1945. május 9

Szovjetunió győzelmének napja a fasizmus felett

1945. május 8-a és 9-e, az európai fasizmus feletti győzelem napja: Felvidék.Ma 2009.05.07.
Több európai országban nemzeti ünnep és munkaszüneti nap – míg az angolszász országokban nem tartanak munkaszüneti napot, de ünneplik a II. világháború befejezését – május 8-át.
Keitel marsall május 8-án írta alá Németország feltétel nélküli fegyverletételét, míg a Szovjetunióban – az időeltolódás miatt – május 9-én került sor a szerződés jóváhagyására. Így ott május 9-én ünneplik a győzelem napját, immár 64. alkalommal.
A II. világháború megítélése sok tekintetben egységes – az általános háborúellenes európai közhangulat gyökerei erre a közös tapasztalatra és szenvedésre nyúlnak vissza. A fasizmus megítélése és elemzése koronként, országonként és elsősorban politikai nézetek alapján nagyon változó, ami természetes jelenség. Amikor a társadalomban a szélsőséges szegénység és gazdagság ismételten elfogadott állapottá válik, félő hogy a rendszer fenntartásához újra szükség lesz a politikai erőszakra, amely háborúhoz vezethet.
A második világháborúban a szovjet csapatok a keleti frontról, az amerikaiak-angolok nyugatról 1945 április 25-én érték el az Elbát, s közös erővel egész Németország területén a győzelem küszöbéhez érkeztek. A szovjet erők április közepén kezdték meg Berlin ostromát. Az olasz partizánok, a német csapatokkal együtt menekülő Mussolinit fogták el, és 1945 április 28-án megbocsáthatatlan népellenes vétkeiért, agyonlőtték. Adolf Hitler április 30-án, a háborút menthetetlenül elvesztve, öngyilkos lett.

Május 2-án már vörös zászló lengett a berlini Reichstag épületén. Ugyanezen a napon a német csapatok Észak-Olaszországban, és Berlinben is megadták magukat. Május 5-én Prágában kitört a felkelés, s a szovjet csapatok segítségével Csehszlovákia egészének felszabadítása is véget ért. Május 7-én Reimsben a három szövetséges főparancsnokság képviselői és a német megbízottak aláírták a német véderő feltétel nélküli megadásának előzetes okmányát, amelyet azután május 8-áról 9-ére virradó éjjel Zsukov szovjet marsall berlini-karkshorsti főhadiszállásán véglegesen ratifikáltak. Ezzel a második világháború befejeződött Európában.

A fasizmus felett aratott győzelem 70. évfordulóját ünnepelte a Népi Front: 2015. máj. 10.
2015 május 9-én volt 70 éve annak, hogy véget ért a második világháború, az antifasiszta szövetségesek legyőzték Hitler náci Németországát. A jeles évforduló alkalmából a Népi Front egész napos politikai akciót hajtott végre. Délelőtt a párt tagjai Eger város két pontját terjesztették a Front röpiratait, majd pártunk vetetői a tagok részvételével kihelyezett elnökségi ülést tartott az egri pártközpontban. A napot a Grőber urnatemetőben rendezett ünnepség zárta, amelyen a Népi Front egri sejtje, országos elnöksége, tovább Nógrád megyei szimpatizánsokon, az Egri Orosz Nyelvi Klub tagjai és vezetése, valamint a Magyar Ellenállók és Antifasiszták Heves megyei elnöksége, közösen emlékezett a fasizmus fölött aratott győzelem 70. évfordulójára. E felsorolt szervezetek elhelyezték a megemlékezés virágait és beszédet tartottak, verset szavaltak a szovjet hősök síremlékénél.
Emlékeztünk, az emberiség történelmének legnagyobb sorsdöntő ütközetére, melyet valaha az egyetemes történelemben kényszerültek vívni a haladó erők a fasizmus, maga a gonosz ellen. Arra emlékeztünk, és emlékeztettünk, melyet ma sokan feledtetni igyekeznek, hogy Szovjetunió népei megmentették mind hazánkat, mind pedig az egész emberiséget a pusztulástól. Azokra a hősökre, kik százezrével adták életüket népeink szabadságáért, boldogabb életéért.
De egyben a napjainkban sok aggodalomra okot adó realitásokra is figyelmeztettünk. Arra, hogy 70 év elteltével ismét jelei mutatkoznak a fasizmus feltámadásának. Az ukrajnai példa, a NATO agressziója az Orosz Föderációval szemben, mind intő jelek. Intő jelei annak, hogy ha nem elég éber a társadalom, a közvélemény, akkor gyorsan képesek regenerálódni az ordas ideológiák, előbújik a fenevad rejtekéből, melyet 70 évvel ezelőtt is csak gigászi áldozatok árán volt lehetséges visszaverni.

