Írta: J. V. Sztálin

Utasítás a III. állami duma szociáldemokrata képviselőinek

Elfogadták a bakui munkáskúria meghatalmazottainak gyűlésén 1907. szeptember 22-én

A szociáldemokrata képviselőknek az Állami Dumában külön frakciót kell alkotniok, amelynek, mint a pártszervezetek egyikének, a legszorosabb kapcsolatban kell lennie a párttal, és amely köteles alárendelni magát a párt Központi Bizottsága vezetésének és utasításainak.

Az Állami Duma szociáldemokrata frakciójának alapfeladata az, hogy elősegítse a proletariátus osztálytudatra nevelését és a proletariátus osztályharcát a dolgozóknak a tőkés kizsákmányolás alól való felszabadításáért, valamint azért, hogy a proletariátus teljesíthesse a politikai vezér szerepét, amelyet a mostani oroszországi polgári-demokratikus forradalomban betölteni hivatott.

E célok érdekében a frakció köteles minden esetben a maga osztályharcos proletárpolitikáját folytatni, mely a szociáldemokráciát megkülönbözteti valamennyi többi szervezettől és forradalmi párttól a kadetoktól az eszerekig. Ezt a feladatot semmi esetre sem áldozhatja fel abból a célból, hogy megőrizze az ellenzéki cselekvés közösségét a Duma bármely politikai pártjával vagy csoportjával.

Képviselőink a Dumában kötelesek halhatatlanul leleplezni mind a földesúri feketeszázas pártok, mind a kadetok áruló, liberális-monarchista polgári pártjának egész ellenforradalmi lényegét. Másrészt kötelesek arra törekedni, hogy a paraszti kispolgári pártokat (eszereket, népi szocialistákat és trudovikokat) a liberálisoktól elszakítsák és a következetes demokratikus forradalmi politika útjára állítsák, magukkal vonva őket mind a feketeszázasok, mind a kadét burzsoázia ellen vívott harcukban. A szociáldemokrata frakció egyszersmind köteles harcot folytatni a reakciós álszocialista utópiák ellen, amelyekkel az eszerek, a népi szocialisták és mások beburkolják lényegében kispolgári követeléseiket, és amelyek segítségével elhomályosítják a munkásosztály tisztán proletár-szocialista osztálytudatát. Frakciónk köteles a Duma szószékéről az egész népnek megmagyarázni a most folyó forradalmat illető egész igazságot. Meg kell mondania a népnek, hogy Oroszországban békés úton lehetetlen elérni a nép felszabadítását, hogy a szabadság egyetlen útja: a cári hatalom ellen vívott általános népi harc útja.

A szociáldemokrácia jelszava, amelynek jegyében a tömegeket új, nyílt harcra kell felszólítania — az egész nép által, az általános, közvetlen, egyenlő és titkos választójog alapján szabadon választott Alkotmányozó Gyűlés, amely, miután véglegesen leszámolt a cári önkényuralommal, megteremti Oroszországban a demokratikus köztársaságot. A szociáldemokrata frakció semmilyen más jelszót, amilyeneket — mint például a felelős kormány stb. jelszava — a liberális burzsoázia a proletár jelszavak ellensúlyozására ad ki, nem fogadhat el és nem támogathat.

A szociáldemokrata frakciónak, amikor részt vesz az Állami Duma mindennapi törvényhozói és egyéb tevékenységében, saját állandó kritikai és agitációs feladatait kell szem előtt tartania, nem pedig a közvetlen törvényhozás céljait, köteles megmagyarázni a népnek, hogy a közvetlen törvényhozás mennyire kétes értékű és eredménytelen mindaddig, amíg a valóságos hatalom teljes egészében az önkényuralkodó kormány kezében van.

Ha a szociáldemokrata frakció a harmadik Állami Dumában így fog dolgozni, elő fogja mozdítani azt a forradalmi harcot, amelyet a proletariátus és vele együtt a parasztság ma a Dumán kívül a cári önkényuralom ellen folytat.

Külön röplapként jelent meg
1907 szeptemberében.

(idézet: – Sztálin Művei 2. kötet – című könyvből)

SaLa

 

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a piktogrammra kattintva Pay-Pal-on

PayPal - The safer, easier way to pay online!

vagy közvetlen postai úton:

Szabó Péter 

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”– rovatban tájékoztatjuk!

Ha tetszett ez a cikk, ha egyetértesz a balrad.ru-val, oszd meg Facebookon, Twitteren, VKontakton – meg ahol csak lehetőséged van rá!

 

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.