Döbörög a NER


(hirtv)

Bal-Rad komm: Nyíltan, nem tagadva, ország-világ szeme láttára – KÖZPÉNZSZÁZMILLIÁRDOKON – vásárolja a döbrögista horda a voksokat!

De ez még a dolognak csak egy kisebbik része!

Amikor a kárpátaljai hordafan AZ ÉN ASZTALOMNÁL ENGEM HAZAÁRULÓZ MERT NEM VAGYOK DÖBRÖGISTA! – na az a nem semmi! Amikor engem oktat ki hazaszeretetből AZ, AKI ÖT ÉVVEL EZELŐTT LÉPETT ELŐSZÖR Döbrögisztán területére, 75 évesen!

Nagy munka, nagy feladat vár RÁNK – MAGYAROKRA! – ha akarunk mégegyszer egy SAJÁT országot. Ehhez össze kell fognunk, és április 8-án NAGYON SOKAN KELL HOGY ELMENJÜNK SZAVAZNI, a legesélyesebb antidöbrögista jelöltre!

Hogy melyik egyéni választókerületben ki az? Azt az alábbi linkek bármelyikére kattintva megnézheti. Össze is hasonlíthat – és az a legpraktikusabb!

PÁRTLISTÁN MINDENI SZAVAZZON A SZÍVE SZERINT!

Ha tetszett ez a cikk, ha egyetértesz a balrad.ru-val, oszd meg Facebookon, Twitteren, VKontakton

Kérjük, anyagilag támogassa  a Bal-Rad-ot! – a piktogrammra kattintva Pay-Pal-on

PayPal - The safer, easier way to pay online!

vagy közvetlen postai úton:

Szabó Péter 

2747 Törtel,

Petőfi-ut. 12.

A beérkező adományokról olvasóinkat a “Köszönjük”– rovatban tájékoztatjuk!

“Döbörög a NER” bejegyzéshez 7 hozzászólás

 1. Csak egy kis történelmi visszatekintés, és példa, hogy hogyan élhetnénk mondjuk épp orbán viktor nélkül!
  Nem véletlen volt anno Soros György biankó csekkje a fidesznek, mert EZT ITT ALÁBB, ezt kellett megszüntetniük, ez volt a feladata a fidesznek (és a vele szövetséges szdsz-nek).
  Részlet az 1989-ig érvényes Alkotrmányból, az 1972-es I. törvényből:
  *****
  I. Fejezet
  A Magyar Népköztársaság társadalmi rendje
  1. § Magyarország: népköztársaság.
  2. § (1) A Magyar Népköztársaság szocialista állam.
  (2) A Magyar Népköztársaságban minden hatalom a dolgozó népé.
  (3) A Magyar Népköztársaságban a társadalom vezető osztálya a munkásosztály, amely a hatalmat a szövetkezetekbe tömörült parasztsággal szövetségben, az értelmiséggel és a társadalom többi dolgozó rétegével együtt gyakorolja.
  (4) A város és a falu dolgozói választott és a népnek felelős küldöttek által gyakorolják hatalmukat.
  (5) Az állampolgárok munkahelyükön és lakóhelyükön közvetlenül is részt vesznek a közügyek intézésében.
  3. § A munkásosztály marxista-leninista pártja a társadalom vezető ereje.
  4. § (1) A Magyar Népköztársaság biztosítja a társadalmi szervezetek részvételét a szocialista építőmunkában.
  (2) A Hazafias Népfront tömöríti a társadalom erőit a szocializmus teljes felépítésére, a politikai, gazdasági és kulturális feladatok megoldására, közreműködik a népképviseleti szervek megválasztásában és munkájában.
  (3) A szakszervezetek védik és erősítik a néphatalmat, védik és képviselik a dolgozók érdekeit.
  5. § (1) A Magyar Népköztársaság állama védi a dolgozó nép szabadságát és hatalmát, az ország függetlenségét, harcol az ember ember általi kizsákmányolásának minden formája ellen, szervezi a társadalom erőit a szocializmus teljes felépítésére.
  (2) A Magyar Népköztársaság, mint a szocialista világrendszer része, fejleszti és erősíti barátságát a szocialista országokkal; a béke és az emberi haladás érdekében együttműködésre törekszik a világ valamennyi népével és országával.
  6. § (1) A Magyar Népköztársaságban a kizsákmányoló osztályok megszüntetésével uralkodóvá váltak a szocialista termelési viszonyok. A gazdasági rend alapja a termelési eszközök társadalmi tulajdona.
  (2) A Magyar Népköztársaság fejleszti és védi a társadalmi tulajdon minden formáját.
  7. § A Magyar Népköztársaság gazdasági életét állami népgazdasági terv határozza meg. Az állam a társadalmi tulajdonban levő vállalatokra, szövetkezetekre és intézményekre támaszkodva irányítja és ellenőrzi a népgazdaságot a termelőerők fejlesztése, a társadalmi tulajdon növelése, az állampolgárok anyagi és műveltségi színvonalának rendszeres emelése és az ország védelmi erejének fokozása érdekében.
  — ITT JÖN A LÉNYEG —
  8. § (1) Az állami tulajdon az egész nép vagyona.
  (2) Az állam tulajdona mindenekelőtt: a föld méhének kincsei, az állami földterület, a természeti erőforrások, a jelentős üzemek és bányák, a vasút, a közutak, a vízi és légi utak, a bankok, a posta, a távíró, a távbeszélő, a rádió és a televízió.
  (3) Az állami tulajdonnak, valamint az állam kizárólagos gazdasági tevékenységének körét törvény határozza meg.
  9. § Az állami vállalatok és gazdálkodó szervek a társadalom általános érdekeinek szolgálatában, a törvényben meghatározott módon és felelősséggel önállóan gazdálkodnak a rájuk bízott vagyonnal.
  10. § (1) A szövetkezetek a szocialista társadalmi rend részei; a szocialista állam társadalmi és gazdasági céljaival összhangban szolgálják tagságuk érdekeit.
  (2) Az állam támogatja a dolgozók önkéntes társuláson alapuló szövetkezeti mozgalmát, a szocialista szövetkezeti tulajdon fejlesztését, biztosítja a szövetkezetek önállóságát, a szocialista szövetkezeti elvek érvényesítése érdekében felügyeletet gyakorol tevékenységük fölött.
  (3) A Magyar Népköztársaság különös gondot fordít a parasztság mezőgazdasági termelőszövetkezeteire. Védi és fejleszti a föld szövetkezeti-szocialista tulajdonát.
  11. § A Magyar Népköztársaság elismeri és védi a személyi tulajdont.
  12. § Az állam elismeri a kisárutermelők társadalmilag hasznos gazdasági tevékenységét. A magántulajdon és magánkezdeményezés azonban nem sértheti a köz érdekeit.
  13. § Az alkotmány biztosítja az öröklési jogot.
  14. § (1) A Magyar Népköztársaság társadalmi rendjének alapja a munka.
  (2) Minden munkaképes állampolgárnak joga és kötelessége, hogy képességei szerint dolgozzék.
  (3) Az állampolgárok munkájukkal, munkaversenyben való részvételükkel, a munkafegyelem fokozásával és a munkamódszerek tökéletesítésével a szocialista építés ügyét szolgálják.
  (4) A Magyar Népköztársaság a „Mindenki képessége szerint, mindenkinek munkája szerint” szocialista elv következetes megvalósítására törekszik.
  15. § A Magyar Népköztársaság védi a házasság és a család intézményét.
  16. § A Magyar Népköztársaság különös gondot fordít az ifjúság fejlődésére és szocialista nevelésére; védelmezi az ifjúság érdekeit.
  17. § A Magyar Népköztársaság védi az állampolgárok életét, testi épségét, egészségét és betegség, munkaképtelenség, öregség esetén támogatja őket.
  18. § A Magyar Népköztársaság szervezi és támogatja a társadalom fejlődését előmozdító tudományos munkát, segíti a haladást szolgáló művészetet, biztosítja az állampolgárok képzettségének és műveltségének állandó növelését.
  *****
  Teljes szövege itt:
  https://hu.wikisource.org/wiki/1972._%C3%A9vi_I._t%C3%B6rv%C3%A9ny

