!

A 2008 – as válságot megelőzően nem volt a magyar lakosságnak “élményanyaga”! Aztán lett! Csakhát nem tanult belőle!

A FEDEZETLEN HITEL NEM JELENTI AZT, HOGY A BANK NE VINNÉ EL AZ ADÓSA FEJE FÖLÜL A HÁZAT – LAKÁST! BIZONY ELVIHETI!

A 2008 – as hiteleskatasztrófa áldozatainak még csak – csak van elfogadható érvük!

A most készülődő katasztrófa leendő áldozatainak mi lehet? Bíztunk a kapitalizmusban?

NER

Ez a rövid rendőrségi hír tökéletesen írja le, hogy milyen színtű korrupciót képzelünk a NER-ről

Önmagán túlmutató sztori, ahogy több mint 300 milliót csaltak ki egy mezei vállalkozóból.

A police.hu-n jelent meg az alábbi történet, amiben minden benne van 2019 Magyarországáról.

Pályázati pénzhez csak úgy lehet hozzájutni, ha előtte jól megkensz valakit. Akár többszáz millióval.

Legalábbis ezt gondolta a székesfehérvári vállalkozó, aki pompás történet áldozata lett, korántsem véletlenül!

Egy testvérpár ugyanis még 2016-ban felkeresett egy székesfehérvári vállalkozót azzal, hogy segítséget tud nyújtani egy üveggyár létesítésére irányuló pályázati támogatás elnyeréséhez. Harmadik társuk is velük tartott, ő minisztériumi osztályvezetőnek (sic!) adta ki magát. A negyedik elkövető segítségével pedig elhitették a sértettel, hogy a pályázat sikeres volt, ezért különböző indokokkal többször pénzt csaltak ki tőle.

A támogatással kapcsolatos információk azonban nem voltak igazak, semmilyen pályázatot nem nyújtottak be. A 42 éves L. Krisztián, a 45 éves L. Ferenc, a 48 éves O. Mátyás és a 43 éves K. Attila több mint 366 millió forint kárt okozott a sértettnek. A pénz egy részéből ingatlant vásároltak hozzátartozójuknak, a többit ötödik társuk, a 28 éves H. Csaba közbenjárásával készpénzben felvették és egymás között elosztották.

A gazdaságvédelmi nyomozók az NNI munkatársaival közösen szerdán hajtottak végre összehangolt akciót az elkövetőknél Székesfehérváron, Tatabányán és Tapolcán, öt helyszínen. Mintegy 140 millió forintnyi készpénzt (forintot és eurót), arany ékszereket, drága festményeket, két luxusautót foglaltak le, és zár alá vettek két nagy értékű székesfehérvári ingatlant. A férfiak ellen különösen nagy kárt okozó csalás és különösen nagy értékre elkövetett pénzmosás bűntette miatt folytatnak eljárást – olvasható a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság közleményében.         (magyarnarancs)

A balrad.ru kommentje a “KUNYERA” után!

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a piktogrammra kattintva Pay-Pal-on

PayPal - A biztonságosabb és egyszerűbb online fizetési mód!

vagy közvetlen postai úton:

Szabó Péter 

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”– rovatban tájékoztatjuk!

Ha tetszett ez a cikk, ha egyetértesz a balrad.ru-val, oszd meg Facebookon, Twitteren, VKontakton – meg ahol csak lehetőséged van rá!

Bal-Rad komm: A sértett pedig hitt és fizetett! Merthogy olyan életszerű volt az egész! Semmi gyanújára okot adó.

Hiszen minden úgy zajlott le, mint Döbrögisztánban szokás! Meg még tán találkoztak is NER – összeröffeneten.

Highway to Hell

A Jó Pénztáros Lőrinc Koma gitárral a nyakában, rocksztárként tombol egy kiszivárgott videón

A 444 minden túlzás nélkül médiatörténeti jelentőségű videót közölt Mészáros Lőrincről, Magyarország egyik leggazgagabb emberéről.

A videón az látszik, hogy Mészáros egy esküvőn bulizik, ahol a lap szerint ő volt az est sztárja.

Az 53 éves pénzember konkrétan gitárral a kezében mészárolja le a az ACDC híres számát, a Highway to Hellt. A közútfejlesztési tematikájú számot kigombolt ingben, a tomboló tömeggel körülvéve adja elő.

Van egy másik videó is, amelyen távolról látszik, hogy Mészáros nem csak a Fidesz, de bármelyik hasonló banda számára jó frontember lehet.

(24.hu)

A balrad.ru kommentje a “KUNYERA” után!

