A szovjet hadigazdaság a második világháború alatt

A főbb (hadi)iparok mérete és teljesítménye az 1941-es alapadatok alapján:
Termelési tényezők és nyersanyagok Amerikai-brit Német (zárójelben csatlósokkal és hódításokkal együtt) Szovjet
NYERSVAS (Mt) 60 20 (38) 15
ACÉL (Mt) 89 32 (44) 18
SZÉN (Mt) 747 304 (348) 166
OLAJ (Mt) 180 7 (10) 31
ELEKTROMOS ÁRAM TERM. (MKWó) 194 70 (110) 48
SZERSZÁMGÉP GYÁRTÁS (X 1000 db) 1640 1178 (kb. 1300) 590
ÖSSZESEN (dimenzió nélkül): 2856 1611 (1850) 868
Óriási a kapitalista, fasiszta fölény a fiatal szovjet népi demokrácia hátrányára. Ilyen körülmények között kezdődött a harc a kapitalizmus és a szocializmus között. Az úgynevezett polgári demokráciáknak választaniuk kellett a népi demokrácia és a fasizmus között, nem lehetett egyszerű a választás. A kapitalisták diktatúrája a fasizmus nem áll távol a polgári demokráciától, kiegészítik egymást. A gyarmatosító nyugati hatalmak a fasiszta módszereket általánosságban használták a gyarmatokon. Így a választást a totális és a demokráciával álcázott diktatúra érdekellentétei határozták meg, amit a szovjetunió kihasznált. A szovjetunió ellenségei egymást is pusztították, így sikerült a győzelem. Ezt a csapást a polgári demokráciák sokáig nem heverték ki, de manapság a polgári demokráciával álcázott fasizmus térhódítási törekvése, az újragyarmatosítási szándék az USA vezetésével folyik.
Anglia és Franciaország elutasító magatartása.
A német-szovjet megnemtámadási szerződés
A harmincas évek végén a fasizmus elleni küzdelem legkövetkezetesebb harcosa, a Szovjetunió, igen veszélyes helyzetbe került. Az ellenséges tőkés hatalmak gyűrűjében, az állig felfegyverzett, rablásra éhes militarista államok közelségében elterülő egyedülálló szocialista ország történelmének nagy próbatétele elé került. Félő volt, hogy a kapitalista országok egységes szovjetellenes hadjáratra tömörülnek. Ilyen körülmények között a szovjet diplomáciára hárult az a rendkívül felelősségteljes feladat, hogy az imperialista hatalmak ellentéteit kihasználva, ügyesen lavírozva küzdjön a világháború kirobbantása ellen, vagy ha ez sikertelen lenne, legalább a nagyhatalmak egyik csoportja felől biztosítsa a szovjet csapatok hátát, s ameddig csak lehet, odázza el a Szovjetunió hadba lépését. Nemcsak a szovjetország, de az egész emberi haladás ügye függött e feladat eredményes megvalósításától.
A világháború előestéjén kialakult bonyolult politikai helyzetben a Szovjetunió természetesen a nyugati polgári demokratikus hatalmakkal igyekezett antifasiszta koalícióra lépni. Evégett tárgyalásokat kezdett Angliával és Franciaországgal. A megbeszélések 1939 augusztusáig folytak. Anglia és Franciaország másodrangú személyekkel képviseltette magát, közben titkos játékot folytatott a németekkel.
A szovjet külpolitika ezután két lehetőség között választhatott: vagy vállalja az azonnali háborút Németországgal és szövetségeseivel, miközben a polgári demokratikus államok cinkos együttérzéssel figyelik, esetleg közvetlenül segítik Hitler több ízben kilátásba helyezett antibolsevista hadjáratát, vagy egy merész lépéssel, egy újabb Rapallo-szerű mesteri sakkhúzással (természetesen más viszonyok között, mint 1922-ben) ideiglenesen semlegesíti Németországot, és valósággal kényszeríti a polgári demokráciákat az antifasiszta koalícióra. Nem volt kétséges, hogy csakis az utóbbi megoldás jöhetett számításba.

1939. augusztus 23-án a Szovjetunió megnemtámadási szerződést kötött Németországgal. Ez a kényszerből született taktikai sakkhúzás halomra döntötte a nyugati imperialisták számításait, s a Szovjetuniót másfél esztendőre megmentette a világháború borzalmaitól.