Katyusha
Németország feltétel nélküli fegyverletétele
A Németország feltétel nélküli fegyverletételére vonatkozó okmányt Keitel, Friedeburg és Stumpf Berlinben 1945 május 8-ról 9-re virradó éjjel 0 óra 42 perckor írta alá Visinszkij, a Szovjetunió külügyminiszterének helyettese és Zsukov marsall, a szovjet főparancsnokság megbízottja előtt. Az aláírásnál jelen volt még Tedder angol légi marsall, Spaats amerikai tábornok és Delattre de Tassigny francia tábornok. Az okmány a kővetkező szavakkal kezdődik „Mi, alulírottak a nemet főparancsnokság nevében hozzájárulunk ahhoz, hogy minden szárazföldi, tengeri es légi fegyveres erőnk valamint a jelenleg német parancsnokság alatt levő összes erők feltétel nélkül letegyék a fegyvert a vörös hadsereg Legfelső Főparancsnoksága és egyidejűleg a Szövetséges expedíciós erők Legfelső Főparancsnoksága előtt.
A feltétel nélküli fegyverletételre vonatkozó okmány aláírásával formailag befejeződött az európai háború. A Szovjetunió világtörténelmi jelentőségű győzelmet aratott a hitleri Németország es csatlósai felett. A szovjet hadsereg a fasiszta hadsereg szétzúzásával a német népet is felszabadította a hitleri járom alól.
A Szovjetuniónak a német néppel, különösen a berlini lakosokkal szemben tanúsított magatartása világosan mutatta a szovjet hadsereg felszabadító küldetését. Mikojan elvtárs a szovjet kormány megbízásából Németországba utazott, hogy élelmiszer- és egyéb anyagi segítséget nyújtson a nemet lakosságnak. A szovjet kormány erre a célra az arcvonal készleteiből majdnem 6 millió púd lisztet és gabonát, ezen kívül nagy mennyiségű egyéb élelmiszert utalt ki. A szovjet parancsnokság május végéig Berlin hárommillió lakosát ellátta élelmiszerjegyekkel, megszervezte a jegyekre történő fejadag kiszolgáltatást, beoltotta a lakosokat a járványos megbetegedések ellen, s helyreállította a városban a normális életet. Berlinben június elején már működött a földalatti vasút, jártak a villamosok, helyreállították a hidakat. A város vizet, gázt és villamos áramot kapott.
Németországnak azokon a részein, ahol megmaradtak a fasiszta propaganda ellen harcoló illegális kommunista szervezetek, a lakosság örömmel fogadta a szovjet csapatokat. Így volt ez Eisleben városban, ahol megőrizték a Krivoj Rog-i bányászok zászlaját és a szovjet csapatok megérkezéséig Lenin-emlékművet állítottak fel. Szemtanúk írják: ,,A piactéren vörös zászlótenger. A régi, évszázadokon át sok mindent látott városházán rendezkedett be az új, demokratikus hatalom — a munkásosztály képviseleti szerve. Az épületen ott lobog a Krivoj Rog-i bányászok dicső zászlaja, amelyet Ottó Brosowsky, a régi kommunista megőrzött, és a börtöni kínzások ellenére sem szolgáltatott ki a fasisztáknak. A téren magaslik Lenin szobra, amelyet a fasizmus és az amerikai megszállás idején gondosan elrejtettek. Lenin emlékműve annak szemléltető bizonyítékaként áll ott, hogy itt Németországnak ezen a részén, még a fasiszta éjszaka sötétjében sem aludt el a proletár internacionalizmus fáklyája annak bizonyítékaként, hogy nem hoztunk szégyent Ernst Thálmann pártjának zászlajára, és mindig fennen hordozzuk ezt a zászlót.”    SaLa

Ha tetszett ez a cikk, ha egyetértesz a balrad.ru-val, oszd meg Facebookon, Twitteren, VKontakton

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a piktogrammra kattintva Pay-Pal-on

PayPal - The safer, easier way to pay online!

vagy közvetlen postai úton:

Szabó Péter 

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”– rovatban tájékoztatjuk!

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.