 2. Megfigyelt telefonbeszélgetésekböl lehet tudni.
  Galiciai kazár testvériség parancsba kapta izraelböl,hogy a magyarban
  a likudra kell szavazni.

  Több tizezer kazár fog átjönni vasárnap magyarba a likudra szavazni.

 3. Csodálkozol Admin? A Fidesz az egyetlen kormány, amelyik nem csak a választások előtt egy hónappal állt ki a határon túli Magyarokért!
  Temetésen voltam Kárpátalján. Személyesen tapasztaltam, hogy az ottani Magyarok Fidesz támogatók! Ez lehet a helyzet Erdélyben is.
  Azt írod, hogy 75 éves az ismerősöd és életében nem járt Magyarországon. Viszont fogalmad sincs arról, hogy milyen lehet egy életet leélni úgy, hogy a lakóhelyed nem változik, de az állampolgárságod 4x vagy akár 5x is. Közben az anyaországod egy szalmaszálat nem tesz keresztbe az érdekedben. Meg kell tanulni nemzetben gondolkozni!

  Admin:

  Emlékeztetnélek Mikola őszinteségi rohamára. NEKEM NE MONDJA EGYETLEN HATÁRON TÚLI SEM, HOGY HAZAÁRULÓ VAGYOK! Érdekes módon, amíg MAGYAR NYUGDÍJHOZ NEM JUTOTT, csak röhögött, hogy “minekmennyekmagyaarba”? BEVALLOTTAN PÉNZ MIATT “VÁLLALTA BE” A MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT!

  1. Mi van Sub Zero! Csak nem aktívizáltak a fideszes gazdáid egy nappal a választások előtt? Azért, hogy a balrad.ru-n osszad az észt.

  2. Román állampolgár mind! Ha nem hiszed, kérdezd meg őket! Egyik sem vallja magát magyarnak, van, aki kikéri magának! Ráadásként ott – Romániában – nagyobb biztonságban van, mint magyar állampolgár, mint ha itt lakna nálunk, mert orbán bizonyítottan aprítja a még itthon maradott népünket.
   Jobb sora van ma annak a magyarnak, aki Romániában él, mintha ide jönne ebbe a prostiországba (anyaországot írni szentségtörés lenne).

  3. “Temetésen voltam Kárpátalján. Személyesen tapasztaltam, hogy az ottani Magyarok Fidesz támogatók! Ez lehet a helyzet Erdélyben is.”
   Tényleg sokat tett értük ,-Románia csatlakozásakor amikor lehetett volna érdemben-konkrétan semmit!!

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.