A Vörös Hadsereg ellátása rohamléptekben haladt előre. 1939-re, 1930-hoz képest a tüzérség fegyverzete hétszeresére, a harckocsik száma negyvenháromszorosára, a repülőgépeké hat és félszeresére, a harckocsi-elhárító lövegek és az önjáró lövegek száma hetvenszeresére emelkedett. Megkétszereződött a hajóhad egységeinek száma. A hadianyaggyártó üzemek teljesítménye 1938-ban 36%-kal, 1939-ben 46%-kal nőtt, s 1940-ben is ugrásszerű az emelkedés. Új harckocsi-és repülőgéptípusokat dolgoztak ki; tömeges gyártásuk azonban vontatottan haladt vagy késett.

A fasiszta Németország támadása
1941. június 22-én Németország fasiszta kormánya felrúgta a megnemtámadási szerződést. Németország, valamint — néhány nappal később – szövetségesei: Finnország, Magyarország (június 27), Románia, Olaszország és Szlovákia orvul megtámadták a Szovjetuniót. A frontvonal a Barents-tengertől a Fekete-tengerig húzódott. Németország 153 hadosztályt, szövetségesei összesen 37 hadosztályt vetettek harcba. Németországot Bulgária, Spanyolország és Japán is segítette. Az utóbbi a Szovjetunió keleti határai mentén összpontosította az erős Kvantung-hadsereget.
A hadiesemények következtében 1941 novemberéig az ipar teljesítménye felére csökkent. Az ellenség által elfoglalt területek szolgáltatták a háború előtt a gabona 38%-át, a cukor 84%-át, a szarvasmarha-állomány 38%-át és az egész állatállomány 60%-át. A kormánynak be kellett vezetnie a jegyrendszert.
A rendkívüli nehézségek ellenére meghiúsultak az ellenség reményei: a szovjet népgazdaságot nem sikerült felbomlasztania.

A harckocsigyártás alakulása:

1939 1940 1941 1942 1943 1944
Németország 2000 ? 5000 9395 19885 27300
Szovjetunió ? 2799 4742 24668 24000 29000
USA 346 4053 24996 29497 17569
Anglia 969 1399 4841 8611 8600 ?
A repülőgépgyártás alakulása:
1939 1940 1941 1942 1943 1944
Németország 5000 ? 12400 15409 24807 37905
Szovjetunió ? ? ? 25900 34900 40000
USA 2141 6029 19433 47836 85898 96318
Anglia 3731 8634 13160 17730 21438 24000
A hátország a háború befejező szakaszában
A Szovjetunió katonai sikerei a hátország eredményes munkájára támaszkodtak. 1944-ben már nemcsak a nehézipar, de az egész ipar a termelés gyors kiszélesedésének állapotába került. 1940-ben a munkások és parasztok száma 31 200 000 körül mozgott. Ez a szám 1942-ben 18 400 000-re csökkent, 1944-ben azonban 27 300 000-re emelkedett. Az újonnan felszabadított területeken több nagyüzemet már ekkor helyreállítottak (például a Novokramatorszki Gépgyárat, a Dzerzsinszkij Traktorgyárat). A fegyver- és hadianyaggyártás a következő hónapokban is felfelé ívelt. 1944-ben – a havi átlagot tekintve – 440%-kal, 1945-ben pedig 500%-kal több repülőgépet gyártottak, mint 1941-ben. Csak 1944 júliusáig 35 000 kilométer megrongált vasútvonalat állítottak helyre. A háború végéig a helyreállított vonalak hossza 51 000 kilométerre emelkedett, míg 15 000 kilométernyi vasútvonalat új területeken fektettek le.

SaLa

Ha tetszett ez a cikk, ha egyetértesz a balrad.ru-val, oszd meg Facebookon, Twitteren, VKontakton

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a piktogrammra kattintva Pay-Pal-on

PayPal - The safer, easier way to pay online!

vagy közvetlen postai úton:

Szabó Péter 

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”– rovatban tájékoztatjuk!