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a piktogrammra kattintva Pay-Pal-on

PayPal - A biztonságosabb és egyszerűbb online fizetési mód!

vagy közvetlen postai úton:

Szabó Péter 

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”– rovatban tájékoztatjuk!

Ha tetszett ez a cikk, ha egyetértesz a balrad.ru-val, oszd meg Facebookon, Twitteren, VKontakton – meg ahol csak lehetőséged van rá!

Bal-Rad komm: Vegyük elő csekélyke angol nyelvtudásunkat. Mit jelent ez a Highway to Hell?

Hááát…- sok jót nem! Napi szóhasználat szerint gyors út a pokolba!

Ez a Jó Pénztáros Lőrinc Koma érezhet valamit! (Vagy legalábbis az, aki a netre kirakta a videot!)

Mindenesetre így mulat egy beates NER – es úr!

Amikor ez a nóta (’68 – ban) sláger volt, Lőrincke már kétéves volt!

Észveszejtő meleg lehetett már kora reggel is a stúdióban!

Döbrögi: Az erő számít

Megejtette Orbán Viktor a szokásos péntek reggeli rádióinterjúját a Kossuth rádióban. A miniszterelnök úgy látja, a V4-ek, benne Magyarország egyenrangú félként fog tárgyalni Németországgal és Franciaországgal. Beszélt a Hableány tragédiájáról is.

A rádióbeszélgetés a V4-ek csütörtöki rendkívüli találkozásával kezdődött, ahol a négy ország megegyezett abban, közösen lépnek fel az új uniós ciklusban. A riporter kérdésre, miért gondolja, hogy méltányolják a fellépésüket majd az EU-ban, Orbán azt mondta:

Nem gondoltuk, hogy méltányolják. Arra gondoltunk, érvényesíteni fogjuk.

Amikor fontos dolgokat kell elérni, az erő számít, mondta Orbán, de előtte azt mondta, a politika az egy udvarias műfaj. Szerinte a V4-ek gazdaságilag erősek, súlyuk meghatározó. „Elszoktunk mi ettől, itt van a puttonyunkban egy kisebbrendűségi érzés.” Egyenrangú félként fogunk tárgyalni a németekkel és a franciákkal, mondta.

Majd arról beszélt, a szóba jöhető jelöltek közül Manfred Webert és Frans Timmermanst nem támogatják a bizottsági elnöki székbe, bár a nevüket nem ejtette ki most, csak utalt rájuk. Szerinte 1-2 hét múlva pont kerülhet annak végére, ki lesz az EB elnöke, de ekkor sem mondott neveket.

Arról is értekezett Orbán, hogy az EP-választások után néhány kormány elhullik, néhány megerősödik, most is ennek az idejét éljük, ráadásul Európa is változik, „javára és hátrányára egyszerre.” Nem engedhetik – folytatta –, hogy a brüsszeli bürokraták irányítsák Európát, azt a tagállami miniszterelnököknek kell megtenniük.

„Soros Györgyöt és maffiaszerű hálózatát ki kell szorítani Európából” – mondta.
„Remélem, az néhány ember fejébe és állásába kerül, hogy kénye kedve szerint támadt nemzetekre” – ezt is Orbán mondta, ekkor is Timmermansra utalt.
Szólt a keresztény kultúra védelméről és a tagállamok gazdaságpolitikájának függetlenségéről is. „Nem akarjuk, hogy brüsszeli bürokraták álmodják meg, milyen adórendszere legyen Magyarországnak.”
A fent sorolt kritériumokat kell Orbán szerint teljesíteni az Európai Bizottság következő elnökének.

Elég régóta nyomom az ipart, hogy megtaláljam a megoldást.

Az EB után az Európai Parlament és az Európai Néppárt került szóba. Ők nem azokhoz a pártokhoz tartoznak, akik Brüsszelt képviselik Magyarországon – jelezte. Vannak ilyen pártok, olyanok is, akik európai egyesült államokat akarnak, itt a DK-ra utalt.

Hogy hová tartozunk, az másodlagos.

Azt mondta, megpróbálják megtartani olyannak az Európai Néppártot, hogy az a Fidesznek is jó legyen, ha ez nem sikerül, „akkor ott nekünk nincsen helyünk.”

Orbán Viktor korábban levelet írt a néppárti bölcseknek. „Nem tudom, nekik mit kell vizsgálniuk, volna ötletem, hogy mit vizsgáljanak Magyarország helyett, de azt itt nem mondom el.” Szerinte a Néppárt liberális szárnya megtámadta Magyarországot, ki akarnák onnan zárni a Fideszt, ráadásul a támadás az EP-választás előtt történt mindez, ami „rendkívül buta” lépés volt Orbán szerint.

