Írta: V. I. Lenin

A parasztküldöttek I. összoroszországi kongresszusa

1917. május 4—28 (május 17—június 10)

Az agrárkérdésről szóló határozati javaslat

1. Minden földesúri és magántulajdonban levő földnek, valamint koronabirtoknak, egyházi stb. földnek minden megváltás nélkül, azonnal a nép kezébe kell átmennie.

2. A parasztságnak szervezetten, Parasztküldött Szovjetjei útján, mindenütt azonnal kézbe kell vennie az egész földet abból a célból, hogy gazdasági tekintetben rendelkezzék vele, anélkül hogy ezzel már előre eldöntené az agrárviszonyok rendezését, amelynek módozatait véglegesen az Alkotmányozó Gyűlés vagy a Szovjetek Összoroszországi Szovjetje fogja majd megállapítani, ha a nép a központi államhatalmat ilyen Szovjetek Szovjetjének a kezébe adja.

3. A föld magántulajdonát általában meg kell szüntetni, azaz az egész föld tulajdonjoga csakis az egész népé legyen; a földdel rendelkezni viszont a helyi demokratikus intézményeknek kell.

4. A parasztoknak el kell utasítaniok a kapitalisták, a földbirtokosok és Ideiglenes Kormányuk tanácsát, hogy a helybeli földbirtokosokkal „egyezzenek meg” a földdel való azonnali rendelkezés kérdésében; a földdel való rendelkezést a helybeli parasztság többségének szervezett döntése alapján kell szabályozni, nem pedig a többségnek, vagyis a parasztoknak a kisebbséggel, mégpedig az elenyésző kisebbséggel, tudniillik a földbirtokosokkal való megegyezése alapján.

5. Az ellen, hogy minden földesúri föld megváltás nélkül a parasztok kezébe menjen át, nemcsak a földbirtokosok harcolnak és fognak harcolni minden eszközzel, hanem a tőkések is, akik igen nagy erővel rendelkeznek, mégpedig nemcsak a pénz erejével, hanem a még felvilágosulatlan tömegekre az újságokon, a tőke uralmához hozzászokott sok állami hivatalnokon, alkalmazotton stb. keresztül gyakorolt befolyásuk erejével is. Ezért azt, hogy minden földesúri föld megváltás nélkül a parasztság kezébe menjen át, sem teljesen végrehajtani, sem véglegessé tenni nem lehet, ha nem döntjük meg a paraszttömegeknek a tőkések iránt érzett bizalmát, ha nem valósul meg a parasztságnak a városi munkássággal való szoros szövetsége, ha az egész államhatalom nem megy át teljes egészében a Munkás-, Katona-, Paraszt- stb. Küldöttek Szovjetjeinek kezébe. A fent ismertetett és az egész parasztság által követelt agrárátalakulást csak az az államhatalom tudja biztosítani, amely az ilyen Szovjetek kezében van, s amely az államot nem rendőrséggel, nem bürokratákkal, nem a néptől elszakadt állandó hadsereggel, hanem az egész népet egy szálig felölelő felfegyverzett munkás- és paraszt-milíciával kormányozza.

6. A mezőgazdasági bérmunkásoknak és szegényparasztoknak, vagyis azoknak, akik a létfenntartási eszközöket részben bérmunkával szerzik meg, mert nincs elegendő földjük, jószáguk és felszerelésük — minden erejükkel arra kell törekedniök, hogy külön Szovjetekben vagy az általános Parasztszovjeteken belül külön csoportokban önállóan szervezkedjenek, hogy megvédhessék érdekeiket a gazdag parasztokkal szemben, akik szükségképpen a tőkésekkel és földbirtokosokkal való szövetségre törekednek.

7. Oroszországot — mint minden hadviselő, de sok semleges (nem hadviselő) országot is — a háború következtében gazdasági bomlás, katasztrófa, éhínség fenyegeti, mivel nincs elég munkáskéz, szén, vas stb. Az országot csak az mentheti meg, ha a munkások és parasztok küldöttei átveszik a felügyeletet és a vezetést az egész termelés és a termékek elosztása fölött. Ezért elengedhetetlen, hogy a Parasztküldöttek Szovjetjei már most előkészítsék a megállapodást a Munkásküldöttek Szovjetjeivel, amelynek értelmében a gabonát és egyéb falusi termékeket szerszámokra, lábbelire, ruhára és egyebekre cserélik majd ki, a tőkések közvetítése nélkül és a tőkéseknek a gyárak vezetéséből való eltávolításával. Ugyanebből a célból elő kell mozdítani a földesúri jószágnak és felszerelésnek a parasztbizottságok kezébe való átadását, hogy a parasztság ezt a felszerelést és ezt a jószágot közösen használhassa. Ugyancsak elő kell mozdítani azt, hogy minden egyes földesúri nagybirtokból mintagazdaságot szervezzenek, amelyben a földet a legjobb felszereléssel, szakképzett agronómusok vezetésével és a Mezőgazdasági Munkás Küldöttek Szovjetjeinek határozatai alapján, közösen művelik majd meg.

A megírás ideje; 1917. május 17. (30.) előtt.
Először 1917-ben, az „Anyag az agrárkérdéshez”
c. brosúrában, a „Priboj” kiadásában jelent meg.
Lenin Művei. 24. köt. 505—507. old.

(idézet: – Lenin Válogatott Művei 2. kötet – című könyvből)

SaLa

 

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a piktogrammra kattintva Pay-Pal-on

PayPal - A biztonságosabb és egyszerűbb online fizetési mód!

vagy közvetlen postai úton:

Szabó Péter 

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”– rovatban tájékoztatjuk! balrad.ru/koszonet

Ha tetszett ez a cikk, ha egyetértesz a balrad.ru-val, oszd meg Facebookon, Twitteren, VKontakton – meg ahol csak lehetőséged van rá!

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.