“A szovjet hadigazdaság a második világháború alatt” bejegyzéshez 10 hozzászólás

 1. SaLa!
  A Harmadik Birodalom talán összesen nem gyártott 27300 harckocsit, nemhogy 1944-ben!
  Milyen fasizmus ellen küzdött a SZU a harmincas években? Egyetlen korabeli szovjet dokumentumban sem szerepel a fasizmus szó, főleg nem Németország vonatkozásában. Sztálin csak azért nevezte a német támadást követően fasisztának Németországot, hogy ne szerepeljen a megnevezésben a szocialista szó.
  A kutya sem akarta megtámadni a SZU-t és ezt Sztálin is tudta. A SZU nyugati határát támadó fegyverekkel rakta tele, védelmi állásokat egyáltalán nem építettek ki. Sztálin támadni akart, miután a Harmadik Birodalom és a vele szemben álló szövetségesek kivéreztetik egymást. Ezt volt kénytelen meglepetésszerűen megelőzni Hitler!
  Most mondhatnám, hogy a többi stimmel, de most még az sem!

  1. +1. Amiről nem tudunk, az az angol “genetikai rokonok”, a szigetlakó náci szimpatizánsok “sub rosa” diplomáciája.

 2. Nulla!
  Jó fasiszta duma!
  Oldalakon keresztül lehetne cáfolni,de minek?!Higyj ,amit akarsz!

  1. Pedig a három állításomból kettőre kapásból egy mondatban jöhetne a cáfolat, ha lenne ilyen.
   Egy-egy hivatkozással beérem:
   Harckocsigyártás adatai a Harmadik Birodalomban, ahol szerepel ez a 1944-es 27000 darabszám.
   Egy korabeli (1930-as évek) szovjet dokumentum, ahol Németországot fasisztának titulálják.

 3. A kutya az nem akatra megtámadni a szovjetuniót ellenbe az egész világ kapitalistái rosz szemmel nézték a nép demokráciájának, gazdasági sikereinek térhodítását. Ez nem tetszett az USA, Britt, Francia, Német, Spanyol, Japán, stb. kapitalista, fasiszta (egyvérbőlvalók) rabló, gyarmatokra vágyó fenevadaknak. Idő kellett a fasiszta nézetek megértéséhez, de ez is megvolt. Kapoitalista alapon a polgári demokrácia melleti diktatúra helyett totális diktatúra, ez a fasizmus, fokozott kummunista üldözéssel. Vagyis a dolgozók érdekeinek eltiprásával

  1. A dolgozók érdekeinek eltiprása??? Miről beszélsz? Inkább lettem volna munkás a Harmadik Birodalomban, mint a SZU-ban! VW a népautó! A pályázat kiírásánál szempont az ár, amit a dolgozók fizetéséhez mértek. Szempont volt a négy személyes utastér a családok miatt! A Wilmhelm Gustloff volt az első óceánjáró, ahol nem voltak osztályok! Kifejezetten a munkásosztály számára építették! Szerinted miért volt olyan népszerű a Nemzetiszocialista Német Munkáspárt a dolgozók körében?

 4. Szégyenlem magam a magyar??? politikai döntések miatt! Bocsánatot kell kérjünk az orosz nép ellen elkövetett bűneink miatt! Amit az orosz nép produkált , amennyi életet feláldozott hazája védelmében az csak a legmélyebb tiszteletet kell kiváltsa minden normálisan gondolkodó emberből. A mai napig is a tetvek világhódító tervei ellen védik az egész világ békeszerető népeit. A sok fosalak a mai kormánnyal egyetemben a jjjjusa vezetésével a nátó seggedelmével az eu és a hírszaráradat népbutító dömpingjével próbálják meghamisítani az igazságot a történelmet a jelent! Minden igaz békeszerető ember kötelessége, hogy az elnyomó beteges imperialista, kizsákmányoláson alapuló rendszert, és azok támogatóit kiossza leleplezze napi rendszerességgel. Tájékozódni, művelődni mindenki kötelessége! A posványokban rohadt kizsákmányolókat meg irtani ahol lehet! Sok szeretettel köszöntöm Anyáinkat!!!

 5. Szép írás t.lala! Szerintem teljesen felesleges magyarázkodni olyan alakok előtt akiknek halovány fingjuk nincs a történésekről, semmilyen főleg nem olyan szinten mely érintette volna a családot!Leírtam már nem egyszer, fogadott nagyapám kétszer szabadult fel először 45-ben,másodjára pedig 56-ban!A rendszerváltás után egy kisgazda párti barátja csak annyit mondott neki:Tudod Misi, ha minden kommunista olyan lett volna mint te soha nem lett volna rendszerváltás!Egyre kevesebben vagyunk EMBEREK ne kínlódjunk egymással,hanem keressük a megoldást közösen mert mindannyian meghalunk!

 6. Mind ezek tetejébe a tetvek már a győzelmet is kiakarják sajátitani mint Sziriában!

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.