Nem fogadom el, hogy idejönnek, és mint a lóvásárban, megvizsgálják a fogainkat. Ez egy ország.

Szerinte nem vizsgálatra, tárgyalásra van szükség.

A műsor utolsó harmadában a költségvetés is sorra került. „Óvatos duhaj vagyok, sok mindennek kell még javulnia, de kialakult egy érzés, hogy a dolgok tulajdonképpen jó irányba mennek. Mintha most elkaptuk volna fonalat.”

Amikor pedig a dolgok kezdenek jobban menni, meg kell védeni azokat, meg kell védeni a jövendő fejlődést. „Ebben a pillanatban az fenyeget minket, hogy a nyugati országok fejlődési üteme lassul. Ha ott rosszul mennek a dolgok, kétséges, hogy nálunk mehetnek jól.” Ezekre volt válaszlépés a gazdaságvédelmi akcióterv, amiről ITT olvashat bővebben.

A Hableány tragédiájával zárult az interjú, a kérdés az volt, hogy Orbán elégedett-e a mentési munkálatokkal.

Nem tudom, az a legjobb kérdés, hogy az ember elégedett-e, mert nem tudjuk visszaadni az elveszített életeket.

Sokat gondolkodott azon a miniszterelnök, miért rázta ez meg annyira az embereket. „Akik meghaltak, a vendégeink voltak. Most itt állunk, vendégszerető nép vagyunk, és most gyász van. Az országot mélyen megérintette a dolog.”

Fognak beszélni a dél-koreaiakkal, milyen emléket tudnának állítani az áldozatoknak. „Ez kulturális kérdés, majd akkor beszélünk erről, ha túl vagyunk a gyászon.” Végül beszélt a mentési munkálatokról is, büszkék lehetnek mindenkire, mondta. „Csupa nagyszerű tulajdonságot mutattak fel a mentésben részt vevők. Minden tiszteletet megérdemelnek és meg is fognak kapni a magyar kormánytól.”                                                                 (HVG)

Bal-Rad komm: “…egyenrangú félként fog tárgyalni Németországgal és Franciaországgal…”

(Észveszejtő meleg lehetett már kora reggel is a stúdióban!)

– Gondolja ő! De vajon elmondta ezt már a “partnereknek” is? Bár mint kiderül, ő CSAK ÍGY GONDOLJA! Sajnos viszont ha a vajda valamit gondol, az a potkányoktól hemzsegő médiája MÁSOK ÁLTAL IS ELISMERT TÉNYKÉNT vetíti a hívek felé. (Akik pedig ettől magukon kívül kerülnek a gyönyörűségtől!)

AKI OLYAT ÁLLÍT, HOGY A GYARMAT EGYENRANGÚ A GYARMATTARTÓVAL, AZ NEM A VALÓSÁGBAN ÉL!

Egyébiránt pedig csak hímölt – hámolt ma reggeli igekárogásán! MAJD MEGLÁTJUK! – aztán majd megmagyarázzuk, hogy ez igenis dijadal!

Tulajdonképpen ez a dolgai lényege!

“…Elég régóta nyomom az ipart, hogy megtaláljam a megoldást…”

– HATÉKONY QRMÁNYVETÍTŐ! Ez a megoldás! Oszt’ lophatnak kedvükre! Megy is ez egy darabig!

“…Nem fogadom el, hogy idejönnek, és mint a lóvásárban, megvizsgálják a fogainkat. Ez egy ország…”

– EKKORA HAZUGSÁGOT HARMINC ESZTENDEJE NEM HALLOTTUNK! Bár ővajdasága több alkalommal kifejtette:

Ráadásul azok a qrrva tények:

Viszont egy Nagy Titkot elárult ma Döbrögi.

A hajómentési TEK – komédiázás kapcsán a vajda Hajdúja beismerte, hogy ugyan hülyék voltak mindenhez, merthogy ilyesmit MÉG SOHA NEM CSINÁLTAK, de Döbrögi rohadtul meg van elégedve!

“…Csupa nagyszerű tulajdonságot mutattak fel a mentésben részt vevők. Minden tiszteletet megérdemelnek és meg is fognak kapni a magyar kormánytól.”

Jól sikerült a TEK – et népszerűsítő bemutató! (Bár ezzel néhányan vitáznak a VILÁGBAN, a vajda mindent rendben lévőnek talált! Ráadásul lehetőséget kapott egy szimpatikus TEK – szóvivő is! Itt a bizonyság: nem csak Hajdúból meg maszkos martalócokból áll a banda!)